Category Archives: Spiritueel bewustzijn

Série door Dr. Suzanne Lie: ÉÉN Wording – Zesde Chakra ~ Mensen en Planeet – 17 Juni 2015 

Standard

Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

image

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

Vandaag zullen wij de informatie presenteren over Zesde Chakra,

En Gaia spreekt over Haar Zesde Chakra.

image

DE ZESDE CHAKRA

 

LOCATIE: De locatie van de zesde chakra, ook bekend als de Wenkbrauw Chakra, is tussen de ogen in het midden van het voorhoofd.

BLOEMBLAADJES: Er zijn 96 bloemblaadjes in deze chakra. Deze draaiende bloemblaadjes versnellen in/naar een wervelende draaikolk wanneer het Derde Oog geopend is.

NOOT EN MANTRA: de noot voor deze chakra is de hoge A, en de mantra is “aum”, “om”, of “mmm”. De mantra “om” wordt door vele tradities gebruikt om het theta golf bewustzijn te bereiken.

KLEUR: De kleur voor de wenkbrauw chakra is indigo. De kinderen die nu geboren worden, worden de “Indigo Kinderen” genoemd omdat zij met hun Derde Oog volledig geopend geboren worden. Het zal onze uitdaging zijn om deze kinderen te beschermen voor onze gevaarlijke wereld totdat zij oud genoeg zijn om onze leiders te worden.

REGELGEVING: De zesde chakra regelt onze intuïtie en verbeeldingskracht en wordt geassocieerd met de delen van ons bewustzijn die zich inlaten met een spiritueel overzicht van het leven. Deze chakra is soms bekend als de Thuis van Spirit, aangezien het de bekwaamheid heeft om ons te informeren over de motivering achter acties. Door de zesde chakra kunnen wij het buitentheater van het leven observeren vanuit een innerlijk gezichtspunt. De innerlijke visie wordt ook door deze chakra bestuurd. Door meditatie op/over onze wenkbrauw chakra, kunnen we grote inspiratie en het inzicht van ons doel en onze bestemming verkrijgen.

Deze wenkbrauw chakra regelt onze slapende dromen. Er zijn drie soorten van dromen:

1 Onze onbewuste dromen, welke oude kwesties naar boven brengen vanuit ons onderbewuste zodat we een duidelijker begrip kunnen verkrijgen van hoe wij ons echt voelen in plaats van hoe wij ons “zouden moeten” voelen. We kunnen deze dromen als nachtmerries gewaarworden of als kansen/mogelijkheden om bewust te zijn van onze eigen duisternis zodat het genezen en losgelaten kan worden.
2 Onze bewuste dromen, welke vaak generale repetities zijn voor wat wij aan het doen zijn of proberen te doen in ons wakende leven. Na deze dromen gehad te hebben mogen wij ons moe voelen, alsof we de gehele nacht gewerkt hebben, en op een bepaalde manier, hebben we dat.

3 Onze super-bewuste dromen, welke ons toestaan om in feite wakkere reizen te hebben doorheen de innerlijke vlakken. Het is belangrijk om deze dromen op te schrijven en hen te integreren in onze alledaagse levens, want zij zijn in feite, spirituele begeleiding.

Zelfs als een droom niet herinnerd wordt, laat het nog steeds psychische spanning los. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die adequate slaap ontvangen hadden, echter van het dromen ontdaan werden, gedesoriënteerd en psychologisch verstoord raken. Het is zelfs voordeliger als wij leren om onze belangrijke dromen te herinneren, omdat zij ons belangrijke informatie over ons ZELF geven.

Er zijn twee effectieve manieren om onze dromen te herinneren. Eén, we vertellen onszelf bij het in slaap vallen, “Ik zal me mijn dromen herinneren”. Twee, voordat we onze ogen ‘s ochtends openen, vertellen we onszelf wat onze droom was. Deze activiteit plaatst de dromen over vanuit ons imagistische rechter brein naar de taal gebieden van ons linker brein.

Dan kunnen we ons vaak lang genoeg de droom herinneren om het op te schrijven. Sommige dromen zij niet moeilijk om te onthouden, en achtervolgen ons in feite totdat we hen verwerken en totdat we volledig hun betekenis begrijpen.

ZINTUIG: De laatste twee chakra’s regelen onze hogere zintuigen. De zesde chakra regelt onze hogere zintuig van telepathie, het inlevingsvermogen, ESP, en alle andere vaardigheden die latent zijn binnenin de 85% van ons brein, welke we normaal gesproken niet gebruiken.

ASTROLOGISCH TEKEN: De holistische gedachten en het besef van de innerlijke correlaties van Boogschutter/Jupiter, de goddelijk geïnspireerde gedachten, de hogere kennis, en flitsen van intuïtie van Waterman/Uranus, en de verbeeldingskracht, intuïtie, en toegang to de innerlijke waarheden door de toewijding van Vissen/Neptunus beheersen deze chakra.

ELEMENT: De elementen voor de laatste twee chakra’s zijn ook metafysisch, of voorbij het fysieke. De zesde chakra regelt de spirituele visie en het innerlijke geluid.

BEWUSTZIJN: Deze chakra bestuurt de uitbreiding van ons derde dimensionale bewustzijn om onze bewuste gewaarwording van de vierde dimensie te omvatten. Deze bewuste gewaarwording van de vierde dimensie betekent dat wij ons onze innerlijke reizen herinneren, ofwel zij door slaap of meditatie zijn. Het betekent ook dat wij leren hoe de inspiratie, verlichting en kennis die we vergaard hebben in onze alledaagse fysieke levens te integreren.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: De wenkbrauw chakra representeert het stadium van het leven waar wij zelf-gerealiseerde volwassenen zijn en geleerd hebben in harmonie te leven met ons uitgebreide ZELF en met anderen. Aangezien wij in de derde dimensie leven, betekent dit niet dat wij nooit problemen hebben maar eerder dat wij hen niet als “problemen” zien.

In plaats daarvan, ervaren wij de moeilijkheden van het leven als initiaties/inwijdingen waardoor wij kunnen groeien en ons bewustzijn uit kunnen breiden. Wij beseffen dat onze werkelijke zelf een multidimensionaal wezen is die een hologram gesponnen heeft van diens essentie in/naar de lagere dimensies om ervaringen te verzamelen. Onze zelf-gerealiseerde volwassene voelt in eenheid met Alles Dat Is en is bewust van de verantwoordelijkheden van die eenheid.

SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat de wenkbrauw chakra het beste representeert is de hoopvolle nabije toekomst. Als wij de uitdagingen van vandaag kunnen overleven en ons verbinden met het bewustzijn van de Aarde, Lady Gaia, zullen wij de diepgaande vereniging van de Planetaire Beschaving ervaren. In deze tijd, ziet die mogelijkheid er een beetje grimmig uit, maar we moeten ons herinneren dat het donkerste uur net voorafgaand aan de dageraad is.

Wij werden nu gedurende vele decennia geïnformeerd dat wij in/naar een Gouden Tijdperk verhuizen waar wij in een constante verbinding zullen leven met onze multidimensionale zelf. Er zijn velen van ons die deze ervaring in dit jaar van 2001 hebben, maar er zijn er velen meer die dat niet hebben. Als we bewust kunnen vermengen met de God/Godin/alles Dat is, en ons overgeven aan die Eenheid, zullen wij vrij zijn van de angst van dit hologram en de werkelijkheid kiezen waar wij bewust naar de vierde en vijfde dimensionale Aarde verhuizen.

HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor de zesde chakra is de hypofyse. Deze klier wordt diepgaand besproken in het “Openen van het Derde Oog”.

ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de halsslagader plexus, welke de zenuwen van het gezicht, de holtes, de visie en het gehoor regelt/bestuurt.

ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is, zijn er verbeterde intellectuele en psychische vaardigheden. Ons geheugen is goed en onze gewaarwordingen/waarnemingen zijn accuraat. Door onze bekwaamheid om bewust in/naar de hogere dimensies van onze innerlijke werkelijkheid te reizen, is onze bekwaamheid om te visualiseren versterkt, onze verbeeldingskracht uitgebreid en zijn wij in staat om onze inzichten en het voorstellingsvermogen in/naar onze externe wereld te projecteren. Onze holtes zijn zuiver en ons gehoor en visie zijn versterkt door onze bekwaamheid om onze aangeboren innerlijke zintuigen te gebruiken om de verkregen informatie door onze vijf fysieke zintuigen aan te scherpen.

ONZUIVER: Wanneer de zesde chakra onzuiver is hebben we het moeilijk om ons in het leven te focussen, we kunnen mentale gezondheidsproblemen hebben, we mogen onthecht en afstandelijk van anderen zijn en we lijden aan intellectuele stagnatie. We mogen te lijden hebben van hoofdpijnen en wazig denken alsook problemen met de holtes, hoofdpijnen en visie en gehoorproblemen.

AARDE CHAKRA: Het is passend dat de zesde chakra van de Aarde gelokaliseerd is in de Himalaya’s, Tibet, aangezien dit een gebied is dat altijd bewustzijnsuitbreiding en het reizen in/naar de innerlijke, hogere gebieden van de werkelijkheid gekoesterd heeft.

DIMENSIES: De wenkbrauw chakra regelt de theta golven van ons uitgebreide besef alsook de intellectuele en psychische uitstekendheid. Deze chakra representeert onze bewuste ontdekkingstocht van de hogere dimensies gevonden binnenin ons ZELF. Door meditatie op de zesde chakra kunnen wij ons besef openen om de vierde dimensie te omvatten op de drempel van de vijfde dimensie.

SAMENVATTING: De zesde chakra representeert de eerste stap richting onze reis naar Huis. Wanneer deze chakra eenmaal geopend is, zijn onze hogere zintuigen geactiveerd en onze inzichten van het leven breiden uit. We zijn niet langer in staat om onszelf aangaande de fysieke regels van afgescheidenheid van anderen en van ZELF te beperken. We zullen nooit weer het fysieke leven op dezelfde manier ervaren omdat wij onszelf niet meer kunnen beperken tot de “kaders” van het alledaagse leven.

Onze reis is begonnen en Goddelijke Ontevredenheid zal ons overnemen als we proberen om ons van ons grotere leven af te wenden. Gelukkig, is de beloning dat onze creativiteit aanzienlijk verbeterd is als we intappen op onze innerlijke opslagplaats van inspiratie en verlichting. We zoeken nu binnenin naar onze antwoorden, en we gebruiken de externe hulpmiddelen voor de validatie in plaats van als onze enige bron van informatie. De deur naar de vijfde dimensie staat op een kier en we worden in verzoeking gebracht om naar binnen te gaan.

Het alledaagse leven roept naar ons om door te gaan zoals we voorheen deden, maar we KUNNEN DAT NIET. We zijn anders en deze verschillendheid moet in onze externe wereld tot uitdrukking gebracht worden voor ons om vrede te vinden. We zoeken, binnenin en buiten, om een leven te vinden dat past bij deze nieuwe resonantie die we binnenin gevonden hebben. Banen veranderen, vrienden veranderen en relaties veranderen.

Uiteindelijk, vinden we nieuwe banen, vrienden en relaties die onze grotere zelf kunnen accepteren en waarderen, en gelukkig, zijn er diegenen die onze waarachtige metgezellen blijven. Met onze uitgebreide hulpmiddelen vinden we anderen om ons te helpen als wij, op ons beurt, anderen helpen.

We zijn op het Pad naar de Ziel gestapt en we gaan naar Huis – Naar Huis binnenin ons ZELF.

image

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Advertisements

Lady Nada – Jullie Hebben een Nieuwe Fase van Jullie Ontwaking Betreden – 15 Juni 2015 / Fran Zepeda

Standard

image

15 Juni 2015 / Fran Zepeda 

image

Groeten,

Geliefden. IK BEN Lady Nada, en ik ben hier om een nieuw perspectief voor jullie neer te leggen aangaande jullie ontwaking. Ja, jullie zijn ver gekomen. Geen enkele hoeveelheid van analyse zou precies kunnen onthullen hoe ver. Jullie moeten in plaats daarvan het verschil, de uitbreiding en de zoete Lichtheid die jullie tot dusverre bereikt hebben VOELEN.

Terwijl jullie naar voren stappen in ieder moment van het Nu naar jullie grotere ontwaking, is het moeilijk om jullie veranderingen te kwantificeren, behalve om te zeggen dat jullie een nieuwe fase van jullie ontwaking binnengegaan zijn en het slechts noodzakelijk is om de veranderingen te voelen en te accepteren. Hyper-focus je niet op hen. Eerder, verzamel hen en omhels hen in jullie nieuwe perspectief van jullie zelf.

Wat voor berekeningen dan ook van jullie voormalige manier van het inschatten van jullie groei, zal niet de werkelijke groei en uitbreiding onthullen die jullie bereikt hebben. En uitbreiding en groei zullen zelfs meer zo zijn in de komende dagen van verdere ontvangst van de Zonnewende energieën.

Mijn geliefden, jullie zijn zo een lange weg gegaan, en jullie hebben je nu gerealiseerd dat het jullie goed zal dienen om jullie voormalige modus van de inschatting van jullie groei weg te gooien. Want in jullie verdere versmelting met jullie Hogere Zelf, met jullie IK BEN Aanwezigheid, met de Bron, hebben jullie zo een grote uitbreiding bereikt dat het moeilijk is om jullie vinger erop gelegd te krijgen … het is dus uitgebreid, niettemin is het dus Licht en met bijna een gevoel van geen vorm, echter tezelfdertijd zijn jullie stevig met Moeder Aarde geaard en eeuwig met de Bron en de Harten van anderen verbonden.

Er is een gevoel van Vrijheid in deze nieuwe uitbreiding. Het wegnemen van jullie waakzame observatie ervan zal meer Vrijheid en Uitbreiding toestaan. Geniet van deze nieuwe fase, dierbaren, want jullie hebben zoveel meer opgeruimd, om dit zuivere heldere gevoel van jullie Goddelijke Essentie toe te staan zelfs helderder dan ooit te stralen.

Neem nu een moment, dierbaren, en adem gewoon met mij, adem in en uit, breid uit met Liefde doorheen al jullie cellen, doorheen alle vele aspecten van jullie, doorheen het gigantische web van de ingewikkelde verbinding met de Harten van de gehele Mensheid, met het Galactische Centrum, met Alles-Dat-Is, met de Bron. Jullie hebben voldoende uitgebreid om ALLES in jullie waarachtige ademhaling te omvatten, dierbaren. Voel die uitbreiding NU.

Het gevoel van eenheid met Alles-Dat-Is is nu een diep onderdeel van jullie, en een Werkelijkheid waar jullie allemaal bekend mee zijn. Het is een gevoel dat niemand kan omschrijven anders dan jullie, omdat dit JULLIE ervaring van uitbreiding is, een ieder uniek in diens eigen schitterende ontwaking, niettemin, aldus verbonden met Allen omdat jullie aldus in Goddelijke Liefde verbonden zijn.

Geniet van dit rustige gevoel van Lichtheid, Liefde en Vrijheid dat zich binnenin jullie aan het ontwikkelen is. Voel alsof alle barrières opgetild werden en jullie potentieel en mogelijkheden in staat gesteld en verbeterd werden met iedere ademhaling van het Nieuwe Licht dat nu in/naar jullie cellen komt.

Dit is geen tijd voor inschattingen of oordelen over jullie vooruitgang. Dit is een tijd van het compleet loslaten en overgeven aan je Hogere Zelf, want het zal je verder brengen in je reis van Ascentie hoe meer je het vertrouwt. Blijf vragen om te versmelten en met je te communiceren (je Hogere Zelf) en er zal een dergelijke verandering in je perspectief zijn – Een rust komt thuis naar jullie Waarachtige Goddelijke Zelven.

Vertrouw op jullie innerlijke begeleiding, dierbaren, want niemand kan jullie leiden zoals jullie Hogere Zelf. Vertrouw erop dat je daar bent waar je precies nu zou moeten zijn en ontspan erin. Aard en veranker in dit nieuwe gevoel van verheffing dat jullie nu doordringt. Blijf de barrières loslaten van wat jullie eens voelden hoe het zou zijn met jullie ontwaking en ascentie en ben compleet open voor alles dat zich voor jullie presenteert.

Duw deze barrières eruit en verwelkom alle sensaties van ontwaking die nu op de deur van jullie Hart kloppen. De “Sky is the Limit”, zoals ze zeggen. Geen oordeel, geen meningen, sta gewoon open voor alle mogelijkheden en de zoete ontwaking van Licht en Liefde dat jullie ware bestaan nu doordringt. Laat het zich opbouwen naar een crescendo en vestig je erin, altijd gereed voor meer.

Nu is jullie tijd, dierbaren, om alle verwachtingen te overtreffen, om alle voormalige inzichten van wat het is om volledig ontwaakt te zijn te overschrijven, en om eindeloze mogelijkheden toe te staan om jullie Goddelijke Aanwezigheid Nu te vervullen.

Goddelijke Liefde begeleidt jullie. Geef je over aan diens oneindige mogelijkheden terwijl het je transformeert met iedere ademhaling van Goddelijke Liefde die je neemt.

Namaste.

In Liefde en Dienstverlening,

IK BEN Lady Nada
💖in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. http://www.franhealing.com http://www.franheal.wordpress.com http://www.ouremergingdivinity.com

Série door Dr. Suzanne Lie: Gaia Spreekt Over Haar Vijfde Chakra ~ 16 juni 2015

Standard

Gaia Spreekt Over Haar Vijfde Chakra

IMG_1232

16 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

MT. SHASTA

image

Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn als wij onze chakra’s vermengen, persoonlijk en planetair, in/naar ÉÉN. Ik verwelkom jullie naar mijn Vijfde Chakra, en ik nodig jullie uit om mijn planetaire lichaam binnen te gaan, net zoals jullie mijn toegestaan hebben om jullie menselijke lichaam binnen te gaan.

Mijn Vijfde Chakra, Mt. Shasta, California, USA, is een uitstroom/mannelijke energie chakra, met diens hoogste piek handelend als een bliksemafleider om het Hogere Dimensionale Licht te verzamelen en het in/naar mijn kern te downloaden. Net zoals mijn Vijfde Chakra dient om de communicatie van het hogere Licht te accepteren door diens draaikolk van kracht/macht, dient het ook als het middel waardoorheen ik intiem kan communiceren met alle wezens op mijn planeet, inclusief mijn mensen.

Het is geen wonder dat de Lemurianen, de eerste wezens die een gestalte op mijn planeet vasthielden, Mt. Shasta zouden kiezen als hun vierde dimensionale thuis. Het is hier dat zij rustig gewacht hebben voor de “tijd” wanneer zij vrijelijk de boodschap van WAARHEID zouden kunnen verspreiden die zij gedurende al deze tijdperken beschermd hebben.

Terwijl de Aarde steeds meer van diens “tijd” in de “ruimte” van de Fotonengordel doorbrengt, breidt het bewustzijn van mijn mensen uit en gaat de Lemuriaanse Missie van start. Meer van jullie luisteren naar de Lemurianen als zij in jullie bewustzijn fluisteren dat de Waarheid “daar BUITEN” is, maar nog belangrijker, de Waarheid is “IN jullie! ”

VIJFDE PERSOONLIJKE CHAKRA: KEEL

Jullie persoonlijke Keel Chakra met mijn planetaire Keel Chakra vermengen is een belangrijke stap richting jullie erkenning dat jullie allen Goden en Godinnen van de Planeet Aarde zijn. Lang, lang geleden, zoals een klein zaadje uit een bloem valt, stonden jullie een piepklein fragment van jullie ZELF toe om in/naar onze derde dimensionale experiment te vallen. Jullie betraden het 3D Spel omdat jullie wilden weten of een fragment van jullie volledige multidimensionale ZELF beter zou leren en groeien in een omgeving gebaseerd op afgescheidenheid en beperking.

In jullie vele levensspannen op deze planeet, overleefden jullie ontelbare ontberingen. Echter, door jullie innerlijke en uiterlijke conflicten onder ogen te komen, hebben jullie jullie “experiment’ voltooid en zijn rusteloos om terug te keren naar de totaliteit van jullie Multidimensionale ZELF. Omdat jullie jullie Ziel/ZELF geïntegreerd hebben in jullie fysieke Aarde voertuig, zijn jullie in staat om met mij, Gaia, te communiceren en bewust in/naar onze creatieve partnerschap van het creëren van onze vijfde dimensionale, Nieuwe Aarde te gaan.

Met het vermengen van de persoonlijke en planetaire Vijfde Chakra’s, welke de hogere communicaties en de uitgebreide creativiteit besturen, zal de vervulling van onze verenigde Missie versneld worden. Zoals de oude Lemurianen, heeft jullie ZELF lang op deze tijd van vervulling en eenheid gewacht en is ongeduldig om jullie escalerende creativiteit tot uitdrukking te brengen. Door jullie Essentie aan te sluiten bij de mijne, zal jullie ‘antenne’ versterkt worden zodat jullie beter kunnen communiceren met de hogere werelden, alsook met de eerste doorgaand naar de vierde dimensies van de Aarde.

Jullie zijn ook in het proces van jullie grootste creatie, het worden van Lichtlichaam, en jullie schildklier, binnenin deze chakra, is jullie stofwisseling aan het veranderen ter voorbereiding op jullie transformatie. Ook ik, ben in toenemende mate enthousiast voor de creatie van mijn Lichtlichaam Aarde, zoals gezien kan worden door mijn vele veranderingen in de vorm en de weerspatronen. Herinner je, mijn mensen, om het NIEUWE te creëren, moeten wij bereid zijn om door de chaos van het loslaten van het OUDE heen te gaan.

Laat ons nu onze Vijfde Chakra vermengen, zodat we samen vredig kunnen zijn, en gelijkmatig het avontuur kunnen ervaren van terug te keren naar onze werkelijke, multidimensionale vorm. Door deze terugkeer, worden tijd en ruimte onthuld als een illusie, en eenheid en verlichting worden een FEIT. Als ÉÉN Wezen, persoon en planeet, keren wij terug naar ZELF.

CHAKRA’S VERMENGEN

Mijn geachte Priesters en Priesteressen die toegewijd geweest zijn aan de Missie van het herinneren dwars door de spanbreedte van vele levensspannen heen, ik vraag jullie wederom om in/naar de kern van mijn planeet te reizen. Verbeeld je dat je een donkere grot binnengaat. Terwijl je begint af te dalen in/naar mijn kern, sta jezelf toe om de verhoogde frequentie van het Hogere Licht te absorberen dat ik in het gebied van mijn lichaam, bekend als Mt. Shasta, aan het downloaden ben.

Terwijl je het Licht absorbeert, wordt een pad in/naar mijn kern getoond dat jou zal leiden naar de elektromagnetische draaikolk, wat de doorgang is in/naar de Lemuriaanse vierde dimensionale wereld. Ja, het pad is nu recht voor je. Terwijl je het pad volgt, leidt het je naar een Gouden Deur die enorm groot is, aangezien de Lemurianen veel langer waren dan de mensheid van vandaag de dag. De Deur opent zich voor je, en je ziet hun oorspronkelijke land.

Neem de kelk van Herinnering die je in het centrem van het pad ziet en drink er diepgaand uit. Terwijl jij je Pad bewandelt, voel de aanwezigheid van deze vroege mensachtige wezens van Gaia, de Lemurianen:

– Bespeur hun majesteitelijke lichamen van Licht en hun grote geduld en toewijding aan het Doel.

– Zij omcirkelen je en trekken je in/naar hun bewustzijn.

– Zij hebben millennia gewacht op jullie terugkeer, en telepathisch verwelkomen zij jullie naar de wereld waarin zij de Waarheden van het LEVEN bewaard hebben.

– Met open harten, delen zij hun gedachten.

– Open je hart en geest zodat je hen beter kunt begrijpen.

Terwijl je Essentie met dat van hen communiceert, herinner je waarvoor jij je vrijwillig aanbood om bij te dragen aan onze planetaire transformatie…

Langzaam, via je geïntegreerde Ziel/ZELF, ontvang je de boodschappen die de Lemurianen uitgekozen hebben om met jou te communiceren…

Luister nauwkeurig terwijl de Lemurianen jou herinneren aan de creaties die de Wens van je Ziel zijn om te manifesteren…

Terwijl de oude Lemurianen in je hart fluisteren, herhaal met hen:

 “De Cirkel is compleet.

Gaia is bezig een Ster te worden.

IK BEN een Planeet aan het worden.

SAMEN, creëren wij onze Nieuwe Wereld.”

image

Terwijl je de binnenste doorgangen bereist naar de top van de berg, wordt je Pad in toenemende mate duidelijk. Eindelijk, kom je in het Licht tevoorschijn, om de SCHEPPER te ZIJN die je ALTIJD geweest bent. Zegevierend, sta je op de top van Mt. Shasta. Je reikt naar boven in de grote hemel en trekt het Hogere Dimensionale Licht van je Multidimensionale ZELF omlaag.

Trots, plaats je dit LICHT in ONZE Persoonlijke/Planetaire Lichaam.

Welkom naar je ZELF, mijn dierbare mensen.

Welkom naar ONZE Planeet.

IK BEN Gaia. Wij zijn ÉÉN.
💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie: ÉÉN Wording – Vijfde Chakra ~ Mensen en Planeet – 16 Juni 2015 

Standard

ÉÉN Wording – Vijfde Chakra ~ Mensen en Planeet

IMG_1232

16 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

Vandaag zullen wij de informatie presenteren over Vijfde Chakra,

En Gaia spreekt over Haar Vijfde Chakra.

image

DE VIJFDE CHAKRA

LOCATIE: De locatie van de vijfde chakra is in onze keel.

BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de creativiteit en is de eerste chakra waar wij in aanraking kunnen komen met hogere wezens. De Keel Chakra heeft zestien bloemblaadjes. In de numerologie , wordt het getal 16 gereduceerd naar een 7. Zeven is het nummer van analyse, begrip, kennis, besef en mediteren.

Het getal 7 stuurt een innerlijke focus aan, welke onontbeerlijk is voor de creativiteit om te ontkiemen en om met onze diepste, oprechtste zelf met anderen en hogere wezens te communiceren. De uitdaging van het getal 7 ligt in de moeilijkheden die naar voren gebracht worden door ongemak met onze innerlijke gevoelens welke niet tot uitdrukking gebracht kunnen worden. Het getal 7 dringt er bij ons op aan om naar binnenin te gaan en ons aan te sluiten bij onze gedachten en emoties om een creatieve expressie te vinden.

NOOT EN MANTRA: De noot voor de vijfde chakra is G# en de mantra is “ham” of “u” zoals in blue.

KLEUR: De kleur voor deze chakra is lichtblauw of een groenachtig blauw.

REGELGEVING: De Keel Chakra regelt de spraak, het gehoor, de communicatie, zelfexpressie, gratie en luisteren naar het Hogere Zelf. Deze chakra dringt er bij ons op aan om ons “zelf” te vinden, het te communiceren door onze creativiteit, en de creatieve kracht van onze hogere emoties te gebruiken om ons bewustzijn in/naar de hogere dimensies te verhuizen.

ZINTUIG: De vijfde chakra bestuurt het zintuig van het gehoor. Net zoals wij moeten leren om ons innerlijke zelf te horen, moeten wij ook leren om anderen te ‘horen’.
ASTROLOGISCH TEKEN: Tweeling, en diens heerser Mercurius, focussen zich op de communicatie. Veel mensen met hun Zon in Tweeling genieten van een prestatie te leveren en andere middelen van creatieve communicatie. De tweeling is ook zeer analytisch. Hun tweeledige aard maakt hen zeer gezellig en, tegelijkertijd, nogal teruggetrokken.

ELEMENT: De ether is het element van deze chakra. De vijfde chakra is de eerste chakra die door onze hogere zintuigen geregeerd wordt, wat voor de kracht van deze chakra vereist om zich op de leden van het Engelachtige Rijk te focussen.

BEWUSTZIJN: De vijfde chakra dirigeert onze aandacht richting de hogere derde en vierde dimensies. Het wordt nog steeds grotendeels door onze bewuste geest bestuurd, maar heeft toegang tot het collectieve bewustzijn. Wanneer deze chakra in evenwicht is, is ons individuele bewustzijn gevorderd voorbij het persoonlijke en groepsbewustzijn naar het “nationale bewustzijn”.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert het stadium van het leven van de volwassenheid. In dit stadium, is een gevoel van zelf voldoende gevestigd zodat we volledig verantwoordelijk zijn en lange-termijn relaties op kunnen bouwen. Als we de kracht van deze chakra kunnen gebruiken, kunnen we leren om naar binnenin ons zelf te gaan om de bron van onze emoties vast te stellen. Dan kunnen we effectief onze persoonlijke ervaring met een ander bespreken. Het is de bekwaamheid om naar binnenin te gaan om te verbinden met onze innerlijke begeleiding voordat wij met een ander communiceren, en dat creëert echte intimiteit omdat het gebaseerd is op onze diepste innerlijke waarheid.

SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat het beste door de Keel Chakra gerepresenteerd wordt is het Nieuwe Tijdperk – onze huidige tijd. In dit tijdperk is het onze uitdaging om te verschuiven van nationale focus naar planetaire focus. Dit collectieve bewustzijn stimuleert de individuen in het “nationale bewustzijn” om hun bewustzijn uit te breiden.

Om de uitdagingen onder ogen te komen die er verderop voor ons liggen, zoals verontreiniging en de bekwaamheid om het leven te beëindigen zoals wij het kennen met een nucleaire oorlog, is het tijd dat we beseffen dat wij allemaal samen in deze wereld zijn. Wij worden momenteel geconfronteerd met vele uitdagingen die we zelfs in het verleden nooit hadden kunnen bevatten. We moeten allemaal naar binnenin gaan en een beroep doen op onze hoogste begeleiding zodat wij oprecht, effectief en creatief onze oplossingen tot uitdrukking kunnen brengen.

Verafgoding door deze chakra breidde uit voorbij de ene mannelijke God met menselijke karakteristieken van kwaadheid en wraak, die veilig ver weg in de Hemel leeft naar een concept van God dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke polariteiten alsook de gehele Schepping omvat: God/Godin/Alles Dat Is.

HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor deze chakra is de schildklier. De schildklier is een vlinder gevormde klier, wat zich rondom het voorste gedeelte van de luchtpijp wikkelt net onder de Adams appel. Het produceert hormonen welke in feite elk orgaan, elk weefsel en elke cel in het lichaam beïnvloedt.

Schildklier hormonen reguleren de stofwisseling en de orgaan functie van het lichaam, beïnvloedt het harttempo, het cholesterol niveau, lichaamsgewicht, energie niveau, spierkracht, huidconditie, menstruele regelmatigheid, het geheugen en vele andere condities. Met andere woorden, onze schildklier communiceert met ons volledige lichaam en heeft veel te maken met het regelen van onze algehele gezondheid en welzijn.

ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de laryngeal plexus. Deze plexus controleert onze keel, schouders, armen en stem.

ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is hebben we een goede communicatie, expressie, creativiteit, inspiratie en positieve wisselwerkingen met anderen. Onze stofwisseling is gezond, ons cholesterol niveaus zijn goed, we hebben vitale energie en we voelen ons fysiek en psychologisch sterk. We zijn geïnspireerd om ons hogere zelf tot uitdrukking te brengen en hebben een leven dat verrijkt is door creatieve expressie en entertainment. Onze relaties zijn gebaseerd op waarheidsgetrouwe communicatie en oprechte intimiteit.

ONZUIVER: Wanneer onze vijfde chakra onzuiver is hebben we vaak gehoor problemen, keel en/of stem problemen, hoesten, stotteren, een armzalige stofwisseling, schildklierproblemen en de griep. Wij voelen ons creatief onvervuld en mogen verveeld en saai zijn. We mogen problemen hebben met te luid te spreken of vrees hebben om ons uit te spreken. Onze relaties mogen te lijden hebben van een slechte communicatie en een gebrek aan intimiteit. We voelen ons niet geïnspireerd en voelen ons ontkoppeld van onze spirituele begeleiding.

AARDE CHAKRA: Moeder Aarde haar vijfde chakra is Mt. Shasta, California. Mt. Shasta staat al heel lang bekend als een spirituele draaikolk en vele retraites en seminars werden daar gehouden. Metafysisch, wordt gezegd dat de oude Lemurianen in de vierde dimensie van het gebied onder Mt. Shasta geleefd hebben. Mt. Shasta is de hoogste berg in de Verenigde Staten en is een hoogtepunt van inspiratie.

DIMENSIES: De Keel Chakra regeert de hogere derde en vierde dimensie. Onze gemartelde emoties kunnen ons in/naar de nachtmerrie van de Lagere Astrale Vlakken trekken. Daarom, voordat wie van ons dan ook aan onze innerlijke reizen door de innerlijke vlakken van werkelijkheid kan beginnen; moeten wij een “tunnel” vrijmaken doorheen onze eigen duistere zijde die in de onderwereld van het Lagere Astrale ligt. Wanneer wij dat eenmaal voltooid hebben, hebben wij ons bewustzijn geopend tot een wonderbaarlijke innerlijke wereld die net zo echt is, in feite meer echt, dan de wereld van de illusies welke onze fysieke werkelijkheid is.

SAMENVATTING: De Keel Chakra is de eerste stap richting de erkenning dat wij allen Goden en Godinnen in training zijn. Zoals een klein zaadje uit een bloem valt, komen wij naar de derde dimensie om te leren om in/naar onze eigen bloem te groeien. We vinden vele ontberingen, en vaak is de grond droog en onvruchtbaar. Echter, het is door het onder ogen komen van onze innerlijke en uiterlijke conflicten dat wij in/naar onze hogere creatieve zelf groeien.

Onze persoonlijke creativiteit is niet beperkt tot wat sociaal geïdentificeerd is als een vorm van kunst. Ieder gebied van ons leven eist communicatie van onze creatieve kracht. Hoe moeilijk het is om een manier te vinden om een klein kind te begeleiden of om te gaan met een dogmatische werkgever? Veel mensen mogen zeggen, “Ik ben niet creatief.” Niets zou verder van de waarheid verwijderd kunnen zijn! Onze Keel Chakra bezit de kracht van de creatieve expressie welke ons geboorterecht is. Iedereen is creatief. Als wij onze verbinding met onze creatieve ZELF verloren hebben, is het één van de grootste verliezen die wij kunnen ondergaan.

Maar natuurlijk, hoe kunnen wij onze innerlijke zelf verliezen? Dat kunnen we niet! De deur naar onze innerlijke zelf is ALTIJD toegankelijk. Het is slechts onze eigen eerste niet genezen pijn en angst dat de deur dicht doet en afsluit. Als wij die deur niet kunnen openen, dan moet onze eerste actie zijn om iemand te vinden die ons kan helpen om met het ZELF te communiceren die binnenin elk en iedereen van ons wachtende is.

image

 

💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Aluna Joy en de Ster Ouderen – De Werkelijkheid van het Zijn van een Multidimensionaal Wezen – 14 Juni 2015

Standard

Aluna Joy en de Ster Ouderen

image

Een Ascentie Update

De Werkelijkheid van het Zijn van een Multidimensionaal Wezen

14 Juni 2015

image

(P.S. Zeer vaak refereren de woorden WIJ en ONS, enzovoorts, naar de lezer, de mensheid en ook naar de Ster Ouderen, aangezien zij geen afscheiding tussen ons en hen zien.)

We zijn meer dan halverwege dwars door de grote leegte, vanaf waar wij zijn, naar waar wij naartoe gaan. We werden ondergedompeld in een heilig en goddelijk, doch verontrustend, op en neergaand proces van het bouwen van een kosmische brug tussen onze huidige wereld en andere dimensionale werkelijkheden. We zijn aan het werken om energetisch onze 3D wereld naar de 4de, 5de, 6de dimensie en zo verder aaneen te binden … met ons collectieve bewustzijn. Het is een kritieke tijd, en deze aankomende tijd, doorgaand naar het einde van deze zomer, is de ziel doorbraak waar jullie om gevraagd hebben. We zijn nu in het proces van het ontbloten van aspecten van onszelf waar we gedurende een zeer lange tijd naar gegraven hebben.

We zijn met groot vertrouwen voorwaarts gegaan, stap na stap, met alleen slechts een gluren in/naar wat er in het verschiet ligt. We hebben een nieuw stromen gevolgd op een eerder nogal verwarrende surf. We zijn nog steeds verdraaide en aangetaste oude afkomstlijnen aan het reinigen (genetisch en spiritueel). Deze corrupte voorouderlijke lijnen kunnen niet verder met ons meekomen. Dit werk heeft moed, geloof/vertrouwen, hartzeer, overgave en gemeenschappelijke ondersteuning en heel veel energie gevergd. We hebben ons zielsvermoeid en verward gevoeld, en hebben onze armen in overgave omhoog geheven. Wij voelen ons alsof we op de rand van permanente overweldiging zijn, doch iets wonderbaarlijks gigantisch is aan het gebeuren. Dit is verschuldigd aan het feit dat wij ermee beginnen om gelijktijdig in meervoudige dimensies te dansen.

Terwijl we dichterbij komen om dit multidimensionale ascentieproces te voltooien, voelen wij een verhoogde noodzaak om de grenzen te verleggen, om vrij te breken en te vliegen. We worden onszelf steeds weer opnieuw herbestemmend en opnieuw uitvindend gewaar, en verfijnen onze focus en intentie. De gehele tijd, hebben wij het besef verloren van de lineaire tijd, ruimte en herinnering zoals wij het kenden. Het kan verwarrend zijn, vanwege de gecreëerde verwarring door deze transformatie, en velen mogen proberen om te ontkoppelen van de huidige dimensie en naar een waargenomen hogere en meer harmonieuze dimensie verhuizen. We willen dit, omdat wij ons voelen alsof wij verloren zijn of klem komen te zitten in een matrix van illusies en ingewikkeldheden waarvan wij voelen dat het onze 3D wereld is.

Het feit is dat wij ermee beginnen om vele dimensies gelijktijdig te voelen. Wij zijn bezig multidimensionale wezens te worden. We vroegen hierom, herinner je het je? Een permanente ontsnapping naar een hogere frequentie maakte nooit deel uit van het Goddelijke Plan in het brug bouwende stadium van het ascentieproces. Dit gaat niet gebeuren op de manier dat wij dat denken. We blijven tegen de muur opknallen en kunnen niet verder gaan. Wat wij nu willen meedelen is waarom dit zo is. Als je gereed bent om jullie goddelijke levende meesterschap onder ogen te komen en te accepteren als een multidimensionaal wezen, lees dan verder.
Wij hebben met jullie gedeeld dat de mensheid aan het ascenderen is in/naar levende meesterschap en multidimensionale wezens aan het worden zijn. Dit betekent niet dat de mensheid ascendeert naar een andere werkelijkheid om nooit terug te keren. Het betekent dat wij in staat zullen zijn om in alle dimensies te dansen, te spelen en te creëren, ofwel één per keer, of heen en weer zwaaiend tussen vele dimensies, en uiteindelijk in hen allemaal gelijktijdig te spelen. Wat belangrijk is op ieder gegeven tijdstip, zal van moment naar moment veranderen wat afhankelijk is van onze locatie en dimensie. We kunnen in de materiële wereld spelen en dan omdraaien naar andere dimensies van vrede, harmonie en eenheid en zelfs hogere dimensies die zuiver geometrisch, geluid of kleur zijn en dan onszelf voor zeker terug in/naar de materiële wereld (de 3D wereld) te werpen. Het is verwarrend en uitdagend om niet onze grondslag te verliezen, ons kosmisch oriëntatiepunt. Het onmogelijke en het vreemde worden een nieuwe vanzelfsprekendheid.

We beginnen ermee om micro-glimpen op te vangen van andere werelden en plaatsen terwijl we klaarwakker zijn. We zouden een persoon of plaats kunnen zien en ons voelen alsof we gedurende een paar momenten in een andere tijd zijn. Of we mogen alleen het feit snappen, slechts voor een moment, dat we ergens anders zijn, en nu zijn we terug. En net zoals in dromen, wanneer we wakker worden voor onze omgevingen, zullen wij de herinnering verliezen van waar wij net waren. Alles dat overblijft, is de echo van dat wij weten dat wij de één of andere plaats net ervaren hebben.

We zijn in het laatste stukje van geconfronteerd te worden met de laatste fragmenten van de afwerking. We schrapen nu over de bodem van de afstammingston. Dit is een zeer diepe verwerking. Als we niet comfortabel zijn met diep water, dan is het beter dat we ons vasthouden. We moeten onder ogen komen bang te zijn, extra gevoelig, kwetsbaar en niet te vermijden wat er recht voor ons geplaatst wordt. Dit gaat een wilde rit worden wat we nooit weer zouden kunnen zien.

Dit omkantelen en neerkwakken veroorzaakt een enorme grote lijst van fysieke en emotionele symptomen waar we ons zo onderhand zeer bewust van zijn. Momenteel worden we geconfronteerd met disoriëntatie, depressie, verwarring, geheugen problemen, totale apathie, en vreemd genoeg, een gevoeligheid voor licht, om slechts een paar eerst symptomen te noemen. Het zonlicht kan behoorlijk ongenadig zijn wanneer we gewend raken aan ijle, omni-gericht licht in andere dimensies. We mogen ook vergeten over onze 3D beperkingen in de materiële wereld wanneer we meer gewend raken aan de grenzeloosheid van de hogere en minder inperkende dimensies. Dit alles gaat tijd voor ons nemen om ons eraan aan te passen. Het zal voor een poosje frustrerend zijn, aangezien we vele tegenstrijdige beïnvloedingen en stimuli, fysieke en energetische dynamica tegelijkertijd zouden kunnen voelen.

Als de mensheid tussen dimensies omkantelt en neerkwakt, zal de materiële 3D wereld ingeënt zijn met hogere frequenties. Door ons ontwakende bewustzijn, gevuld met stukjes die ondertussen verzameld werden met teveel andere dimensies te bereizen, verankeren wij een nieuw paradigma, snijkant programma’s, uitgebreide gewaarwordingen en perspectieven, en bovenal … grote vernieuwing met nieuwe visies. Beetje bij beetje zal onze verouderde werkelijkheid langzaam opgewaardeerd worden en zal het oude paradigma gerecycled worden. Stap na stap zullen wij vooruit gaan en ons bewustzijn uitbreiden om levende meesters van veelvoudige dimensies te worden, en zullen in staat zijn om van de ene naar de andere dimensie te springen met wilskracht en zonder de disoriëntatie die wij momenteel voelen. (YAHOO!) Onze 3D wereld zal geassimileerd zijn als we steeds meer bewust in andere dimensies verankeren. Deze materiële wereld zal opgewaardeerd zijn, maar zal niet verdwijnen, tenminste niet voor een zeer lange tijd, specifiek wanneer zoveel zielen deze wereld nog steeds plezierig vinden.

Wat te doen om deze ascentie te vergemakkelijken…

Stop ermee te proberen om aan deze dimensie te ontsnappen. We weten dat dit moeilijk zal zijn aangezien wij het oude paradigma snel kunnen zien degraderen en ontbinden, en zijn verward aangaande waarom de rest van de wereld dit niet ziet. Wij mogen ons voelen alsof we graag van het schip af willen springen. Onze instincten om te overleven zijn natuurlijke instincten en moeten in ere gehouden worden. Maar als we ons anker hier in de 3D wereld verliezen, zal onze ascentie naar welke dan ook of alle hogere dimensies niets doen om te helpen deze prachtige 3D wereld te verheffen. Ons ZIJN hier, intussen ascenderend, helpt welzeker in dit proces.

Doe iedere dag iets alledaags: Wied het onkruid in de tuin, betaal de rekeningen, kook een maaltijd, help onze buren, enzovoorts. Als ons 3D leven ermee begint rondom ons heen te verbrokkelen, dan verliezen wij ons zeer nodige anker hier. Blijf geaard.

Als het aarden geen kwestie is, werk er iedere dag aan om een verbinding met de hogere dimensies te handhaven. Dit kan in de droomtijd, de meditatie gedaan worden en uiteindelijk zullen wij in staat zijn om een 3D besef vast te houden op hetzelfde moment als het besef van andere dimensies. Houd aan deze ruimte vast zo lang als mogelijk is. Herinner je zoveel detail als mogelijk is voorafgaand aan het terugkeren naar de 3D werkelijkheid. Voel je volledige wezen in deze andere dimensies verankeren. Wij zijn op het moment allen verbonden aan zeer andere en gevarieerde werkelijkheden. Dit is waarom het te allen tijde handhaven van een geen-oordelende houding wezenlijk belangrijk is. Deze andere werkelijkheden zullen beginnen associaties met elkaar te creëren en creëren uiteindelijk een kosmische kaart, zoals een multidimensionale matrix, die de ene werkelijkheid naar de andere overbrugt. ALLEN zullen in de toekomst in staat zijn toegang tot deze kaart te krijgen. Een ieder van jullie is nu aan het opnemen, documenteren, in kaart aan het brengen en diagrammen aan het maken van vele andere segmenten van de nieuwe, multidimensionale matrix. Deze kaart heeft niets te maken met onze vier richtingen, lineaire tijdlijn en ruimtelijke observaties/inzichten.

Handhaaf je oriëntatiepunt die in je hartcentrum is. Verscheidene jaren geleden probeerden de Ster Ouderen aan mij uit te leggen hoe het zijn van een multidimensionale reiziger aan zou gaan voelen. In een visioen, namen zij mij mee naar buiten het universum in waar er geen zichtbaar oriëntatiepunt vlakbij was (de zon, maan, sterren, enzovoorts). Toen stelden zij aan mij de vragen, “Welke weg is omhoog? Welke weg is omlaag. Welke weg is noord, zuid, oost of west?”, het was duidelijk dat het enige oriëntatiepunt dat ik over had binnenin mezelf was. De Ster Ouderen hebben voor vele jaren nu het concept over ons oriëntatiepunt gedeeld. Het is alleen nu dat wij beginnen vanuit deze ervaring te leven.

Denk eraan…

Heen en weer zwaaiend, van 5D en hoger, terug naar 3D, is iets dat wij leren om te balanceren en om bruggen te bouwen tussen onze huidige en vele andere dimensies. De communicatie handhaven met gelijkgestemde zielen is essentieel. Nog beter, leef in een sportieve, gelijkgestemde gemeenschap. Om de balans te handhaven, zouden wij iedere dag iets fysieks kunnen doen om ons verankerd aan de 3D wereld te houden: Aarden, deelnemen aan gezond goed voedsel en schoon water, zonder Orthorexia in jezelf te creëren. Orthorexia (een obsessie voor het eten van gezond voedsel) is een enorme grote afleiding in het ascentieproces geworden. Voedsel is niet zo belangrijk meer als jullie denken dat het is, niet meer. Onze lichamen ascenderen ook, en leren om zich aan te passen en te genezen van vergiften, virussen en bacteriën enzovoorts. Wij vergeten om onze lichamen te vertrouwen.

Sta ALLE gevoelens en emoties toe zoals gelukzaligheid, vreugde, vrede, verwarring, depressie, uitputting enzovoorts. Blijf zo positief als mogelijk in ieder moment zonder tegen onze lichamelijke emoties of uitdagende processen te liegen. Tegen onszelf liegen creëert alleen maar meer kwesties, en houdt het lichaam en het verstand voor de gek om de kwesties niet te genezen die we proberen te vermijden door verkeerd positief te zijn. De obsessie met het van een suikerlaagje te voorzien met wat je zegt is een enorme grote afleiding geworden en heeft zelfs ons ascentieproces vertraagd. Droevig genoeg heeft het veel afgescheidenheid en eenzaamheid in gelijkgestemde gemeenschappen gecreëerd. Lieg niet en zeg dat alles goed is wanneer het dat niet is. Bezit het proces. Maak geen oordelen of betrek jezelf niet in wat voor obsessies dan ook aangezien beide het proces vertragen. Ben ondersteunend, geduldig en weet dat al het leven golvend beweegt van uitdagend naar gelukzalig. Alle dingen gaan voorbij, en gaan sneller uit een cyclus als zij onder ogen worden gekomen.

Neem iedere dag de tijd om een werkelijkheidscheck met je hart te doen. Je hart is het enige eeuwige oriëntatiepunt tijdens dit zeer diepe en stromende proces. Deze processen breiden onze bekwaamheid uit om de multidimensionaliteit te handhaven! Het proces is belangrijk!

Er is geen twijfel dat dit hard werken geweest is. Wij hebben door vele noodzakelijke fasen heen gewerkt. Hoewel wij van tijd tot tijd een gebrek aan ondersteuning gevoeld hebben, is er veel goddelijke hulp van de meesters geweest, van gidsen en engelen, zelfs nu! En als we beginnen om onze kosmische inzichten/gewaarwordingen onderling te verbinden, zullen wij veel energetische en gemeenschappelijke ondersteuning vinden in de toekomst, en dit is de wereld die we gevisualiseerd hebben.
💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Also posted at http://www.alunajoy.com/2015-june-14.html

Aluna Joy Yaxkin © http://www.alunajoy.com/index.html 1995-2015

Een Nieuw Stadium van Creatie Binnengaan – 15 Juni 2015 / Brenda Hoffman

Standard

15 Juni 2015 / Brenda Hoffman

image
 

Dierbaren,

Het is wederom tijd om de vele kleine verrassingen te erkennen en erover na te denken die jullie beginnen op te merken. Omdat jullie uitgeput zijn door jullie recente reinigingsinspanningen, hebben jullie nauwelijks het veelvoud in jullie wereld opgemerkt van wat jullie beschouwen kleine verrassingen te zijn.

Jullie beginnen ermee om jullie nieuwe persoonlijke creatie software uit te testen.

image

Het is tijd om jullie uitputting, angsten en kwaadheid terzijde te leggen. Want jullie zijn in een zeer andere plaats dan dat zelfs vorige week waar was. Jullie hebben alles dat jullie moeten voltooien voltooid om jullie nieuwe software aan de mix van jullie nieuwe totaliteit toe te voegen. Jullie zijn gereed voor dit stadium van creatie.

Hoewel velen van jullie wensen om wat jullie als grote stukken beschouwen te creëren, beginnen jullie om de kleine creaties op te merken. Intellectueel, weten jullie dat er geen Universeel onderscheid is tussen groot en klein. Echter, die kennis is noodzakelijkerwijs nog niet van toepassing op de Nieuwe Jij. Aldus is het dat jullie je creatie software met kleine beetjes van jullie nieuwe totaliteit uittesten.

Jullie zijn in de laatste paar jaren op een gelijkaardige plaats geweest. Misschien, creëerde je een parkeerplaats of ontdekte je een verloren artikel. Allen creaties van je voormalige wezen.

De software die je nu aan het uittesten bent is van je nieuwe totaliteit. Je “kleine” creaties van de volgende paar dagen zijn direct gerelateerd aan de Nieuwe Jij – in plaats van creatie ter wille van de creatie zoals waar was slechts maanden geleden.
Sta jezelf toe om met je creatie software te spelen. Echter, merk op wat je creëert aangezien deze creaties verbindingen met de Nieuwe Jij zijn.

“Wie ben jij?’ is een vraag van de tijdperken. Een antwoord geheel anders voor jou dan dat waar was slechts maanden geleden. Je accepteerde de nieuwe rol van president-directeur van je totaliteit. Je ruimde stukken op die je verboden van je te verbinden aan je nieuwe rol. Nu begin je ermee om deze mensen, dingen en plaatsen te creëren die noodzakelijk voor jou zijn om met gemak in/naar je nieuwe rol te verhuizen.

Natuurlijk, je denkt na over die laatste mededeling met vele nee-zeggende gedachten inclusief, “Dit is echter een volgende Universele wortel zonder veel opbrengst.” Sommigen van jullie zullen ontdekken dat dit waar is. Niet omdat dat het is, maar omdat je weigert te erkennen dat je een machtige schepper bent. Dat niemand jou beter kent dan jij. Dat je de enige bent die dat kan creëren wat vereist is voor de Nieuwe Jij van jouw totaliteit. Aldus is het dat je ermee begint iets dergelijks nu te creëren.

Misschien begrijp je nog niet hoe de creatie van een nieuwe jurk of een vriend/vriendin je helpt bij het creëren van je nieuwe rol. Wij kunnen alleen liefdevol tegenspreken met het sprookje van Assepoester. Detailleerde dat sprookje niet het belang van Assepoester haar kledij? Dat Assepoester de wereld van een prinses niet binnen kon gaan met de vodden die zij droeg?

Vele van jullie sprookjes zijn geliefde films en boeken, zoals De Tovenaar van Oz, en werden als het ware op de Aarde “geplant” om generatie na generatie te helpen hun waarheid te herinneren, zelfs al was het op een onderbewust niveau. Aldus is het dat jij, zoals waar was voor Assepoester, uiteenlopende noodzakelijke stukken creëert voorafgaand aan het volledig opeisen van jou. Stukken die nu noodzakelijkerwijs geen zin voor jou maken, maar dat zullen zij.

Dus suggereren wij, nee dringen er bij je op aan om je innerlijke creatie wezen te volgen. Misschien wens je om een pen te creëren om documenten mee te ondertekenen. Of schoenen om beter door het bos te kunnen wandelen. Of een huis om je toe te staan je terug te trekken wanneer je tijd voor jezelf nodig hebt. Het doet er niet toe. Geen enkele creatie is beter dan de andere. Slechts stukken die noodzakelijk voor jou zijn om je nieuwe president-directeur van jouw rol te vervullen.

Geniet van deze puzzel van creatie. Waarom heb je nodig wat je nodig hebt? Waarom ben je tot iets aangetrokken en niet tot iets anders? Waarom verschuiven je creatie smaken? Allemaal wonderbaarlijke leuke puzzelstukjes, die leiden naar de Nieuwe Jij.

Ja, je bent eerder op deze plaats geweest. Maar niet in termen van je nieuwe president-directeur rol. Je gaat een nieuw creatie stadium binnen.

Sta toe wat het ook is dat je interessant vindt om te creëren. En tezelfdertijd, om alles dat moeizaam of niet juist aanvoelt aangaande je leven teniet te doen.

Het creëren van de Nieuwe Jij is een wonderlijk proces, maar een proces dat jou toewijding vereist.

Sta jezelf toe uitgeleverd te worden van het 3D vastklampen dat jou niet langer vreugde brengt in wat voor vorm dan ook dat het aanneemt van entiteiten naar plaatsen naar creaties. Velen van jullie geloven dat jullie je baan niet kunnen verlaten, jullie gemeenschap, vrienden en thuis. Als iets dergelijks zo is, is het tijd voor jou om je inzichten over deze entiteiten, plaatsen en dingen te veranderen. Want als je geen ontsnapping vindt aan deze entiteiten, plaatsen of dingen, verstrekken zij iets dat je nog nodig hebt.

Je gaat door je leven met een KLEINE lens te beoordelen. Vergetend dat je al-machtig en volledig-liefdevol bent. Gooi je vroegere inzichten weg. Het is tijd om te accepteren wat is en wie je bent.

Je begint dit aldus te doen met je aanvankelijke creaties. Misschien zijn deze aanvankelijke creaties noodzakelijk om entiteiten, plaatsen of dingen te verschuiven – of om hen anders waar te nemen. Het is niet van belang. Alles dat van belang is, is dat je WEET met iedere vezel van je wezen dat jij de president-directeur bent van jouw Nieuwe Jij totaliteit. En dat je volledig in staat bent van het creëren wat je nodig hebt om die rol te verkennen. Net zoals dat waar is voor de rijkste president-directeur die jij je voor kunt stellen.

Het is geen toeval dat wij het beeld van een president-directeur creëerden, toen wij jullie hielpen om beter jullie nieuwe rol te begrijpen. Want inderdaad, president-directeuren zijn vandaag de koningen en koninginnen van weleer. Het is niet van belang welke titel gebruikt werd om jullie nieuwe totaliteit te omschrijven – alleen dat jullie beseffen dat jullie geen grenzen hebben, dat jullie kunnen creëren wat ook maar het meeste plezier voor jullie toeschijnt op ieder gegeven tijdstip.

Dat plezier is nu zeer waarschijnlijk gerelateerd aan het creëren van stukjes van jullie nieuwe rol die jullie niet noodzakelijkerwijs in/naar die rol duwen, maar in plaats daarvan glinsteringen van vreugde aanbieden van het creëren in die rol.

Aldus is het dat jullie in een nieuwe en verrukkelijke fase van zelfcreatie zijn. Eentje die jullie toestaat deze stukjes te verschuiven die jullie verbieden van het zijn van de Nieuwe Jij in al jullie totaliteit.

Jullie creëerden de energieën van de afgelopen paar maanden om jullie te helpen jullie opruimingsproces uit te voeren. Aldus hebben jullie dat. Nu is het tijd om met jullie Nieuw Jij rol te spelen. Aldus doen jullie dat – één puzzelstukje van creatie per keer.

Zo zij het.

Amen.
💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com

Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Série door Dr. Suzanne Lie: Gaia spreekt over haar Vierde Chakra

Standard

Gaia Spreekt Over Haar Derde Chakra

IMG_1232
14 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

HALEAKALA, MAUI

image

Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn als jullie je chakra’s met de mijne vermengen en mensen en planeet in/naar Eenheid verenigen. Ik nodig jullie nu naar mijn vierde chakra uit. Ik verwelkom jullie in mijn planetaire lichaam net zoals jullie in het proces zijn van mij in jullie menselijke lichaam te ontvangen.
Mijn Hart Chakra is gelokaliseerd in mijn geliefde Haleakala Krater in Maui, Hawaï. Sinds deze chakra de instroom/vrouwelijke polariteit representeert, is het “buiten” een krater. In een kleine bergtop binnenin deze krater, klopt mijn hart, mijn levenskracht in/naar iedere molecule van alle ontelbare vormen die mijn lichaam, de Aarde, THUIS noemen. Na millennia van mannelijke overheersing, heeft het Galactische Centrum recentelijk de Goddelijke Godin Kracht, de Magdalene Kracht, gerevitaliseerd in mijn Planetaire Hart Chakra om de ontwaking van de onverbloemde Vrouwelijke Kracht te vieren.
Met iedere slag van mijn hart, deel ik dit geschenk van de Vrouwelijke Kracht van LIEFDE met al mijn schepselen om de polariteiten van mijn derde dimensionale ervaring te balanceren. De Kracht van de Grote Moeder is nu Thuis gekomen, en zowel mannen als vrouwen kunnen de genezende kracht van de Godin, Haar Onvoorwaardelijke Liefde voelen, accepteren en projecteren.

VIERDE PERSOONLIJKE CHAKRA: HART
Eén bezoek aan de weelderige groei en de aromatische bries van Maui is voldoende om te begrijpen waarom het mijn hart is. Vanuit deze chakra onderwijs ik, Gaia, de Kracht van Liefde. Het is de Liefdeskracht binnenin jullie Hart Chakra dat jullie bekwaamheid versnelt om het Hogere Licht te accepteren en jullie bewustzijn uit te breiden.
Er is geen gradatie of meditatie dat toegang zal verkrijgen tot de hogere dimensies als jij je hart niet voor Liefde kunt openen. Zonder Liefde kan je niet voorbij het Lagere Astrale Vlak reizen en je bewustzijn is gelimiteerd tot de afgescheidenheid van de beperking van je ego zelf.
Liefde is de Kracht die jullie toegestaan hebben om voorbij jullie ego te gaan en om jullie Ziel/ZELF te integreren. Nu dat jullie het je herinnerd hebben en met de JIJ versmelten die jullie altijd geweest zijn, kunnen jullie het stromen van Onvoorwaardelijke Liefde ervaren dat vanuit het hart van mijn Ziel naar jullie Ziel koerst. Het is deze Liefde, boven al het andere, dat jullie aanstuurt om de controle van jullie illusionaire 3D werkelijkheid over te geven in/naar het Stromen van de Hogere Werelden.
De Hart Chakra wordt bestuurd door de thymus klier (zwezerik), wat het centrum van jullie immuunsysteem is. Jullie immuunsysteem geeft jullie een goede verdediging tegen ziekte en maakt jullie bekwaamheid om na een kwetsuur te genezen mogelijk. De Kracht van Liefde, wat vanuit jullie Hart Chakra straalt, is jullie grootste genezer. Helaas, kan het jullie ook kwetsbaar genoeg maken om je “hart gebroken” te laten worden. Door het voelen en accepteren van de Onvoorwaardelijke Liefde, welke onophoudelijk vanuit jullie geïntegreerde Ziel/ZELF stroomt, kunnen jullie jullie fysieke kwetsuren genezen en dan, de kwetsuren van anderen.
Onvoorwaardelijke Liefde kan ook de kwetsuren en onevenwichtigheden genezen die jullie in jullie vele incarnaties op mijn planeet verzameld hebben. Jullie zien, mijn Enen, dat Liefde de vermengende en genezende kracht is van het Universum. Door de Liefde die wij delen, kunnen wij het beste persoon met planeet verenigen om de grote ontwaking te creëren die zal resulteren in de Planetaire Ascentie

CHAKRA’S VERSMELTEN
Dierbare mensen van mijn Ziel, ik vraag jullie nu om wederom in/naar de kern van mijn lichaam te reizen om jullie essentie met de mijne te herverbinden. Jullie beginnen jullie reis binnenin een oude vulkaan, dus het pad naar mijn kern is duidelijk. Dieper en dieper gaan jullie doorheen wat eens een kolossale vulkaan was.
Uiteindelijk ben je in mijn kern, ver beneden mijn Stille Oceaan en wat eens het continent van Lemuria was. Visioenen van mijn eerste beschaving van de vorm komen je bewustzijn binnen, alsook oude herinneringen van je bezoeken aan mijn planeet bij de dageraad van de mensheid.
Je bent gereed om naar de oppervlakte van mijn planeet terug te keren, deze herinneringen met je meenemend. Langzaam, bijna alsof je zweeft, stijg je op naar de oppervlakte en wordt jij jezelf gewaar in mijn Haleakala Krater. Je beklimt de kleine berg die mijn hart representeert om beter de hartklop van mijn liefdeskracht te voelen, en plat op mijn grond te liggen om de persoonlijke en planetaire harten te vermengen.
Voel nu onze harten, kloppend als ÉÉN. Voel de kracht van onze verenigde Liefde. Neem een lang moment om deze “Eenheid van Liefde” toe te staan om iedere cel en atoom van je lichaam te genezen. Ik vraag dat jij, op jouw beurt, je genezing met mijn Lichaam, de Aarde, deelt, zodat onze partnerschap kan groeien in genezing en Liefde.
Terwijl wij onze harten vermengen, voel de koele, oceaan bries je lichaam strelen. Je bent op een kleine ronde berg, binnenin een ronde krater, binnenin een rond eiland omringd door een grote, en met leven-gevulde oceaan. Voel de Kracht van Drie, een cirkel binnenin een cirkel, binnenin een cirkel.
Voel de oude Wijsheid van mijn land, de Kracht van mijn oceanen, en de Liefde van mijn hart.
Het is hier waar de Opzichters van het Land, mijn mensen, zich aansluiten bij de Opzichters van het Water, mijn walvisachtigen, om de vele kwetsuren te genezen die aan mijn lichaam toegebracht werden door de lange ervaring van het derde dimensionaal zijn.
Nu, verenigen mijn mensen en walvisachtigen om “De Opzichters van de Planeet,” te worden, want WIJ zijn nu de “Wezens van de Aarde”. “WIJ” zijn de zeeën die doorheen onze lichamen en de emoties stromen die onze creativiteit activeren. WIJ zijn de gedachten die de fysieke matrix van het land creëren welke omringd is door de oceanen van planetaire emoties.
WIJ zijn de Liefde die ons land en water in Eenheid van Doel verenigd. WIJ hebben ontvangen van onze Nieuwe Wereld. WIJ zullen deze creatie in onze harten laten ontkiemen en geduldig dat Visioen van Liefde en Vrede vasthouden tot aan het moment van onze transformatie in/naar het Licht.
Ik, Gaia, ben immer dankbaar voor onze planetaire partnerschap. Samen, als ÉÉN Essentie, zullen wij de oude profetieën vervullen die gedurende millennia in onze harten gefluisterd werden. De “tijd” om deze beloften te vervullen is NU, en de plaats is HIER, in onze Harten. Herhaal alsjeblieft met mij:

“IK BEN Gaia.
IK BEN de Aarde.
IK BEN het HART.”

image

Neem de laatste letter van Aarde/Earth, “H” en plaats het aan het begin om “EARTH” in/naar “HEART/HART” te transformeren.”
Ik ben eeuwig dankbaar voor JULLIE Liefde en voor ONZE HART met HART en Persoon met Planeet vermenging.
IK BEN Gaia

💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie: ÉÉN Wording – Vierde Chakra ~ Mensen en Planeet – 14 Juni 2015 

Standard

14 juni 2015 – Dr. Suzanne Lie

IMG_1232

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

Vandaag zullen wij de informatie presenteren over de Vierde Chakra

 

DE VIERDE CHAKRA

image

LOCATIE: De locatie van onze vierde chakra is in ons hart.

BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de eerste van de hogere trillingen. Er zijn twaalf spaken of bloemblaadjes. Twaalf wordt in de numerologie gereduceerd naar het getal drie. Drie is het getal dat de relatie representeert tussen Wijsheid, Kracht/Macht en Liefde. Het is dit evenwicht dat een eerste focus is van de Hart Chakra. Wijsheid zonder Liefde en Macht/Kracht zou wreed en zwak zijn. Macht/Kracht zonder Wijsheid en Liefde zou gevaarlijk en zelfzuchtig zijn, en Liefde zonder Macht/Kracht en Wijsheid zou onverdiend bestraffend en onverstandig zijn. In onze harten moeten wij leren hoe alle drie deze deugden te vinden.

NOOT EN MANTRA: De noot voor deze chakra is F# en de mantra is “Yam” of “a”: als in ah. Deze mantra’s chanten in de sleutel van F#, onze aandacht ondertussen focussend op dit gebied van ons lichaam kan ons in staat stellen om meer bewust toegang tot de Hart Chakra te krijgen.

KLEUR: De kleur voor deze chakra is groen (en roze voor het Hogere Hart). Groen is de middelste kleur op het lichtspectrum en representeert genezing, groei en gezondheid.

REGELGEVING: De Hart Chakra is het kernpunt van onze lichamen, het centrale punt waar onze innerlijke mannelijke en vrouwelijke en onze menselijke en goddelijke energieën elkaar ontmoeten. De vierde chakra regelt ALLES van onze intra en inter-persoonlijke relaties. Deze chakra regelt ons inzicht van Liefde, onze bekwaamheid om te geven en Liefde van anderen te ontvangen, van onze hoogste essentie, en van ons zelf. Ons Hogere Hart bestuurt Onvoorwaardelijke Liefde en het lagere Hart bestuurt de menselijke liefde. Het bestuurt ook het mededogen, de genezing, longen, ademhaling, en ons gevoel van tijd, hetgeen verbonden is in de ritmische cyclussen van onze ademhaling en de hartslag.

ZINTUIG: De Hart Chakra regeert ons gevoel van aanraking. Aanraking is de eerste intimiteit die wij als zuigelingen kennen en blijft ons meest krachtige onuitgesproken middel van communicatie gedurende onze levens. De aanraking kan het meest liefdevolle of het meest beangstigende middel van communicatie zijn. Het is in onze harten dat wij over aanraking leren en hoe wij, op ons beurt, wensen om anderen aan te raken.

ASTROLOGISCH TEKEN: Weegschaal is het teken van relaties en Venus, de planeet van liefde, bestuurt het. Weegschaal leert ons om onze aandacht en Liefde te balanceren tussen ons zelf en diegenen waar wij van houden. Venus dringt er bij ons op aan om naar contact, Liefde, harmonie en de vergroting van zelf na te streven.

ELEMENT: De lucht is het element dat door deze chakra geregeerd wordt. De vierde chakra regeert ook onze longen, wat is hoe wij lucht – zuurstof – in onze lichamen brengen. De relatie tussen onze longen en ons hart is belangrijk/onontbeerlijk. Zonder de frisse zuurstof die onze longen in/naar onze harten sturen, zouden onze rode bloedcellen niet de vitale levenskracht door onze lichamen heen kunnen dragen.

BEWUSTZIJN: De vierde chakra regelt onze alledaagse, bewuste levens. Echter, zelfs in de meest wetenschappelijke persoon, komen enige vierde dimensionale aspecten van inlevingsvermogen en intuïtie naar boven. De Hart Chakra regelt ons familie en gemeenschapsbewustzijn, en het is door onze harten dat wij streven naar eenheidsbewustzijn met al het leven en met Moeder Aarde zelf.

Onze “menselijke liefde” kan vaak gevuld zijn met negativiteit, angst, haat en wreedheid. Echter, als wij kunnen functioneren vanuit ons “Hogere Hart”, is onze liefde Onvoorwaardelijk en zijn wij accepterend en vrij van oordeel. Het is de uitdaging van onze harten om te verbinden met de liefde van onze spirituele ZELF en deze te ontvangen, zodat wij de schade die anderen ons aangedaan hebben kunnen genezen/herstellen. Dan, vanuit de hartruimte van genezing en zelf-liefde, kunnen wij ook van anderen houden.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert het adolescente stadium van het leven, In de adolescentie, creëert een kind zijn of haar eigen identiteit, en om dit aldus te doen, rebelleren zij vaak tegen diegenen die van hen gehouden en hen begeleid hebben. Zij moeten dan de kwaliteiten van Wijsheid, Macht/Kracht en Liefde vinden die zij ontvangen hebben van hun innerlijke en externe werkelijkheden om de persoonlijkheid te ontwikkelen die zij wensen te leven.

SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat het best gerepresenteerd wordt door de Hart Chakra is de Renaissance. Het was tijdens de Renaissance dat kunst en schoonheid herboren werden na een lang en pijnlijk donker tijdperk. Het concept van “naties” begon de werkelijkheid van “keizerrijken” te vervangen, en het verafgoden was hoofdzakelijk gefocust op één God.

HORMOON/ENDORCRIENE KLIER: De endocriene klier voor deze chakra is de Thymus Klier of Zwezerik, wat de kern is van ons immuunsysteem en onontbeerlijk is voor onze genezing. Vaak werd er gezegd, “Liefde geneest”. Zowel de psychologische en de fysiologische centrums van genezing zijn in de Hart Chakra. Het hart staat bekend als het symbool van het leven. In de metafysische (geestelijke) literatuur wordt gezegd dat de Atma, wat de Drievoudige Vlam van het Leven is, geactiveerd wordt bij onze geboorte en geblust bij onze dood.

ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de cardiale plexus, wat het neurologische kernpunt is voor het hart, de longen en de bloedsomloop. Zonder de circulatie van het bloed en de zuurstof, kunnen wij niet in onze derde dimensionale wereld leven.

ZUIVER: Wanneer onze Hart Chakra zuiver en gebalanceerd is kunnen wij Liefde, mededogen, acceptatie en vervulling ervaren. Ons hart en het ademhalingssysteem zijn sterk en gezond, we hebben een goed immuunsysteem, en wij voelen ons rustig en vreugdevol. Wij zijn in staat om onze mannelijke en vrouwelijke aspecten te balanceren alsook onze menselijke en onze goddelijke aspecten. Onze relatie met ons ZELF en met anderen is gelukkig, en wij hebben onze dienstverlening aan onze familie, onze gemeenschap, onze natie en onze planeet gevonden.

ONZUIVER: Wanneer onze Hart Chakra onzuiver is, hebben wij een immuniteit’ mankement, gebrek van vreugde, hartproblemen, en bitterheid in het leven. Wij zijn ongevoelig, emotioneel gesloten, passief en droevig. Wij hebben hart- en vaat of ademhalingsproblemen. We mogen te lijden hebben van hoge bloeddruk, een hersenbloeding, een hartaanval of astma. Onze levens voelen vaak onvervuld en we hebben onze positie in onze familie en in onze gemeenschap niet gevonden. Onze relaties zijn liefdeloos omdat wij niet in staat zijn om liefde te ontvangen, net zoals het te geven. We zijn vaak kritisch, oordelend, zonder mededogen en vreugdeloos.

AARDE CHAKRA: De Hart Chakra van de Aarde is Haleakala, Maui. Eén bezoek aan de weelderige groei en aromatische bries van Maui is voldoende om te begrijpen waarom het Moeder Aarde Haar Hart is.

DIMENSIE: De Hart Chakra bestuurt het Beta Golf Bewustzijn van het alledaagse derde dimensionale leven en het Alfa Golf Bewustzijn wat de brug naar de hogere dimensies is. Wanneer ons hart open is, kunnen wij de schoonheid van ieder moment leven, iedere roos ruiken, een werkelijkheid van Liefde en Harmonie creëren en ons superbewuste begeleiding combineren met ons alledaagse leven.

Metafysisch, regeert de Hart Chakra de gebieden van de hersenen die de hogere cortex/schors en het abstracte denken zijn. Deze gebieden worden het best geactiveerd wanneer wij “in de stemming zijn” van het behandelen van onze alledaagse werkelijkheid en wanneer wij de tijd en focus genomen hebben om toegang te verkrijgen tot onze creatieve zelf.

SAMENVATTING: Onze Hart Chakra bepaalt onze bekwaamheid om ons bewustzijn uit te breiden. Er is geen gradatie of meditatie die toegang zal hebben tot de hogere dimensies als wij onze harten niet voor Liefde kunnen openen. Zonder Liefde zouden wij niet voorbij het Lagere Astrale Vlak kunnen reizen, en ons bewustzijn zou gelimiteerd zijn tot de afgescheidenheid en beperking dat gepresenteerd wordt door ons ego zelf.

Boven al het andere, is het LIEFDE dat ons toestaat om de trappen te beklimmen naar ons waarnemende zelf en echte objectiviteit in onze levens toestaat. Vanuit een perspectief van objectiviteit, kunnen wij vrij zijn van de verlangens en passies van het alledaagse leven. Dan kunnen wij vrij zijn om onze mening te vinden terwijl wij voortgaan doorheen de ontwikkeling van ons bewustzijn van afhankelijk – naar onafhankelijk – naar betrouwbaar.

Wanneer ons Hart Chakra geopend is, is ons gevoel van zelf niet beperkt tot ons ego. Wanneer wij geleerd hebben om onze mannelijke/vrouwelijke en menselijke/goddelijke energieën te balanceren, breiden wij ons ZELF uit van het individuele bewustzijn – naar het familie bewustzijn – naar een gemeenschap’ bewustzijn – naar het nationale bewustzijn – naar het planetaire bewustzijn. Dan zijn wij ÉÉN met de Moeder, Lady Gaia, en kunnen wij beseffen dat wat het ook is dat wij een ander lid op het lichaam van de Aarde aandoen, wij ons zelf aandoen.

image
💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie : Gaia Spreekt Over Haar Derde Chakra ~ Samensmelting

Standard

11 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

IMG_1232

Gaia spreekt over haar derde Chakra ~ Samensmelting 


MT. KILIMANJARO, AFRIKA

image

Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn terwijl jullie je chakra’s met de mijne vermengen in de vermenging van persoon met de planeet. Ik nodig jullie nu naar mijn Derde Chakra uit. Ik verwelkom jullie in mijn planetaire lichaam, net zoals jullie in het proces zijn van mij te verwelkomen in jullie menselijke lichaam. De Derde Chakra is een mannelijke/uitstroom polariteit, hetgeen de uitstroom van onze persoonlijke macht/kracht representeert.

De uitdaging van deze chakra is om je eigen innerlijke Licht te vinden en het met de wereld te delen door je Innerlijke Kracht op een uitstromende manier te projecteren. Vaak, wanneer mijn mensen niet in staat zijn om hun innerlijke kracht te ontdekken, raken zij angstig en proberen de kracht van een ander te stelen door overheersing en controle.

Mt. Kilimanjaro representeert de kracht van een piek, alleen staande in een onherbergzaam land. Deze piek heeft het niet nodig om voor kracht uit diens omgeving te trekken. In plaats daarvan, neemt het commando door diens machtige baken van innerlijke kracht te projecteren dat het verkregen heeft door het lange proces van het worden van een berg.

Mt. Kilimanjaro is de bron van mijn oude kracht/macht. Hij was getuige van de geboorte van de mensheid en heeft overleefd als de gigantische buis die Hij is. Met zijn piek in de wolken en Zijn basis verbonden aan harde, steenachtige grond, staat Hij trots. Hij is de Kracht Binnenin mijn ziel, mijn schildwacht en bewaker. Ik verkrijg grote kracht door Zijn uitstraling, en ik ben immer vertrouwend in Zijn bekwaamheid om mij te beschermen en te gidsen.

DERDE PERSOONLIJKE: ZONNEVLECHT

Mt. Kilimanjaro is één van de grootste vrijstaande bergen in de wereld. Vanuit mijn Derde Chakra kan ik, Gaia, jullie laten zien hoe jullie grote “Kracht Binnenin” te gebruiken om de moed te vinden om ALLEEN TE STAAN. Jullie persoonlijke Derde Chakra wordt geregeerd door jullie alvleesklier en bestuurt de vele organen van de spijsvertering, synthese en distributie van het voedsel dat jullie fysieke lichaam bekrachtigd.

Deze chakra, bij jullie Zonne Zenuw-Plexus, is ook waar jullie milt een overvloed van prana ontvangt om door jullie gehele systeem heen gedistribueerd te worden. Prana, intelligent Licht, is jullie spirituele voedsel en één van de primaire bronnen van jullie innerlijke kracht. Vandaar dat, jullie Derde Chakra omgaat met de spijsvertering, synthese, distributie en uitstraling van jullie spirituele voedsel, alsook jullie fysieke voedsel.

Jullie Derde Chakra is ook het portaal naar jullie vierde dimensionale “psychische vaardigheden”. Helaas, werd een grote hoeveelheid van de kracht/macht van jullie vierde dimensionale vaardigheden gestolen door of aan anderen gegeven toen jullie een kind waren.

Nu, als een volwassene, kunnen jullie leren om jullie zelf te beschermen van dit overhevelen van macht door bewust jullie denken te bewaken. Als je wat voor gedachten dan ook toestaat dat je een slachtoffer bent jegens wie of wat dan ook, inclusief jullie eigen ego/zelf, hebben jullie bewust iets buiten jullie ZELF toegestaan om de “Macht Over” jullie leven te nemen. De Derde Chakra is bedoeld om de uitstroom van jullie persoonlijke kracht/macht te zijn.

Echter, omdat er zoveel angst is in de derde dimensionale wereld, kan de vierde dimensionale aura van deze angst “als extra bepakking” meegenomen worden naar de instroom van de prana in/naar jullie zonnevlecht. Deze lagere frequentie van angst kan dan het onbewaakte psychische gebied van jullie Derde Chakra binnengaan. Niettemin, kunnen jullie jezelf beschermen tegen angstige uitstralingen door een sterke uitstroom van jullie eigen innerlijke kracht/macht te onderhouden/handhaven.

Het is ook behulpzaam om mijn machtige Mt. Kilimanjaro te visualiseren, staande als de bewaker aan de entree naar jullie zonnevlecht. Sta de kracht van mijn berg toe om een frequentie-net te creëren om deze chakra af te schermen zodat alleen de frequentie van Liefde toegestaan zal zijn om binnen te komen. Op die manier, zal de lage trilling van angst eruit vandaan gefilterd worden, terwijl de hoge trilling van prana toegestaan zal worden binnen te komen.

Om te verzekeren dat je jouw frequentie-net geactiveerd houdt, gebruik je geopende Derde Oog om wat voor angstige, lage frequentie uitstralingen dan ook die proberen om jouw zonnevlecht binnen te komen gewaar te worden. Op deze manier, zal alleen je Ziel/ZELF, die ver boven de dreiging van de vierde dimensionale duisternis is, diens aandacht wenden naar wat voor negativiteit, psychische gebieden dan ook. Op deze manier, kan je bewust zijn van externe negativiteit, maar tezelfdertijd, zal je diens entree in je lichaam ontzeggen door je “firewall” stevig op z’n plaats te houden.

Aanvullend, door met de kracht van mijn Derde Chakra te vermengen, heb je de kracht om vrij te staan van de beïnvloeding van de psychische lekkage van anderen. Deze Innerlijke Kracht zal je de bekwaamheid geven om de wereld met een sterke overtuiging om je ZELF te ZIJN onder ogen te komen. Je bent dan sterk genoeg om angst in het gezicht te kijken en te WETEN dat je altijd beschermd bent door de Kracht Binnenin je ware, Multidimensionale ZELF.

CHAKRA’S VERMENGEN

Reis wederom naar beneden in/naar de kern van mijn lichaam om je Essentie te herverbinden met de mijne, de Essentie van Gaia. Omlaag, omlaag, omlaag reis je in/naar mijn derde en vierde dimensionale lichaam. Terwijl je dat aldus doet, herinner je leven na leven van je vele incarnaties op de Aarde. Sta jezelf toe wat voor duisternis dan ook te voelen dat aangehecht mag zijn aan wat voor van deze “andere werkelijkheden” dan ook. Vrees deze duisternis niet, want je zult het naar Kilimanjaro brengen om gereinigd en losgelaten te worden door de berg diens grote Kracht.

Terwijl je langzaam omhoog naar de oppervlakte gaat, voel jij je zwaar met de psychische aanhechtingen die je in je vele aardse incarnaties verzameld hebt. Deze aanhechtingen zijn zoals virussen in je computer, in die zin dat zij onzichtbaar zijn doch tussenbeide komen met je bekwaamheid om informatie te verwerken en met je werkelijkheid te communiceren.

Na wat lijkt vele levensspannen, wat, natuurlijk, het geweest is, wordt jij jezelf gewaar aan de basis van de Machtige Kilimanjaro. Je ervaart een toevloed van opwinding als je jouw psychische last aan de voeten van de Kilimanjaro gooit! Nu, vrij van de oude, psychische uitwaseming en open om je vierde dimensionale psychische vaardigheden vrij te maken, VOEL jij je persoonlijke kracht/macht vermengen met mijn planetaire kracht/macht.

Ben je bewust van de hitte die opstijgt vanaf de basis van de Berg als je aan de wandeltocht begint naar de bergtop die de Hemelen kust. Neem een lang moment om jezelf compleet te aarden door je Eerste Chakra diens wortel diep in de berg te sturen. Wederom ben je in de berg “ingeplugd”, verenig je Derde Oog diens Ziel visie met de psychische visie van je Zonnevlecht, zodat je het duidelijkste Pad voor je reis mag WETEN.

Met kracht en doorzettingsvermogen, beklim de berg. Sta ieder stap oo het lichaam van Kilimanjaro toe om je macht Binnenin te doen laten ontwaken. Denk alleen aan je zege als je de piek benadert en de macht/kracht die het vasthoudt. Weet dat je deze berg alleen, alleen kunt beklimmen, want het is een symbool van de kracht/macht die jij binnenin jezelf moet vinden.

Neem mijn Planetaire Kracht in je op, verteer, assimileer en integreer het met je Persoonlijke Kracht. Ben altijd zelfvertrouwend van je succes en bescherm tegen ieder negatief of angstig denken. JIJ bent een sterke Spirituele Strijder, die vecht voor een vreedzaam en gelukkig leven. Je enige vijand is angst. Spoel die angst weg met de immense uitstroom van je Macht Binnenin, terwijl je zegt:

“IK BEN de Bewaker van mijn ZELF EN mijn Planeet.

IK BEN in volledige controle van MIJN leven.

Ik Sta Alleen, niettemin BEN IK verenigd met de Aarde.”

image
Houd deze uitstraling van je Macht Binnenin vast terwijl je door je alledaagse werkelijkheid wandelt. Projecteer die Macht naar buiten jullie wereld in, en sta het toe een Pad op te ruimen waarop je net zo majesteitelijk als de Kilimanjaro kunt treden.

Ik vermeng mijn Leeuwen hart met de jouwe,

Gaia

💖 In licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie: ÉÉN Wording – Derde Chakra ~ Mensen en Planeet & Gaia – 11 Juni 2015 

Standard

11 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

IMG_1232

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

Vandaag zullen wij de informatie presenteren over onze Derde Chakra,

En morgen zullen wij van Gaia en Haar Derde Chakra horen.  

DE DERDE CHAKRA

image

LOCATIE: De derde chakra is gelokaliseerd tussen het borstbeen en de navel.

BLOEMBLAADJES: Er zijn tien bloemblaadjes in de derde chakra welke, wanneer zij draaien, eruit mogen zIen als een draaikolk. In de numerologie, wordt het getal 10 gereduceerd naar het nummer 1. Nummer één symboliseert het begin, zoals “In het begin was daar het woord,” en ieder woord begint met een gedachte. Zelfs als het onbewust is, gaat de gedachte vooraf aan de communicatie. De derde chakra representeert ook onze communicatie met de vierde dimensionale astrale wereld, dat te vaak onbewust is.

NOOT EN MANTRA: De noot voor deze chakra is D en de mantra is “ram” of “aum”.

KLEUR: De kleur van deze chakra is geel tot goud. Wanneer dit gezien wordt in iemands aura met een astrale visie, representeert de kleur geel het intellectuele denken. De kleur goud representeert identificatie met iemands Zielkwaliteiten. Een overheersing van geel in iemands aura representeert iemands gehechtheid aan diens ego’s rationele gedachte. Aan de andere kant, representeert de overheersing van goud in iemands aura een ego dat diens controle over het fysieke Aarde voertuig aan diens Ziel overgegeven heeft.

Op een fysiek niveau, staat de kleur geel voor voorzichtigheid. Geel is tussen het rood van “stop” en het groen van “ga”. Grote voorzichtigheid is nodig om onze fysieke en astrale zelven te integreren. De weg naar de spiritualiteit is geplaveid met voorzichtig geduld.

REGELGEVING: De derde chakra regelt het MENTALE gedeelte van ons bewustzijn en regeert het denken, zowel psychisch als intellectueel, en de kracht, controle en/of vrijheid die door onze denkvermogens verkregen is. Deze chakra is de “kracht chakra”. Het regeert ons gevoel van zelf, de macht die wij binnenin en over onze bestemmingen hebben, de macht die wij over anderen hebben, en de macht die anderen over ons hebben.

Als een persoon te yin, vrouwelijke energie, is dan mag hij of zij zich machteloos voelen. Aan de andere kant, als een persoon te yang, mannelijke energie, is dan mag hij of zij de neiging hebben om agressief of hebzuchtig te zijn. De derde chakra, welke aan de lever, galblaas, maag, milt en alvleesklier relateert, reguleert hoe gecentreerd wij ons voelen gedurende de dag in relatie tot onze mentale aanleg en onze bekwaamheid om zelf-gemotiveerd te zijn.
De projecties van ons ego en onze vitale energieën worden beide door deze chakra beïnvloed omdat het regelt hoe goed wij ons gevoel van Zelf kunnen handhaven wanneer we in een machtsworsteling met iemand anders zijn. De strijd tussen ego’s is moeilijk om te winnen als we kinderen zijn en onze tegenstander onze ouder is. Daarom, houdt deze chakra de geheimen vast van de vele machtsworstelingen die wij met onze ouders, en andere autoriteitsfiguren als een kind vochten en verloren.

De derde chakra staat bekend als de toegangspoort in/naar het Astrale Valk van de vierde dimensie. Het regelt daarom onze astrale emoties. Echter, deze emoties zijn zeer anders dan de fysieke emoties die gevoeld worden door onze tweede chakra. Onze tweede chakra regelt emoties van overleving, het instinctieve type; terwijl, de emoties van de derde chakra verstrengeld zijn met onze gedachteprocessen.

Deze meer “verstandelijke emoties’ worden als reacties op anderen gevoeld, en als reacties op onze verlangens en doelstellingen. Het is deze combinatie van gedachte en emoties die onze toegangspoort openen in/naar de vierde dimensie. Eenmaal geopend, kan dit portaal beginnen om derde dimensionale gewaarwordingen met de hogere zintuigen van onze fysieke, intuïtieve bewustzijn te veronachtzamen.

De integratie van onze fysieke en astrale lichamen kan echter een volgende controle kwestie creëren voor de derde chakra. Behalve de controle kwesties van andere ego’s die proberen om hun persoonlijke macht over een ander te demonstreren, zijn er de innerlijke controle kwesties van gedachten vs. emoties, intuïtie vs. het intellect, en yin vs. yang.

ZINTUIG: De derde chakra regelt ons zintuig van het zicht. Het regelt het fysieke zicht van onze derde dimensionale bewustzijn alsook het “tweede” zicht, of astrale visie, van onze vierde dimensionale bewustzijn.

ASTROLOGISCH TEKEN: De leeuw is een astrologisch teken dat vaak geassocieerd wordt met deze chakra. De leeuw, welke door de zon geregeerd wordt, symboliseert onze warmte en kracht alsook ons streven naar erkenning, macht en sociale status. Astrologisch, representeert onze Zon het egosysteem dat wij in dit leven belichamen.

De derde chakra representeert het worstelen van dat egosysteem, eerst met anderen en dan met onze Ziel. Wanneer wij onze kracht binnenin onszelf vinden, hoeven wij niet langer meer tegen anderen te worstelen. Dan moet ons ego leren te herkennen de rustige, kleine stem van onze Ziel en leren om de controle van ons Aarde voertuig over te geven aan deze superieure Kapitein.

ELEMENT: Vuur is het element dat geassocieerd wordt met deze chakra. Vuur representeert het elektrische/neurale gedeelte van onze derde dimensionale fysieke lichaam. Elektriciteit wordt geassocieerd met onze bekwaamheid om bewust ons gedrag te regelen door onze gedachten, omdat het het elektrische afvuren van ons zenuwsysteem is dat onze cortex/schors toestaat ons gedrag te kiezen.

Wanneer wij de “wilskracht” verkregen hebben om onze gedragingen, acties, woorden en houdingen te kiezen, zijn wij bewust in controle van ons leven. Aan de andere kant, als ons gedrag, acties, woorden en houdingen niet bewust gekozen zijn dan reageren wij in plaats van te antwoorden. Dan, hebben we niet het gevoel alsof wij “in controle” zijn van ons leven omdat wij niet in staat zijn een antwoord te kiezen die ons bekrachtigd.

De derde, zonnevlecht chakra regeert het dieren koninkrijk waarvan gezegd wordt dat de mensheid aan de top van de hiërarchie staat. Deze definiëring wordt gemaakt door de grootte van onze cortex en onze veronderstelde bekwaamheid om onze eigen bestemming te controleren. Echter, die controle wordt niet alleen gebaseerd op de grootte van onze cortex. Walvissen en dolfijnen hebben grotere cortexen dan wij, en dolfijnen hebben in feite meer spraak mechanismen dan mensen. Echter, walvissen en dolfijnen zijn gedurende vele jaren aan de genade van het geweld van de mensheid overgeleverd geweest.

Mensen hebben ook andere mensen schade berokkend, vermoord en geknecht. De derde chakra is de chakra die handelt met zowel inter- als intra-soorten die worstelen voor macht en dominantie. De bekwaamheid om onze gedachten en gevoelens door de spraak te communiceren is altijd een belangrijke factor geweest in die worsteling.

BEWUSTZIJN: Het gebied van de hersenen, dat geassocieerd is met deze chakra is de neo cortex, welke het begin is van het hogere mentale functioneren. De derde chakra representeert onze derde dimensionale bewustzijn, alsook hoe onze vierde dimensionale astrale lichaam onze fysieke wereld beïnvloedt. Als we iedere bewuste beïnvloeding van ons astrale zelf niet toestaan, beperken wij onze werkelijkheid.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert de leeftijden vanaf 6 jaar tot de adolescentie. Dit is het tijdskader wanneer het kind met school begint en weg beweegt van de onophoudelijke beïnvloeding van de familie. Vanaf de leeftijden van 6 naar 12 jaar, wisselwerken kinderen met leraren, vrienden en de vrienden van hun families, maar hun primaire beïnvloeding is nog steeds hun thuis.

Kinderen van deze leeftijd worden zich in toenemende mate bewust dat zij anders zijn dan hun ouders. Specifiek als zij in/naar de vroege adolescentie verhuizen, stuurt dit besef hen aan om hun eigen identiteit binnenin de familie te vinden. Vanaf 12 jaar naar de adolescentie, wisselt de focus van de familie naar vrienden. Als deze jonge adolescenten in staat zijn om een gevoel van zelf te ontwikkelen terwijl zij in het familiesysteem leven, zullen zij een gemakkelijker tijd hebben wanneer zij dat proces buitenshuis herhalen.

SOCIALE TIJDLIJN: Antropologisch, representeert de derde chakra de beschaving van ongeveer 5,000 jaren geleden toen de grote keizerrijken van Egypte, Syrië, Griekenland en Rome bestonden. Deze maatschappijen werden dominant door de Macht-Over hun tegenstanders. De opkomst en piek van deze beschavingen markeerde de uitbreiding van de verstandelijke bekwaamheden van de mensheid. In deze beschavingen, hadden op z’n minst sommige leden van de maatschappij “tijd” om iets voorbij de overleving na te streven. Veelvoudige Goden en Godinnen alsook dieren, werden door de meeste van deze maatschappijen verafgood.

HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor de derde chakra is de alvleesklier. De alvleesklier speelt een belangrijke rol bij de vertering van het voedsel. De alvleesklier scheidt het hormoon insuline af, wat het bloedsuikerniveau in het systeem en de benodigde metabolisme voor het verteren van koolhydraten reguleert. Enzymen die afgescheiden worden door de alvleesklier zijn belangrijk voor het evenwicht van vetten en proteïnen.

Deze endocriene klier wordt afgeworpen wanneer teveel suiker in het systeem opgenomen is. Dit is vaak omdat de persoon meer zoetheid in diens leven wil en niet weet hoe het te krijgen. Alcoholische dranken converteren ogenblikkelijk naar suiker, en diabetes kan resulteren door alcoholisme. Wederom, heeft deze persoon niet het gevoel alsof zij de macht/kracht binnenin hebben om het leven onder ogen te komen en moet een substantie nemen om zichzelf te troosten.

ZENUW PLEXUS: De zonnevlecht, welke gelokaliseerd is net onder de ribbenkast, is welke geassocieerd wordt met deze chakra. Gebieden van het lichaam geassocieerd met deze chakra zijn de lage rug, onderbuik, het verteringssysteem, maag, lever, milt, galblaas en het autonome zenuwsysteem.

ZUIVER: Wanneer de derde chakra zuiver is hebben wij een sterk gevoel van persoonlijke kracht/macht en zelfmotivatie. Onze machtworstelingen met anderen zijn minimaal omdat wij de verantwoordelijkheid accepteren voor de creatie van onze eigen werkelijkheid. Daarom, voelen wij ons niet het slachtoffer of door anderen gecontroleerd. Als er een probleem is in ons leven, beseffen wij dat, “Als het naar me toekomt, is het van mij om ermee om te gaan”. Wij hebben vindingrijke bekwaamheden voor het maken van beslissingen, een sterke wilskracht, en een goed zelfbeeld.

Aangezien we de leiding over ons leven nemen, hebben we een goede gezondheid en vitale energie. Wanneer wij de yin en yang, gedachten en emoties, intuïtie en intellect, wilskracht en overgave aan de Ziel kunnen balanceren, kunnen wij bewust zijn van de vele boodschappen die naar ons toekomen vanuit het Astrale Vlak. Wij zijn in staat om onszelf af te schermen van de “fysieke trekkracht” van anderen, aangezien wij in staat zijn om onze emoties te onderscheiden van de emoties van anderen. Wij kunnen dit doen omdat wij geluisterd hebben naar onze eigen Astrale Wereld terwijl het met ons communiceerde via onze dromen en verbeeldingskracht.

ONZUIVER: Wanneer de derde chakra onzuiver is, voelen wij ons machteloos. Aangezien wij voelen dat wij geen bekwaamheid hebben om te verzamelen wat wij nodig zijn wanneer wij het nodig zijn, kunnen we gereduceerd worden naar hebzucht, twijfel, kwaadheid, en dan, natuurlijk, schuldgevoel. Onze lichamen reageren op de onophoudelijke spanning door zweren, geelzucht, hepatitis, diabetes, hypoglykemie en galstenen te ontwikkelen. Ons gevoel van machteloosheid in de wereld veroorzaakt buitensporige zorgen, hypochondrische pijn, ergernis en uitstelgedrag. We zijn overdreven gevoelig, huilen gemakkelijk, voelen vermoeidheid en zijn vaak verontrust en/of gedeprimeerd.

Onze bekwaamheid om de innerlijke roep van ons Astrale leven te integreren met de externe wereld creëert een overgevoeligheid voor de psychische wereld van anderen. Andere mensen hun angst, hetgeen de “luidste” emotie is om gevoeld te worden in onze derde chakra, voegt toe aan onze eigen angst. Het wordt dan in toenemende mate moeilijk om bij anderen of in groepen te zijn. Onze gedachten racen tegen ons met obsessieve gedachten en zorgen. Onze negatieve emoties vergroten dan ons negatief denken en houden ons in een constante staat van beroering.

De macht welke wij in ons verleden verloren moet herkregen worden zodat wij in het heden kunnen leven. We moeten teruggaan om de negatieve kernovertuigingen te vinden die wij tegen onszelf houden. Deze overtuigingen herinneren ons er voortdurend aan dat wij inadequaat zijn om de uitdagingen van het leven onder ogen te komen, en dat wij niet de persoonlijke kracht/macht hebben om gelukkig en succesvol te zijn.

CHAKRA VAN DE AARDE: De Aarde haar derde chakra is Mt. Kilimanjaro, Afrika. Mt. Kilimanjaro is één van de grootste vrijstaande bergen in de wereld. De andere grootste vrijstaande berg is ook in Afrika, het hart van onze eerste grote beschavingen. Mt. Kilimanjaro herinnert ons aan de macht/kracht welke wij kunnen verkrijgen om alleen te staan door onze “kracht binnenin” te vinden.

DIMENSIES: Deze chakra representeert onze derde en vierde dimensionale lichamen. De derde chakra is de toegangspoort naar de vierde dimensie. Helaas, wordt deze “toegangspoort” vaak eerst in onze lichamen ervaren door ongemakkelijke gevoelens in het derde chakra gebied van onze lichamen.

Om te vermijden een slachtoffer te zijn voor de psychische wereld van anderen, moeten wij onze eigen vierde dimensionale kracht/macht verzamelen. Wanneer wij vrede gemaakt hebben met onze innerlijke wereld, alsook met de gedachten en gevoelens die in die wereld ontstaan, zullen wij onze werkelijke kracht/macht vinden om ‘alleen te staan’ in de externe wereld.

SAMENVATTING: Onze derde chakra gaat om met de spijsvertering, synthese, distributie en uitstraling van onze persoonlijke kracht. Onze maag, alvleesklier, galblaas en lever hebben te maken met onze spijsvertering en synthese, en onze milt en het autonome zenuwsysteem distribueert en straalt onze kracht uit.

Onze persoonlijke kracht werd in onze kindertijd versterkt of begrensd. Driedimensionaal, bekrachtigde onze vroege omgeving ons hetzij onze ouders vriendelijk, positief en ondersteunend waren of dat zij ons kansen/mogelijkheden gaven om onze eigen beslissingen te maken om succes of mislukking te ervaren. Onze vroege omgeving nam onze macht weg als onze ouders ons beperkten met kritiek, wreedheid, ongevoeligheid en onterechte straf.

Vierdimensionaal, werd onze macht/kracht gegeven of gestolen door de gedachten en gevoelens van diegenen rondom ons heen in onze vroege jaren. Hoewel wij onze vierde dimensionale machten/krachten door de volwassenheid verworpen mogen hebben, was het een normaal onderdeel van onze kindertijd. Vaak, als kinderen konden wij feeën zien, met onze hond praten, en onze pluchen dier of pop als in leven zijnde ervaren. De volwassenen mogen dan gezegd hebben, “Hoe schattig. Wat een fantasie heb jij”.. OF “Zwijg, er zijn geen feeën en honden kunnen alleen blaffen”.

Dus wat geloofden wij? Waar gaven we macht aan, de “sprookjes” feeën, de hond die van ons hield, of de ouder die ons een thuis en voedsel gaf? De regel van de natuur is overleving. We konden zonder feeën en pratende honden overleven, maar we konden niet overleven zonder een thuis en voedsel. Daarom luisterden wij naar “hen,” degenen die ons opvoeden. Hun werkelijkheid werd onze werkelijkheid.

Als we fortuinlijk genoeg waren om ouders te hebben die zich krachtig voelden en ons liefde, bescherming en aanmoediging gaven, hadden wij een gelukkige veilige werkelijkheid waarin wij tot bloei konden komen in ons volste potentieel. Aan de andere kant, als onze ouders bange, kwade, machteloze slachtoffers waren jegens anderen of jegens het ‘systeem,” dan zijn wij in gevaar van die wereld te hercreëren, aangezien het ons enige model was. Wij creëerden die werkelijkheid ook omdat de toegangspoort naar onze Ziel, onze vierde dimensionale astrale wereld, gedempt en afgedaan werd als “slechts onze fantasie”.

Als kinderen, was de vierde dimensionale fysieke “toegangspoort” nog steeds open, en konden wij duidelijk ALLE pijn, angst, kwaadheid en verdriet van onze familie en anderen met wie wij intiem waren gewaarworden. Het belangrijkste probleem was dat wanneer wij “psychisch” de astrale omgeving rondom ons heen oppikten, hetgeen de gedachten en gevoelens van anderen was, het niet gewaar werden als de gedachten en gevoelens van anderen. We werden het gewaar als die van onszelf. WIJ voelden ons zoals het slachtoffer, WIJ waren verdrietig, kwaad of bang, en WIJ geloofden dat wij geen beter leven zouden kunnen creëren.

Daarom, creëerden wij kernovertuigingen over onszelf die ons beschermden voor onze oncomfortabele emotionele wereld. Deze kernovertuigingen gingen gewoonlijk over onze eigen beperkingen, zoals: “Ik ben niet goed genoeg”; “Ik verdien het niet”;’of “Ik ben niet waardig”. Dan konden wij de noodzakelijke overtuiging vasthouden dat het onze tekortkoming was en niet de tekortkoming van onze ouders, hetgeen de bron van onze problemen was. De werkelijkheid is, dat de kernovertuigingen die wij creëerden waarschijnlijk dezelfde kernovertuigingen waren die onze ouders creëerden en fysiek aan ons doorgaven.

Desalniettemin, creëerden deze kernovertuigingen een illusie van bescherming voor een hardvochtige en vreemde wereld. Ja, voor ons innerlijke zelf die zich herinnerde dat wij Gouden Lichtwezens zijn, voelde de derde dimensie zeer hardvochtig en inperkend aan. Daarom, vergaten de meesten van ons over ons Lichtlichaam omdat wij niet naar dat lichaam terug konden keren, en het veroorzaakte ons alleen maar pijn het ons te herinneren.

In het bovenstaande scenario, leert het kind dat macht gelijk staat aan “Macht Over” een ander. Als hun eigen ouders slachtoffers waren, dan moeten zij dat aldus ook zijn. Ook, omdat het kind nog steeds het “tweede zicht” had van het Astrale Vlak, kon deze de angst van het slachtofferschap zien en voelen dat de fundering was van diens ouders woede en verdriet.

Hoe kan een kind over “macht binnenin” leren?? Hoe kan een kind positieve kernovertuigingen leren zoals: “Ik ben krachtig, ik ben slim en ik ben beminnelijk? De ouder kan “handelen alsof” zij liefdevol zijn, “handelen alsof” zij niet bang zijn, en “handelen alsof” zij gelukkig zijn. Echter, het kind “voelt” nog steeds de waarheid omdat hij of zij nog steeds ontwaakt is jegens zijn of haar Astrale Zelf. Helaas, met de tijd dat het kind geleerd heeft om die toegangspoort te sluiten, is de schade al aangericht.

Wat kunnen ouders doen?

Een ouder kan teruggaan in/naar zijn of haar eigen kindertijd, de oorzaak en dan hun eigen negatieve kernovertuigingen vinden, en hen genezen. Dan hoeft de ouder niet gelukkig en liefdevol te “acteren”. Dan, kan de ouder gelukkig en liefdevol “zijn”. We kunnen niet geven wat we niet hebben. Als we geen geld hebben voor onszelf, hoe kunnen we het dan weggeven? Als we geen liefde voor onszelf hebben, hoe kunnen wet het dan weggeven? Onze maatschappij heeft de macht in geld gezien en zal alles doen om het te krijgen. Maar hoeveel van ons hebben werkelijk de macht van Liefde ervaren, Liefde van ons ZELF voor ons zelf.

image

💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/