Just Rest

Standard
Just Rest

Het is weer tijd om jezelf ervan bewust te maken van een aantal zeer sterke energetische veranderingen die aan het horizon staan… zich bewust zijn hiervan is voorbereid zijn. Sommigen van jullie mogen misschien het gevoel hebben alsof er een ‘waanzin’ is neergedaald op Jou, je kan het gevoel hebben alsof je staat te ploeteren in de modder of dat je wilt vooruit komen en dat je wordt ‘tegengehouden’. Voel je veilig in de wetenschap dat de voorwaartse beweging opnieuw zal beginnen, maar pas nadat je jezelf toestaat een korte rustperiode te hebben. Mijn kind, het is noodzakelijk om jouw middelen te krachten te sparen, check alles van jouw lijst af en neem op zachteen liefdevolle wijze zorg van je lichaam. Wanneer de dingen weer in beweging beginnen te komen (welk snel weer daar zal zijn), zal je dankbaar zijn voor de tijd die je nu krijgt. Voor nu … . Juist rusten. ~ Creator

The Creator Writings

It is time again to make yourself aware of some very strong energetic changes on the horizon…being aware is being prepared.  Some of you may feel as if a ‘madness’ has descended upon you, you may feel as if you are slogging through mud or that you want to move forward and you are being ‘held back’.  Be safe in the knowledge

View original post 67 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s