Monthly Archives: Dec 2017

Let It GO!

Standard
Let It GO!

πŸ’—πŸ’—πŸ’—

The Creator Writings

You have been carrying that around with you for a long time, dearest one!Β  Is it getting heavy, cumbersome, hard to deal with?Β  Wherever you go, you bring

View original post 100 more words

Advertisements

Energy Report:December 19,2017.

Standard

Lightlover Journal

My Heart Family, (FB post)

Transdimensional Incoming Source Energies continue to amplify through this intense spiritual passage.

The synergy of solar and cosmic energies is accelerating DNA repair and clearing, chakra balancing and expansion across ALL chakra systems on the planet.

At this time humans are at 3 different Chakra/Consciousness/Frequency system expansions, across 3 different dimensions, 3D,4D,5D+.

3D is Human Spiritual Awakening. (7 Chakras)

4D is Galactic Awakening. (13 Chakras)

5D+is Multidimensional Awakening. (NEON chakra system)

Incoming Source Energies are Electric and Magnetic both, (among many other things), and as The Energies integrate into the grids, antimatter is shifted DOWN to the realm of matter to manifest physicality, and matter shifts UP to the antimatter realms.

As the frequency/consciousness of the earth increases, futile energy and consciousness is magnetically removed and phased out As per the Law Of Resonance and the Law Of Attraction.

Left behind at the last gate…

View original post 1,762 more words

Affirmatie: “Belichaam je Ziel”

Standard

Vandaag ontwaak Ik

En Ik Ben

Nog mooier

Nog gezonder

Nog meer in harmonie als ooit ervoor

Vandaag verwelkom ik en ontwaak ik in Al wat Ik Ben

Ik claim en laat nu al de schoonheid, al de welvaart, al de puurheid, al de vreugde en liefdevolle krachten van mijn ziel vrij stromen door gans mijn zijn

En mogen ze door gans mijn dag uit schijnen en ieder op mijn pad zegenen met het licht en de liefde dat Ik Ben en belichaam

Mogen ik zijn waar ik dien te zijn

Mogen ik weten wat ik nodig heb te weten

Mogen ik zien wat ik dien te zien

En mogen ik alles verwelkomen wat mijn Goddelijke essentie voor mij in liefde voorzien heeft

En mogen ik nu alles loslaten wat mijn essentie, mijn ziel niet langer dienen, opdat ik vrijer kan zijn wie Ik Ben zoals de Schepper mij in liefde ziet πŸ’•

Ik Ben de Liefde die Ik Ben

Ik Ben het Licht dat Ik Ben

Ik Ben het Universum dat Ik Ben

Ik Ben dat Ik Ben

Ik Ben een geschenk

Ik Ben vreugde

Ik Ben harmonie en welzijn

Ik Ben welvaart

En ik heb alles wat ik nodig heb om succes te hebben en succesvol te zijn in mijn Goddelijk pad van lichtsliefde en liefdeslicht

En mogen steeds al mijn hartsdromen en hartsverlangens gezegend zijn en beleefd zijn Nu!

Ik kies nu voor mijn Ziel in de eerste plaats

Ik open mijn hart volledig voor mijn ziel om er te zijn in mij en voor de Onvoorwaardelijke Liefde dat Ik Ben.

Ik her-verbindt mij nu volledig met mijn Ziel vanuit diep vanbinnen in mij, en kies ervoor om mij Nu VOLLEDIG te HERINNEREN

Ik Ben klaar om terug te keren naar het volledige Liefdesbewustzijn dat Ik Ben, nu en in elk moment van mijn zijn.

Ik belichaam nu mijn Ziel’s Licht, de Liefde dat Ik helder uitschijn en laat alle programmeringen en al wat dit nog mogelijks in de weg zou kunnen staan nu los! En mogen alle illusies van afscheiding die ik mogelijks nog in mij draag met de kracht van de Schepper in mij, nu volledig geneutraliseerd worden en zijn!

En zo zij het!

En zo zij het!

En zo zij het!

πŸ’—AmenπŸ’—

Geschreven door Katja Milants – A New World – katjamilants.wordpress.com

Je mag het steeds is liefde delen met de melding van zijn bron πŸ’•