Tag Archives: natalie glasson

Aartsengel Michael -Je Bubbel van Perspectief laten Barsten -15 Januari 2016 / Natalie Glasson

Standard

  
Met grote hoeveelheden van Liefde verankerend in jullie wereld vanaf dergelijke bronnen als Venus, zijn vele krachtige ontwakingen aan het dagen. Liefde heeft de macht om oude stagnerende energieën, alsook alle vormen van weerstand aangaande de acceptatie van de Schepper, uit te ruimen. Terwijl Liefde het reinigen en zuiveren binnenin jullie wezen ondersteund, moedigt Liefde ook bekrachtiging en manifestatie aan van jullie dromen en ziel uitgelijnde wensen. Dus, de energie van Liefde creëert en activeert twee paden van ascentie van binnenuit jullie wat het gezamenlijk naar hetzelfde doel zal synchroniseren; de eenwording met de Schepper. Het is essentieel om bewust te zijn van deze twee ontvouwende paden, aangezien beide voor jullie een dieper begrip van jullie zelf en de Schepper zullen demonstreren. Eer beide paden, het pad van de zuivering en het pad van de manifestatie van briljante ervaringen, hoewel de sleutel om beide paden met gemak te navigeren jullie bekwaamheid is om onthecht te blijven. Beide paden vereisen grotere Liefde en de bekwaamheid van acceptatie om van binnenuit jullie heilige waarheid op te stijgen, hoewel het gehechtheid is wat jullie vooruitgang op alle manieren en vormen zal hinderen.Gehechtheid is verbonden aan voorwaardelijke liefde, onthechting is verbonden aan Onvoorwaardelijke Liefde.

Het laatste staat jullie toe toegang te verkrijgen tot jullie vrijheid, wat een bron van energie en perspectief is binnenin jullie wezen, en dus wordt vrijheid geboren van binnenuit jullie in plaats van vanuit wat voor externe ervaringen of situaties dan ook. Onthechting en vrijheid zijn hetzelfde, zij vereisen een grote hoeveelheid van Liefde om door jullie binnenin jullie wezen her/erkend en moedig uitgestraald te worden in/naar alles dat jullie zijn en creëren.

Met onthechting en vrijheid in gedachten, alsook een erkenning van de grote hoeveelheden van Liefde stromend in/naar de Aarde vanaf Venus, enorme grote verschuivingen creërend, is er een inzicht die, Ik, Aartsengel Michael, naar jullie voort wens te brengen. Ik wens voor jullie om jezelf omringd voor te stellen door een zeer grote bubbel. Jullie bubbel is gelijkaardig aan de bubbels gecreëerd door zeepwater, zij vormen prachtige bubbels en nochtans kunnen zij zo gemakkelijk uiteen barsten, aldus zij niet langer bestaan. Een bubbel die gebarsten is kan niet opnieuw gecreëerd of gevormd worden, hoewel nieuwe bubbels gemaakt kunnen worden vanuit de bron; het zeepwater. De bubbel die jullie momenteel omringt reageert op dezelfde manier, het is zo sterk en nochtans zo fragiel. De bubbel welke jullie omringt is een bubbel van jullie huidige perspectieven, de werkelijkheid die jullie kiezen te leven, te zien, te voelen en te ervaren. Jullie bubbel mag gevormd worden vanuit vele bubbels en toch verschijnt het als een geheel. Binnenin jouw bubbel is jouw volledige leven, alles dat je gelooft dat het leven en jezelf is. Het is uitdagend om uit de bubbel of het perspectief dat je van jezelf hebt te stappen, tenzij je kiest om je bubbel en perspectief uiteen te doen laten barsten. Jouw bubbel kan alleen barsten doordat jij kiest een nieuw perspectief te zien, te voelen en te erkennen.

Stel je een moment voor dat jouw bubbel barstte, dit zou voor jou verwant zijn aan het loslaten van jouw volledige begrip van jezelf en de Aarde. Hoe zou jij je voelen? Jouw reactie staat jou toe te begrijpen ofwel dat jij bestaat je focussend op Onvoorwaardelijke Liefde of op voorwaardelijke liefde, met andere woorden, onthechting of gehechtheid. Als je gehecht bent aan jouw perspectief, dan zouden vrees, lijden en je verloren voelen de reacties zijn van jouw verschuivende perspectief. Als je gefocust bent op onthechting, dan zouden vrijheid en opwinding het resultaat zijn.

Voor jou om het Tijdperk van Liefde te ervaren en te stromen met de Liefdesbeweging gepromoot door Venus, is er een noodzaak om bereid te zijn om je perspectieven los te laten, om de bubbel te laten barsten waar jij jezelf mee omringt. Wanneer je eenmaal jouw onnodige perspectieven losgelaten hebt, zal je de Liefde loslaten die jou omringt en binnenin jou is wat erop wacht om een nieuwe werkelijkheid, leven en perspectief voor jou te creëren.

De belangrijkste beperking aangaande de bekwaamheid van de mensheid om Liefde te accepteren, te belichamen en te ervaren is hun gehechtheid aan oude perspectieven, welke hen omringen in een bubbel en alles worden dat de mensheid bereid is om te zien. Ik, Aartsengel Michael geloof dat de les van de evoluties, wat aan de mensheid verstrekt wordt in deze tijd, een uitnodiging is om jullie geest voor Liefde te openen. Op dit moment is het openen van jullie geest voor Liefde meer essentieel dan jullie hart aan te moedigen om Liefde, iedere vorm van Liefde, uit te breiden, te ontvangen en te accepteren. Jullie geest heeft de macht om over jullie gehele wezen te regeren. Wij herkennen dat vele leden van de mensheid hun hartchakra’s aan het uitbreiden zijn en Liefde toestaan te stromen, hoewel hun geesten in een bubbel van onnodige perspectieven blijven, hetgeen een onvermogen creëert om voorbij hun bubbel te zien, te voelen of te her/erkennen. De Liefde voort stromend vanuit Venus is wachtende om jullie bubbel van perspectieven te perforeren, om Liefde toe te staan te stromen in/naar jullie geest en geaccepteerd te worden, aldus jullie verstand en hartchakra in eenheid samen kunnen werken om een werkelijkheid van Liefde te creëren.

Jouw perspectief is jouw werkelijkheid; jouw perspectief omringt jou zoals een bubbel, hetgeen onontkoombaar is. Het is alleen wanneer je kiest om onbehulpzame, negatieve of oude perspectieven los te laten, dat jij jezelf kunt bevrijden uit de kooi van je geest, hetgeen jullie iedere dag op de Aarde leven en ervaren. Wanneer je geest gefocust is op Liefde is het uitbreidend, en creëert ervaringen van vrijheid en een verhoogde verbinding met de Schepper. Wanneer de geest gefocust is op oude en onbehulpzame gedachtepatronen en overtuigingen kan dit jou aanmoedigen je te voelen alsof je in een onvermijdelijke omsingeling bent.

De sleutel is om onthechting uit te oefenen om vrijheid te creëren. Denk aan je leven als zijnde een spel, betekenend dat hoewel het leven serieus mag schijnen te zijn met consequenties, gevaren en bedreigingen, hoezeer het ook echt aan mag voelen, het een illusie is om jullie spirituele evolutie te helpen. Stel je voor dat, Ik, Aartsengel Michael, jou uitnodigde om een spel te spelen. Ik plaats je op een planeet en vertel je dat hoe meer gedachten, perspectieven en overtuigingen je creëert binnenin je geest uitgelijnd met Liefde, hoe gemakkelijker het spel zal zijn en hoe gelukkiger jij je zult voelen. Ik zou je ook vertellen dat negatieve of onjuist uitgelijnde gedachten, perspectieven en overtuigingen consequenties zouden hebben (je zou hen ervaren), hoewel dat wat manifesteert niet echt is, jou geen schade zal berokkenen en door jou gewijzigd kan worden. Ja, je mag het spel spelen, je serieus focussend op het uitlijnen van en tot uitdrukking brengen van Liefde en toch zou er een zorgenvrij aspect zijn omdat je in staat zou zijn om voorbij de illusies van jouw creaties te kijken welke onjuist uitgelijnd zouden zijn, aldus zou je slechts je schouders ophalen, leren dat het perspectief jou niet dient en zou je verder gaan. Dit is in feite het spel dat jullie nu aan het spelen zijn op de Aarde, het enige verschil is dat jullie kiezen te geloven in de illusie en dus creëert de negatieve en onjuist uitgelijnde jij, en beïnvloedt jou echt omdat je zoveel energie in/op hen plaatst. Onthechting is een zorgenvrij perspectief wat omschreven kan worden als een vreedzaam, kalm en eenvoudig perspectief, dit is de focus welke de Liefde van Venus wenst om in het komende jaar voort te brengen.

Ik, Aartsengel Michael wens om jullie in het komende jaar aan te moedigen om:

Bewust te zijn van jullie gedachten, focus, perspectieven en overtuigingen, dezen die jullie niet dienen zijn slechts bubbels die jullie in dezelfde werkelijkheid en ervaringen houden, besef dat zij een werkelijkheid creëren geboren vanuit de illusie.

Wanneer je bewust bent van een focus, welke niet uitgelijnd is met de Schepper en geen Liefde creëert, besef dan dat dit een product van je oude werkelijkheid is, het is een bubbel welke jou omringt wat vereist is om uiteen te barsten. Je kunt kiezen om de bubbel uiteen te doen laten barsten, aldus verandering in je werkelijkheid creërend.  

Gebruik de zinsnede, “Ik kies nu om mijn perspectief bubbel uiteen te doen laten barsten welke gefocust is op … … … (wat het perspectief ook maar is) … en wis het voor eeuwig uit”.

Gebruik de Liefde van je hart om je geest te vullen om verdere bubbels van Liefde en vrijheid om jou heen te creëren, wat de werkelijkheid is die je iedere dag ervaart.

Ik, Aartsengel Michael, haalde aan dat een bubbel die eenmaal gebarsten is niet opnieuw kan vormen, hoewel een nieuwe bubbel gecreëerd kan worden vanuit dezelfde bron van de bubbel. Jij bent de bron van de bubbel, je mag onbewust kiezen om dezelfde bubbel opnieuw te creëren, dit is waar je vastberadenheid en wilskracht nodig zullen zijn.  

Doe alsjeblieft een beroep op mijn energieën en de vibraties van Venus om jou in deze tijd te ondersteunen, ieder deel van je wezen zal een heruitlijning van Liefde ondergaan, het is de kans van je geest om verder uit te lijnen met de Liefde van je wezen en de Schepper in deze tijd.

Met diepe Liefde en Zegeningen,

Aartsengel Michael

In licht en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Advertisements

Lady Quan Yin & Moeder Mary – De Synthese van het Goddelijk Vrouwelijke – 3 Juni 2015 / Natalie Glasson

Standard

Channeling door Natalie Glasson

image

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Het is met de gratie van de Godin en de Goddelijke Moeder dat wij, Lady Quan Yin en Moeder Mary jullie begroeten. We komen naar voren als afgezanten van de zuiverste trillingen van de heilige vrouwelijke aspecten, kwaliteiten en expressies van de Schepper, aldus mogen jullie hetzelfde binnenin jullie wezen absorberen en activeren. Laat ons de zuiverste trillingen van de Goddelijke Vrouwelijke aspecten van de Schepper verwelkomen in/naar onze huidige ascentie, wetende dat acceptatie zal leiden naar de synthese binnenin jullie wezen en het Universum van de Schepper.Op de innerlijke vlakken communiceren wij, Lady Quan Yin en Moeder Mary, in harmonie, en sluiten onze energieën bij elkaar aan met een focus van het synthetiseren van de Goddelijke Vrouwelijke aspecten die wij representeren om een krachtige verenigde stroming van de Godin vibraties en kracht te creëren, hetgeen de Aarde en de innerlijke vlakken zal beïnvloeden. Wij, Lady Quan Yin en Moeder Mary, hebben ons altijd gefocust op de eenheid en synthese tussen onze energieën, terwijl Moeder Mary één aspect van de Goddelijke Moeder energieën representeert en Lady Quan Yin een ander aspect representeert. Wanneer deze twee aspecten verenigd zijn, zijn wij allemaal in staat om meer volledige en meer complete vibraties van de Godin te herkennen. Moeder Mary werd op de Aarde gekend als een westerse verschijning van de Goddelijke Moeder, terwijl Lady Quan Yin gekend werd de Oosterse verschijning van de Goddelijke Moeder te representeren. Velen mogen de energieën van Moeder Mary en Lady Quan Yin als hetzelfde gewaarworden, zij houden beide een krachtige resonantie en belichaming van de Goddelijke Moeder vast, sommigen mogen hen zelfs herkennen als dezelfde ziel, hoewel wij twee zielen zijn die twee aspecten van de Goddelijke Moeder vibraties representeren.

De synthese van de Goddelijke Moeder energieën is ons doel om de goddelijkheid en de kracht van de Schepper te ontsluiten, bekrachtiging naar alle aspecten van het Goddelijk Vrouwelijke naar voren brengend of het nu op de Aarde of op de innerlijke vlakken is. Wanneer het Goddelijk Vrouwelijke hersteld en bekrachtigd is, zal dit toestaan voor voedering en een verbeterde vibratie van het Goddelijk Mannelijke. Dus het Goddelijk Vrouwelijke en Goddelijk Mannelijke zullen gelijk in vibratie worden en moedigen een volledige en complete versmelting aan waar het concept van het Goddelijk Vrouwelijke en Goddelijk Mannelijke ontbonden zijn en een verenigde vibratie van de Schepper worden waar aspecten niet langer herkend worden als afgescheiden identiteiten. Neem een moment om je voor te stellen hoe dit de Aarde, de innerlijke vlakken, en zeer belangrijk, jullie perspectief zal beïnvloeden.
Je mag wensen om ons op de innerlijke vlakken te bezoeken om de krachtige stroming van de Gesynthetiseerde Goddelijke Moeder Energie te ervaren en te absorberen die wij creëren. Je mag wensen om deze invocatie te gebruiken:

“Geliefde Moeder Mary en Lady Quan Yin, ik doe een beroep op jullie energie, Liefde, bescherming en ondersteuning, transporteer alsjeblieft mijn bewuste besef naar de kamer waar jullie momenteel in verblijven, op de innerlijke vlakken binnenin de Ashram van de 11de Straal van Licht op een Planetair Niveau. Het is mijn wens om bij jullie beide te zitten terwijl jullie je eigen ziel energieën en de energieën van het Goddelijk Vrouwelijke Synthetiseren, ook bekend als de Goddelijke Moeder en Godin vibraties. Het is mijn wens om de gesynthetiseerde energieën te absorberen die jullie creëren om het Goddelijk Vrouwelijke aspect binnenin mijn ziel te bekrachtigen, aldus de energieën die jullie creëren en ik ontvang in/naar de Aarde verankerend om de gehele mensheid tot voordeel te strekken en te ondersteunen bij het accepteren van deze krachtige stroming van Licht en synthese met de Schepper dat jullie nu creëren. Ik ben nu gereed en beschikbaar om de prachtige zegeningen die jullie creëren te ontvangen, ik ben nu gereed en beschikbaar om de uitstraling van deze prachtige zegeningen dwars over de gehele wereld en door het Universum van de Schepper heen te ondersteunen. Dank je wel.”

Haal eenvoudig diep adem, verbeeld, voel of erken jezelf bij ons, Moeder Mary en Lady Quan Yin aanwezig, onze creatie van energie observerend en ontvangend. Adem de energie diep in je gehele wezen en lichaam, en merk de verschuivingen en genezing op welke plaatsvinden.

Wij synthetiseren twee aspecten van het Goddelijk Vrouwelijke om de energie vibratie van allen op de Aarde en de innerlijke vlakken te verhogen. Wij bereiken dit nu ook omdat het proces van synthese diepgaand belangrijk is in dit stadium van ascentie. De verenigde energie die wij creëren zal in feite een genezende ruimte creëren voor diep synthese in alle vormen en aspecten van de Schepper om binnenin jullie wezen plaats te vinden. Dit is een krachtig concept en idee wat immense genezing en een dieper gevoel van resonantie en familiariteit met de Schepper voort zal brengen.

Het is onze wens voor jullie om tijd te nemen om na te denken over de extreme energieën van de Schepper, bijvoorbeeld, Liefde en haat, angst en tevredenheid, geluk en droefheid, overvloed en gebrek, vertrouwen en wantrouwen, zelfvertrouwen en twijfel. Er zijn zoveel extreme energieën welke binnenin jullie wezen bestaan en door jullie energie gedurende jullie dag gecreëerd worden. De voorbeelden die wij deelden zijn meer gefocust op gevoelens, emoties, inzichten, gedachten en staten van zijn; echter, er zijn extremen van energie, vibraties, overtuigingen/geloven, ervaringen, situaties en zelfs zielen, overal om jullie heen. Er is een behoefte/noodzaak om deze extreme aspecten van de Schepper te herkennen, in ere te houden en te respecteren, aangezien alle vanuit de energie van de Schepper geboren werden. Zelf schijnbare negatieve ervaringen, energieën of gedachten werden vanuit de energie van de Schepper gecreëerd, of de energie van de Schepper werd gebruikt om hun creatie van brandstof te voorzien. Neem de tijd om de extremen binnenin je wezen en rondom jou heen te her/erkennen, probeer om hierover na te denken op talrijke niveaus en denk zelfs na over de fysieke omgevingen van je werkelijkheid. Wij wensen voor jullie niet om te oordelen maar om eenvoudigweg waar te nemen, te her/erkennen en op te merken. Wij wensen voor jullie om de schoonheid van de Schepper op te merken in alles, dit is een prachtige uitoefening van acceptatie zonder de behoefte te voelen om het te veranderen, erbij betrokken te raken of erdoor beïnvloed te worden.

De energieën welke wij, Lady Quan Yin en Moeder Mary, creëren ondersteunen een genezing en synthese van deze extremen die jullie waarnemen. Ons doel is om een vibratie van balans voort te brengen; de synthese van de extremen. Dit betekent niet dat de extremen ontbonden of uitgewist zullen worden; het geeft eenvoudig aan dat jullie perspectief van de Schepper en Alles dat de Schepper Is zal wijzigen en verschuiven, aldus een nieuw perspectief gefocust op eenwording en synthese ondersteunend. Als je focus is op eenheid, is dit de energie die je zult creëren en ervaren in je werkelijkheid alsook het binnenin jezelf en anderen herkennen. Aldus zullen jullie niet reageren op de energieën welke extremen in jullie werkelijkheid en binnenin jullie wezen schijnen te zijn, jullie zullen her/erkennen dat zij hetzelfde zijn, verenigd in eenheid. Dit is altijd het geval geweest en het zal eenvoudig zijn dat jullie perspectief zich gewijzigd en verschoven heeft om uit te lijnen met de Schepper en de waarheid van de Schepper te her/erkennen.

In meditatie of rustige tijd wensen wij voor jullie om je te focussen op twee extremen welke jullie werkelijkheid beïnvloeden of door jullie gecreëerd zijn. Misschien is er een verlangen om Liefde te zijn en zijn er nochtans mensen in je werkelijkheid welke je haat of een aversie tegen hebt omdat zij frustreren of jou schade berokkend hebben. Het is belangrijk om te her/erkennen dat Liefde en haat geboren worden vanuit dezelfde energie; in feite zijn zij dezelfde vibratie en een expressie van de Schepper, en wij wensen voor jullie om zowel Liefde als haat binnenin jullie wezen te her/erkennen en te accepteren.

Stel je voor dat je Liefde en haat in je hartchakra brengt. Haat is niet negatief en Liefde is niet prachtig, zij zijn eenvoudig twee aspecten van de Schepper welke je niet wenst te oordelen, eenvoudig te accepteren.

Wij nodigen je dan uit om een beroep te doen op onze energieën, die van Lady Quan Yin en Moeder Mary om je te omringen en vraag ons om ons gesynthetiseerde Licht van de Goddelijke Moeder in/naar je wezen te sturen.

Wanneer jij je gereed voelt, nodig de energie van synthese en eenwording vanuit je ziel uit om naar voren te komen en je hart te vullen terwijl het genezing brengt naar de energie, het perspectief en de vroegere ervaringen van Liefde en haat. Als deze twee aspecten binnenin je hart genezen, stroomt de energie van synthese en eenwording in alle richtingen in/naar je volledige fysieke wezen, aura gebied en omgevingen. Deze energie maakt werkelijk een impact op je wezen en werkelijkheid. Het is alsof de energie vibratie en het perspectief van Liefde en haat van het verleden genezen worden binnenin jou en herboren worden als een nieuwe gesynthetiseerde energie van eensgezindheid en eenheid van en met de Schepper. Dit is een proces van bekrachtiging en grotere eenwording van de Schepper. Neem de tijd om na te denken over alle extremen binnenin je werkelijkheid.

Wij houden van jullie,

Lady Quan Yin en Moeder Mary
In liefde en in licht voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Aartsengel Michael ~ De Aanwezigheid van Nu ~ 22 Mei 2015 / Natalie Glasson

Standard

Channeling door Natalie Glasson

image

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Groeten en engelachtige Liefde breiden uit vanuit mijn aanwezigheid in/naar jullie wezen en jullie pad. Ik, Aartsengel Michael, ben aanwezig als een beschermer, een gids, een anker en verhoog de Goddelijke Wil van de Schepper binnenin jullie om te verzekeren dat de doelstelling van jullie ziel op de Aarde uitgevoerd wordt. Ik kom om nu bij jullie aanwezig te zijn als een expressie van de Schepper, aldus jullie aanwezig mogen zijn bij jullie zelf als een expressie van de Schepper. Mijn doel is eenvoudig en niettemin schitterend terwijl ik jullie aanmoedig om als één met de schepper te zijn, zowel bewust als onbewust met een krachtig weten van de waarheid binnenin jullie wezen.Er zijn vele stappen, paden en processen van ontwaking welke jullie naar grotere eenheid met de Schepper leiden, niettemin is er een focus die ik met jullie wens te delen om jullie verdere ervaring van de Schepper te ondersteunen. Ik nodig jullie uit om bij anderen aanwezig te zijn, hetgeen is om waarnemend en bewust te zijn van diegenen waar je mee spreekt en deelt, geef hen jullie aandacht terwijl jullie tegelijkertijd jullie zelf uitnodigen om de aanwezigheid van waarheid binnenin jullie wezen vast te houden. Ik nodig jullie uit om bij jezelf aanwezig te zijn, om de tijd te nemen om naar jezelf te luisteren, jezelf te observeren en met jezelf te delen, aldus aanwezig te zijn bij jezelf terwijl jullie binnenin jullie een alwetende aanwezigheid van de waarheid vasthouden. Het ontwaken van de aanwezigheid van waarheid binnenin jullie wezen kan gezien worden als het her/erkennen van alles en jezelf als de waarheid voorbij de illusies wat voorbij deze wereld is.

Om de aanwezigheid van waarheid binnenin je wezen te ontwikkelen mag je wensen om deze affirmatie te affirmeren: “Ik Ben Waarheid, ik sta mezelf toe om vrij van de illusie te zijn, eeuwig de Schepper erkennend.” Wanneer jij jezelf toestaat te resoneren met de affirmatie tijdens je rustige tijd en meditatie zal je de ontwakende energie binnenin je voelen, bespeuren en her/erkennen als een actieve aanwezigheid. Als jij je vertrouwen plaatst in de actieve aanwezigheid van de waarheid en de Schepper binnenin je wezen, zal je in staat zijn om je focus naar een plaats van waarheid binnenin jezelf brengen, aldus de wereld om je heen en binnenin jou vanuit deze ruimte bekijkend, voelend en wakker makend. Dit zal je aanmoedigen om voorbij de illusies te gaan die door anderen en jezelf gecreëerd werden, de waarheid van de Schepper toestaand om voor altijd aanwezig te zijn. Er is gewoonweg een vereiste om tijd door te brengen te verbinden in deze ruimte van waarheid binnenin je, dan zal je ontdekken dat je het als een actieve energie eeuwig draagt, waar je ook maar bent en wat het ook is maar is dat je doet, aldus ben je meer in staat om dienstbaar voor jezelf en anderen te zijn.

De ruimte van waarheid waar ik over spreek, wens ik te labelen als “Jullie Aanwezigheid van NU”. Jullie zijn je ervan bewust dat de tijd jullie aanmoedigt om voort te gaan en toch is er in waarheid alleen jullie huidige moment. Ieder huidig moment is gevuld met de energie van het Nu, wat betekent dat in ieder moment alles binnenin het Universum van de Schepper en op de Aarde bestaat. Er is geen ontsnappen aan, dat alles dat je bent en alles dat de Schepper is in ieder moment aanwezig, actief en bewust is. Ieder moment is niet stilstaand of levenloos; ontbrekende betekenis of ontbrekende Goddelijke Aanwezigheid, ieder moment is levend en gevuld met de Schepper. Binnenin ieder nu moment daar is een aanwezigheid, de aanwezigheid is de Schepper en toch is het concept van “Nu” ook gevuld met het levensvervullende en levengevende aspect van de Schepper. “Nu,” is geen moment in de tijd, het is gewoonweg de eeuwige aanwezigheid van de Schepper. “De Aanwezigheid van Nu,” betekent dat binnenin elk gefocust moment er een kans is om te verbinden met de uitgebreide aanwezigheid van de Schepper, wat een actieve aanwezigheid of manifestatie binnenin jou is wat tijdloos is.

Jij maakt deel uit van de krachtige aanwezigheid van waarheid en de Schepper wat nu aanwezig is binnenin je wezen. Je bent ook de bezorger en expressie van de krachtige eeuwige aanwezigheid van de Schepper. Je grootste doel en potentieel is om te geven, te verstrekken en het Universum van de Schepper alles dat de Schepper is in waarheid aan jezelf en anderen te presenteren als een tastbare energie of aanwezigheid welke geabsorbeerd en geaccepteerd kan worden, echter, het vereist niet om begrepen te worden. Het is alleen je mentale lichaam welke de behoefte en het verlangen bezit om de Schepper te begrijpen. Wij kunnen zien dat om de Schepper te begrijpen onmogelijk is en alleen maar meer vormen van illusie creëert. Acceptatie staat toe voor het begrijpen van de Schepper voorbij het verstand en het mentale Lichaam, de waarheid van de Schepper en het Universum om een aanwezigheid binnenin je wezen te brengen.

Wat ik werkelijk met jullie wens te delen is dat er een aanwezigheid binnenin jullie wezen is welke actief, levend en bewust is. Deze aanwezigheid is een aspect van wie je bent als een fysiek wezen en een innerlijk vlak wezen. Deze aanwezigheid is jullie toegangspoort naar het goddelijke stromen van de Schepper en straalt de waarheid van de Schepper met grote kracht uit. Het heeft de bekwaamheid om naar de waarheid binnenin je eigen wezen en binnenin anderen te luisteren, de schoonheid van de Schepper verlichtend om ruimte te geven aan diens verdere uitbreiding en aanwezigheid binnenin allen en op de Aarde. Deze aanwezigheid kan alleen her/erkend worden in het Nu Moment. Het is alleen in het Nu dat jij je kunt verbinden met deze aanwezigheid, jezelf aanmoedigend om het meer volledig en absoluut te ervaren. Om de Aanwezigheid van Nu,” te begrijpen is om het volledige Universum van de Schepper in één Cyclus van je ademhaling te begrijpen. Iedere nieuwe cyclus van je ademhaling biedt een nieuwe kans om alles te begrijpen dat de Schepper is, het tot uitdrukking brengend als een enkelvoudige vibratie, Licht en Liefde golf vanuit je wezen met de bekwaamheid van te verbinden met alles dat het begroet.

Ik wens een invocatie met jullie te delen om jullie verbinding en acceptatie te bespoedigen, wat in jullie hoofd of hardop gezegd kan worden om jullie in/naar een ruimte te leiden van diepere waarheid binnenin jullie wezen:

“Ik her/erken nu dit moment van mijn bestaan als alles dat er is. Ik her/erken dit moment als mijn Nu, gevuld met de overvloed, waarheid, Liefde, bewustzijn en alles dat de Schepper is. Dit moment is speciaal aangezien het mij de kans biedt om de Schepper en alles dat de Schepper is te erkennen als mijn metgezel binnenin mij. Een krachtige actieve aanwezigheid binnenin mijn wezen waar ik een deel van uitmaak, welke alle vormen van leven verzorgt/koestert en voorbij de illusie bestaat. Deze krachtige aanwezigheid heeft de bekwaamheid om de waarheid binnenin mezelf en anderen met gemak te zien, te voelen en te her/erkennen. Ik her/erken en verhoog nu deze bekwaamheid, het in mijn fysieke wezen en expressie aardend. Ik erken dat het in ieder huidig moment is, wat betekent dat ieder Nu moment ik de kans heb om me te verbinden met de krachtige aanwezigheid van de Schepper binnenin mij en het voort te bezorgen. Dit is mijn dienstverlening aan mezelf en allen, ik houd mezelf in ere voor deze krachtige dienstverlening. Dank je wel.”

Neem een paar diepe ademhalingen en sta iedere inademing toe om je aandacht dieper in je wezen te dragen, misschien in je hart, ziel of waar het ook maar is dat jij je gegidst voelt om aanwezig te zijn binnenin je wezen. Je staat jezelf toe om in dit moment gefocust te zijn, om gefocust te zijn binnenin je wezen en een actieve aanwezigheid van waarheid te zoeken wat je toe kunt staan en aan kunt moedigen om in/naar je volledige wezen over te vloeien. Oordeel jezelf of wat voor tijdstip dan ook alsjeblieft niet, dit is iets om je regelmatig op te focussen, jezelf toe te staan om je verbinding met de aanwezigheid van waarheid binnenin je te versterken. Dan zal je ontdekken dat het je metgezel is in iedere minuut van je dag, je wordt deze aanwezigheid en staat deze aanwezigheid toe om door jou heen te werken. Het is geen afgescheiden deel van jou, eenvoudig een veelomvattend deel van je waarheid en alles dat je bent.

Het is door uitoefening en focus dat jullie jezelf toe zullen staan om naar een plaats te gaan van grotere contemplatie en ervaring van dat wat ik aan jullie tot uitdrukking breng. Het proces van het her/erkennen van de “Aanwezigheid van NU,” zal jullie aanmoedigen te beseffen dat jullie eeuwig ondersteund worden; jullie leven is aldus vol en gevuld met alles dat jullie mogelijk nodig zijn, aangezien dit geboren wordt vanuit de grootsheid van het leven en het bestaan binnenin jullie. Het is eenvoudig jullie doel om dit in jullie eigen belichaming en werkelijkheid op de Aarde te projecteren, manifesteren en te reflecteren.

Met Liefde en in Waarheid,

Aartsengel Michael

In dankbaarheid en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Aartsengel Michael en Aartsengel Faith – De Verlichting en Ontwaking van de Kroon Chakra – 19 Maart 2015 / Natalie Glasson

Standard
image
Door onze liefdevolle engelachtige frequentie brengen wij ons goddelijke bewustzijn van inspiratie en genezing voort om jullie wezen aan te raken en de herinnering van jullie ziel te ontwaken, een herinnering welke voorbij jullie huidige werkelijkheid gaat, voorbij de dimensies en werkelijkheden van bewustzijn van de innerlijke gebieden. Over een dergelijke herinnering kan niet door het verstand nagedacht worden, het kan alleen verteerd worden als een bekende vibratie door de ziel. Jullie ziel is capabel van een immense grootsheid van bekwaamheden en creaties. Als een Aards aspect van jullie ziel is de grootste en meest bekrachtigende manier om jullie ziel te erkennen, als een waarheidsgetrouwe liefdevolle magie. Stel je bewust voor dat je de overtuiging vast zou houden over je ziel zijnde de meest verbazingwekkende en inspirerende magische vibratie, licht en substantie die in staat is om alles te kunnen doen. Dan zou je notitie nemen van je ziel, het bewust in/naar ieder aspect van je werkelijkheid, je creaties, gedachten en ervaringen wevend. Je zou de erkende goddelijke schepper van je werkelijkheid worden; een heilige kracht afgestemd op en stromend vanuit de Schepper. Verbeeld je hoe opwindend en vervullend iedere dag op Aarde zou zijn, het zou een vervullende reis van evolutie, begrip en acceptatie van de Schepper zijn. Jullie ziel is groter dan wat voor magie dan ook die jullie je mogelijk voor zouden kunnen stellen, het is al de waarheid van jullie wezen en er is eenvoudig een behoefte voor jullie erkenning. 
Laat de enige beperkingen die jullie kiezen om je aan vast te houden binnenin jullie wezen en werkelijkheid, specifiek wanneer je in harmonie met je ziel bestaat, de beperkingen van Liefde zijn. 
Sta jezelf toe te bestaan, te creëren, te denken, te voelen, te ervaren binnen de beperkingen van de Liefde van de Schepper. Natuurlijk de Liefde van de Schepper heeft geen beperkingen en dit is één van de begrippen die wij naar voren wensen te brengen en nochtans, wanneer je binnen de grenzen van Liefde bestaat duidt dit erop dat je altijd in een ruimte van Liefde creëert en ervaart. Je weet Liefde uitbreidend te zijn en aldus is deze ruimte uitbreidend. Wanneer we voorbij de Liefde gaan, gaan we angst, kwaadheid, pijn en lijden binnen wat iedere ziel op de Aarde toestaat zich te ontwikkelen, te begrijpen en te leren, en nochtans is dit proces van leren voor velen niet langer meer volledig tevredenstellend. Wanneer jij jezelf toestaat in een ruimte van Liefde binnenin je wezen, geest, emoties, werkelijkheid, creaties en ervaringen te bestaan, biedt jij jezelf een immer ontwikkelende en inspirerende vrijheid aan. Sta jezelf toe om de barrières los te laten welke de glorieuze magie van je ziel belemmeren; en zou je niettemin één beperking vast moeten houden laat het dan zijn om te blijven binnen de grenzen van Liefde. 
Dit kan een uitdagend concept zijn aangezien beperkingen en barrières een gevoel van machteloosheid aanmoedigen, en nochtans is het leven binnen de grenzen van Liefde compleet bevrijdend omdat Liefde meer uitbreidend is dan dat jullie je mogelijk voor kunnen stellen. Door te bestaan in de beperkingen van Liefde vraag jij jezelf om jouw perspectief van beperkingen te veranderen ondertussen beseffend dat Liefde de meest uitbreidende en bevrijdende ruimte is waar je binnenin kunt bestaan.
Om in de ruime van de Liefde binnenin je wezen, geest, emoties, creaties en ervaringen te bestaan is een bewuste keuze, wat verschuldigd is aan jouw begrip en ervaring van de heilige Liefde van de Schepper. Al jouw acties en reacties, zelfs de manier waarop jij jezelf en je werkelijkheid gewaarwordt, is een bewuste of was eens een bewuste keuze. 
“Ik kies om in een bewuste ruimte van Liefde te bestaan.”
De grootste gereedschappen van bewust te blijven in een ruimte van Liefde zijn besef, loslating en dan terugkeren naar Liefde. Dit is het besef van energieën, gedachten, emoties of blokkades die van binnenuit jou naar boven komen welke niet geboren werden vanuit de ruimte van Liefde. Het is een bewust loslaten, een bewuste onthechting en ademhaling weg van dat wat jou niet langer meer dient en dan de bekwaamheid om de ruimte van Liefde wederom te herkennen. Jouw ruimte van Liefde ontwikkelde vanuit de Schepper, niettemin is het voor jou persoonlijk en kan het volledige Universum van de Schepper overspannen, het is aldus luisterrijk vrij. Met deze gereedschappen en jezelf toestaand om bewust te bestaan in een ruimte van Liefde (een energie, vibratie, gevoel, resonantie) binnenin jou, is de magie van je ziel veel gemakkelijker om te zien, voelen en te gebruiken binnenin jou/jullie spirituele werkelijkheid op de Aarde. 
We kunnen iedere ervaring, gedachte of emotie voorbij de ruimte van Liefde her/erkennen als een conflict voor Liefde. Wanneer we een werkelijkheid voorbij de beperkingen van Liefde accepteren, accepteren wij tegenstrijdigheden, wat verwant is aan het geloven in twee werkelijkheden, eentje binnen de grenzen van Liefde en misschien eentje binnen de beperkingen van angst of illusies. De tweede fase van de energiegolf van ascentie dat de Kruisigingsenergie labelde, brengt de verlichting en tegenstrijdigheden voort en vraagt van jou om bewust de ruimte te kiezen die je van binnenuit je wezen wenst te creëren. De verlichting van tegenstrijdigheden stelt een diepe zuivering voor, specifiek op een mentaal lichaamsniveau. Veel mensen op de Aarde wensen om voorbij de illusies van de Aarde te zien, om de innerlijke gebieden te zien en te voelen en toch is een mentale verschuiving en modificatie vereist. Met de verlichting van tegenstrijdigheden ben je in staat om bewust te kiezen wat je gelooft onwaar te zijn en wat je wenst als jouw waarheid te accepteren. Je mag geloven dat jouw tegenstrijdigheden zoals gewoontes een deel van je persoonlijkheid uitmaken; zij zijn wat jou maakt wie je bent, uniek en creëren jouw persoonlijkheid. In enige mate is dit waar en toch zijn jouw tegenstrijdigheden niet van jou, zij zijn energieën, overtuigingen en perspectieven die je koos om met je mee te dragen, zij definiëren jou niet. Het zijn jouw bewuste keuzes, specifiek wanneer zij geboren werden vanuit je ziel wat creëert en misschien zelfs definieert wie je bent en wenst te zijn als een ziel op de Aarde. 
Wanneer jij je tegenstrijdigheden observeert, bewust dat kiest waar je in gelooft en wenst te stimuleren en te ervaren, dan creëer je een gefocust perspectief binnenin je geest en een gefocust pad recht voor jou, een duidelijk pad dat meer volledig resoneert en uitgelijnd is met de Schepper. 
Merk je spirituele overtuigingen op; merk op hoe deze gedurende je dag wijzigen, zelfs het complete tegenovergestelde worden. 
Door het oplossen van de tegenstrijdigheden los je kloven binnenin je wezen op, binnenin het bewustzijn van de Aarde en de mensheid en zelfs binnenin het Universum van de Schepper. Deze zuivering binnenin het mentale lichaam symboliseert een bij elkaar komen, een eenwording en fusie van het Schepperlicht binnenin iedereen, ondertussen de illusie ontbindend van afgescheidenheid wat nog steeds zo prominent is in de taal en acties van velen op de Aarde.
In deze tijd wanneer de energiegolf van de Kruisiging de verlichting van tegenstrijdigheden voortbrengt, stroomt een krachtige penetratie van Licht door het Universum van de Schepper, zich verankerend in alle dimensies ondertussen de Kroon Chakra van de Aarde en de Kroon Chakra’s van de Mensheid doorborend. Deze Licht penetratie, bewegend vanuit de Kern van Verlichting binnenin de Bron van de Schepper, heeft een reden van verduidelijking en verlichting. Met het ontwaken van de Kroon Chakra bevat de Lichtstroom het doel van het penetreren van het mentale lichaam, terwijl het de wijsheid van de ziel en de wijsheid die al vastgehouden wordt binnenin de Kroon Chakra laat ontwaken. Een regen van verlichting en wijsheid, begrip en verduidelijking is nu voor jullie allemaal aanstaande. Het is een tijd van de activering van de Kroon Chakra, een tijd van het ontvangen van de goddelijke helderheid binnenin het geestelijke en het lichamelijke lichaam om in hoge mate genezing voor iedereen en de Aarde voort te brengen. 
Deze goddelijke interventie wordt ondersteund en aangemoedigd door velen in de innerlijke gebieden met Lady Quan Yin en Lady Pallas Athena die de verschuiving en ontwaking overzien. Lady Quan Yin is de Chohan van de Elfde Lichtstraal gefocust op de belichaming van de Ziel, terwijl Lady Pallas Athena de Chohan van de Twaalfde Lichtstraal en expressie van het Christus Bewustzijn is, een actieve Liefde. Lady Pallas Athena helpt ook velen om hun ascentie processen op het aards niveau te volbrengen terwijl zij ondertussen elke ziel diens Christus Inwijdingen ondersteunt, zij is een bron van bekrachtiging. Met deze twee goddelijke godinnen die een benodigde activering binnenin jullie Kroon Chakra ondersteunen om de Lichtstroom van jullie ziel en het begrip binnenin jullie wezen te ontwikkelen, handelen zij ook met het helpen van Licht, Ziel, Verlichting, Belichaming en Bekrachtiging binnenin jullie wezen en het ascentieproces. Deze activering begint nu en zal doorgaan gedurende verschillende maanden aldus de versnelling van jullie energetische- en Licht vibratie ondersteunend. 
Jullie mogen wensen om deze invocatie te gebruiken om jullie eenwording met deze activering van de Kroon Chakra en de Aarde en de Mensheid te ondersteunen. 
“Ik omhels mezelf in de energie, het Licht en het bewustzijn van Lady Quan Yin en Lady Pallas Athena, met jullie ondersteuning en terwijl jullie alle aspecten van mijn wezen en ascentie overzien, nodig ik het penetrerende Licht van de Kern van Verlichting binnenin de Bron van de Schepper uit om zich met mijn Kroon Chakra te verbinden, mijn Kroon Chakra wakker makend, zuiverend, activerend en bekrachtigend. Licht stroomt door mijn Kroon Chakra in/naar mijn Mentale Lichaam en creëert staten en inzichten van verduidelijking en verlichting geboren vanuit mijn ziel en heilige wijsheid. Laat het Licht van de Kern van Verlichting binnenin de Bron van de Schepper tegelijk alle vormen van tegenstrijdigheden binnenin mijn gedachten, overtuigingen en perspectieven ontbinden. Ik kies nu bewust de ruimte van Liefde binnenin mijn wezen en sta mijn heilige vibraties toe met gemak en volmaaktheid te ontplooien. Alle aspecten van mijn wezen worden nu overspoeld met verheldering van wijsheid, begrip en verlichting. 
Ik weet dat ik met Moeder Aarde verbonden ben, dat activeringen die zich nu voordoen binnenin mijn Kroon Chakra en wezen zich tegelijkertijd voordoen binnenin de Kroon Chakra van Moeder Aarde wat toestaat voor uitbreiding, verlichting en het in vrijheid stellen van de heilige wijsheid van de Kroon Chakra van Moeder Aarde om ofwel teruggekeerd te worden naar de innerlijke gebieden of verankerd te worden in het bewustzijn van de mensheid, welke van de twee ook maar toepasselijk is. 
Ik weet dat alles in evenwicht en harmonie is aangezien wij allemaal resoneren met de waarheid van de Schepper. Wij zijn allemaal goddelijke ontvangers en vergrootglazen van het Licht van de Schepper. En zo zij het.”
Beoefen deze invocatie alsjeblieft zo vaak als je wenst, laat altijd tijd over na de invocatie om de energie toe te staan in/naar je Kroon Chakra te stromen. Verbeeld je het Licht vanuit de Kern van Verlichting binnenin de Bron van de Schepper naar jouw Kroon Chakra te stromen en het te penetreren, waarnemend terwijl het Licht je volledige wezen vult terwijl jij je bewust bent van de verschuivingen die het binnenin je wezen veroorzaakt. 
Met Eeuwige Engelachtige Liefde,
Aartsengel Michael and Aartsengel Faith

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/