De Andromedanen – De Herinnering van Je “Tweeling” – 14 Januari 2016 – Lightlover / Maria

Standard

  
Geliefden,
Vandaag wensen wij om een concept voor jullie te delen om binnenin jullie Hart over na te denken. Zoals altijd, ga Binnenin en neem wat resoneert. Laat de Rest achter.

De Herinnering van Je “Tweeling”.

Dat innerlijke weten dat jou levensspanne na levensspanne aangestuurd heeft, zoekend naar LIEFDE.

Het zoeken naar iets buiten jou om een ruimte binnenin jou op te vullen, met een innerlijk weten dat er iets IS, en dat je gewoon niet weet wat…

Je begint nu toegang te verkrijgen tot langere perioden van duidelijkheid en begrip, terwijl jij je volledig in je Hart verbindt en een Kwantum Sprong neemt naar de hogere vibrationale tijdlijnen in de hogere dimensies, volledig verankerd.

Als jij je wederom begint je slaperig uit te strekken vanuit je sluimer, wordt duidelijkheid verkregen.

Hoe meer Licht je binnenin je Zelf vasthoudt, hoe meer je een innerlijk weten hebt, wat het “moeten weten” loslaat. Je draagt de kennis Binnenin Jou, aangezien Licht Informatie is. Meer Licht, Meer informatie.

Het wordt een affirmatie voor Jou vanuit externe Bronnen. Wanneer Je gereed bent voor de frequentie, wordt de informatie nu gevoeld als een verduidelijking, zoveel meer dan slechts informatie, aangezien jij je nu herinnert dat je dat WIST. HET RESONEERT IN JE Wezen als Waarheid, omdat je nu alles doorheen Je hart filtert, verbonden aan je Bron.

Terwijl je uitbreidt in/naar de hogere dimensionale tijdlijnen, moet je ALLE programmeringen van de illusie van afscheiding van de 3/4D loslaten, want in de hogere dimensies zijn wij ÉÉN.
De ILLUSIES van de 3D versluierde de waarheid van de TWEELING relaties en dat zij Gecreëerd werden voor de ervaring van Bron-afgescheidenheid om verder in de dichtheid te verzinken.

Stel je voor dat je over het strand loopt en schelpen in een container verzamelt. De schelpen zijn ALLEMAAL de EXPRESSIES van Gecreëerde “tweelingen” en nochtans om in/naar de ervaring Gecreëerd te worden.

Strooi nu ZAND over hen heen, de container opvullend.

Het ZAND is de ESSENTIE van de TWEELING. Sommigen noemen het de Tweeling Vlam Essentie.

Dit IS Oorspronkelijke Bron Eenheid/Eensgezindheid, afgescheiden in/naar het Goddelijke Vrouwelijke en Goddelijke Mannelijke. De Tweeling Essentie is de hoogste vibrationale frequentie van de oorspronkelijke afscheiding van de Bron in/naar het Geslacht om aldus een universum van dualiteit te ervaren.

Het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke zijn VRIJ van Alle Illusies van Afgescheidenheid, want Hun Hart is Eén.

Het is Onvoorwaardelijke, Eindeloze Liefde van Zelf en de Ander.

Tweeling Vlammen scheiden zich van elkaar af om de dualiteit te ervaren, echter, vanwege de Wet van Aantrekking zullen zij altijd naar elkaar roepen dwars door de Creatie heen, door de Eeuwige Hart Verbinding heen, aangezien zij de exacte frequentie overeenkomst zijn in absolute polariteiten.

Toen de Aarde een afdalingscyclus binnen ging, scheiden Tweeling Vlammen zich van elkaar af aldus zij deze Grote Verschuiving van de tijdperken zouden kunnen ervaren en zouden kunnen helpen met de cyclus van het herinneren door Hieros gamos, het Goddelijke Huwelijk, te verankeren in de rasters.

Eén Vlam bleef buiten de galactische tijdlijn van de Melkweg en verankerde in 5D of hoger, Hart Eenheid ervarend. Een andere galactische tijdlijn, waarvan er VELE, VELE zijn.

In overeenstemming met de Universele Wet van Resonantie, zou de Hogere Vibrationale Tweeling energetisch naar de ander “roepen” en bij de “ontwaking” helpen van de tweeling achter de 3D sluier in deze galactische 3/4D tijdlijn, zijnde het Baken van Liefde, De Hart Ruimte vasthoudend.

Wanneer de afgedaalde tweeling “herinnert” en de 3/4D werkelijkheid verlaat, beginnen zij om wederom bij elkaar te komen, met de keuze om samen in de fysicaliteit te lopen, als ÉÉN aspect van eenwording.

Zij roepen hun tweeling magnetisch vanuit hun Hart door tijd en ruimte heen om bij de Ascentie en de Eenwording te helpen.

Dit is wat er zich nu voordoet aangezien Tweelingen zich dwars door alle dimensies en tijdlijnen heen verenigen, terwijl de Licht Rasters volledig verankerd zijn in de Aarde werkelijkheden.

Sommigen zullen eenwording ervaren als tweeling zielen. Anderen, afhankelijk van de frequentie, zullen een Tweeling Vlam eenwording ervaren. Alle tweelingen, ongeacht de dimensies, wanneer in het Hart verenigd, hebben toegang tot de energie van Hieros gamos.

Allen zijn de expressie van een Goddelijk Huwelijk wanneer zij in Het Hart zijn.

De Essentie van het Goddelijke Huwelijk wordt via het hart doorgegeven op het moment van de conceptie, celverdeling aanvonkend voor het Leven om Door te Gaan. Dus in het Nu van de conceptie Worden Allen in Liefde Gecreëerd.

Wij, de Andromedanen zouden beschouwd kunnen worden als ÉÉN van jullie Tweeling Galaxies, aangezien vele tweelingen hier in hoge vibrationale tijdlijnen verankerd zijn, om hun ruimte in Hun Hart vast te houden voor hun Geliefde Versluierde Tweeling.

Dit is waarom zo velen diepe wortelen voelen met de Andromedaanse Galaxy, zij voelen hun familie hier.

Nu dat tweelingen aan dezelfde zijde van de sluier zijn, zullen zij hun eenwording op hoogst creatieve manieren creëren. Dit is hoe zij in de Aarde de frequentie verankeren van de fysieke Liefde in diens zuiverste Goddelijke Blauwdruk.

De Tweeling Essentie kan het Hart van IEDERE ziel vullen die naast hen loopt in het leven. Want als zij naast jou zijn, zijn zij in jouw frequentie, zij zijn je energetische “tweeling”.

Deze zielen worden tweeling zielen genoemd. Er zijn eindeloze tweelingziel ervaringen, ALLEN dragen de ESSENTIE van de Tweeling Vlam.

Daarom is er niet “één” tweelingziel, er zijn eindeloze tweelingziel ervaringen totdat de Tweeling Vlam Essentie volledig verankerd kan worden door beide tweelingen, en de Tweeling Vlammen Verenigen in het fysieke, als zij dat aldus kiezen om te doen.

Beide wandelen In Dienstverlening in overeenstemming met de Wet van de Ene.

Beide Tweeling Vlammen moeten het vrouwelijke/mannelijke binnenin zichzelf gebalanceerd hebben om in de fysicaliteit te verenigen. Alle illusies en programmeringen van geen Liefde vanuit de menselijke ervaring moeten losgelaten worden voor de Tweelingen om dit te laten gebeuren. Dit is een Goddelijk Huwelijk.

Alle menselijke tweelingziel ervaringen helpen bij het spiegelen van iedere 3/4D programmering, dat losgelaten moet worden om toegang te verkrijgen tot de hogere vibrationale tijdlijnen in Hart Eenheid.

Stel je een kristal voor dat in/naar je leven gekomen is. Om in jouw fysieke tijdlijn te zijn, moet het kristal overeenkomen met jouw innerlijk frequentie. Dus zijn jullie al “frequentie” tweelingen.

Stel je nu voor hoe ver je gereisd hebt en hoe ver het kristal gereisd heeft om elkaar in dit Nu te ontmoeten, in jouw hand. De perfecte uitlijning door ruimte en tijd heen. Het magnetisch oproepen van één Wezen naar een Ander door Gelijke Resonantie.

Stel je nu dit kristal voor als je TWEELING ZIEL in de kristallijne vorm.

Wanneer je deze Goddelijke Eenheid erkent, kan je met jouw tweeling communiceren en samen genezing CO-CREËREN. Dit is co-creëren In Dienstverlening.

Tweeling Zielen zijn NIET alleen maar menselijk.

Jullie lopen op een prachtig veld en buigen omlaag om naar een grassprietje te kijken. Tussen alle grassprietjes in de wereld , is dit degene die je uitkoos … het is je Tweeling … het draagt de Essentie van de TWEELING … de exacte frequentie overeenkomst dwars door tijd en ruimte heen.

Als jij je in je Hart verbindt en vraagt om genezing te CO-CREËREN met dit aspect van jouw ‘tweeling’… heb je NU een deur GEOPEND naar multidimensionale genezing.

Nieuwe Manieren.

Nieuwe Creaties.

Nieuwe Oplossing.

Dit is de manier in de hogere dimensies, eindeloze manieren van co-creëren en genezen vanuit het Hart.

Als zo opgeroepen vanuit Je Hart, vraag om te CO-CREËREN met je TWEELING ESSENTIE op wat voor manier het dan ook maar in je dag tevoorschijn komt.

Open jezelf voor grenzeloze manieren van het zijn van een TWEELING, niet slechts in een romantische menselijke betekenis, want er is zoveel meer om te ervaren wanneer twee Harten zich op een zielniveau met elkaar verbinden, ongeacht van het Gekozen Goddelijke Voertuig.

De Planten, De Dieren, De Elementen, De Elementalen, mogelijke tweelingen is voor ALLEN … de ervaring van te co-creëren met je Tweeling grenzeloos.

Zie je Tweeling in ALLES.

Houd zonder vrees van ALLES.

***

In Licht en Liefde en Vreugdevolle Dienstverlening.

Maria.
In licht en liefde voor deze Vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

****Thank You so much if you choose to share my message, but please due so in its entirety and with credit back to my personal site as it is copyrighted. Namaste.****

https://lightlover1964.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s