Categorie archief: Spiritualiteit

Affirmatie: “Belichaam je Ziel”

Standaard

Vandaag ontwaak Ik

En Ik Ben

Nog mooier

Nog gezonder

Nog meer in harmonie als ooit ervoor

Vandaag verwelkom ik en ontwaak ik in Al wat Ik Ben

Ik claim en laat nu al de schoonheid, al de welvaart, al de puurheid, al de vreugde en liefdevolle krachten van mijn ziel vrij stromen door gans mijn zijn

En mogen ze door gans mijn dag uit schijnen en ieder op mijn pad zegenen met het licht en de liefde dat Ik Ben en belichaam

Mogen ik zijn waar ik dien te zijn

Mogen ik weten wat ik nodig heb te weten

Mogen ik zien wat ik dien te zien

En mogen ik alles verwelkomen wat mijn Goddelijke essentie voor mij in liefde voorzien heeft

En mogen ik nu alles loslaten wat mijn essentie, mijn ziel niet langer dienen, opdat ik vrijer kan zijn wie Ik Ben zoals de Schepper mij in liefde ziet 💕

Ik Ben de Liefde die Ik Ben

Ik Ben het Licht dat Ik Ben

Ik Ben het Universum dat Ik Ben

Ik Ben dat Ik Ben

Ik Ben een geschenk

Ik Ben vreugde

Ik Ben harmonie en welzijn

Ik Ben welvaart

En ik heb alles wat ik nodig heb om succes te hebben en succesvol te zijn in mijn Goddelijk pad van lichtsliefde en liefdeslicht

En mogen steeds al mijn hartsdromen en hartsverlangens gezegend zijn en beleefd zijn Nu!

Ik kies nu voor mijn Ziel in de eerste plaats

Ik open mijn hart volledig voor mijn ziel om er te zijn in mij en voor de Onvoorwaardelijke Liefde dat Ik Ben.

Ik her-verbindt mij nu volledig met mijn Ziel vanuit diep vanbinnen in mij, en kies ervoor om mij Nu VOLLEDIG te HERINNEREN

Ik Ben klaar om terug te keren naar het volledige Liefdesbewustzijn dat Ik Ben, nu en in elk moment van mijn zijn.

Ik belichaam nu mijn Ziel’s Licht, de Liefde dat Ik helder uitschijn en laat alle programmeringen en al wat dit nog mogelijks in de weg zou kunnen staan nu los! En mogen alle illusies van afscheiding die ik mogelijks nog in mij draag met de kracht van de Schepper in mij, nu volledig geneutraliseerd worden en zijn!

En zo zij het!

En zo zij het!

En zo zij het!

💗Amen💗

Geschreven door Katja Milants – A New World – katjamilants.wordpress.com

Je mag het steeds is liefde delen met de melding van zijn bron 💕

Advertenties

De schepper schijnt licht op een chakra kwestie – Het weghalen van chakra’s

Standaard

image

Enkele dagen geleden belde iemand mij op die mij ongelofelijk dierbaar is. Ze was van streek…  Ze was enorm van streek omdat ze iets gehoord had dat onmogelijk leek, iets dat gewoon niet kon, want dit zou ook betekenen dat hoe wij chakra’s zien, een beeld is dat nog niet compleet is. Verre van…
Ik moet toegeven, ik was zelf ook verrast toen ze mij haar verhaal vertelde! Ik kon mij eerlijk gezegd niet voorstellen dat zoiets kon en zou dit mogelijk zijn, wat waren dan hiervan de gevolgen, vroeg ik mij af…
Ze vertelde mij dat een medeleerling van haar op haar zonnevlecht en hartchakra na, al haar chakra’s had laten wegnemen! Dus buiten haar zonnevlecht en haar hartchakra, had ze dus geen chakra’s meer! Althans, dat beweerde ze. Mijn dierbare vriendin was nog meer van streek toen deze dame haar ook nog vertelde dat ze van plas was de laatste twee chakra’s die ze nog bezat ook nog te laten wegnemen… Dankzij het weghalen van haar chakra’s, vertelde deze medeleerling, was ze nu veel rustiger geworden en voelde zij zich veel beter in haar vel. Het voelde alsof ze eindelijk van iets bevrijd was.

Natuurlijk was het in eerste instantie, heel moeilijk voor ons om dit allemaal te gaan geloven. Kon iemand werkelijk zijn chakra’s laten wegnemen, laat staan door iemand anders? Want vanuit onze overtuigingen/leringen aangaande chakra’s, heb je chakra’s nodig om te leven. Zonder chakra’s sterven we en daarvan waren we heilig van overtuigd! Wat betekende dit allemaal en waarom kwam dit op ons pad? Ik had zo veel vragen door dit verhaal dat ik dacht, tijd om hier meer over te weten te komen!

Online, vond ik onmiddellijk op een blog informatie hierover! Ik verschoot want niet alleen was dit een gekend fenomeen waarvan ik dacht dat dit bijvoorbeeld alleen in de VS gekend zou zijn, maar ook in mijn eigen kleine landje vond dit blijkbaar plaats! Vanuit mijn nieuwsgierigheid las ik wat dit blogbericht mij hierover te vertellen had. De schrijfster is er steevast van overtuigd dat het weghalen van de chakra’s niet alleen mogelijk is maar ook noodzakelijk is om je goed te voelen hier op aarde. Zij vertelt persoonlijk al haar chakra’s te hebben verwijderd, alsook haar complete kundalini patroonvorming te hebben verwijderd. Dit zou zij, in tegenstelling tot de klasgenoot van mijn vriendin, volledig zelf hebben gedaan door middel van een specifieke techniek. Zij ziet het als een outdated programmering die belastend is voor de mens en ervoor zorgt dat je vast blijft zitten in de lagen van de 4de dimensie. Voor haar betekende dit een ontmaskering van iets dat ons allen belast. Voor haar dienen onze chakra’s enkel en alleen om ons verbonden te houden met de drama’s hier op aarde en resulteerde het verwijderen van haar chakra’s tot het zich niet meer betrokken te voelen bij alles wat om haar heen gebeurt en kon het haar eindelijk niet langer deren.

Dat onze chakra’s maken dat we kunnen voelen wat anderen voelen, dat ze maken dat we meeleven met anderen en dat wanneer er op aarde iets gebeurt welk het leven hier op aarde raakt, dat wij dit bewust of onbewust kunnen voelen, is helemaal waar. Maar is dit niet het eenheidsbewustzijn, het Al waar wij mee verbonden zijn door middel van o.a. onze chakra’s, vraag ik mij dan persoonlijk af?

Je kan het volledig artikel hier lezen: https://terugnaarjeessentie.com/2015/09/17/verwijderen-van-de-chakras/

En zo kan je voor jezelf uitmaken, wat juist/goed voelt en wat niet. Ik heb alvast met de schepper in mij een interessant gesprek gevoerd en dit is wat de schepper mij hierover te vertellen had:

“God, klopt het dat je chakra’s kan laten verwijderen, ze zelf kunt wegnemen?”

God: Ja dit kan, en het is een keuze die enkel en volledig vanuit vrije wil kan plaatsvinden.

“Maar God, gaan die mensen dan niet dood en wat zijn hiervan dan de gevolgen?”

God: Mensen gaan hier zeker niet van dood. Er bestaan zo veel ontelbare werkelijkheden en iedereen kiest welk zijn werkelijkheid is. Het is alsof iedereen zijn eigen radiozender heeft en sommige zaken overlappen en ander weer niet. Hou er rekening mee dat jullie allen jullie eigen werkelijkheid creëren, dat grotendeels gebaseerd is en gecreëerd is vanuit overtuigingen die van persoonlijk aard zijn maar ook vanuit het menselijk collectief komen en zo voort.

Wat ik jou kan vertellen is dat chakra’s hebben als mens hier op aarde, tijdens deze woelige tijden van transitie en transcendentie, niet gemakkelijk is. De polarisatie die nu hoger is dan ooit ervoor, als gevolg van de overgangsfase waarin de mensheid zit, kan dit zorgen voor zeer uiterste energieën en emoties. Het is een gigantische grote kuis van loslaten en verwelkomen dat nu plaatsvindt… Chakra’s maken dat een mens, empathie kan vertonen, dat het coderingen, downloads en upgrades kan krijgen. De chakra’s, zoals ze bij de meeste mensen aanwezig zijn, zijn “verouderd” en zoals gans het DNA en het menselijk lichaam aan het evolueren zijn, is ook het chakra systeem door een upgrade aan het gaan, zeg maar. Dit is heel simpel in woorden gebracht en is natuurlijk veel complexer en bevat zo veel meer dimensies van begrip.

Wanneer mensen ervoor kiezen tijdens dit huidig moment, om hun chakra’s weg te doen, te laten verwijderen, dan kan dit vanuit hun vrije wil. Echter volgens de huidige werkelijkheid houdt dit in dat dit individu, niet langer verbonden is met het collectief, met het Al welk jullie allen zijn. Zoals het tijdens het tijdperk van Atlantis mogelijk was, kreeg elk individu de keuze om met mij verbonden te blijven of niet. Deze keuze geldt nog steeds. Dit individu, kiest ervoor om los van het geheel, verder te gaan en dit mag. Dat een mens zich hierdoor vrijer en rustiger voelt is correct en toegegeven voor sommige is dit een ware verlossing en kan er zeker niet over geoordeeld worden. Want hoe dan ook is alles liefde, ook al gaat liefde zijn eigen weg. De aarde, beter gezegd Gaia en haar bewustzijn zit volop in haar ascentie proces samen met ieder wezen die hiervoor gekozen heeft en haar bewoond. Ascentie is een vrije keuze en om haar te kunnen beleven in deze huidige werkelijkheid, zijn de chakra’s zoals jullie ze kennen, allen noodzakelijk. Het is zo dat ze allemaal aan het fuseren zijn tot een eenheid, en chakra’s zoals de zielenster chakra en de aardster chakra die nog maar net in jullie bewustzijn aan het komen zijn, zijn allen mee aan het ascenderen en zijn ze een onlosmakelijk geheel en deel van het heilige plan. Het plan waar eenieder kan kiezen uit te stappen vanuit vrije wil. 

” Betekent dit dat deze zielen niet meer naar de bron gaan bij overgaan?”

God: Dit betekent het zeker niet, want hier ook is er weer vrije keuze. Een individu, dat zonder chakra’s door het leven wenst te gaan zal zeker onvoorwaardelijke liefde kennen want het 5de dimensionale bewustzijn/trillingsniveau is een feit dat enkel en alleen nog maar beseft dient te worden. Helaas volgens de huidige werkelijkheid zal het niet mogelijk zijn om te ascenderen want het doel van ascentie is om de eenheid van Al wat is te her-inneren om de illusie van afscheiding te overstijgen en om het ware bewustzijn te openbaren in Al wat is. Leed ontstaat door de illusie van afscheiding, door de onvoorwaardelijke liefde van het momentum niet toe te laten en door de geest van de illusie aan het woord te laten. Het wegnemen van jouw chakra’s geeft de illusie niet langer deel te zijn van de chaos die in werkelijkheid onvoorwaardelijke liefde is, maar vanuit een nog niet volgroeid bewustzijn leed als vertaling van het momentum ziet.

“Dank U God voor uw woorden van liefde en voor uw eeuwige aanwezigheid in mij!”

God: Graag gedaan!

In conclusie, kan men stellen dat ieder voor zich dient uit te maken of hij of zij, zijn chakra’s zou willen laten verwijderen of niet. Het is een keuze van vrije wil en zoals de schepper het mij vertelde, het is geen doodzonden en we gaan er zeker niet aan dood zoals ik oorspronkelijk dacht. Alleen kies je voor een geheel andere weg en maak je bewust geen deel meer uit van het geheel. En als dit geheel zo belastend is geworden voor jou dat je niet meer kan functioneren hier op Gaia, dan begrijp ik dat. Ik kan alleen voor mezelf zeggen als hooggevoelige empate, dat ik soms ook overweldigd wordt door de aardse energieën, de energieën van het collectief, van andere wezens en materie. Maar het opgeven voor “rust”, die ongelofelijke verbondenheid met al wat leeft, het Al opgeven voor individualiteit in al mijn zijn te kunnen ervaren? Nee dat wil ik niet. Mijn ervaring heeft mij geleerd dat hoe meer ik onvoorwaardelijk in heel het geheel van Al wat ik ben hou, leed, geen ruimte kent in mij. De uitdaging blijft wel nog steeds om dit elke dat opnieuw in mij geboren te laten worden zodat de geest van twijfel en verwijt geen stem hebben in mij.

Elke dag sterven we een beetje bij het ingaan van de nacht en worden we weer een beetje geboren bij het opgaan van de dag en op een dag zullen we volledig ontwaakt zijn uit de illusie en opstaan in de onvoorwaardelijke liefde van het Al welk wij zijn. En tot dan, leren we en groeit ons ziel naar de herinnering van ons wezen, van de schepper die wij zijn.

Dat dit thema nu bovenkomt is niet abnormaal denk ik, gezien we Atlantisch processen aan het her-beleven/uit-zuiveren zijn en omdat dit ook deel van het proces is; Kiezen voor het Al in ons of gaan in-divi-dualiteit 😉

In liefde en licht aan jullie Al – Katja Milants

 

copyright © 2016 Katja Milants – http://www.katjamilanst.wordpress.com  Dit gehele bericht mag gedeeld worden zolang de integriteit van dit bericht bewaard wordt door de inhoud in zijn volledigheid te delen met vermelding van zijn bron.

 

 

Aartsengel Michael – Aarde Meesterschap en het Vinden van Je Ziel Team in 2016 – 6 Februari 2016 / Celia Fenn

Standaard

MichaelAarde Meesterschap en het Vinden van Je Ziel Team in 2016

6 Februari 2016 / Celia Fenn

  
Image by Fiona Owen at http://johnandfionaowen.weebly.com/ 

Geliefde Aarde Familie, terwijl jullie de tweede maand van 2016 binnengaan, gaat de energie door intens te zijn, en de uitdagingen waar jullie in het dagelijkse leven mee geconfronteerd worden gaan door om gedurende een poosje nog een last te zijn. Op 2/2, of de 2de van Februari, was er een krachtige Tijdlijn aanpassing op de Aarde. De reden van deze aanpassing was om de Nieuwe Aarde Tijdlijn te herijken en aan te passen, na de grote/belangrijke verschuivingen in Februari 2014 die de Aarde in/naar de uitlijning bracht voor de Nieuwe Aarde frequenties. Op dit punt, zijn alle Aarde Tijdlijnen uitgelijnd met de nieuwe hyper-dimensionale Tijd/Ruimte Werkelijkheid die de Nieuwe Aarde aan het manifesteren is.

De verwarring en de chaos die resulteren vanuit deze tijdlijn aanpassingen, gaan door gevoeld te worden als de oude derde dimensionale structuren doorgaan op snelheid te verbrokkelen in het aangezicht van deze krachtige nieuwe kwantumstromen van energetische expressie. Wij zullen hier later meer over spreken, maar eerst, zouden wij graag het meest wonderbaarlijke onderwerp van jullie relatie willen adresseren met de nieuwe multidimensionale Aarde in 2016.

Belichaam de Heilige Aarde : Jullie Zijn Eén

Geliefden, terwijl jullie beginnen om jullie macht als Multidimensionale Meesters van Tijd en Ruimte op jullie te nemen, verandert jullie relatie met de Aarde, net zoals jullie perspectief van het leven op Aarde dat zal doen. Zoals met alle dingen in de Schepping, is de Aarde Heilig en gevuld met Goddelijk Creatief Licht. Velen van jullie kwamen vanuit tradities van spiritualiteit welke de Aarde beschouwen een inferieure omgeving te zijn van lijden en verdriet, en jullie wensen niets meer dan deze Aarde te verlaten en naar “huis” terug te keren.

Geliefden, weten jullie niet dat jullie te allen tijde “thuis” zijn? Als een Multidimensionale Meester, is het Hart je Thuis, en als je in je Hart aanwezig bent, dan ben je inderdaad thuis!

Laat ons dit duidelijker uitleggen. Toen jullie je Lichtlichaam en jullie dertiende chakra energiesysteem activeerden, verhuisden jullie weg uit het oude zeven chakrasysteem met diens centrum in de Zonnevlecht. Welnu, jullie “centrum”, of evenwichtspunt, is in het Hart, de zetel van Goddelijke Liefde en Mededogen.

Maar, wanneer je deze activering binnengaat, kan je ook het Drie Harten systeem activeren, waar je eigen Heilige en Goddelijke hart uitlijnen met het Kosmische Hart en het Aarde Hart. Dit is het Heilige Meesterschap van de “Drie in Eén”, of de Drie Die Eén zijn. Het is de Sleutel tot Ascentie en het nieuwe perspectief van het leven op Aarde.
Dus, jullie nieuwe dertien chakrasysteem draagt de krachtige energiestromen van de Goddelijke Heilige harten, welke omvatten jullie Goddelijke Hart en dat van de Aarde. In jullie nieuwe energiesysteem, hebben jullie onder jullie voeten de Aarde-Ster-Chakra, welke jullie verbindt met de Aarde en jullie toegang geeft tot jullie Aarde levensspannen Akashic archieven, en ook het Aarde Hart welke in resonantie pulseert met het Kosmische Hart, en met dat van jullie, en welke jullie toegang geeft tot de Akashic Archieven in de Kristallijnen Aarde Hart Tempel.

Geliefden, net zoals jullie Eén zijn met het Goddelijke Licht van Spirit en het Kosmische Hart van Licht, zo zijn jullie ook Eén met de Aarde. De Aarde is een deel van jullie Multidimensionale Lichaam. De Goddelijke Creatieve intelligentie bestaat binnenin de Aarde en in alle Aarde Creaties.

Neem in overweging, gedurende een moment, wat dit betekent. De Aarde is een Heilige creatie, en de Aarde is deel van jou! De manier waarop jullie de Aarde waarnemen en met de Aarde wisselwerken is ook de manier waarop jullie jezelf waarnemen en met jullie eigen lichaam wisselwerken. Zien jullie je lichaam als een volmaakte creatie van Liefde, of zien jullie het als onvolmaakt en dat het gemaakt en veranderd moet worden omdat het “niet goed genoeg” is?

Wanneer jullie spreken over zelf-liefde en bekrachtiging, betekent dit ook Liefde en bekrachtiging voor de Aarde, of het Aarde deel van jou. Wanneer je van de Aarde houdt en deze voedt, houd je van en voed je een deel van jezelf. Wanneer je Heilige Ceremonieën doet om van de Aarde te houden en deze te eren, houd je van jezelf en eer jij jezelf. Wanneer je de Aarde accepteert als een prachtige en volmaakte creatie van de Goddelijke Creatieve Intelligentie, is dit hoe jij jezelf ziet.

Geliefden, jullie zijn niet afgescheiden van de Aarde. Dat is illusie. Jullie zijn de Aarde, een expressie van de Aarde, voor zolang als jullie de Planeet in de materiële vorm in een multidimensionaal lichaam bewandeld hebben.

Wat betekent dit voor een multidimensionale Meester? Het betekent dat je in staat bent om de Aarde te belichamen als een deel van je Heilige Dienstverlening aan de Goddelijke Creatieve Wil. Net zoals je Licht en Spirit kunt belichamen als Sterrenzaden en Lichtstrijders, zo ook kan je de Aarde belichamen, als Sterren Sjamanen voor de Nieuwe Aarde. De Sterren Sjamanen bewandelen het pad van dienstverlening en belichaming van de Aarde, een visioen dromend en creërend en vasthoudend, terwijl zij ook in staat zijn om Spirit en de Ster bestemming te belichamen.

Als jullie de Aarde belichamen door jullie fysieke lichaam en jullie fysieke woning in ere te houden, staan jullie toe voor krachtige stromingen van genezende energie en Lichtcodes om door jullie heen naar de Aarde en Haar mensen te stromen. Als jullie dit in een Heilige Ceremonie met een meditatieve intentie en activering doen, versterken jullie het stromen van de energie vanuit het Kosmische Hart en jullie Hart voor de Aarde, en creëren een krachtige Heilige Vereniging van de Drie Harten die krachtige verschuivingen van bewustzijn toe zullen staan.

En jullie zullen volledig begrijpen dat de Aarde ‘thuis’ is, en dat jullie naar de Aarde kwamen om te helpen met de manifestatie en creatie van een Thuis woning voor multidimensionale wezens. Terwijl velen op de Aarde hun missie en hun reden voor hier te zijn vergeten zijn, zullen jullie als multidimensionale Meesters je herinneren en weten dat nu de tijd is om de Heilige Aarde te eren zoals jullie jezelf eren, en om te helpen bij het manifesteren van “thuis” of de Heilige Tuin op Aarde.

Je Ziel Team en je Aarde Voorouderlijke Groep vinden

Als jullie het volle bewustzijn binnengaan van jullie verbinding met de Aarde en jullie toegang tot de Akashic Archieven van de Aarde, zullen jullie een magnetisch “trekken” of aantrekking voelen die jullie Aarde Ziel “Team” naar jullie toe zal brengen. Jullie zullen ook de beroeringen beginnen te voelen van jullie Aarde “Voorouders” binnenin jullie lichaam en jullie multidimensionale wezen.

Jullie Aarde Ziel Team bestaat uit die Geascendeerde en Ontwaakte wezens met wie jullie samen zullen werken om jullie Ziel Missie te vervullen en de Nieuwe Aarde te manifesteren. Deze nieuwe Ziel Teams zullen in 2016 bijeen komen voor het Nieuwe Begin dat geïnitieerd zal worden met de Leeuwenpoort in Augustus en in/naar de manifestatie zal komen in 2017.

Jullie Team zullen deze wezens zijn met wie jullie een Ziel Familie resonantie zullen voelen, en die jullie zullen ondersteunen zoals jullie hen ondersteunen, met jullie missies op Aarde. Jullie zullen onmiddellijk “verwantschap” met hen voelen, en jullie zullen nieuwe mogelijkheden gewaarworden die zich openen als jullie je verbinden om in/naar nieuwe projecten te stromen, vastgesteld door het Goddelijke Plan en jullie Ziel Bestemming zoals jullie het creëerden.

In deze nieuwe vorm van Ziel Teamwerk, zullen er geen “leiders” en “beroemdheden” zijn, maar eenvoudig ontwaakte wezens die samenkomen om te werken, creëren en te delen. Elk individu in de “cirkel” van het Team zal bijdragen aan wat mogelijk gemaakt is door de persoon die de cirkel in/naar het bestaan roept. Dus, de spirituele uitoefening zal ook verhuizen van het “gebruiker” model, waar je de ideeën en het werk van anderen gebruikt, naar een “deelnemend’ model, waar je deelneemt aan de creatie van heilige activiteiten om een Nieuwe Aarde Werkelijkheid te manifesteren.

Maar, op een dieper niveau, als jij je met het Aarde Hart en met je nieuwe toegang naar de zesde dimensie of magische creativiteit verbindt, mag je beginnen binnenin je fysieke wezen de beroeringen te voelen van de “Voorouderlijke Herinnering”. Dit kan zijn van ofwel het verleden of de toekomst.

Aarde wezens komen vanuit vele “rassen”, en net zoals jullie Sterrenzaden zijn, zo ook zijn jullie “Aarde Zaad” dragers. Jullie dragen in jullie lichamen de archieven en herinneringen van vele wezens en vele rassen, sommigen die de Aarde verlaten hebben, alleen om in jullie terug te keren! Deze zijn de faeries en elven van Europa en Scandinavië, de Tuatha de Danaan van de Keltische landen, de eerste mensen en eerste naties en de stam-voorouders van de inlandse mensen. Als je deze oude archieven en herinneringen gewaarwordt, mogen zij naar de oppervlakte stijgen en jou toestaan om magische verbindingen te maken met je Aarde voorouders die je zullen helpen de Aarde op een magische en bekrachtigende manier te bewandelen! Je mag ook aangetrokken zijn tot je “Aarde Zaad Familie”, als jullie elkaar vinden in deze nieuwe multidimensionale werkelijkheid. Wat een vreugde het zal zijn om elkaar te herkennen en om samen te creëren.

Als je in/naar de Aarde belichaming en de Heilige multidimensionale dienstverlening stapt, zal jij je dit deel van je wezen beginnen te herinneren, en je zult naar diegenen aangetrokken worden die jouw “erfenis” met de relatie met de Aarde delen. Je zult opnieuw de Heilige Aarde Clans of families ontdekken waar je toe behoort.

Deze her/erkenning zal niet verdelend zijn, maar zal een verhuizing in/naar Eenheid in de dienstverlening van de Goddelijke Wil en het Goddelijke Plan voor de Aarde mogelijk maken, terwijl jij je Ziel en Voorouderlijke Families dwars over de grenzen van Naties en Rassen omhelst.

Het Aarde/Hemel Meesterschap begint in het Hart

Wanneer je in/naar je multidimensionale Meesterschap stapt. Wordt je een Meester van de Tijd. De oude en toekomstige vaardigheden van het Tijdreizen worden in stand gehouden in de Vierde dimensie van het Bewustzijn en verankerd in het hart. De eerste “vaardigheid” van een Goddelijk Schepper Wezen is de bekwaamheid om de “Tijd’ in het huidige moment vast te houden, en dan om werkelijkheden te weven of te modelleren via de fantasierijke en creatieve expressie van de Ziel in de Zesde Dimensie.

Als een Multidimensionale Meester van de Tijd, zal je gewaarwording van de Tijd veranderen. Net zoals er vele verschillende werkelijkheden zijn, zo zijn er ook vele verschillende Tijdlijnen, of zoals wij prefereren hen te noemen, Tijd Spiralen.  

De eerste stap in het je eigen maken van de hyperdimensionale tijd is om te begrijpen, dat in de oude werkelijkheid de tijd altijd waargenomen werd als bewegend op een lineaire manier van punt A naar punt B. In de nieuwe gewaarwording of werkelijkheid, bevat het hart alle tijd, verleden, heden en toekomst. Het is vanaf hier dat de vaardige Schepper weet hoe een tijd Spiraal te activeren en om een ‘verhaal’ te creëren dat het leven op de Aarde viert en in ere houdt. Een Meester initieert een Tijd Spiraal wanneer hij of zij een nieuw levensproject of een nieuwe richting in het leven begint. Die spiraal ontvouwt zich met gratie en schoonheid in de handen van een Vaardige Tijdartiest. Het is jullie werk om jullie creaties en manifestaties te perfectioneren, zodat zij in/naar schoonheid, harmonie en Liefde tot bloei komen.

Geliefden, de manier waarop een Tijd Spiraal te initiëren is om in het Hart met een droom of een wens te beginnen. Als je het zaad van de wens activeert, ontvouwt het in/naar een pad. De vaardigheid ligt in het her/erkennen wanneer het zaad zich opent en het pad begint. Dan, als je in/naar dat pad stroomt, komt de vaardigheid ertoe om de keuzes te maken die jouw tijd spiraal zullen helpen bij diens proces van manifestatie en cocreatie met anderen. De juiste momenten en de juiste mensen kiezend vanuit je Ziel Clan of Team, om de katalysatoren of mede-scheppers te zijn, is essentieel.

En, als je met jouw manifestatie vordert, is het belangrijk om gewaar te worden dat de vordering niet lineair is. Je bewandelt geen lineair pad van het heden naar de toekomst, maar je gaat spiraalsgewijs zachtjes naar de hogere expressies van het bewustzijn en creatie. Je mag geduld nodig zijn als je op de spiraal wacht om rond te draaien en jou naar je manifestatie te brengen.

Geliefden, weet dat dit betekent dat wat jullie wensen om te creëren niet op een pad in/naar de toekomst is. Het is niet slechts voorbij jullie bereik. Het bestaat hier en nu, en wacht eenvoudig op je op een hogere spiraal van het creatieve bewustzijn. Dus als jij het gevoel hebt alsof je in cirkels rondgaat, is dit misschien waar, en alles dat er nodig is is een verschuiving van het bewustzijn om jou te verheffen naar die volgende spiraal. Geen hoeveelheid van streven of worstelen zal manifestatie in de Nieuwe Werkelijkheid brengen. Alleen het zachtjes verhogen van je bewustzijn door gefocuste intentie, meditatie, activeringen en dienstverlening, zullen jou naar deze hogere expressie van Zelf brengen. Overvloed, Liefde, Vrede en Harmonie bestaan al op de volgende spiraal van de Aarde en jullie creatieve reis. Streef en worstel niet, maar droom, creëer, wens/verlang en manifesteer, terwijl jij je spiralen in/naar hogere niveaus van het Goddelijke Bewustzijn ontvouwt.

Jij bent een Meester Tijd Reiziger, en een Meester van de Tijd van Creatie in training op Aarde. Je zult je deze vaardigheden herinneren, samen met je Ziel Team en je Voorouderlijke Clans, als jij je de Aarde/Hemel verbinding eigen maakt en een Heilige Aarde creëert. Denk eraan, dat als het Goddelijke Licht vanuit het Kosmische Hart naar jouw Hart en in/naar de Aarde door jou heen stroomt, krachtige magie bevrijd wordt als een Heilige Aarde Stroming vanuit het Aarde Hart stroomt doorheen jouw Hart naar het Goddelijke Hart, de afdalende stroming vanuit het Goddelijke Hart ontmoetend. Deze spiraalsgewijze stromingen van Licht en Energie zijn verweven in/naar de Ervaring, het Leven en de Bewuste Evolutie op de Aarde.  

Geliefden, in jullie Heilige Werk en Ceremonieën, denk er dan aan te werken met de Drie Harten en met de krachtige stromingen van de Aarde en de Hemel als jullie de Tijd Spiralen van de Nieuwe Werkelijkheid bereizen en een Nieuwe Aarde manifesteren.
Met dank aan Cobie de Haan voor deze vertaling: http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© 2006-2016 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

De Arcturianen – De 4D Emotionele Vlak Mysterie School Binnengaan – 8 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standaard

8 juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

IMG_1232

De 4D Emotionele Vlak Mysterie School Binnengaan

image

Nu dat jullie je reis doorheen de Lagere Astrale Vlak Mysterie School voltooid hebben, gaan jullie door met jullie reis door het Emotionele Subgebied te betreden voort op jullie reis door de vierde dimensie.Terwijl jullie je reis maken, ben ervan verzekerd dat jullie “broodkruimels” achterlaten zodat jullie het pad dat jullie gecreëerd hebben gemakkelijk kunnen herkennen. Dit vierde dimensionale pad zal in/naar een weg uitbreiden, dan in/naar een autoweg, dan in/naar een snelweg terwijl jullie deze passage steeds weer opnieuw herhalen.

Denk eraan dat jullie de “wegversmalling” tussen de derde en de vijfde dimensie aan het uitruimen zijn. Terwijl een ieder van jullie geachte, interdimensionale reizigers, jullie bewuste reis door de vierde dimensie herhalen, en opnieuw herhalen, ruimen jullie je eigen residu op van jullie meervoudige incarnaties en/of bezoeken aan de planeet Aarde.

Helaas, lieten jullie vaak levens achter gevuld met angst, kwaadheid, verdriet en pijn. Omdat dat was hoe jullie je in die incarnatie voelden, en dat was het residu dat jullie op de Aarde en in Gaia’s vierde dimensionale aura achterlieten.

Met de reis die jullie NU ondernemen, zijn jullie voorbereid met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur zodat jullie op kunnen ruimen wat jullie in andere incarnaties achterlieten. Wij waarderen het dat jullie vaak de astrale overblijfselen, achtergelaten door anderen, opruimen, en wij bedanken jullie diepgaand voor deze dienstverlening. Wij zijn verheugd dat jullie ver genoeg voorbij jullie menselijke ego geëvolueerd zijn, dat jullie alleen maar kunnen denken aan dierbare Gaia en jullie je geen zorgen maken over wat “geschikt” voor jullie is om op te ruimen.

De schoonmaakploeg aan het einde van een enorm groot feest houdt zich niet bezig met wie wat voor rommel achterliet. Zij weten dat het hun werk is om alle rommel op te ruimen. Zij zijn trots op hun werk en willen chaos in/naar orde terugbrengen. Echter, jullie zullen geen chaos opruimen, aangezien het een noodzakelijk ingrediënt is voor grote verandering.
In plaats daarvan, zullen jullie dat transmuteren wat de derde en lagere vierde dimensie is om een duidelijke doorgang te creëren voor de velen die deze “weg” terug naar huis naar hun vijfde dimensionale sterrenschip, planeet en/of werkelijkheid zullen bereizen. Want zie, zij/jullie gaan niet naar Huis. Zij/Jullie keren terug naar Huis naar jullie ware ZELF in de hogere dimensies van werkelijkheid.

Jullie “dienstplicht” op de derde dimensionale Aarde is bijna voltooid, dus ruimen jullie de weg voor jullie zelf en de vele anderen op die zich NU herinneren dat hun eigen staat van bewustzijn hun persoonlijke Sterrenschip is.

Echter, alle emoties van het lagere bewustzijn hebben hun reis terug in/naar de werkelijkheid van het vijfde dimensionale Licht en Onvoorwaardelijke Liefde geblokkeerd. Vandaar dat, als leden van onze “Galactische Schoonmaakploeg”, er een beroep op jullie gedaan wordt om deze angstige emoties in/naar liefdevolle emoties te transmuteren.

Jullie zullen jullie taak met jullie zelf beginnen. Eerst zullen jullie je weg plaveien door jullie eigen vierde dimensionale aura, opruimend en transmuterend terwijl jullie gaan. Dan zullen jullie naar de Aarde terugkeren en opnieuw beginnen. De tweede keer, zullen jullie de op angst gebaseerde emoties van AL het leven op de Aarde transmuteren.

Klinkt dat als een te grote taak? Ben je bang dat je verstrikt mag komen te zitten in alle van de angstige emoties die rondgestrooid zijn door het emotionele subgebied van de vierde dimensie? Ja, je hebt het juist. Als je niet je eigen emotionele afdankertjes kent, zal je bang worden dat zij allemaal van jou zijn.

Als er een groot feest was, en je moest je portemonnee vinden dat in de rommel verloren was geraakt, zou jij je moeten herinneren hoe die portemonnee eruit ziet. Wij zeggen “portemonnee” omdat daarin je ID zit. Je ID is alles dat je binnenin het Nu bent. Vandaar dat het van vitaal belang is dat je Onvoorwaardelijk van jezelf houdt, jezelf Onvoorwaardelijk vergeeft en Onvoorwaardelijk Accepteert.

Terwijl je doorheen het Emotionele Gebied reist, doe je dat aldus zoekende naar wat voor gedachtevormen dan ook die getransmuteerd moeten worden. Je zult met je eigen emoties beginnen en dan uitbreiden naar steeds grotere groepemoties.

Je zult niet de emotionele rommel “opruimen” die zij achterlieten, maar je zult Onvoorwaardelijke Liefde, Vergiffenis, Acceptatie sturen en een liefdevolle uitbarsting van Onvoorwaardelijke Liefde naar deze afgeworpen en vergeten emoties.

Je zult dit doen, niet omdat je van de mensen houdt die hen achterlieten, aangezien je hen zelfs niet kent, maar je zult deze dienstverlening voor Gaia doen, die je diepgaand kent en waar je Onvoorwaardelijk van houdt. Gaia is niet verantwoordelijk voor de emoties van haar mensen.

Ook, als sommige van diegenen verloren in de duisternis jouw Onvoorwaardelijke Liefde ontvangen, dan zouden zij in staat kunnen zijn om het te accepteren. In feite, steeds meer van de verlorenen wenden zich af van hun angstige begin. (1)

De meeste mensen zijn niet aangeboren bang, kwaad en/of destructief. Zij zijn getraind om zo te zijn door hun ouders of door de één of andere vroege kindertijd trauma. We weten dat velen van jullie, onze afgezanten op de Aarde, ervoor kiezen om extreem moeilijke kindertijden te hebben zodat jullie door de pijn van deze ervaringen heen zouden kunnen werken.

Jullie maakten die keuze omdat, wanneer jullie je eigen trauma en innerlijke pijn opruimden, jullie ook de schade opruimden die aan Gaia toegebracht werd. Want zie, jullie fysieke Aarde voertuig is ÉÉN met Gaia, via de verbinding van de menselijke en planetaire elementalen van aarde, lucht, vuur en water.

Wat een dappere strijders jullie geweest zijn. Wij eregroeten jullie overwinning in het Licht. Het is met deze reden dat wij wensen om jullie te helpen als jullie de bagger van angstige gedachtevormen en energiepakketten opruimen die Gaia’s emotionele aura gedurende millennia bevuild hebben.

Wij herinneren jullie eraan dat wanneer jullie Gaia’s schade transmuteren, jullie ook jullie eigen schade transmuteren. Wanneer jullie Gaia transmuteren, transmuteren jullie jezelf. Deze onderlinge-relatie is vanwege Gaia’s “Wet van Oorzaak en Gevolg” – energie eruit is energie terug.

Deze onderlinge-relatie werkt in het begin langzaam totdat je ALLE gevoel van een slachtoffer te zijn loslaat en de VOLLEDIGE verantwoordelijkheid neemt voor keuzes en reactie. Deze verantwoordelijkheid is op geen enkele manier “iemand iets aanrekenen”. In plaats daarvan is deze verantwoordelijkheid een erkenning die jullie kozen om deze uitdagingen op jullie te nemen om wat voor “uitstaande schulden” dan ook van vroegere incarnaties op te ruimen en omdat jullie wisten dat het jullie sterk zou maken.

Verder, niemand in de vijfde dimensie kon zich zelfs voorstellen, of kiezen zich te herinneren, precies hoe donker het geworden was op Gaia’s prachtige planeet. Veel van die duisternis verblijft nog steeds in de derde dimensies, maar terwijl jullie de vierde dimensie eerst opruimen, versperren jullie de ontsnapping van die duisternis.

Diegenen die een incarnatie op Gaia genomen hebben moeten de Wet van Oorzaak en Gevolg aanvaarden. Als zij hun bewustzijn zullen transmuteren voorbij de duistere indoctrinaties die zij ontvangen hebben, moeten zij de terugkeer ervaren van wat zij uitgestuurd hebben. Nogmaals, dit gebeuren is begonnen.

Vanwege alle Licht en Liefde die onze ascenderenden aan het uitsturen zijn, bieden steeds meer van deze verlorenen aan de macht over anderen zich aan om Gaia’s regel van Oorzaak en Gevolg te aanvaarden.

Derhalve, boden zij zich in feite vrijwillig aan om dat te ontvangen wat zij uitbesteed hebben omdat zij weten dat het de enige manier is dat zij met de planeet kunnen ascenderen. Hoe zij dit weten? Zij weten dit omdat het licht zo sterk is dat zelfs diegenen die eens verstrikt zaten in het web van leugen, illusies en duisternis beginnen te ontwaken.

Vandaar dat, onze dierbare vrijwilligers op Gaia, als jullie je doorgang door de vierde dimensie opruimen, neem dan alsjeblieft waar, accepteer en eis iedere angstige emotie op die jullie achtergelaten hebben binnenin jullie eigen vierde dimensionale aura en binnenin de vierde dimensionale aura van Gaia.

Accepteer deze verborgen en beangstigende emoties in jullie altijd-uitbreidende weten en liefdevolle staten van bewustzijn. Als jullie bedoeld zijn om “hen te vergeven, want zij weten niet wat zij doen,” dan moeten jullie ook “jullie zelf vergeven, want jullie wisten niet wat jullie deden.”

Het leven op de derde dimensionale Aarde heeft vele op angst gebaseerde emoties gecreëerd. Terwijl je deze emoties binnenin je hart verzamelt, zie je de vierde dimensionale Emotionele Mysterie School. Je hart raakt zwaarder en zwaarder terwijl je veelvoudige derde dimensionale levensspannen verzamelt gevuld met angst, kwaadheid, pijn, verdriet, spijt en oordeel.

Deze emoties zijn naar de bodem van deze vierde dimensionale vijver gezonken. Tot je verrassing, als je steeds dichter bij de Mysterie School komt, zie je emoties van vreugde, Liefde, geluk/blijheid en feestviering. Vrolijk, verzamel je ook deze emoties.

De deuren naar de Mysterie School gaan open, en je observeert alle versies van je zelf die nog steeds verloren zijn voor angst en oordeel van JOU, ren in de armen van de liefdevolle Priesters en Priesteressen die net binnen de open deuren staan.

“Verdien ik echt die Liefde en vergiffenis?” fluister je in het oor van de meest dichtbije Priester of Priesteres. Echter, als dat wezen van LICHT diens gezicht naar jou toedraait, zie jij je ZELF.

Het wezen van LICHT dat JIJ bent wijst omlaag naar het portaal van Licht dat jij gecreëerd hebt en zegt, “Zie je hoezeer creatief jij bent?”

Terwijl je de Mysterie School binnengaat met vreugde en hoop, denk je na over je eigen creativiteit.

Terwijl het Licht van de Mysterie School je angst opruimt en jou vult met Liefde, wordt JIJ die hogere versie van je ZELF.

Kan jij je herinneren die JIJ te zijn wanneer je terugkeert naar de derde dimensie?

****

imageOpmerking van Sue

Onze vierde dimensionale reis naar deze Mysterie School werd/wordt gegidst via onze tweede chakra, welke geregeerd wordt door onze Eierstokken en Testikels. Daarom, zal er op ons eigen creatieve energiegebied een beroep gedaan worden om het portaal in/naar de 4D Emotionele Vlak Mysterie School te “creëren”.

Ondertussen in deze Mysterie School zijnde, zullen wij gegidst worden om ons te herinneren dat onze emoties een krachtig component zijn van iedere creatie van ons. Als wij in/naar onze Kracht binnenin komen, in de 4D Mentale Vlak Mysterie School, moeten wij eerst de kracht van onze emoties her/erkennen.

Onze gedachten creëren de matrix voor onze creaties, maar onze emoties vullen die matrix met leven. Zoals hierboven aangehaald, namen velen van ons een zeer moeilijke kindertijd op zich omdat wij het bord schoon wilden maken en in dit leven wilden ascenderen.

Wanneer wij ons herinneren om Liefde boven angst te kiezen, wat een zeer moeilijke taak kan zijn, ontdekken wij dat de eerste persoon waar wij van moeten houden ons eigen zelf is. Gelukkig, omvat dat zelf onze eigen Multidimensionale ZELF die ons kan leiden vanuit het perspectief van de hogere dimensies.

Hoe verbinden wij ons met dat ZELF? Natuurlijk, het is door onze EMOTIES!

Dierbare vrienden, we komen in enige grote veranderingen, dus herinner je alsjeblieft om IN LIEFDE TE LEVEN.
(1) Cobie – Dit heb ik gisteren zelf ervaren!! Een entiteit uit de lagere astrale 4de dimensie, wilde ascenderen en accepteerde graag mijn Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur. Ik was toen nog niet met deze vertaling begonnen … en ik zou gewild hebben dat ik dit alles eerder geweten had, dat had zoveel meer begrip gebracht over eerdere ervaringen. Vandaar dat ik besloten heb om deze channelings van Sue Lie in de vakantie in de gaten te houden en te blijven vertalen… …

In licht en liefde voor deze Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie: Gaia spreekt over haar Zesde Chakra – 17 juni 2015

Standaard

Gaia Spreekt Over Haar Zesde Chakra

IMG_1232
17 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie
HIMALAYA’S, TIBET

image

Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn terwijl wij onze chakra’s vermengen in de hoogste visie van de persoonlijke en planetaire eenheid. Ik ontvang jullie nu in mijn Zesde Chakra, terwijl jullie je Zesde Chakra voor mij openen.

Mijn geliefde Himalaya’s zijn het “dak van mijn wereld,” en de Ogen van mijn Ziel. In feite, zijn zij mijn Derde Oog. Als jullie je “persoon” in mijn “planeet” vermengen, zal jullie Planetaire Bewustzijn werkelijk het GEZICHT van de ZIEL ZIEN waar het ook is dat jullie kijken. Tibet is een gebied dat altijd de uitbreiding van het bewustzijn en het reizen in/naar de innerlijke, hogere vlakken van de werkelijkheid gekoesterd heeft. Het is daar dat ik, Gaia, MIJN Derde Oog Open om MIJN Multidimensionale VISIE te herkrijgen.

De Zesde en Zevende Chakra’s hebben een polariteit, maar functioneren op een tweeslachtige manier. Zoals jullie gezien hebben, de Mannelijke-gepolariseerde, uitstroom planetaire chakra’s zijn bergpieken welke opstijgen vanaf mij oppervlakte zoals een fallus. Aan de andere kant, zijn de vrouwelijk-gepolariseerde chakra’s ingedeukt in mijn Aarde lichaam zoals een baarmoeder.

De Himalaya’s is een bergketen waarin er zowel pieken als valleien zijn. Echter, wordt de primaire, vrouwelijke polariteit van deze chakra gerepresenteerd door de “familie” van pieken en valleien. De polariteiten zijn hetzelfde voor jullie persoonlijke chakra’s, in die zin dat jullie zesde en zevende chakra’s van nature meer tweeslachtig zijn.

ZESDE PERSOONLIJKE CHAKRA – WENKBRAUW

De Zesde Chakra representeert de eerste stap richting je reis naar Huis. Nu dat je deze chakra met je Zevende Chakra vermengd hebt om je Derde Oog te openen, heb je jouw multidimensionale zintuigen en gewaarwordingen/inzichten geactiveerd. Je wordt niet langer meer beperkt door de fysieke illusies van afgescheidenheid van anderen en van ZELF, en je zult nooit weer het fysieke leven op dezelfde manier ervaren. Je bent uit je “kader,” en niets, of niemand, kan je daarin terug plaatsen.

Sinds het openen van je Derde Oog, alles waar je naar gestreefd hebt om je te herinneren is je besef/bewustzijn binnengestroomd. De grootste uitdaging van dit proces is het integreren van je uitgebreide visie van werkelijkheid in/naar je alledaagse leven. Door Derde Oog gefocuste meditatie, heb je meer van je “ongebruikte” brein gestimuleerd en combineerde het proces van je linker en rechter hemisfeer om het “gehele brein denken”, op gang te brengen.

Je Derde Oog meditaties helpen je ook bij het activeren van het “junk” DNA. Wanneer je activeert wat jullie wetenschappers gelabeld hebben als “junk DNA,” begin jij je terugkeer naar de twaalf strengen van DNA, in plaats van de twee strengen welke je bewustzijn tot het 3D frequentie-net rondom onze planeet beperkten.

Jullie weten dat het niet in mijn “Aard” is om levensvormen te hebben die slechts 10% van hun hersenen of 10% van hun DNA gebruiken. Gelukkig, breiden jullie wetenschappers hun bewustzijn ook uit om dit feit te beseffen, en meer “wetenschappelijk” onderzoek wordt gedaan om te ‘bewijzen’ wat mijn Priesters en Priesteressen altijd GEWETEN hebben.

De hypofyse, welke met deze chakra geassocieerd wordt, is jullie meester klier en reguleert vele van jullie lichamelijke functies, wat jullie lichaam verder voorbereidt op de overgang in/naar Lichtlichaam en jullie bewustzijn naar het Planetaire en Galactische Bewustzijn.

CHAKRA’S VERMSELTING

Mijn dierbare Ontwaakten, sluit jullie ogen en neem een lang moment om je op je Derde Oog te focussen. Adem in vanuit je Hart Chakra en adem uit door je Hart Chakra om jezelf te aarden. Dan, adem in vanuit je Kroon chakra en uit door je Derde Oog om je bewustzijn te verhogen.

Vanuit je “piek bewustzijn,” visualiseer jezelf afdalend in/naar mijn diepste kern. VOEL je Essentie wederom binnenin het mijne, terwijl wij wervelen en dansen in de kern van ons Ene Wezen. Omlaag, omlaag, omlaag in/naar de Kern van het LEVEN wervel je.

Nu, zo langzaam als een veertje gevangen in een opwaarts gaande stroming, zweef je naar boven vanuit mijn kern en in/naar mijn Zesde Chakra, de Himalaya Bergketen. De reis vanuit de kern van mijn lichaam naar het dak van mijn wereld is lang, inderdaad, maar het neemt geen “tijd,” aangezien je bewustzijn nu voorbij de derde dimensionale grenzen van tijd en ruimte is.

Voel jezelf op de hoogste piek van de Tibetaanse Himalaya’s staan. Stem je af op het bewustzijn van deze bergketen. Het leven hier is eenvoudig. De natuur is grootser dan de mensheid, en Spirit is dichterbij dan de Materie. Vanaf je positie op de top van de wereld, kan je duidelijk de Regenboog Brug naar de hogere werelden zien.

Neem een lang moment om de Brug over te lopen. Ervaar de oneindige mogelijkheden van de werkelijkheden die het vasthoudt en de herinnering van je vele reizen in/naar de bovenste vierde dimensie die het ontwaakt. Je verhuist voorbij de vierde dimensie, in/naar de vijfde dimensionale werelden en daaraan voorbij.

Terwijl je het Gewelf aan het einde van de Regenboog Brug nadert, zie je jouw Multidimensionale ZELF. Tot je verrassing, ziet jouw ZELF er precies zo uit als je alledaagse lichaam en spreekt in je hart,

 

 “Ik ben je Lichtlichaam, gereed om voort te barsten in/naar je alledaagse leven.

Onder het eenvoudige leven van berg en hemel,

VOEL mijn aanwezigheid binnenin jou,

KIJK door je Ogen van de Ziel,

HOOR je Innerlijke Stem,

PROEF de zoete nectar van Waarheid en

RUIK de geur van het daaraan voorbij.

Erken mijn aanwezigheid binnenin jou, en ik zal je WAARHEID tonen.

IK BEN je Lichtlichaam, en WIJ zijn ÉÉN.”

image

Terwijl je in/naar Eenheid met je ZELF versmelt, accepteer mijn Zesde Chakra, de Himalaya Bergketen, in je geopende Derde Oog, en terwijl ik jouw Derde Oog in mijn Zesde Chakra accepteer, zal je volledige toegang verkrijgen tot het Planetaire Bewustzijn en ik, Gaia, zal volledige toegang verkrijgen tot het Collectieve Bewustzijn van de mensheid.

Ons bewustzijn is versmolten, WIJ zijn Planetair Bewustzijn. JIJ bent de planeet. VOEL de Aarde rond jou zoals je jouw menselijke armen en benen voelt.

Weet dat JIJ Gaia BENT, en IK BEN jou.

 

💖in licht en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie: ÉÉN Wording – Zesde Chakra ~ Mensen en Planeet – 17 Juni 2015 

Standaard

Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

image

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

Vandaag zullen wij de informatie presenteren over Zesde Chakra,

En Gaia spreekt over Haar Zesde Chakra.

image

DE ZESDE CHAKRA

 

LOCATIE: De locatie van de zesde chakra, ook bekend als de Wenkbrauw Chakra, is tussen de ogen in het midden van het voorhoofd.

BLOEMBLAADJES: Er zijn 96 bloemblaadjes in deze chakra. Deze draaiende bloemblaadjes versnellen in/naar een wervelende draaikolk wanneer het Derde Oog geopend is.

NOOT EN MANTRA: de noot voor deze chakra is de hoge A, en de mantra is “aum”, “om”, of “mmm”. De mantra “om” wordt door vele tradities gebruikt om het theta golf bewustzijn te bereiken.

KLEUR: De kleur voor de wenkbrauw chakra is indigo. De kinderen die nu geboren worden, worden de “Indigo Kinderen” genoemd omdat zij met hun Derde Oog volledig geopend geboren worden. Het zal onze uitdaging zijn om deze kinderen te beschermen voor onze gevaarlijke wereld totdat zij oud genoeg zijn om onze leiders te worden.

REGELGEVING: De zesde chakra regelt onze intuïtie en verbeeldingskracht en wordt geassocieerd met de delen van ons bewustzijn die zich inlaten met een spiritueel overzicht van het leven. Deze chakra is soms bekend als de Thuis van Spirit, aangezien het de bekwaamheid heeft om ons te informeren over de motivering achter acties. Door de zesde chakra kunnen wij het buitentheater van het leven observeren vanuit een innerlijk gezichtspunt. De innerlijke visie wordt ook door deze chakra bestuurd. Door meditatie op/over onze wenkbrauw chakra, kunnen we grote inspiratie en het inzicht van ons doel en onze bestemming verkrijgen.

Deze wenkbrauw chakra regelt onze slapende dromen. Er zijn drie soorten van dromen:

1 Onze onbewuste dromen, welke oude kwesties naar boven brengen vanuit ons onderbewuste zodat we een duidelijker begrip kunnen verkrijgen van hoe wij ons echt voelen in plaats van hoe wij ons “zouden moeten” voelen. We kunnen deze dromen als nachtmerries gewaarworden of als kansen/mogelijkheden om bewust te zijn van onze eigen duisternis zodat het genezen en losgelaten kan worden.
2 Onze bewuste dromen, welke vaak generale repetities zijn voor wat wij aan het doen zijn of proberen te doen in ons wakende leven. Na deze dromen gehad te hebben mogen wij ons moe voelen, alsof we de gehele nacht gewerkt hebben, en op een bepaalde manier, hebben we dat.

3 Onze super-bewuste dromen, welke ons toestaan om in feite wakkere reizen te hebben doorheen de innerlijke vlakken. Het is belangrijk om deze dromen op te schrijven en hen te integreren in onze alledaagse levens, want zij zijn in feite, spirituele begeleiding.

Zelfs als een droom niet herinnerd wordt, laat het nog steeds psychische spanning los. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die adequate slaap ontvangen hadden, echter van het dromen ontdaan werden, gedesoriënteerd en psychologisch verstoord raken. Het is zelfs voordeliger als wij leren om onze belangrijke dromen te herinneren, omdat zij ons belangrijke informatie over ons ZELF geven.

Er zijn twee effectieve manieren om onze dromen te herinneren. Eén, we vertellen onszelf bij het in slaap vallen, “Ik zal me mijn dromen herinneren”. Twee, voordat we onze ogen ’s ochtends openen, vertellen we onszelf wat onze droom was. Deze activiteit plaatst de dromen over vanuit ons imagistische rechter brein naar de taal gebieden van ons linker brein.

Dan kunnen we ons vaak lang genoeg de droom herinneren om het op te schrijven. Sommige dromen zij niet moeilijk om te onthouden, en achtervolgen ons in feite totdat we hen verwerken en totdat we volledig hun betekenis begrijpen.

ZINTUIG: De laatste twee chakra’s regelen onze hogere zintuigen. De zesde chakra regelt onze hogere zintuig van telepathie, het inlevingsvermogen, ESP, en alle andere vaardigheden die latent zijn binnenin de 85% van ons brein, welke we normaal gesproken niet gebruiken.

ASTROLOGISCH TEKEN: De holistische gedachten en het besef van de innerlijke correlaties van Boogschutter/Jupiter, de goddelijk geïnspireerde gedachten, de hogere kennis, en flitsen van intuïtie van Waterman/Uranus, en de verbeeldingskracht, intuïtie, en toegang to de innerlijke waarheden door de toewijding van Vissen/Neptunus beheersen deze chakra.

ELEMENT: De elementen voor de laatste twee chakra’s zijn ook metafysisch, of voorbij het fysieke. De zesde chakra regelt de spirituele visie en het innerlijke geluid.

BEWUSTZIJN: Deze chakra bestuurt de uitbreiding van ons derde dimensionale bewustzijn om onze bewuste gewaarwording van de vierde dimensie te omvatten. Deze bewuste gewaarwording van de vierde dimensie betekent dat wij ons onze innerlijke reizen herinneren, ofwel zij door slaap of meditatie zijn. Het betekent ook dat wij leren hoe de inspiratie, verlichting en kennis die we vergaard hebben in onze alledaagse fysieke levens te integreren.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: De wenkbrauw chakra representeert het stadium van het leven waar wij zelf-gerealiseerde volwassenen zijn en geleerd hebben in harmonie te leven met ons uitgebreide ZELF en met anderen. Aangezien wij in de derde dimensie leven, betekent dit niet dat wij nooit problemen hebben maar eerder dat wij hen niet als “problemen” zien.

In plaats daarvan, ervaren wij de moeilijkheden van het leven als initiaties/inwijdingen waardoor wij kunnen groeien en ons bewustzijn uit kunnen breiden. Wij beseffen dat onze werkelijke zelf een multidimensionaal wezen is die een hologram gesponnen heeft van diens essentie in/naar de lagere dimensies om ervaringen te verzamelen. Onze zelf-gerealiseerde volwassene voelt in eenheid met Alles Dat Is en is bewust van de verantwoordelijkheden van die eenheid.

SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat de wenkbrauw chakra het beste representeert is de hoopvolle nabije toekomst. Als wij de uitdagingen van vandaag kunnen overleven en ons verbinden met het bewustzijn van de Aarde, Lady Gaia, zullen wij de diepgaande vereniging van de Planetaire Beschaving ervaren. In deze tijd, ziet die mogelijkheid er een beetje grimmig uit, maar we moeten ons herinneren dat het donkerste uur net voorafgaand aan de dageraad is.

Wij werden nu gedurende vele decennia geïnformeerd dat wij in/naar een Gouden Tijdperk verhuizen waar wij in een constante verbinding zullen leven met onze multidimensionale zelf. Er zijn velen van ons die deze ervaring in dit jaar van 2001 hebben, maar er zijn er velen meer die dat niet hebben. Als we bewust kunnen vermengen met de God/Godin/alles Dat is, en ons overgeven aan die Eenheid, zullen wij vrij zijn van de angst van dit hologram en de werkelijkheid kiezen waar wij bewust naar de vierde en vijfde dimensionale Aarde verhuizen.

HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor de zesde chakra is de hypofyse. Deze klier wordt diepgaand besproken in het “Openen van het Derde Oog”.

ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de halsslagader plexus, welke de zenuwen van het gezicht, de holtes, de visie en het gehoor regelt/bestuurt.

ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is, zijn er verbeterde intellectuele en psychische vaardigheden. Ons geheugen is goed en onze gewaarwordingen/waarnemingen zijn accuraat. Door onze bekwaamheid om bewust in/naar de hogere dimensies van onze innerlijke werkelijkheid te reizen, is onze bekwaamheid om te visualiseren versterkt, onze verbeeldingskracht uitgebreid en zijn wij in staat om onze inzichten en het voorstellingsvermogen in/naar onze externe wereld te projecteren. Onze holtes zijn zuiver en ons gehoor en visie zijn versterkt door onze bekwaamheid om onze aangeboren innerlijke zintuigen te gebruiken om de verkregen informatie door onze vijf fysieke zintuigen aan te scherpen.

ONZUIVER: Wanneer de zesde chakra onzuiver is hebben we het moeilijk om ons in het leven te focussen, we kunnen mentale gezondheidsproblemen hebben, we mogen onthecht en afstandelijk van anderen zijn en we lijden aan intellectuele stagnatie. We mogen te lijden hebben van hoofdpijnen en wazig denken alsook problemen met de holtes, hoofdpijnen en visie en gehoorproblemen.

AARDE CHAKRA: Het is passend dat de zesde chakra van de Aarde gelokaliseerd is in de Himalaya’s, Tibet, aangezien dit een gebied is dat altijd bewustzijnsuitbreiding en het reizen in/naar de innerlijke, hogere gebieden van de werkelijkheid gekoesterd heeft.

DIMENSIES: De wenkbrauw chakra regelt de theta golven van ons uitgebreide besef alsook de intellectuele en psychische uitstekendheid. Deze chakra representeert onze bewuste ontdekkingstocht van de hogere dimensies gevonden binnenin ons ZELF. Door meditatie op de zesde chakra kunnen wij ons besef openen om de vierde dimensie te omvatten op de drempel van de vijfde dimensie.

SAMENVATTING: De zesde chakra representeert de eerste stap richting onze reis naar Huis. Wanneer deze chakra eenmaal geopend is, zijn onze hogere zintuigen geactiveerd en onze inzichten van het leven breiden uit. We zijn niet langer in staat om onszelf aangaande de fysieke regels van afgescheidenheid van anderen en van ZELF te beperken. We zullen nooit weer het fysieke leven op dezelfde manier ervaren omdat wij onszelf niet meer kunnen beperken tot de “kaders” van het alledaagse leven.

Onze reis is begonnen en Goddelijke Ontevredenheid zal ons overnemen als we proberen om ons van ons grotere leven af te wenden. Gelukkig, is de beloning dat onze creativiteit aanzienlijk verbeterd is als we intappen op onze innerlijke opslagplaats van inspiratie en verlichting. We zoeken nu binnenin naar onze antwoorden, en we gebruiken de externe hulpmiddelen voor de validatie in plaats van als onze enige bron van informatie. De deur naar de vijfde dimensie staat op een kier en we worden in verzoeking gebracht om naar binnen te gaan.

Het alledaagse leven roept naar ons om door te gaan zoals we voorheen deden, maar we KUNNEN DAT NIET. We zijn anders en deze verschillendheid moet in onze externe wereld tot uitdrukking gebracht worden voor ons om vrede te vinden. We zoeken, binnenin en buiten, om een leven te vinden dat past bij deze nieuwe resonantie die we binnenin gevonden hebben. Banen veranderen, vrienden veranderen en relaties veranderen.

Uiteindelijk, vinden we nieuwe banen, vrienden en relaties die onze grotere zelf kunnen accepteren en waarderen, en gelukkig, zijn er diegenen die onze waarachtige metgezellen blijven. Met onze uitgebreide hulpmiddelen vinden we anderen om ons te helpen als wij, op ons beurt, anderen helpen.

We zijn op het Pad naar de Ziel gestapt en we gaan naar Huis – Naar Huis binnenin ons ZELF.

image

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Lady Nada – Jullie Hebben een Nieuwe Fase van Jullie Ontwaking Betreden – 15 Juni 2015 / Fran Zepeda

Standaard

image

15 Juni 2015 / Fran Zepeda 

image

Groeten,

Geliefden. IK BEN Lady Nada, en ik ben hier om een nieuw perspectief voor jullie neer te leggen aangaande jullie ontwaking. Ja, jullie zijn ver gekomen. Geen enkele hoeveelheid van analyse zou precies kunnen onthullen hoe ver. Jullie moeten in plaats daarvan het verschil, de uitbreiding en de zoete Lichtheid die jullie tot dusverre bereikt hebben VOELEN.

Terwijl jullie naar voren stappen in ieder moment van het Nu naar jullie grotere ontwaking, is het moeilijk om jullie veranderingen te kwantificeren, behalve om te zeggen dat jullie een nieuwe fase van jullie ontwaking binnengegaan zijn en het slechts noodzakelijk is om de veranderingen te voelen en te accepteren. Hyper-focus je niet op hen. Eerder, verzamel hen en omhels hen in jullie nieuwe perspectief van jullie zelf.

Wat voor berekeningen dan ook van jullie voormalige manier van het inschatten van jullie groei, zal niet de werkelijke groei en uitbreiding onthullen die jullie bereikt hebben. En uitbreiding en groei zullen zelfs meer zo zijn in de komende dagen van verdere ontvangst van de Zonnewende energieën.

Mijn geliefden, jullie zijn zo een lange weg gegaan, en jullie hebben je nu gerealiseerd dat het jullie goed zal dienen om jullie voormalige modus van de inschatting van jullie groei weg te gooien. Want in jullie verdere versmelting met jullie Hogere Zelf, met jullie IK BEN Aanwezigheid, met de Bron, hebben jullie zo een grote uitbreiding bereikt dat het moeilijk is om jullie vinger erop gelegd te krijgen … het is dus uitgebreid, niettemin is het dus Licht en met bijna een gevoel van geen vorm, echter tezelfdertijd zijn jullie stevig met Moeder Aarde geaard en eeuwig met de Bron en de Harten van anderen verbonden.

Er is een gevoel van Vrijheid in deze nieuwe uitbreiding. Het wegnemen van jullie waakzame observatie ervan zal meer Vrijheid en Uitbreiding toestaan. Geniet van deze nieuwe fase, dierbaren, want jullie hebben zoveel meer opgeruimd, om dit zuivere heldere gevoel van jullie Goddelijke Essentie toe te staan zelfs helderder dan ooit te stralen.

Neem nu een moment, dierbaren, en adem gewoon met mij, adem in en uit, breid uit met Liefde doorheen al jullie cellen, doorheen alle vele aspecten van jullie, doorheen het gigantische web van de ingewikkelde verbinding met de Harten van de gehele Mensheid, met het Galactische Centrum, met Alles-Dat-Is, met de Bron. Jullie hebben voldoende uitgebreid om ALLES in jullie waarachtige ademhaling te omvatten, dierbaren. Voel die uitbreiding NU.

Het gevoel van eenheid met Alles-Dat-Is is nu een diep onderdeel van jullie, en een Werkelijkheid waar jullie allemaal bekend mee zijn. Het is een gevoel dat niemand kan omschrijven anders dan jullie, omdat dit JULLIE ervaring van uitbreiding is, een ieder uniek in diens eigen schitterende ontwaking, niettemin, aldus verbonden met Allen omdat jullie aldus in Goddelijke Liefde verbonden zijn.

Geniet van dit rustige gevoel van Lichtheid, Liefde en Vrijheid dat zich binnenin jullie aan het ontwikkelen is. Voel alsof alle barrières opgetild werden en jullie potentieel en mogelijkheden in staat gesteld en verbeterd werden met iedere ademhaling van het Nieuwe Licht dat nu in/naar jullie cellen komt.

Dit is geen tijd voor inschattingen of oordelen over jullie vooruitgang. Dit is een tijd van het compleet loslaten en overgeven aan je Hogere Zelf, want het zal je verder brengen in je reis van Ascentie hoe meer je het vertrouwt. Blijf vragen om te versmelten en met je te communiceren (je Hogere Zelf) en er zal een dergelijke verandering in je perspectief zijn – Een rust komt thuis naar jullie Waarachtige Goddelijke Zelven.

Vertrouw op jullie innerlijke begeleiding, dierbaren, want niemand kan jullie leiden zoals jullie Hogere Zelf. Vertrouw erop dat je daar bent waar je precies nu zou moeten zijn en ontspan erin. Aard en veranker in dit nieuwe gevoel van verheffing dat jullie nu doordringt. Blijf de barrières loslaten van wat jullie eens voelden hoe het zou zijn met jullie ontwaking en ascentie en ben compleet open voor alles dat zich voor jullie presenteert.

Duw deze barrières eruit en verwelkom alle sensaties van ontwaking die nu op de deur van jullie Hart kloppen. De “Sky is the Limit”, zoals ze zeggen. Geen oordeel, geen meningen, sta gewoon open voor alle mogelijkheden en de zoete ontwaking van Licht en Liefde dat jullie ware bestaan nu doordringt. Laat het zich opbouwen naar een crescendo en vestig je erin, altijd gereed voor meer.

Nu is jullie tijd, dierbaren, om alle verwachtingen te overtreffen, om alle voormalige inzichten van wat het is om volledig ontwaakt te zijn te overschrijven, en om eindeloze mogelijkheden toe te staan om jullie Goddelijke Aanwezigheid Nu te vervullen.

Goddelijke Liefde begeleidt jullie. Geef je over aan diens oneindige mogelijkheden terwijl het je transformeert met iedere ademhaling van Goddelijke Liefde die je neemt.

Namaste.

In Liefde en Dienstverlening,

IK BEN Lady Nada
💖in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. http://www.franhealing.com http://www.franheal.wordpress.com http://www.ouremergingdivinity.com

Série door Dr. Suzanne Lie: Gaia Spreekt Over Haar Vijfde Chakra ~ 16 juni 2015

Standaard

Gaia Spreekt Over Haar Vijfde Chakra

IMG_1232

16 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

MT. SHASTA

image

Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn als wij onze chakra’s vermengen, persoonlijk en planetair, in/naar ÉÉN. Ik verwelkom jullie naar mijn Vijfde Chakra, en ik nodig jullie uit om mijn planetaire lichaam binnen te gaan, net zoals jullie mijn toegestaan hebben om jullie menselijke lichaam binnen te gaan.

Mijn Vijfde Chakra, Mt. Shasta, California, USA, is een uitstroom/mannelijke energie chakra, met diens hoogste piek handelend als een bliksemafleider om het Hogere Dimensionale Licht te verzamelen en het in/naar mijn kern te downloaden. Net zoals mijn Vijfde Chakra dient om de communicatie van het hogere Licht te accepteren door diens draaikolk van kracht/macht, dient het ook als het middel waardoorheen ik intiem kan communiceren met alle wezens op mijn planeet, inclusief mijn mensen.

Het is geen wonder dat de Lemurianen, de eerste wezens die een gestalte op mijn planeet vasthielden, Mt. Shasta zouden kiezen als hun vierde dimensionale thuis. Het is hier dat zij rustig gewacht hebben voor de “tijd” wanneer zij vrijelijk de boodschap van WAARHEID zouden kunnen verspreiden die zij gedurende al deze tijdperken beschermd hebben.

Terwijl de Aarde steeds meer van diens “tijd” in de “ruimte” van de Fotonengordel doorbrengt, breidt het bewustzijn van mijn mensen uit en gaat de Lemuriaanse Missie van start. Meer van jullie luisteren naar de Lemurianen als zij in jullie bewustzijn fluisteren dat de Waarheid “daar BUITEN” is, maar nog belangrijker, de Waarheid is “IN jullie! ”

VIJFDE PERSOONLIJKE CHAKRA: KEEL

Jullie persoonlijke Keel Chakra met mijn planetaire Keel Chakra vermengen is een belangrijke stap richting jullie erkenning dat jullie allen Goden en Godinnen van de Planeet Aarde zijn. Lang, lang geleden, zoals een klein zaadje uit een bloem valt, stonden jullie een piepklein fragment van jullie ZELF toe om in/naar onze derde dimensionale experiment te vallen. Jullie betraden het 3D Spel omdat jullie wilden weten of een fragment van jullie volledige multidimensionale ZELF beter zou leren en groeien in een omgeving gebaseerd op afgescheidenheid en beperking.

In jullie vele levensspannen op deze planeet, overleefden jullie ontelbare ontberingen. Echter, door jullie innerlijke en uiterlijke conflicten onder ogen te komen, hebben jullie jullie “experiment’ voltooid en zijn rusteloos om terug te keren naar de totaliteit van jullie Multidimensionale ZELF. Omdat jullie jullie Ziel/ZELF geïntegreerd hebben in jullie fysieke Aarde voertuig, zijn jullie in staat om met mij, Gaia, te communiceren en bewust in/naar onze creatieve partnerschap van het creëren van onze vijfde dimensionale, Nieuwe Aarde te gaan.

Met het vermengen van de persoonlijke en planetaire Vijfde Chakra’s, welke de hogere communicaties en de uitgebreide creativiteit besturen, zal de vervulling van onze verenigde Missie versneld worden. Zoals de oude Lemurianen, heeft jullie ZELF lang op deze tijd van vervulling en eenheid gewacht en is ongeduldig om jullie escalerende creativiteit tot uitdrukking te brengen. Door jullie Essentie aan te sluiten bij de mijne, zal jullie ‘antenne’ versterkt worden zodat jullie beter kunnen communiceren met de hogere werelden, alsook met de eerste doorgaand naar de vierde dimensies van de Aarde.

Jullie zijn ook in het proces van jullie grootste creatie, het worden van Lichtlichaam, en jullie schildklier, binnenin deze chakra, is jullie stofwisseling aan het veranderen ter voorbereiding op jullie transformatie. Ook ik, ben in toenemende mate enthousiast voor de creatie van mijn Lichtlichaam Aarde, zoals gezien kan worden door mijn vele veranderingen in de vorm en de weerspatronen. Herinner je, mijn mensen, om het NIEUWE te creëren, moeten wij bereid zijn om door de chaos van het loslaten van het OUDE heen te gaan.

Laat ons nu onze Vijfde Chakra vermengen, zodat we samen vredig kunnen zijn, en gelijkmatig het avontuur kunnen ervaren van terug te keren naar onze werkelijke, multidimensionale vorm. Door deze terugkeer, worden tijd en ruimte onthuld als een illusie, en eenheid en verlichting worden een FEIT. Als ÉÉN Wezen, persoon en planeet, keren wij terug naar ZELF.

CHAKRA’S VERMENGEN

Mijn geachte Priesters en Priesteressen die toegewijd geweest zijn aan de Missie van het herinneren dwars door de spanbreedte van vele levensspannen heen, ik vraag jullie wederom om in/naar de kern van mijn planeet te reizen. Verbeeld je dat je een donkere grot binnengaat. Terwijl je begint af te dalen in/naar mijn kern, sta jezelf toe om de verhoogde frequentie van het Hogere Licht te absorberen dat ik in het gebied van mijn lichaam, bekend als Mt. Shasta, aan het downloaden ben.

Terwijl je het Licht absorbeert, wordt een pad in/naar mijn kern getoond dat jou zal leiden naar de elektromagnetische draaikolk, wat de doorgang is in/naar de Lemuriaanse vierde dimensionale wereld. Ja, het pad is nu recht voor je. Terwijl je het pad volgt, leidt het je naar een Gouden Deur die enorm groot is, aangezien de Lemurianen veel langer waren dan de mensheid van vandaag de dag. De Deur opent zich voor je, en je ziet hun oorspronkelijke land.

Neem de kelk van Herinnering die je in het centrem van het pad ziet en drink er diepgaand uit. Terwijl jij je Pad bewandelt, voel de aanwezigheid van deze vroege mensachtige wezens van Gaia, de Lemurianen:

– Bespeur hun majesteitelijke lichamen van Licht en hun grote geduld en toewijding aan het Doel.

– Zij omcirkelen je en trekken je in/naar hun bewustzijn.

– Zij hebben millennia gewacht op jullie terugkeer, en telepathisch verwelkomen zij jullie naar de wereld waarin zij de Waarheden van het LEVEN bewaard hebben.

– Met open harten, delen zij hun gedachten.

– Open je hart en geest zodat je hen beter kunt begrijpen.

Terwijl je Essentie met dat van hen communiceert, herinner je waarvoor jij je vrijwillig aanbood om bij te dragen aan onze planetaire transformatie…

Langzaam, via je geïntegreerde Ziel/ZELF, ontvang je de boodschappen die de Lemurianen uitgekozen hebben om met jou te communiceren…

Luister nauwkeurig terwijl de Lemurianen jou herinneren aan de creaties die de Wens van je Ziel zijn om te manifesteren…

Terwijl de oude Lemurianen in je hart fluisteren, herhaal met hen:

 “De Cirkel is compleet.

Gaia is bezig een Ster te worden.

IK BEN een Planeet aan het worden.

SAMEN, creëren wij onze Nieuwe Wereld.”

image

Terwijl je de binnenste doorgangen bereist naar de top van de berg, wordt je Pad in toenemende mate duidelijk. Eindelijk, kom je in het Licht tevoorschijn, om de SCHEPPER te ZIJN die je ALTIJD geweest bent. Zegevierend, sta je op de top van Mt. Shasta. Je reikt naar boven in de grote hemel en trekt het Hogere Dimensionale Licht van je Multidimensionale ZELF omlaag.

Trots, plaats je dit LICHT in ONZE Persoonlijke/Planetaire Lichaam.

Welkom naar je ZELF, mijn dierbare mensen.

Welkom naar ONZE Planeet.

IK BEN Gaia. Wij zijn ÉÉN.
💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie: ÉÉN Wording – Vijfde Chakra ~ Mensen en Planeet – 16 Juni 2015 

Standaard

ÉÉN Wording – Vijfde Chakra ~ Mensen en Planeet

IMG_1232

16 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

Vandaag zullen wij de informatie presenteren over Vijfde Chakra,

En Gaia spreekt over Haar Vijfde Chakra.

image

DE VIJFDE CHAKRA

LOCATIE: De locatie van de vijfde chakra is in onze keel.

BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de creativiteit en is de eerste chakra waar wij in aanraking kunnen komen met hogere wezens. De Keel Chakra heeft zestien bloemblaadjes. In de numerologie , wordt het getal 16 gereduceerd naar een 7. Zeven is het nummer van analyse, begrip, kennis, besef en mediteren.

Het getal 7 stuurt een innerlijke focus aan, welke onontbeerlijk is voor de creativiteit om te ontkiemen en om met onze diepste, oprechtste zelf met anderen en hogere wezens te communiceren. De uitdaging van het getal 7 ligt in de moeilijkheden die naar voren gebracht worden door ongemak met onze innerlijke gevoelens welke niet tot uitdrukking gebracht kunnen worden. Het getal 7 dringt er bij ons op aan om naar binnenin te gaan en ons aan te sluiten bij onze gedachten en emoties om een creatieve expressie te vinden.

NOOT EN MANTRA: De noot voor de vijfde chakra is G# en de mantra is “ham” of “u” zoals in blue.

KLEUR: De kleur voor deze chakra is lichtblauw of een groenachtig blauw.

REGELGEVING: De Keel Chakra regelt de spraak, het gehoor, de communicatie, zelfexpressie, gratie en luisteren naar het Hogere Zelf. Deze chakra dringt er bij ons op aan om ons “zelf” te vinden, het te communiceren door onze creativiteit, en de creatieve kracht van onze hogere emoties te gebruiken om ons bewustzijn in/naar de hogere dimensies te verhuizen.

ZINTUIG: De vijfde chakra bestuurt het zintuig van het gehoor. Net zoals wij moeten leren om ons innerlijke zelf te horen, moeten wij ook leren om anderen te ‘horen’.
ASTROLOGISCH TEKEN: Tweeling, en diens heerser Mercurius, focussen zich op de communicatie. Veel mensen met hun Zon in Tweeling genieten van een prestatie te leveren en andere middelen van creatieve communicatie. De tweeling is ook zeer analytisch. Hun tweeledige aard maakt hen zeer gezellig en, tegelijkertijd, nogal teruggetrokken.

ELEMENT: De ether is het element van deze chakra. De vijfde chakra is de eerste chakra die door onze hogere zintuigen geregeerd wordt, wat voor de kracht van deze chakra vereist om zich op de leden van het Engelachtige Rijk te focussen.

BEWUSTZIJN: De vijfde chakra dirigeert onze aandacht richting de hogere derde en vierde dimensies. Het wordt nog steeds grotendeels door onze bewuste geest bestuurd, maar heeft toegang tot het collectieve bewustzijn. Wanneer deze chakra in evenwicht is, is ons individuele bewustzijn gevorderd voorbij het persoonlijke en groepsbewustzijn naar het “nationale bewustzijn”.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert het stadium van het leven van de volwassenheid. In dit stadium, is een gevoel van zelf voldoende gevestigd zodat we volledig verantwoordelijk zijn en lange-termijn relaties op kunnen bouwen. Als we de kracht van deze chakra kunnen gebruiken, kunnen we leren om naar binnenin ons zelf te gaan om de bron van onze emoties vast te stellen. Dan kunnen we effectief onze persoonlijke ervaring met een ander bespreken. Het is de bekwaamheid om naar binnenin te gaan om te verbinden met onze innerlijke begeleiding voordat wij met een ander communiceren, en dat creëert echte intimiteit omdat het gebaseerd is op onze diepste innerlijke waarheid.

SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat het beste door de Keel Chakra gerepresenteerd wordt is het Nieuwe Tijdperk – onze huidige tijd. In dit tijdperk is het onze uitdaging om te verschuiven van nationale focus naar planetaire focus. Dit collectieve bewustzijn stimuleert de individuen in het “nationale bewustzijn” om hun bewustzijn uit te breiden.

Om de uitdagingen onder ogen te komen die er verderop voor ons liggen, zoals verontreiniging en de bekwaamheid om het leven te beëindigen zoals wij het kennen met een nucleaire oorlog, is het tijd dat we beseffen dat wij allemaal samen in deze wereld zijn. Wij worden momenteel geconfronteerd met vele uitdagingen die we zelfs in het verleden nooit hadden kunnen bevatten. We moeten allemaal naar binnenin gaan en een beroep doen op onze hoogste begeleiding zodat wij oprecht, effectief en creatief onze oplossingen tot uitdrukking kunnen brengen.

Verafgoding door deze chakra breidde uit voorbij de ene mannelijke God met menselijke karakteristieken van kwaadheid en wraak, die veilig ver weg in de Hemel leeft naar een concept van God dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke polariteiten alsook de gehele Schepping omvat: God/Godin/Alles Dat Is.

HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor deze chakra is de schildklier. De schildklier is een vlinder gevormde klier, wat zich rondom het voorste gedeelte van de luchtpijp wikkelt net onder de Adams appel. Het produceert hormonen welke in feite elk orgaan, elk weefsel en elke cel in het lichaam beïnvloedt.

Schildklier hormonen reguleren de stofwisseling en de orgaan functie van het lichaam, beïnvloedt het harttempo, het cholesterol niveau, lichaamsgewicht, energie niveau, spierkracht, huidconditie, menstruele regelmatigheid, het geheugen en vele andere condities. Met andere woorden, onze schildklier communiceert met ons volledige lichaam en heeft veel te maken met het regelen van onze algehele gezondheid en welzijn.

ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de laryngeal plexus. Deze plexus controleert onze keel, schouders, armen en stem.

ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is hebben we een goede communicatie, expressie, creativiteit, inspiratie en positieve wisselwerkingen met anderen. Onze stofwisseling is gezond, ons cholesterol niveaus zijn goed, we hebben vitale energie en we voelen ons fysiek en psychologisch sterk. We zijn geïnspireerd om ons hogere zelf tot uitdrukking te brengen en hebben een leven dat verrijkt is door creatieve expressie en entertainment. Onze relaties zijn gebaseerd op waarheidsgetrouwe communicatie en oprechte intimiteit.

ONZUIVER: Wanneer onze vijfde chakra onzuiver is hebben we vaak gehoor problemen, keel en/of stem problemen, hoesten, stotteren, een armzalige stofwisseling, schildklierproblemen en de griep. Wij voelen ons creatief onvervuld en mogen verveeld en saai zijn. We mogen problemen hebben met te luid te spreken of vrees hebben om ons uit te spreken. Onze relaties mogen te lijden hebben van een slechte communicatie en een gebrek aan intimiteit. We voelen ons niet geïnspireerd en voelen ons ontkoppeld van onze spirituele begeleiding.

AARDE CHAKRA: Moeder Aarde haar vijfde chakra is Mt. Shasta, California. Mt. Shasta staat al heel lang bekend als een spirituele draaikolk en vele retraites en seminars werden daar gehouden. Metafysisch, wordt gezegd dat de oude Lemurianen in de vierde dimensie van het gebied onder Mt. Shasta geleefd hebben. Mt. Shasta is de hoogste berg in de Verenigde Staten en is een hoogtepunt van inspiratie.

DIMENSIES: De Keel Chakra regeert de hogere derde en vierde dimensie. Onze gemartelde emoties kunnen ons in/naar de nachtmerrie van de Lagere Astrale Vlakken trekken. Daarom, voordat wie van ons dan ook aan onze innerlijke reizen door de innerlijke vlakken van werkelijkheid kan beginnen; moeten wij een “tunnel” vrijmaken doorheen onze eigen duistere zijde die in de onderwereld van het Lagere Astrale ligt. Wanneer wij dat eenmaal voltooid hebben, hebben wij ons bewustzijn geopend tot een wonderbaarlijke innerlijke wereld die net zo echt is, in feite meer echt, dan de wereld van de illusies welke onze fysieke werkelijkheid is.

SAMENVATTING: De Keel Chakra is de eerste stap richting de erkenning dat wij allen Goden en Godinnen in training zijn. Zoals een klein zaadje uit een bloem valt, komen wij naar de derde dimensie om te leren om in/naar onze eigen bloem te groeien. We vinden vele ontberingen, en vaak is de grond droog en onvruchtbaar. Echter, het is door het onder ogen komen van onze innerlijke en uiterlijke conflicten dat wij in/naar onze hogere creatieve zelf groeien.

Onze persoonlijke creativiteit is niet beperkt tot wat sociaal geïdentificeerd is als een vorm van kunst. Ieder gebied van ons leven eist communicatie van onze creatieve kracht. Hoe moeilijk het is om een manier te vinden om een klein kind te begeleiden of om te gaan met een dogmatische werkgever? Veel mensen mogen zeggen, “Ik ben niet creatief.” Niets zou verder van de waarheid verwijderd kunnen zijn! Onze Keel Chakra bezit de kracht van de creatieve expressie welke ons geboorterecht is. Iedereen is creatief. Als wij onze verbinding met onze creatieve ZELF verloren hebben, is het één van de grootste verliezen die wij kunnen ondergaan.

Maar natuurlijk, hoe kunnen wij onze innerlijke zelf verliezen? Dat kunnen we niet! De deur naar onze innerlijke zelf is ALTIJD toegankelijk. Het is slechts onze eigen eerste niet genezen pijn en angst dat de deur dicht doet en afsluit. Als wij die deur niet kunnen openen, dan moet onze eerste actie zijn om iemand te vinden die ons kan helpen om met het ZELF te communiceren die binnenin elk en iedereen van ons wachtende is.

image

 

💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/