Tag Archives: Suzanne Lie

De Arcturianen – De 4D Emotionele Vlak Mysterie School Binnengaan – 8 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard

8 juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

IMG_1232

De 4D Emotionele Vlak Mysterie School Binnengaan

image

Nu dat jullie je reis doorheen de Lagere Astrale Vlak Mysterie School voltooid hebben, gaan jullie door met jullie reis door het Emotionele Subgebied te betreden voort op jullie reis door de vierde dimensie.Terwijl jullie je reis maken, ben ervan verzekerd dat jullie “broodkruimels” achterlaten zodat jullie het pad dat jullie gecreëerd hebben gemakkelijk kunnen herkennen. Dit vierde dimensionale pad zal in/naar een weg uitbreiden, dan in/naar een autoweg, dan in/naar een snelweg terwijl jullie deze passage steeds weer opnieuw herhalen.

Denk eraan dat jullie de “wegversmalling” tussen de derde en de vijfde dimensie aan het uitruimen zijn. Terwijl een ieder van jullie geachte, interdimensionale reizigers, jullie bewuste reis door de vierde dimensie herhalen, en opnieuw herhalen, ruimen jullie je eigen residu op van jullie meervoudige incarnaties en/of bezoeken aan de planeet Aarde.

Helaas, lieten jullie vaak levens achter gevuld met angst, kwaadheid, verdriet en pijn. Omdat dat was hoe jullie je in die incarnatie voelden, en dat was het residu dat jullie op de Aarde en in Gaia’s vierde dimensionale aura achterlieten.

Met de reis die jullie NU ondernemen, zijn jullie voorbereid met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur zodat jullie op kunnen ruimen wat jullie in andere incarnaties achterlieten. Wij waarderen het dat jullie vaak de astrale overblijfselen, achtergelaten door anderen, opruimen, en wij bedanken jullie diepgaand voor deze dienstverlening. Wij zijn verheugd dat jullie ver genoeg voorbij jullie menselijke ego geëvolueerd zijn, dat jullie alleen maar kunnen denken aan dierbare Gaia en jullie je geen zorgen maken over wat “geschikt” voor jullie is om op te ruimen.

De schoonmaakploeg aan het einde van een enorm groot feest houdt zich niet bezig met wie wat voor rommel achterliet. Zij weten dat het hun werk is om alle rommel op te ruimen. Zij zijn trots op hun werk en willen chaos in/naar orde terugbrengen. Echter, jullie zullen geen chaos opruimen, aangezien het een noodzakelijk ingrediënt is voor grote verandering.
In plaats daarvan, zullen jullie dat transmuteren wat de derde en lagere vierde dimensie is om een duidelijke doorgang te creëren voor de velen die deze “weg” terug naar huis naar hun vijfde dimensionale sterrenschip, planeet en/of werkelijkheid zullen bereizen. Want zie, zij/jullie gaan niet naar Huis. Zij/Jullie keren terug naar Huis naar jullie ware ZELF in de hogere dimensies van werkelijkheid.

Jullie “dienstplicht” op de derde dimensionale Aarde is bijna voltooid, dus ruimen jullie de weg voor jullie zelf en de vele anderen op die zich NU herinneren dat hun eigen staat van bewustzijn hun persoonlijke Sterrenschip is.

Echter, alle emoties van het lagere bewustzijn hebben hun reis terug in/naar de werkelijkheid van het vijfde dimensionale Licht en Onvoorwaardelijke Liefde geblokkeerd. Vandaar dat, als leden van onze “Galactische Schoonmaakploeg”, er een beroep op jullie gedaan wordt om deze angstige emoties in/naar liefdevolle emoties te transmuteren.

Jullie zullen jullie taak met jullie zelf beginnen. Eerst zullen jullie je weg plaveien door jullie eigen vierde dimensionale aura, opruimend en transmuterend terwijl jullie gaan. Dan zullen jullie naar de Aarde terugkeren en opnieuw beginnen. De tweede keer, zullen jullie de op angst gebaseerde emoties van AL het leven op de Aarde transmuteren.

Klinkt dat als een te grote taak? Ben je bang dat je verstrikt mag komen te zitten in alle van de angstige emoties die rondgestrooid zijn door het emotionele subgebied van de vierde dimensie? Ja, je hebt het juist. Als je niet je eigen emotionele afdankertjes kent, zal je bang worden dat zij allemaal van jou zijn.

Als er een groot feest was, en je moest je portemonnee vinden dat in de rommel verloren was geraakt, zou jij je moeten herinneren hoe die portemonnee eruit ziet. Wij zeggen “portemonnee” omdat daarin je ID zit. Je ID is alles dat je binnenin het Nu bent. Vandaar dat het van vitaal belang is dat je Onvoorwaardelijk van jezelf houdt, jezelf Onvoorwaardelijk vergeeft en Onvoorwaardelijk Accepteert.

Terwijl je doorheen het Emotionele Gebied reist, doe je dat aldus zoekende naar wat voor gedachtevormen dan ook die getransmuteerd moeten worden. Je zult met je eigen emoties beginnen en dan uitbreiden naar steeds grotere groepemoties.

Je zult niet de emotionele rommel “opruimen” die zij achterlieten, maar je zult Onvoorwaardelijke Liefde, Vergiffenis, Acceptatie sturen en een liefdevolle uitbarsting van Onvoorwaardelijke Liefde naar deze afgeworpen en vergeten emoties.

Je zult dit doen, niet omdat je van de mensen houdt die hen achterlieten, aangezien je hen zelfs niet kent, maar je zult deze dienstverlening voor Gaia doen, die je diepgaand kent en waar je Onvoorwaardelijk van houdt. Gaia is niet verantwoordelijk voor de emoties van haar mensen.

Ook, als sommige van diegenen verloren in de duisternis jouw Onvoorwaardelijke Liefde ontvangen, dan zouden zij in staat kunnen zijn om het te accepteren. In feite, steeds meer van de verlorenen wenden zich af van hun angstige begin. (1)

De meeste mensen zijn niet aangeboren bang, kwaad en/of destructief. Zij zijn getraind om zo te zijn door hun ouders of door de één of andere vroege kindertijd trauma. We weten dat velen van jullie, onze afgezanten op de Aarde, ervoor kiezen om extreem moeilijke kindertijden te hebben zodat jullie door de pijn van deze ervaringen heen zouden kunnen werken.

Jullie maakten die keuze omdat, wanneer jullie je eigen trauma en innerlijke pijn opruimden, jullie ook de schade opruimden die aan Gaia toegebracht werd. Want zie, jullie fysieke Aarde voertuig is ÉÉN met Gaia, via de verbinding van de menselijke en planetaire elementalen van aarde, lucht, vuur en water.

Wat een dappere strijders jullie geweest zijn. Wij eregroeten jullie overwinning in het Licht. Het is met deze reden dat wij wensen om jullie te helpen als jullie de bagger van angstige gedachtevormen en energiepakketten opruimen die Gaia’s emotionele aura gedurende millennia bevuild hebben.

Wij herinneren jullie eraan dat wanneer jullie Gaia’s schade transmuteren, jullie ook jullie eigen schade transmuteren. Wanneer jullie Gaia transmuteren, transmuteren jullie jezelf. Deze onderlinge-relatie is vanwege Gaia’s “Wet van Oorzaak en Gevolg” – energie eruit is energie terug.

Deze onderlinge-relatie werkt in het begin langzaam totdat je ALLE gevoel van een slachtoffer te zijn loslaat en de VOLLEDIGE verantwoordelijkheid neemt voor keuzes en reactie. Deze verantwoordelijkheid is op geen enkele manier “iemand iets aanrekenen”. In plaats daarvan is deze verantwoordelijkheid een erkenning die jullie kozen om deze uitdagingen op jullie te nemen om wat voor “uitstaande schulden” dan ook van vroegere incarnaties op te ruimen en omdat jullie wisten dat het jullie sterk zou maken.

Verder, niemand in de vijfde dimensie kon zich zelfs voorstellen, of kiezen zich te herinneren, precies hoe donker het geworden was op Gaia’s prachtige planeet. Veel van die duisternis verblijft nog steeds in de derde dimensies, maar terwijl jullie de vierde dimensie eerst opruimen, versperren jullie de ontsnapping van die duisternis.

Diegenen die een incarnatie op Gaia genomen hebben moeten de Wet van Oorzaak en Gevolg aanvaarden. Als zij hun bewustzijn zullen transmuteren voorbij de duistere indoctrinaties die zij ontvangen hebben, moeten zij de terugkeer ervaren van wat zij uitgestuurd hebben. Nogmaals, dit gebeuren is begonnen.

Vanwege alle Licht en Liefde die onze ascenderenden aan het uitsturen zijn, bieden steeds meer van deze verlorenen aan de macht over anderen zich aan om Gaia’s regel van Oorzaak en Gevolg te aanvaarden.

Derhalve, boden zij zich in feite vrijwillig aan om dat te ontvangen wat zij uitbesteed hebben omdat zij weten dat het de enige manier is dat zij met de planeet kunnen ascenderen. Hoe zij dit weten? Zij weten dit omdat het licht zo sterk is dat zelfs diegenen die eens verstrikt zaten in het web van leugen, illusies en duisternis beginnen te ontwaken.

Vandaar dat, onze dierbare vrijwilligers op Gaia, als jullie je doorgang door de vierde dimensie opruimen, neem dan alsjeblieft waar, accepteer en eis iedere angstige emotie op die jullie achtergelaten hebben binnenin jullie eigen vierde dimensionale aura en binnenin de vierde dimensionale aura van Gaia.

Accepteer deze verborgen en beangstigende emoties in jullie altijd-uitbreidende weten en liefdevolle staten van bewustzijn. Als jullie bedoeld zijn om “hen te vergeven, want zij weten niet wat zij doen,” dan moeten jullie ook “jullie zelf vergeven, want jullie wisten niet wat jullie deden.”

Het leven op de derde dimensionale Aarde heeft vele op angst gebaseerde emoties gecreëerd. Terwijl je deze emoties binnenin je hart verzamelt, zie je de vierde dimensionale Emotionele Mysterie School. Je hart raakt zwaarder en zwaarder terwijl je veelvoudige derde dimensionale levensspannen verzamelt gevuld met angst, kwaadheid, pijn, verdriet, spijt en oordeel.

Deze emoties zijn naar de bodem van deze vierde dimensionale vijver gezonken. Tot je verrassing, als je steeds dichter bij de Mysterie School komt, zie je emoties van vreugde, Liefde, geluk/blijheid en feestviering. Vrolijk, verzamel je ook deze emoties.

De deuren naar de Mysterie School gaan open, en je observeert alle versies van je zelf die nog steeds verloren zijn voor angst en oordeel van JOU, ren in de armen van de liefdevolle Priesters en Priesteressen die net binnen de open deuren staan.

“Verdien ik echt die Liefde en vergiffenis?” fluister je in het oor van de meest dichtbije Priester of Priesteres. Echter, als dat wezen van LICHT diens gezicht naar jou toedraait, zie jij je ZELF.

Het wezen van LICHT dat JIJ bent wijst omlaag naar het portaal van Licht dat jij gecreëerd hebt en zegt, “Zie je hoezeer creatief jij bent?”

Terwijl je de Mysterie School binnengaat met vreugde en hoop, denk je na over je eigen creativiteit.

Terwijl het Licht van de Mysterie School je angst opruimt en jou vult met Liefde, wordt JIJ die hogere versie van je ZELF.

Kan jij je herinneren die JIJ te zijn wanneer je terugkeert naar de derde dimensie?

****

imageOpmerking van Sue

Onze vierde dimensionale reis naar deze Mysterie School werd/wordt gegidst via onze tweede chakra, welke geregeerd wordt door onze Eierstokken en Testikels. Daarom, zal er op ons eigen creatieve energiegebied een beroep gedaan worden om het portaal in/naar de 4D Emotionele Vlak Mysterie School te “creëren”.

Ondertussen in deze Mysterie School zijnde, zullen wij gegidst worden om ons te herinneren dat onze emoties een krachtig component zijn van iedere creatie van ons. Als wij in/naar onze Kracht binnenin komen, in de 4D Mentale Vlak Mysterie School, moeten wij eerst de kracht van onze emoties her/erkennen.

Onze gedachten creëren de matrix voor onze creaties, maar onze emoties vullen die matrix met leven. Zoals hierboven aangehaald, namen velen van ons een zeer moeilijke kindertijd op zich omdat wij het bord schoon wilden maken en in dit leven wilden ascenderen.

Wanneer wij ons herinneren om Liefde boven angst te kiezen, wat een zeer moeilijke taak kan zijn, ontdekken wij dat de eerste persoon waar wij van moeten houden ons eigen zelf is. Gelukkig, omvat dat zelf onze eigen Multidimensionale ZELF die ons kan leiden vanuit het perspectief van de hogere dimensies.

Hoe verbinden wij ons met dat ZELF? Natuurlijk, het is door onze EMOTIES!

Dierbare vrienden, we komen in enige grote veranderingen, dus herinner je alsjeblieft om IN LIEFDE TE LEVEN.
(1) Cobie – Dit heb ik gisteren zelf ervaren!! Een entiteit uit de lagere astrale 4de dimensie, wilde ascenderen en accepteerde graag mijn Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur. Ik was toen nog niet met deze vertaling begonnen … en ik zou gewild hebben dat ik dit alles eerder geweten had, dat had zoveel meer begrip gebracht over eerdere ervaringen. Vandaar dat ik besloten heb om deze channelings van Sue Lie in de vakantie in de gaten te houden en te blijven vertalen… …

In licht en liefde voor deze Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Advertisements

Série door Dr. Suzanne Lie: ÉÉN Wording – Vijfde Chakra ~ Mensen en Planeet – 16 Juni 2015 

Standard

ÉÉN Wording – Vijfde Chakra ~ Mensen en Planeet

IMG_1232

16 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

Vandaag zullen wij de informatie presenteren over Vijfde Chakra,

En Gaia spreekt over Haar Vijfde Chakra.

image

DE VIJFDE CHAKRA

LOCATIE: De locatie van de vijfde chakra is in onze keel.

BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de creativiteit en is de eerste chakra waar wij in aanraking kunnen komen met hogere wezens. De Keel Chakra heeft zestien bloemblaadjes. In de numerologie , wordt het getal 16 gereduceerd naar een 7. Zeven is het nummer van analyse, begrip, kennis, besef en mediteren.

Het getal 7 stuurt een innerlijke focus aan, welke onontbeerlijk is voor de creativiteit om te ontkiemen en om met onze diepste, oprechtste zelf met anderen en hogere wezens te communiceren. De uitdaging van het getal 7 ligt in de moeilijkheden die naar voren gebracht worden door ongemak met onze innerlijke gevoelens welke niet tot uitdrukking gebracht kunnen worden. Het getal 7 dringt er bij ons op aan om naar binnenin te gaan en ons aan te sluiten bij onze gedachten en emoties om een creatieve expressie te vinden.

NOOT EN MANTRA: De noot voor de vijfde chakra is G# en de mantra is “ham” of “u” zoals in blue.

KLEUR: De kleur voor deze chakra is lichtblauw of een groenachtig blauw.

REGELGEVING: De Keel Chakra regelt de spraak, het gehoor, de communicatie, zelfexpressie, gratie en luisteren naar het Hogere Zelf. Deze chakra dringt er bij ons op aan om ons “zelf” te vinden, het te communiceren door onze creativiteit, en de creatieve kracht van onze hogere emoties te gebruiken om ons bewustzijn in/naar de hogere dimensies te verhuizen.

ZINTUIG: De vijfde chakra bestuurt het zintuig van het gehoor. Net zoals wij moeten leren om ons innerlijke zelf te horen, moeten wij ook leren om anderen te ‘horen’.
ASTROLOGISCH TEKEN: Tweeling, en diens heerser Mercurius, focussen zich op de communicatie. Veel mensen met hun Zon in Tweeling genieten van een prestatie te leveren en andere middelen van creatieve communicatie. De tweeling is ook zeer analytisch. Hun tweeledige aard maakt hen zeer gezellig en, tegelijkertijd, nogal teruggetrokken.

ELEMENT: De ether is het element van deze chakra. De vijfde chakra is de eerste chakra die door onze hogere zintuigen geregeerd wordt, wat voor de kracht van deze chakra vereist om zich op de leden van het Engelachtige Rijk te focussen.

BEWUSTZIJN: De vijfde chakra dirigeert onze aandacht richting de hogere derde en vierde dimensies. Het wordt nog steeds grotendeels door onze bewuste geest bestuurd, maar heeft toegang tot het collectieve bewustzijn. Wanneer deze chakra in evenwicht is, is ons individuele bewustzijn gevorderd voorbij het persoonlijke en groepsbewustzijn naar het “nationale bewustzijn”.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert het stadium van het leven van de volwassenheid. In dit stadium, is een gevoel van zelf voldoende gevestigd zodat we volledig verantwoordelijk zijn en lange-termijn relaties op kunnen bouwen. Als we de kracht van deze chakra kunnen gebruiken, kunnen we leren om naar binnenin ons zelf te gaan om de bron van onze emoties vast te stellen. Dan kunnen we effectief onze persoonlijke ervaring met een ander bespreken. Het is de bekwaamheid om naar binnenin te gaan om te verbinden met onze innerlijke begeleiding voordat wij met een ander communiceren, en dat creëert echte intimiteit omdat het gebaseerd is op onze diepste innerlijke waarheid.

SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat het beste door de Keel Chakra gerepresenteerd wordt is het Nieuwe Tijdperk – onze huidige tijd. In dit tijdperk is het onze uitdaging om te verschuiven van nationale focus naar planetaire focus. Dit collectieve bewustzijn stimuleert de individuen in het “nationale bewustzijn” om hun bewustzijn uit te breiden.

Om de uitdagingen onder ogen te komen die er verderop voor ons liggen, zoals verontreiniging en de bekwaamheid om het leven te beëindigen zoals wij het kennen met een nucleaire oorlog, is het tijd dat we beseffen dat wij allemaal samen in deze wereld zijn. Wij worden momenteel geconfronteerd met vele uitdagingen die we zelfs in het verleden nooit hadden kunnen bevatten. We moeten allemaal naar binnenin gaan en een beroep doen op onze hoogste begeleiding zodat wij oprecht, effectief en creatief onze oplossingen tot uitdrukking kunnen brengen.

Verafgoding door deze chakra breidde uit voorbij de ene mannelijke God met menselijke karakteristieken van kwaadheid en wraak, die veilig ver weg in de Hemel leeft naar een concept van God dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke polariteiten alsook de gehele Schepping omvat: God/Godin/Alles Dat Is.

HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor deze chakra is de schildklier. De schildklier is een vlinder gevormde klier, wat zich rondom het voorste gedeelte van de luchtpijp wikkelt net onder de Adams appel. Het produceert hormonen welke in feite elk orgaan, elk weefsel en elke cel in het lichaam beïnvloedt.

Schildklier hormonen reguleren de stofwisseling en de orgaan functie van het lichaam, beïnvloedt het harttempo, het cholesterol niveau, lichaamsgewicht, energie niveau, spierkracht, huidconditie, menstruele regelmatigheid, het geheugen en vele andere condities. Met andere woorden, onze schildklier communiceert met ons volledige lichaam en heeft veel te maken met het regelen van onze algehele gezondheid en welzijn.

ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de laryngeal plexus. Deze plexus controleert onze keel, schouders, armen en stem.

ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is hebben we een goede communicatie, expressie, creativiteit, inspiratie en positieve wisselwerkingen met anderen. Onze stofwisseling is gezond, ons cholesterol niveaus zijn goed, we hebben vitale energie en we voelen ons fysiek en psychologisch sterk. We zijn geïnspireerd om ons hogere zelf tot uitdrukking te brengen en hebben een leven dat verrijkt is door creatieve expressie en entertainment. Onze relaties zijn gebaseerd op waarheidsgetrouwe communicatie en oprechte intimiteit.

ONZUIVER: Wanneer onze vijfde chakra onzuiver is hebben we vaak gehoor problemen, keel en/of stem problemen, hoesten, stotteren, een armzalige stofwisseling, schildklierproblemen en de griep. Wij voelen ons creatief onvervuld en mogen verveeld en saai zijn. We mogen problemen hebben met te luid te spreken of vrees hebben om ons uit te spreken. Onze relaties mogen te lijden hebben van een slechte communicatie en een gebrek aan intimiteit. We voelen ons niet geïnspireerd en voelen ons ontkoppeld van onze spirituele begeleiding.

AARDE CHAKRA: Moeder Aarde haar vijfde chakra is Mt. Shasta, California. Mt. Shasta staat al heel lang bekend als een spirituele draaikolk en vele retraites en seminars werden daar gehouden. Metafysisch, wordt gezegd dat de oude Lemurianen in de vierde dimensie van het gebied onder Mt. Shasta geleefd hebben. Mt. Shasta is de hoogste berg in de Verenigde Staten en is een hoogtepunt van inspiratie.

DIMENSIES: De Keel Chakra regeert de hogere derde en vierde dimensie. Onze gemartelde emoties kunnen ons in/naar de nachtmerrie van de Lagere Astrale Vlakken trekken. Daarom, voordat wie van ons dan ook aan onze innerlijke reizen door de innerlijke vlakken van werkelijkheid kan beginnen; moeten wij een “tunnel” vrijmaken doorheen onze eigen duistere zijde die in de onderwereld van het Lagere Astrale ligt. Wanneer wij dat eenmaal voltooid hebben, hebben wij ons bewustzijn geopend tot een wonderbaarlijke innerlijke wereld die net zo echt is, in feite meer echt, dan de wereld van de illusies welke onze fysieke werkelijkheid is.

SAMENVATTING: De Keel Chakra is de eerste stap richting de erkenning dat wij allen Goden en Godinnen in training zijn. Zoals een klein zaadje uit een bloem valt, komen wij naar de derde dimensie om te leren om in/naar onze eigen bloem te groeien. We vinden vele ontberingen, en vaak is de grond droog en onvruchtbaar. Echter, het is door het onder ogen komen van onze innerlijke en uiterlijke conflicten dat wij in/naar onze hogere creatieve zelf groeien.

Onze persoonlijke creativiteit is niet beperkt tot wat sociaal geïdentificeerd is als een vorm van kunst. Ieder gebied van ons leven eist communicatie van onze creatieve kracht. Hoe moeilijk het is om een manier te vinden om een klein kind te begeleiden of om te gaan met een dogmatische werkgever? Veel mensen mogen zeggen, “Ik ben niet creatief.” Niets zou verder van de waarheid verwijderd kunnen zijn! Onze Keel Chakra bezit de kracht van de creatieve expressie welke ons geboorterecht is. Iedereen is creatief. Als wij onze verbinding met onze creatieve ZELF verloren hebben, is het één van de grootste verliezen die wij kunnen ondergaan.

Maar natuurlijk, hoe kunnen wij onze innerlijke zelf verliezen? Dat kunnen we niet! De deur naar onze innerlijke zelf is ALTIJD toegankelijk. Het is slechts onze eigen eerste niet genezen pijn en angst dat de deur dicht doet en afsluit. Als wij die deur niet kunnen openen, dan moet onze eerste actie zijn om iemand te vinden die ons kan helpen om met het ZELF te communiceren die binnenin elk en iedereen van ons wachtende is.

image

 

💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

De Arcturianen – Vanuit een Hoger Perspectief – 7 April 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard
image
Dr. Suzanne Lie – http://suzanneliephd.blogspot.nl/ – vertaling Cobie De Haan
Aardebewoners,
Zoals jullie beseffen, hebben wij Galactics andere soorten van informatie om te delen, vanuit een ander perspectief en vaak met andere mensen. Natuurlijk, de informatie en de mensen lijken alleen maar anders te zijn voor jullie 3D perspectief. Wij zien jullie allemaal als ÉÉN Persoonlijk/Planetair Wezen. Net zoals je ziet dat de delen van je lichaam anders zijn, maar zij zijn allemaal delen van JOU, zien wij andere leden van de mensheid allemaal JOU te zijn. 
Terwijl jullie, de mensheid, jullie bewustzijn/gewaarwordingen/inzichten in/naar de hogere frequenties van de vijfde dimensie en daaraan voorbij uitbreiden, zullen jullie innerlijke ervaringen en hoe jullie hen interpreteren aanzienlijk veranderen. Wij vragen dat jullie nu jullie fysieke ogen sluiten en ons met jullie Derde Oog waarnemen …
Zien jullie alle 3D opeenhoping binnenin jullie brein? Voordat we beginnen, vragen wij jullie om al die opeenhoping in/naar jullie hart te verzamelen en het in vrijheid stellen door ervan te houden. Jullie zijn NU in het proces van te herinneren hoe de Meester van jullie gedachten te ZIJN. Meesterschap van jullie gedachten is de voorloper voor jullie proces van Ascentie. 
ALLE geascendeerde wezens moesten de Meester van hun 3D gedachten worden voorafgaand aan hun ascentie in/naar de hogere dimensionale expressie. Wanneer eenmaal meesterschap over de gedachten/de geest verkregen is, kan het onbegrensd verbonden zijn met jullie Multidimensionale Geest. De onophoudelijke Onvoorwaardelijke Liefde welke door jullie verbinding met jullie Multidimensionale Geest stroomt, zal jullie aanzienlijk helpen om de Meester van jullie emoties te worden. 
De sleutel om de Meester van je emoties te worden is om je 3D gewoonte van het reageren op het leven los te laten. Via je hogere dimensionale gedachten en emoties kan je jouw oude gewoonte van reageren op stimuli loslaten. In plaats daarvan, zal je in staat zijn om de stimuli te observeren als je het via je hogere staten van bewustzijn “leest”. 
Vanuit het perspectief van je hogere bewustzijn, hoeven jouw gedachten en emoties niet te “reageren” op het leven omdat je WEET dat JIJ het bent die dit kiest/die dit leven creëert. In de hogere dimensies zijn, “kiezen” en “creëren” dezelfde benamingen. Je kiest om je werkelijkheid te creëren door te kiezen om je bewustzijn te hechten aan dat wat je uitgekozen hebt om te volgen/bij te wonen. 
image
“Waar je aandacht is, daar ben jij ook!” is één van de meest belangrijke aspecten van het ascentieproces. Een volgend belangrijk aspect is, “Er zijn geen vergissingen of toevalligheden tijdens ascentie,” aangezien JIJ de schepper van je werkelijkheid bent. Terwijl je het in de gaten houdt en de volle verantwoordelijkheid neemt voor de frequentie van je gedachten en emoties, zal je in toenemende mate in/naar een doorgaand besef van de hogere frequentie gedachten en emoties stromen die eindeloos binnenin jou zijn.
Wij sturen jullie dit voorwoord met onze boodschap omdat wij willen dat jullie weten dat als je bewustzijn uitbreidt, je zult beginnen om de ontelbare hogere dimensionale vrienden waar te nemen die om jullie planeet heen cirkelen. Denk eraan, je mag deze vrienden NIET zien via je 3D gewaarwordingen/zintuiglijkheid, maar via je vijfdimensionale en daaraan voorbij gewaarwordingen/zintuiglijkheid.  
Om het samen te vatten, je driedimensionale, buitenwaarts gefocuste zintuiglijkheden/gewaarwordingen mogen niet onze aanwezigheid onthullen. Het is waar dat we kortdurend onze frequentie in/naar de derde dimensie kunnen verlagen, en dat ook doen, om jullie allemaal eraan te herinneren dat wij hier zijn. Echter, net zoals jullie niet te lang op de bodem van de oceaan kunnen blijven zonder speciale aanpassingen te maken, kunnen wij niet te lang in de derde dimensie blijven zonder belangrijke aanpassingen te maken. 
Ten eerste, zijn wij tijdloze wezens die binnenin het NU stromen. Jullie weten dat tijd anders is in andere staten van bewustzijn via jullie dromen. Je zou een droom kunnen hebben die een levenlang lijkt te duren en wakker worden om te zien dat je klok slechts een paar minuten van jullie “tijd” toegevoegd heeft. 
Wij zullen aan jullie uitleggen hoe wij jullie waarnemen, onze dierbare vrienden die fysieke voertuigen dragen. Ten eerste, om in/naar jullie werkelijkheid te kijken, moeten wij door de 3D Matrix kijken. De 3D Matrix bevat de frequentie plaat die jullie als jullie fysieke wereld waarnemen. Om jullie op deze manier te zien, moeten wij onze waarnemingen in/naar de lagere frequenties ijken. 
Deze herijking lijkt veel op het ijken dat jullie gebruiken met verrekijkers waar jullie “de afstelling aan de basis van de verrekijker aanpassen door eraan te draaien” om jullie visie aan te passen. Op dezelfde manier, passen wij onze visie in frequentie omlaag aan vanuit onze aangeboren visie om de werkelijkheid te zien op de manier dat jullie het waarnemen terwijl jullie je Aarde voertuig dragen. 
Wij zullen dit herijkingproces met een visualisatie uitleggen, aangezien alleen jullie voorstellingsvermogen zou kunnen begrijpen wat wij zeggen. Je zou kunnen zeggen dat wij de visie van “het oog van een vogel” van jullie dimensie hebben, als wij omlaag kijken (in frequentie – niet in de ruimte) om het prachtige 3D aangezicht van Gaia’s blauwe globe waar te nemen. 
Jullie hebben allemaal dit aangezicht via jullie ruimtestations gezien. Echter, deze beelden onthullen alleen de derde dimensionale kwaliteiten van jullie planeet. Verder, de beelden die jullie “bekende”ruimteprogramma’s (aangezien er VELE onbekende ruimteprogramma’s zijn) met jullie delen zijn aanzienlijk gewijzigd om hun vele schandalige ondernemingen te verbergen waar de meesten van jullie zich compleet onbewust van zijn. 
Vanuit ons vijfde dimensionale perspectief zien wij wat de mensheid genoemd heeft de “Nieuwe Aarde”. Herinner, dat tijd ALLEEN in jullie 3D/4D werkelijkheid bestaat. Ook, begint creatie binnenin de kern in de hogere dimensies en beweegt naar buiten in/naar de lagere werelden om geopenbaard te worden in steeds lagere dimensies door zichzelf op Gaia’s derde/vierde dimensionale matrix in te prenten.
Vanuit ons “hogere perspectief,” zien wij de “blauwe gloed” van de vijfdimensionale Aarde met heldere blauwe luchten en oceanen. Gaia is, inderdaad, een blauw juweel in de ruimte. Wij zien ook een armada van sterrenschepen van overal en nergens in jullie locale Universum die gekomen zijn om te observeren en te helpen. 
Wij dienen, zoals jullie je voor kunnen stellen, een multidimensionale dienstverlening. Wij hebben ons bewustzijn met de vijfde dimensionale Aarde vermengd zodat wij de lagere frequenties van Haar Multidimensionale Matrix binnen kunnen gaan. Het doel van deze Multidimensionale Matrix is om het bewustzijn van de bewoners van Gaia te lezen om ogenblikkelijk alles dat nodig is voor de levensvormen van die frequentie te verstrekken. 
Wij wensen dat jullie weten dat als jullie naar jullie eigen hogere dimensionale gewaarwordingen/inzichten terugkeren, jullie dezelfde gewaarwordingen/inzichten zullen hebben als wij zelf, wij nemen waar vanuit onze positie op ons Sterrenschip, terwijl jullie het waar mogen nemen via het Lichtlichaam dat jullie op de vijfde dimensionale Aarde dragen. 
Wij verlagen nu onze inzichtelijke focus in/naar de vierde dimensie van de Aarde. Vanuit dit perspectief zien wij ontelbare veranderingen die zich over de gehele vierde dimensionale Aarde voordoen. Deze veranderingen doen zich in andere tijdlijnen, afwisselende tijdlijnen en parallelle tijdlijnen voor, alsook binnenin andere subfrequenties van de vierde dimensie. 
Terwijl wij het Spirituele Subgebied van Gaia’s vierde dimensionale Aarde betreden, zien wij de “IK BEN Aanwezigheid” van de mensheid en al het leven. Wij observeren ook met liefdevolle ondersteuning terwijl steeds meer leden van de derde/vierde dimensionale Aarde overgaan in/naar de vijfde dimensionale versie van de Nieuwe Aarde. 
Veel van deze veranderingen en ascentie dat wij waar kunnen nemen binnenin het NU van de vijfde dimensie, zijn nog niet binnenin jullie 3D tijdlijn. Het is om deze reden dat jullie planeet nog steeds een resonantie in de derde dimensie draagt. Echter, Gaia raakt in toenemende mate vermoeid van de schandalige daden van de lagere leden van bewustzijn van Haar Multidimensionale Matrix en is gereed om de derde dimensionale expressie van Haar matrix los te laten. 
Zij is zich ervan bewust dat er nog steeds veel wezens zijn die niet in staat zouden zijn om hun bewustzijn te hechten aan zelfs de hogere subgebieden van het vierde dimensionale raster van haar Multidimensionale Matrix. Daarom, wacht Gaia.
Als wij onze gewaarwordingen verlagen om dit causale Subgebied van de vierde dimensionale Aarde waar te nemen, zien wij dat velen van jullie, de ascenderenden, jullie Aarde les van ‘oorzaak en gevolg’ geleerd hebben. Jullie herinneren je NU dat wat het ook is dat jullie in/naar de 3D Matrix van Gaia sturen naar jullie terug zal keren. 
Door die les te leren, heeft jullie bewustzijn zich uitgebreid in/naar het Causale, en voor sommigen de Spirituele subgebieden van het 4D component van Gaia’s Multidimensionale Matrix. Diegenen van jullie die jullie bewustzijn uitgebreid hebben naar deze frequentie en daaraan voorbij zijn druk doende met steeds meer secties te creëren van Licht op deze matrix. 
Deze gebieden van Licht dienen als portalen waardoorheen wij, de hogere dimensionale wezens, ons besef/kennis kunnen hechten om ons bewustzijn met jullie vierde dimensionale werkelijkheid te integreren. Door deze portalen van Licht kunnen wij ook gedachtevormen van onze sterrenschepen voort sturen, alsook de feitelijke kleinere vaartuigen die wij voldoende in frequentie verlaagd hebben om waarneembaar voor jullie droomstaat en meditatieve geest te zijn. 
Wat velen van jullie niet beseffen is dat om jullie holografische derde dimensionale werkelijkheid te betreden, wij dat aldus moeten doen zoals een holografische projectie. Veel leden van de holografische werkelijkheid, welke gehecht is aan jullie derde/vierde dimensionale treden van Gaia’s Multidimensionale Matrix, nemen ons niet waar als een hologram, zoals jullie ook een hologram zijn. 
Sinds jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn deze holografische wereld als “echt” gelabeld heeft, nemen jullie ons ook als echt waar. Wij herinneren jullie eraan dat alle derde/vierde dimensionale werkelijkheden holografische projecties zijn vanuit jullie hogere expressies van ZELF. 
Jullie ALLEMAAL, zelfs diegenen die de rollen van de “duistere zijde” spelen, bestaan allemaal als ÉÉN verenigd bewustzijn van de Aarde in Gaia’s vijfde dimensionale expressie. Wij begrijpen dat deze informatie zeer moeilijk voor jullie mag zijn om te accepteren. Jullie voelen jullie pijn, jullie geluk/blijmoedigheid, jullie verdriet, jullie geboorte en jullie dood intensief. 
Omdat jullie jezelf voor zolang als slachtoffers gezien hebben jegens jullie werkelijkheid, hebben jullie je bewustzijn diep in de lagere frequenties ingebed waar ‘slachtoffer” en “schepper” verschillende termen zijn. Velen van jullie vergaten dat jullie kozen om situaties uit te spelen waarin jullie je ZELF als een slachtoffer gewaar werden, zodat jullie je konden herinneren dat; JIJ de schepper van jouw werkelijkheid bent met je eigen gedachten en emoties. 
Vanuit jullie pre-geboorte frequentie in de hogere rijken, vergaten jullie hoe diep de illusies van de derde/vierde dimensies vermengd zijn met jullie gevoel van ZELF. Daarom, verlagen wij en vele andere leden van jullie Galactische Familie onze resonantie om jullie te helpen herinneren dat JULLIE ONS zijn. 
Wanneer jij je niet bewust je eigen hogere frequenties van ZELF kunt herinneren, geloof je dat je verstrikt zit in de lagere werelden en deze alleen kunt verlaten via wat jullie betiteld hebben als “sterven”. Voor ons, wordt jullie “sterven” waargenomen als “uit te loggen” van jullie holografische werkelijkheid en keren jullie terug naar Huis naar jullie ECHTE zelf. Wij willen dat jullie je dit belangrijke feit herinneren. 
Welnu, terwijl wij onze reis door één van de prachtige Lichtportalen voortzetten die jullie, de leden van de Aarde geopend hebben, beginnen wij jullie derde dimensionale wereld gewaar te worden door ons multidimensionale perspectief. Daarom, nemen wij alle versies van jullie ZELF waar. 
Wij kunnen gemakkelijk waarnemen wat jullie mogen noemen een “streng van Licht” die alle ontelbare incarnaties, die jullie genomen hebben binnenin jullie NU van de één of andere tijdlijn, afwisselende en/of parallelle belichaming op de Aarde, met elkaar verbindt. Vanwege het grote belang van het loslaten van de sluiers van de illusie tussen dimensies in, hebben velen van jullie veelvoudige incarnaties genomen in de hoop dat op z’n minst één van jullie volledig zal ontwaken jegens jullie hogere dimensionale expressies.  
Onze gewaarwording van jullie derde dimensionale “trede” van Gaia’s Multidimensionale Matrix is dat het een werkelijkheid in voortgang van grote verandering is. Wij kunnen deze verandering binnenin onze lichamen voelen, net zoals jullie de grote verandering binnenin jullie lichamen kunnen voelen. Jullie lichamen, jullie Aarde voertuigen, representeren jullie directe verbinding met de planeet. 
Aangezien jullie kleine, individuele Aarde voertuig geconstrueerd is van dezelfde aarde, lucht, vuur en water als de planeet, zijn JULLIE een miniatuur versie van Gaia’s Aarde. Eén van de dingen die wij waarnemen, en velen van jullie zich beginnen te herinneren, is dat jullie vierde dimensionale aura’s multidimensionaal worden. 
Wij nemen ook waar dat velen van jullie bewust of onbewust jullie Multidimensionale Lichtlichaam geactiveerd hebben en op de rand zijn van in staat te zijn om in/naar Lichtlichaam te barsten wanneer de situatie een beroep op jullie doet om dat aldus te doen. Aangezien, jullie Lichtlichaam multidimensionaal is, terwijl in die frequentie van jullie ZELF, zullen jullie in staat zijn om onze reis te repliceren, nochtans in/naar de hogere frequenties. 
In feite, keren velen van jullie in toenemende mate terug naar jullie Schepen. Door naar jullie hogere ZELF terug te keren terwijl een verbinding met jullie Aarde voertuig gehandhaafd blijft, zijn jullie in staat om gehecht te blijven aan de 3D matrix via jullie Aarde voertuig, terwijl jullie je ook verbinden met jullie vierde dimensionale droomtijd. 
Wanneer jullie eenmaal deze repetities genomen hebben van terug te keren naar jullie ZELF, zijn jullie vaak gereed om jullie “eerste reis” te maken voor jullie bezoek aan jullie Sterrenschip waarop jullie Lichtlichaam ZELF dienst verleent om Gaia te helpen. Op deze manier, ben je in staat om “in actieve dienst” te blijven op de 3D Aarde terwijl je OOK doorgaat met je actieve dienst op de fysieke Aarde. 
Wij nodigen jullie uit te vragen voordat jullie gaan slapen om naar Huis naar jullie Schip gebracht te worden. Of, je mag ervoor kiezen om de kracht van je verbeelding te gebruiken om (in frequentie) omhoog te gaan door de vierde dimensie om je Schip in de vijfde dimensie te bezoeken. Velen van jullie doen dat aldus op een regelmatige basis. Alles dat jullie NU hoeven te doen is het je te HERINNEREN!
Doe een beroep op ons en wij zullen jullie helpen, 
De Arcturianen

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Arcturianen en Jullie Galactische Familie – Het Proces van ascentie – Deel 2 – 29 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard
image
Als je doorgaat met je proces van ascentie, en het is inderdaad en proces, breidt je bewustzijn uit in/naar steeds hogere frequenties. Daarom, zal je in staat zijn om bewust steeds hogere frequenties van gedachtevormen en energiegebieden waar te nemen en te verzamelen. Met “verzamelen” bedoelen wij dat wanneer je eenmaal een energiegebied waarneemt, het in je aura wacht totdat je beslist wat ermee te ‘doen’. 
Met andere woorden, je bent niet langer meer een passieve waarnemer van het leven. De ware creatieve en/of vernietigende krachten van jouw werkelijkheid, gedachtevormen en energiegebieden, staat jou toe te kiezen of je die energie wenst te voeden met angst OF het jouw Onvoorwaardelijke Liefde te sturen en het te transmuteren met de Violette Vlam. 
Verder, zal het energiegebied en de gedachtevormen die je in/naar jouw werkelijkheid stuurt steeds sneller terugkeren. Het beste gedeelte van je uitgebreide besef is dat je jouw eigen energiegebieden en gedachtevormen kunt waarnemen om te zien of je hen naar buiten in/naar jouw/jullie wereld wilt sturen, of hen met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te transformeren. 
Met andere woorden, je raakt multidimensionaal bewust van je zelf en van je werkelijkheid. Als je in een angstige staat verkeerd, wat vaak is omdat je gestrest, vermoeid, hongerig of verwikkeld in een negatieve gedachtevorm geraakt bent, kan je het ogenblikkelijk loslaten en transmuteren binnenin het NU. Echter, als je verwikkeld raakt in de 3D Matrix, zal je onbewust zijn van dat wat voorafgaat aan de creatie van jouw werkelijkheid. 
Als je gedachten en emoties op Liefde gebaseerd zijn, zal je blij zijn wanneer zij naar je terugkeren. Echter, als je in/naar angstig denken en angstige emoties vervalt, zullen zij ook zeer snel naar je terugkeren. Aangezien Gaia een “oorzaak en gevolg” planeet is, is haar ascentie gebaseerd op het hebben van ontelbare “oorzaken” (gedachtevormen en energiegebieden) die naar Haar planeet terugkeren om Haar proces te vergemakkelijken. 
Daarom, dierbare afgezanten van het Licht, houd de gedachten en emoties in de gaten die jullie uitsturen in/naar jullie wereld, aangezien zij steeds sneller naar jullie terug zullen keren. Van de andere kant, diegenen die ver verwijderd zijn van het uitbreiden van hun bewustzijn en in feite in de frequentie leven van “macht-over-anderen”, zullen hun energie niet “terug in hun besef” ontvangen gedurende een tamelijke lange duur van jullie “tijd”. 
Dit mag oneerlijk schijnen te zijn voor diegenen van jullie die niet begrijpen dat ascentie een proces van complete meesterschap is over jullie Aarde voertuig. Wanneer je dat feit niet begrijpt, mag je ongeduldig raken omdat je niet begrijpt dat JIJ degene bent die de snelheid instelt van jouw ascentie door de frequentiesnelheid van je bewustzijn welke JIJ creëert met je eigen gedachten en emoties.
In vroegere ascenties, studeerden de mensen voor op z’n minst gedurende zeven levensspannen, alsook gedurende hun volledige leven voorafgaand aan hun ascentie. Zij kwamen allemaal grote uitdagingen onder ogen, moesten het Astrale gebied binnengaan en AL hun egoïstische handelingen genezen/herstellen, en leefden vaak vele decennia van absolute armoede, onophoudelijke meditatie en immense zelfopoffering. 
De term “ascentie” is gemoderniseerd geraakt in jullie wereld van “krijg het snel,” en “waar moet ik ervoor betalen?” Je “betaalt voor je ascentie” met complete en totale controle van je iedere gedachten en emotie. Daarom, vraag niet wat ascentie voor jou kan doen, maar wat jij voor de ascentie kunt doen. 
Verder, in jullie tijdperk, is ascentie niet slechts voor een individu, maar voor een volledige planeet. Daarom moet, de mensheid, die verondersteld wordt de meest ontwikkelde soort op de Aarde te zijn, diens gehechtheid om mens te zijn loslaten. Op deze manier, kunnen jullie je herinneren dat een zeer klein component van de laagste frequentie van jullie Multidimensionale ZELF “ingelogd” heeft op deze 3D werkelijkheid. 
Wanneer je ingelogd bent op je huidige werkelijkheid, aangezien je meervoudige werkelijkheden hebt die tegelijkertijd lopende zijn binnenin het NU, deed je dat aldus via jouw “handtekening frequentie”. Jouw handtekening frequentie is de vonk van je individualiteit welke leeft in een “individueel” Aarde voertuig dat je draagt om deel te nemen aan de holografische projectie van het leven in de derde/vierde dimensie. 
Je handtekening frequentie is de kernfrequentie van je Multidimensionale ZELF. Het 3D aspect of je handtekening frequentie vermengt zich met andere van je 4D handtekening frequenties en stroomt in eenheidsbewustzijn met jouw handtekening frequenties in de 5D en daaraan voorbij. In al jouw ontelbare versies van werkelijkheid, ben jij dezelfde handtekening frequentie. 
Wanneer je eenmaal jouw werkelijkheid waarneemt via de hogere gewaarwordingen/inzichten van gedachtevormen en energiegebieden, begin je te herkennen hoe iedere persoonlijke gedachtevorm de handtekening frequentie van diens schepper ten toon spreidt. Er zijn ook “groep’ gedachtevormen/energiegebieden”:  van de groepen die zo verenigd zijn dat zij een “groep’ handtekening frequentie” hebben. 
Deze groep is zeer intiem en is in staat om excursies in het bewustzijn te ondernemen als ÉÉN wezen. 
De groep lijkt veel op de leden van een vliegtuig, behalve dat iedereen weet en onvoorwaardelijk van elkaar houdt. Sommige van deze groepen zijn klein en sommige zijn tamelijk groot. Hoe dan ook, de leden van deze groepen zijn zo met elkaar uitgelijnd dat hun individuele gedachtevormen gemakkelijk in/naar de groep’ gedachtevorm vermengt. 
Wanneer je individuele bewustzijn eenmaal uitbreidt in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij, verhuis je in/naar het “Eenheidsbewustzijn”, omdat je op de rand van ascentie bent. Daarom, begin je alle gedachtevormen en energiegebieden te verzamelen die je ooit gecreëerd hebt terwijl ingelogd in de 3/4D Matrix. Je begint eerst met dat wat je gecreëerd hebt in je huidige incarnatie. 
Dan, begint je eenheidsbewustzijn te vermengen met alle ontelbare versies van jouw ZELF. Daarom, streeft je vijfdimensionale bewustzijn ernaar om zich te verenigen met alle gedachtevormen en energiegebieden die je ooit gecreëerd hebt in het Al van je derde dimensionale incarnaties. 
Al deze gedachtevormen en energiegebieden herenigen zich in/naar de handtekening frequentie van de verzender om als ÉÉN te bestaan. Met andere woorden, als je bewustzijn uitbreidt in/naar steeds hogere frequenties en dimensies, worden al jouw “markeringen,” alle elementen en afleidingen van jouw handtekening frequentie, herenigd binnenin het groeiende eenheidsbewustzijn met je immer-uitbreidende gevoel van ZELF. 
Daarom, wanneer alle elementen van je gedachten, emoties en acties van jouw huidige Aarde voertuig eenmaal herenigd zijn met je handtekening frequentie, begin je de gedachtevormen en energiegebieden van al jouw incarnaties op Gaia te verzamelen. 
Ascentie gaat NIET over weggaan. Ascentie gaat over het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor iedere gedachtevorm en energiegebied die je ooit gecreëerd hebt terwijl je een gestalte op de Aarde vasthoudt. Begrijp je hoe alle componenten van je handtekening frequentie, jouw ZELF, bijeenbrengt om in Eenheidsbewustzijn te resoneren met de schepper van jouw werkelijkheid, JIJ? 
Terwijl je met je Missie verder gaat om Gaia te helpen met Haar planetaire ascentie, moet je alles dat je ooit gedacht, gevoeld en gedaan hebt terwijl een Aards voertuig gedragen wordt, bijeenbrengen, er onvoorwaardelijk van houden en het transmuteren. Wanneer je eenmaal alle gedachtevormen en energiegebieden van al jouw incarnaties op Gaia verzameld/bijeen gebracht hebt, begin je het proces van het transmuteren van al deze elementen terug in/naar hun natuurlijke vijfde dimensionale expressies. 
Jouw bijdrage aan de planetaire ascentie is, dat de transmutaties van je persoonlijke elementen van de aarde (je acties symboliserend), lucht (je gedachten), vuur (je spirit) en water (je emoties) in/naar de aarde, lucht, vuur en het water van de planeet stromen. 
Je hebt je vrijwillig aangemeld om deze incarnatie binnen te gaan om met de planetaire ascentie te helpen. Daarom, ben je de Kapitein op het Schip, die als laatste het Schip zal verlaten. Daarom, blijven jullie bij de planeet (het schip) om de portalen in/naar de hogere dimensies te openen door alle elementen van jouw ZELF binnen te halen om als ÉÉN te werken binnenin je eigen handtekening frequentie. 
Als jouw bewustzijn uitbreidt om jouw Multidimensionale ZELF te omhelzen, herinner jij je de belofte die je maakte om Gaia te helpen terug te ascenderen naar Haar Multidimensionale Planetaire ZELF. Je zult deze belofte houden door je persoonlijke bewustzijn uit te breiden in/naar het planetaire bewustzijn. Op deze manier, terwijl jij je persoonlijke zelf transmuteert, transmuteer je ook je planetaire zelf. 
Terwijl je resoneert met het planetaire bewustzijn, bied jij je persoonlijke elementalen van de aarde, lucht, vuur en het water aan om in eenheidsbewustzijn te stromen met de aarde, lucht, vuur en het water dat resoneert met de planeet Gaia. Dus, wat voor transmutaties dan ook die je binnenin je eigen gestalte creëert, worden automatisch met de gestalte van Gaia gedeeld. 
Op deze manier, worden alle driedimensionale elementen getransmuteerd in/naar de vijfde dimensionale elementalen. Terwijl je doorgaat te werken op deze multidimensionale manier, keert jouw handtekening frequentie terug naar diens volledige multidimensionale expressie. Op dit punt hoef je niet langer meer te “ascenderen” om naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij te gaan, aangezien jij je herinnerd hebt dat je ALTIJD in de vijfde dimensie was. 
Je “verliet” de hogere werelden niet om in/naar je Aarde voertuig te “komen”. In plaats daarvan, strekte jij je multidimensionale bewustzijn uit, de kern van je eigen multidimensionale handtekening frequentie, om bewust de derde/vierde dimensionale matrix gewaar te worden/waar te nemen. 
Je was vergeten hoe gemakkelijk de illusie van afgescheidenheid je bewustzijn zou kunnen verlagen door je met angst te vullen. In feite, uiteindelijk, vergat je dat je multidimensionaal was. Toen, kwam je klem te zitten in het vierde dimensionale wiel van leven en sterven waarin je geboren werd voor de 3D – stierf – voor de 3D en je bewust werd van 4D, toen stierf voor de 4D en terugkeerde naar de 3D – en dan zou je het wiel weer opstarten. 
Je geloofde dat je leefde en stierf en leefde en stierf en leefde en … Toen je eenmaal de 3D/4D Matrix binnenging, begon je te vergeten dat JIJ nooit eender wat dan ook verliet. JIJ strekte je besef uit in/naar een andere werkelijkheidsfrequentie. Het is het NU om je bewustzijn terug uit te strekken in/naar de hogere dimensies. 
Maar eerst, moet je ALLES van je ZELF verzamelen zodat je het kunt transmuteren. 
Dan zal je die transmutatie met Gaia delen. 
Bijgevolg, zal je ALLE transmutatie van ALLE Aarde werkelijkheden delen die je ooit met Gaia in wat voor tijdlijn dan ook ervaren hebt. Met de herinnering van je persoonlijke, handtekening frequentie, kan je de kracht van je Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur uitsturen in/naar elk parallel en afwisselend leven die je op Gaia ervaren hebt. 
Wanneer je eenmaal al je menselijke expressies van zelf op de Aarde verzameld hebt, verzamel jij jouw niet-menselijke expressies. Ja, velen van jullie hebben gekozen om gestalten van dieren, planten, alsook enige hogere dimensionale wezens aan te nemen zoals Feeën, Deva’s en overlichtende Spirits. 
De uitdaging die je beloofde te vervullen voordat je wat voor gestalte dan ook maar nam op de derde of vierde dimensionale Aarde is, dat je beloofde om “bewust” te blijven terwijl jij je ZELF bijeenbrengt. Om verbonden te blijven met je Multidimensionale ZELF kan je niet toestaan dat wat voor gedachten, emoties, gedragingen en/of verlangens dan ook vanuit jouw “onbewuste” naar boven komen. 
In feite, beloofde je, “Geen onbewust zelf meer”. Je bent aan het ascenderen, en als je ervoor koos om het contract te vervullen dat je maakte voordat je jouw Aarde voertuig nam, zal je volledig bewust moeten blijven van je eigen gedachten en emoties. 
Begrijp alsjeblieft dat wanneer jouw frequentie eenmaal terugkeert naar de vijfde dimensie, je gedachtevormen en energiegebieden ZEER snel in je werkelijkheid zullen manifesteren. Als je een op angst gebaseerde gedachte hebt en het vult met de emotie van angst, zal het bijna ogenblikkelijk gemanifesteerd worden. Denk eraan, er is geen “tijd” in de vijfde dimensie! 
Begrijp je waarom je het meesterschap moet onderhouden/handhaven over je gedachten en emoties? 
Als jij je werkelijkheid vanuit ons perspectief zou kunnen zien, zou je ontelbare gedachten van ascentie, eenheid, onvoorwaardelijke liefde en het Violette Vuur zien, die plotseling uitgezet worden door een willekeurige negatieve, onzekere, beangstigende en/of egoïstische gedachte die slechts de rand van je bewustzijn aanraken. 
Jullie zijn niet langer meer kinderen in training. De frequentie van Gaia verhuist in/naar de vijfde dimensie. In feite, zijn er bepaalde “NU’s” waarin de vijfde dimensie op/in Gaia land om prachtige “wonderen” te creëren die uitbreiden voorbij tijd en ruimte om alle tijd en ruimte op de planeet Aarde te transmuteren. 
Aan de andere kant, zijn er nog steeds “willekeurige handelingen van geweld”. Deze handelingen van geweld komen merendeels van de mensen. Daarom, moet de mensheid degene zijn die Onvoorwaardelijk van hen Houden en transmuteren. Denk eraan, Gaia is een planeet van de Vrije Wil, gebaseerd op het leren van de wetten van oorzaak en gevolg. 
Wij, de Galactische en Hemelse wezens, zijn jullie nodig, onze Afgezanten van het Licht, om deze gedachtevormen en energiegebieden waar te nemen VOORDAT zij in/op het lichaam van Gaia landen en gemanifesteerd worden. JULLIE hebben de bekwaamheid om jullie Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur in/naar de Kern te sturen van deze negatieve gedachtevormen en energiegebieden, zodat zij NIET zullen manifesteren. 
Je kunt dit het beste doen door te zeggen, “IK WEIGER om deel te nemen aan die mogelijke werkelijkheid en stuur Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur”. Op deze manier houd je niet alleen je persoonlijke bewustzijn boven de angst, maar ben je ook dienstbaar om dat energiegebied of die gedachtevorm te transmuteren voordat het gemanifesteerd wordt. 
Kunnen jullie je voorstellen hoe verrast de strijdkrachten van “macht over anderen” zullen zijn wanneer zij begrijpen dat hun macht-over andere gedachtevormen getransmuteerd worden in/naar macht-binnenin creaties? 
Wij voltooien deze boodschap door jullie ALLEMAAL die het meesterschap herkrijgen van jullie eigen gedachten en emoties te erkennen en te bedanken, alsook dienstbaar zijn als onze “schoonmaak bemanning” om een halt te brengen aan de angst en verwoesting terwijl zij nog steeds in de potentiële vormen zijn van de gedachtevormen en de energiegebieden.  
Wij zijn de leden van jullie Galactische en Hemelse Familie. Onze bijdrage aan jullie, onze dappere vrijwilligers om Gaia te helpen, is om jullie ogenblikkelijk te helpen wanneer het ook is dat jullie ons oproepen. Ga gewoon naar binnenin jullie ZELF, en jullie zullen ons eindeloze geschenk vinden. 
Zegeningen,
De Arcturianen en jullie Galactische Familie

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
 

 

Arcturianen en Jullie Galactische Familie – Het Proces van Ascentie – 26 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard
image
Ongemerkt en introspectief vinden de veranderingen langzaam, doch gestadig in jullie bewustzijn plaats. Jullie beginnen nu “tijd” te verliezen in jullie dagelijkse leven en, tegelijkertijd, hebben jullie korte ervaringen van in het NU te zijn. Binnenin het GEEN-tijd van het NU zijn er geen verwachtingen, teleurstellingen, mislukkingen of zelfs overwinningen, aangezien deze alleen tijdsgebonden concepten zijn. Jullie mogen deze concepten summier in het NU voelen, maar zij “leven” gewoonlijk in het verleden of in de toekomst.
Bijvoorbeeld, “verwachtingen” leven in de toekomst, “teleurstellingen” leven in het verleden, “mislukkingen” zijn een angst die je kunnen achtervolgen vanuit het verleden of je beangstigen in de toekomst, en overwinningen zijn iets waar jij je aan vasthoudt vanuit het verleden of waar je op hoopt voor de toekomst. Echter, in het NU is er geen verleden of toekomst. 
Het leven in de derde dimensie heeft jullie getraind om in het verleden of in de toekomst te leven, maar biedt zeer weinig modellen voor in het NU te leven. Daarom, als je begint te ervaren wat bijna aanvoelt als een bevroren moment van het NU, is het moeilijk voor het 3D brein om dat te bevatten. 
De verwarring van het 3D brein is belangrijk voor jullie ascentieproces, omdat het jullie eraan herinnert om een beroep te doen op jullie Multidimensionale ZELF. Tijd is zeer aantrekkelijk omdat het vertrouwd is. Ook, is het vrij gemakkelijk om verloren te raken in het concept dat iets “ervoor” of “erna” komt. Jullie 3D brein is gewend aan opeenvolging. 
Zonder tijd, co-existeren ontelbare werkelijkheden binnenin het NU. Echter, deze werkelijkheden lijken van elkaar “afgescheiden” te zijn wanneer jullie hen via jullie 3D bewustzijn ervaren. Maar, wanneer we buiten de tijd zijn, zijn er geen vroegere ervaringen of toekomstige verwachtingen. Alle werkelijkheden zijn verweven in/naar het NU van de ENE.
Wanneer je gewaarwordingen beperkt zijn tot de derde dimensie, ben je niet in staat om het sierlijke tapijtwerk van het NU waar te nemen. Gelukkig, terwijl je hogere waarnemingen van helderhorendheid, helderziendheid en heldervoelendheid online komen via je hogere staten van bewustzijn, wordt jij je ervan bewust dat er vele verschillende dimensies zijn, alsook parallelle en afwisselende werkelijkheden, die allemaal binnenin hetzelfde NU lopende zijn. 
Om meer accuraat te zijn, al jullie/jouw werkelijkheden zijn verweven in/naar het NU van de ENE. Wanneer je begint om persoonlijke korte momenten te ervaren van verweven te zijn met de ENE, kan het tamelijk verwarrend, verbazingwekkend en adembenemend zijn. Vandaar dat, je enige “tijd” mag moeten creëren om gewend te raken aan deze nieuwe werkelijkheidsversie.
Eerst, mag jij je herinneren dat de vele gevoelens, plaatjes, gedachten en ervaringen zich allemaal tegelijkertijd voordoen, maar je 3D brein heeft geen middelen waardoor je het kunt delen met anderen. Met andere woorden, je bent in staat om deze 5D “Licht Taal” te begrijpen, maar je kunt het (nog) niet spreken. 
Dus, de bekwaamheid om een nieuwe taal te begrijpen gaat vooraf aan je bekwaamheid om die nieuwe taal tot uitdrukking te brengen. In dit geval, spreken wij over de taal van de gedachtevormen en energiegebieden. Deze taalvorm, net zoals de Licht Taal, komt in pakketten van informatie. 
In plaats van een stroom van opeenvolgende woorden in een zin, dan een paragraaf, dan een bladzijde, komen deze boodschappen als een pakket van verweven bestanden. Deze bestanden worden niet “gelezen” op een gescheiden, opeenvolgende manier. Zij worden allemaal binnenin het NU “gevoeld”. 
Jullie Multidimensionale geest is in staat om deze bestanden te ontvangen en hen op deze manier te voelen, maar jullie 3D brein is niet in staat om deze informatie te vertalen. Daarom, worden jullie opgeroepen om jullie bewustzijn in/naar de vijfde dimensie uit te breiden zodat jullie de boodschappen kunnen lezen/voelen die in jullie multidimensionale geest opgeslagen zijn. 
Het vertalen van de energiepakketten van gedachtevormen, energiegebieden, en de Licht Taal in/naar jullie 3D taal wordt gewoonlijk het beste bereikt door de vertelkunst, kunst, muziek, en dans. De vertaling van deze boodschappen in het dagelijkse leven is één van de uitdagingen van onze afgevaardigden die een Aarde voertuig binnenin jullie NU dragen. 
Een andere moeilijke taak voor diegenen die naar hun multidimensionale zelf terugkeren is om het concept van “zelf” opnieuw te definiëren. Terwijl een 3D Aarde voertuig gedragen wordt, beschouwen de meesten van jullie jullie huidige incarnatie als jullie “primaire werkelijkheid”. Maar, aangezien jullie gewaarwordingen in toenemende mate uitbreiden, zullen jullie in toenemende mate een veel diepere verbinding met de hogere dimensionale werkelijkheden voelen. 
Wanneer jij je voor het eerst bewust wordt van je multidimensionale wereld, wordt je vaak zeer eenzaam voor de hogere dimensionale werkelijkheden die jij je nog maar net begint te herinneren. Er is iets eigenaardig vertrouwds aangaande deze “andere werkelijkheden’ die door je meditaties en hogere gewaarwordingen flitsen.

 

Deze “hogere werkelijkheden,” zoals jullie hen noemen, voelen aldus veilig en comfortabel aan, dit in tegenstelling tot de beproevingen en ontberingen van de fysieke wereld. Je wilt teruggaan naar die plaats die jij je herinnert, terug naar die veilige en Onvoorwaardelijke Liefde. 
Velen van jullie raken ongeduldig met de ogenschijnlijke traagheid van jullie ascentieproces, hetgeen gewoonlijk is omdat jullie denken in termen van de mensheid in plaats van in termen van de planeet. De planetaire tijd is zeer anders dan de menselijke tijd, en velen van jullie vergaten dat jullie kwamen om de planeet te helpen ascenderen. 
In waarheid, is jullie primaire werkelijkheid niet jullie menselijke leven, maar jullie hogere expressies van ZELF. Creatie begint in de kern/het centrum en beweegt naar buiten in/naar de 3D matrix om waargenomen te worden als een derde dimensionale werkelijkheid. Gelukkig, nu dat jullie bewustzijn aan het uitbreiden is, zijn jullie in toenemende mate in staat om interdimensionale energiegebieden en gedachtevormen te identificeren. 
Met jullie immer-uitbreidende bewustzijn, hebben jullie momenten van “doorbloedingen” waarin jullie de hogere dimensionale energiegebieden, tegelijkertijd met de 3D energiegebieden waarnemen. Wanneer je aandacht besteedt aan deze hogere dimensionale energiegebieden en gedachtevormen, terwijl jij je bewust blijft van je Aarde voertuig, keer je terug naar je Multidimensionale Bewustzijn. 
Het verschil tussen een energiegebied en een gedachtevorm is, dat een energiegebied verschijnt vanuit al het leven en een gedachtevorm vaak verschijnt vanuit een individu of een groep. Aangezien individualiteit zoals jullie het kennen een derde dimensionale evaring is, zijn vele gedachtevormen meer driedimensionaal. 
Echter, er zijn ook collectieve gedachtevormen en planetaire gedachtevormen, welke de aanvangen zijn van jullie terugkeer naar het Multidimensionale Bewustzijn en Gewaarwordingen/Inzichten. Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat steeds meer van jullie ermee beginnen om bewust op deze multidimensionale manier de werkelijkheid waar te nemen. 
Voorheen, wanneer je plotseling “een gevoel kreeg”, beschouwde je dat niet een gedachtevorm te zijn, specifiek een multidimensionale gedachtevorm. Maar nu, vanwege de verhoogde “dimensionale lekkage”, zweven er meer multidimensionale gedachtevormen in jullie werkelijkheid rond die in afwachting van manifestatie zijn. 
Deze situatie doet zich voor omdat de sluier van de illusie tussen de 3de/4de dimensies en de 5de dimensie en daaraan voorbij in toenemende mate dunner aan het worden is. Daarom komen, beelden, geluiden, geuren en gevoelens die verdwijnen, wanneer je probeert hen gewaar te worden, je bewuste besef binnen terwijl jij je ontspant in je Multidimensionale ZELF. 
Schenk aandacht aan deze gewaarwordingen. Ben niet bezorgd over wat anderen over je proces zeggen. Je kunt je ervaring met anderen delen, of je kunt het diep binnenin jezelf houden. Hoe dan ook, je zult naar je eigen Multidimensionale ZELF terugkeren. 
Het is het NU waarin het verleden en de toekomst in/naar ÉÉN begint te versmelten. Al jullie gescheiden, tijdsgebonden herinneringen en illusies zullen verdampen onder het Licht van de hogere frequenties. 
Eén van de taken die jullie kozen te accepteren voordat jullie je menselijke gestalte namen was om een “Opzichter van het Land” te zijn, zodat jullie zoveel portalen als mogelijk was in de kern van Gaia zouden kunnen openen. Wanneer je eenmaal een portaal opent, zal je het zegenen met Onvoorwaardelijke Liefde en het transmuteren in/naar diens ware multidimensionale vorm via het Violette Vuur. 
Wanneer je een portaal opent, of portalen, zowel in Gaia als ook in de hogere dimensionale werelden, zullen jullie in toenemende mate een “weten” ontvangen over waarom jullie je Aarde voertuig in dit NU namen. Met andere woorden, door je portaal te openen, zal je bewust toegang verkrijgen tot waar je eens aan dacht als zijnde “verloren”. Wanneer dit gebeurt, zal je enige van je meest verbazingwekkende en instructieve levens willen bezoeken. 
Door je portaal te openen, zal je inzicht/gewaarwording van “normaal” multidimensionaal worden. Je bent bezig je voor te bereiden om een “kwantumsprong” te maken van een derde/vierde dimensionale werkelijkheid in/naar een vijfde dimensionale werkelijkheid. Binnenin deze 5D werkelijkheid, bestaat alles in wat jouw 3D zelf vast zou stellen als het NU. 
Echter, de term NU, wat is “tijd om het nu te doen” voor jullie 3D bewustzijn, wordt in/naar NU getransmuteerd, wat betekent dat er GEEN afscheiding is in tijd. Er zijn geen polariteiten, individuen of evenementen. Al het leven stroomt samen zoals de moleculen van water stromen om een rivier, een meer of een oceaan te creëren, en alle moleculen van de lucht samen stromen om de hemel en de atmosfeer te creëren. 
Hoe zal je 3D brein in staat zijn om een dergelijke werkelijkheid te omhelzen? 
Maak je geen zorgen over die vraag. Net zoals de tijd, zijn energiegebieden en gedachtevormen gescheiden in/naar polariteiten in de derde dimensie, zij zijn verenigd in het HIER en NU in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. 
Wij vragen dat jullie je de vijfde dimensionale bekwaamheid herinneren om energiegebieden en gedachtevormen waar te nemen voordat zij hun resonantie verlaagd hebben in/naar jullie derde dimensie. Met andere woorden, vertrouw je ZELF wanneer je een “gevoel” hebt dat een energiegebied of een gedachtevorm in/naar je besef/gewaarwording gekomen is. 
In plaats van hen als “slechts een energie” of “slechts een gedachte” te verontschuldigen, denk eraan dat energie en gedachten levend zijn en in/naar je besef gekomen zijn om jou een multidimensionale boodschap te geven. Deze multidimensionale boodschappen komen in energiepakketten welke geen woorden, spelling of fysieke karakteristieken hebben. 
Deze pakketten van informatie ontstaan in de vijfde dimensie en daaraan voorbij en wenken je om de Onvoorwaardelijke Liefde van die boodschap te “voelen”. Wij zullen jullie eraan herinneren dat er ook energiegebieden en gedachtevormen zijn die in de derde dimensie ontstonden. 
Deze boodschappen, zullen, op hun best, aanvoelen zoals menselijke liefde, wat zeer verleidelijk is, of menselijke angst, wat iets is wat jullie waarschijnlijk zullen willen vermijden. Aangezien de derde dimensionale gedachtevormen en energiegebieden vaak gewoon de lagere frequentie van een multidimensionale boodschap zijn, breidt je bewustzijn uit om te zien of je de hogere frequenties waar kunt nemen. Suzille herinnert zich dat toen zij een kind was zij de prachtige spiegel wilde zien die op het dressoir van haar oma stond, maar ze was te kort en kon alleen haar ogen en het gedeelte daarboven zien. 
In het begin, mag jij je op die manier voelen over je hogere dimensionale boodschappen, in die zin dat je slechts een deel van hen gewaar kunt worden. Maar geen zorgen, terwijl je “groeit” zal je in staat zijn om bewust de steeds hogere frequenties van de energiegebieden en gedachtevormen te ervaren die je werkelijkheid binnenkomen. Terwijl je Derde Oog doorgaat open te gaan en je hogere krachten in/naar je dagelijkse leven beginnen te verhuizen, zal jij jezelf moeten disciplineren om bewust ervoor te kiezen om deze energiepakketten gewaar te worden. 
Dan zal je weten aan welke multidimensionale pakketten jij je aandacht zult besteden en welke lagere dimensionale pakketten je Onvoorwaardelijk zou willen liefhebben en transmuteren met het Violette Vuur. De reden voor deze discipline is omdat je eigen gedachtevormen en energiegebieden steeds sneller zullen gaan manifesteren. 
Daarom, wordt de vertragingstijd tussen het creëren en/of gewaarworden van een gedachtevorm en de manifestatie van die gedachtevorm in, aanzienlijk verminderd. In feite, in de vijfde dimensie en daaraan voorbij, daar is GEEN tijd. Dus, waar je over nadenkt en/of aandacht aan besteedt wordt ogenblikkelijk gemanifesteerd. 
Dit feit is hetzelfde voor liefdevolle of angstige gedachtevormen/energiegebieden. Samen met dat geschenk of die uitdaging, zal je initiaties binnentrekken. Wanneer het ook is dat je frequentie zich voorbereidt om naar het volgende octaaf te gaan, ga je naar de slede, de barrière, tussen de lagere en hogere frequenties in. 
Deze ‘slede’ kan niet resoneren met de volgende hogere frequentie, dus wacht het geduldig op een ascenderend wezen om het in/naar een hogere frequentie te transmuteren. Jullie komen in/naar de frequentie waarin alles dat ooit in de weg gestaan heeft om naar die volgende octaaf te gaan, geadresseerd MOET worden. 
Daarom, zullen situaties zich in je leven voordoen die zullen forceren of toestaan (wat afhankelijk is van je staat van bewustzijn) om je eigen innerlijke duisternis/angst naar de oppervlakte van je besef te laten komen, zodat het bewust getransmuteerd kan worden en het in vrijheid gesteld wordt door ervan te houden. 
Er is een onderscheidend gevoel tussen de ervaring van het hebben van een negatieve gedachte en het te manifesteren, omdat je geen meesterschap had over je gedachten en de ervaring van “diens tijd om enige schoonmaak te doen, omdat je omhoog verhuist in/naar een hogere frequentie”. 
Het is zeer behulpzaam om in staat te zijn de twee verschillende gevoelens te onderscheiden, zodat wanneer je aankomt bij de “Het is tijd om schoon te maken,” jij JEZELF dan NIET DE SCHULD GEEFT. 
Het gevoel van “Oké, ik heb het weer gedaan. Ik moet me herinneren om te weigeren deel te nemen aan die werkelijkheid, het Onvoorwaardelijke Liefde te sturen en het te bestralen met het Violette Vuur,” herinnert je eraan dat je geen aandacht aan je zelf schonk. 
Aan de andere kant, wanneer het tijd is om “schoon te gaan maken,” komt er iets als uit het niets vandaan en vraag jij, “WOW! Waarom gebeurde dit?” Dit is hoe het voelt wanneer het tijd is om schoon te gaan maken. Deze situatie betekent dat er dingen zijn die je “los moet laten”. 
Wanneer je eenmaal door dit loslatingsproces heen geraakt, gaan de hemelen open! Je zult het weten wanneer je in deze opruiming bent, omdat het gewoon vanuit het niets tevoorschijn kwam. Het voelt aan als, “Oké, initiatie/inwijdingstijd. Ik moet aan de schoonmaak, omdat ik verder ga!”
Je zult deze situaties niet plezierig vinden aangezien zij NIET plezierig zijn, maar je moet gewoonweg LOSLATEN, LOSLATEN, LOSLATEN.  Je mag jezelf horen zeggen, “Er is niets dat ik kan doen, ik moet LOSLATEN, LOSLATEN, LOSLATEN.”
Dit proces van loslating is ZO belangrijk, omdat dit loslaten een belangrijk component van Ascentie is! In feite, is ascentie een proces van loslaten. Je moet al het fysieke LOSLATEN, ieder enkelvoudig ding. Alles dat onafgemaakt is, alles dat je wilde, ALLES! Het is niet leuk, het is niet gemakkelijk, maar het is belangrijk, en het MAAKT deel uit van het proces. 
Oordeel jezelf NIET door te denken, “Oh nee, hoe heb ik mezelf dit kunnen aandoen. Ik moet gewoon stoppen…” JIJ DEED DIT NIET! Het is niet jouw “fout”. Je ego zelf krijgt een diepe reiniging, zodat JIJ meer verbonden kunt raken met je Multidimensionale ZELF. 
Dank je wel, dierbare dappere vrijwilligers op de Ascenderende Aarde. Wij, jullie hogere dimensionale zelven en de leden van jullie Moederschip, eregroeten jullie. Blijf doorgaan met het goede werk! En komt zo vaak als mogelijk is Thuis op visite.

 

Denk eraan, jullie zijn aan het “werk” zelfs terwijl jullie slapen. Dat is, tenzij jullie thuiskomen naar het Schip om ons te bezoeken. 
De Arcturianen en jullie Galactische Familie.

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl