Category Archives: Channeling Acturianen

De Arcturianen – De 4D Emotionele Vlak Mysterie School Binnengaan – 8 Juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard

8 juli 2015 / Dr. Suzanne Lie

IMG_1232

De 4D Emotionele Vlak Mysterie School Binnengaan

image

Nu dat jullie je reis doorheen de Lagere Astrale Vlak Mysterie School voltooid hebben, gaan jullie door met jullie reis door het Emotionele Subgebied te betreden voort op jullie reis door de vierde dimensie.Terwijl jullie je reis maken, ben ervan verzekerd dat jullie “broodkruimels” achterlaten zodat jullie het pad dat jullie gecreëerd hebben gemakkelijk kunnen herkennen. Dit vierde dimensionale pad zal in/naar een weg uitbreiden, dan in/naar een autoweg, dan in/naar een snelweg terwijl jullie deze passage steeds weer opnieuw herhalen.

Denk eraan dat jullie de “wegversmalling” tussen de derde en de vijfde dimensie aan het uitruimen zijn. Terwijl een ieder van jullie geachte, interdimensionale reizigers, jullie bewuste reis door de vierde dimensie herhalen, en opnieuw herhalen, ruimen jullie je eigen residu op van jullie meervoudige incarnaties en/of bezoeken aan de planeet Aarde.

Helaas, lieten jullie vaak levens achter gevuld met angst, kwaadheid, verdriet en pijn. Omdat dat was hoe jullie je in die incarnatie voelden, en dat was het residu dat jullie op de Aarde en in Gaia’s vierde dimensionale aura achterlieten.

Met de reis die jullie NU ondernemen, zijn jullie voorbereid met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur zodat jullie op kunnen ruimen wat jullie in andere incarnaties achterlieten. Wij waarderen het dat jullie vaak de astrale overblijfselen, achtergelaten door anderen, opruimen, en wij bedanken jullie diepgaand voor deze dienstverlening. Wij zijn verheugd dat jullie ver genoeg voorbij jullie menselijke ego geëvolueerd zijn, dat jullie alleen maar kunnen denken aan dierbare Gaia en jullie je geen zorgen maken over wat “geschikt” voor jullie is om op te ruimen.

De schoonmaakploeg aan het einde van een enorm groot feest houdt zich niet bezig met wie wat voor rommel achterliet. Zij weten dat het hun werk is om alle rommel op te ruimen. Zij zijn trots op hun werk en willen chaos in/naar orde terugbrengen. Echter, jullie zullen geen chaos opruimen, aangezien het een noodzakelijk ingrediënt is voor grote verandering.
In plaats daarvan, zullen jullie dat transmuteren wat de derde en lagere vierde dimensie is om een duidelijke doorgang te creëren voor de velen die deze “weg” terug naar huis naar hun vijfde dimensionale sterrenschip, planeet en/of werkelijkheid zullen bereizen. Want zie, zij/jullie gaan niet naar Huis. Zij/Jullie keren terug naar Huis naar jullie ware ZELF in de hogere dimensies van werkelijkheid.

Jullie “dienstplicht” op de derde dimensionale Aarde is bijna voltooid, dus ruimen jullie de weg voor jullie zelf en de vele anderen op die zich NU herinneren dat hun eigen staat van bewustzijn hun persoonlijke Sterrenschip is.

Echter, alle emoties van het lagere bewustzijn hebben hun reis terug in/naar de werkelijkheid van het vijfde dimensionale Licht en Onvoorwaardelijke Liefde geblokkeerd. Vandaar dat, als leden van onze “Galactische Schoonmaakploeg”, er een beroep op jullie gedaan wordt om deze angstige emoties in/naar liefdevolle emoties te transmuteren.

Jullie zullen jullie taak met jullie zelf beginnen. Eerst zullen jullie je weg plaveien door jullie eigen vierde dimensionale aura, opruimend en transmuterend terwijl jullie gaan. Dan zullen jullie naar de Aarde terugkeren en opnieuw beginnen. De tweede keer, zullen jullie de op angst gebaseerde emoties van AL het leven op de Aarde transmuteren.

Klinkt dat als een te grote taak? Ben je bang dat je verstrikt mag komen te zitten in alle van de angstige emoties die rondgestrooid zijn door het emotionele subgebied van de vierde dimensie? Ja, je hebt het juist. Als je niet je eigen emotionele afdankertjes kent, zal je bang worden dat zij allemaal van jou zijn.

Als er een groot feest was, en je moest je portemonnee vinden dat in de rommel verloren was geraakt, zou jij je moeten herinneren hoe die portemonnee eruit ziet. Wij zeggen “portemonnee” omdat daarin je ID zit. Je ID is alles dat je binnenin het Nu bent. Vandaar dat het van vitaal belang is dat je Onvoorwaardelijk van jezelf houdt, jezelf Onvoorwaardelijk vergeeft en Onvoorwaardelijk Accepteert.

Terwijl je doorheen het Emotionele Gebied reist, doe je dat aldus zoekende naar wat voor gedachtevormen dan ook die getransmuteerd moeten worden. Je zult met je eigen emoties beginnen en dan uitbreiden naar steeds grotere groepemoties.

Je zult niet de emotionele rommel “opruimen” die zij achterlieten, maar je zult Onvoorwaardelijke Liefde, Vergiffenis, Acceptatie sturen en een liefdevolle uitbarsting van Onvoorwaardelijke Liefde naar deze afgeworpen en vergeten emoties.

Je zult dit doen, niet omdat je van de mensen houdt die hen achterlieten, aangezien je hen zelfs niet kent, maar je zult deze dienstverlening voor Gaia doen, die je diepgaand kent en waar je Onvoorwaardelijk van houdt. Gaia is niet verantwoordelijk voor de emoties van haar mensen.

Ook, als sommige van diegenen verloren in de duisternis jouw Onvoorwaardelijke Liefde ontvangen, dan zouden zij in staat kunnen zijn om het te accepteren. In feite, steeds meer van de verlorenen wenden zich af van hun angstige begin. (1)

De meeste mensen zijn niet aangeboren bang, kwaad en/of destructief. Zij zijn getraind om zo te zijn door hun ouders of door de één of andere vroege kindertijd trauma. We weten dat velen van jullie, onze afgezanten op de Aarde, ervoor kiezen om extreem moeilijke kindertijden te hebben zodat jullie door de pijn van deze ervaringen heen zouden kunnen werken.

Jullie maakten die keuze omdat, wanneer jullie je eigen trauma en innerlijke pijn opruimden, jullie ook de schade opruimden die aan Gaia toegebracht werd. Want zie, jullie fysieke Aarde voertuig is ÉÉN met Gaia, via de verbinding van de menselijke en planetaire elementalen van aarde, lucht, vuur en water.

Wat een dappere strijders jullie geweest zijn. Wij eregroeten jullie overwinning in het Licht. Het is met deze reden dat wij wensen om jullie te helpen als jullie de bagger van angstige gedachtevormen en energiepakketten opruimen die Gaia’s emotionele aura gedurende millennia bevuild hebben.

Wij herinneren jullie eraan dat wanneer jullie Gaia’s schade transmuteren, jullie ook jullie eigen schade transmuteren. Wanneer jullie Gaia transmuteren, transmuteren jullie jezelf. Deze onderlinge-relatie is vanwege Gaia’s “Wet van Oorzaak en Gevolg” – energie eruit is energie terug.

Deze onderlinge-relatie werkt in het begin langzaam totdat je ALLE gevoel van een slachtoffer te zijn loslaat en de VOLLEDIGE verantwoordelijkheid neemt voor keuzes en reactie. Deze verantwoordelijkheid is op geen enkele manier “iemand iets aanrekenen”. In plaats daarvan is deze verantwoordelijkheid een erkenning die jullie kozen om deze uitdagingen op jullie te nemen om wat voor “uitstaande schulden” dan ook van vroegere incarnaties op te ruimen en omdat jullie wisten dat het jullie sterk zou maken.

Verder, niemand in de vijfde dimensie kon zich zelfs voorstellen, of kiezen zich te herinneren, precies hoe donker het geworden was op Gaia’s prachtige planeet. Veel van die duisternis verblijft nog steeds in de derde dimensies, maar terwijl jullie de vierde dimensie eerst opruimen, versperren jullie de ontsnapping van die duisternis.

Diegenen die een incarnatie op Gaia genomen hebben moeten de Wet van Oorzaak en Gevolg aanvaarden. Als zij hun bewustzijn zullen transmuteren voorbij de duistere indoctrinaties die zij ontvangen hebben, moeten zij de terugkeer ervaren van wat zij uitgestuurd hebben. Nogmaals, dit gebeuren is begonnen.

Vanwege alle Licht en Liefde die onze ascenderenden aan het uitsturen zijn, bieden steeds meer van deze verlorenen aan de macht over anderen zich aan om Gaia’s regel van Oorzaak en Gevolg te aanvaarden.

Derhalve, boden zij zich in feite vrijwillig aan om dat te ontvangen wat zij uitbesteed hebben omdat zij weten dat het de enige manier is dat zij met de planeet kunnen ascenderen. Hoe zij dit weten? Zij weten dit omdat het licht zo sterk is dat zelfs diegenen die eens verstrikt zaten in het web van leugen, illusies en duisternis beginnen te ontwaken.

Vandaar dat, onze dierbare vrijwilligers op Gaia, als jullie je doorgang door de vierde dimensie opruimen, neem dan alsjeblieft waar, accepteer en eis iedere angstige emotie op die jullie achtergelaten hebben binnenin jullie eigen vierde dimensionale aura en binnenin de vierde dimensionale aura van Gaia.

Accepteer deze verborgen en beangstigende emoties in jullie altijd-uitbreidende weten en liefdevolle staten van bewustzijn. Als jullie bedoeld zijn om “hen te vergeven, want zij weten niet wat zij doen,” dan moeten jullie ook “jullie zelf vergeven, want jullie wisten niet wat jullie deden.”

Het leven op de derde dimensionale Aarde heeft vele op angst gebaseerde emoties gecreëerd. Terwijl je deze emoties binnenin je hart verzamelt, zie je de vierde dimensionale Emotionele Mysterie School. Je hart raakt zwaarder en zwaarder terwijl je veelvoudige derde dimensionale levensspannen verzamelt gevuld met angst, kwaadheid, pijn, verdriet, spijt en oordeel.

Deze emoties zijn naar de bodem van deze vierde dimensionale vijver gezonken. Tot je verrassing, als je steeds dichter bij de Mysterie School komt, zie je emoties van vreugde, Liefde, geluk/blijheid en feestviering. Vrolijk, verzamel je ook deze emoties.

De deuren naar de Mysterie School gaan open, en je observeert alle versies van je zelf die nog steeds verloren zijn voor angst en oordeel van JOU, ren in de armen van de liefdevolle Priesters en Priesteressen die net binnen de open deuren staan.

“Verdien ik echt die Liefde en vergiffenis?” fluister je in het oor van de meest dichtbije Priester of Priesteres. Echter, als dat wezen van LICHT diens gezicht naar jou toedraait, zie jij je ZELF.

Het wezen van LICHT dat JIJ bent wijst omlaag naar het portaal van Licht dat jij gecreëerd hebt en zegt, “Zie je hoezeer creatief jij bent?”

Terwijl je de Mysterie School binnengaat met vreugde en hoop, denk je na over je eigen creativiteit.

Terwijl het Licht van de Mysterie School je angst opruimt en jou vult met Liefde, wordt JIJ die hogere versie van je ZELF.

Kan jij je herinneren die JIJ te zijn wanneer je terugkeert naar de derde dimensie?

****

imageOpmerking van Sue

Onze vierde dimensionale reis naar deze Mysterie School werd/wordt gegidst via onze tweede chakra, welke geregeerd wordt door onze Eierstokken en Testikels. Daarom, zal er op ons eigen creatieve energiegebied een beroep gedaan worden om het portaal in/naar de 4D Emotionele Vlak Mysterie School te “creëren”.

Ondertussen in deze Mysterie School zijnde, zullen wij gegidst worden om ons te herinneren dat onze emoties een krachtig component zijn van iedere creatie van ons. Als wij in/naar onze Kracht binnenin komen, in de 4D Mentale Vlak Mysterie School, moeten wij eerst de kracht van onze emoties her/erkennen.

Onze gedachten creëren de matrix voor onze creaties, maar onze emoties vullen die matrix met leven. Zoals hierboven aangehaald, namen velen van ons een zeer moeilijke kindertijd op zich omdat wij het bord schoon wilden maken en in dit leven wilden ascenderen.

Wanneer wij ons herinneren om Liefde boven angst te kiezen, wat een zeer moeilijke taak kan zijn, ontdekken wij dat de eerste persoon waar wij van moeten houden ons eigen zelf is. Gelukkig, omvat dat zelf onze eigen Multidimensionale ZELF die ons kan leiden vanuit het perspectief van de hogere dimensies.

Hoe verbinden wij ons met dat ZELF? Natuurlijk, het is door onze EMOTIES!

Dierbare vrienden, we komen in enige grote veranderingen, dus herinner je alsjeblieft om IN LIEFDE TE LEVEN.
(1) Cobie – Dit heb ik gisteren zelf ervaren!! Een entiteit uit de lagere astrale 4de dimensie, wilde ascenderen en accepteerde graag mijn Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur. Ik was toen nog niet met deze vertaling begonnen … en ik zou gewild hebben dat ik dit alles eerder geweten had, dat had zoveel meer begrip gebracht over eerdere ervaringen. Vandaar dat ik besloten heb om deze channelings van Sue Lie in de vakantie in de gaten te houden en te blijven vertalen… …

In licht en liefde voor deze Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Advertisements

Série door Dr. Suzanne Lie: ÉÉN Wording – Vijfde Chakra ~ Mensen en Planeet – 16 Juni 2015 

Standard

ÉÉN Wording – Vijfde Chakra ~ Mensen en Planeet

IMG_1232

16 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

Vandaag zullen wij de informatie presenteren over Vijfde Chakra,

En Gaia spreekt over Haar Vijfde Chakra.

image

DE VIJFDE CHAKRA

LOCATIE: De locatie van de vijfde chakra is in onze keel.

BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de creativiteit en is de eerste chakra waar wij in aanraking kunnen komen met hogere wezens. De Keel Chakra heeft zestien bloemblaadjes. In de numerologie , wordt het getal 16 gereduceerd naar een 7. Zeven is het nummer van analyse, begrip, kennis, besef en mediteren.

Het getal 7 stuurt een innerlijke focus aan, welke onontbeerlijk is voor de creativiteit om te ontkiemen en om met onze diepste, oprechtste zelf met anderen en hogere wezens te communiceren. De uitdaging van het getal 7 ligt in de moeilijkheden die naar voren gebracht worden door ongemak met onze innerlijke gevoelens welke niet tot uitdrukking gebracht kunnen worden. Het getal 7 dringt er bij ons op aan om naar binnenin te gaan en ons aan te sluiten bij onze gedachten en emoties om een creatieve expressie te vinden.

NOOT EN MANTRA: De noot voor de vijfde chakra is G# en de mantra is “ham” of “u” zoals in blue.

KLEUR: De kleur voor deze chakra is lichtblauw of een groenachtig blauw.

REGELGEVING: De Keel Chakra regelt de spraak, het gehoor, de communicatie, zelfexpressie, gratie en luisteren naar het Hogere Zelf. Deze chakra dringt er bij ons op aan om ons “zelf” te vinden, het te communiceren door onze creativiteit, en de creatieve kracht van onze hogere emoties te gebruiken om ons bewustzijn in/naar de hogere dimensies te verhuizen.

ZINTUIG: De vijfde chakra bestuurt het zintuig van het gehoor. Net zoals wij moeten leren om ons innerlijke zelf te horen, moeten wij ook leren om anderen te ‘horen’.
ASTROLOGISCH TEKEN: Tweeling, en diens heerser Mercurius, focussen zich op de communicatie. Veel mensen met hun Zon in Tweeling genieten van een prestatie te leveren en andere middelen van creatieve communicatie. De tweeling is ook zeer analytisch. Hun tweeledige aard maakt hen zeer gezellig en, tegelijkertijd, nogal teruggetrokken.

ELEMENT: De ether is het element van deze chakra. De vijfde chakra is de eerste chakra die door onze hogere zintuigen geregeerd wordt, wat voor de kracht van deze chakra vereist om zich op de leden van het Engelachtige Rijk te focussen.

BEWUSTZIJN: De vijfde chakra dirigeert onze aandacht richting de hogere derde en vierde dimensies. Het wordt nog steeds grotendeels door onze bewuste geest bestuurd, maar heeft toegang tot het collectieve bewustzijn. Wanneer deze chakra in evenwicht is, is ons individuele bewustzijn gevorderd voorbij het persoonlijke en groepsbewustzijn naar het “nationale bewustzijn”.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert het stadium van het leven van de volwassenheid. In dit stadium, is een gevoel van zelf voldoende gevestigd zodat we volledig verantwoordelijk zijn en lange-termijn relaties op kunnen bouwen. Als we de kracht van deze chakra kunnen gebruiken, kunnen we leren om naar binnenin ons zelf te gaan om de bron van onze emoties vast te stellen. Dan kunnen we effectief onze persoonlijke ervaring met een ander bespreken. Het is de bekwaamheid om naar binnenin te gaan om te verbinden met onze innerlijke begeleiding voordat wij met een ander communiceren, en dat creëert echte intimiteit omdat het gebaseerd is op onze diepste innerlijke waarheid.

SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat het beste door de Keel Chakra gerepresenteerd wordt is het Nieuwe Tijdperk – onze huidige tijd. In dit tijdperk is het onze uitdaging om te verschuiven van nationale focus naar planetaire focus. Dit collectieve bewustzijn stimuleert de individuen in het “nationale bewustzijn” om hun bewustzijn uit te breiden.

Om de uitdagingen onder ogen te komen die er verderop voor ons liggen, zoals verontreiniging en de bekwaamheid om het leven te beëindigen zoals wij het kennen met een nucleaire oorlog, is het tijd dat we beseffen dat wij allemaal samen in deze wereld zijn. Wij worden momenteel geconfronteerd met vele uitdagingen die we zelfs in het verleden nooit hadden kunnen bevatten. We moeten allemaal naar binnenin gaan en een beroep doen op onze hoogste begeleiding zodat wij oprecht, effectief en creatief onze oplossingen tot uitdrukking kunnen brengen.

Verafgoding door deze chakra breidde uit voorbij de ene mannelijke God met menselijke karakteristieken van kwaadheid en wraak, die veilig ver weg in de Hemel leeft naar een concept van God dat zowel de mannelijke als de vrouwelijke polariteiten alsook de gehele Schepping omvat: God/Godin/Alles Dat Is.

HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor deze chakra is de schildklier. De schildklier is een vlinder gevormde klier, wat zich rondom het voorste gedeelte van de luchtpijp wikkelt net onder de Adams appel. Het produceert hormonen welke in feite elk orgaan, elk weefsel en elke cel in het lichaam beïnvloedt.

Schildklier hormonen reguleren de stofwisseling en de orgaan functie van het lichaam, beïnvloedt het harttempo, het cholesterol niveau, lichaamsgewicht, energie niveau, spierkracht, huidconditie, menstruele regelmatigheid, het geheugen en vele andere condities. Met andere woorden, onze schildklier communiceert met ons volledige lichaam en heeft veel te maken met het regelen van onze algehele gezondheid en welzijn.

ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de laryngeal plexus. Deze plexus controleert onze keel, schouders, armen en stem.

ZUIVER: Wanneer deze chakra zuiver is hebben we een goede communicatie, expressie, creativiteit, inspiratie en positieve wisselwerkingen met anderen. Onze stofwisseling is gezond, ons cholesterol niveaus zijn goed, we hebben vitale energie en we voelen ons fysiek en psychologisch sterk. We zijn geïnspireerd om ons hogere zelf tot uitdrukking te brengen en hebben een leven dat verrijkt is door creatieve expressie en entertainment. Onze relaties zijn gebaseerd op waarheidsgetrouwe communicatie en oprechte intimiteit.

ONZUIVER: Wanneer onze vijfde chakra onzuiver is hebben we vaak gehoor problemen, keel en/of stem problemen, hoesten, stotteren, een armzalige stofwisseling, schildklierproblemen en de griep. Wij voelen ons creatief onvervuld en mogen verveeld en saai zijn. We mogen problemen hebben met te luid te spreken of vrees hebben om ons uit te spreken. Onze relaties mogen te lijden hebben van een slechte communicatie en een gebrek aan intimiteit. We voelen ons niet geïnspireerd en voelen ons ontkoppeld van onze spirituele begeleiding.

AARDE CHAKRA: Moeder Aarde haar vijfde chakra is Mt. Shasta, California. Mt. Shasta staat al heel lang bekend als een spirituele draaikolk en vele retraites en seminars werden daar gehouden. Metafysisch, wordt gezegd dat de oude Lemurianen in de vierde dimensie van het gebied onder Mt. Shasta geleefd hebben. Mt. Shasta is de hoogste berg in de Verenigde Staten en is een hoogtepunt van inspiratie.

DIMENSIES: De Keel Chakra regeert de hogere derde en vierde dimensie. Onze gemartelde emoties kunnen ons in/naar de nachtmerrie van de Lagere Astrale Vlakken trekken. Daarom, voordat wie van ons dan ook aan onze innerlijke reizen door de innerlijke vlakken van werkelijkheid kan beginnen; moeten wij een “tunnel” vrijmaken doorheen onze eigen duistere zijde die in de onderwereld van het Lagere Astrale ligt. Wanneer wij dat eenmaal voltooid hebben, hebben wij ons bewustzijn geopend tot een wonderbaarlijke innerlijke wereld die net zo echt is, in feite meer echt, dan de wereld van de illusies welke onze fysieke werkelijkheid is.

SAMENVATTING: De Keel Chakra is de eerste stap richting de erkenning dat wij allen Goden en Godinnen in training zijn. Zoals een klein zaadje uit een bloem valt, komen wij naar de derde dimensie om te leren om in/naar onze eigen bloem te groeien. We vinden vele ontberingen, en vaak is de grond droog en onvruchtbaar. Echter, het is door het onder ogen komen van onze innerlijke en uiterlijke conflicten dat wij in/naar onze hogere creatieve zelf groeien.

Onze persoonlijke creativiteit is niet beperkt tot wat sociaal geïdentificeerd is als een vorm van kunst. Ieder gebied van ons leven eist communicatie van onze creatieve kracht. Hoe moeilijk het is om een manier te vinden om een klein kind te begeleiden of om te gaan met een dogmatische werkgever? Veel mensen mogen zeggen, “Ik ben niet creatief.” Niets zou verder van de waarheid verwijderd kunnen zijn! Onze Keel Chakra bezit de kracht van de creatieve expressie welke ons geboorterecht is. Iedereen is creatief. Als wij onze verbinding met onze creatieve ZELF verloren hebben, is het één van de grootste verliezen die wij kunnen ondergaan.

Maar natuurlijk, hoe kunnen wij onze innerlijke zelf verliezen? Dat kunnen we niet! De deur naar onze innerlijke zelf is ALTIJD toegankelijk. Het is slechts onze eigen eerste niet genezen pijn en angst dat de deur dicht doet en afsluit. Als wij die deur niet kunnen openen, dan moet onze eerste actie zijn om iemand te vinden die ons kan helpen om met het ZELF te communiceren die binnenin elk en iedereen van ons wachtende is.

image

 

💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie: Gaia spreekt over haar Vierde Chakra

Standard

Gaia Spreekt Over Haar Derde Chakra

IMG_1232
14 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

HALEAKALA, MAUI

image

Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn als jullie je chakra’s met de mijne vermengen en mensen en planeet in/naar Eenheid verenigen. Ik nodig jullie nu naar mijn vierde chakra uit. Ik verwelkom jullie in mijn planetaire lichaam net zoals jullie in het proces zijn van mij in jullie menselijke lichaam te ontvangen.
Mijn Hart Chakra is gelokaliseerd in mijn geliefde Haleakala Krater in Maui, Hawaï. Sinds deze chakra de instroom/vrouwelijke polariteit representeert, is het “buiten” een krater. In een kleine bergtop binnenin deze krater, klopt mijn hart, mijn levenskracht in/naar iedere molecule van alle ontelbare vormen die mijn lichaam, de Aarde, THUIS noemen. Na millennia van mannelijke overheersing, heeft het Galactische Centrum recentelijk de Goddelijke Godin Kracht, de Magdalene Kracht, gerevitaliseerd in mijn Planetaire Hart Chakra om de ontwaking van de onverbloemde Vrouwelijke Kracht te vieren.
Met iedere slag van mijn hart, deel ik dit geschenk van de Vrouwelijke Kracht van LIEFDE met al mijn schepselen om de polariteiten van mijn derde dimensionale ervaring te balanceren. De Kracht van de Grote Moeder is nu Thuis gekomen, en zowel mannen als vrouwen kunnen de genezende kracht van de Godin, Haar Onvoorwaardelijke Liefde voelen, accepteren en projecteren.

VIERDE PERSOONLIJKE CHAKRA: HART
Eén bezoek aan de weelderige groei en de aromatische bries van Maui is voldoende om te begrijpen waarom het mijn hart is. Vanuit deze chakra onderwijs ik, Gaia, de Kracht van Liefde. Het is de Liefdeskracht binnenin jullie Hart Chakra dat jullie bekwaamheid versnelt om het Hogere Licht te accepteren en jullie bewustzijn uit te breiden.
Er is geen gradatie of meditatie dat toegang zal verkrijgen tot de hogere dimensies als jij je hart niet voor Liefde kunt openen. Zonder Liefde kan je niet voorbij het Lagere Astrale Vlak reizen en je bewustzijn is gelimiteerd tot de afgescheidenheid van de beperking van je ego zelf.
Liefde is de Kracht die jullie toegestaan hebben om voorbij jullie ego te gaan en om jullie Ziel/ZELF te integreren. Nu dat jullie het je herinnerd hebben en met de JIJ versmelten die jullie altijd geweest zijn, kunnen jullie het stromen van Onvoorwaardelijke Liefde ervaren dat vanuit het hart van mijn Ziel naar jullie Ziel koerst. Het is deze Liefde, boven al het andere, dat jullie aanstuurt om de controle van jullie illusionaire 3D werkelijkheid over te geven in/naar het Stromen van de Hogere Werelden.
De Hart Chakra wordt bestuurd door de thymus klier (zwezerik), wat het centrum van jullie immuunsysteem is. Jullie immuunsysteem geeft jullie een goede verdediging tegen ziekte en maakt jullie bekwaamheid om na een kwetsuur te genezen mogelijk. De Kracht van Liefde, wat vanuit jullie Hart Chakra straalt, is jullie grootste genezer. Helaas, kan het jullie ook kwetsbaar genoeg maken om je “hart gebroken” te laten worden. Door het voelen en accepteren van de Onvoorwaardelijke Liefde, welke onophoudelijk vanuit jullie geïntegreerde Ziel/ZELF stroomt, kunnen jullie jullie fysieke kwetsuren genezen en dan, de kwetsuren van anderen.
Onvoorwaardelijke Liefde kan ook de kwetsuren en onevenwichtigheden genezen die jullie in jullie vele incarnaties op mijn planeet verzameld hebben. Jullie zien, mijn Enen, dat Liefde de vermengende en genezende kracht is van het Universum. Door de Liefde die wij delen, kunnen wij het beste persoon met planeet verenigen om de grote ontwaking te creëren die zal resulteren in de Planetaire Ascentie

CHAKRA’S VERSMELTEN
Dierbare mensen van mijn Ziel, ik vraag jullie nu om wederom in/naar de kern van mijn lichaam te reizen om jullie essentie met de mijne te herverbinden. Jullie beginnen jullie reis binnenin een oude vulkaan, dus het pad naar mijn kern is duidelijk. Dieper en dieper gaan jullie doorheen wat eens een kolossale vulkaan was.
Uiteindelijk ben je in mijn kern, ver beneden mijn Stille Oceaan en wat eens het continent van Lemuria was. Visioenen van mijn eerste beschaving van de vorm komen je bewustzijn binnen, alsook oude herinneringen van je bezoeken aan mijn planeet bij de dageraad van de mensheid.
Je bent gereed om naar de oppervlakte van mijn planeet terug te keren, deze herinneringen met je meenemend. Langzaam, bijna alsof je zweeft, stijg je op naar de oppervlakte en wordt jij jezelf gewaar in mijn Haleakala Krater. Je beklimt de kleine berg die mijn hart representeert om beter de hartklop van mijn liefdeskracht te voelen, en plat op mijn grond te liggen om de persoonlijke en planetaire harten te vermengen.
Voel nu onze harten, kloppend als ÉÉN. Voel de kracht van onze verenigde Liefde. Neem een lang moment om deze “Eenheid van Liefde” toe te staan om iedere cel en atoom van je lichaam te genezen. Ik vraag dat jij, op jouw beurt, je genezing met mijn Lichaam, de Aarde, deelt, zodat onze partnerschap kan groeien in genezing en Liefde.
Terwijl wij onze harten vermengen, voel de koele, oceaan bries je lichaam strelen. Je bent op een kleine ronde berg, binnenin een ronde krater, binnenin een rond eiland omringd door een grote, en met leven-gevulde oceaan. Voel de Kracht van Drie, een cirkel binnenin een cirkel, binnenin een cirkel.
Voel de oude Wijsheid van mijn land, de Kracht van mijn oceanen, en de Liefde van mijn hart.
Het is hier waar de Opzichters van het Land, mijn mensen, zich aansluiten bij de Opzichters van het Water, mijn walvisachtigen, om de vele kwetsuren te genezen die aan mijn lichaam toegebracht werden door de lange ervaring van het derde dimensionaal zijn.
Nu, verenigen mijn mensen en walvisachtigen om “De Opzichters van de Planeet,” te worden, want WIJ zijn nu de “Wezens van de Aarde”. “WIJ” zijn de zeeën die doorheen onze lichamen en de emoties stromen die onze creativiteit activeren. WIJ zijn de gedachten die de fysieke matrix van het land creëren welke omringd is door de oceanen van planetaire emoties.
WIJ zijn de Liefde die ons land en water in Eenheid van Doel verenigd. WIJ hebben ontvangen van onze Nieuwe Wereld. WIJ zullen deze creatie in onze harten laten ontkiemen en geduldig dat Visioen van Liefde en Vrede vasthouden tot aan het moment van onze transformatie in/naar het Licht.
Ik, Gaia, ben immer dankbaar voor onze planetaire partnerschap. Samen, als ÉÉN Essentie, zullen wij de oude profetieën vervullen die gedurende millennia in onze harten gefluisterd werden. De “tijd” om deze beloften te vervullen is NU, en de plaats is HIER, in onze Harten. Herhaal alsjeblieft met mij:

“IK BEN Gaia.
IK BEN de Aarde.
IK BEN het HART.”

image

Neem de laatste letter van Aarde/Earth, “H” en plaats het aan het begin om “EARTH” in/naar “HEART/HART” te transformeren.”
Ik ben eeuwig dankbaar voor JULLIE Liefde en voor ONZE HART met HART en Persoon met Planeet vermenging.
IK BEN Gaia

💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie: ÉÉN Wording – Vierde Chakra ~ Mensen en Planeet – 14 Juni 2015 

Standard

14 juni 2015 – Dr. Suzanne Lie

IMG_1232

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

Vandaag zullen wij de informatie presenteren over de Vierde Chakra

 

DE VIERDE CHAKRA

image

LOCATIE: De locatie van onze vierde chakra is in ons hart.

BLOEMBLAADJES: Deze chakra regelt de eerste van de hogere trillingen. Er zijn twaalf spaken of bloemblaadjes. Twaalf wordt in de numerologie gereduceerd naar het getal drie. Drie is het getal dat de relatie representeert tussen Wijsheid, Kracht/Macht en Liefde. Het is dit evenwicht dat een eerste focus is van de Hart Chakra. Wijsheid zonder Liefde en Macht/Kracht zou wreed en zwak zijn. Macht/Kracht zonder Wijsheid en Liefde zou gevaarlijk en zelfzuchtig zijn, en Liefde zonder Macht/Kracht en Wijsheid zou onverdiend bestraffend en onverstandig zijn. In onze harten moeten wij leren hoe alle drie deze deugden te vinden.

NOOT EN MANTRA: De noot voor deze chakra is F# en de mantra is “Yam” of “a”: als in ah. Deze mantra’s chanten in de sleutel van F#, onze aandacht ondertussen focussend op dit gebied van ons lichaam kan ons in staat stellen om meer bewust toegang tot de Hart Chakra te krijgen.

KLEUR: De kleur voor deze chakra is groen (en roze voor het Hogere Hart). Groen is de middelste kleur op het lichtspectrum en representeert genezing, groei en gezondheid.

REGELGEVING: De Hart Chakra is het kernpunt van onze lichamen, het centrale punt waar onze innerlijke mannelijke en vrouwelijke en onze menselijke en goddelijke energieën elkaar ontmoeten. De vierde chakra regelt ALLES van onze intra en inter-persoonlijke relaties. Deze chakra regelt ons inzicht van Liefde, onze bekwaamheid om te geven en Liefde van anderen te ontvangen, van onze hoogste essentie, en van ons zelf. Ons Hogere Hart bestuurt Onvoorwaardelijke Liefde en het lagere Hart bestuurt de menselijke liefde. Het bestuurt ook het mededogen, de genezing, longen, ademhaling, en ons gevoel van tijd, hetgeen verbonden is in de ritmische cyclussen van onze ademhaling en de hartslag.

ZINTUIG: De Hart Chakra regeert ons gevoel van aanraking. Aanraking is de eerste intimiteit die wij als zuigelingen kennen en blijft ons meest krachtige onuitgesproken middel van communicatie gedurende onze levens. De aanraking kan het meest liefdevolle of het meest beangstigende middel van communicatie zijn. Het is in onze harten dat wij over aanraking leren en hoe wij, op ons beurt, wensen om anderen aan te raken.

ASTROLOGISCH TEKEN: Weegschaal is het teken van relaties en Venus, de planeet van liefde, bestuurt het. Weegschaal leert ons om onze aandacht en Liefde te balanceren tussen ons zelf en diegenen waar wij van houden. Venus dringt er bij ons op aan om naar contact, Liefde, harmonie en de vergroting van zelf na te streven.

ELEMENT: De lucht is het element dat door deze chakra geregeerd wordt. De vierde chakra regeert ook onze longen, wat is hoe wij lucht – zuurstof – in onze lichamen brengen. De relatie tussen onze longen en ons hart is belangrijk/onontbeerlijk. Zonder de frisse zuurstof die onze longen in/naar onze harten sturen, zouden onze rode bloedcellen niet de vitale levenskracht door onze lichamen heen kunnen dragen.

BEWUSTZIJN: De vierde chakra regelt onze alledaagse, bewuste levens. Echter, zelfs in de meest wetenschappelijke persoon, komen enige vierde dimensionale aspecten van inlevingsvermogen en intuïtie naar boven. De Hart Chakra regelt ons familie en gemeenschapsbewustzijn, en het is door onze harten dat wij streven naar eenheidsbewustzijn met al het leven en met Moeder Aarde zelf.

Onze “menselijke liefde” kan vaak gevuld zijn met negativiteit, angst, haat en wreedheid. Echter, als wij kunnen functioneren vanuit ons “Hogere Hart”, is onze liefde Onvoorwaardelijk en zijn wij accepterend en vrij van oordeel. Het is de uitdaging van onze harten om te verbinden met de liefde van onze spirituele ZELF en deze te ontvangen, zodat wij de schade die anderen ons aangedaan hebben kunnen genezen/herstellen. Dan, vanuit de hartruimte van genezing en zelf-liefde, kunnen wij ook van anderen houden.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert het adolescente stadium van het leven, In de adolescentie, creëert een kind zijn of haar eigen identiteit, en om dit aldus te doen, rebelleren zij vaak tegen diegenen die van hen gehouden en hen begeleid hebben. Zij moeten dan de kwaliteiten van Wijsheid, Macht/Kracht en Liefde vinden die zij ontvangen hebben van hun innerlijke en externe werkelijkheden om de persoonlijkheid te ontwikkelen die zij wensen te leven.

SOCIALE TIJDLIJN: Het tijdperk dat het best gerepresenteerd wordt door de Hart Chakra is de Renaissance. Het was tijdens de Renaissance dat kunst en schoonheid herboren werden na een lang en pijnlijk donker tijdperk. Het concept van “naties” begon de werkelijkheid van “keizerrijken” te vervangen, en het verafgoden was hoofdzakelijk gefocust op één God.

HORMOON/ENDORCRIENE KLIER: De endocriene klier voor deze chakra is de Thymus Klier of Zwezerik, wat de kern is van ons immuunsysteem en onontbeerlijk is voor onze genezing. Vaak werd er gezegd, “Liefde geneest”. Zowel de psychologische en de fysiologische centrums van genezing zijn in de Hart Chakra. Het hart staat bekend als het symbool van het leven. In de metafysische (geestelijke) literatuur wordt gezegd dat de Atma, wat de Drievoudige Vlam van het Leven is, geactiveerd wordt bij onze geboorte en geblust bij onze dood.

ZENUW PLEXUS: De zenuw plexus voor deze chakra is de cardiale plexus, wat het neurologische kernpunt is voor het hart, de longen en de bloedsomloop. Zonder de circulatie van het bloed en de zuurstof, kunnen wij niet in onze derde dimensionale wereld leven.

ZUIVER: Wanneer onze Hart Chakra zuiver en gebalanceerd is kunnen wij Liefde, mededogen, acceptatie en vervulling ervaren. Ons hart en het ademhalingssysteem zijn sterk en gezond, we hebben een goed immuunsysteem, en wij voelen ons rustig en vreugdevol. Wij zijn in staat om onze mannelijke en vrouwelijke aspecten te balanceren alsook onze menselijke en onze goddelijke aspecten. Onze relatie met ons ZELF en met anderen is gelukkig, en wij hebben onze dienstverlening aan onze familie, onze gemeenschap, onze natie en onze planeet gevonden.

ONZUIVER: Wanneer onze Hart Chakra onzuiver is, hebben wij een immuniteit’ mankement, gebrek van vreugde, hartproblemen, en bitterheid in het leven. Wij zijn ongevoelig, emotioneel gesloten, passief en droevig. Wij hebben hart- en vaat of ademhalingsproblemen. We mogen te lijden hebben van hoge bloeddruk, een hersenbloeding, een hartaanval of astma. Onze levens voelen vaak onvervuld en we hebben onze positie in onze familie en in onze gemeenschap niet gevonden. Onze relaties zijn liefdeloos omdat wij niet in staat zijn om liefde te ontvangen, net zoals het te geven. We zijn vaak kritisch, oordelend, zonder mededogen en vreugdeloos.

AARDE CHAKRA: De Hart Chakra van de Aarde is Haleakala, Maui. Eén bezoek aan de weelderige groei en aromatische bries van Maui is voldoende om te begrijpen waarom het Moeder Aarde Haar Hart is.

DIMENSIE: De Hart Chakra bestuurt het Beta Golf Bewustzijn van het alledaagse derde dimensionale leven en het Alfa Golf Bewustzijn wat de brug naar de hogere dimensies is. Wanneer ons hart open is, kunnen wij de schoonheid van ieder moment leven, iedere roos ruiken, een werkelijkheid van Liefde en Harmonie creëren en ons superbewuste begeleiding combineren met ons alledaagse leven.

Metafysisch, regeert de Hart Chakra de gebieden van de hersenen die de hogere cortex/schors en het abstracte denken zijn. Deze gebieden worden het best geactiveerd wanneer wij “in de stemming zijn” van het behandelen van onze alledaagse werkelijkheid en wanneer wij de tijd en focus genomen hebben om toegang te verkrijgen tot onze creatieve zelf.

SAMENVATTING: Onze Hart Chakra bepaalt onze bekwaamheid om ons bewustzijn uit te breiden. Er is geen gradatie of meditatie die toegang zal hebben tot de hogere dimensies als wij onze harten niet voor Liefde kunnen openen. Zonder Liefde zouden wij niet voorbij het Lagere Astrale Vlak kunnen reizen, en ons bewustzijn zou gelimiteerd zijn tot de afgescheidenheid en beperking dat gepresenteerd wordt door ons ego zelf.

Boven al het andere, is het LIEFDE dat ons toestaat om de trappen te beklimmen naar ons waarnemende zelf en echte objectiviteit in onze levens toestaat. Vanuit een perspectief van objectiviteit, kunnen wij vrij zijn van de verlangens en passies van het alledaagse leven. Dan kunnen wij vrij zijn om onze mening te vinden terwijl wij voortgaan doorheen de ontwikkeling van ons bewustzijn van afhankelijk – naar onafhankelijk – naar betrouwbaar.

Wanneer ons Hart Chakra geopend is, is ons gevoel van zelf niet beperkt tot ons ego. Wanneer wij geleerd hebben om onze mannelijke/vrouwelijke en menselijke/goddelijke energieën te balanceren, breiden wij ons ZELF uit van het individuele bewustzijn – naar het familie bewustzijn – naar een gemeenschap’ bewustzijn – naar het nationale bewustzijn – naar het planetaire bewustzijn. Dan zijn wij ÉÉN met de Moeder, Lady Gaia, en kunnen wij beseffen dat wat het ook is dat wij een ander lid op het lichaam van de Aarde aandoen, wij ons zelf aandoen.

image
💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie : Gaia Spreekt Over Haar Derde Chakra ~ Samensmelting

Standard

11 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

IMG_1232

Gaia spreekt over haar derde Chakra ~ Samensmelting 


MT. KILIMANJARO, AFRIKA

image

Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn terwijl jullie je chakra’s met de mijne vermengen in de vermenging van persoon met de planeet. Ik nodig jullie nu naar mijn Derde Chakra uit. Ik verwelkom jullie in mijn planetaire lichaam, net zoals jullie in het proces zijn van mij te verwelkomen in jullie menselijke lichaam. De Derde Chakra is een mannelijke/uitstroom polariteit, hetgeen de uitstroom van onze persoonlijke macht/kracht representeert.

De uitdaging van deze chakra is om je eigen innerlijke Licht te vinden en het met de wereld te delen door je Innerlijke Kracht op een uitstromende manier te projecteren. Vaak, wanneer mijn mensen niet in staat zijn om hun innerlijke kracht te ontdekken, raken zij angstig en proberen de kracht van een ander te stelen door overheersing en controle.

Mt. Kilimanjaro representeert de kracht van een piek, alleen staande in een onherbergzaam land. Deze piek heeft het niet nodig om voor kracht uit diens omgeving te trekken. In plaats daarvan, neemt het commando door diens machtige baken van innerlijke kracht te projecteren dat het verkregen heeft door het lange proces van het worden van een berg.

Mt. Kilimanjaro is de bron van mijn oude kracht/macht. Hij was getuige van de geboorte van de mensheid en heeft overleefd als de gigantische buis die Hij is. Met zijn piek in de wolken en Zijn basis verbonden aan harde, steenachtige grond, staat Hij trots. Hij is de Kracht Binnenin mijn ziel, mijn schildwacht en bewaker. Ik verkrijg grote kracht door Zijn uitstraling, en ik ben immer vertrouwend in Zijn bekwaamheid om mij te beschermen en te gidsen.

DERDE PERSOONLIJKE: ZONNEVLECHT

Mt. Kilimanjaro is één van de grootste vrijstaande bergen in de wereld. Vanuit mijn Derde Chakra kan ik, Gaia, jullie laten zien hoe jullie grote “Kracht Binnenin” te gebruiken om de moed te vinden om ALLEEN TE STAAN. Jullie persoonlijke Derde Chakra wordt geregeerd door jullie alvleesklier en bestuurt de vele organen van de spijsvertering, synthese en distributie van het voedsel dat jullie fysieke lichaam bekrachtigd.

Deze chakra, bij jullie Zonne Zenuw-Plexus, is ook waar jullie milt een overvloed van prana ontvangt om door jullie gehele systeem heen gedistribueerd te worden. Prana, intelligent Licht, is jullie spirituele voedsel en één van de primaire bronnen van jullie innerlijke kracht. Vandaar dat, jullie Derde Chakra omgaat met de spijsvertering, synthese, distributie en uitstraling van jullie spirituele voedsel, alsook jullie fysieke voedsel.

Jullie Derde Chakra is ook het portaal naar jullie vierde dimensionale “psychische vaardigheden”. Helaas, werd een grote hoeveelheid van de kracht/macht van jullie vierde dimensionale vaardigheden gestolen door of aan anderen gegeven toen jullie een kind waren.

Nu, als een volwassene, kunnen jullie leren om jullie zelf te beschermen van dit overhevelen van macht door bewust jullie denken te bewaken. Als je wat voor gedachten dan ook toestaat dat je een slachtoffer bent jegens wie of wat dan ook, inclusief jullie eigen ego/zelf, hebben jullie bewust iets buiten jullie ZELF toegestaan om de “Macht Over” jullie leven te nemen. De Derde Chakra is bedoeld om de uitstroom van jullie persoonlijke kracht/macht te zijn.

Echter, omdat er zoveel angst is in de derde dimensionale wereld, kan de vierde dimensionale aura van deze angst “als extra bepakking” meegenomen worden naar de instroom van de prana in/naar jullie zonnevlecht. Deze lagere frequentie van angst kan dan het onbewaakte psychische gebied van jullie Derde Chakra binnengaan. Niettemin, kunnen jullie jezelf beschermen tegen angstige uitstralingen door een sterke uitstroom van jullie eigen innerlijke kracht/macht te onderhouden/handhaven.

Het is ook behulpzaam om mijn machtige Mt. Kilimanjaro te visualiseren, staande als de bewaker aan de entree naar jullie zonnevlecht. Sta de kracht van mijn berg toe om een frequentie-net te creëren om deze chakra af te schermen zodat alleen de frequentie van Liefde toegestaan zal zijn om binnen te komen. Op die manier, zal de lage trilling van angst eruit vandaan gefilterd worden, terwijl de hoge trilling van prana toegestaan zal worden binnen te komen.

Om te verzekeren dat je jouw frequentie-net geactiveerd houdt, gebruik je geopende Derde Oog om wat voor angstige, lage frequentie uitstralingen dan ook die proberen om jouw zonnevlecht binnen te komen gewaar te worden. Op deze manier, zal alleen je Ziel/ZELF, die ver boven de dreiging van de vierde dimensionale duisternis is, diens aandacht wenden naar wat voor negativiteit, psychische gebieden dan ook. Op deze manier, kan je bewust zijn van externe negativiteit, maar tezelfdertijd, zal je diens entree in je lichaam ontzeggen door je “firewall” stevig op z’n plaats te houden.

Aanvullend, door met de kracht van mijn Derde Chakra te vermengen, heb je de kracht om vrij te staan van de beïnvloeding van de psychische lekkage van anderen. Deze Innerlijke Kracht zal je de bekwaamheid geven om de wereld met een sterke overtuiging om je ZELF te ZIJN onder ogen te komen. Je bent dan sterk genoeg om angst in het gezicht te kijken en te WETEN dat je altijd beschermd bent door de Kracht Binnenin je ware, Multidimensionale ZELF.

CHAKRA’S VERMENGEN

Reis wederom naar beneden in/naar de kern van mijn lichaam om je Essentie te herverbinden met de mijne, de Essentie van Gaia. Omlaag, omlaag, omlaag reis je in/naar mijn derde en vierde dimensionale lichaam. Terwijl je dat aldus doet, herinner je leven na leven van je vele incarnaties op de Aarde. Sta jezelf toe wat voor duisternis dan ook te voelen dat aangehecht mag zijn aan wat voor van deze “andere werkelijkheden” dan ook. Vrees deze duisternis niet, want je zult het naar Kilimanjaro brengen om gereinigd en losgelaten te worden door de berg diens grote Kracht.

Terwijl je langzaam omhoog naar de oppervlakte gaat, voel jij je zwaar met de psychische aanhechtingen die je in je vele aardse incarnaties verzameld hebt. Deze aanhechtingen zijn zoals virussen in je computer, in die zin dat zij onzichtbaar zijn doch tussenbeide komen met je bekwaamheid om informatie te verwerken en met je werkelijkheid te communiceren.

Na wat lijkt vele levensspannen, wat, natuurlijk, het geweest is, wordt jij jezelf gewaar aan de basis van de Machtige Kilimanjaro. Je ervaart een toevloed van opwinding als je jouw psychische last aan de voeten van de Kilimanjaro gooit! Nu, vrij van de oude, psychische uitwaseming en open om je vierde dimensionale psychische vaardigheden vrij te maken, VOEL jij je persoonlijke kracht/macht vermengen met mijn planetaire kracht/macht.

Ben je bewust van de hitte die opstijgt vanaf de basis van de Berg als je aan de wandeltocht begint naar de bergtop die de Hemelen kust. Neem een lang moment om jezelf compleet te aarden door je Eerste Chakra diens wortel diep in de berg te sturen. Wederom ben je in de berg “ingeplugd”, verenig je Derde Oog diens Ziel visie met de psychische visie van je Zonnevlecht, zodat je het duidelijkste Pad voor je reis mag WETEN.

Met kracht en doorzettingsvermogen, beklim de berg. Sta ieder stap oo het lichaam van Kilimanjaro toe om je macht Binnenin te doen laten ontwaken. Denk alleen aan je zege als je de piek benadert en de macht/kracht die het vasthoudt. Weet dat je deze berg alleen, alleen kunt beklimmen, want het is een symbool van de kracht/macht die jij binnenin jezelf moet vinden.

Neem mijn Planetaire Kracht in je op, verteer, assimileer en integreer het met je Persoonlijke Kracht. Ben altijd zelfvertrouwend van je succes en bescherm tegen ieder negatief of angstig denken. JIJ bent een sterke Spirituele Strijder, die vecht voor een vreedzaam en gelukkig leven. Je enige vijand is angst. Spoel die angst weg met de immense uitstroom van je Macht Binnenin, terwijl je zegt:

“IK BEN de Bewaker van mijn ZELF EN mijn Planeet.

IK BEN in volledige controle van MIJN leven.

Ik Sta Alleen, niettemin BEN IK verenigd met de Aarde.”

image
Houd deze uitstraling van je Macht Binnenin vast terwijl je door je alledaagse werkelijkheid wandelt. Projecteer die Macht naar buiten jullie wereld in, en sta het toe een Pad op te ruimen waarop je net zo majesteitelijk als de Kilimanjaro kunt treden.

Ik vermeng mijn Leeuwen hart met de jouwe,

Gaia

💖 In licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie: ÉÉN Wording – Derde Chakra ~ Mensen en Planeet & Gaia – 11 Juni 2015 

Standard

11 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

IMG_1232

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

Vandaag zullen wij de informatie presenteren over onze Derde Chakra,

En morgen zullen wij van Gaia en Haar Derde Chakra horen.  

DE DERDE CHAKRA

image

LOCATIE: De derde chakra is gelokaliseerd tussen het borstbeen en de navel.

BLOEMBLAADJES: Er zijn tien bloemblaadjes in de derde chakra welke, wanneer zij draaien, eruit mogen zIen als een draaikolk. In de numerologie, wordt het getal 10 gereduceerd naar het nummer 1. Nummer één symboliseert het begin, zoals “In het begin was daar het woord,” en ieder woord begint met een gedachte. Zelfs als het onbewust is, gaat de gedachte vooraf aan de communicatie. De derde chakra representeert ook onze communicatie met de vierde dimensionale astrale wereld, dat te vaak onbewust is.

NOOT EN MANTRA: De noot voor deze chakra is D en de mantra is “ram” of “aum”.

KLEUR: De kleur van deze chakra is geel tot goud. Wanneer dit gezien wordt in iemands aura met een astrale visie, representeert de kleur geel het intellectuele denken. De kleur goud representeert identificatie met iemands Zielkwaliteiten. Een overheersing van geel in iemands aura representeert iemands gehechtheid aan diens ego’s rationele gedachte. Aan de andere kant, representeert de overheersing van goud in iemands aura een ego dat diens controle over het fysieke Aarde voertuig aan diens Ziel overgegeven heeft.

Op een fysiek niveau, staat de kleur geel voor voorzichtigheid. Geel is tussen het rood van “stop” en het groen van “ga”. Grote voorzichtigheid is nodig om onze fysieke en astrale zelven te integreren. De weg naar de spiritualiteit is geplaveid met voorzichtig geduld.

REGELGEVING: De derde chakra regelt het MENTALE gedeelte van ons bewustzijn en regeert het denken, zowel psychisch als intellectueel, en de kracht, controle en/of vrijheid die door onze denkvermogens verkregen is. Deze chakra is de “kracht chakra”. Het regeert ons gevoel van zelf, de macht die wij binnenin en over onze bestemmingen hebben, de macht die wij over anderen hebben, en de macht die anderen over ons hebben.

Als een persoon te yin, vrouwelijke energie, is dan mag hij of zij zich machteloos voelen. Aan de andere kant, als een persoon te yang, mannelijke energie, is dan mag hij of zij de neiging hebben om agressief of hebzuchtig te zijn. De derde chakra, welke aan de lever, galblaas, maag, milt en alvleesklier relateert, reguleert hoe gecentreerd wij ons voelen gedurende de dag in relatie tot onze mentale aanleg en onze bekwaamheid om zelf-gemotiveerd te zijn.
De projecties van ons ego en onze vitale energieën worden beide door deze chakra beïnvloed omdat het regelt hoe goed wij ons gevoel van Zelf kunnen handhaven wanneer we in een machtsworsteling met iemand anders zijn. De strijd tussen ego’s is moeilijk om te winnen als we kinderen zijn en onze tegenstander onze ouder is. Daarom, houdt deze chakra de geheimen vast van de vele machtsworstelingen die wij met onze ouders, en andere autoriteitsfiguren als een kind vochten en verloren.

De derde chakra staat bekend als de toegangspoort in/naar het Astrale Valk van de vierde dimensie. Het regelt daarom onze astrale emoties. Echter, deze emoties zijn zeer anders dan de fysieke emoties die gevoeld worden door onze tweede chakra. Onze tweede chakra regelt emoties van overleving, het instinctieve type; terwijl, de emoties van de derde chakra verstrengeld zijn met onze gedachteprocessen.

Deze meer “verstandelijke emoties’ worden als reacties op anderen gevoeld, en als reacties op onze verlangens en doelstellingen. Het is deze combinatie van gedachte en emoties die onze toegangspoort openen in/naar de vierde dimensie. Eenmaal geopend, kan dit portaal beginnen om derde dimensionale gewaarwordingen met de hogere zintuigen van onze fysieke, intuïtieve bewustzijn te veronachtzamen.

De integratie van onze fysieke en astrale lichamen kan echter een volgende controle kwestie creëren voor de derde chakra. Behalve de controle kwesties van andere ego’s die proberen om hun persoonlijke macht over een ander te demonstreren, zijn er de innerlijke controle kwesties van gedachten vs. emoties, intuïtie vs. het intellect, en yin vs. yang.

ZINTUIG: De derde chakra regelt ons zintuig van het zicht. Het regelt het fysieke zicht van onze derde dimensionale bewustzijn alsook het “tweede” zicht, of astrale visie, van onze vierde dimensionale bewustzijn.

ASTROLOGISCH TEKEN: De leeuw is een astrologisch teken dat vaak geassocieerd wordt met deze chakra. De leeuw, welke door de zon geregeerd wordt, symboliseert onze warmte en kracht alsook ons streven naar erkenning, macht en sociale status. Astrologisch, representeert onze Zon het egosysteem dat wij in dit leven belichamen.

De derde chakra representeert het worstelen van dat egosysteem, eerst met anderen en dan met onze Ziel. Wanneer wij onze kracht binnenin onszelf vinden, hoeven wij niet langer meer tegen anderen te worstelen. Dan moet ons ego leren te herkennen de rustige, kleine stem van onze Ziel en leren om de controle van ons Aarde voertuig over te geven aan deze superieure Kapitein.

ELEMENT: Vuur is het element dat geassocieerd wordt met deze chakra. Vuur representeert het elektrische/neurale gedeelte van onze derde dimensionale fysieke lichaam. Elektriciteit wordt geassocieerd met onze bekwaamheid om bewust ons gedrag te regelen door onze gedachten, omdat het het elektrische afvuren van ons zenuwsysteem is dat onze cortex/schors toestaat ons gedrag te kiezen.

Wanneer wij de “wilskracht” verkregen hebben om onze gedragingen, acties, woorden en houdingen te kiezen, zijn wij bewust in controle van ons leven. Aan de andere kant, als ons gedrag, acties, woorden en houdingen niet bewust gekozen zijn dan reageren wij in plaats van te antwoorden. Dan, hebben we niet het gevoel alsof wij “in controle” zijn van ons leven omdat wij niet in staat zijn een antwoord te kiezen die ons bekrachtigd.

De derde, zonnevlecht chakra regeert het dieren koninkrijk waarvan gezegd wordt dat de mensheid aan de top van de hiërarchie staat. Deze definiëring wordt gemaakt door de grootte van onze cortex en onze veronderstelde bekwaamheid om onze eigen bestemming te controleren. Echter, die controle wordt niet alleen gebaseerd op de grootte van onze cortex. Walvissen en dolfijnen hebben grotere cortexen dan wij, en dolfijnen hebben in feite meer spraak mechanismen dan mensen. Echter, walvissen en dolfijnen zijn gedurende vele jaren aan de genade van het geweld van de mensheid overgeleverd geweest.

Mensen hebben ook andere mensen schade berokkend, vermoord en geknecht. De derde chakra is de chakra die handelt met zowel inter- als intra-soorten die worstelen voor macht en dominantie. De bekwaamheid om onze gedachten en gevoelens door de spraak te communiceren is altijd een belangrijke factor geweest in die worsteling.

BEWUSTZIJN: Het gebied van de hersenen, dat geassocieerd is met deze chakra is de neo cortex, welke het begin is van het hogere mentale functioneren. De derde chakra representeert onze derde dimensionale bewustzijn, alsook hoe onze vierde dimensionale astrale lichaam onze fysieke wereld beïnvloedt. Als we iedere bewuste beïnvloeding van ons astrale zelf niet toestaan, beperken wij onze werkelijkheid.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: Deze chakra representeert de leeftijden vanaf 6 jaar tot de adolescentie. Dit is het tijdskader wanneer het kind met school begint en weg beweegt van de onophoudelijke beïnvloeding van de familie. Vanaf de leeftijden van 6 naar 12 jaar, wisselwerken kinderen met leraren, vrienden en de vrienden van hun families, maar hun primaire beïnvloeding is nog steeds hun thuis.

Kinderen van deze leeftijd worden zich in toenemende mate bewust dat zij anders zijn dan hun ouders. Specifiek als zij in/naar de vroege adolescentie verhuizen, stuurt dit besef hen aan om hun eigen identiteit binnenin de familie te vinden. Vanaf 12 jaar naar de adolescentie, wisselt de focus van de familie naar vrienden. Als deze jonge adolescenten in staat zijn om een gevoel van zelf te ontwikkelen terwijl zij in het familiesysteem leven, zullen zij een gemakkelijker tijd hebben wanneer zij dat proces buitenshuis herhalen.

SOCIALE TIJDLIJN: Antropologisch, representeert de derde chakra de beschaving van ongeveer 5,000 jaren geleden toen de grote keizerrijken van Egypte, Syrië, Griekenland en Rome bestonden. Deze maatschappijen werden dominant door de Macht-Over hun tegenstanders. De opkomst en piek van deze beschavingen markeerde de uitbreiding van de verstandelijke bekwaamheden van de mensheid. In deze beschavingen, hadden op z’n minst sommige leden van de maatschappij “tijd” om iets voorbij de overleving na te streven. Veelvoudige Goden en Godinnen alsook dieren, werden door de meeste van deze maatschappijen verafgood.

HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De endocriene klier voor de derde chakra is de alvleesklier. De alvleesklier speelt een belangrijke rol bij de vertering van het voedsel. De alvleesklier scheidt het hormoon insuline af, wat het bloedsuikerniveau in het systeem en de benodigde metabolisme voor het verteren van koolhydraten reguleert. Enzymen die afgescheiden worden door de alvleesklier zijn belangrijk voor het evenwicht van vetten en proteïnen.

Deze endocriene klier wordt afgeworpen wanneer teveel suiker in het systeem opgenomen is. Dit is vaak omdat de persoon meer zoetheid in diens leven wil en niet weet hoe het te krijgen. Alcoholische dranken converteren ogenblikkelijk naar suiker, en diabetes kan resulteren door alcoholisme. Wederom, heeft deze persoon niet het gevoel alsof zij de macht/kracht binnenin hebben om het leven onder ogen te komen en moet een substantie nemen om zichzelf te troosten.

ZENUW PLEXUS: De zonnevlecht, welke gelokaliseerd is net onder de ribbenkast, is welke geassocieerd wordt met deze chakra. Gebieden van het lichaam geassocieerd met deze chakra zijn de lage rug, onderbuik, het verteringssysteem, maag, lever, milt, galblaas en het autonome zenuwsysteem.

ZUIVER: Wanneer de derde chakra zuiver is hebben wij een sterk gevoel van persoonlijke kracht/macht en zelfmotivatie. Onze machtworstelingen met anderen zijn minimaal omdat wij de verantwoordelijkheid accepteren voor de creatie van onze eigen werkelijkheid. Daarom, voelen wij ons niet het slachtoffer of door anderen gecontroleerd. Als er een probleem is in ons leven, beseffen wij dat, “Als het naar me toekomt, is het van mij om ermee om te gaan”. Wij hebben vindingrijke bekwaamheden voor het maken van beslissingen, een sterke wilskracht, en een goed zelfbeeld.

Aangezien we de leiding over ons leven nemen, hebben we een goede gezondheid en vitale energie. Wanneer wij de yin en yang, gedachten en emoties, intuïtie en intellect, wilskracht en overgave aan de Ziel kunnen balanceren, kunnen wij bewust zijn van de vele boodschappen die naar ons toekomen vanuit het Astrale Vlak. Wij zijn in staat om onszelf af te schermen van de “fysieke trekkracht” van anderen, aangezien wij in staat zijn om onze emoties te onderscheiden van de emoties van anderen. Wij kunnen dit doen omdat wij geluisterd hebben naar onze eigen Astrale Wereld terwijl het met ons communiceerde via onze dromen en verbeeldingskracht.

ONZUIVER: Wanneer de derde chakra onzuiver is, voelen wij ons machteloos. Aangezien wij voelen dat wij geen bekwaamheid hebben om te verzamelen wat wij nodig zijn wanneer wij het nodig zijn, kunnen we gereduceerd worden naar hebzucht, twijfel, kwaadheid, en dan, natuurlijk, schuldgevoel. Onze lichamen reageren op de onophoudelijke spanning door zweren, geelzucht, hepatitis, diabetes, hypoglykemie en galstenen te ontwikkelen. Ons gevoel van machteloosheid in de wereld veroorzaakt buitensporige zorgen, hypochondrische pijn, ergernis en uitstelgedrag. We zijn overdreven gevoelig, huilen gemakkelijk, voelen vermoeidheid en zijn vaak verontrust en/of gedeprimeerd.

Onze bekwaamheid om de innerlijke roep van ons Astrale leven te integreren met de externe wereld creëert een overgevoeligheid voor de psychische wereld van anderen. Andere mensen hun angst, hetgeen de “luidste” emotie is om gevoeld te worden in onze derde chakra, voegt toe aan onze eigen angst. Het wordt dan in toenemende mate moeilijk om bij anderen of in groepen te zijn. Onze gedachten racen tegen ons met obsessieve gedachten en zorgen. Onze negatieve emoties vergroten dan ons negatief denken en houden ons in een constante staat van beroering.

De macht welke wij in ons verleden verloren moet herkregen worden zodat wij in het heden kunnen leven. We moeten teruggaan om de negatieve kernovertuigingen te vinden die wij tegen onszelf houden. Deze overtuigingen herinneren ons er voortdurend aan dat wij inadequaat zijn om de uitdagingen van het leven onder ogen te komen, en dat wij niet de persoonlijke kracht/macht hebben om gelukkig en succesvol te zijn.

CHAKRA VAN DE AARDE: De Aarde haar derde chakra is Mt. Kilimanjaro, Afrika. Mt. Kilimanjaro is één van de grootste vrijstaande bergen in de wereld. De andere grootste vrijstaande berg is ook in Afrika, het hart van onze eerste grote beschavingen. Mt. Kilimanjaro herinnert ons aan de macht/kracht welke wij kunnen verkrijgen om alleen te staan door onze “kracht binnenin” te vinden.

DIMENSIES: Deze chakra representeert onze derde en vierde dimensionale lichamen. De derde chakra is de toegangspoort naar de vierde dimensie. Helaas, wordt deze “toegangspoort” vaak eerst in onze lichamen ervaren door ongemakkelijke gevoelens in het derde chakra gebied van onze lichamen.

Om te vermijden een slachtoffer te zijn voor de psychische wereld van anderen, moeten wij onze eigen vierde dimensionale kracht/macht verzamelen. Wanneer wij vrede gemaakt hebben met onze innerlijke wereld, alsook met de gedachten en gevoelens die in die wereld ontstaan, zullen wij onze werkelijke kracht/macht vinden om ‘alleen te staan’ in de externe wereld.

SAMENVATTING: Onze derde chakra gaat om met de spijsvertering, synthese, distributie en uitstraling van onze persoonlijke kracht. Onze maag, alvleesklier, galblaas en lever hebben te maken met onze spijsvertering en synthese, en onze milt en het autonome zenuwsysteem distribueert en straalt onze kracht uit.

Onze persoonlijke kracht werd in onze kindertijd versterkt of begrensd. Driedimensionaal, bekrachtigde onze vroege omgeving ons hetzij onze ouders vriendelijk, positief en ondersteunend waren of dat zij ons kansen/mogelijkheden gaven om onze eigen beslissingen te maken om succes of mislukking te ervaren. Onze vroege omgeving nam onze macht weg als onze ouders ons beperkten met kritiek, wreedheid, ongevoeligheid en onterechte straf.

Vierdimensionaal, werd onze macht/kracht gegeven of gestolen door de gedachten en gevoelens van diegenen rondom ons heen in onze vroege jaren. Hoewel wij onze vierde dimensionale machten/krachten door de volwassenheid verworpen mogen hebben, was het een normaal onderdeel van onze kindertijd. Vaak, als kinderen konden wij feeën zien, met onze hond praten, en onze pluchen dier of pop als in leven zijnde ervaren. De volwassenen mogen dan gezegd hebben, “Hoe schattig. Wat een fantasie heb jij”.. OF “Zwijg, er zijn geen feeën en honden kunnen alleen blaffen”.

Dus wat geloofden wij? Waar gaven we macht aan, de “sprookjes” feeën, de hond die van ons hield, of de ouder die ons een thuis en voedsel gaf? De regel van de natuur is overleving. We konden zonder feeën en pratende honden overleven, maar we konden niet overleven zonder een thuis en voedsel. Daarom luisterden wij naar “hen,” degenen die ons opvoeden. Hun werkelijkheid werd onze werkelijkheid.

Als we fortuinlijk genoeg waren om ouders te hebben die zich krachtig voelden en ons liefde, bescherming en aanmoediging gaven, hadden wij een gelukkige veilige werkelijkheid waarin wij tot bloei konden komen in ons volste potentieel. Aan de andere kant, als onze ouders bange, kwade, machteloze slachtoffers waren jegens anderen of jegens het ‘systeem,” dan zijn wij in gevaar van die wereld te hercreëren, aangezien het ons enige model was. Wij creëerden die werkelijkheid ook omdat de toegangspoort naar onze Ziel, onze vierde dimensionale astrale wereld, gedempt en afgedaan werd als “slechts onze fantasie”.

Als kinderen, was de vierde dimensionale fysieke “toegangspoort” nog steeds open, en konden wij duidelijk ALLE pijn, angst, kwaadheid en verdriet van onze familie en anderen met wie wij intiem waren gewaarworden. Het belangrijkste probleem was dat wanneer wij “psychisch” de astrale omgeving rondom ons heen oppikten, hetgeen de gedachten en gevoelens van anderen was, het niet gewaar werden als de gedachten en gevoelens van anderen. We werden het gewaar als die van onszelf. WIJ voelden ons zoals het slachtoffer, WIJ waren verdrietig, kwaad of bang, en WIJ geloofden dat wij geen beter leven zouden kunnen creëren.

Daarom, creëerden wij kernovertuigingen over onszelf die ons beschermden voor onze oncomfortabele emotionele wereld. Deze kernovertuigingen gingen gewoonlijk over onze eigen beperkingen, zoals: “Ik ben niet goed genoeg”; “Ik verdien het niet”;’of “Ik ben niet waardig”. Dan konden wij de noodzakelijke overtuiging vasthouden dat het onze tekortkoming was en niet de tekortkoming van onze ouders, hetgeen de bron van onze problemen was. De werkelijkheid is, dat de kernovertuigingen die wij creëerden waarschijnlijk dezelfde kernovertuigingen waren die onze ouders creëerden en fysiek aan ons doorgaven.

Desalniettemin, creëerden deze kernovertuigingen een illusie van bescherming voor een hardvochtige en vreemde wereld. Ja, voor ons innerlijke zelf die zich herinnerde dat wij Gouden Lichtwezens zijn, voelde de derde dimensie zeer hardvochtig en inperkend aan. Daarom, vergaten de meesten van ons over ons Lichtlichaam omdat wij niet naar dat lichaam terug konden keren, en het veroorzaakte ons alleen maar pijn het ons te herinneren.

In het bovenstaande scenario, leert het kind dat macht gelijk staat aan “Macht Over” een ander. Als hun eigen ouders slachtoffers waren, dan moeten zij dat aldus ook zijn. Ook, omdat het kind nog steeds het “tweede zicht” had van het Astrale Vlak, kon deze de angst van het slachtofferschap zien en voelen dat de fundering was van diens ouders woede en verdriet.

Hoe kan een kind over “macht binnenin” leren?? Hoe kan een kind positieve kernovertuigingen leren zoals: “Ik ben krachtig, ik ben slim en ik ben beminnelijk? De ouder kan “handelen alsof” zij liefdevol zijn, “handelen alsof” zij niet bang zijn, en “handelen alsof” zij gelukkig zijn. Echter, het kind “voelt” nog steeds de waarheid omdat hij of zij nog steeds ontwaakt is jegens zijn of haar Astrale Zelf. Helaas, met de tijd dat het kind geleerd heeft om die toegangspoort te sluiten, is de schade al aangericht.

Wat kunnen ouders doen?

Een ouder kan teruggaan in/naar zijn of haar eigen kindertijd, de oorzaak en dan hun eigen negatieve kernovertuigingen vinden, en hen genezen. Dan hoeft de ouder niet gelukkig en liefdevol te “acteren”. Dan, kan de ouder gelukkig en liefdevol “zijn”. We kunnen niet geven wat we niet hebben. Als we geen geld hebben voor onszelf, hoe kunnen we het dan weggeven? Als we geen liefde voor onszelf hebben, hoe kunnen wet het dan weggeven? Onze maatschappij heeft de macht in geld gezien en zal alles doen om het te krijgen. Maar hoeveel van ons hebben werkelijk de macht van Liefde ervaren, Liefde van ons ZELF voor ons zelf.

image

💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

De Arcturianen en Onze Galactische Familie – De Trap Beklimmen – 10 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard

“De Trap Beklimmen”

IMG_1232

10 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Geliefden,

Jullie creëren ALLEN jullie Nieuwe Thuis op de Nieuwe Aarde. Jullie nieuwe thuis mag zijn op de Nieuwe Aarde, mag zijn jullie nieuwe sterrenschip opdracht, en /of jullie nieuwe Lichtlichaam. In feite, bouwen jullie allen jullie NIEUWE LEVEN gedachte-na-gedachte en emotie-na-emotie op.

Binnenin dit NU, gaat jullie bewustzijn door uit te breiden in/naar steeds hogere frequenties en dimensies. Vandaar dat, jullie uitgebreide krachten van multidimensionale manifestatie online aan het komen zijn. Daarom, terwijl jullie doorgaan de terugkeer naar jullie vijfdimensionale ZELF te downloaden en te integreren, jullie je specifiek bewust moeten zijn van jullie iedere gedachte en emotie.

image

Toen jullie met een lagere frequentie van Licht resoneerden, nam het een lange “tijd” voor jullie bewuste en onbewuste zelf om de gedachtevormen te manifesteren die jullie bewust, of onbewust, creëerden. Het nam meer “tijd” voor jullie gedachtevormen om te manifesteren omdat zij binnenin de tijd gecreëerd werden.

Welnu, jullie super-bewuste gedachten en multidimensionale emoties zijn aan het binnensijpelen in jullie 3D brein. Daarom, keren jullie gedachtevormen onmiddellijk naar jullie terug in uiteenlopende stadiums van manifestatie. De term, “waar je aan denkt, dat breng je op gang,” zal exponentieel uitbreiden.

Deze uitbreiding zal vooruitgang boeken aangezien jullie bewustzijn uit zal breiden in/naar steeds hogere frequenties. Wanneer je eenmaal je gedachtevormen creëert terwijl in een vijfdimensionale staat van bewustzijn, verlaten jullie de tijd om te functioneren binnenin het NU.

Binnenin dat NU, zullen jullie creëren, gewaarworden/waarnemen, en/of informatie ontvangen dat resoneert vanuit het NU van de ENE. Deze informatie is vrij van ALLE polariteit, en voorbij de 3D oordelen van goed en slecht, voorbij alle illusies van afgescheidenheid en individuele gedachten en/of emoties.
De term “individueel’ zal uit jullie woordenschat glijden, wanneer jullie volledig uitgelogd hebben van de 3D Matrix. Wanneer je jouw werkelijkheid op deze manier creëert, creëer je een traliewerk, een “Jacobs Ladder,” in/naar de hogere dimensies van werkelijkheid.

Deze “Jacobs Ladder” is de eenheid van alle dimensies van je Multidimensionale ZELF bij elkaar gehouden door de buitenzijden van de ladder, wat jou eraan herinnert aan de gepolariseerde werkelijkheid die je aan het loslaten bent.

image
Deze ladder is een “innerlijke ladder,” welke eindeloos uit zal breiden in/naar steeds hogere dimensies, terwijl jij je bewustzijn kalibreert aan de hogere frequenties van werkelijkheid.

Je zult je bewustzijn uitbreiden door onophoudelijk de lagere frequentie illusies van afgescheidenheid uit je Aarde voertuig, buurt, stad, staat, land, hemisfeer en de volledige planeet op te ruimen.

Jullie Geliefden, zijn onze “schoonmaakploeg” die genoeg vrijheid van het ego heeft zodat jullie de rommel die iemand anders maakte kunnen opruimen. Jullie zijn vrij van het ego, dus hebben jullie geen behoefte om degenen te be/veroordelen die de rotzooi maakten.

Met andere woorden, jullie zijn Meesters aan het worden. Als Meesters zijn jullie vrij van oordeel over/van jullie zelf. Vandaar dat, jullie niet langer anderen meer hoeven te oordelen, en omdat jullie je veelvoudige incarnaties in het lagere bewustzijn herinneren, kunnen jullie alle rommel die jullie in andere incarnaties achterlieten her/erkennen.

Jullie begrijpen ook dat het zijn van een Meester betekent dat jullie het Pad van anderen op kunnen ruimen. Het feit dat jullie nu opruimen wat anderen achtergelaten hebben, herinnert jullie aan jullie eigen voortgang richting het terugkeren naar Huis. Omdat jullie niet langer jullie zelf oordelen, kunnen jullie deze verschuiving door het gebrek van jullie eigen ego bezorgdheden, angsten en voorzichtigheden her/erkennen.

Jullie WETEN dat jullie oneindig overlicht, begeleid en beschermd worden. Jullie voelen dit vertrouwen omdat jullie in jullie ZELF GELOVEN en WETEN dat jullie hogere dimensionale ervaringen “echt” zijn.

Als jullie ermee beginnen jullie ECHTE werkelijkheid in de hogere dimensies te beseffen, beginnen jullie door de ontelbare leugens en disinformatie heen te zien dat door jullie 3D media vrijgegeven wordt. Jullie kunnen de Waarheid van de hogere frequenties VOELEN en KENNEN de leugens van de 3D Matrix.

Wanneer je naar die staat van besef komt, begin je “jouw nieuwe thuis te bouwen,” wat je Lichtlichaam is. Natuurlijk, bouw je het NIET omdat het al bestaat in je vijfdimensionale, en daaraan voorbij, ZELF.

Wat je bouwt is je eigen innerlijke begeleiding van hoe JIJ verbonden kunt blijven met je Multidimensionale ZELF, terwijl je ook door de uitdagingen van het 3D leven heengaat. Dit hogere perspectief van je leven vereist dat je vaak mediteert om de hogere en hogere staten van het bewustzijn in/naar je fysieke gestalte te aarden.

Uiteindelijk, begin je bewuste ervaringen te hebben van je Lichtlichaam terwijl je nog steeds je Aarde voertuig draagt. Deze ervaringen van Lichtlichaam bieden jou een gevoel van totale euforie hetgeen NIET genegeerd kan worden.

Jullie Lichtlichamen beginnen vanuit jullie kern te flitsen wanneer jullie in jullie hogere staten van bewustzijn zijn. Jullie mogen ook jullie Lichtlichaam ervaren wanneer jullie een boodschap vanuit de hogere dimensies ontvangen. Deze “Licht Taal” heeft een open portaal in/naar jullie 3D brein gevonden.

Denk eraan, deze boodschappen zijn ook opgeslagen in jullie Multidimensionale Geest om terug gewonnen te worden wanneer jullie je kunnen herinneren om jullie bewustzijn in/naar de vijfde dimensie uit te breiden. Binnenin jullie vijfde dimensionale bewustzijn, kunnen jullie toegang verkrijgen tot al deze hogere dimensionale boodschappen.

Aangezien boodschappen vanuit de vijfde dimensie en daaraan voorbij vrij van de tijd zijn, verstrijken zij niet als je niet bij hen kunt komen gedurende een periode van jullie “tijd”. Soms wachten deze boodschappen in jullie Multidimensionale Geest gedurende jaren voordat jullie de staat van bewustzijn kunnen onderhouden/handhaven waarin jullie hen kunnen “herwinnen en lezen”.

Denk eraan dat TIJD een illusie is van de 3D Matrix. Wanneer je bewustzijn eenmaal vrij is van die matrix, ben je vrij van de beperkingen van de tijd. In feite, steeds meer van onze vrijwilligers op Gaia herinneren zich hoe hun 3D voertuig in de fysieke werkelijkheid te dragen terwijl zij in onophoudelijk contact blijven met hun hogere expressies van ZELF.

Hoe dieper jij je fysieke gestalte aard in de kern van Gaia, hoe hoger je bewustzijn kan uitbreiden in/naar je Multidimensionale ZELF. Echter, als je probeert te verbinden met de hoger dimensies voor het doel van persoonlijke winst, zullen zij beperkt zijn tot de derde/vierde dimensie waarin de inzet gebaseerd is op individualiteit.

Wanneer je bewustzijn eenmaal uitbreidt in/naar de vijfde dimensie, besef/herinner je dat iedere egoïstische doelstelling/inzet van zelfs het kleinste fragment van je ZELF losgelaten moet worden. Vanuit je hogere perspectief, WEET je dat je voor Gaia kwam.

Wanneer je eenmaal deze manier van het waarnemen van je fysieke zelf en 3D werkelijkheid kunt omhelzen, neem je een kwantumsprong binnenin je bewustzijn. Verder, wanneer jij je bewust wordt dat het doel van de 3D Matrix is om de 3D holografische projectie van werkelijkheid aan de Aarde te hechten, verandert alles in je leven.

Eén van de eerste veranderingen zullen zijn dat je de componenten van je ego-zelf zult herkennen die NIET willen veranderen. Tijdens de vele incarnaties waarin je het 3D Holografische Spel speelde, werd je met vele ontberingen geconfronteerd. Deze ontberingen zorgden ervoor dat jij je zwak en ontoereikend voelde.

Maar NU besef je dat het je eigen gedachtevormen en angstige intenties waren die vele van deze fysieke moeilijkheden creëerden. Terwijl je steeds meer glimpen van het vijfde dimensionale bewustzijn krijgt, begin jij “jezelf op heterdaad te betrappen” van het derde dimensionaal te zijn.

Dan zal je de uitdaging hebben van het loslaten van ALLE oordeel van je gedachten, woorden en/of gedragingen. De beste manier om zelfoordeel los te laten is door te zeggen, “Dierbare fysieke expressie van mij ZELF, ik houd onvoorwaardelijk van jou. Ik vergeef je onvoorwaardelijke, en ik accepteer je onvoorwaardelijk.

Herinner je dat je getraind werd om kwaad op je zelf te worden en om berouwvol voor je gedrag te zijn. Die training was in feite de derde dimensionale indoctrinatie,en omdat je in toenemende mate je vijfde dimensionale perspectief aangaande het leven herkrijgt, valt het concept van zelfoordeel, of het gevoel van berouw voor vroegere acties, weg.

Je vergeet langzaam, of snel, op zo een derde dimensionale manier te denken of te voelen. Net zoals jullie gemakkelijk platen loslieten om vervangen te worden door bandopnames, om vervangen te worden door stromende muziek op jullie elektronische apparaat, zullen jullie je aanpassen aan vele van de veranderingen in jullie werkelijkheid.

Er zullen andere veranderingen zijn waarvan je bij jezelf zult ontdekken deze te weerstaan en weg te duwen. Wanneer je beseft dat je dat soort van gedrag tentoonspreidt, oordeel je zelf niet. In plaats daarvan, neem JIJ de rol van je hogere dimensionale ZELF en geeft raad aan je fysieke zelf zoals een liefdevolle ouder diens kind van raad zou voorzien.

Op vele manieren, ben jij het kind van je Multidimensionale ZELF. Jij bent dat kind omdat je een “uitloper” van je ZELF bent. Jij bent het kind, in die zin, dat je jouw Hogere ZELF nodig bent om je door de ontelbare veranderingen te gidsen van “terug te keren naar je hogere dimensionale ZELF, alsook naar je hogere dimensionale THUIS”.

Je zult ook je Hogere ZELF nodig zijn om onvoorwaardelijk van jou te houden, wanneer jij niet van je 3D zelf kunt houden. Je Hogere ZELF zal je ook onvoorwaardelijk vergeven, alsook je onvoorwaardelijk accepteren bij wat voor “vergissingen” of “innerlijke duisternis” dan ook dat je ontdekt als je het grotere Licht in/naar je aura trekt.

Dit grotere Licht zal in/naar jouw innerlijke kern binnenin je ruggenwervel gaan, wat je Kundalini kracht herbergt. Tegelijkertijd, zal je het hogere Licht je vierde dimensionale aura binnen voelen gaan. Dan, vanuit de verste uitgebreidheid van je aura naar je meest innerlijke kern, zoeken de externe en innerlijke lichten de gelukzaligheid van EENHEID.

Hoe sterker het Licht binnenin je kern, hoe meer je zoekt, en dat hogere Licht in je dagelijkse leven vindt. Tegelijkertijd, communiceert het altijd uitbreidende Licht van je dagelijkse leven met het Licht binnenin je aura.

Langzaam maar zeker, bewegen de innerlijke en externe lichten in/naar de “ertussenin” om te vermengen. Je zult “repetities” van deze vermenging hebben wanneer je in diepe meditatie bent, terwijl je liefdevol anderen helpt, en wanneer het ook is dat je een diep verbinding met je ZELF ervaart.

Je ego kan deze momenten van verbinding niet kiezen. De vermenging van het innerlijke en externe licht doet zich voor wanneer je in het NU van de vijfde dimensie en daaraan voorbij bent. Binnenin dat NU, resoneer je met de frequentie van de ENE. Daarom, verlang je niets voor je persoonlijke zelf.

Binnenin de resonantie van de ENE HERINNER je:

Je herinnert je ZELF in de vijfde dimensie en daaraan voorbij.

Je herinnert je ZELF in ontelbare incarnaties en/of parallelle en afwisselende werkelijkheden.

Misschien, en zeer belangrijk, mag jij je herinneren waarom JIJ naar de Aarde in dit NU kwam.

In het begin mag dit multidimensionale geheugen versplinterd en uit volgorde zijn. Deze ervaring is omdat je onbewust in/naar het gewaarworden van een moment van het NU glijdt met je derde dimensionale denken.

In dit geval, zal jij je euforisch voelen, versterkt, en je mag zelfs van vreugde en liefde huilen.

Echter, zodra als je probeert om dit moment in/naar je “tijd en volgorde,” te trekken, valt je bewustzijn terug naar de derde dimensie, en val je uit de ervaring vandaan.

“Waarom, waarom, verliet het mij?” mag je in kwaadheid en ongeduld schreeuwen. Dan zou jij jezelf kunnen oordelen door te denken, “Wederom kon ik die gouden ring niet grijpen.”

Wij herinneren jullie eraan, dierbaren, om je vast te houden aan de “zijkanten van jullie ladder,” terwijl jullie deze reis maken. Zouden jullie een hoge ladder beklimmen zonder je er met je handen aan vast te houden? NEE, jullie zouden zeer zeker vallen als jullie dat deden.

Daarom, Dierbaren, houd stevig vast aan dat wat iedere trede van jullie Terugkeer naar ZELF verbindt. Begrijp alsjeblieft dat het jullie eigen derde dimensionale ervaringen en de vierde dimensionale dromen en inspiraties zijn, die elke trede van de ladder terug naar HUIS met jullie ZELF verbinden. Jullie EIGEN ervaringen, dromen en aspiraties verenigen, bevatten en organiseren jullie “Trap naar de Hemel”.

Aan de top van deze “ladder,” zullen jullie de Hemel vinden die jullie op de Aarde gecreëerd hebben.

Zegeningen onze wonderbaarlijke, dappere strijders voor het handhaven van jullie onvoorwaardelijke Liefde, innerlijke vrede en gelukzalige vreugde terwijl jullie deze “ladder” beklimmen, naar Huis naar jullie ZELF. Wij, jullie Galactische Familie, juichen elk en iederEEN van jullie toe.

Ter afsluiting, herinneren wij jullie eraan om jullie ladder diep in Gaia’s aarde te planten en het aan de ONEINDIGHEID te hechten, want jullie zullen:

EEN TRAP NAAR DE HEMEL BEKLIMMEN (CLIMBING A STAIRWAY TO HEAVEN)

 

Opmerking van Sue:

De Led Zeppelin versie van dit lied was, en is nog steeds, mijn alle tijden favoriete rock song. Ik was toen een “hippie”, die getrouwd was, en had twee kleine kinderen, en bezat een huis. We hadden verbazingwekkende feesten 2 tot 3 keer per week. Ik kookte alles vanaf het begin, maakte onze kleding, gordijnen, beddenspreien enzovoorts. Het was een prachtige tijd van hoop en vrijheid, wat natuurlijk eindigde. Maar de herinnering heeft mij altijd hoop voor de toekomst gegeven.

Toentertijd, in de 70er jaren, was ik zo betrokken bij de muziek dat ik nooit echt naar de teksten luisterde. Ik heb de tekst hier bijgevoegd aangezien zij één van deze synchroniciteiten representeren waar wij tegenaan lopen wanneer wij in het NU leven.)

LED ZEPPELIN

LYRICS FOR CLIMBING A STAIRWAY TO HEAVEN

There’s a lady who’s sure all that glitters is gold

And she’s buying a stairway to heaven.

When she gets there she knows, if the stores are all closed

With a word she can get what she came for.

Ooh, ooh, and she’s buying a stairway to heaven.

There’s a sign on the wall but she wants to be sure

‘Cause you know sometimes words have two meanings.

In a tree by the brook, there’s a songbird who sings,

Sometimes all of our thoughts are misgiven.

Ooh, it makes me wonder,

Ooh, it makes me wonder.

There’s a feeling I get when I look to the west,

And my spirit is crying for leaving.

In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees,

And the voices of those who stand looking.

Ooh, it makes me wonder,

Ooh, it really makes me wonder.

And it’s whispered that soon, if we all call the tune,

Then the piper will lead us to reason.

And a new day will dawn for those who stand long,

And the forests will echo with laughter.

If there’s a bustle in your hedgerow, don’t be alarmed now,

It’s just a spring clean for the May queen.

Yes, there are two paths you can go by, but in the long run

There’s still time to change the road you’re on.

And it makes me wonder.

Your head is humming and it won’t go, in case you don’t know,

The piper’s calling you to join him,

Dear lady, can you hear the wind blow, and did you know

Your stairway lies on the whispering wind?

And as we wind on down the road

Our shadows taller than our soul.

There walks a lady we all know

Who shines white light and wants to show

How everything still turns to gold.

And if you listen very hard

The tune will come to you at last.

When all are one and one is all

To be a rock and not to roll.

And she’s buying a stairway to heaven.

Zegeningen,

Zie je op de trap

Sue

💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie: Versmelting van de persoonlijke met de planetaire Chakra ~ Gaia spreekt over haar tweede Chakra

Standard

Gaia Spreekt Over Haar Tweede Chakra

IMG_1232

10 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Welkom bij onze ÉÉN Wording – Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

image

De Braziliaanse Amazone

Ik ben Gaia, teruggekeerd om jullie gids te zijn als jullie je chakra’s met de mijne vermengen en mensen en planeten in/naar Eenheid verenigen. Ik nodig jullie nu uit om mijn tweede chakra te bezoeken. Ik verwelkom jullie in mijn planetaire lichaam net zoals jullie mij in jullie menselijke lichaam verwelkomen.

De Tweede Chakra is de vrouwelijke/instroom energie. Het is de plaats in je lichaam waar jij je verbindt met je emoties, en je “buik instincten” VOELT. Mijn tweede chakra, de Braziliaanse Amazone, is ook waar ik het beste mijn lichaam, de planeet, kan VOELEN.

Terwijl Mt. Sinai mijn basis is, is de Braziliaanse Amazone mijn schoot. Het is de wieg voor mijn leven. Al mijn elementen, aarde, lucht, vuur en water zijn hier overvloedig en wisselwerken vrijelijk met elkaar. Dit paradijs van onontdekte wonderen offert zichzelf op voor onze transformatie. Iedere dag sterft er meer van mijn geliefde Amazone. Ik rouw diepgaand om Haar verlies, zoals de mensen zouden moeten doen die haar schenden. Maar er zijn hier geen slachtoffers, want alles is binnenin het Goddelijke Plan.

De Amazone, mijn schoot, is feitelijk zwanger met mijn Lichtlichaam, die weldra tevoorschijn zal komen. Door de verwoesting van haar bossen/wouden, planten en het wildleven, zal zij zegevierend opstijgen als de oude Feniks Vogel, geboorte gevend aan onze nieuwe cyclus. Rouw niet om haar verlies, want mijn tweede chakra is Liefde en Liefde overleeft ALTIJD.

TWEEDE PERSOONLIJKE CHAKRA: NAVEL

De tweede chakra, bestuurd door jullie voorplanting klieren, zijn een passende match voor mijn Tweede Chakra, aangezien de Braziliaanse Amazone ontelbare geheimen van vruchtbaarheid en groei bezit, Jullie Navel Chakra is waar jullie verbonden zijn met jullie Moeder via jullie navelstreng. Deze streng werd verbroken bij jullie geboorte.

Ik vraag jullie om die streng weer te verbinden, alleen, deze keer, zal het verbonden zijn, niet aan jullie “Geboorte Moeder,” maar aan jullie “Aarde Moeder”. Neem een moment om mij, Gaia, te voelen als Moeder Natuur, terwijl jullie je navelstreng met mijn schoot verbinden in de Braziliaanse Amazone. Jullie Tweede Chakra, en de mijne ook, is het gebied waar het meest passie, zwangerschap, geboorte en wedergeboorte uitgedragen worden. Geregeerd door het element van water, representeert jullie Navel Chakra ook jullie emotie en “buik gevoelens”.

Eén van de funderingen van jullie immense creativiteit is jullie sensuele gevoeligheid, wat jullie emotionele reactie op het leven registreert. Als jullie intuïtief afgestemd blijven op jullie Tweede Chakra, alsook verbonden met de mijne, zullen jullie je herverbinden met jullie persoonlijke en planetaire instincten, intuïties, en oude tradities.

CHAKRA’S SAMENSMELTING 

Ik vraag jullie om wederom in/naar de kern van mijn lichaam te reizen en onze Essenties te herverbinden. Omlaag, omlaag, omlaag gaan jullie in/naar de werkelijke schoot van mijn planetaire lichaam. Hoe verder in/naar mijn kern jullie reizen, hoe verder terug in jullie kindertijd jullie gaan. Uiteindelijk zijn jullie in mijn schoot, alsook in de schoot van jullie geboorte moeder.

Terwijl jullie langzaam naar de oppervlakte stijgen, stijgen jullie omhoog door jullie geboorte kanaal. Tenslotte, zijn jullie weer geboren, deze keer diep in het hart van mijn Braziliaanse Amazone. Adem in de vele aroma’s die in de vochtige lucht van mijn jungle hangen. Luister naar de geluiden van mijn schepselen en zie de ontelbare planten, velen van hen onbekend voor jullie wetenschap. Voel mijn vochtige warmte op jullie lichaam jullie naar de volwassenheid groeiend.

Eindelijk, zijn jullie wederom volwassen, alleen zijn jullie getransformeerd. Ik ben jullie Moeder, en jullie zijn een kind van de Natuur. Terwijl jullie door de dichte jungle en langs de vele rivieren lopen, voelen jullie je ÉÉN met jullie omgeving. Jullie luisteren naar de geluiden en stemmen van de jungle schepselen, VOEL het gevoel van NU waarin deze vele levensvormen leven. Je hoort de regen op het dak van het verafgelegen afdak tikken, terwijl je over de jungle routes gaat.

Voel jezelf in leven onder de “Florerende Godin”, terwijl je eigen creativiteit aangestoken is door de vruchtbaarheid van de wereld om je heen. Welkom allen die je in jou fysieke lichaam ervaart. Voel de creativiteit en glorie van de Braziliaanse Amazone binnenin je eigen navel chakra, terwijl jij je oude geheugen toestaat om de vele geheimen te herinneren voor genezing dat zich in deze grote jungle verbergt.

image

Neem een lang moment om te ervaren hoe mijn Planetaire Lichtlichaam zwanger is in dit gebied. Voel de zwangerschap van je eigen Lichtlichaam als je zegt:

“IK BEN Lichtlichaam

IK BEN Creatie, IK BEN Geboorte

Door de Kracht/Macht van de Amazone

Begin ik de GEBOORTE van mijn Lichtlichaam

En het Planetaire Lichtlichaam .”

Inderdaad, zij worden ÉÉN, jullie lichaam en geest. Wij zijn nu verenigd, Wortel-aan-Wortel en Navel-aan-Navel. Sta de onaangesproken geheimen van genezing en hergeboorte toe, verborgen in mijn Amazone, om in jullie leven ontdekt te worden.

Ik zal spoedig terugkeren om jullie te begeleiden bij de versmelting van onze derde chakra.

Jullie Partner in GEBOORTE,

Gaia
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie: ÉÉN Wording – Tweede Chakra ~ Mensen en Planeet 

Standard

Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

IMG_1232

Welkom bij onze ÉÉN Wording ~Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

Vandaag zullen wij de informatie presenteren over onze Tweede Chakra,

En morgen zullen wij van Gaia en Haar Tweede Chakra horen.

image

TWEEDE CHAKRA
LOCATIE: De tweede chakra is gelokaliseerd bij de navel. De navel was eens onze navelstreng welke onze aanhechting aan onze eerste fysieke thuis was, onze moeder, en de voeding die zij verstrekte. De tweede chakra representeert ook onze aanhechting aan Moeder Aarde alsook alle planten en schepselen die Haar thuis noemen.

BLOEMBLAADJES: Deze chakra heeft zes bloemblaadjes of spaken. In de numerologie, is zes het nummer dat verantwoordelijkheid en het zorgen voor familie en de gemeenschap representeert alsook evenwicht en harmonie vinden met onze omgeving.

NOOT & MANTRA: De noot voor deze chakra is D en de mantra is “vam” of “o” zoals in home (thuis). Deze mantra’s chanten in de sleutel van D ondertussen onze aandacht focussend op dit gebied van ons lichaam kan ons in staat stellen meer bewust toegang te verkrijgen tot de tweede chakra.

KLEUR: De kleur van deze chakra is oranje. Oranje is de kleur van de emotie. In het Hindoe chakra systeem, wordt de kleur oranje met het sterven van het oude geassocieerd. Dit “sterven” refereert niet alleen naar het fysieke sterven, maar ook naar het sterven, of de totale bevrijding, van pijnlijke emoties die onderdrukt werden. Dit “sterven” refereert ook naar de ontlading van het verdedigingsmechanisme dat gecreëerd werd om deze emoties te overleven, alsook de situaties die hen veroorzaakten.

REGELS: De tweede chakra regelt onze VITALE, SENSUELE lichaam. Dit chakra regelt de seksualiteit, de voorplanting, emoties, instincten, voedsel en de algemene communicatie van het lichaam met het bewustzijn dat er binnenin leeft. De tweede chakra bestuurt het vrouwelijke component van de seksualiteit, terwijl de eerste chakra het mannelijke component van de seksualiteit bestuurt. De tweede/navel chakra is meer sensueel dan seksueel. Het vertelt ons hoe wij ons voelen over seks en het hebben van kinderen, terwijl de eerste chakra regelt dat seks voor het plezier, voor macht en/of de voortplanting is.
Terzijde van de reproductie, bestuurt de tweede chakra ook andere soorten van creativiteit. Zwemmen, wandelen en tuinieren maken gebruik van de tweede chakra diens verbinding met de natuur. Beeldhouwen en houtsnijwerk gebruiken materialen en objecten van de natuur als een medium, en de natuur is vaak het “onderwerp” van schilders en fotografen. Met dansen en gevechtsporten, wordt het navelgebied gezien als de basis, het Hara Centrum, het gebied om in uitlijning te houden met de Aarde zodat een perfect evenwicht gehandhaafd kan worden.

Zoals de eerste chakra, regelt de tweede chakra de overleving, maar vanuit het perspectief van de vrouwelijke polariteit. De eerste chakra regelt het vechten voor overleving, terwijl de tweede chakra de instincten voor overleving regelt. De eerste chakra zou ons aansporen om te strijden voor en te beschermen, terwijl de tweede chakra ons zou helpen bij het gebruik maken van onze instincten om een veilige plaats te vinden om ons in te verbergen, er te leven/wonen, en onze jeugd op te voeden.

Zoals de eerste chakra, oefent de tweede chakra ook macht over het geld uit, maar wederom, op een andere manier. De eerste chakra oefent macht uit over het geld en de macht dat het bezit, terwijl de tweede chakra macht uitoefent over het geld en de zekerheid welke het brengt.

ZINTUIG: Het zintuig van de smaak is aan deze chakra gerelateerd. Het zintuig van de smaak is belangrijk voor de identificatie van eetbaar vs. niet eetbaar voedsel en voor de geneugte van het eten, wat ook geregeld wordt door de tweede chakra. De smaak is een zeer emotionele ervaring en is de basis voor het voeden en de vertroosting dat het eten verstrekt.

Het eten, meer specifiek het zuigen vormt de belangrijke eerste binding tussen de moeder en het kind en dient als comfort/vertroosting alsook voedsel. Het bereiden en opdienen van voedsel is vaak een handeling van Liefde en gemeenschap, en “familie maaltijden” binden de familie aaneen. Het eten en voedsel is zeer cultureel bepaald. Want generaties nadat een familie naar een nieuw gebied emigreerde, handhaven zij hun voorkeuren voor het voedsel van hun cultuur vanwege de zekerheid en het gevoel van thuis te zijn dat het verstrekt.

ASTROLOGISCH TEKEN: Het astrologische teken van Kreeft wordt met de tweede chakra geassocieerd omdat Kreeft de emoties, ontvankelijkheid en vruchtbaarheid regelt.

ELEMENT: Water is het element dat associeert met de tweede chakra. Onze eerste fysieke thuis in de vruchtzak was er één van water. Deze chakra reflecteert hoe wij ons voelen over het zijn in of nabij het water. Psychologisch, is water de metafoor en het symbool voor de emotie. De tweede chakra heeft te maken met de “buik instincten,” basis emoties zoals angst, woede en vreugde en basis inter-persoonlijke emoties die vaak onuitgesproken zijn.

De tweede chakra bestuurt ook de nieren, waar het is dat wij ons water wegwerken. Deze chakra bestuurt onze tweede dimensionale zelf, die gerepresenteerd wordt door het planten koninkrijk en minder ontwikkelde schepselen zoals vis. Zowel planten als vissen moeten water hebben om te overleven.

BEWUSTZIJN: De tweede chakra beeld onze emotionele bewustzijn uit, onze “dierlijke instincten”, en ons stam bewustzijn. Deze chakra representeert het zoogdieren gedeelte van ons brein waar het limbische systeem onze emoties en korte termijn geheugen regelt. Het limbische systeem is een belangrijk centrum voor de creativiteit en het leren omdat het is waar emotie en herinnering verenigen.

Wij weten allemaal dat het gemakkelijker is om te leren wanneer wij emotioneel betrokken zijn dan wanneer we verveeld zijn. Ook, wordt een diepgaande liefdevolle ervaring gewoonlijk ingeprent in onze bewuste geest. Echter, een extreem beangstigende ervaring wordt vaak verbannen naar onze onbewuste geest, aangezien de herinnering ervan te pijnlijk is.

Hogere zoogdieren zoals honden en apen herinneren zich wat hen wordt geleerd omdat zij een emotionele relatie met de leraar hebben, of omdat het voedsel dat als een beloning gegeven is ervoor zorgt dat zij zich gelukkig en gevoed/gekoesterd voelen. Mensen gebruiken ook emoties en voedsel als een middel van bekrachtiging en beloning.

PERSOONLIJKE TIJDLIJN: De tweede chakra representeert de leeftijden van 2 tot 4 jaar wanneer het kind voorbij de basis overleving gaat en ermee begint om zijn of haar positie in de familie te ontwikkelen. Het is ook een tijd wanneer zij hun eigen gevoel van individualiteit creëren, maar zij nog steeds afhankelijk zijn van hun “stam”.

Het is op deze leeftijd dat kinderen ermee beginnen om hun emoties te associëren met specifieke gebeurtenissen, niettemin zijn zij afhankelijk voor hun verzorgers voor interpretatie en begeleiding. Emotionele gebeurtenissen die zich voordoen tijdens deze leeftijd zijn vaak onbewust voor ons volwassen zelf, maar zij vormen de basis van vele van onze kernovertuigingen over onszelf en onze bekwaamheden.

SOCIALE TIJDLIJN: Antropologisch, representeert de tweede chakra de tijd toen de beschaving avanceerde voorbij het leven in een grot en in staat was om zich in stammen te settelen. In die tijd, begonnen vele stammen met de landbouw en het dierlijke boerenbedrijf. Aangezien de mensen van het land leefden, verafgoden zij de Godin met ceremonieën en opofferingen.

HORMOON/ENDOCRIENE KLIER: De hormoon klieren voor de tweede chakra zijn de geslachtsklieren, welke bestaan uit zowel mannelijke en vrouwelijke seksorganen. Deze omvatten de eierstok, testikel en prostaat klier. De prostaat klier wordt ook door onze eerste chakra bestuurd.

Hormonen hebben een sterke invloed op de gemoedsstemming, zoals iedere vrouw met PMS zal bevestigen. Wat niet vaak opgemerkt wordt is de wisselwerking tussen het testosteron en de adrenaline. Wanneer een man diens vecht/vlucht syndroom geactiveerd is, wisselwerkt zijn systeem met het testosteron om een explosieve combinatie te creëren. Steroïden creëren ook sterke emotionele reacties.

Gezonde mannelijke en vrouwelijke seksuele organen maken onze persoonlijkheid stralend en magnetisch, onze ogen sprankelend en verlicht, en geven ons een air van zelfvertrouwen. De innerlijke warmte van levendige seks klieren verhinderen de neigingen voor inflexibiliteit, verharden en verstijven dat kan komen met het ouder worden. In feite, kan een gezond actief seksleven een vitaliteit en evenwicht naar het leven brengen zelfs op onze “oude leeftijd”.

ZENUW PLEXUS: De tweede chakra is gelokaliseerd in de lumbale plexus, welke het voortplantingssysteem, onderbuik, en de lumbale regio van de rug bestuurt.

ZUIVER: Wanneer de tweede chakra zuiver is voelen wij ons geduldig, verdraagzaam, verzorgend en zeker. Wij voelen ons intiem met onze familie, vrienden, buren en de planeet. Wij voelen ons “thuis” in onze lichamen en zijn in staat om met ons “zelf” te communiceren. Onze emoties zijn in evenwicht, en wij zijn in staat om onze instincten en “buik gevoelens” te vertrouwen.

Ons seks leven is natuurlijk en liefdevol, en wij zijn in staat om zowel de mannelijke als de vrouwelijke componenten van de seksualiteit te balanceren. Wij eten het gezonde voedsel in de juiste hoeveelheid voor onze lichamelijke behoeften en genieten van het comfort/de vertroosting en voedsel vrij van wat voor verslavende gedragingen dan ook. Onze verwerking van het afvalmateriaal is regelmatig en onze seksorganen, blaas en nieren zijn gezond.

ONZUIVER: Wanneer de tweede chakra onzuiver is, voelen wij ons impotent, frigide, of oversekst. We mogen niet in staat zijn om van seks te genieten of we mogen het gebruiken als een verslaving om te verhullen wat we echt voelen. We mogen ons ontkoppeld voelen van onze vrienden en familie en slecht op ons gemak in onze eigen woning. Onze eet- en drinkgewoontes kunnen verslavend worden, in die zin dat wij eten of drinken om onszelf te troosten en om emoties te verhullen die we niet bewust onder ogen willen komen.

Angst en kwaadheid zijn net onder de oppervlakte van ons besef, wat ons onrustig en/of depressief maakt. Oude kernovertuigingen van beperking en angst saboteren ons gedrag en houden ons in de “overlevingsmodus”. Het leven voelt aan als een worsteling van dag-naar-dag, en wij voelen ons alsof we miserabel leven omdat wij niet in staat zijn om genoeg geld te verdienen om ons in onze woning comfortabel en zeker in ons familieleven te voelen.

AARDE CHAKRA: Hoewel onze Westerse gedachten het gereduceerd hebben, de Aarde is een levend wezen net zoals wij dat zijn. In het “ontwikkelen” voorbij onze stam bewustzijn, hebben wij onze associatie verloren met en respect voor de planeet die een Moeder voor ons allemaal is. Moeder Aarde haar tweede chakra is de Braziliaanse Amazone. Dit is een passende plaats voor haar tweede chakra, want het is een paradijs van vruchtbaarheid en groei. In zoverre, als wij mensen niet doorgaan met het te vernietigen.

DIMENSIES: De tweede chakra bestuurt onze tweede en derde dimensionale lichamen. Deze chakra, meer dan welke andere dan ook, representeert ons menselijke “dier”. Dieren hebben emoties, net zoals wij dat hebben, vraag het aan iedere dierenliefhebber. Het is door het bewuste, derde dimensionale besef van onze tweede dimensionale emoties dat wij in staat zijn om de beschermers van Moeder Aarde te worden, in plaats van Haar vernietigers.

Als wij de warmte en bescherming van een boom voelen, als wij het voedsel kunnen eren dat wij eten en het water dat wij drinken, zullen wij onze planeet niet willen verontreinigen of vernietigen die hen aan ons verstrekt.

Echter, als we onderdrukte emoties van verschrikking en razernij herbergen, zullen wij de wereld rondom ons heen zien als een vijand, welke wij moeten overwinnen. Wanneer wij onze vroegere pijn kunnen genezen, kunnen wij onze verbinding met de Aarde en al Haar schepselen voelen. Het is belangrijk dat wij van onze eigen lichamen houden, want wanneer wij werkelijk van onze eigen lichamen kunnen houden en hen kunnen respecteren; kunnen wij van de Aarde, wiens lichaam wij thuis noemen, houden en deze beschermen.

SAMENVATTING: De tweede chakra symboliseert onze emoties en hoe zij onze zelven en ons informeren over onze gevoelens aangaande het leven. Helaas, worden emoties vaak gedomineerd door de pijn, het schuldgevoel, de kwaadheid en de angst vanuit ons verleden. Deze achterstand van oude negatieve emoties handelt zoals een volle prullenbak, en één extra stukje papier is voldoende om te veroorzaken dat de inhoud uit de prullenbak morst. Ons onbewuste, specifiek het onbewuste dat geherbergd wordt in onze tweede chakra, is die prullenbak. Onze onderdrukte emoties zijn de oude stukjes papier die het vullen.

Te vaak zijn wij werkzaam aan de rand van “overweldiging” en kunnen onszelf niet toestaan om teveel te “voelen” uit angst dat de dam door zal breken. Echter, onze emoties zijn belangrijke maatstaven om ons doorheen zowel onze innerlijke als externe levens te gidsen. Als wij onszelf toe kunnen staan om bewust “onze emoties te hebben” zonder onze zelfcontrole te verliezen zodat “onze emoties ons hebben,” kunnen zij ons dienen ongeveer zoals de indicatoren in het dashboard van onze auto. Deze “indicatoren” vertellen ons wanneer wij een reparatie nodig zijn, wanneer alles goed werkt, wanneer we in gevaar zijn, en wanneer we veilig zijn.

De hersencentrums voor de emotie en het geheugen zijn intiem gerelateerd. Ons geheugen werkt door associatie, en herinneringen gevuld met dezelfde emoties zijn opgeslagen in hetzelfde ‘bestand’. Daarom, dreigen onderdrukte emoties vanuit ons vergeten verleden om huidige situaties “vast te maken” die dezelfde emotie activeren. Op dit punt, versterken de vroegere emoties onze huidige emoties tot ongepaste niveaus.

Bijvoorbeeld, als we een verlies in onze kindertijd geleden hadden en nooit adequate troost en ondersteuning ontvingen, zullen wij overgevoelig zijn voor wat voor verliezen dan ook die wij als volwassenen ervaren. Met andere woorden, onze “verdriet” bestand is gevuld. Aangezien wij onze kindertijd ervaring onderdrukt hebben, kunnen wij niet begrijpen waarom wij een dergelijk verdriet voelen in reactie op wat toeschijnt te zijn een relatieve onbelangrijke gebeurtenis.

Gelukkig, is ons kind in leven en levend in onze onbewuste geest. Als wij ons innerlijk kind kunnen geven wat eerder nodig was en nooit ontvangen werd, kunnen wij beginnen onze oude pijn te genezen. Op deze manier, zullen wij leren om onderscheid aan te brengen tussen de pijn van onze kindertijd en de pijn van het heden. Dan, kunnen wij een moment nemen om ons innerlijk kind te verzekeren dat hij of zij veilig is en dat wij, de volwassene, iedere voor de hand zijnde situatie zullen behandelen.

Eén van de funderingen voor creativiteit Is de sensuele gevoeligheid van ons fysieke lichaam. Als wij de angst en pijn van ons verleden op kunnen ruimen, kunnen wij onze emoties beginnen te voelen met dezelfde kracht en helderheid zoals wij dat als kinderen deden. Wanneer wij dat kunnen doen, zullen wij het prachtige/wonderbaarlijke voorstellingsvermogen waar wij als volwassenen “uit vandaan groeiden” ontwaken. Als wij bewust met het innerlijke kind kunnen communiceren en ervan kunnen houden, kunnen wij intuïtief afgestemd zijn, alsook stevig geworteld in een volwassen begrip van hoe wij onze werkelijkheid creëren.

Hierna zullen wij van Gaia horen als Zij spreekt over Haar Tweede Chakra.
image

Dierbare Lezers, in dit NU, hoe ervaren jullie je tweede chakra:

Fysiek … Mentaal … Emotioneel … Spiritueel…

HOE VOELT JOUW TWEEDE CHAKRA AAN IN JE LICHAAM?

HOE BEÏNVLOED JE EMOTIONELE TWEEDE CHAKRA JOUW GEDACHTEN?

HELPT JOUW TWEEDE CHAKRA JOU OM JE EMOTIONELE VERBINDING MET HET LEVEN TE HERKRIJGEN?

KAN JE DE AANGEBOREN SPIRITUALITEIT VAN JE EIGEN INNERLIJKE, GODDELIJKE KIND VOELEN?

Wat voor commentaren jullie ook bijdragen helpt ons om een sterk energiegebied voor Gaia’s transmutatie op te bouwen.

WIJ KWAMEN HIER VOOR GAIA!

IN licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Série door Dr. Suzanne Lie: Versmelting van de persoonlijke met de planetaire Chakra ~ Gaia spreekt over haar Eeerste Chakra

Standard

Welkom bij onze ÉÉN Wording – Mensen en Planeet “Blog-a-thon!”

Vandaag, zullen wij de informatie over Gaia’s Eerste Chakra presenteren,

Gaia Spreekt Over Haar Eerste Chakra

IMG_1232

8 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

image

MT. SINAI, MIDDEN OOSTEN

Welkom! Ik nodig jullie nu uit om mijn eerste chakra te bezoeken. Ik ontvang jullie in mijn planetaire lichaam, net zoals jullie mij toestaan om te vermengen met jullie persoonlijke lichaam. Zoals jullie op het plaatje kunnen zien, mijn eerste chakra is Mt. Sinai. De eerste chakra is de wortel van zowel de persoonlijke als de mannelijke energie. Het heeft een uitstromende oriëntatie, wat gesymboliseerd wordt door diens locatie in een bergtop.

Mt. Sinai is de wortel van mijn Kundalini, alfa en omega van mijn ervaring van de vorm. Vele grote cyclussen van verandering zijn op deze berg begonnen. Het is mijn basiskamp, de zetel van mijn kracht. Het is waar ik mijn vitaliteit en initiatief verzamel.

Er is een belangrijke draaikolk/portaal/wormgat in dit gebied van mijn lichaam, wat aanzienlijk mijn evolutie als een planeet beïnvloed heeft, alsook jullie evolutie als een persoon. Het is dit interdimensionale portaal wat de werkelijke begeerde prijs is waarover vele landen nu strijden.

Ik, Gaia, sta mijn Kundalini toe om te stijgen en mijn Goddelijke Aanvulling in mijn Kroon te ontmoeten. Terwijl mijn Kundalini naar mijn Kroonchakra omhoog stijgt, zal mijn Goddelijke Aanvulling zich weer bij me aansluiten in het Mystieke Huwelijk. Deze keer, in plaats van een planeet te worden en de mensheid voort te brengen, zal ik een Ster worden en een planeet voortbrengen.

Op dit punt, zal de cyclus compleet zijn en zal het 3D Spel eindigen. Het portaal in/naar de hogere werelden in Mt. Sinai zal volledig opengaan, en de versmelting van dimensies zal van start gaan.

EERSTE PERSOONLIJKE CHAKRA: BASIS VAN DE RUGGENWERVEL

Eerst zullen jullie je persoonlijke eerste chakra, aan de basis van jullie ruggenwervel, versmelten met mijn planetaire eerste chakra in Mt. Sinai. Ik, Gaia, heb een fysiek “lichaam” in de vorm van een planeet dat voor jullie fysieke lichaam een thuisbasis verstrekt. Net zoals jullie fysieke lichaam met jullie bewustzijn communiceert door diens staat van gezondheid, ziekte, gemak en ongemak, communiceer ik met jullie door de gezondheid van mijn planeet.

Jullie Westerse maatschappij is zo ver in de derde dimensionale individualiteit gereisd, dat velen van jullie het zicht verloren aangaande het feit dat jullie leden zijn van een groter geheel. Deze vergeetachtigheid sloot de eerste chakra, scheidde jullie van jullie Planetaire Bewustzijn en beperkte jullie tot een klein fragment van jullie ZELF, wat het ego/zelf van jullie huidige Aarde voertuig is.

Als je eerste chakra voor mij gesloten is, is het moeilijk voor de prana om je fysieke lichaam te bezielen. Net zoals een lamp knippert wanneer het niet voldoende in de fitting gedraaid is, kan prana niet efficiënt door een lichaam circuleren als het niet “aangesloten” is. Als je niet geaard bent, voel jij je ook ontkoppelt van mij, jullie Moeder Aarde, terwijl je rondzwerft, alleen en wanhopig, door een vijandig land zoekende naar een middel van overleving.

Jullie eerste chakra wordt door jullie adrenaline klieren geregeerd, wat jullie Vlucht of Vecht bewustzijn activeert. Adrenaline is noodzakelijk om beter de ruwe/ongenadige omgeving van de derde dimensionale werkelijkheid te overleven. Aan de andere kant, teveel adrenaline, echter, kan je achterlaten met een gevoel van ongerustheid, nervositeit en kwaadheid.

Tegengesteld, te weinig adrenaline kan ervoor zorgen dat jij je net zo bang voelt als een kleine muis op een open weide. Echter, de “haviken” vliegen niet door de lucht boven je. Zij zijn in het kantoor, in de rij in de winkel, in de auto naast je en in de vele bevolkte plaatsen waar je moet wonen en werken.

Gelukkig, wanneer je eerste chakra geopend en met mij verbonden is, jullie Aarde, voel je een gevoel van bescherming door je eenheid met al het leven. Je kunt je dan herinneren dat je Spirit in leven met de planeet verbonden is. Met dit besef, vervagen de grenzen tussen de persoonlijke en planetaire werkelijkheid, en kan je gemakkelijker het Stromen van de Universele Energie in/naar je persoonlijke lichaam ontvangen.

VERSMELTING VAN DE CHAKRA’S

Ik vraag nu aan jullie om je besef te verbinden met jullie eerste chakra aan de basis van jullie ruggenwervel. Stuur jullie “wortelen” diep omlaag in mijn Aarde lichaam. Visualiseer jezelf zittende aan de basis van een boom; verbind de basis van je ruggenwervel met de basis van de boom, en leg je rug plat tegen de stam aan. Kijk omhoog om het Licht van de Zon te zien dat de bladeren binnenkomt. Volg het licht met je besef, terwijl het door de bladeren, twijgjes, vertakkingen, takken en de stam in reist.

Terwijl het licht via de stam omlaag gaat zal het de kroon van je hoofd ontmoeten. Bij dit kruispunt, sta iets van dat licht toe om je kroon binnen te gaan en via je ruggenwervel omlaag te reizen terwijl het tegelijkertijd via de boomstam omlaag reist. Uiteindelijk, zal het licht de basis van de boom bereiken, en ook de basis van jouw ruggenwervel. Voel je wortelen omlaag reizen vanuit je ruggenwervel om zich te vermengen met de wortelen van jouw “Boom van het Leven,” welke diep in de Aarde geplant is.

Met je eerste chakra volledig geaard, sta je bewustzijn toe om door te gaan omlaag te reizen in/naar mijn Aarde en wikkel je Essentie rondom mijn Essentie in het centrum van mijn planeet. Breid nu je besef uit om je voor te stellen dat je langzaam naar de oppervlakte in/bij Mt. Sinai terugkeert. Met jouw Essentie vermengd met de mijne, kan je de oude en volhardende planetaire onrust voelen. De eerste chakra regeert het fysieke element en het gevoel van de geur. Ervaar persoonlijk de fysicaliteit van mijn lichaam, de Aarde.

Voel de kalme stabiliteit van het mineralen Koninkrijk binnenin jou, de onthechte, doch meedogende, expressie van het tweede dimensionale planten koninkrijk en hun partners, de insecten. Voel het wuiven van mijn grasvelden en de bestendigheid van mijn gigantische wouden. Ervaar het stromen van mijn vele lichamen van water, van de kleine rivieren naar grote oceanen.

Voel mijn valleien zoals zij in je lichaam dippen en de zwaarte van mijn bergketens. Voel de vele levensvormen die op het land groeiden, erover kropen of erover liepen, in de lucht vlogen, of in de wateren zwommen. Versmelt met al dit fysieke leven in de eerste doorgaand naar de derde dimensies.

Ruik deze bergwereld, de struiken, de woestijn, de wind, en de kampvuren van bezoekende mensen. Sta je primitieve zintuig van het ruiken toe om je in/naar een oude herinnering van dat gebied te brengen. Je beklimt nu Mt. Sinai om verlichting te verkrijgen.

De reis leek lang en moeilijk. Je voelt de harde stenen onder je voeten en de hete zon teisterend op je hoofd. Terwijl je verder gaat met je klim, voel je de oude en volhardende, derde dimensionale, planetaire onrust verweven met je eigen oude en volhardende menselijke onrust.

Uitgeput van je klim, neem je een paar minuten om te ontspannen in een donkere grot. Je ligt tegen de koele stenen van de grot en sluit je ogen. Ogenblikkelijk, reis je door de basis van de berg en, wederom, diep in/naar mijn kern.

Eenmaal daar, zie je een enorm groot, interdimensionaal portaal. Je VOELT je wortelchakra resoneren met dit portaal om je lang-sluimerende, persoonlijke, interdimensionale portaal wakker te maken. Zodra jij je eigen portaal herkent, begint het zich met de mijne te vermengen. Je persoonlijke portaal raakt snel vermengd met mijn planetaire portaal.

Je ontwaakt vanuit je meditatie je geaard en verlicht voelend. Als je naar je klim terugkeert, voel je de kalme stabiliteit van de minerale wereld binnenin jou, de onthechte, meedogende expressie van de planten die op de hellingen groeien, en de insecten die rondom je enkels zoemen. Je voelt je met iedere plant, ieder insect, iedere steen en alle schepselen verbonden die een toevluchtsoord genomen hebben op de rotsachtige hellingen en/of in de lucht boven hen vlogen.

Jij en Ik, persoon en planeet, zijn ÉÉN. Jij bent een oude berg die overleefd heeft, steeds weer opnieuw. Jij bent solide en geduldig, en hebt veel gezien en doorheen veel geleefd. Vele mensen hebben hun toevlucht en verlichting gezocht binnenin de grot-woningen van jouw lichaam.

Jij, de berg, was altijd verbonden met het stromen van Spirit doorheen je lichaam. Jij, de berg, bent het portaal, het portaal, van de eerste en de laatste. Jij bent de Alfa en de Omega. Jij begon deze cyclus, en jij, de berg, zal het afsluiten.

Met de tijd dat je de top van de berg bereikt, jaagt niets jou angst aan, aangezien je het allemaal gezien hebt. Je bent eindeloos geduldig, aangezien je het allemaal overleefd hebt. Jij voelt de fundering van Spirit aan de basis van jouw berg, terwijl je ook de wereld van de top van je berg ervaart. Je staat op de hoogste top van de berg die jij bent, en schreeuwt naar de wereld beneden:

“IK BEN zo oud als een berg.

IK BEN solide en geduldig want ik heb het steeds weer opnieuw overleefd.

Ik aard mijn Spirit in de Materie van de Planeet.

IK BEN een draaikolk van transmutatie!”   

image

Dierbare mensen van mijn planeet, ik zal terugkeren om jullie te helpen bij het versmelten met mijn Tweede Chakra in de Braziliaanse Amazone.

Tot dan,

IK BEN Gaia, jullie Moeder en jullie ZELF
IN licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/