Category Archives: Eigen channelingen

Affirmatie: “Belichaam je Ziel”

Standard

Vandaag ontwaak Ik

En Ik Ben

Nog mooier

Nog gezonder

Nog meer in harmonie als ooit ervoor

Vandaag verwelkom ik en ontwaak ik in Al wat Ik Ben

Ik claim en laat nu al de schoonheid, al de welvaart, al de puurheid, al de vreugde en liefdevolle krachten van mijn ziel vrij stromen door gans mijn zijn

En mogen ze door gans mijn dag uit schijnen en ieder op mijn pad zegenen met het licht en de liefde dat Ik Ben en belichaam

Mogen ik zijn waar ik dien te zijn

Mogen ik weten wat ik nodig heb te weten

Mogen ik zien wat ik dien te zien

En mogen ik alles verwelkomen wat mijn Goddelijke essentie voor mij in liefde voorzien heeft

En mogen ik nu alles loslaten wat mijn essentie, mijn ziel niet langer dienen, opdat ik vrijer kan zijn wie Ik Ben zoals de Schepper mij in liefde ziet 💕

Ik Ben de Liefde die Ik Ben

Ik Ben het Licht dat Ik Ben

Ik Ben het Universum dat Ik Ben

Ik Ben dat Ik Ben

Ik Ben een geschenk

Ik Ben vreugde

Ik Ben harmonie en welzijn

Ik Ben welvaart

En ik heb alles wat ik nodig heb om succes te hebben en succesvol te zijn in mijn Goddelijk pad van lichtsliefde en liefdeslicht

En mogen steeds al mijn hartsdromen en hartsverlangens gezegend zijn en beleefd zijn Nu!

Ik kies nu voor mijn Ziel in de eerste plaats

Ik open mijn hart volledig voor mijn ziel om er te zijn in mij en voor de Onvoorwaardelijke Liefde dat Ik Ben.

Ik her-verbindt mij nu volledig met mijn Ziel vanuit diep vanbinnen in mij, en kies ervoor om mij Nu VOLLEDIG te HERINNEREN

Ik Ben klaar om terug te keren naar het volledige Liefdesbewustzijn dat Ik Ben, nu en in elk moment van mijn zijn.

Ik belichaam nu mijn Ziel’s Licht, de Liefde dat Ik helder uitschijn en laat alle programmeringen en al wat dit nog mogelijks in de weg zou kunnen staan nu los! En mogen alle illusies van afscheiding die ik mogelijks nog in mij draag met de kracht van de Schepper in mij, nu volledig geneutraliseerd worden en zijn!

En zo zij het!

En zo zij het!

En zo zij het!

💗Amen💗

Geschreven door Katja Milants – A New World – katjamilants.wordpress.com

Je mag het steeds is liefde delen met de melding van zijn bron 💕

Advertisements

De schepper schijnt licht op een chakra kwestie – Het weghalen van chakra’s

Standard

image

Enkele dagen geleden belde iemand mij op die mij ongelofelijk dierbaar is. Ze was van streek…  Ze was enorm van streek omdat ze iets gehoord had dat onmogelijk leek, iets dat gewoon niet kon, want dit zou ook betekenen dat hoe wij chakra’s zien, een beeld is dat nog niet compleet is. Verre van…
Ik moet toegeven, ik was zelf ook verrast toen ze mij haar verhaal vertelde! Ik kon mij eerlijk gezegd niet voorstellen dat zoiets kon en zou dit mogelijk zijn, wat waren dan hiervan de gevolgen, vroeg ik mij af…
Ze vertelde mij dat een medeleerling van haar op haar zonnevlecht en hartchakra na, al haar chakra’s had laten wegnemen! Dus buiten haar zonnevlecht en haar hartchakra, had ze dus geen chakra’s meer! Althans, dat beweerde ze. Mijn dierbare vriendin was nog meer van streek toen deze dame haar ook nog vertelde dat ze van plas was de laatste twee chakra’s die ze nog bezat ook nog te laten wegnemen… Dankzij het weghalen van haar chakra’s, vertelde deze medeleerling, was ze nu veel rustiger geworden en voelde zij zich veel beter in haar vel. Het voelde alsof ze eindelijk van iets bevrijd was.

Natuurlijk was het in eerste instantie, heel moeilijk voor ons om dit allemaal te gaan geloven. Kon iemand werkelijk zijn chakra’s laten wegnemen, laat staan door iemand anders? Want vanuit onze overtuigingen/leringen aangaande chakra’s, heb je chakra’s nodig om te leven. Zonder chakra’s sterven we en daarvan waren we heilig van overtuigd! Wat betekende dit allemaal en waarom kwam dit op ons pad? Ik had zo veel vragen door dit verhaal dat ik dacht, tijd om hier meer over te weten te komen!

Online, vond ik onmiddellijk op een blog informatie hierover! Ik verschoot want niet alleen was dit een gekend fenomeen waarvan ik dacht dat dit bijvoorbeeld alleen in de VS gekend zou zijn, maar ook in mijn eigen kleine landje vond dit blijkbaar plaats! Vanuit mijn nieuwsgierigheid las ik wat dit blogbericht mij hierover te vertellen had. De schrijfster is er steevast van overtuigd dat het weghalen van de chakra’s niet alleen mogelijk is maar ook noodzakelijk is om je goed te voelen hier op aarde. Zij vertelt persoonlijk al haar chakra’s te hebben verwijderd, alsook haar complete kundalini patroonvorming te hebben verwijderd. Dit zou zij, in tegenstelling tot de klasgenoot van mijn vriendin, volledig zelf hebben gedaan door middel van een specifieke techniek. Zij ziet het als een outdated programmering die belastend is voor de mens en ervoor zorgt dat je vast blijft zitten in de lagen van de 4de dimensie. Voor haar betekende dit een ontmaskering van iets dat ons allen belast. Voor haar dienen onze chakra’s enkel en alleen om ons verbonden te houden met de drama’s hier op aarde en resulteerde het verwijderen van haar chakra’s tot het zich niet meer betrokken te voelen bij alles wat om haar heen gebeurt en kon het haar eindelijk niet langer deren.

Dat onze chakra’s maken dat we kunnen voelen wat anderen voelen, dat ze maken dat we meeleven met anderen en dat wanneer er op aarde iets gebeurt welk het leven hier op aarde raakt, dat wij dit bewust of onbewust kunnen voelen, is helemaal waar. Maar is dit niet het eenheidsbewustzijn, het Al waar wij mee verbonden zijn door middel van o.a. onze chakra’s, vraag ik mij dan persoonlijk af?

Je kan het volledig artikel hier lezen: https://terugnaarjeessentie.com/2015/09/17/verwijderen-van-de-chakras/

En zo kan je voor jezelf uitmaken, wat juist/goed voelt en wat niet. Ik heb alvast met de schepper in mij een interessant gesprek gevoerd en dit is wat de schepper mij hierover te vertellen had:

“God, klopt het dat je chakra’s kan laten verwijderen, ze zelf kunt wegnemen?”

God: Ja dit kan, en het is een keuze die enkel en volledig vanuit vrije wil kan plaatsvinden.

“Maar God, gaan die mensen dan niet dood en wat zijn hiervan dan de gevolgen?”

God: Mensen gaan hier zeker niet van dood. Er bestaan zo veel ontelbare werkelijkheden en iedereen kiest welk zijn werkelijkheid is. Het is alsof iedereen zijn eigen radiozender heeft en sommige zaken overlappen en ander weer niet. Hou er rekening mee dat jullie allen jullie eigen werkelijkheid creëren, dat grotendeels gebaseerd is en gecreëerd is vanuit overtuigingen die van persoonlijk aard zijn maar ook vanuit het menselijk collectief komen en zo voort.

Wat ik jou kan vertellen is dat chakra’s hebben als mens hier op aarde, tijdens deze woelige tijden van transitie en transcendentie, niet gemakkelijk is. De polarisatie die nu hoger is dan ooit ervoor, als gevolg van de overgangsfase waarin de mensheid zit, kan dit zorgen voor zeer uiterste energieën en emoties. Het is een gigantische grote kuis van loslaten en verwelkomen dat nu plaatsvindt… Chakra’s maken dat een mens, empathie kan vertonen, dat het coderingen, downloads en upgrades kan krijgen. De chakra’s, zoals ze bij de meeste mensen aanwezig zijn, zijn “verouderd” en zoals gans het DNA en het menselijk lichaam aan het evolueren zijn, is ook het chakra systeem door een upgrade aan het gaan, zeg maar. Dit is heel simpel in woorden gebracht en is natuurlijk veel complexer en bevat zo veel meer dimensies van begrip.

Wanneer mensen ervoor kiezen tijdens dit huidig moment, om hun chakra’s weg te doen, te laten verwijderen, dan kan dit vanuit hun vrije wil. Echter volgens de huidige werkelijkheid houdt dit in dat dit individu, niet langer verbonden is met het collectief, met het Al welk jullie allen zijn. Zoals het tijdens het tijdperk van Atlantis mogelijk was, kreeg elk individu de keuze om met mij verbonden te blijven of niet. Deze keuze geldt nog steeds. Dit individu, kiest ervoor om los van het geheel, verder te gaan en dit mag. Dat een mens zich hierdoor vrijer en rustiger voelt is correct en toegegeven voor sommige is dit een ware verlossing en kan er zeker niet over geoordeeld worden. Want hoe dan ook is alles liefde, ook al gaat liefde zijn eigen weg. De aarde, beter gezegd Gaia en haar bewustzijn zit volop in haar ascentie proces samen met ieder wezen die hiervoor gekozen heeft en haar bewoond. Ascentie is een vrije keuze en om haar te kunnen beleven in deze huidige werkelijkheid, zijn de chakra’s zoals jullie ze kennen, allen noodzakelijk. Het is zo dat ze allemaal aan het fuseren zijn tot een eenheid, en chakra’s zoals de zielenster chakra en de aardster chakra die nog maar net in jullie bewustzijn aan het komen zijn, zijn allen mee aan het ascenderen en zijn ze een onlosmakelijk geheel en deel van het heilige plan. Het plan waar eenieder kan kiezen uit te stappen vanuit vrije wil. 

” Betekent dit dat deze zielen niet meer naar de bron gaan bij overgaan?”

God: Dit betekent het zeker niet, want hier ook is er weer vrije keuze. Een individu, dat zonder chakra’s door het leven wenst te gaan zal zeker onvoorwaardelijke liefde kennen want het 5de dimensionale bewustzijn/trillingsniveau is een feit dat enkel en alleen nog maar beseft dient te worden. Helaas volgens de huidige werkelijkheid zal het niet mogelijk zijn om te ascenderen want het doel van ascentie is om de eenheid van Al wat is te her-inneren om de illusie van afscheiding te overstijgen en om het ware bewustzijn te openbaren in Al wat is. Leed ontstaat door de illusie van afscheiding, door de onvoorwaardelijke liefde van het momentum niet toe te laten en door de geest van de illusie aan het woord te laten. Het wegnemen van jouw chakra’s geeft de illusie niet langer deel te zijn van de chaos die in werkelijkheid onvoorwaardelijke liefde is, maar vanuit een nog niet volgroeid bewustzijn leed als vertaling van het momentum ziet.

“Dank U God voor uw woorden van liefde en voor uw eeuwige aanwezigheid in mij!”

God: Graag gedaan!

In conclusie, kan men stellen dat ieder voor zich dient uit te maken of hij of zij, zijn chakra’s zou willen laten verwijderen of niet. Het is een keuze van vrije wil en zoals de schepper het mij vertelde, het is geen doodzonden en we gaan er zeker niet aan dood zoals ik oorspronkelijk dacht. Alleen kies je voor een geheel andere weg en maak je bewust geen deel meer uit van het geheel. En als dit geheel zo belastend is geworden voor jou dat je niet meer kan functioneren hier op Gaia, dan begrijp ik dat. Ik kan alleen voor mezelf zeggen als hooggevoelige empate, dat ik soms ook overweldigd wordt door de aardse energieën, de energieën van het collectief, van andere wezens en materie. Maar het opgeven voor “rust”, die ongelofelijke verbondenheid met al wat leeft, het Al opgeven voor individualiteit in al mijn zijn te kunnen ervaren? Nee dat wil ik niet. Mijn ervaring heeft mij geleerd dat hoe meer ik onvoorwaardelijk in heel het geheel van Al wat ik ben hou, leed, geen ruimte kent in mij. De uitdaging blijft wel nog steeds om dit elke dat opnieuw in mij geboren te laten worden zodat de geest van twijfel en verwijt geen stem hebben in mij.

Elke dag sterven we een beetje bij het ingaan van de nacht en worden we weer een beetje geboren bij het opgaan van de dag en op een dag zullen we volledig ontwaakt zijn uit de illusie en opstaan in de onvoorwaardelijke liefde van het Al welk wij zijn. En tot dan, leren we en groeit ons ziel naar de herinnering van ons wezen, van de schepper die wij zijn.

Dat dit thema nu bovenkomt is niet abnormaal denk ik, gezien we Atlantisch processen aan het her-beleven/uit-zuiveren zijn en omdat dit ook deel van het proces is; Kiezen voor het Al in ons of gaan in-divi-dualiteit 😉

In liefde en licht aan jullie Al – Katja Milants

 

copyright © 2016 Katja Milants – http://www.katjamilanst.wordpress.com  Dit gehele bericht mag gedeeld worden zolang de integriteit van dit bericht bewaard wordt door de inhoud in zijn volledigheid te delen met vermelding van zijn bron.

 

 

Affirmatie voor wijsheid in jou – Affirmatie voor financiële overvloed

Standard

Deze affirmaties werden mij doorgegeven tijdens een channeling dat ik doorkreeg van Aiko, een trouwe vriend en de hogere delen bij hem aanwezig – deze affirmaties zijn simpelweg te mooi en te krachtig om ze niet te delen…

image
*Om wijsheid in jou te vinden en deze te her-inneren*
Ik verbind mij met de rijkdom in mij

Ik verbind mij met de wijsheid in mij

Ik laat mijn hogere zelf door mij spreken

Ik laat alle lagere delen die niet samen vibreren met mijn hogere zelf, nu los

Opdat ze getransmuteerd kunnen worden en opdat ze een nieuwe taak mogen krijgen zoals het bestemd is te zijn

Ik aanvaard mijn Goddelijke taak hier op Aarde als een aspect van God

En ik ben dankbaar deze geschenken met mijn werkelijkheid en dit leven te kunnen delen

Ik verwelkom alle hulp, alle wijsheid en alle inzichten die ik hiervoor kan krijgen en omarm nu volledig mijn zielenpad

In liefde en licht

In liefde en licht

In liefde en licht

Danku, danku, danku

Amen!


*Geld*
Ik verbind mij met de onvoorwaardelijke liefde in mij

Ik verbind mij met de onvoorwaardelijke liefde van geld

Ik zie hoe geld naar mij toestroomt zonder enige vorm van actie van mij en zonder enige voorwaarde

Geld is er gewoon voor mij en ik laat het zich gewoon aan mij openbaren

Ik ben de onvoorwaardelijke liefde

Geld is onvoorwaardelijke liefde

Ik ben de onvoorwaardelijkheid en geld is wat ik altijd ter beschikking heb

Geld is het onvoorwaardelijke welk mij alles brengt wat ik nodig heb

Ik zegen al mijn geld en welvaart en ik ben dankbaar dat ik geld mag uitgeven

Mogen al het geld dat ik uitgeef welk onvoorwaardelijke is, in overvloed naar mij weerkeren

In liefde en licht, in liefde en licht, in liefde en licht

Danku, danku, danku

Amen!
Nota van de hogere delen en Aiko: je kan je zelf niet weggeven en geld is een deel van jou! ( laat dit tot je doordringen en besef zijn betekenis, dan zal je de magische sleutel hiervan bezitten!)

Dit bericht mag gedeeld worden of vertaald worden zolang de bron en de auteur worden vermeld en dit zonder enige veranderingen aan te brengen op de inhoud. – Katjamilants.wordpress.com