Hartversterkers….. Van Fluisteralsjeblieft.nl

Standard

In het ritme van de Tzolkin de blauwe Stormgolf met daarin oa. vrouwendag, eclipsen en de lente equinox – het Universum opent wederom de poort naar transformatie – De blauwe groeigolf van 8 tot en met 20 maart 2016 naar de blauwe Aap, draagt het thema zelf -vernieuwing door zuivering met als doel een vernieuwde, nieuwsgierige speelsheid die ontstaat in contact met het kind in ons.

De Tzolkin kent 20 groeigolven die allemaal een eigen naam hebben. De naam die aan de golven gegeven worden, is verbonden met het zonneteken van de golf die start en aan het proces van de komende 13 dagen ten grondslag ligt. Je kunt dit ook de rode draad noemen, wat meer betekenis voor je kan krijgen als je ook zo leert kijken naar de golf waarin je geboren bent. Het thema van toon 1 vormt dan ons levensthema en wat volgt is de rode draad waarlangs je leven zich gaat ontvouwen. Ook iedere individuele toon van de 13 tonen/dagen/gewrichten heeft een specifieke betekenis voor je eigen persoonlijk ontwikkelingsproces.
De Tzolkin gaat meer voor je leven als je hiermee aan de slag gaat of blijft en de dagenergie aan je eigen processen verbindt.

Het thema voor de komende 13 dagen ligt bij de blauwe Storm energie die zich in 13 stappen/dagen beweegt naar de blauwe Aap energie op toon 13.
Op woensdag 9 maart 2016, rond 02:47 uur, vindt een totale zonsverduistering plaats. In onze streken is deze eclips onzichtbaar, maar al wél voelbaar. Een zonsverduistering ontneemt ons op dat moment ons ‘bewuste Zelf’, en dan komt het aan op ons ‘innerlijke licht’. Omdat het zo’n grootse impact heeft, is de werking ervan ook ruim voor en na 9 maart voelbaar. Deze eclips wordt gevolgd door een Maaneclips op 23 maart en daar tussenin de lente-equinox. Tijdens een equinox zijn het duister en het licht met elkaar in balans. Brigit, Keltische lente-watergodin, komt als witte lichtmaagd het licht terug brengen na de winter. Anderen noemen haar Flora of Ostara, godinnen van de stralende morgen, het stijgende licht, en een naam verwijzing naar het paasfeest Ostern of Easter – het Oosten, de richting waar het licht, de Zon, vandaan komt. Kansen te over om vernieuwd contact te maken met je levenskracht.

In het oog van de storm
Hoe herken je hemelfenomenen in de Tzolkin en vooral in jouw eigen geboortegolf? Deze liggen besloten in de thema’s van deze en komende golf en de vier afzonderlijke thema’s van deze kleurencyclus, maar vooral in je eigen ervaringen! Het is mijn ervaring dat de energie van de dag ná dergelijke hemel gebeurtenissen een belangrijke raadgever kan zijn. De Tzolkin laat via symbolen en patronen het licht op je eigen leven schijnen. De fundamentele elementen vierdeling kunnen we in onszelf waarnemen: in onze levenslust en plezier (vuur); in de manier waarop we contact hebben met de realiteit (aarde); in ons denken (lucht); en voelen (water) en omvat zo de vier kleuren in de Tzolkin, rood, wit, blauw en geel.

Op weg naar Pasen (27/28 maart), de lente (20 maart 05:30) en de lente equinox zetten we stappen naar zelf-vernieuwing en ontplooiing. Dit doet een stevig beroep op de ontwikkeling van ons eigen onderscheidingsvermogen tussen illusies en werkelijkheid. Zelf-vernieuwing is gelijk aan nieuwe krachten ophalen, zoals zaad en bolletjes zich door de donkere aarde heen getrokken voelen naar het licht. Wij mensen mogen ons Hart openen voor alle nee zeggers, weerstandslagen in onszelf, en daar ‘ja’ tegen gaan zeggen. Licht te laten schijnen op die delen en lagen in ons die nog niet -ik-ben- kunnen zeggen. Dat is vooral inzien dat je niet alleen maar pech en ongeluk aantreft, maar zelf de handen uit de mouwen mag halen. Een transformatieproces is vooral een proces naar Meesterschap, allereerst over je emoties. In het oog van de storm kun je elke onrust, weerstand of tegenslag aangaan, zónder je uit de wereld terug te trekken of af te zonderen. Wie vlucht voor zichzelf en het contact met het eigen innerlijk verliest, verliest ook het échte contact met anderen.

Transformeren
In het Universum vindt een voortdurend proces van transformatie van energie plaats. Alleen hogere trillingen hebben het vermogen om lagere trillingen te transformeren, als gevolg hiervan bestaat er in het Universum een natuurlijke neiging in de richting van de hogere frequentie. In deze kleurencyclus kon je daarbij aansluiten in de rode golf door de grenzen van het bewustzijn op te rekken, in de witte golf door het proces van vergeving te gaan om wat je niet weten kon, maar wél over oordeelde. Dát geeft ruimte om in deze golf een vernieuwingsstap te zetten, vanuit een hogere trillingsfrequentie, en zijn we meer in staat om de Wet van Macht, ook bekend als de Wet van Liefde, bewust toe te laten. De blauwe Storm energie heeft als kernwoorden transformatie, reiniging van binnenuit, zelf-vernieuwing. De motor hiervoor is chaos en onrust, onrustige gevoelens die er in je leven en je lichaam waren tijdens de beide eerste golven van deze kleurencyclus of al veel langer. Álle blauwe zegels staan voor verwerking en transformatie. Deze energie werkt als een vergrootglas waarmee de kernproblemen en illusies die áchter je levenservaringen schuilgaan kunnen worden blootgelegd. De mensheid wordt gevoeliger en dát geeft emoties die verwerkt mogen worden. Onze vrouwelijke kant meer en meer openen en voelen brengt weer balans.

Een groeiend aantal mensen van goede wil wordt bewust of onbewust in de richting van een omslagpunt getrokken. Weten dat je het niet weet en ook niet kunt, is erkennen dat je onmachtig bent – is een teken dat er een nieuw element in je geboren wil worden en de spelregels verandert. De sluier wordt langzaam weggenomen, hier weerstand tegen bieden vergroot de pijn en het leed. De sluier van onwetendheid kun je het beste verstaan als je leeft vanuit het mensbeeld dat we in essentie goddelijk zijn, de innerlijke hogere mens die je werkelijk bent en die je wilt verwezenlijken. Niet wat ons lichaam, maar wel wat ons ziele-geestwezen betreft, zijn wij van hemelse oorsprong. Bij onze geboorte hebben wij een hemelse ster en iets van de vuurkrachten van de hogere werelden mee naar de aarde gebracht om verder te ontwikkelen. Op aarde gaan wij de weg naar volledige ontplooiing van het Zelf of hogere-IK, waar waarschijnlijk nog meerdere levens voor nodig zijn voor dit voor ieder mens gerealiseerd is. Maar wat eenmaal ontwikkeld is op dit gebied wordt in een volgend leven tot vermogen waar je jezelf en anderen weer mee van dienst kunt zijn.

Denken én voelen
Sinds 21 december 2012, een belangrijk (symbolisch) markeringspunt op de Maya kalender, is de frequentie van de aarde aan het stijgen. Ten gevolge van deze resonantie is de frequentie van de mensheid mee gestegen met de frequentie van de aarde. Door het verhogen van de frequentie vinden veel veranderingen plaats in onze fysieke en etherische lichamen, onze chakra’s veranderen. Als wij ons spiritueel ontwikkelen, ontwikkelen onze chakra’s zich tot hogere organen. Door die toename van lichtenergie komen steeds meer verborgen en duistere zaken ‘aan het licht’ en wordt de mensheid emotioneler.
In onze tijd zijn denken en voelen los van elkaar komen te staan. Maar een denken zonder voelen is dodelijk en een voelen zonder denken is chaos. Als we leren in alle rust te midden van de chaos te staan, dagelijkse aardingsoefeningen doen, te mediteren en ons verbinden met de oerbron van het leven kan verwondering in ons hart weer gaan groeien, oftewel de overgang van dualiteit naar heelheid. Veranderingen komen nooit van buiten en nooit vanuit de groepsziel, maar enkel en alleen van de mens die individu is geworden, waarbij het materieel aarden vooraf gaat aan een spirituele ontwikkeling. Je gaat je Spiritueel Aarden als je kunt reflecteren op jeZelf en zo met je eigen vragen op weg kunt gaan. Gaandeweg zullen we dan opmerken dat zowel je denken als je voelen op een hoger niveau uitkomt, door de diepere lagen die opengingen. Het is de verandering die ook een afdaling vanuit het denken naar het ervaren, het voelen inhoudt. Dat is de transformatie die in onze tijd zichtbaar wordt en je gerust een bewustzijnsverandering mag noemen.
De oude helderziendheid was verbonden met de groepsziel. Het oude heldere schouwen bezat de aard van de maan, zocht leiding en was gericht op het voorspellen van de toekomst. Het nieuwe schouwen zal de aard van de zon hebben en zoekt naar antwoorden in het eigen Hart. Elk mens is spiritueel. Spiritualiteit gaat over betekenis geven aan je leven en houdt in dat je jezelf naar beste kunnen bewoont en dus niet jezelf onbewoonbaar verklaart. Elk mens mag zijn eigen gevonden innerlijk licht tonen. Daarbij brengt een goed ontwikkeld onderscheidingsvermogen over wat goed of minder goed aanvoelt ons in verbinding met de basiswaarden van het leven. Het Ken-Je-Zelf blijft een onmisbare schakel in het vinden van de balans tussen inspanning en ontspanning – het oog van de storm –

Het belang van rust
Stiltemomenten kunnen we integreren in het dagelijkse leven op zelfgekozen tijdstippen, even verstillen of onthaasten, luisteren naar de geluiden om je heen, luisteren naar stemmen in jezelf. Ontwikkeling vindt plaats als de onbalans overhelt naar de vrouwelijke aspect! Anders dan stiltemomenten is het mediteren als gebed. Mediteren is een manier om het hogere bewustzijn in jezelf te wekken, wakker te maken. Anders gezegd, wanneer je mediteert kom je op de eerste plaats tot rust. Je komt dichter bij je ware aard en leert als het ware een zintuig te ontwikkelen voor wie je werkelijk bent en waar het nu eigenlijk om gaat in het leven. In vrijwel alle tradities en religies wordt gesproken over de goddelijke Vonk in de mens. Als dit vlammetje gaat branden als een innerlijk vuur verdwijnt het egoïsme als sneeuw voor de zon en wordt de tweede mens in de ziel gewekt. Het nieuwe bewustzijn dat zo ontstaat wordt ook wel het Christusbewustzijn genoemd en duidt op het hoogste universele bewustzijn dat er op de wereld bestaat.

Geest en ziel zijn voor de meeste mensen abstracte woorden. De woorden voor ziel gaan in veel heilige talen terug op woorden die adem, lucht of wind betekenen, maar ook levensenergie. Dat wat ons bezield. Het etherisch lichaam doorstroomt ons fysieke lichaam met de goddelijke krachten of energieën die ons lichaam nodig heeft om hier op aarde te kunnen leven, levensadem die geneest en heelt. Je ademhaling is tevens de brug tussen je lichaam en geest en brengt je terug in het nu. Verander niets aan je adem, neem het gewoon waar zonder oordeel. Hiermee wordt een basis gelegd om dingen en gebeurtenissen in het algemeen duidelijk te kunnen zien, te accepteren en te kunnen onderscheiden. Wanneer je trouw 20 minuten per dag mediteert ga je je een nieuwe levenswijze eigen maken, het gaat bij je horen, net als ontbijten of tandenpoetsen of fietsen.

krachtversterker
Meditatie voedt en versterkt onze innerlijke kracht en daarvoor moeten we leren allereerst om boven het alleen maar nadenken uit te komen. Door de veelheid van gedachten komen we niet tot de essentie of verdwalen in een aantrekkelijke gevoelswereld. Door een krachtige innerlijke activiteit kunnen we boven het puur verstandelijke denken uitkomen. Hierbij kun je denken aan het volgen van je ademhaling maar ook aan het beleven van een woord of zin die je zelf hebt gekozen en wat gaandeweg meer muziek gaat krijgen. Zo kun je je bezinnen op het woord ‘rust’ en op zoek gaan in je geheugen waar je in je leven het sterkste ervaren hebt wat rust is. Ook kun je je bezinnen op ‘ik ben de liefde’ of ‘ik ben de vrede’. Als je het beeld waar je dit het sterkste ervaren hebt eenmaal levendig voor ogen hebt, wis je het uit en houdt je alleen het gevoel vast van die weldadige, allesomvattende rust, liefde of vrede. En die je voortdurend kunt oproepen, herinneren en innerlijk sterker kunt laten worden. Je laat zo de ‘rust’ in jezelf werkelijk ‘rusten’ en verbindt die met je thuisplek, de mooiste plek op aarde die je al eerder mee naar binnen hebt genomen. Dit is een manier van mediteren, maar misschien heb je zelf veel mooiers ontdekt. Wat ik ermee beoog te zeggen is dat mediteren niet moeilijk hoeft te zijn en niet veel hoeft te kosten, ook niet voor je lichaam. De oosterse mens bracht zijn lichaam tot rust door in de kleermakerszit te gaan zitten. De westerse mens heeft eeuwenlang op zijn knieën gebeden. Eigenlijk vraagt mediteren alleen maar om een houding waarbij we ons lichaam zo min mogelijk storen en onze innerlijke aandacht zich het minst gehinderd voelt.

Meditatie is een waardige manier om mét God te leven in plaats van te denken dat hij/zij steeds klaar moet staan voor wat wij willen. Door te mediteren leren we luisteren, we leren onszelf te openen voor de harmonieën van licht. Geef jezelf stilte….focus op het ontwaken van je innerlijke donderwezen (de Phoenix, symbool voor de rijzende zon) – wees nieuwsgierig. Voel altijd of de informatie die je, waar dan ook, tot je neemt ook goed is voor jou en kloppend met je eigen ervaringen; – dat wéét je –

© Joke – fluisteralsjeblieft

Voor alle energieën van personen, gebeurtenissen of dagen waaraan je op basis van een datum een zonneteken kunt verbinden, kun je het energetisch belang voor jezelf achterhalen. Zoek eens op waar de blauwe Storm energie woont in jouw eigen geboortegolf, verbindt het met datgene wat er op deze dag 1 op je weg komt of kwam en ontdek jouw eigen unieke verhaal. Ga vragenderwijs op weg…..

Bron: Hartversterkers…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s