Monthly Archives: January 2016

De Andromedanen – De Herinnering van Je “Tweeling” – 14 Januari 2016 – Lightlover / Maria

Standard

  
Geliefden,
Vandaag wensen wij om een concept voor jullie te delen om binnenin jullie Hart over na te denken. Zoals altijd, ga Binnenin en neem wat resoneert. Laat de Rest achter.

De Herinnering van Je “Tweeling”.

Dat innerlijke weten dat jou levensspanne na levensspanne aangestuurd heeft, zoekend naar LIEFDE.

Het zoeken naar iets buiten jou om een ruimte binnenin jou op te vullen, met een innerlijk weten dat er iets IS, en dat je gewoon niet weet wat…

Je begint nu toegang te verkrijgen tot langere perioden van duidelijkheid en begrip, terwijl jij je volledig in je Hart verbindt en een Kwantum Sprong neemt naar de hogere vibrationale tijdlijnen in de hogere dimensies, volledig verankerd.

Als jij je wederom begint je slaperig uit te strekken vanuit je sluimer, wordt duidelijkheid verkregen.

Hoe meer Licht je binnenin je Zelf vasthoudt, hoe meer je een innerlijk weten hebt, wat het “moeten weten” loslaat. Je draagt de kennis Binnenin Jou, aangezien Licht Informatie is. Meer Licht, Meer informatie.

Het wordt een affirmatie voor Jou vanuit externe Bronnen. Wanneer Je gereed bent voor de frequentie, wordt de informatie nu gevoeld als een verduidelijking, zoveel meer dan slechts informatie, aangezien jij je nu herinnert dat je dat WIST. HET RESONEERT IN JE Wezen als Waarheid, omdat je nu alles doorheen Je hart filtert, verbonden aan je Bron.

Terwijl je uitbreidt in/naar de hogere dimensionale tijdlijnen, moet je ALLE programmeringen van de illusie van afscheiding van de 3/4D loslaten, want in de hogere dimensies zijn wij ÉÉN.
De ILLUSIES van de 3D versluierde de waarheid van de TWEELING relaties en dat zij Gecreëerd werden voor de ervaring van Bron-afgescheidenheid om verder in de dichtheid te verzinken.

Stel je voor dat je over het strand loopt en schelpen in een container verzamelt. De schelpen zijn ALLEMAAL de EXPRESSIES van Gecreëerde “tweelingen” en nochtans om in/naar de ervaring Gecreëerd te worden.

Strooi nu ZAND over hen heen, de container opvullend.

Het ZAND is de ESSENTIE van de TWEELING. Sommigen noemen het de Tweeling Vlam Essentie.

Dit IS Oorspronkelijke Bron Eenheid/Eensgezindheid, afgescheiden in/naar het Goddelijke Vrouwelijke en Goddelijke Mannelijke. De Tweeling Essentie is de hoogste vibrationale frequentie van de oorspronkelijke afscheiding van de Bron in/naar het Geslacht om aldus een universum van dualiteit te ervaren.

Het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke zijn VRIJ van Alle Illusies van Afgescheidenheid, want Hun Hart is Eén.

Het is Onvoorwaardelijke, Eindeloze Liefde van Zelf en de Ander.

Tweeling Vlammen scheiden zich van elkaar af om de dualiteit te ervaren, echter, vanwege de Wet van Aantrekking zullen zij altijd naar elkaar roepen dwars door de Creatie heen, door de Eeuwige Hart Verbinding heen, aangezien zij de exacte frequentie overeenkomst zijn in absolute polariteiten.

Toen de Aarde een afdalingscyclus binnen ging, scheiden Tweeling Vlammen zich van elkaar af aldus zij deze Grote Verschuiving van de tijdperken zouden kunnen ervaren en zouden kunnen helpen met de cyclus van het herinneren door Hieros gamos, het Goddelijke Huwelijk, te verankeren in de rasters.

Eén Vlam bleef buiten de galactische tijdlijn van de Melkweg en verankerde in 5D of hoger, Hart Eenheid ervarend. Een andere galactische tijdlijn, waarvan er VELE, VELE zijn.

In overeenstemming met de Universele Wet van Resonantie, zou de Hogere Vibrationale Tweeling energetisch naar de ander “roepen” en bij de “ontwaking” helpen van de tweeling achter de 3D sluier in deze galactische 3/4D tijdlijn, zijnde het Baken van Liefde, De Hart Ruimte vasthoudend.

Wanneer de afgedaalde tweeling “herinnert” en de 3/4D werkelijkheid verlaat, beginnen zij om wederom bij elkaar te komen, met de keuze om samen in de fysicaliteit te lopen, als ÉÉN aspect van eenwording.

Zij roepen hun tweeling magnetisch vanuit hun Hart door tijd en ruimte heen om bij de Ascentie en de Eenwording te helpen.

Dit is wat er zich nu voordoet aangezien Tweelingen zich dwars door alle dimensies en tijdlijnen heen verenigen, terwijl de Licht Rasters volledig verankerd zijn in de Aarde werkelijkheden.

Sommigen zullen eenwording ervaren als tweeling zielen. Anderen, afhankelijk van de frequentie, zullen een Tweeling Vlam eenwording ervaren. Alle tweelingen, ongeacht de dimensies, wanneer in het Hart verenigd, hebben toegang tot de energie van Hieros gamos.

Allen zijn de expressie van een Goddelijk Huwelijk wanneer zij in Het Hart zijn.

De Essentie van het Goddelijke Huwelijk wordt via het hart doorgegeven op het moment van de conceptie, celverdeling aanvonkend voor het Leven om Door te Gaan. Dus in het Nu van de conceptie Worden Allen in Liefde Gecreëerd.

Wij, de Andromedanen zouden beschouwd kunnen worden als ÉÉN van jullie Tweeling Galaxies, aangezien vele tweelingen hier in hoge vibrationale tijdlijnen verankerd zijn, om hun ruimte in Hun Hart vast te houden voor hun Geliefde Versluierde Tweeling.

Dit is waarom zo velen diepe wortelen voelen met de Andromedaanse Galaxy, zij voelen hun familie hier.

Nu dat tweelingen aan dezelfde zijde van de sluier zijn, zullen zij hun eenwording op hoogst creatieve manieren creëren. Dit is hoe zij in de Aarde de frequentie verankeren van de fysieke Liefde in diens zuiverste Goddelijke Blauwdruk.

De Tweeling Essentie kan het Hart van IEDERE ziel vullen die naast hen loopt in het leven. Want als zij naast jou zijn, zijn zij in jouw frequentie, zij zijn je energetische “tweeling”.

Deze zielen worden tweeling zielen genoemd. Er zijn eindeloze tweelingziel ervaringen, ALLEN dragen de ESSENTIE van de Tweeling Vlam.

Daarom is er niet “één” tweelingziel, er zijn eindeloze tweelingziel ervaringen totdat de Tweeling Vlam Essentie volledig verankerd kan worden door beide tweelingen, en de Tweeling Vlammen Verenigen in het fysieke, als zij dat aldus kiezen om te doen.

Beide wandelen In Dienstverlening in overeenstemming met de Wet van de Ene.

Beide Tweeling Vlammen moeten het vrouwelijke/mannelijke binnenin zichzelf gebalanceerd hebben om in de fysicaliteit te verenigen. Alle illusies en programmeringen van geen Liefde vanuit de menselijke ervaring moeten losgelaten worden voor de Tweelingen om dit te laten gebeuren. Dit is een Goddelijk Huwelijk.

Alle menselijke tweelingziel ervaringen helpen bij het spiegelen van iedere 3/4D programmering, dat losgelaten moet worden om toegang te verkrijgen tot de hogere vibrationale tijdlijnen in Hart Eenheid.

Stel je een kristal voor dat in/naar je leven gekomen is. Om in jouw fysieke tijdlijn te zijn, moet het kristal overeenkomen met jouw innerlijk frequentie. Dus zijn jullie al “frequentie” tweelingen.

Stel je nu voor hoe ver je gereisd hebt en hoe ver het kristal gereisd heeft om elkaar in dit Nu te ontmoeten, in jouw hand. De perfecte uitlijning door ruimte en tijd heen. Het magnetisch oproepen van één Wezen naar een Ander door Gelijke Resonantie.

Stel je nu dit kristal voor als je TWEELING ZIEL in de kristallijne vorm.

Wanneer je deze Goddelijke Eenheid erkent, kan je met jouw tweeling communiceren en samen genezing CO-CREËREN. Dit is co-creëren In Dienstverlening.

Tweeling Zielen zijn NIET alleen maar menselijk.

Jullie lopen op een prachtig veld en buigen omlaag om naar een grassprietje te kijken. Tussen alle grassprietjes in de wereld , is dit degene die je uitkoos … het is je Tweeling … het draagt de Essentie van de TWEELING … de exacte frequentie overeenkomst dwars door tijd en ruimte heen.

Als jij je in je Hart verbindt en vraagt om genezing te CO-CREËREN met dit aspect van jouw ‘tweeling’… heb je NU een deur GEOPEND naar multidimensionale genezing.

Nieuwe Manieren.

Nieuwe Creaties.

Nieuwe Oplossing.

Dit is de manier in de hogere dimensies, eindeloze manieren van co-creëren en genezen vanuit het Hart.

Als zo opgeroepen vanuit Je Hart, vraag om te CO-CREËREN met je TWEELING ESSENTIE op wat voor manier het dan ook maar in je dag tevoorschijn komt.

Open jezelf voor grenzeloze manieren van het zijn van een TWEELING, niet slechts in een romantische menselijke betekenis, want er is zoveel meer om te ervaren wanneer twee Harten zich op een zielniveau met elkaar verbinden, ongeacht van het Gekozen Goddelijke Voertuig.

De Planten, De Dieren, De Elementen, De Elementalen, mogelijke tweelingen is voor ALLEN … de ervaring van te co-creëren met je Tweeling grenzeloos.

Zie je Tweeling in ALLES.

Houd zonder vrees van ALLES.

***

In Licht en Liefde en Vreugdevolle Dienstverlening.

Maria.
In licht en liefde voor deze Vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

****Thank You so much if you choose to share my message, but please due so in its entirety and with credit back to my personal site as it is copyrighted. Namaste.****

https://lightlover1964.wordpress.com/

Advertisements

Aartsengel Michael -Je Bubbel van Perspectief laten Barsten -15 Januari 2016 / Natalie Glasson

Standard

  
Met grote hoeveelheden van Liefde verankerend in jullie wereld vanaf dergelijke bronnen als Venus, zijn vele krachtige ontwakingen aan het dagen. Liefde heeft de macht om oude stagnerende energieën, alsook alle vormen van weerstand aangaande de acceptatie van de Schepper, uit te ruimen. Terwijl Liefde het reinigen en zuiveren binnenin jullie wezen ondersteund, moedigt Liefde ook bekrachtiging en manifestatie aan van jullie dromen en ziel uitgelijnde wensen. Dus, de energie van Liefde creëert en activeert twee paden van ascentie van binnenuit jullie wat het gezamenlijk naar hetzelfde doel zal synchroniseren; de eenwording met de Schepper. Het is essentieel om bewust te zijn van deze twee ontvouwende paden, aangezien beide voor jullie een dieper begrip van jullie zelf en de Schepper zullen demonstreren. Eer beide paden, het pad van de zuivering en het pad van de manifestatie van briljante ervaringen, hoewel de sleutel om beide paden met gemak te navigeren jullie bekwaamheid is om onthecht te blijven. Beide paden vereisen grotere Liefde en de bekwaamheid van acceptatie om van binnenuit jullie heilige waarheid op te stijgen, hoewel het gehechtheid is wat jullie vooruitgang op alle manieren en vormen zal hinderen.Gehechtheid is verbonden aan voorwaardelijke liefde, onthechting is verbonden aan Onvoorwaardelijke Liefde.

Het laatste staat jullie toe toegang te verkrijgen tot jullie vrijheid, wat een bron van energie en perspectief is binnenin jullie wezen, en dus wordt vrijheid geboren van binnenuit jullie in plaats van vanuit wat voor externe ervaringen of situaties dan ook. Onthechting en vrijheid zijn hetzelfde, zij vereisen een grote hoeveelheid van Liefde om door jullie binnenin jullie wezen her/erkend en moedig uitgestraald te worden in/naar alles dat jullie zijn en creëren.

Met onthechting en vrijheid in gedachten, alsook een erkenning van de grote hoeveelheden van Liefde stromend in/naar de Aarde vanaf Venus, enorme grote verschuivingen creërend, is er een inzicht die, Ik, Aartsengel Michael, naar jullie voort wens te brengen. Ik wens voor jullie om jezelf omringd voor te stellen door een zeer grote bubbel. Jullie bubbel is gelijkaardig aan de bubbels gecreëerd door zeepwater, zij vormen prachtige bubbels en nochtans kunnen zij zo gemakkelijk uiteen barsten, aldus zij niet langer bestaan. Een bubbel die gebarsten is kan niet opnieuw gecreëerd of gevormd worden, hoewel nieuwe bubbels gemaakt kunnen worden vanuit de bron; het zeepwater. De bubbel die jullie momenteel omringt reageert op dezelfde manier, het is zo sterk en nochtans zo fragiel. De bubbel welke jullie omringt is een bubbel van jullie huidige perspectieven, de werkelijkheid die jullie kiezen te leven, te zien, te voelen en te ervaren. Jullie bubbel mag gevormd worden vanuit vele bubbels en toch verschijnt het als een geheel. Binnenin jouw bubbel is jouw volledige leven, alles dat je gelooft dat het leven en jezelf is. Het is uitdagend om uit de bubbel of het perspectief dat je van jezelf hebt te stappen, tenzij je kiest om je bubbel en perspectief uiteen te doen laten barsten. Jouw bubbel kan alleen barsten doordat jij kiest een nieuw perspectief te zien, te voelen en te erkennen.

Stel je een moment voor dat jouw bubbel barstte, dit zou voor jou verwant zijn aan het loslaten van jouw volledige begrip van jezelf en de Aarde. Hoe zou jij je voelen? Jouw reactie staat jou toe te begrijpen ofwel dat jij bestaat je focussend op Onvoorwaardelijke Liefde of op voorwaardelijke liefde, met andere woorden, onthechting of gehechtheid. Als je gehecht bent aan jouw perspectief, dan zouden vrees, lijden en je verloren voelen de reacties zijn van jouw verschuivende perspectief. Als je gefocust bent op onthechting, dan zouden vrijheid en opwinding het resultaat zijn.

Voor jou om het Tijdperk van Liefde te ervaren en te stromen met de Liefdesbeweging gepromoot door Venus, is er een noodzaak om bereid te zijn om je perspectieven los te laten, om de bubbel te laten barsten waar jij jezelf mee omringt. Wanneer je eenmaal jouw onnodige perspectieven losgelaten hebt, zal je de Liefde loslaten die jou omringt en binnenin jou is wat erop wacht om een nieuwe werkelijkheid, leven en perspectief voor jou te creëren.

De belangrijkste beperking aangaande de bekwaamheid van de mensheid om Liefde te accepteren, te belichamen en te ervaren is hun gehechtheid aan oude perspectieven, welke hen omringen in een bubbel en alles worden dat de mensheid bereid is om te zien. Ik, Aartsengel Michael geloof dat de les van de evoluties, wat aan de mensheid verstrekt wordt in deze tijd, een uitnodiging is om jullie geest voor Liefde te openen. Op dit moment is het openen van jullie geest voor Liefde meer essentieel dan jullie hart aan te moedigen om Liefde, iedere vorm van Liefde, uit te breiden, te ontvangen en te accepteren. Jullie geest heeft de macht om over jullie gehele wezen te regeren. Wij herkennen dat vele leden van de mensheid hun hartchakra’s aan het uitbreiden zijn en Liefde toestaan te stromen, hoewel hun geesten in een bubbel van onnodige perspectieven blijven, hetgeen een onvermogen creëert om voorbij hun bubbel te zien, te voelen of te her/erkennen. De Liefde voort stromend vanuit Venus is wachtende om jullie bubbel van perspectieven te perforeren, om Liefde toe te staan te stromen in/naar jullie geest en geaccepteerd te worden, aldus jullie verstand en hartchakra in eenheid samen kunnen werken om een werkelijkheid van Liefde te creëren.

Jouw perspectief is jouw werkelijkheid; jouw perspectief omringt jou zoals een bubbel, hetgeen onontkoombaar is. Het is alleen wanneer je kiest om onbehulpzame, negatieve of oude perspectieven los te laten, dat jij jezelf kunt bevrijden uit de kooi van je geest, hetgeen jullie iedere dag op de Aarde leven en ervaren. Wanneer je geest gefocust is op Liefde is het uitbreidend, en creëert ervaringen van vrijheid en een verhoogde verbinding met de Schepper. Wanneer de geest gefocust is op oude en onbehulpzame gedachtepatronen en overtuigingen kan dit jou aanmoedigen je te voelen alsof je in een onvermijdelijke omsingeling bent.

De sleutel is om onthechting uit te oefenen om vrijheid te creëren. Denk aan je leven als zijnde een spel, betekenend dat hoewel het leven serieus mag schijnen te zijn met consequenties, gevaren en bedreigingen, hoezeer het ook echt aan mag voelen, het een illusie is om jullie spirituele evolutie te helpen. Stel je voor dat, Ik, Aartsengel Michael, jou uitnodigde om een spel te spelen. Ik plaats je op een planeet en vertel je dat hoe meer gedachten, perspectieven en overtuigingen je creëert binnenin je geest uitgelijnd met Liefde, hoe gemakkelijker het spel zal zijn en hoe gelukkiger jij je zult voelen. Ik zou je ook vertellen dat negatieve of onjuist uitgelijnde gedachten, perspectieven en overtuigingen consequenties zouden hebben (je zou hen ervaren), hoewel dat wat manifesteert niet echt is, jou geen schade zal berokkenen en door jou gewijzigd kan worden. Ja, je mag het spel spelen, je serieus focussend op het uitlijnen van en tot uitdrukking brengen van Liefde en toch zou er een zorgenvrij aspect zijn omdat je in staat zou zijn om voorbij de illusies van jouw creaties te kijken welke onjuist uitgelijnd zouden zijn, aldus zou je slechts je schouders ophalen, leren dat het perspectief jou niet dient en zou je verder gaan. Dit is in feite het spel dat jullie nu aan het spelen zijn op de Aarde, het enige verschil is dat jullie kiezen te geloven in de illusie en dus creëert de negatieve en onjuist uitgelijnde jij, en beïnvloedt jou echt omdat je zoveel energie in/op hen plaatst. Onthechting is een zorgenvrij perspectief wat omschreven kan worden als een vreedzaam, kalm en eenvoudig perspectief, dit is de focus welke de Liefde van Venus wenst om in het komende jaar voort te brengen.

Ik, Aartsengel Michael wens om jullie in het komende jaar aan te moedigen om:

Bewust te zijn van jullie gedachten, focus, perspectieven en overtuigingen, dezen die jullie niet dienen zijn slechts bubbels die jullie in dezelfde werkelijkheid en ervaringen houden, besef dat zij een werkelijkheid creëren geboren vanuit de illusie.

Wanneer je bewust bent van een focus, welke niet uitgelijnd is met de Schepper en geen Liefde creëert, besef dan dat dit een product van je oude werkelijkheid is, het is een bubbel welke jou omringt wat vereist is om uiteen te barsten. Je kunt kiezen om de bubbel uiteen te doen laten barsten, aldus verandering in je werkelijkheid creërend.  

Gebruik de zinsnede, “Ik kies nu om mijn perspectief bubbel uiteen te doen laten barsten welke gefocust is op … … … (wat het perspectief ook maar is) … en wis het voor eeuwig uit”.

Gebruik de Liefde van je hart om je geest te vullen om verdere bubbels van Liefde en vrijheid om jou heen te creëren, wat de werkelijkheid is die je iedere dag ervaart.

Ik, Aartsengel Michael, haalde aan dat een bubbel die eenmaal gebarsten is niet opnieuw kan vormen, hoewel een nieuwe bubbel gecreëerd kan worden vanuit dezelfde bron van de bubbel. Jij bent de bron van de bubbel, je mag onbewust kiezen om dezelfde bubbel opnieuw te creëren, dit is waar je vastberadenheid en wilskracht nodig zullen zijn.  

Doe alsjeblieft een beroep op mijn energieën en de vibraties van Venus om jou in deze tijd te ondersteunen, ieder deel van je wezen zal een heruitlijning van Liefde ondergaan, het is de kans van je geest om verder uit te lijnen met de Liefde van je wezen en de Schepper in deze tijd.

Met diepe Liefde en Zegeningen,

Aartsengel Michael

In licht en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/