imageAnno 2017: my name is Katja and today I live in Altea situated in de province Alicante Spain. Much has changed since I started this blog almost 3 years ago. I no longer live in Belgium and at the moment I do no longer have a practice. Moving back to Spain after leaving it 20 years ago, was always a dream of mine that came true 6 months ago. A dream I still have to manifest, but on wich I  am working on, is to create a Hart and Soul resort here in Spain.

I wish to create a place where other lightworkers like me can come to rest, rejuvenate, find answers/pieces of their puzzle and mostly a place of Love and Light where they can be themselves 😍  I trust that if it is meant to be, all that is needed will be shown and given to me. As it always does… So for the moment, I AM open for the syncronicities the Universe will give me and has a channel of light I am anchoring the great incoming lights of which our Mother Gaia is bestowed on. Working on my own Ascention and integration of my higher aspects and the releasing of all aspects that no longer vibrate with the higher frequencies that are anchored in me every day…

What you can find on this blog are all the energies/messages that I personally feel resonating with my own higher truth, it is always up to All of Us to feel what resonates and what does not with you.

Know that wherever you are in your process, All is divinely guided/orchestrated and All is just as it should be, evolving to the Remembrance of what you, I  truly Am. Know you are deeply and unconditionally loved, more then you know, even if it doesn’t feel like that sometimes… And know that you, we, are very very important in this incredible time of tremendous Awakening!

*If you need any information or support on your Ascention path, I am a channel and empath of Love and light, who channels and connects with the highest Aspects for you available. This to give you the message/energy transmission you need in this perfect moment and timing called NOW. The channeling can be in Dutch or English, depending on your needs. I hope that soon, as my Spanish gets fluent again, to be able to do it also in Spanish!

You can contact me by sending me a message with the form at the bottom of this page!

✨💖✨ Love and Light to you All ✨💖✨

image

Anno 2015:Mijn naam is Katja Milants en ik heb een praktijk in België, Boortmeerbeek.

Ik ben zeer dankbaar dat ik mag doen wat ik doe; mensen gidsen naar hun hoger zelf en de healing brengen aan de harten van zij die hiervoor bij mij komen.
Als hoog sensitieve intuïtieve heldervoelende coach, ben ik niet geboren… Maar mijn leven, de scholing/initiaties die ik mocht ontvangen en al de aspecten die reeds in mij aanwezig waren, hebben mij helpen ontwikkelen tot de coach/gids die ik nu ben.
Het leven is voor mij één grote school, waarin wij als zielen door dezelfde ontwikkelingsfases gaan zoals we die kennen als mens. De verschillende fases kennen we: de baby, het kind, de adolescent, de jong volwassene, de volwassene en de wijze verwezenlijkte mens. Naast het menselijk aspect van opgroeien heeft men dus ook het zielsaspect van opgroeien, welk men ook ascentie noemt.
Ascentie gaat over o.a. bewustzijnsverruiming, teruggaan naar de essentie en naar de bron, het gaat over het voorwaardelijke en het oordelende van de menselijke aspecten (ego genoemd) te gaan overstijgen. Het gaat over liefdevol verantwoordelijkheid opnemen voor je eigen leven. De mens die zich niet langer enkel identificeert met zijn gedachten en lichaam, maar op zoek gaat naar zijn werkelijke essentie, het hartbewustzijn waar de ware ZIEL huist – dat wat we werkelijk zijn. We zijn allen elk een aspect van de Bron, de Bron die zich via ons wenst te uiten hier op aarde.

De tijd van de Nieuwe Aarde is NU. De Aarde is aan het ascenderen en iedere ziel die op Gaia in dit leven incarneerde wordt hierdoor beïnvloed. Sommige bewust anderen dan weer niet. Feit is dat zelfs voor de zielen die dit proces al langer bewust doorgaan, het van tijd tot tijd ook voor hen een ware uitdaging kan zijn en dat is het dan zeker als jou proces nog maar pas tot jou begint door te dringen. Ik ben nu hiermee, althans bewust, drie jaar mee bezig (begin 2012) en het is al een ongelofelijke journey voor mij geweest – Zowel een magisch als soms bangelijke journey, maar wat je ervoor in ruil krijgt, is het meer dan waard! Steeds meer ontwaak je en steeds meer kom je in contact met je ware bron waarvan je al de liefde en geborgenheid ontvangt, die je als mens maar niet kon zien te vinden buiten je zelf.

Ik zie mezelf als de ziel/het kanaal die ook zoals iedereen onderweg is en die op deze weg anderen mag gidsen/activeren opdat zij zo vlot mogelijk daar mogen komen waar ze bestemd zijn te zijn. Thuis in jezelf daar waar alles te vinden is wat je ook maar nodig zou kunnen hebben – de bron van alle liefde. Elke ziel heeft een doel, een “purpose” zoals ze in het Engels zeggen of een missie, en ik garandeer je van zodra je die kent ben je niet meer te stoppen en heeft het leven alle zin!

Ik ben deze blog begonnen om informatie en weetjes te verschaffen die gaan over de huidige nieuwe tijd waar we nu allemaal doorgaan. Sommige zaken zullen van mij zijn, andere zaken die ik zal posten zullen komen van verschillende bronnen die ik volg. Thema’s kunnen gaan over astrologie, spiritualiteit en alle andere energetische aspecten van ons bestaan…

Voor degeen die mijn praktijk niet kennen en er meer over willen weten: Praktijk Fruits de Vie – Bergstraat 6 – 3190 Boortmeerbeek

Ik bied ook de mogelijkheid om via Skype of FaceTime te werken indien de afstand te groot is of zich verplaatsen niet mogelijk is http://www.fruitsdevie.be

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s