Tag Archives: Ascentie

De schepper schijnt licht op een chakra kwestie – Het weghalen van chakra’s

Standard

image

Enkele dagen geleden belde iemand mij op die mij ongelofelijk dierbaar is. Ze was van streek…  Ze was enorm van streek omdat ze iets gehoord had dat onmogelijk leek, iets dat gewoon niet kon, want dit zou ook betekenen dat hoe wij chakra’s zien, een beeld is dat nog niet compleet is. Verre van…
Ik moet toegeven, ik was zelf ook verrast toen ze mij haar verhaal vertelde! Ik kon mij eerlijk gezegd niet voorstellen dat zoiets kon en zou dit mogelijk zijn, wat waren dan hiervan de gevolgen, vroeg ik mij af…
Ze vertelde mij dat een medeleerling van haar op haar zonnevlecht en hartchakra na, al haar chakra’s had laten wegnemen! Dus buiten haar zonnevlecht en haar hartchakra, had ze dus geen chakra’s meer! Althans, dat beweerde ze. Mijn dierbare vriendin was nog meer van streek toen deze dame haar ook nog vertelde dat ze van plas was de laatste twee chakra’s die ze nog bezat ook nog te laten wegnemen… Dankzij het weghalen van haar chakra’s, vertelde deze medeleerling, was ze nu veel rustiger geworden en voelde zij zich veel beter in haar vel. Het voelde alsof ze eindelijk van iets bevrijd was.

Natuurlijk was het in eerste instantie, heel moeilijk voor ons om dit allemaal te gaan geloven. Kon iemand werkelijk zijn chakra’s laten wegnemen, laat staan door iemand anders? Want vanuit onze overtuigingen/leringen aangaande chakra’s, heb je chakra’s nodig om te leven. Zonder chakra’s sterven we en daarvan waren we heilig van overtuigd! Wat betekende dit allemaal en waarom kwam dit op ons pad? Ik had zo veel vragen door dit verhaal dat ik dacht, tijd om hier meer over te weten te komen!

Online, vond ik onmiddellijk op een blog informatie hierover! Ik verschoot want niet alleen was dit een gekend fenomeen waarvan ik dacht dat dit bijvoorbeeld alleen in de VS gekend zou zijn, maar ook in mijn eigen kleine landje vond dit blijkbaar plaats! Vanuit mijn nieuwsgierigheid las ik wat dit blogbericht mij hierover te vertellen had. De schrijfster is er steevast van overtuigd dat het weghalen van de chakra’s niet alleen mogelijk is maar ook noodzakelijk is om je goed te voelen hier op aarde. Zij vertelt persoonlijk al haar chakra’s te hebben verwijderd, alsook haar complete kundalini patroonvorming te hebben verwijderd. Dit zou zij, in tegenstelling tot de klasgenoot van mijn vriendin, volledig zelf hebben gedaan door middel van een specifieke techniek. Zij ziet het als een outdated programmering die belastend is voor de mens en ervoor zorgt dat je vast blijft zitten in de lagen van de 4de dimensie. Voor haar betekende dit een ontmaskering van iets dat ons allen belast. Voor haar dienen onze chakra’s enkel en alleen om ons verbonden te houden met de drama’s hier op aarde en resulteerde het verwijderen van haar chakra’s tot het zich niet meer betrokken te voelen bij alles wat om haar heen gebeurt en kon het haar eindelijk niet langer deren.

Dat onze chakra’s maken dat we kunnen voelen wat anderen voelen, dat ze maken dat we meeleven met anderen en dat wanneer er op aarde iets gebeurt welk het leven hier op aarde raakt, dat wij dit bewust of onbewust kunnen voelen, is helemaal waar. Maar is dit niet het eenheidsbewustzijn, het Al waar wij mee verbonden zijn door middel van o.a. onze chakra’s, vraag ik mij dan persoonlijk af?

Je kan het volledig artikel hier lezen: https://terugnaarjeessentie.com/2015/09/17/verwijderen-van-de-chakras/

En zo kan je voor jezelf uitmaken, wat juist/goed voelt en wat niet. Ik heb alvast met de schepper in mij een interessant gesprek gevoerd en dit is wat de schepper mij hierover te vertellen had:

“God, klopt het dat je chakra’s kan laten verwijderen, ze zelf kunt wegnemen?”

God: Ja dit kan, en het is een keuze die enkel en volledig vanuit vrije wil kan plaatsvinden.

“Maar God, gaan die mensen dan niet dood en wat zijn hiervan dan de gevolgen?”

God: Mensen gaan hier zeker niet van dood. Er bestaan zo veel ontelbare werkelijkheden en iedereen kiest welk zijn werkelijkheid is. Het is alsof iedereen zijn eigen radiozender heeft en sommige zaken overlappen en ander weer niet. Hou er rekening mee dat jullie allen jullie eigen werkelijkheid creëren, dat grotendeels gebaseerd is en gecreëerd is vanuit overtuigingen die van persoonlijk aard zijn maar ook vanuit het menselijk collectief komen en zo voort.

Wat ik jou kan vertellen is dat chakra’s hebben als mens hier op aarde, tijdens deze woelige tijden van transitie en transcendentie, niet gemakkelijk is. De polarisatie die nu hoger is dan ooit ervoor, als gevolg van de overgangsfase waarin de mensheid zit, kan dit zorgen voor zeer uiterste energieën en emoties. Het is een gigantische grote kuis van loslaten en verwelkomen dat nu plaatsvindt… Chakra’s maken dat een mens, empathie kan vertonen, dat het coderingen, downloads en upgrades kan krijgen. De chakra’s, zoals ze bij de meeste mensen aanwezig zijn, zijn “verouderd” en zoals gans het DNA en het menselijk lichaam aan het evolueren zijn, is ook het chakra systeem door een upgrade aan het gaan, zeg maar. Dit is heel simpel in woorden gebracht en is natuurlijk veel complexer en bevat zo veel meer dimensies van begrip.

Wanneer mensen ervoor kiezen tijdens dit huidig moment, om hun chakra’s weg te doen, te laten verwijderen, dan kan dit vanuit hun vrije wil. Echter volgens de huidige werkelijkheid houdt dit in dat dit individu, niet langer verbonden is met het collectief, met het Al welk jullie allen zijn. Zoals het tijdens het tijdperk van Atlantis mogelijk was, kreeg elk individu de keuze om met mij verbonden te blijven of niet. Deze keuze geldt nog steeds. Dit individu, kiest ervoor om los van het geheel, verder te gaan en dit mag. Dat een mens zich hierdoor vrijer en rustiger voelt is correct en toegegeven voor sommige is dit een ware verlossing en kan er zeker niet over geoordeeld worden. Want hoe dan ook is alles liefde, ook al gaat liefde zijn eigen weg. De aarde, beter gezegd Gaia en haar bewustzijn zit volop in haar ascentie proces samen met ieder wezen die hiervoor gekozen heeft en haar bewoond. Ascentie is een vrije keuze en om haar te kunnen beleven in deze huidige werkelijkheid, zijn de chakra’s zoals jullie ze kennen, allen noodzakelijk. Het is zo dat ze allemaal aan het fuseren zijn tot een eenheid, en chakra’s zoals de zielenster chakra en de aardster chakra die nog maar net in jullie bewustzijn aan het komen zijn, zijn allen mee aan het ascenderen en zijn ze een onlosmakelijk geheel en deel van het heilige plan. Het plan waar eenieder kan kiezen uit te stappen vanuit vrije wil. 

” Betekent dit dat deze zielen niet meer naar de bron gaan bij overgaan?”

God: Dit betekent het zeker niet, want hier ook is er weer vrije keuze. Een individu, dat zonder chakra’s door het leven wenst te gaan zal zeker onvoorwaardelijke liefde kennen want het 5de dimensionale bewustzijn/trillingsniveau is een feit dat enkel en alleen nog maar beseft dient te worden. Helaas volgens de huidige werkelijkheid zal het niet mogelijk zijn om te ascenderen want het doel van ascentie is om de eenheid van Al wat is te her-inneren om de illusie van afscheiding te overstijgen en om het ware bewustzijn te openbaren in Al wat is. Leed ontstaat door de illusie van afscheiding, door de onvoorwaardelijke liefde van het momentum niet toe te laten en door de geest van de illusie aan het woord te laten. Het wegnemen van jouw chakra’s geeft de illusie niet langer deel te zijn van de chaos die in werkelijkheid onvoorwaardelijke liefde is, maar vanuit een nog niet volgroeid bewustzijn leed als vertaling van het momentum ziet.

“Dank U God voor uw woorden van liefde en voor uw eeuwige aanwezigheid in mij!”

God: Graag gedaan!

In conclusie, kan men stellen dat ieder voor zich dient uit te maken of hij of zij, zijn chakra’s zou willen laten verwijderen of niet. Het is een keuze van vrije wil en zoals de schepper het mij vertelde, het is geen doodzonden en we gaan er zeker niet aan dood zoals ik oorspronkelijk dacht. Alleen kies je voor een geheel andere weg en maak je bewust geen deel meer uit van het geheel. En als dit geheel zo belastend is geworden voor jou dat je niet meer kan functioneren hier op Gaia, dan begrijp ik dat. Ik kan alleen voor mezelf zeggen als hooggevoelige empate, dat ik soms ook overweldigd wordt door de aardse energieën, de energieën van het collectief, van andere wezens en materie. Maar het opgeven voor “rust”, die ongelofelijke verbondenheid met al wat leeft, het Al opgeven voor individualiteit in al mijn zijn te kunnen ervaren? Nee dat wil ik niet. Mijn ervaring heeft mij geleerd dat hoe meer ik onvoorwaardelijk in heel het geheel van Al wat ik ben hou, leed, geen ruimte kent in mij. De uitdaging blijft wel nog steeds om dit elke dat opnieuw in mij geboren te laten worden zodat de geest van twijfel en verwijt geen stem hebben in mij.

Elke dag sterven we een beetje bij het ingaan van de nacht en worden we weer een beetje geboren bij het opgaan van de dag en op een dag zullen we volledig ontwaakt zijn uit de illusie en opstaan in de onvoorwaardelijke liefde van het Al welk wij zijn. En tot dan, leren we en groeit ons ziel naar de herinnering van ons wezen, van de schepper die wij zijn.

Dat dit thema nu bovenkomt is niet abnormaal denk ik, gezien we Atlantisch processen aan het her-beleven/uit-zuiveren zijn en omdat dit ook deel van het proces is; Kiezen voor het Al in ons of gaan in-divi-dualiteit 😉

In liefde en licht aan jullie Al – Katja Milants

 

copyright © 2016 Katja Milants – http://www.katjamilanst.wordpress.com  Dit gehele bericht mag gedeeld worden zolang de integriteit van dit bericht bewaard wordt door de inhoud in zijn volledigheid te delen met vermelding van zijn bron.

 

 

Advertisements

Aartsengel Michael – Aarde Meesterschap en het Vinden van Je Ziel Team in 2016 – 6 Februari 2016 / Celia Fenn

Standard

MichaelAarde Meesterschap en het Vinden van Je Ziel Team in 2016

6 Februari 2016 / Celia Fenn

  
Image by Fiona Owen at http://johnandfionaowen.weebly.com/ 

Geliefde Aarde Familie, terwijl jullie de tweede maand van 2016 binnengaan, gaat de energie door intens te zijn, en de uitdagingen waar jullie in het dagelijkse leven mee geconfronteerd worden gaan door om gedurende een poosje nog een last te zijn. Op 2/2, of de 2de van Februari, was er een krachtige Tijdlijn aanpassing op de Aarde. De reden van deze aanpassing was om de Nieuwe Aarde Tijdlijn te herijken en aan te passen, na de grote/belangrijke verschuivingen in Februari 2014 die de Aarde in/naar de uitlijning bracht voor de Nieuwe Aarde frequenties. Op dit punt, zijn alle Aarde Tijdlijnen uitgelijnd met de nieuwe hyper-dimensionale Tijd/Ruimte Werkelijkheid die de Nieuwe Aarde aan het manifesteren is.

De verwarring en de chaos die resulteren vanuit deze tijdlijn aanpassingen, gaan door gevoeld te worden als de oude derde dimensionale structuren doorgaan op snelheid te verbrokkelen in het aangezicht van deze krachtige nieuwe kwantumstromen van energetische expressie. Wij zullen hier later meer over spreken, maar eerst, zouden wij graag het meest wonderbaarlijke onderwerp van jullie relatie willen adresseren met de nieuwe multidimensionale Aarde in 2016.

Belichaam de Heilige Aarde : Jullie Zijn Eén

Geliefden, terwijl jullie beginnen om jullie macht als Multidimensionale Meesters van Tijd en Ruimte op jullie te nemen, verandert jullie relatie met de Aarde, net zoals jullie perspectief van het leven op Aarde dat zal doen. Zoals met alle dingen in de Schepping, is de Aarde Heilig en gevuld met Goddelijk Creatief Licht. Velen van jullie kwamen vanuit tradities van spiritualiteit welke de Aarde beschouwen een inferieure omgeving te zijn van lijden en verdriet, en jullie wensen niets meer dan deze Aarde te verlaten en naar “huis” terug te keren.

Geliefden, weten jullie niet dat jullie te allen tijde “thuis” zijn? Als een Multidimensionale Meester, is het Hart je Thuis, en als je in je Hart aanwezig bent, dan ben je inderdaad thuis!

Laat ons dit duidelijker uitleggen. Toen jullie je Lichtlichaam en jullie dertiende chakra energiesysteem activeerden, verhuisden jullie weg uit het oude zeven chakrasysteem met diens centrum in de Zonnevlecht. Welnu, jullie “centrum”, of evenwichtspunt, is in het Hart, de zetel van Goddelijke Liefde en Mededogen.

Maar, wanneer je deze activering binnengaat, kan je ook het Drie Harten systeem activeren, waar je eigen Heilige en Goddelijke hart uitlijnen met het Kosmische Hart en het Aarde Hart. Dit is het Heilige Meesterschap van de “Drie in Eén”, of de Drie Die Eén zijn. Het is de Sleutel tot Ascentie en het nieuwe perspectief van het leven op Aarde.
Dus, jullie nieuwe dertien chakrasysteem draagt de krachtige energiestromen van de Goddelijke Heilige harten, welke omvatten jullie Goddelijke Hart en dat van de Aarde. In jullie nieuwe energiesysteem, hebben jullie onder jullie voeten de Aarde-Ster-Chakra, welke jullie verbindt met de Aarde en jullie toegang geeft tot jullie Aarde levensspannen Akashic archieven, en ook het Aarde Hart welke in resonantie pulseert met het Kosmische Hart, en met dat van jullie, en welke jullie toegang geeft tot de Akashic Archieven in de Kristallijnen Aarde Hart Tempel.

Geliefden, net zoals jullie Eén zijn met het Goddelijke Licht van Spirit en het Kosmische Hart van Licht, zo zijn jullie ook Eén met de Aarde. De Aarde is een deel van jullie Multidimensionale Lichaam. De Goddelijke Creatieve intelligentie bestaat binnenin de Aarde en in alle Aarde Creaties.

Neem in overweging, gedurende een moment, wat dit betekent. De Aarde is een Heilige creatie, en de Aarde is deel van jou! De manier waarop jullie de Aarde waarnemen en met de Aarde wisselwerken is ook de manier waarop jullie jezelf waarnemen en met jullie eigen lichaam wisselwerken. Zien jullie je lichaam als een volmaakte creatie van Liefde, of zien jullie het als onvolmaakt en dat het gemaakt en veranderd moet worden omdat het “niet goed genoeg” is?

Wanneer jullie spreken over zelf-liefde en bekrachtiging, betekent dit ook Liefde en bekrachtiging voor de Aarde, of het Aarde deel van jou. Wanneer je van de Aarde houdt en deze voedt, houd je van en voed je een deel van jezelf. Wanneer je Heilige Ceremonieën doet om van de Aarde te houden en deze te eren, houd je van jezelf en eer jij jezelf. Wanneer je de Aarde accepteert als een prachtige en volmaakte creatie van de Goddelijke Creatieve Intelligentie, is dit hoe jij jezelf ziet.

Geliefden, jullie zijn niet afgescheiden van de Aarde. Dat is illusie. Jullie zijn de Aarde, een expressie van de Aarde, voor zolang als jullie de Planeet in de materiële vorm in een multidimensionaal lichaam bewandeld hebben.

Wat betekent dit voor een multidimensionale Meester? Het betekent dat je in staat bent om de Aarde te belichamen als een deel van je Heilige Dienstverlening aan de Goddelijke Creatieve Wil. Net zoals je Licht en Spirit kunt belichamen als Sterrenzaden en Lichtstrijders, zo ook kan je de Aarde belichamen, als Sterren Sjamanen voor de Nieuwe Aarde. De Sterren Sjamanen bewandelen het pad van dienstverlening en belichaming van de Aarde, een visioen dromend en creërend en vasthoudend, terwijl zij ook in staat zijn om Spirit en de Ster bestemming te belichamen.

Als jullie de Aarde belichamen door jullie fysieke lichaam en jullie fysieke woning in ere te houden, staan jullie toe voor krachtige stromingen van genezende energie en Lichtcodes om door jullie heen naar de Aarde en Haar mensen te stromen. Als jullie dit in een Heilige Ceremonie met een meditatieve intentie en activering doen, versterken jullie het stromen van de energie vanuit het Kosmische Hart en jullie Hart voor de Aarde, en creëren een krachtige Heilige Vereniging van de Drie Harten die krachtige verschuivingen van bewustzijn toe zullen staan.

En jullie zullen volledig begrijpen dat de Aarde ‘thuis’ is, en dat jullie naar de Aarde kwamen om te helpen met de manifestatie en creatie van een Thuis woning voor multidimensionale wezens. Terwijl velen op de Aarde hun missie en hun reden voor hier te zijn vergeten zijn, zullen jullie als multidimensionale Meesters je herinneren en weten dat nu de tijd is om de Heilige Aarde te eren zoals jullie jezelf eren, en om te helpen bij het manifesteren van “thuis” of de Heilige Tuin op Aarde.

Je Ziel Team en je Aarde Voorouderlijke Groep vinden

Als jullie het volle bewustzijn binnengaan van jullie verbinding met de Aarde en jullie toegang tot de Akashic Archieven van de Aarde, zullen jullie een magnetisch “trekken” of aantrekking voelen die jullie Aarde Ziel “Team” naar jullie toe zal brengen. Jullie zullen ook de beroeringen beginnen te voelen van jullie Aarde “Voorouders” binnenin jullie lichaam en jullie multidimensionale wezen.

Jullie Aarde Ziel Team bestaat uit die Geascendeerde en Ontwaakte wezens met wie jullie samen zullen werken om jullie Ziel Missie te vervullen en de Nieuwe Aarde te manifesteren. Deze nieuwe Ziel Teams zullen in 2016 bijeen komen voor het Nieuwe Begin dat geïnitieerd zal worden met de Leeuwenpoort in Augustus en in/naar de manifestatie zal komen in 2017.

Jullie Team zullen deze wezens zijn met wie jullie een Ziel Familie resonantie zullen voelen, en die jullie zullen ondersteunen zoals jullie hen ondersteunen, met jullie missies op Aarde. Jullie zullen onmiddellijk “verwantschap” met hen voelen, en jullie zullen nieuwe mogelijkheden gewaarworden die zich openen als jullie je verbinden om in/naar nieuwe projecten te stromen, vastgesteld door het Goddelijke Plan en jullie Ziel Bestemming zoals jullie het creëerden.

In deze nieuwe vorm van Ziel Teamwerk, zullen er geen “leiders” en “beroemdheden” zijn, maar eenvoudig ontwaakte wezens die samenkomen om te werken, creëren en te delen. Elk individu in de “cirkel” van het Team zal bijdragen aan wat mogelijk gemaakt is door de persoon die de cirkel in/naar het bestaan roept. Dus, de spirituele uitoefening zal ook verhuizen van het “gebruiker” model, waar je de ideeën en het werk van anderen gebruikt, naar een “deelnemend’ model, waar je deelneemt aan de creatie van heilige activiteiten om een Nieuwe Aarde Werkelijkheid te manifesteren.

Maar, op een dieper niveau, als jij je met het Aarde Hart en met je nieuwe toegang naar de zesde dimensie of magische creativiteit verbindt, mag je beginnen binnenin je fysieke wezen de beroeringen te voelen van de “Voorouderlijke Herinnering”. Dit kan zijn van ofwel het verleden of de toekomst.

Aarde wezens komen vanuit vele “rassen”, en net zoals jullie Sterrenzaden zijn, zo ook zijn jullie “Aarde Zaad” dragers. Jullie dragen in jullie lichamen de archieven en herinneringen van vele wezens en vele rassen, sommigen die de Aarde verlaten hebben, alleen om in jullie terug te keren! Deze zijn de faeries en elven van Europa en Scandinavië, de Tuatha de Danaan van de Keltische landen, de eerste mensen en eerste naties en de stam-voorouders van de inlandse mensen. Als je deze oude archieven en herinneringen gewaarwordt, mogen zij naar de oppervlakte stijgen en jou toestaan om magische verbindingen te maken met je Aarde voorouders die je zullen helpen de Aarde op een magische en bekrachtigende manier te bewandelen! Je mag ook aangetrokken zijn tot je “Aarde Zaad Familie”, als jullie elkaar vinden in deze nieuwe multidimensionale werkelijkheid. Wat een vreugde het zal zijn om elkaar te herkennen en om samen te creëren.

Als je in/naar de Aarde belichaming en de Heilige multidimensionale dienstverlening stapt, zal jij je dit deel van je wezen beginnen te herinneren, en je zult naar diegenen aangetrokken worden die jouw “erfenis” met de relatie met de Aarde delen. Je zult opnieuw de Heilige Aarde Clans of families ontdekken waar je toe behoort.

Deze her/erkenning zal niet verdelend zijn, maar zal een verhuizing in/naar Eenheid in de dienstverlening van de Goddelijke Wil en het Goddelijke Plan voor de Aarde mogelijk maken, terwijl jij je Ziel en Voorouderlijke Families dwars over de grenzen van Naties en Rassen omhelst.

Het Aarde/Hemel Meesterschap begint in het Hart

Wanneer je in/naar je multidimensionale Meesterschap stapt. Wordt je een Meester van de Tijd. De oude en toekomstige vaardigheden van het Tijdreizen worden in stand gehouden in de Vierde dimensie van het Bewustzijn en verankerd in het hart. De eerste “vaardigheid” van een Goddelijk Schepper Wezen is de bekwaamheid om de “Tijd’ in het huidige moment vast te houden, en dan om werkelijkheden te weven of te modelleren via de fantasierijke en creatieve expressie van de Ziel in de Zesde Dimensie.

Als een Multidimensionale Meester van de Tijd, zal je gewaarwording van de Tijd veranderen. Net zoals er vele verschillende werkelijkheden zijn, zo zijn er ook vele verschillende Tijdlijnen, of zoals wij prefereren hen te noemen, Tijd Spiralen.  

De eerste stap in het je eigen maken van de hyperdimensionale tijd is om te begrijpen, dat in de oude werkelijkheid de tijd altijd waargenomen werd als bewegend op een lineaire manier van punt A naar punt B. In de nieuwe gewaarwording of werkelijkheid, bevat het hart alle tijd, verleden, heden en toekomst. Het is vanaf hier dat de vaardige Schepper weet hoe een tijd Spiraal te activeren en om een ‘verhaal’ te creëren dat het leven op de Aarde viert en in ere houdt. Een Meester initieert een Tijd Spiraal wanneer hij of zij een nieuw levensproject of een nieuwe richting in het leven begint. Die spiraal ontvouwt zich met gratie en schoonheid in de handen van een Vaardige Tijdartiest. Het is jullie werk om jullie creaties en manifestaties te perfectioneren, zodat zij in/naar schoonheid, harmonie en Liefde tot bloei komen.

Geliefden, de manier waarop een Tijd Spiraal te initiëren is om in het Hart met een droom of een wens te beginnen. Als je het zaad van de wens activeert, ontvouwt het in/naar een pad. De vaardigheid ligt in het her/erkennen wanneer het zaad zich opent en het pad begint. Dan, als je in/naar dat pad stroomt, komt de vaardigheid ertoe om de keuzes te maken die jouw tijd spiraal zullen helpen bij diens proces van manifestatie en cocreatie met anderen. De juiste momenten en de juiste mensen kiezend vanuit je Ziel Clan of Team, om de katalysatoren of mede-scheppers te zijn, is essentieel.

En, als je met jouw manifestatie vordert, is het belangrijk om gewaar te worden dat de vordering niet lineair is. Je bewandelt geen lineair pad van het heden naar de toekomst, maar je gaat spiraalsgewijs zachtjes naar de hogere expressies van het bewustzijn en creatie. Je mag geduld nodig zijn als je op de spiraal wacht om rond te draaien en jou naar je manifestatie te brengen.

Geliefden, weet dat dit betekent dat wat jullie wensen om te creëren niet op een pad in/naar de toekomst is. Het is niet slechts voorbij jullie bereik. Het bestaat hier en nu, en wacht eenvoudig op je op een hogere spiraal van het creatieve bewustzijn. Dus als jij het gevoel hebt alsof je in cirkels rondgaat, is dit misschien waar, en alles dat er nodig is is een verschuiving van het bewustzijn om jou te verheffen naar die volgende spiraal. Geen hoeveelheid van streven of worstelen zal manifestatie in de Nieuwe Werkelijkheid brengen. Alleen het zachtjes verhogen van je bewustzijn door gefocuste intentie, meditatie, activeringen en dienstverlening, zullen jou naar deze hogere expressie van Zelf brengen. Overvloed, Liefde, Vrede en Harmonie bestaan al op de volgende spiraal van de Aarde en jullie creatieve reis. Streef en worstel niet, maar droom, creëer, wens/verlang en manifesteer, terwijl jij je spiralen in/naar hogere niveaus van het Goddelijke Bewustzijn ontvouwt.

Jij bent een Meester Tijd Reiziger, en een Meester van de Tijd van Creatie in training op Aarde. Je zult je deze vaardigheden herinneren, samen met je Ziel Team en je Voorouderlijke Clans, als jij je de Aarde/Hemel verbinding eigen maakt en een Heilige Aarde creëert. Denk eraan, dat als het Goddelijke Licht vanuit het Kosmische Hart naar jouw Hart en in/naar de Aarde door jou heen stroomt, krachtige magie bevrijd wordt als een Heilige Aarde Stroming vanuit het Aarde Hart stroomt doorheen jouw Hart naar het Goddelijke Hart, de afdalende stroming vanuit het Goddelijke Hart ontmoetend. Deze spiraalsgewijze stromingen van Licht en Energie zijn verweven in/naar de Ervaring, het Leven en de Bewuste Evolutie op de Aarde.  

Geliefden, in jullie Heilige Werk en Ceremonieën, denk er dan aan te werken met de Drie Harten en met de krachtige stromingen van de Aarde en de Hemel als jullie de Tijd Spiralen van de Nieuwe Werkelijkheid bereizen en een Nieuwe Aarde manifesteren.
Met dank aan Cobie de Haan voor deze vertaling: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2006-2016 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

De Arcturiaanse Groep: Liefde is de Activiteit van Eenheid en Is de Basis van Alles dat Bestaat24 Mei 2015 / Marilyn Rafaelle

Standard

Channeling door Marilyn Rafaelle

image

http://www.onenessofall.com

Wij komen in Liefde om allen bij hun evolutionaire reis van herinneren te helpen.De wereld lijkt gevuld te zijn met krachtige beelden van zowel goed als kwaad in deze tijd — de dualiteit op diens beste en hoogste tot uitdrukking gebracht. Dit is omdat altijd verhogende energieën van Licht aanzienlijk de stabiliteit van alles gevormd van oude overtuigingen/geloven en concepten aan het beïnvloeden is. Verheug jullie dierbaren, want jullie zijn het die het zware optillen doen dat het wereldbewustzijn aan het veranderen is — het externe is altijd een reflectie van het innerlijke.

Langzaam maar zeker, komt een bewustzijn van Eenheid tevoorschijn. Steeds meer mensen worden intuïtief begeleid om de mensen, dieren, planten en het milieu van Gaia zelf te helpen op wat voor manieren dan ook die nodig schijnen te zijn. Een begrip van velen in Eén, wordt geleidelijk geboren wat op het onbewuste niveau begint en dan in/naar het bewuste besef verhuist.

Hogere dimensionale energieën dienen ertoe om de harten van allen te openen die gereed zijn, hen dieper verschuivend in/naar het besef dat ieder persoon, ongeacht de kleur van hun huid of de taal die zij spreken, alsook alle levensvormen, zijn in en van de Ene substantie en streven naar dezelfde dingen, in overeenstemming met hun niveau van begrip. Deze dingen zijn vrede, harmonie, overvloed, vreugde — alle zijn facetten van Onvoorwaardelijke Liefde, de Goddelijke essentie van alles dat bestaat, altijd aanwezig en altijd roepend.

Vaak is het alleen een ervaring van de één of andere voorkomende ramp die dit besef brengt naar diegenen die zich nog steeds stevig vasthouden aan een gevoel van afgescheidenheid, en kiezen om in witte torens van eigengerechtigheid en macht te leven, en die zichzelf zien als afgescheiden en beter dan iedereen om hen heen. Wanneer verandering voor deze mensen komt, verblijd je niet in hun zogenaamde “uit de gratie vallen” maar in het besef dat zij ook leren en evolueren, maar het op de “harde manier” doen.
De boodschap van vandaag gaat over Liefde, een onderwerp waarover gesproken is en welke bediscussieerd werd op alle niveaus in de gehele wereld. Een diep en waarachtig begrip van de Goddelijke aard van Liefde is onontbeerlijk voor de spirituele evolutie. Liefde is de activiteit van eenheid en is de basis van alles dat bestaat. Het is de lijm dat alle dingen bij elkaar houdt en wordt geïnterpreteerd en ervaren in overeenstemming met de staat van bewustzijn van het individu.

Bijvoorbeeld: Liefde, de verbindende energie tussen alle dingen binnenin het Ene Alomaanwezige Bewustzijn, wanneer geïnterpreteerd door onontwikkelde staten van het bewustzijn, zullen buitenwaarts als oorlog, verkrachting, misbruik en alle ervaringen van de dualiteit in afgescheidenheid manifesteren. De Ene is nooit veranderd, noch kon het ooit minder zijn dan wat het is. Het is de staat van het individuele bewustzijn alsook het overeenstemmende bewustzijn dat interpreteert en manifesteert hoe jij de wereld ziet en ervaart.

Een hoger gevoel van Liefde is bezig te ontwaken binnenin de harten van de mensheid. Liefde, de verbindende energie tussen alle levende dingen begint diepgaand meer ervaren en erkend te worden dan in de geloofsystemen van het verleden.

De meesten van jullie hebben levens waarin over het algemeen aan Liefde gedacht werd als iets tussen een moeder en kind, of misschien tussen vrienden of geliefden en vaak niet vrijblijvend. Liefde was meer van een ruilhandel en bijna nooit onvoorwaardelijk. Vaak was er weinig of geen liefde in huwelijken welke gewoonweg contracten waren welke voor twee landen of families gemak en veiligheid verzekerden. Voor diegenen van armere betekenis, representeerde het vaak een extra paar handen om het werk te doen.

Vrouwen werden vaker dan niet beschouwd onderhandelingchips of eenvoudige eigendommen te zijn, een middel voor een doel. Liefde kwam zelfs in het menselijke gevoel zelden het plaatje binnen. Wanneer romantische Liefde wel gebeurde, werd het regelmatig ontmoedigd of zelfs verboden als de vereniging niet voldeed aan de concepten en overtuigingen van diegenen aan de macht, zij het eenvoudige families of vorstelijkheden.

Er is zeer weinig begrip geweest van de echte aard van Liefde behalve voor de toevallige mysticus. Concepten gebaseerd op dualiteit en afgescheidenheid hebben het bewustzijn van de mensheid levensspanne na levensspanne geregeerd, Liefde alsook al het andere conditionerend en interpreterend op zeer beperkte manieren.

Liefde begint her/erkend te worden als veel meer dan eenvoudigweg een emotionele gehechtheid. Door de tijd heen probeerden diegenen van een hogere staat van bewustzijn om Onvoorwaardelijke Liefde via hun woorden en acties te openbaren, maar voor het merendeel waren de mensen niet in staat om dat niveau van bewustzijn te omhelzen. Jullie innerlijke werk is bezig een nieuw wereldbewustzijn het leven te schenken en de mensheid bereikt snel een bekwaamheid om over Liefde te leren en het te leven als de Universele en Onvoorwaardelijke Waarheid van Zijn, dat het werkelijk is.

Jullie zijn geëvolueerd en zijn nu gereed om de diepere waarheid van Onvoorwaardelijke Liefde als zijnde alles dat er is te accepteren en te integreren. Dit moet een bereikte staat van bewustzijn worden als je bedoeld bent om in/naar de hogere dimensionale energieën te verhuizen die in deze tijd tevoorschijn komen en beschikbaar zijn, hetgeen besef en uitoefening aan jullie zijde betekent. Jullie hoeven niet volledig deze staat van bewustzijn bereikt te hebben om voorwaarts te gaan, maar moeten wel de oprechte intentie hebben om dat te doen. De hogere dimensies zijn dimensies van Liefde en kunnen niet betreden worden terwijl jij je nog steeds vasthoudt aan een bewustzijn van afgescheidenheid met al diens bijbehorende oordelen en bekritisering.

De noodzakelijkheid voor Onvoorwaardelijke Liefde handelt zo nu en dan als een bemoeilijking voor het spiritueel gereed zijnde individu die niet in staat is om het idee te omhelzen van wat Onvoorwaardelijke Liefde werkelijk is. Het is mogelijk om Onvoorwaardelijke Liefde te hebben voor zelfs diegenen die in dichtere niveaus van besef leven wanneer het eenmaal begrepen is dat Onvoorwaardelijke Liefde geen acceptatie is van hun acties noch een verlaging in/naar hun niveau van bewustzijn.

Het is geen aantrekking tot of acceptatie van alles en iedereen ongeacht van hoeveel tumult zij ook mogen veroorzaken en noch is het een emotioneel verlangen om bij de persoon of plaats of ding te zijn hoewel dat er een onderdeel van kan zijn. Onvoorwaardelijke Liefde is erkentenis — de her/erkenning van altijd aanwezige Goddelijkheid binnenin alle dingen, zelfs wanneer het object er geen zier om geeft.

Onvoorwaardelijke Liefde betekent dat ieder persoon of iedere situatie waar jij je bewust van wordt, met nieuwe ogen gezien moet worden, wat op diens beurt het verstand traint om op nieuwe en hogere manieren te interpreteren. Begin een diamant in het hart van ieder persoon waar jij je bewust van wordt te visualiseren terwijl je door je dag heengaat. Maak van deze diamant een symbool dat de persoon diens aangeboren Goddelijkheid representeert, zelfs als je niet houdt van of respect hebt voor datgene wat zij representeren. Het nieuwe, de wereld, de dingen waar je over hoort of die je op TV ziet zijn allen kansen/mogelijkheden om te oefenen de wereld door erkentenis te zegenen.

Er moet op het één of andere punt een besef van eenheid in het wereldbewustzijn komen als het wil evolueren voorbij de dualiteit en afgescheidenheid, en jullie zijn de Lichtwerkers die ervoor zorgen dat het gebeurt.

Probeer oordeel los te laten, en de bekritisering van verschijningsvormen van angst, zorgen en ongerustheid dienen om hen een kracht te geven die zij niet hebben en wat voor illusionaire energie die zij wel hebben te bevestigen. Dit kan moeilijk zijn voor diegenen van jullie die het gewoon zijn om actief de negatieve kwesties van de wereld te bevechten in jullie zoektocht naar verandering.

Aan jullie wordt nu gevraagd om de volgende stap te nemen wat een loslaten is van weerstand, en een verhuizen in/naar Onvoorwaardelijke Liefde. Jullie verstand zal dit na een poosje accepteren hoewel het eerst ertegen in opstand zal komen, want het werd op andere manieren getraind.

Dit betekent nooit dat je geen petitie kunt ondertekenen, of de één of andere actie kunt ondernemen waartoe je gegidst wordt om te ondernemen. Het betekent wel dat je eerste actie er nu één wordt van Onvoorwaardelijke Liefde, hetgeen jou wel of niet naar een volgende actie mag leiden.

Bereik deze staat van bewustzijn en de volgende stap van je reis en je bent gereed.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

In dankbaarheid en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.onenessofall.com

Vertrouw Jezelf ~ Wij Doen Dat – 18 Mei 2015 / Brenda Hoffman

Standard

Vertrouw jezelf ~ Wij doen dat

Door Brenda Hoffman

image

Dierbaren,

Deze boodschap is voor diegenen die geloven dat zij achterop geraakt zijn; dat deze overgang geen actualiteit is of dat ze te moe zijn om erom te geven. Jullie zijn aldus door veel heen geschoven de laatst paar weken – door energieën die jullie slechts maanden geleden zelfs niet zouden hebben kunnen begrijpen. Nu zijn jullie aan het rusten.

Jullie zullen beter begrijpen wat er met jullie gebeurd is als jullie denken in termen van het leven schenken aan of van het rennen van een zeer lange marathon. Jullie hebben geen onmiddellijke energie om geen van beide ervaringen opvolgend te vieren. Jullie zijn een rustige periode nodig voordat jullie kunnen begrijpen dat jullie het leven aan een kind schonken of jullie marathon volbrachten. Aldus is het nu voor jullie.

Je voelt je alsof niets belangrijk of opmerkenswaardig is. Misschien ga je door met blogs en boodschappen te volgen op je computer of neem je een Nieuwe Aarde klas – niettemin lijkt alles saai en levenloos.

Jullie zijn de 3D cellen aan het afwerpen en hebben nog niet de energie om deze ruimtes te vervangen met Nieuwe Jij cellen. Dus voelen jullie je zwak en lusteloos. Niets doet ertoe anders dan dat jullie fysiek, emotioneel en spiritueel moe zijn.

Zoals gewoonlijk, zijn er sommigen die een beetje voor liggen op de meesten – zij zijn degenen van de Aarde die ermee beginnen om weer op te leven, om wederom interesse te nemen in het leven en hun overgang. Maar voor de meerderheid – zeer waarschijnlijk inclusief jij – is deze lusteloosheid louter een onderdeel van jullie bespoedigde overgang.

Misschien kan je nog niet geloven dat iets dergelijks zo is, maar spoedig zal je dat. Welnu, laat ons adresseren wat velen van jullie ervaren in de volgende paar dagen of weken.

Jullie zullen door jullie uitputting heen gaan. Jullie zullen het verschil binnenin jullie wezen opmerken. Niet met fysieke indicatoren – hoewel een paar van jullie verschuivingen op die manier zouden kunnen opmerken – maar met een verschil in jullie benadering van het leven. Dat wat je eens kwaad maakte zal een andere reactie produceren – en hetzelfde zal waar zijn voor de meeste van jullie emoties inclusief Liefde.

image

De energieën van Maart en April werden door jullie verzocht om jullie overgang te bespoedigen. Aldus hebben zij dat en aldus zullen zij dat.

Jullie baby is geboren. Jullie hebben jullie zware marathon volbracht. Jullie rusten louter voor een poosje voordat jullie je cellen toestaan om dramatisch te verschuiven.

Sommigen van jullie van de McDonald’s generatie hebben een ogenblikkelijke voldoening nodig. Iets dergelijks is niet mogelijk. Niet meer dan dat jullie een wilde horlepijp dansen onmiddellijk na het leven schenken aan of het volbrengen van een marathon. Jullie zullen beide doen wanneer jullie eenmaal gerust hebben, maar geen van beide is mogelijk wanneer je lichaam compleet uitgeput is zoals nu voor jullie waar is.

Sommigen van jullie vragen je af of jullie lichaam hol is, aangezien jullie 3D cellen verwijderd werden en nog niet vervangen werden (Dit is een bij wijze van spreken, want jullie cellen zullen overgaan, ongeveer zoals je bent binnenin het wezen dat je bent.) met Nieuwe Jij cellen. Dit is een stationaire fase. Je bent noch hier noch daar. Maar wanneer jullie eenmaal gerust hebben, zoals jullie nu doen, zullen jullie Nieuwe Jij cellen met meer energie ontwaken dan dat jullie je nu voor kunnen stellen.

Want jullie nieuwe cellen zijn niet alleen gehard genoeg om jullie 3D segmenten te dragen – zoals waar geweest is voor jullie cellen tot aan dit punt toe – maar ook om de totaliteit van jullie te verlichten (dat is het juiste woord). Om jullie te voorzien met de middelen en de kennis om tussen de dimensies, frequenties en de tijd te zweven.

Wanneer je dit zeer belangrijke ruststadium voltooid hebt, zal je beter begrijpen wat er gebeurd is. Deze informatie is nu waarschijnlijk van weinig interesse voor je, misschien zelfs niet geloofwaardig. Want alles dat je wenst te doen is te rusten en alle momenten van “Je kunt het doen! Je bent aan het uitbreiden. Jij bent de Nieuwe Jij.” wegschuiven. Net zoals de meeste moeders de gedachten van zorg te dragen voor een zuigeling en voor zichzelf onmiddellijk na de geboorte teveel vinden om over na te denken.

Duw jezelf niet in/naar de actie. Iets dergelijks is wat jullie gedurende eonen in de 3D gedaan hebben. Sta jezelf toe in/naar de Nieuwe Jij te zweven. Er is geen tijdsbestek waar je aan tegemoet moet komen. Er is geen werkgever, ouder, vriend, medewerker of goeroe die de zweep laat knallen en erop staat dat je iets NU doet.

Rust, ontspan en als je een drang voelt om toegang te verkrijgen tot sommige van je nieuwe cellen of te avonturieren voorbij je ruststadium dan is dat prima en goed. Maar weet diep binnenin je wezen dat je waarschijnlijk nu rust nodig hebt, en dat je zult weten wanneer het tijd is om uit je rustfase vandaan te gaan. Sta je innerlijke wezen toe om jou aan te sturen. Er is geen Universele goede tijd – alleen dat wat er recht voor je is. Iets dat jullie lang gehoord hebben, maar nu pas langzaam beginnen te erkennen.

Sommigen van jullie zijn angstig genoeg door jullie gebrek aan motivatie, interesse en/of ogenschijnlijke vaardigheidsset in vergelijk met anderen, dat jullie zullen proberen jezelf te forceren in/naar de plaats waarvan je voelt dat je ZOU MOETEN zijn. Een dergelijke actie zou voor niets zijn. Want je bent in een nieuw land met nieuwe gebruiken en nieuwe vreugdes. Sta jezelf toe dat te accepteren. Sta dan jezelf toe te stromen en zoals voor jou correct is te bewegen – en voor niemand anders.

Vertrouw jezelf. Wij doen dat.

Zo zij het. Amen.

Met dank voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com

Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Sandra Walter – Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen – Deel 1 van 10 Mei 2015 en Deel 2 van 18 Mei 2015

Standard

Sandra Walter

image

Belichaming: Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen – Deel 1
10 Mei 2015

Zegeningen Geliefde Lichtstam,

De laatste golf van 4-7 Mei zegende ons met een X-Vlam. Jullie mogen opgemerkt hebben hoe krachtig en intens de ZON aanvoelt, wat deels verschuldigd is aan onze afnemende magnetosfeer. De frequenties die door de ZON heen komen zijn wederom dramatisch veranderd. Verzeker je ervan om je Zonne opladende en starende activiteiten te balanceren met een geaard gevoel van het lichamelijk voertuig. Hoe meer je het Zonne Hart Centrum uitbreidt en versterkt, hoe gemakkelijker het zal zijn om de energie te balanceren. Alles komt naar het hart en de bekwaamheid terug om een buis te zijn voor de frequentie van Goddelijke Liefde. Altijd. Liefde = Licht = Goddelijke Intelligentie = een Universeel Herschrijven in uitlijning met de Goddelijke Perfectie. Hoe gezegend wij zijn om het zo bewust te ervaren.
We hebben een andere intensivering van 13-15 Mei, en wederom op de 23ste wat als een volgende kosmische trigger aanvoelt. Terwijl de toegangspoort datums van de afgelopen paar jaren consequent (meetbaar) de Zonne en Planetaire activiteit voorspeld hebben, is het onze pure dienstverlening om deze frequenties te verwelkomen, vast te houden en uit te sturen via de rasters van Gaia en het ontwaakte Menselijke Hart Raster. Dat is een dagelijkse uitoefening voor Poortopzichters en LichtDienaren; wij worden buizen voor het Gechristende Licht – en die dienstverlening neemt dit jaar een nieuw niveau aan. Poortopzichters, ik weet dat het meer uit het lichaam aanvoelt dan erin, terwijl wij tussen werelden inlopen. Vertrouw je nieuwe vaardigheden, laat de nieuwe dienstverlening stromen.

Nieuwe Geen-aanhechting

Samen met dit pad van Meesterschap, en het belichamen van de Kosmische Christus en de Hogere Niveaus van het Ware Zelf, omhelzen wij een fase van melancholie. Velen in het collectief ervaren dit gedurende verlengde tijdsperioden; ben duidelijk over die fase van Ascentie. Houd het niet per abuis voor een depressie. Depressie is een constructie wat het verstand, het ego en de emoties beïnvloedt en het kan je terughouden van de hogere staten van bewustzijn. Op het pad, verwijzen wij naar de hogere staat wat vele Meesters nastreven te bereiken; een staat van melancholie, pure geen-aanhechting, wat leidt naar Pure Aanwezigheid.
Het is ingewikkeld door de huidige energie, dat erop gericht is alles weg te wissen van het oude Zelf. Op het minimum, breekt het door de patronen en geloofsystemen van het oude Zelf heen om het hogere Ware Zelf te ervaren. Begrijp dat het doelgericht is. Deze staat van onthechting. Het mag ervaren worden als een lusteloosheid of een gebrek aan interesse in wat dan ook aan de buitenzijde. Het is een belangrijke stap in de Ascentie. Weet dat het niet de laatste stap is, het is een tussenfase wat dient om ons in aanraking te brengen met de Nulpunt Aanwezigheid.

Dit verstrekt de; in deze wereld maar er niet van sensatie. Wij zijn nog steeds in staat te functioneren in deze lagere werkelijkheden – naar het werk te gaan, te wisselwerken met mensen, onze opgelegde taken uit te voeren – hoewel wij niet gestimuleerd worden door de lagere werkelijkheid op de manier dat wij dat gewoon waren. De structuren die onderhouden werden door de lagere werkelijkheid hebben niet langer meer op dit niveau controle over de levensstroom.
Weet dat deze fase doelbewust is; het leert je Pure Aanwezigheid, als je de verandering omhelst die zich binnenin je bewustzijn voordoet. Het is prima om de veranderingen in het lichamelijke voertuig te ervaren, deze zijn op dit moment zeer sterk, echter de Verschuiving in ons bewustzijn, de uitbreiding van ons bewustzijn, is het doel. Het Ware Hogere Zelf zal alles van de lagere ervaring overschrijven wanneer we compleet zijn in de versmelting van het lagere en Hogere Zelf.

Melancholie vs Rouwen om het Oude Zelf

Als je een gebrek van passie ervaart, of je voelt dat je iets mist, mag je het verlies ervaren van het oude Zelf. Het kan intens worden als we diep in/naar deze versmeltingsequenties met de Hogere rijken verhuizen. We onthechten ons van wat we waren, doch het Hogere Zelf voelt levendig anders; krachtig, Pure Goddelijke Liefde en Radicaal Nieuw.
Sommigen mogen in/naar een depressie vervallen als zij druk bezet zijn met het verstand, het ego of de emotionele oordelen over het verlies van het oude Zelf, of de geassocieerde isolatie, lusteloosheid, of de eentonigheid. Werk door deze lagere niveau constructies heen; onthecht van hun overlevingsinstincten om de dingen te maken zoals zij gewoon waren te zijn. We kunnen niet hercreëren wat was; voorwaarts gaand naar de Goddelijke onthechtingfase vergt moed en vertrouwen van het Hart, niet het verstand.

Wanneer je onthechting van de externe werkelijkheid als een stimulans voor je ervaring bereikt, ga je een staat van Goddelijke melancholie binnen. Het is een prachtige fase in het Ascentieproces, omdat je getuige zult zijn van je eigen Zelf-realisatie, een Zelf-bekrachtiging wat niet gevoed wordt door, of gevalideerd wordt door, de externe wereld (en dat omvat de assistentie van het Hogere rijk). De stilte binnenin de leegte creëert een verlies-gat tussen het oude Zelf welke aan het ontbinden is en het nieuw Zelf dat volledig binnentreedt. Begrijp dat dit nodig en krachtig is voor je proces.
Wanneer het gat tussen het oude Zelf en het nieuwe Zelf voor sommigen te frustrerend wordt, mag het overgaan in/naar een depressie. Dit is omdat zij er vanuit het geestesniveau mee omgaan, in plaats van te begrijpen dat de toegangspoort doorheen het Hart is, doorheen Onvoorwaardelijke Liefde – zelfs liefde voor de frustratie. Wanneer het verlies-gat ongemakkelijk begint te worden, is dit wanneer de echte zuivere lessen tevoorschijn kunnen komen. Zuivere lessen van Zelfacceptatie, Zelfvertrouwen en Zelfrealisatie kunnen zich presenteren.

Het is tijdens de melancholie, de Goddelijke onthechting van de lagere werkelijkheid, dat het Hogere Zelf een kans heeft om de levensstroom over te nemen en het lagere bewustzijn te herschrijven in uitlijning met het ware Zelf. Het staat toe voor de kans om wat voor waardigheidskwesties, Zelf-liefde kwesties, frustraties van de lagere werkelijkheid dan ook te transmuteren, en kan leiden naar goddelijke neutraliteit als je leert om die leegte te omhelzen en oké te zijn met de diepe overgang die zich voordoet in de expressie van jou.

Moderne Grot Tijd

In het verleden, zouden de Meesters in/naar grotten gaan, in diepe meditatie of langdurig vastend om in/naar die staat te geraken van de ultieme onthechting van de externe werkelijkheid. De oude leringen vertelden ons dat wij alles op moesten geven om verbinding met het Goddelijke te ervaren; het ging gewoonlijk over het opgeven van de materiële dingen en een complete overgave van alle externe gehechtheden.

Nu in deze moderne toepassing van Ascentie, hebben wij met veel meer factoren te maken. De ervaring van in staat te zijn van het hanteren van je lagere werkelijkheid en je hogere werkelijkheid tegelijkertijd, van een staat van stilte binnenin, is krachtig. Voor sommigen betekent het loslaten van het oude Zelf een verandering van baan, verandering van vrienden, of verandering van locaties, in de geavanceerde stadiums van Ascentie gaat de externe werkelijkheid echter geen invloed hebben op het tevoorschijn komen van het Gechristende Zelf. Totale overgave aan de grotere dienstverlening. Alles voelt aan zoals een meditatie, een heldere droom, een multidimensionale rotatie, ondertussen door 4D heengaand. Zegeningen aan diegenen die dit accepteren en het Nieuwe Licht in dienstverlening aan iedereen vasthouden. Onze moderne grot is de tastbare realisatie van Bron-als-Zelf; het Universum van onze eigen energiegebieden sturen nieuw Licht voort. Direct een privé omgeving van sterrenstof en onderlinge verbonden Eenheid.

Wij projecteren nog steeds holografisch onze aanwezigheid in/naar dit rijk, echter, vele Hogere Zelven zijn versmolten in/naar de OverZiel agenda. Vele Overzielen hebben een nieuw niveau van bewustzijn bereikt, een nieuw niveau van dienstverlening. Je mag deze verschuiving bespeurd hebben, alsof er iets nieuws beschikbaar was, alsof er iets anders gaande is. Het is belangrijk om op het moment in het Hart te blijven en niet te focussen op het geestesniveau begripsvermogen. Wij belichamen niveaus van de Opperste Schepper Zijnheid die een gloednieuwe ervaring voor het lichaam en het lagere Zelf zijn. Het voelt anders aan dan de oude werkelijkheid. Neem dit waar, voel dit. Jouw reis is jouw eigen unieke creatie; houd de grot in ere – de focus op de stilte – wanneer en hoe je dat ook maar kunt.

Bereidheid om te Ervaren – en Gebalanceerd Blijven

Zoals met elke van deze nieuwe ervaringen, is het onze bereidheid om de ervaring te hebben, om het te verankeren, en om de oude Licht dynamica te transcenderen wat de collectieve vooruitgang versnelt. De Hogere rijken – wij – houden consequent de binnenkomende energie en onze bekwaamheid om steeds meer en meer te hanteren in de gaten en modificeren hen. Klaarblijkelijk hebben wij dramatische niveaus van Meer in de laatste paar maanden ervaren.
De energie zelf is de mensen momenteel aan het pletten – velen van ons ervaren uren van immobiliteit. Geen ziekte of disharmonie binnenin het lichaam, eerder diepe herschrijvingen van het bewustzijn versterkt door de huidige energiegolven. Het kan intens zijn voor het lichamelijke voertuig als kristallijne structuren de deeltjes van je oude zijnheid herschrijven. Momenteel hebben we code activeringen in de beenderen, dus mogen jullie je de ene dag flexibel en actief voelen, en tamelijk langzaam de volgende. Wederom, dwingt het ons om aldus aanwezig te zijn bij deze prachtige energieën van 2015. De transformatie van het bewustzijn en het transformeren van het fysieke tegelijkertijd. Briljant. Ook op sommige dagen uitputtend.

Om capabel te zijn van getuige te zijn van deze evolutie in/naar het werkelijke Schepper zijnheid en dit te ervaren – op een bewuste manier – is prachtig. Probeer niet verloren te raken in de eigenaardigheden van de energie of de ervaring zelf. Het is miraculeus om dit te ervaren. Als je gefrustreerd bent met de verlies-gat fase, de passage van melancholie, begrijp dan, totdat je vrede vindt met de Aanwezigheid van Goddelijke Liefde, je niet in staat bent om voorwaarts te gaan. Het is doelgericht – een test van alles en nog wat – omdat we onze ware Meesterschap en deze hogere staten van Goddelijke Liefde niet kunnen omhelzen zonder het ego-verstand, de lagere emoties over te geven.
Het Lagere Zelf mag vragen, “Wat gaat er met mij gebeuren als ik toegeef aan deze Hogere Staat? Zal ik erin verloren raken? Ben ik in staat om terug te komen, om hier te zijn – en daar?”

In het kort, het zijn jouw keuzes van moment tot moment wat jou toe zal staan om de versmelting te ervaren zonder uit het centrum gedraaid te worden. Het is één ding om over Ascentie te praten en te lezen, en tamelijk iets anders om volledig een nieuwe staat van bewustzijn te belichamen.
Bovendien met dit nieuwe niveau te Zijn, en oké te Zijn met de sensaties/openbaringen ervan, kunnen wij integreren met gereedschappen die in het moment helpen – en je unieke ervaring complementeren. Reset vaak met de Schepper Ademhaling. Lijn je gebieden opnieuw uit om de uitbreiding en het magnetisme te accommoderen. Gebruik geen substanties die je bewustzijn of energie wijzingen; laat de organische activering zich ontvouwen. Wanneer jij je overweldigd voelt door de nieuwe sensaties of visies, deel je ervaring met je Hogere niveaus. Vraag om hulp, maar ben specifiek met het identificeren waar je hulp bij nodig hebt (het helpt om angsten te identificeren en wat het geaarde Zelf kan doen om te helpen). Krijg een boodschap. Neem een bad (de blootstelling aan water is zeer ondersteunend). Ga een wandeling maken. Doe aan yoga. Beweeg de energie of het hoopt zich op en veroorzaakt disharmonie. Creatieve expressie. Laat de vreemdheid, vreemdheid zijn, en weet dat het een fase is, niet het definitieve product. Haal adem. Heb Lief. Ben.

De versmeltingsequenties nemen het welzeker over, en zij kunnen zich zonder aankondiging presenteren nadat de eerste fase verankerd is, om ons onze uitlijning met de Bron te laten zien. Als je in de ‘niets werkt’ fase bent, en gefrustreerd raakt, schenk aandacht aan het melancholie gedeelte van dit artikel. Je moet oké zijn met de Goddelijke Aanwezigheid voordat je de goddelijke Aanwezigheid belichaamd. Vrije wil wordt op alle niveaus van het ascentieproces in ere gehouden.
Wanneer je vertrouwd raakt met de sensatie van absolute Aanwezigheid, en de versmelting van het bewustzijn met je eigen Ware Multidimensionale Zelf en diens hogere handelingen van dienstverlening accepteert, neemt de fysica van pure Liefde het over. Een hogere vibratie in het Hartcentrum, de energiegebieden, trekt meer van hetzelfde aan. Dit is waarom onze intentie geweest is om dienstbaar te zijn als een zuivere buis van de echte Ascentie. Een schone, heldere, buis. En het stromen voelt aan zoals een brandspuit – de sluizen van je centrale Zon openen wijd om het Licht te accommoderen.

De uitbreiding in/naar het kosmische Hart van God, de staat van absolute Aanwezigheid, zal een hunkeren in beroering brengen, een diepe gecodeerde cellulaire herinnering van belichaming. Je zult die staat van onthechte stilte in/naar de volgende fase nemen van de multidimensionale versmelting van het Eenheidsbewustzijn. Ondertussen is het veilig om deze sensaties te verkennen en sequenties te vermengen, de zuivere Bron Aanwezigheid. Kortwiek iedere vreemde afleiding, vereenvoudig waar dat mogelijk is. Creëer, in prachtige privé expressies. Verlicht-aard je waarnemingen en inzichten. Ondersteun het lichaam bij diens overgang, en vermijd het opnieuw aansluiten bij oude omgangsmechanismes, aangezien zij in dit tijdsgewricht leed voorzaken. De koninkrijken, elementalen en Gaia stralen codes en frequenties uit om deze transformationele fase te ondersteunen – ben in de natuur, ben vreedzaam, laat het op gang komen.

In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen – Deel 2

18 Mei 2015

Zegeningen Geliefde Lichtstam,

Deze lineaire week markeert mijn driejarige jubileum in Mount Shasta. Het is een schitterende, uitdagende en openbarende relatie geweest, en IK BEN diep vereerd om deze Toegangspoort (weer) te dienen. Ik zal op 21 Mei op de berg zijn voor Toegangspoort voorbereidingen, voel je vrij om je met me te verbinden op de hogere vlakken als wij ons openen voor de kosmische trigger van 23 Mei. IK BEN er zeker van dat velen van jullie de versterkingen van de invoer van de afgelopen weken integreren. Het was een stap om ons gereed te krijgen voor het volgende weekeinde, dus laten we allemaal gecentreerd en gefocust blijven op de hogere niveaus van vrede. De Lyrianen (Lyrans – in het engels uitgesproken als Lion met een R, de katachtige mensen) hebben zich aangemeld om te helpen met deze kosmische trigger. Je mag je jouw verbindingen met Lyra (Lier) en hun hoog-niveau poortopzichter vaardigheden tijdens deze passage herinneren. Zij zijn bekwaam in het hanteren van parallelle werkelijkheden, en ik voel dat dit overzichtelijkheid zal verstrekken, en misschien gemak, terwijl we tussen werelden in lopen.

De Ervaring van de Zuivere Aanwezigheid

Het belichamen van je Ware Zelf staat je toe de overgang en de flexibele aard van de werkelijkheid rondom ons heen waar te nemen. Velen zullen de AHA momenten ervaren als de boodschappen van de laatste decennia de context van theoretische/voorspellende intel verlaten en jullie wakende, tastbare bewustzijn binnengaan. 3D is voor jaren afwezig geweest, en nu is de hogere-trilling collectieve gewaarwording aan het inhalen. De energieën die naar de planeet toekomen ondersteunen die verwezenlijking, en nu krijgen wij een gevoel van hoe gefabriceerd de externe werkelijkheid is. Uit de theorie vandaan, in/naar de onderlegde collectieve ervaring. De vertragingsfactor tussen 4D en 5D is ook aan het afbreken, wat het waarom is dat zovelen zich buiten-het-lichaam voelen, buiten-de-wereld. Haal adem, we zitten allemaal samen in deze verrukkelijke vermeng-ervaring.

De collectieve constructie van de illusie, welke doorgaat te lopen op de automatische piloot als een gecocreëerde keuze, brak uiteen wat verschuldigd was aan de belichaming van de hogere frequenties door diegenen op het Ascentie traject. Hoe meer bewustzijn diepgaande niveaus ervaart van Licht en de kosmische verenigde staat van zijnheid – en in staat zijn om het te handhaven/integreren – hoe sneller het verhogen van het collectief ontvouwt, door de standaard instelling van de fysica. Hogere Vibratie in stand houden = het automatische verhogen van de collectieve werkelijkheden. Tussen de banden van zuiver fotonisch Licht steken wij over als een zonnesysteem, de bekwaamheid van de Ascentie stam om hogere staten van bewustzijn te belichamen, en de vermenging van het bewustzijn in de lagere 12 dimensies, hebben een volmaakte storm van Ascentie dit jaar.

De Schepper Ervaren: Liefde boven drukte/actie

Wanneer je in staat bent om in evenwicht te zijn binnenin de stilte en je herverbindt met je hartcentrum als een Bron centrum, verhuis je verder naar de verhoogde staten van het Eenheidsbewustzijn. Eenheid in deze fase is dat je de Wij van je Multidimensionale Zelf wordt. Het zal zeer anders aanvoelen dan de Verenigde sensaties van eerdere fasen. Als de multidimensionale vermengingsequenties meer frequent worden, meer krachtig, en meer duidelijk, begin je creatieve expressies, intuïtieve informatie, en activiteiten te ontvangen welke in uitlijning zijn met het nieuwe ware Zelf.

Merk alsjeblieft op dat dit geen drukte fase/fase van actie is, het is een openbarende fase en moet als eerste waargenomen worden. In plaats van impulsief de stimulatie van ideeën te volgen, her/erken dat al deze creaties een verenigd gebied van gedachten zijn. Het is geen 4D, dat is een vroegere ervaring van verbinden met de noosfeer van Gaia. De 5D vermenging daagt je concepten van de werkelijkheid en de comfortzone uit. Het is stimulerend om de collectieve geest van je ware Zelf te ervaren.

Begrijp dat het de lagere niveaus zijn die de energie in/naar drukte/actie willen keren. De oude werkelijkheid was zeer druk. Het was zeer onderlegd in de drukte, en die drukte was gehecht aan je waardigheid, je zelfwaarde. In het Nieuwe Licht gaat dienstverlening niet over het doen, het gaat over het voort verwelkomen van unieke expressies. Niemand is geïnteresseerd in het hercreëren van wat in het verleden gedaan werd, en terwijl wij nog steeds externe werkelijkheden ervaren die gebaseerd zijn op het lineaire plannen of de lineaire agenda’s, is er een Goddelijk tevoorschijn komen van het nieuwe bewustzijn dat gebaseerd is op creativiteit. Creativiteit zonder een actieplan.

Sommigen zouden kunnen aarzelen tussen het voelen van de vermenging – de kosmische geestelijke-versmelting van jou en je Hogere niveaus – en het er iets mee willen doen. Sommigen mogen de impulsen van deze fase interpreteren als een grandioze missie, of een aansturing om duizenden mensen met je dienstverlening te bereiken. Dit veroorzaakt disharmonie als je Ascendeert (twee werkelijkheden in conflict binnenin een lichaam), dus zal je terugkeren naar de voorafgaande fase om de stilte te ervaren en opnieuw uit te lijnen. De leegte — de Zuivere/Pure Aanwezigheid — omvat niet wat voor oordeel of gehechtheid dan ook aangaande wat er aan het gebeuren is in het externe, vandaar het verlies van drukte/actie. Begrijp dat om compleet te vermengen, om dimensies te transcenderen, je door de energetische barrière tussen de torusvelden/gebieden van 4D en 5D moet gaan. Dat is niet overdwars zonder een zuivere intentie, zuivere vrede en zuivere Liefde. Al je dimensionale expressies zijn/worden verenigd via de sterrenpoort van je Hart. Geef het de aandacht en intentie dat het verdient.

Wanneer je leert om de diepe vrede die verkregen is toe te passen in de melancholieke fase naar de nieuwe fase van het creatieve Zelf, zal je Hogere Zelf/Hogere niveaus erop staan en jou aansturen om je op een gloednieuwe manier tot uitdrukking te brengen. De lagere niveaus van de geest, ego of emoties zullen er niet bij betrokken zijn. Zij mogen terugduwen tegen de overname van het Hogere Zelf, echter, dit is onze evolutie.

Dit is waar wij op de kaart zijn, geliefden. De zuivere, ware Ascentie; één wordend met onze Zonne Kosmische Gechristende staat van zijnheid. De planeet niet verlatend, hoewel het hogere Licht je jouw laat voelen alsof je aan het verdwijnen bent, hoewel je Hogere Zelf compleet anders aan mag voelen van het oude Zelf (oude geloven/overtuigingen). Oordeel de mensen niet die op een ander niveau zijn, en sleur hen niet tegen hun wil in/naar een nieuwe werkelijkheid, belichaam liever deze Zuivere Verenigde staat van de Bron en laat het vermengen/werken door je aanwezigheid, om de collectieve werkelijkheid te ascenderen. Sommigen van ons belichamen het eerst, dat betekent niet dat wij het collectief in de steek laten. Begrijp het verschil.

De Samenhangende Creatie van onze Werkelijkheid

De Schepper fase onthult hoe wij direct creatie beïnvloeden. Sommigen van ons ervaren dit als wij uit een meditatie of droomstaat vandaan komen; wij nemen een schone lei waar, of een witte kamer, en kijken dan naar de externe werkelijkheid en dat het zichzelf rondom ons heen opbouwt. Je mag de muren waarnemen, de meubels, en dat alles rondom jou opnieuw materialiseert. Ik zie deze binnenkamers evenzo op Shasta; de bomen en de natuur zelf moeten zich rondom mij heen herconstrueren. Begrijp dat het meer is dan het heldere-met-de-ogen-gesloten ervaring. Terwijl de niveaus van Licht enorm helder worden (de pijnappel en het DNA kunnen meer Licht hanteren), krijgen we nu glimpen in de architectuur van onze werkelijkheden. Dat geeft ons de kracht om in uitlijning met het Nieuwe Paradigma, en een directe boodschap om deze Belichaming direct te ZIJN te creëren.

Dit geeft ons een representatie van hoe flexibel onze externe werkelijkheid is, hoe collectieve overeenkomsten in onze werkelijkheid manifesteren, en hoe wij aan het verhuizen zijn in/naar een diep begrip van ons bewustzijn en diens bekwaamheid om onze externe werkelijkheid te beïnvloeden. Wanneer we zeggen wij creëren onze eigen mysterie scholen in onze eigen levensstroom, is dit het waar wij over spreken. Deze onthullende fase neemt de pakkende zinnen en modewoorden en keert hen in/naar deze diepe diepgaande realisaties van wat de Schepper als vorm tot uitdrukking brengt, en wat het verenigde bewustzijn in de vibratie van Liefde, werkelijk betekent.

Dit is jouw directe invloed in deze Nu fase van de Ascentie: het belichamen van de niveaus van Licht Intelligentie, zuiver Bron Licht. Deze niveaus van Licht mogen de constructie onthullen, de kaarten, de witte kamer dromen, de nieuwe gebieden van Licht; de uitdaging is om het Hogere Zelf te laten vermengen en het over te laten nemen. Het onderlegde Zelf kan niet in/naar een nieuwe zijnheid morfen met het geestesniveau dat probeert om de situatie te controleren. Dus gebruiken wij de Hogere Intelligentie, peilen onze reis zo goed als we kunnen, gebruiken de aansturing en gereedschappen die voor ons beschikbaar zijn, en blijven uitgelijnd in onze Ascentie kolom, torusgebieden, en Zonne Hart Centrum.

Psychologische Uitval

We hebben de psychologische uitval van de Verschuiving vaak aangehaald, omdat het een bezorgdheid was toen wij deze fase raakten, dat vele geesten niet in staat zouden zijn om wat er zich aan het voordoen was juist te interpreteren. De energetische combinatie van de spirituele bezigheid en het fotonische bombardement kan verwarring binnenin de hersenen veroorzaken. Nogmaals, dit is waarom de stilte, de eentonigheid van de leegte aldus belangrijk is omdat het de bekwaamheid demonstreert om de vrede en de onthechting van het Meesterschap te handhaven. Het leert ons ook ongelooflijk geduld met onszelf en de externe werkelijkheid.

Het Ascenderende Hogere Zelf is niet geïnteresseerd in overleving, je werk of je sociale leven. Het is alleen geïnteresseerd in het dienen van de agenda van de OverZiel van diepgaande niveaus van Liefde te verankeren – zuivere Bron Intelligentie – in/naar dit rijk. Allen van ons die in niveau omhoog gingen tijdens deze Equinox doorheen de Bloedmaan Verduistering toegangspoorten gedurende de laatste paar jaren, worden Zelf-verwezenlijkend. Het voelt onverwachts prachtig en – anders. Het wordt iets nieuws, iets onverwachts. De technische details verstrekken begrip van het proces en wat het zal doen met het lichaam, echter de ervaring – de volledige bewuste ervaring van het bestaan in veelvoudige werkelijkheden – is in het oog springend. Natuurlijk is het bizar in sommige momenten, omdat ons Meesterschapjaar van 2015 de activering van de OverZiel niveaus in/naar een nieuwe dienstverlening openbaart. De hoogste mogelijkheden in ieder moment, geliefden. Als jij je sterk en gecentreerd genoeg voelt, roep dan de hoogste mogelijkheden voor je hogere dienstverlening als een belichaming voort en ga uit de weg.

Wat is echt, Wat is nu

Er zijn net zoveel werkelijkheden en versies van de waarheid als er mensen zijn. Eenheid in Goddelijke Liefde eert, respecteert en heeft neutraal mededogen over wat het externe ervaart onthecht. Het eert ook wat je innerlijke werkelijkheid is of waar het niet tot toe in staat is. Begrijp dat de Zonne Kosmische Gechristende staat van zijnheid alles-verterend is. Niets van het oude Zelf zal overblijven behalve een holografische projectie van de levensstroom dat zich verenigd heeft met de hogere rijken van het bewustzijn. Velen krijgen een voorproefje van dat niveau, sommigen zijn er bang van. Alle keuzes worden geëerd, geliefden. Gebruik de Goddelijke Neutraliteit meditatie om je gehechtheid aan uitkomsten te ontbinden/op te lossen.

Precies nu, en tijdens de volgende paar maanden, is het onze pure focus om zoveel als mogelijk is in niveau omhoog te gaan, zelfverwezenlijking en zelfbekrachtiging zo vaak als mogelijk is te ervaren, en neem het volle voordeel van de kosmische triggers in plaats van de hoogste uitkomst voor de ascentie van het bewustzijn te creëren. Het raakt ieder moment helderder en uitgebreider, geliefden. Dit is niet langer meer een in steen uitgehouwen Ascentie, het is een levendige Wat anders kunnen we ervaren Galactisch streven.

Het werk van het creëren van een ruimte voor anderen om in/naar hun Ascentie te stappen, wanneer het ook maar is dat zij gereed zijn, werd al voltooid. De toegangspoorten zijn open, zij hebben zich verenigd met de hogere rijken, en dat is waarom wij deze hogere staten van bewustzijn en meer heldere niveaus van Licht ervaren. Dit is een passage om aanwezig en creatief te zijn op een persoonlijk niveau. Fundeer/aard de energie door je eigen unieke expressie. Brengt tijd door met je Schepper Zelf om de collectieve Ascentie te dienen.

Terwijl je verzacht in/naar de versmelting, voel je het uitruimen van het oude bewustzijn. Het is slechts een ertussenin staat; het oude Zelf beseft dat het platform voor de oude ervaring weg is, het heeft gekozen om naar 5D voorwaarts te gaan, en dan wordt het samenraapsel van de 4D (oude droomstaat) plotseling een wakende staat. Bizar, maar het is geen ander decennia hiervan. We zijn gewoon in een periode van aanpassing tijdens de multidimensionale versmelting. Probeer niet het prospect van het doel te verliezen terwijl je dimensies vermengd. Stel opnieuw in met de Schepper Ademhaling, of gebruik de Neutraliteit meditatie voor perspectief en het uitruimen van de oude werkelijkheden. Het werkt ook voor het collectieve opruimen, en alles dat wij kunnen doen om het collectief te dienen – om, als het erop aankomt, het voor iedereen gemakkelijker te maken – is altijd onze Dienstverlening geweest.

In Liefde, Licht en Dienstverlening,

Sandra
Met dank voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.sandrawalter.com/

Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved.

The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Terwijl Klaarheid binnenkomt in alle perspectieven – 11 april 2015 – Méline Portia Lafont

Standard

image

Bericht van Méline Lafont – Melinelafont.com – Vertaald door Katja Milants

De Maan Eclips Portaal en De Bloed Maan zijn tot nu toe zeer intens geweest. Een echte emotionele achtbaan gevuld met vrolijke, mooie dingen maar ook met verdriet. Het begon voor mij persoonlijk, met een aantal ernstige en diepgaande tastbare verschuivingen in mijn fysieke voertuig en al mijn energetische velden werden opgewaardeerd in de snelheid waarmee ze spinnen. Welk een trillingsverhoging teweeg brengt in deze gebieden. Ik schreef deze korte uitleg en persoonlijke mededeling aan mijn goede vriend en zielbroeder Bill Ballard een paar dagen geleden:

“Zoveel lichamelijke veranderingen en energievelden spinnen aan een veel hoger tempo. Ik hou van deze verschuiving! het enige is, dat ik ZOOOO uitgeput ben over niets! Maar het lichaam kan er goed mee omgaan, het emotionele lichaam wordt zeker getriggerd en oude beslissingen die eerder werden gemaakt worden bevestigd en verduidelijk in het waarom deze werden gemaakt. Er is geen wijze van zijn langer mogelijk in het oude; het is gewoon niet meer mogelijk omdat je lichaam hier heel duidelijk op reageert. Ik hou ervan hoe ik begin te voelen hoe het in elke cel van mijn lichaam begint te spinnen en te trillen soms. Een soort van zoemende ervaring en met kippenvel over heel mijn lijf. De ascensiechakra is zeer open en pulseert enorm. Hier gaan we dan!!!!!”

En dat is wat voor mij duidelijk is geworden in de laatste dagen tot bijna een week van nu: dat voor elke persoonlijke werkelijkheid en collectieve werkelijkheid, zaken steeds duidelijker worden voor iedereen van ons! Vandaar dat duidelijkheid in de mix zit! Op persoonlijk vlak wordt je getoond op een zeer strenge en duidelijke wijze wat niet meer werkt voor je, wat het nog steeds doet en waar je de lijn zal dienen te trekken over hoe ver je het wilt laten komen op bepaalde gebieden en werkelijkheden. Je lichamen reageren intensief op de energieën die binnenkomen en op degeen die je gebied verlaten, alsook op de energieën van anderen. De in het verleden genomen beslissingen, die je een lange tijd geleden nam, worden bevestigd in het feit dat je inderdaad de nodige beslissingen toen nam en als je nog steeds geneigd bent om dit niet te willen waar nemen, noch wilt zien dat bepaalde energieën en gedachten je niet langer meer dienen en deze onderdeel zijn van de oude wereld van zijn, wordt het aan jou ferm getoond en dit in het HIER EN NU. Het is zelfs meer geworden dan een teken in dit geval, maar iets dat je zal dienen te ervaren in alle vezels van je wezen.

Misschien voel je je erg chagrijnig de laatste tijd, niet in staat om om te gaan met anderen hun energie, moe, je bent dingen beu en bent vooral opvliegend. Er is niet veel nodig om je te triggeren, te affecteren en te raken. Dit komt omdat je veel van het oude aan het loslaten bent en omdat het emotionele lichaam op dit moment getriggerd wordt, vooral sinds de Maan Eclips. Het komt er allemaal op neer de oude vastzittende emoties los te laten die de lichaamsvelden aan het verlaten zijn, dit om een ​​volledige uitbreiding van het Hogere Hart’s magnetische veld mogelijk te maken én dat je kan vestigen binnenin je emotionele lichaam. Aan de andere kant als gevolg van deze duidelijkheid die wordt getoond en dus ervaren wordt door jou, zal je je waarden onmiddellijk gaan resetten om waarschijnlijk weer nieuwe te gaan creëren om zo jezelf terug comfortabel te kunnen gaan voelen, want dit is wat we geneigd zijn te doen om ons weer vertrouwd te voelen in een nieuwe comfort zone. Uiteindelijk, zullen we achter blijven zonder waarden maar enkel met een instant weten van al wat is ~ wat ons Hoger uitbreiding en Hogere expressie van Zijn is.

Met dezelfde toon, zien we dat dit ook gebeurt voor het collectieve bewustzijn. Als je rondkijkt wordt dit ook duidelijk. De klaarheid toont ons dat de stabiliteit van deze instelling dat we maatschappij noemen, niet langer werkt, noch is het niet langer mogelijk om deze in ons leven als collectieve groep te implementeren. Het is duidelijk voor ons allemaal ~ zelfs degenen die nog slapen ~ dat dit niet langer meer werkt voor de mens en dat het fundament van zijn energie niet langer in staat is om zichzelf in stand te houden zoals vroeger. Dit is de reden waarom je ziet dat zo velen chagrijnig zijn en stemmingswisselingen hebben: al wat zo comfortabel voor hen was ontglipt hun door hun vingers en hun instinct is dan, om dit tegen te gaan en het vast te gaan houden. Er zal binnen een mum van tijd een kritisch punt bereikt worden waar zelfs dit niet meer mogelijk zal zijn ~ om een ​​strijd te strijden dat niet eens bestaat. Er is in eerste instantie gewoon niets om tegen te vechten omdat je dan gewoon met jezelf zit te vechten.

Verandering is inderdaad onderweg en het gebeurt nu. Hiervoor vechten en al je kracht gieten in deze vorm van samenleving ~ gedachtevorming ~ is gewoon iets dat we niet langer meer kunnen aanhouden. Het is vermoeiend en werkt helemaal niet. Klaarheid komt binnen en iedereen voelt het, nu is het moment om de weg te vinden ~ en die is verschillend voor elk uniek wezen ~ om vanaf dit punt van klaarheid te gaan en om jezelf door dit alles te navigeren. We weten dit, maar hoe ga je jezelf van hier uit verplaatsen en hoe breng je de verandering in dit alles zowel op persoonlijk als op collectief vlak.

Helderheid zegt: BEN de verandering binnenin, er is nergens anders dat je kan ZIJN dan in je eigen hart.

Overal waar je heenkijkt en paden kruist, kan je in jezelf zien alsook binnen anderen, dat hetzelfde aan het gebeuren is: de dingen zijn duidelijk en worden gevoeld. Doch, niet iedereen zal zich kunnen overgeven aan dit weten noch zullen ze het aan anderen laten zien, maar ik kan je verzekeren dat eenieder het voelt. En dus is er een lange periode op komst die volledig in het licht zal staan van het naar binnen treden van je eigen tempel van Zijn. Het collectieve heeft dit nodig en zodoende wij ook, en dus worden wij geholpen met deze overgang die mogelijk al begonnen is terwijl dit nog maar net wordt uitgesproken. Het zal gaan over overgave aan het Zelf en vertrouwen hebben in alles wat je bent. Nu is het dat deel van de belichaming en het vermogen van Zelf Liefde dat van pas komt, want zonder dit deel is het op geen enkel wijze mogelijk waarop je zou kunnen vertrouwen noch zou kunnen overgeven aan je ZELF. Wij en de Meesters van het Licht hebben niet steeds over en over weer hetzelfde zitten herhalen (Zelf Liefde) om te gaan plagen of voor het plezier, terwijl we altijd ons genoodzaakt hebben gevoeld om dit feit zo sterk mogelijk te benadrukken voor de tijden die nog komen zullen. En nu is dit moment aangeduid. Je bent op weg in dit begrip.

Dus wordt dit gewoon en wordt comfortabel in het bevinden van deze toestand van weten en zijn ~ met een naar binnen gerichte focus ~ terwijl je dit moment deelt met anderen die hetzelfde doen en die ook een ander deel van jou zijn. Je doet een geweldig iets voor de Aarde en het Collectieve op deze manier, terwijl je het ZELF welk het IK BEN deel is en het IK BEN is de Eenheid van AL is, voedt. En zo, wij allen als de IK BEN, is de IK BEN van AL en niet slechts Één ziel. Er zijn vele misvattingen van het voeden van je IK BEN of ZELF, door alleen te voeden op een ego wijze. Dit is niet zo in het geval van de, IK BEN is het zelf van AL. Dus je voedt het ZELF van Al, zijnde AL in Eenheid.

Al bij al, mijn persoonlijk stuk in dit verhaal van deze laatste Maansverduisteringsenergie is dat IK BEN buitengewone aansluitingen gaan ervaren samen met Lichtlichaamactiveringen. IK BEN me van zo veel meer bewust vanuit een soort van versmelting met Multidimensionale werkelijkheden. Tegelijkertijd terwijl ik aan het verbranden ben van de achterliggende bruggen en ik verder ga in de wereld waar ik op instap, oude contracten worden eens te meer beëindigd en nieuwe komen binnen. Op 8 april 2015 moest ik afscheid nemen van mijn dierbare metgezel “Laika”. Ze was een Golden Retriever van bijna 11 jaar oud. Dit was erg onverwacht welk de impact nog groter maakte op emotioneel niveau. Doordat ik contact heb met haar ziel, maak dit het gemakkelijker voor mij om te weten wat er gaande is en wat er is gebeurd. Het was een heel bijzondere ervaring, welk het zo emotioneel voor me maakt. Ik heb non-stop gehuild, om plaats te maken voor een beetje een verlamde gevoel van verdoving. Hoewel ik weet dat ze voort leeft en niet verdwenen is, is de ervaring van een fysieke dood transitie nooit mooi voor mij geweest. Ik heb gezien en vele begeleid, en elke keer zie ik het lichaam vechten en uithalen welk ik persoonlijk ervaar als een hard en lelijk iets. Ik ben mij ervan bewust dat dit mijn persoonlijk stuk is en iets is dat leeft in mij uit vorige ervaringen. Opnieuw wordt hier het emotionele lichaam weer ervaren en wordt er intens op doorgewerkt.  Mijn kinderen weten nu over reïncarnatie als gevolg van deze overgang gezien dat tijdens dergelijke gebeurtenissen, de ziel echt open en onschuldig is om te ontvangen. U kunt dat kort verhaal hier lezen. (Op haar website, zie link hieronder)

Eer en waarderen Al wat leeft, alle bewustzijn, aangezien AL zo’n unieke en uitzonderlijke vorm van leven is. Al het leven is een uitdrukking van de Goddelijke IK BEN, en zo zijn jullie dit ook! Ik nodig jullie uit om van het leven te genieten en zich te onthouden van het uitspreken van harde woorden en het doorgeven van oordeel over al uw metgezellen, ook al is dit zo gemakkelijk aan elkaar aan te doen. Vergeet niet dat wat je denkt en doet aan een ander, je uiteindelijk denkt en doet aan jezelf.

Ik hou van jou.

Méline Portia ❤️

Een nieuwe Applicatie is beschikbaar om jou bij te staan tijdens de huidige energieën:

DEcodering en de DEactivatie van het Menselijk Verstand. Zeer speciaal en krachtige Audio Tool gecreëerd door Méline en de Elohim. Bezoek mijn website en webshop.

Vind Méline op

Facebook: https://www.facebook.com/AwakenSpiritFromWithin

Vertaald door Katja Milants – katjamilants.wordpress.com – http://www.fruitsdevie.be

 

Arcturianen en Jullie Galactische Familie – Het Proces van ascentie – Deel 2 – 29 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard
image
Als je doorgaat met je proces van ascentie, en het is inderdaad en proces, breidt je bewustzijn uit in/naar steeds hogere frequenties. Daarom, zal je in staat zijn om bewust steeds hogere frequenties van gedachtevormen en energiegebieden waar te nemen en te verzamelen. Met “verzamelen” bedoelen wij dat wanneer je eenmaal een energiegebied waarneemt, het in je aura wacht totdat je beslist wat ermee te ‘doen’. 
Met andere woorden, je bent niet langer meer een passieve waarnemer van het leven. De ware creatieve en/of vernietigende krachten van jouw werkelijkheid, gedachtevormen en energiegebieden, staat jou toe te kiezen of je die energie wenst te voeden met angst OF het jouw Onvoorwaardelijke Liefde te sturen en het te transmuteren met de Violette Vlam. 
Verder, zal het energiegebied en de gedachtevormen die je in/naar jouw werkelijkheid stuurt steeds sneller terugkeren. Het beste gedeelte van je uitgebreide besef is dat je jouw eigen energiegebieden en gedachtevormen kunt waarnemen om te zien of je hen naar buiten in/naar jouw/jullie wereld wilt sturen, of hen met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te transformeren. 
Met andere woorden, je raakt multidimensionaal bewust van je zelf en van je werkelijkheid. Als je in een angstige staat verkeerd, wat vaak is omdat je gestrest, vermoeid, hongerig of verwikkeld in een negatieve gedachtevorm geraakt bent, kan je het ogenblikkelijk loslaten en transmuteren binnenin het NU. Echter, als je verwikkeld raakt in de 3D Matrix, zal je onbewust zijn van dat wat voorafgaat aan de creatie van jouw werkelijkheid. 
Als je gedachten en emoties op Liefde gebaseerd zijn, zal je blij zijn wanneer zij naar je terugkeren. Echter, als je in/naar angstig denken en angstige emoties vervalt, zullen zij ook zeer snel naar je terugkeren. Aangezien Gaia een “oorzaak en gevolg” planeet is, is haar ascentie gebaseerd op het hebben van ontelbare “oorzaken” (gedachtevormen en energiegebieden) die naar Haar planeet terugkeren om Haar proces te vergemakkelijken. 
Daarom, dierbare afgezanten van het Licht, houd de gedachten en emoties in de gaten die jullie uitsturen in/naar jullie wereld, aangezien zij steeds sneller naar jullie terug zullen keren. Van de andere kant, diegenen die ver verwijderd zijn van het uitbreiden van hun bewustzijn en in feite in de frequentie leven van “macht-over-anderen”, zullen hun energie niet “terug in hun besef” ontvangen gedurende een tamelijke lange duur van jullie “tijd”. 
Dit mag oneerlijk schijnen te zijn voor diegenen van jullie die niet begrijpen dat ascentie een proces van complete meesterschap is over jullie Aarde voertuig. Wanneer je dat feit niet begrijpt, mag je ongeduldig raken omdat je niet begrijpt dat JIJ degene bent die de snelheid instelt van jouw ascentie door de frequentiesnelheid van je bewustzijn welke JIJ creëert met je eigen gedachten en emoties.
In vroegere ascenties, studeerden de mensen voor op z’n minst gedurende zeven levensspannen, alsook gedurende hun volledige leven voorafgaand aan hun ascentie. Zij kwamen allemaal grote uitdagingen onder ogen, moesten het Astrale gebied binnengaan en AL hun egoïstische handelingen genezen/herstellen, en leefden vaak vele decennia van absolute armoede, onophoudelijke meditatie en immense zelfopoffering. 
De term “ascentie” is gemoderniseerd geraakt in jullie wereld van “krijg het snel,” en “waar moet ik ervoor betalen?” Je “betaalt voor je ascentie” met complete en totale controle van je iedere gedachten en emotie. Daarom, vraag niet wat ascentie voor jou kan doen, maar wat jij voor de ascentie kunt doen. 
Verder, in jullie tijdperk, is ascentie niet slechts voor een individu, maar voor een volledige planeet. Daarom moet, de mensheid, die verondersteld wordt de meest ontwikkelde soort op de Aarde te zijn, diens gehechtheid om mens te zijn loslaten. Op deze manier, kunnen jullie je herinneren dat een zeer klein component van de laagste frequentie van jullie Multidimensionale ZELF “ingelogd” heeft op deze 3D werkelijkheid. 
Wanneer je ingelogd bent op je huidige werkelijkheid, aangezien je meervoudige werkelijkheden hebt die tegelijkertijd lopende zijn binnenin het NU, deed je dat aldus via jouw “handtekening frequentie”. Jouw handtekening frequentie is de vonk van je individualiteit welke leeft in een “individueel” Aarde voertuig dat je draagt om deel te nemen aan de holografische projectie van het leven in de derde/vierde dimensie. 
Je handtekening frequentie is de kernfrequentie van je Multidimensionale ZELF. Het 3D aspect of je handtekening frequentie vermengt zich met andere van je 4D handtekening frequenties en stroomt in eenheidsbewustzijn met jouw handtekening frequenties in de 5D en daaraan voorbij. In al jouw ontelbare versies van werkelijkheid, ben jij dezelfde handtekening frequentie. 
Wanneer je eenmaal jouw werkelijkheid waarneemt via de hogere gewaarwordingen/inzichten van gedachtevormen en energiegebieden, begin je te herkennen hoe iedere persoonlijke gedachtevorm de handtekening frequentie van diens schepper ten toon spreidt. Er zijn ook “groep’ gedachtevormen/energiegebieden”:  van de groepen die zo verenigd zijn dat zij een “groep’ handtekening frequentie” hebben. 
Deze groep is zeer intiem en is in staat om excursies in het bewustzijn te ondernemen als ÉÉN wezen. 
De groep lijkt veel op de leden van een vliegtuig, behalve dat iedereen weet en onvoorwaardelijk van elkaar houdt. Sommige van deze groepen zijn klein en sommige zijn tamelijk groot. Hoe dan ook, de leden van deze groepen zijn zo met elkaar uitgelijnd dat hun individuele gedachtevormen gemakkelijk in/naar de groep’ gedachtevorm vermengt. 
Wanneer je individuele bewustzijn eenmaal uitbreidt in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij, verhuis je in/naar het “Eenheidsbewustzijn”, omdat je op de rand van ascentie bent. Daarom, begin je alle gedachtevormen en energiegebieden te verzamelen die je ooit gecreëerd hebt terwijl ingelogd in de 3/4D Matrix. Je begint eerst met dat wat je gecreëerd hebt in je huidige incarnatie. 
Dan, begint je eenheidsbewustzijn te vermengen met alle ontelbare versies van jouw ZELF. Daarom, streeft je vijfdimensionale bewustzijn ernaar om zich te verenigen met alle gedachtevormen en energiegebieden die je ooit gecreëerd hebt in het Al van je derde dimensionale incarnaties. 
Al deze gedachtevormen en energiegebieden herenigen zich in/naar de handtekening frequentie van de verzender om als ÉÉN te bestaan. Met andere woorden, als je bewustzijn uitbreidt in/naar steeds hogere frequenties en dimensies, worden al jouw “markeringen,” alle elementen en afleidingen van jouw handtekening frequentie, herenigd binnenin het groeiende eenheidsbewustzijn met je immer-uitbreidende gevoel van ZELF. 
Daarom, wanneer alle elementen van je gedachten, emoties en acties van jouw huidige Aarde voertuig eenmaal herenigd zijn met je handtekening frequentie, begin je de gedachtevormen en energiegebieden van al jouw incarnaties op Gaia te verzamelen. 
Ascentie gaat NIET over weggaan. Ascentie gaat over het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor iedere gedachtevorm en energiegebied die je ooit gecreëerd hebt terwijl je een gestalte op de Aarde vasthoudt. Begrijp je hoe alle componenten van je handtekening frequentie, jouw ZELF, bijeenbrengt om in Eenheidsbewustzijn te resoneren met de schepper van jouw werkelijkheid, JIJ? 
Terwijl je met je Missie verder gaat om Gaia te helpen met Haar planetaire ascentie, moet je alles dat je ooit gedacht, gevoeld en gedaan hebt terwijl een Aards voertuig gedragen wordt, bijeenbrengen, er onvoorwaardelijk van houden en het transmuteren. Wanneer je eenmaal alle gedachtevormen en energiegebieden van al jouw incarnaties op Gaia verzameld/bijeen gebracht hebt, begin je het proces van het transmuteren van al deze elementen terug in/naar hun natuurlijke vijfde dimensionale expressies. 
Jouw bijdrage aan de planetaire ascentie is, dat de transmutaties van je persoonlijke elementen van de aarde (je acties symboliserend), lucht (je gedachten), vuur (je spirit) en water (je emoties) in/naar de aarde, lucht, vuur en het water van de planeet stromen. 
Je hebt je vrijwillig aangemeld om deze incarnatie binnen te gaan om met de planetaire ascentie te helpen. Daarom, ben je de Kapitein op het Schip, die als laatste het Schip zal verlaten. Daarom, blijven jullie bij de planeet (het schip) om de portalen in/naar de hogere dimensies te openen door alle elementen van jouw ZELF binnen te halen om als ÉÉN te werken binnenin je eigen handtekening frequentie. 
Als jouw bewustzijn uitbreidt om jouw Multidimensionale ZELF te omhelzen, herinner jij je de belofte die je maakte om Gaia te helpen terug te ascenderen naar Haar Multidimensionale Planetaire ZELF. Je zult deze belofte houden door je persoonlijke bewustzijn uit te breiden in/naar het planetaire bewustzijn. Op deze manier, terwijl jij je persoonlijke zelf transmuteert, transmuteer je ook je planetaire zelf. 
Terwijl je resoneert met het planetaire bewustzijn, bied jij je persoonlijke elementalen van de aarde, lucht, vuur en het water aan om in eenheidsbewustzijn te stromen met de aarde, lucht, vuur en het water dat resoneert met de planeet Gaia. Dus, wat voor transmutaties dan ook die je binnenin je eigen gestalte creëert, worden automatisch met de gestalte van Gaia gedeeld. 
Op deze manier, worden alle driedimensionale elementen getransmuteerd in/naar de vijfde dimensionale elementalen. Terwijl je doorgaat te werken op deze multidimensionale manier, keert jouw handtekening frequentie terug naar diens volledige multidimensionale expressie. Op dit punt hoef je niet langer meer te “ascenderen” om naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij te gaan, aangezien jij je herinnerd hebt dat je ALTIJD in de vijfde dimensie was. 
Je “verliet” de hogere werelden niet om in/naar je Aarde voertuig te “komen”. In plaats daarvan, strekte jij je multidimensionale bewustzijn uit, de kern van je eigen multidimensionale handtekening frequentie, om bewust de derde/vierde dimensionale matrix gewaar te worden/waar te nemen. 
Je was vergeten hoe gemakkelijk de illusie van afgescheidenheid je bewustzijn zou kunnen verlagen door je met angst te vullen. In feite, uiteindelijk, vergat je dat je multidimensionaal was. Toen, kwam je klem te zitten in het vierde dimensionale wiel van leven en sterven waarin je geboren werd voor de 3D – stierf – voor de 3D en je bewust werd van 4D, toen stierf voor de 4D en terugkeerde naar de 3D – en dan zou je het wiel weer opstarten. 
Je geloofde dat je leefde en stierf en leefde en stierf en leefde en … Toen je eenmaal de 3D/4D Matrix binnenging, begon je te vergeten dat JIJ nooit eender wat dan ook verliet. JIJ strekte je besef uit in/naar een andere werkelijkheidsfrequentie. Het is het NU om je bewustzijn terug uit te strekken in/naar de hogere dimensies. 
Maar eerst, moet je ALLES van je ZELF verzamelen zodat je het kunt transmuteren. 
Dan zal je die transmutatie met Gaia delen. 
Bijgevolg, zal je ALLE transmutatie van ALLE Aarde werkelijkheden delen die je ooit met Gaia in wat voor tijdlijn dan ook ervaren hebt. Met de herinnering van je persoonlijke, handtekening frequentie, kan je de kracht van je Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur uitsturen in/naar elk parallel en afwisselend leven die je op Gaia ervaren hebt. 
Wanneer je eenmaal al je menselijke expressies van zelf op de Aarde verzameld hebt, verzamel jij jouw niet-menselijke expressies. Ja, velen van jullie hebben gekozen om gestalten van dieren, planten, alsook enige hogere dimensionale wezens aan te nemen zoals Feeën, Deva’s en overlichtende Spirits. 
De uitdaging die je beloofde te vervullen voordat je wat voor gestalte dan ook maar nam op de derde of vierde dimensionale Aarde is, dat je beloofde om “bewust” te blijven terwijl jij je ZELF bijeenbrengt. Om verbonden te blijven met je Multidimensionale ZELF kan je niet toestaan dat wat voor gedachten, emoties, gedragingen en/of verlangens dan ook vanuit jouw “onbewuste” naar boven komen. 
In feite, beloofde je, “Geen onbewust zelf meer”. Je bent aan het ascenderen, en als je ervoor koos om het contract te vervullen dat je maakte voordat je jouw Aarde voertuig nam, zal je volledig bewust moeten blijven van je eigen gedachten en emoties. 
Begrijp alsjeblieft dat wanneer jouw frequentie eenmaal terugkeert naar de vijfde dimensie, je gedachtevormen en energiegebieden ZEER snel in je werkelijkheid zullen manifesteren. Als je een op angst gebaseerde gedachte hebt en het vult met de emotie van angst, zal het bijna ogenblikkelijk gemanifesteerd worden. Denk eraan, er is geen “tijd” in de vijfde dimensie! 
Begrijp je waarom je het meesterschap moet onderhouden/handhaven over je gedachten en emoties? 
Als jij je werkelijkheid vanuit ons perspectief zou kunnen zien, zou je ontelbare gedachten van ascentie, eenheid, onvoorwaardelijke liefde en het Violette Vuur zien, die plotseling uitgezet worden door een willekeurige negatieve, onzekere, beangstigende en/of egoïstische gedachte die slechts de rand van je bewustzijn aanraken. 
Jullie zijn niet langer meer kinderen in training. De frequentie van Gaia verhuist in/naar de vijfde dimensie. In feite, zijn er bepaalde “NU’s” waarin de vijfde dimensie op/in Gaia land om prachtige “wonderen” te creëren die uitbreiden voorbij tijd en ruimte om alle tijd en ruimte op de planeet Aarde te transmuteren. 
Aan de andere kant, zijn er nog steeds “willekeurige handelingen van geweld”. Deze handelingen van geweld komen merendeels van de mensen. Daarom, moet de mensheid degene zijn die Onvoorwaardelijk van hen Houden en transmuteren. Denk eraan, Gaia is een planeet van de Vrije Wil, gebaseerd op het leren van de wetten van oorzaak en gevolg. 
Wij, de Galactische en Hemelse wezens, zijn jullie nodig, onze Afgezanten van het Licht, om deze gedachtevormen en energiegebieden waar te nemen VOORDAT zij in/op het lichaam van Gaia landen en gemanifesteerd worden. JULLIE hebben de bekwaamheid om jullie Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur in/naar de Kern te sturen van deze negatieve gedachtevormen en energiegebieden, zodat zij NIET zullen manifesteren. 
Je kunt dit het beste doen door te zeggen, “IK WEIGER om deel te nemen aan die mogelijke werkelijkheid en stuur Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur”. Op deze manier houd je niet alleen je persoonlijke bewustzijn boven de angst, maar ben je ook dienstbaar om dat energiegebied of die gedachtevorm te transmuteren voordat het gemanifesteerd wordt. 
Kunnen jullie je voorstellen hoe verrast de strijdkrachten van “macht over anderen” zullen zijn wanneer zij begrijpen dat hun macht-over andere gedachtevormen getransmuteerd worden in/naar macht-binnenin creaties? 
Wij voltooien deze boodschap door jullie ALLEMAAL die het meesterschap herkrijgen van jullie eigen gedachten en emoties te erkennen en te bedanken, alsook dienstbaar zijn als onze “schoonmaak bemanning” om een halt te brengen aan de angst en verwoesting terwijl zij nog steeds in de potentiële vormen zijn van de gedachtevormen en de energiegebieden.  
Wij zijn de leden van jullie Galactische en Hemelse Familie. Onze bijdrage aan jullie, onze dappere vrijwilligers om Gaia te helpen, is om jullie ogenblikkelijk te helpen wanneer het ook is dat jullie ons oproepen. Ga gewoon naar binnenin jullie ZELF, en jullie zullen ons eindeloze geschenk vinden. 
Zegeningen,
De Arcturianen en jullie Galactische Familie

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
 

 

Brenda Hoffman – Neutraliseer je 3D Creatie Overtuigingen – 30 maart 2015

Standard
image
Bericht gechanneld door Brenda Hoffman – originele titel: Clear your 3D Creation Beliefs
image
 Beste mensen,
Je denkt dat je beter verdient, dat het Universum je in de steek heeft gelaten, maar deze manifestatie is een sprookje. Dit is niet jouw waarheid – slechts wat je voor eeuwen hebt geloofd is waar.Er mag voor sommigen een goede fee zijn – voor diegenen die rijk zijn, prachtig, deskundig of wat voor bestemming dan ook die je vaststelt dat aangeeft dat zij beter of gelukkiger dan jij zijn.Ook al was je comfortabel met je hartzeer; het zal nooit gebeuren; anderen zijn beter dan je, jij bent nu deze overtuigingspatronen aan het aanpakken. Want opdat je echt jezelf lief kan hebben – dat wat echt voorafgaand was aan je aardse toetreding in dit leven – je moet deze overtuigingen onder ogen zien die aangeven op hoeveel wijze deze overtuigingen je zeggen dat je zogezegd minder waard of minder succesvol bent dan bijna iedereen.

Neem een ​​paar momenten de komende dagen om te erkennen hoe vaak je tegen jezelf zegt: “Deze persoon is zo gelukkig omdat ………”

Waarom denk je dat elk van jullie verschillende belangen en behoeften heeft? Kan je niet opmerken dat wat belangrijk is, dat wat benijdenswaardig of volbracht is voor die ene persoon, helemaal niet interessant is voor een ​​ander? Dat is zo omdat ieder van jullie een unieke weg heeft.
Wat is het dat je verlangt en dat je niet gelooft dat je kunt bereiken – een nieuw huis, baan, relatie, auto, mobiele telefoon?

Wat je nog niet erkend is dat die stukken die nu van belang zijn of ontbreken in je leven en deel uitmaken nu van je nieuwe pad. Dat wil niet zeggen dat je alleen een mobiele telefoon nodig hebt om je nieuwe weg te bewandelen. Maar dat de mobiele telefoon je startpunt is / herkenning dat het tijd is om te creëren dat wat nodig is voor je nieuwe pad. En dit allereerste stuk is waarschijnlijk iets heel tastbaar in jouw wereld.

Misschien dat sommige van jullie je manifestatie vaardigheden al beoefend hebben, maanden of zelfs al jaren geleden door bijvoorbeeld het kunnen vinden van de perfecte parkeerplaats of munten op het straat. Geen van beide was groot genoeg voor je om je te doen geloven dat je zelf je wereld – en universum kon creëren.

Uw persoonlijke universum creëren lijkt absurd voor bijna iedereen bij het lezen van dit materiaal omdat je nu al problemen hebt met het creëren van een bepaald inkomen of relatie.

Je hebt je creatie vaardigheden beperkt op zoveel niveaus in zoveel levens dat je denkt dat je wel de MOGELIJKHEID hebt om een nieuwe job te creëren, maar zeker niet een nieuw universum of iets anders dat je “comfortabele” aarde zwaar overtreft. Dus het is jullie dat blijven spelen in je zandbak zoals tijdens jullie peuterjaren.

Velen zullen aanstoot nemen door deze laatste verklaring omdat jullie hebben gemediteerd, gezongen, gechanneld, gereinigd en gedaan wat je belangrijk vond in je 3D-wereld – en misschien ook hebt bereikt in je 3D-droom(en). Maar jullie hebben niet langer deze vaardigheden om naar te smachten of om mee te spelen.

Je bent een andere entiteit en dit resulteert in nieuwe vaardigheden en paden – ook al blijf je proberen te manifesteren met vaardigheden die niet meer van toepassing zijn. Als je een nieuwe cellulaire structuur hebt – en dat is zo; nieuwe DNA – en dat is zo; en een nieuw pad – en dat is zo; waarom zou je veronderstellen dat jouw 3D-creatie vaardigheden compatibel zijn met de nieuwe jij?

Je bent een nieuw wezen, in een nieuwe wereld dat je innerlijke-wezen negeert terwijl je probeert om je manifestatie / creatie vaardigheden toch te omzeilen. Jullie hebben een nieuwe set van vaardigheden – dat veel toegankelijker is en makkelijker is dan mogelijk was in de 3D. Maar je moet nog je geloofsprocessen verschuiven om te weten dat dit dergelijk zo is.

Makkelijk is het sleutelwoord voor jullie nieuwe manifestatie vaardigheden. Je hoeft niet te zingen, mediteren, vragen of iets toe te passen om iets voor je nieuwe pad te creëren. Je hoeft alleen maar te geloven dat iets dergelijke zo is.

Iets dergelijks lijkt misschien moeilijker dan de programma’s die je voor je nieuwe jij-transitie gebruikte. Want er waren concrete acties door vele bronnen gecreëerd, waaronder door ons zelf, dat ons een stap-voor-stap proces aanboden. En als datgeen in kwestie niet werd gecreëerd, dan zou je jezelf de schuld geven voor het niet bevinden op de juiste emotionele of spiritueel plaats of voor het niet ijverig genoeg chanten / mediteren. Het was jouw schuld of die van het universum voor het niet begrijpen van je behoefte of wat dan ook dat je dacht dat manifestatie mogelijk maakte – alleen niet voor jou.

Zo is het dat je dan bent teruggekeerd naar die plaats waar iets mis is met je over en over weer totdat die manifestatie verhalen mythen zijn – niet de werkelijkheid – voor jou. Eonen van het verbergen van jullie vaardigheden hebben je de anonimiteit gegeven dat je wenste de eerste keer dat je je intrede maakte op aarde.

Helaas, het resultaat van deze prestatie is dat je niet meer gelooft dat je kunt creëren wat je wilt – en zeker niet dat de schepping gemakkelijker is dan ooit voor jullie – gezien de nieuwe vaardigheden die jullie hebben gecreëerd / geïntroduceerd.

Zal je over het hek springen dat je ooit beschermde op aarde, maar dat nu een barrière is geworden? Natuurlijk. Alleen sta jezelf toe om je geloofspatronen met betrekking tot creatie / manifestatie aan te pakken. Voor de dromen die je nu hebt zijn slechts het topje van jullie nieuwe multi-dimensionale wereld.

Sommigen van jullie bij het lezen van dit stuk geloven niet dat je je geloofsprocessen kunt aanpassen, dat dit is niet anders is dan het oude gezang, een meditatie methode die alleen soms werkte – of helemaal niet.

Geef jezelf lofbetuigingen voor het zolang verbergen van je ware wezen, terwijl hier op aarde. Want inderdaad, zelfs degeen die je bewondert – wereld figuren, filmsterren, kunstenaars – hadden het vaakst moeilijk stukken om mee te kampen ervoor, tijdens of na hun massa sterrendom aantrekking. Dat was je weg – voor velen van jullie waren wereld personages / leiders / sterren in voorgaande aardse ontmoetingen geweest – van het beperken van jullie schittering. Dus ook tijdens uw grootste successen (in je geest) op aarde, hebben jullie je schittering beperkt, de hoeveelheid vreugde die jullie hebben bereikt.

Het tegenovergestelde is nu vereist van jullie door jullie. Geen grenzen aan uw schittering of creaties. Geen grenzen aan jullie. Maar dergelijke kan alleen worden bereikt als jullie je 3D-overtuigingen ontkrachten en herenigen met het Universum voor het creëren van jullie nieuwe pad.
Eerder in dit stuk, hebben we vermeld dat waar je van droomt nu, de initiatie is van jullie nieuwe pad. Je huidige droom is vergelijkbaar met het leren van het alfabet vóór het lezen van “Oorlog en Vrede”.

Je hebt geen grenzen aan je creatie vermogens – anders dan diegeen die je op jezelf geplaatst hebt voor eonen. Er zijn geen regels of structuren om je beter te helpen het pad dat jullie nu verlangen te creëren. Alleen je overtuiging dat het niet meer nodig is om je leven / wereld te beperken tot de kleinheid dat je steunpilaar was voor elke andere leven dat je op aarde was.

Creëer groot – veel groter dan alles wat je tot nu toe nog kon voorstellen. En begin zo door het erkennen en het opruimen van die overtuigingen die werden gecreëerd door jou om jezelf hier op aarde tot de klein jij te kunnen houden.
Vraag jezelf af wat die beperkingen zijn. Wis en neutraliseer ze dan zoals je al bij zoveel andere stukken hebt gedaan de afgelopen maanden. Ga verder met je dromen – ze uitbreidend zo snel als de uitbreidingen voor de geest komen en verwacht dat alles zal verlopen volgens jouw plan.

Misschien dat je die stukjes van je pad wilt manifesteren die logisch lijken en wilt opbouwen tot de mogelijkheid van tijdreizen, dimensie hoppen, frequentie verschuiving of waar je er nu ook maar van uit gaat dat buiten je skill levels ligt. Of misschien wens je de aardse stukken te negeren en wil je verder gaan dan dit. Het maakt allemaal niet uit.

Weet gewoon dat het tijd is om deze creatie-overtuigingen die je gedurende duizenden jaren vasthield opdat je zou kunnen passen binnen de zwaarte en de kleinheid van 3D, te transformeren. En dat er geen juiste manier is om deze beperkende overtuigingen te neutraliseren, alleen de weg voor jou. Zo zal het zijn. Amen.

Vertaling: Katja Milants – http://www.katjamilants.wordpress.com

Bron:

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her blog and subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Arcturianen en Jullie Galactische Familie – Het Proces van Ascentie – 26 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard
image
Ongemerkt en introspectief vinden de veranderingen langzaam, doch gestadig in jullie bewustzijn plaats. Jullie beginnen nu “tijd” te verliezen in jullie dagelijkse leven en, tegelijkertijd, hebben jullie korte ervaringen van in het NU te zijn. Binnenin het GEEN-tijd van het NU zijn er geen verwachtingen, teleurstellingen, mislukkingen of zelfs overwinningen, aangezien deze alleen tijdsgebonden concepten zijn. Jullie mogen deze concepten summier in het NU voelen, maar zij “leven” gewoonlijk in het verleden of in de toekomst.
Bijvoorbeeld, “verwachtingen” leven in de toekomst, “teleurstellingen” leven in het verleden, “mislukkingen” zijn een angst die je kunnen achtervolgen vanuit het verleden of je beangstigen in de toekomst, en overwinningen zijn iets waar jij je aan vasthoudt vanuit het verleden of waar je op hoopt voor de toekomst. Echter, in het NU is er geen verleden of toekomst. 
Het leven in de derde dimensie heeft jullie getraind om in het verleden of in de toekomst te leven, maar biedt zeer weinig modellen voor in het NU te leven. Daarom, als je begint te ervaren wat bijna aanvoelt als een bevroren moment van het NU, is het moeilijk voor het 3D brein om dat te bevatten. 
De verwarring van het 3D brein is belangrijk voor jullie ascentieproces, omdat het jullie eraan herinnert om een beroep te doen op jullie Multidimensionale ZELF. Tijd is zeer aantrekkelijk omdat het vertrouwd is. Ook, is het vrij gemakkelijk om verloren te raken in het concept dat iets “ervoor” of “erna” komt. Jullie 3D brein is gewend aan opeenvolging. 
Zonder tijd, co-existeren ontelbare werkelijkheden binnenin het NU. Echter, deze werkelijkheden lijken van elkaar “afgescheiden” te zijn wanneer jullie hen via jullie 3D bewustzijn ervaren. Maar, wanneer we buiten de tijd zijn, zijn er geen vroegere ervaringen of toekomstige verwachtingen. Alle werkelijkheden zijn verweven in/naar het NU van de ENE.
Wanneer je gewaarwordingen beperkt zijn tot de derde dimensie, ben je niet in staat om het sierlijke tapijtwerk van het NU waar te nemen. Gelukkig, terwijl je hogere waarnemingen van helderhorendheid, helderziendheid en heldervoelendheid online komen via je hogere staten van bewustzijn, wordt jij je ervan bewust dat er vele verschillende dimensies zijn, alsook parallelle en afwisselende werkelijkheden, die allemaal binnenin hetzelfde NU lopende zijn. 
Om meer accuraat te zijn, al jullie/jouw werkelijkheden zijn verweven in/naar het NU van de ENE. Wanneer je begint om persoonlijke korte momenten te ervaren van verweven te zijn met de ENE, kan het tamelijk verwarrend, verbazingwekkend en adembenemend zijn. Vandaar dat, je enige “tijd” mag moeten creëren om gewend te raken aan deze nieuwe werkelijkheidsversie.
Eerst, mag jij je herinneren dat de vele gevoelens, plaatjes, gedachten en ervaringen zich allemaal tegelijkertijd voordoen, maar je 3D brein heeft geen middelen waardoor je het kunt delen met anderen. Met andere woorden, je bent in staat om deze 5D “Licht Taal” te begrijpen, maar je kunt het (nog) niet spreken. 
Dus, de bekwaamheid om een nieuwe taal te begrijpen gaat vooraf aan je bekwaamheid om die nieuwe taal tot uitdrukking te brengen. In dit geval, spreken wij over de taal van de gedachtevormen en energiegebieden. Deze taalvorm, net zoals de Licht Taal, komt in pakketten van informatie. 
In plaats van een stroom van opeenvolgende woorden in een zin, dan een paragraaf, dan een bladzijde, komen deze boodschappen als een pakket van verweven bestanden. Deze bestanden worden niet “gelezen” op een gescheiden, opeenvolgende manier. Zij worden allemaal binnenin het NU “gevoeld”. 
Jullie Multidimensionale geest is in staat om deze bestanden te ontvangen en hen op deze manier te voelen, maar jullie 3D brein is niet in staat om deze informatie te vertalen. Daarom, worden jullie opgeroepen om jullie bewustzijn in/naar de vijfde dimensie uit te breiden zodat jullie de boodschappen kunnen lezen/voelen die in jullie multidimensionale geest opgeslagen zijn. 
Het vertalen van de energiepakketten van gedachtevormen, energiegebieden, en de Licht Taal in/naar jullie 3D taal wordt gewoonlijk het beste bereikt door de vertelkunst, kunst, muziek, en dans. De vertaling van deze boodschappen in het dagelijkse leven is één van de uitdagingen van onze afgevaardigden die een Aarde voertuig binnenin jullie NU dragen. 
Een andere moeilijke taak voor diegenen die naar hun multidimensionale zelf terugkeren is om het concept van “zelf” opnieuw te definiëren. Terwijl een 3D Aarde voertuig gedragen wordt, beschouwen de meesten van jullie jullie huidige incarnatie als jullie “primaire werkelijkheid”. Maar, aangezien jullie gewaarwordingen in toenemende mate uitbreiden, zullen jullie in toenemende mate een veel diepere verbinding met de hogere dimensionale werkelijkheden voelen. 
Wanneer jij je voor het eerst bewust wordt van je multidimensionale wereld, wordt je vaak zeer eenzaam voor de hogere dimensionale werkelijkheden die jij je nog maar net begint te herinneren. Er is iets eigenaardig vertrouwds aangaande deze “andere werkelijkheden’ die door je meditaties en hogere gewaarwordingen flitsen.

 

Deze “hogere werkelijkheden,” zoals jullie hen noemen, voelen aldus veilig en comfortabel aan, dit in tegenstelling tot de beproevingen en ontberingen van de fysieke wereld. Je wilt teruggaan naar die plaats die jij je herinnert, terug naar die veilige en Onvoorwaardelijke Liefde. 
Velen van jullie raken ongeduldig met de ogenschijnlijke traagheid van jullie ascentieproces, hetgeen gewoonlijk is omdat jullie denken in termen van de mensheid in plaats van in termen van de planeet. De planetaire tijd is zeer anders dan de menselijke tijd, en velen van jullie vergaten dat jullie kwamen om de planeet te helpen ascenderen. 
In waarheid, is jullie primaire werkelijkheid niet jullie menselijke leven, maar jullie hogere expressies van ZELF. Creatie begint in de kern/het centrum en beweegt naar buiten in/naar de 3D matrix om waargenomen te worden als een derde dimensionale werkelijkheid. Gelukkig, nu dat jullie bewustzijn aan het uitbreiden is, zijn jullie in toenemende mate in staat om interdimensionale energiegebieden en gedachtevormen te identificeren. 
Met jullie immer-uitbreidende bewustzijn, hebben jullie momenten van “doorbloedingen” waarin jullie de hogere dimensionale energiegebieden, tegelijkertijd met de 3D energiegebieden waarnemen. Wanneer je aandacht besteedt aan deze hogere dimensionale energiegebieden en gedachtevormen, terwijl jij je bewust blijft van je Aarde voertuig, keer je terug naar je Multidimensionale Bewustzijn. 
Het verschil tussen een energiegebied en een gedachtevorm is, dat een energiegebied verschijnt vanuit al het leven en een gedachtevorm vaak verschijnt vanuit een individu of een groep. Aangezien individualiteit zoals jullie het kennen een derde dimensionale evaring is, zijn vele gedachtevormen meer driedimensionaal. 
Echter, er zijn ook collectieve gedachtevormen en planetaire gedachtevormen, welke de aanvangen zijn van jullie terugkeer naar het Multidimensionale Bewustzijn en Gewaarwordingen/Inzichten. Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat steeds meer van jullie ermee beginnen om bewust op deze multidimensionale manier de werkelijkheid waar te nemen. 
Voorheen, wanneer je plotseling “een gevoel kreeg”, beschouwde je dat niet een gedachtevorm te zijn, specifiek een multidimensionale gedachtevorm. Maar nu, vanwege de verhoogde “dimensionale lekkage”, zweven er meer multidimensionale gedachtevormen in jullie werkelijkheid rond die in afwachting van manifestatie zijn. 
Deze situatie doet zich voor omdat de sluier van de illusie tussen de 3de/4de dimensies en de 5de dimensie en daaraan voorbij in toenemende mate dunner aan het worden is. Daarom komen, beelden, geluiden, geuren en gevoelens die verdwijnen, wanneer je probeert hen gewaar te worden, je bewuste besef binnen terwijl jij je ontspant in je Multidimensionale ZELF. 
Schenk aandacht aan deze gewaarwordingen. Ben niet bezorgd over wat anderen over je proces zeggen. Je kunt je ervaring met anderen delen, of je kunt het diep binnenin jezelf houden. Hoe dan ook, je zult naar je eigen Multidimensionale ZELF terugkeren. 
Het is het NU waarin het verleden en de toekomst in/naar ÉÉN begint te versmelten. Al jullie gescheiden, tijdsgebonden herinneringen en illusies zullen verdampen onder het Licht van de hogere frequenties. 
Eén van de taken die jullie kozen te accepteren voordat jullie je menselijke gestalte namen was om een “Opzichter van het Land” te zijn, zodat jullie zoveel portalen als mogelijk was in de kern van Gaia zouden kunnen openen. Wanneer je eenmaal een portaal opent, zal je het zegenen met Onvoorwaardelijke Liefde en het transmuteren in/naar diens ware multidimensionale vorm via het Violette Vuur. 
Wanneer je een portaal opent, of portalen, zowel in Gaia als ook in de hogere dimensionale werelden, zullen jullie in toenemende mate een “weten” ontvangen over waarom jullie je Aarde voertuig in dit NU namen. Met andere woorden, door je portaal te openen, zal je bewust toegang verkrijgen tot waar je eens aan dacht als zijnde “verloren”. Wanneer dit gebeurt, zal je enige van je meest verbazingwekkende en instructieve levens willen bezoeken. 
Door je portaal te openen, zal je inzicht/gewaarwording van “normaal” multidimensionaal worden. Je bent bezig je voor te bereiden om een “kwantumsprong” te maken van een derde/vierde dimensionale werkelijkheid in/naar een vijfde dimensionale werkelijkheid. Binnenin deze 5D werkelijkheid, bestaat alles in wat jouw 3D zelf vast zou stellen als het NU. 
Echter, de term NU, wat is “tijd om het nu te doen” voor jullie 3D bewustzijn, wordt in/naar NU getransmuteerd, wat betekent dat er GEEN afscheiding is in tijd. Er zijn geen polariteiten, individuen of evenementen. Al het leven stroomt samen zoals de moleculen van water stromen om een rivier, een meer of een oceaan te creëren, en alle moleculen van de lucht samen stromen om de hemel en de atmosfeer te creëren. 
Hoe zal je 3D brein in staat zijn om een dergelijke werkelijkheid te omhelzen? 
Maak je geen zorgen over die vraag. Net zoals de tijd, zijn energiegebieden en gedachtevormen gescheiden in/naar polariteiten in de derde dimensie, zij zijn verenigd in het HIER en NU in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. 
Wij vragen dat jullie je de vijfde dimensionale bekwaamheid herinneren om energiegebieden en gedachtevormen waar te nemen voordat zij hun resonantie verlaagd hebben in/naar jullie derde dimensie. Met andere woorden, vertrouw je ZELF wanneer je een “gevoel” hebt dat een energiegebied of een gedachtevorm in/naar je besef/gewaarwording gekomen is. 
In plaats van hen als “slechts een energie” of “slechts een gedachte” te verontschuldigen, denk eraan dat energie en gedachten levend zijn en in/naar je besef gekomen zijn om jou een multidimensionale boodschap te geven. Deze multidimensionale boodschappen komen in energiepakketten welke geen woorden, spelling of fysieke karakteristieken hebben. 
Deze pakketten van informatie ontstaan in de vijfde dimensie en daaraan voorbij en wenken je om de Onvoorwaardelijke Liefde van die boodschap te “voelen”. Wij zullen jullie eraan herinneren dat er ook energiegebieden en gedachtevormen zijn die in de derde dimensie ontstonden. 
Deze boodschappen, zullen, op hun best, aanvoelen zoals menselijke liefde, wat zeer verleidelijk is, of menselijke angst, wat iets is wat jullie waarschijnlijk zullen willen vermijden. Aangezien de derde dimensionale gedachtevormen en energiegebieden vaak gewoon de lagere frequentie van een multidimensionale boodschap zijn, breidt je bewustzijn uit om te zien of je de hogere frequenties waar kunt nemen. Suzille herinnert zich dat toen zij een kind was zij de prachtige spiegel wilde zien die op het dressoir van haar oma stond, maar ze was te kort en kon alleen haar ogen en het gedeelte daarboven zien. 
In het begin, mag jij je op die manier voelen over je hogere dimensionale boodschappen, in die zin dat je slechts een deel van hen gewaar kunt worden. Maar geen zorgen, terwijl je “groeit” zal je in staat zijn om bewust de steeds hogere frequenties van de energiegebieden en gedachtevormen te ervaren die je werkelijkheid binnenkomen. Terwijl je Derde Oog doorgaat open te gaan en je hogere krachten in/naar je dagelijkse leven beginnen te verhuizen, zal jij jezelf moeten disciplineren om bewust ervoor te kiezen om deze energiepakketten gewaar te worden. 
Dan zal je weten aan welke multidimensionale pakketten jij je aandacht zult besteden en welke lagere dimensionale pakketten je Onvoorwaardelijk zou willen liefhebben en transmuteren met het Violette Vuur. De reden voor deze discipline is omdat je eigen gedachtevormen en energiegebieden steeds sneller zullen gaan manifesteren. 
Daarom, wordt de vertragingstijd tussen het creëren en/of gewaarworden van een gedachtevorm en de manifestatie van die gedachtevorm in, aanzienlijk verminderd. In feite, in de vijfde dimensie en daaraan voorbij, daar is GEEN tijd. Dus, waar je over nadenkt en/of aandacht aan besteedt wordt ogenblikkelijk gemanifesteerd. 
Dit feit is hetzelfde voor liefdevolle of angstige gedachtevormen/energiegebieden. Samen met dat geschenk of die uitdaging, zal je initiaties binnentrekken. Wanneer het ook is dat je frequentie zich voorbereidt om naar het volgende octaaf te gaan, ga je naar de slede, de barrière, tussen de lagere en hogere frequenties in. 
Deze ‘slede’ kan niet resoneren met de volgende hogere frequentie, dus wacht het geduldig op een ascenderend wezen om het in/naar een hogere frequentie te transmuteren. Jullie komen in/naar de frequentie waarin alles dat ooit in de weg gestaan heeft om naar die volgende octaaf te gaan, geadresseerd MOET worden. 
Daarom, zullen situaties zich in je leven voordoen die zullen forceren of toestaan (wat afhankelijk is van je staat van bewustzijn) om je eigen innerlijke duisternis/angst naar de oppervlakte van je besef te laten komen, zodat het bewust getransmuteerd kan worden en het in vrijheid gesteld wordt door ervan te houden. 
Er is een onderscheidend gevoel tussen de ervaring van het hebben van een negatieve gedachte en het te manifesteren, omdat je geen meesterschap had over je gedachten en de ervaring van “diens tijd om enige schoonmaak te doen, omdat je omhoog verhuist in/naar een hogere frequentie”. 
Het is zeer behulpzaam om in staat te zijn de twee verschillende gevoelens te onderscheiden, zodat wanneer je aankomt bij de “Het is tijd om schoon te maken,” jij JEZELF dan NIET DE SCHULD GEEFT. 
Het gevoel van “Oké, ik heb het weer gedaan. Ik moet me herinneren om te weigeren deel te nemen aan die werkelijkheid, het Onvoorwaardelijke Liefde te sturen en het te bestralen met het Violette Vuur,” herinnert je eraan dat je geen aandacht aan je zelf schonk. 
Aan de andere kant, wanneer het tijd is om “schoon te gaan maken,” komt er iets als uit het niets vandaan en vraag jij, “WOW! Waarom gebeurde dit?” Dit is hoe het voelt wanneer het tijd is om schoon te gaan maken. Deze situatie betekent dat er dingen zijn die je “los moet laten”. 
Wanneer je eenmaal door dit loslatingsproces heen geraakt, gaan de hemelen open! Je zult het weten wanneer je in deze opruiming bent, omdat het gewoon vanuit het niets tevoorschijn kwam. Het voelt aan als, “Oké, initiatie/inwijdingstijd. Ik moet aan de schoonmaak, omdat ik verder ga!”
Je zult deze situaties niet plezierig vinden aangezien zij NIET plezierig zijn, maar je moet gewoonweg LOSLATEN, LOSLATEN, LOSLATEN.  Je mag jezelf horen zeggen, “Er is niets dat ik kan doen, ik moet LOSLATEN, LOSLATEN, LOSLATEN.”
Dit proces van loslating is ZO belangrijk, omdat dit loslaten een belangrijk component van Ascentie is! In feite, is ascentie een proces van loslaten. Je moet al het fysieke LOSLATEN, ieder enkelvoudig ding. Alles dat onafgemaakt is, alles dat je wilde, ALLES! Het is niet leuk, het is niet gemakkelijk, maar het is belangrijk, en het MAAKT deel uit van het proces. 
Oordeel jezelf NIET door te denken, “Oh nee, hoe heb ik mezelf dit kunnen aandoen. Ik moet gewoon stoppen…” JIJ DEED DIT NIET! Het is niet jouw “fout”. Je ego zelf krijgt een diepe reiniging, zodat JIJ meer verbonden kunt raken met je Multidimensionale ZELF. 
Dank je wel, dierbare dappere vrijwilligers op de Ascenderende Aarde. Wij, jullie hogere dimensionale zelven en de leden van jullie Moederschip, eregroeten jullie. Blijf doorgaan met het goede werk! En komt zo vaak als mogelijk is Thuis op visite.

 

Denk eraan, jullie zijn aan het “werk” zelfs terwijl jullie slapen. Dat is, tenzij jullie thuiskomen naar het Schip om ons te bezoeken. 
De Arcturianen en jullie Galactische Familie.

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl