De Arcturianen en Onze Galactische Familie – De Trap Beklimmen – 10 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard

“De Trap Beklimmen”

IMG_1232

10 Juni 2015 / Dr. Suzanne Lie

Geliefden,

Jullie creëren ALLEN jullie Nieuwe Thuis op de Nieuwe Aarde. Jullie nieuwe thuis mag zijn op de Nieuwe Aarde, mag zijn jullie nieuwe sterrenschip opdracht, en /of jullie nieuwe Lichtlichaam. In feite, bouwen jullie allen jullie NIEUWE LEVEN gedachte-na-gedachte en emotie-na-emotie op.

Binnenin dit NU, gaat jullie bewustzijn door uit te breiden in/naar steeds hogere frequenties en dimensies. Vandaar dat, jullie uitgebreide krachten van multidimensionale manifestatie online aan het komen zijn. Daarom, terwijl jullie doorgaan de terugkeer naar jullie vijfdimensionale ZELF te downloaden en te integreren, jullie je specifiek bewust moeten zijn van jullie iedere gedachte en emotie.

image

Toen jullie met een lagere frequentie van Licht resoneerden, nam het een lange “tijd” voor jullie bewuste en onbewuste zelf om de gedachtevormen te manifesteren die jullie bewust, of onbewust, creëerden. Het nam meer “tijd” voor jullie gedachtevormen om te manifesteren omdat zij binnenin de tijd gecreëerd werden.

Welnu, jullie super-bewuste gedachten en multidimensionale emoties zijn aan het binnensijpelen in jullie 3D brein. Daarom, keren jullie gedachtevormen onmiddellijk naar jullie terug in uiteenlopende stadiums van manifestatie. De term, “waar je aan denkt, dat breng je op gang,” zal exponentieel uitbreiden.

Deze uitbreiding zal vooruitgang boeken aangezien jullie bewustzijn uit zal breiden in/naar steeds hogere frequenties. Wanneer je eenmaal je gedachtevormen creëert terwijl in een vijfdimensionale staat van bewustzijn, verlaten jullie de tijd om te functioneren binnenin het NU.

Binnenin dat NU, zullen jullie creëren, gewaarworden/waarnemen, en/of informatie ontvangen dat resoneert vanuit het NU van de ENE. Deze informatie is vrij van ALLE polariteit, en voorbij de 3D oordelen van goed en slecht, voorbij alle illusies van afgescheidenheid en individuele gedachten en/of emoties.
De term “individueel’ zal uit jullie woordenschat glijden, wanneer jullie volledig uitgelogd hebben van de 3D Matrix. Wanneer je jouw werkelijkheid op deze manier creëert, creëer je een traliewerk, een “Jacobs Ladder,” in/naar de hogere dimensies van werkelijkheid.

Deze “Jacobs Ladder” is de eenheid van alle dimensies van je Multidimensionale ZELF bij elkaar gehouden door de buitenzijden van de ladder, wat jou eraan herinnert aan de gepolariseerde werkelijkheid die je aan het loslaten bent.

image
Deze ladder is een “innerlijke ladder,” welke eindeloos uit zal breiden in/naar steeds hogere dimensies, terwijl jij je bewustzijn kalibreert aan de hogere frequenties van werkelijkheid.

Je zult je bewustzijn uitbreiden door onophoudelijk de lagere frequentie illusies van afgescheidenheid uit je Aarde voertuig, buurt, stad, staat, land, hemisfeer en de volledige planeet op te ruimen.

Jullie Geliefden, zijn onze “schoonmaakploeg” die genoeg vrijheid van het ego heeft zodat jullie de rommel die iemand anders maakte kunnen opruimen. Jullie zijn vrij van het ego, dus hebben jullie geen behoefte om degenen te be/veroordelen die de rotzooi maakten.

Met andere woorden, jullie zijn Meesters aan het worden. Als Meesters zijn jullie vrij van oordeel over/van jullie zelf. Vandaar dat, jullie niet langer anderen meer hoeven te oordelen, en omdat jullie je veelvoudige incarnaties in het lagere bewustzijn herinneren, kunnen jullie alle rommel die jullie in andere incarnaties achterlieten her/erkennen.

Jullie begrijpen ook dat het zijn van een Meester betekent dat jullie het Pad van anderen op kunnen ruimen. Het feit dat jullie nu opruimen wat anderen achtergelaten hebben, herinnert jullie aan jullie eigen voortgang richting het terugkeren naar Huis. Omdat jullie niet langer jullie zelf oordelen, kunnen jullie deze verschuiving door het gebrek van jullie eigen ego bezorgdheden, angsten en voorzichtigheden her/erkennen.

Jullie WETEN dat jullie oneindig overlicht, begeleid en beschermd worden. Jullie voelen dit vertrouwen omdat jullie in jullie ZELF GELOVEN en WETEN dat jullie hogere dimensionale ervaringen “echt” zijn.

Als jullie ermee beginnen jullie ECHTE werkelijkheid in de hogere dimensies te beseffen, beginnen jullie door de ontelbare leugens en disinformatie heen te zien dat door jullie 3D media vrijgegeven wordt. Jullie kunnen de Waarheid van de hogere frequenties VOELEN en KENNEN de leugens van de 3D Matrix.

Wanneer je naar die staat van besef komt, begin je “jouw nieuwe thuis te bouwen,” wat je Lichtlichaam is. Natuurlijk, bouw je het NIET omdat het al bestaat in je vijfdimensionale, en daaraan voorbij, ZELF.

Wat je bouwt is je eigen innerlijke begeleiding van hoe JIJ verbonden kunt blijven met je Multidimensionale ZELF, terwijl je ook door de uitdagingen van het 3D leven heengaat. Dit hogere perspectief van je leven vereist dat je vaak mediteert om de hogere en hogere staten van het bewustzijn in/naar je fysieke gestalte te aarden.

Uiteindelijk, begin je bewuste ervaringen te hebben van je Lichtlichaam terwijl je nog steeds je Aarde voertuig draagt. Deze ervaringen van Lichtlichaam bieden jou een gevoel van totale euforie hetgeen NIET genegeerd kan worden.

Jullie Lichtlichamen beginnen vanuit jullie kern te flitsen wanneer jullie in jullie hogere staten van bewustzijn zijn. Jullie mogen ook jullie Lichtlichaam ervaren wanneer jullie een boodschap vanuit de hogere dimensies ontvangen. Deze “Licht Taal” heeft een open portaal in/naar jullie 3D brein gevonden.

Denk eraan, deze boodschappen zijn ook opgeslagen in jullie Multidimensionale Geest om terug gewonnen te worden wanneer jullie je kunnen herinneren om jullie bewustzijn in/naar de vijfde dimensie uit te breiden. Binnenin jullie vijfde dimensionale bewustzijn, kunnen jullie toegang verkrijgen tot al deze hogere dimensionale boodschappen.

Aangezien boodschappen vanuit de vijfde dimensie en daaraan voorbij vrij van de tijd zijn, verstrijken zij niet als je niet bij hen kunt komen gedurende een periode van jullie “tijd”. Soms wachten deze boodschappen in jullie Multidimensionale Geest gedurende jaren voordat jullie de staat van bewustzijn kunnen onderhouden/handhaven waarin jullie hen kunnen “herwinnen en lezen”.

Denk eraan dat TIJD een illusie is van de 3D Matrix. Wanneer je bewustzijn eenmaal vrij is van die matrix, ben je vrij van de beperkingen van de tijd. In feite, steeds meer van onze vrijwilligers op Gaia herinneren zich hoe hun 3D voertuig in de fysieke werkelijkheid te dragen terwijl zij in onophoudelijk contact blijven met hun hogere expressies van ZELF.

Hoe dieper jij je fysieke gestalte aard in de kern van Gaia, hoe hoger je bewustzijn kan uitbreiden in/naar je Multidimensionale ZELF. Echter, als je probeert te verbinden met de hoger dimensies voor het doel van persoonlijke winst, zullen zij beperkt zijn tot de derde/vierde dimensie waarin de inzet gebaseerd is op individualiteit.

Wanneer je bewustzijn eenmaal uitbreidt in/naar de vijfde dimensie, besef/herinner je dat iedere egoïstische doelstelling/inzet van zelfs het kleinste fragment van je ZELF losgelaten moet worden. Vanuit je hogere perspectief, WEET je dat je voor Gaia kwam.

Wanneer je eenmaal deze manier van het waarnemen van je fysieke zelf en 3D werkelijkheid kunt omhelzen, neem je een kwantumsprong binnenin je bewustzijn. Verder, wanneer jij je bewust wordt dat het doel van de 3D Matrix is om de 3D holografische projectie van werkelijkheid aan de Aarde te hechten, verandert alles in je leven.

Eén van de eerste veranderingen zullen zijn dat je de componenten van je ego-zelf zult herkennen die NIET willen veranderen. Tijdens de vele incarnaties waarin je het 3D Holografische Spel speelde, werd je met vele ontberingen geconfronteerd. Deze ontberingen zorgden ervoor dat jij je zwak en ontoereikend voelde.

Maar NU besef je dat het je eigen gedachtevormen en angstige intenties waren die vele van deze fysieke moeilijkheden creëerden. Terwijl je steeds meer glimpen van het vijfde dimensionale bewustzijn krijgt, begin jij “jezelf op heterdaad te betrappen” van het derde dimensionaal te zijn.

Dan zal je de uitdaging hebben van het loslaten van ALLE oordeel van je gedachten, woorden en/of gedragingen. De beste manier om zelfoordeel los te laten is door te zeggen, “Dierbare fysieke expressie van mij ZELF, ik houd onvoorwaardelijk van jou. Ik vergeef je onvoorwaardelijke, en ik accepteer je onvoorwaardelijk.

Herinner je dat je getraind werd om kwaad op je zelf te worden en om berouwvol voor je gedrag te zijn. Die training was in feite de derde dimensionale indoctrinatie,en omdat je in toenemende mate je vijfde dimensionale perspectief aangaande het leven herkrijgt, valt het concept van zelfoordeel, of het gevoel van berouw voor vroegere acties, weg.

Je vergeet langzaam, of snel, op zo een derde dimensionale manier te denken of te voelen. Net zoals jullie gemakkelijk platen loslieten om vervangen te worden door bandopnames, om vervangen te worden door stromende muziek op jullie elektronische apparaat, zullen jullie je aanpassen aan vele van de veranderingen in jullie werkelijkheid.

Er zullen andere veranderingen zijn waarvan je bij jezelf zult ontdekken deze te weerstaan en weg te duwen. Wanneer je beseft dat je dat soort van gedrag tentoonspreidt, oordeel je zelf niet. In plaats daarvan, neem JIJ de rol van je hogere dimensionale ZELF en geeft raad aan je fysieke zelf zoals een liefdevolle ouder diens kind van raad zou voorzien.

Op vele manieren, ben jij het kind van je Multidimensionale ZELF. Jij bent dat kind omdat je een “uitloper” van je ZELF bent. Jij bent het kind, in die zin, dat je jouw Hogere ZELF nodig bent om je door de ontelbare veranderingen te gidsen van “terug te keren naar je hogere dimensionale ZELF, alsook naar je hogere dimensionale THUIS”.

Je zult ook je Hogere ZELF nodig zijn om onvoorwaardelijk van jou te houden, wanneer jij niet van je 3D zelf kunt houden. Je Hogere ZELF zal je ook onvoorwaardelijk vergeven, alsook je onvoorwaardelijk accepteren bij wat voor “vergissingen” of “innerlijke duisternis” dan ook dat je ontdekt als je het grotere Licht in/naar je aura trekt.

Dit grotere Licht zal in/naar jouw innerlijke kern binnenin je ruggenwervel gaan, wat je Kundalini kracht herbergt. Tegelijkertijd, zal je het hogere Licht je vierde dimensionale aura binnen voelen gaan. Dan, vanuit de verste uitgebreidheid van je aura naar je meest innerlijke kern, zoeken de externe en innerlijke lichten de gelukzaligheid van EENHEID.

Hoe sterker het Licht binnenin je kern, hoe meer je zoekt, en dat hogere Licht in je dagelijkse leven vindt. Tegelijkertijd, communiceert het altijd uitbreidende Licht van je dagelijkse leven met het Licht binnenin je aura.

Langzaam maar zeker, bewegen de innerlijke en externe lichten in/naar de “ertussenin” om te vermengen. Je zult “repetities” van deze vermenging hebben wanneer je in diepe meditatie bent, terwijl je liefdevol anderen helpt, en wanneer het ook is dat je een diep verbinding met je ZELF ervaart.

Je ego kan deze momenten van verbinding niet kiezen. De vermenging van het innerlijke en externe licht doet zich voor wanneer je in het NU van de vijfde dimensie en daaraan voorbij bent. Binnenin dat NU, resoneer je met de frequentie van de ENE. Daarom, verlang je niets voor je persoonlijke zelf.

Binnenin de resonantie van de ENE HERINNER je:

Je herinnert je ZELF in de vijfde dimensie en daaraan voorbij.

Je herinnert je ZELF in ontelbare incarnaties en/of parallelle en afwisselende werkelijkheden.

Misschien, en zeer belangrijk, mag jij je herinneren waarom JIJ naar de Aarde in dit NU kwam.

In het begin mag dit multidimensionale geheugen versplinterd en uit volgorde zijn. Deze ervaring is omdat je onbewust in/naar het gewaarworden van een moment van het NU glijdt met je derde dimensionale denken.

In dit geval, zal jij je euforisch voelen, versterkt, en je mag zelfs van vreugde en liefde huilen.

Echter, zodra als je probeert om dit moment in/naar je “tijd en volgorde,” te trekken, valt je bewustzijn terug naar de derde dimensie, en val je uit de ervaring vandaan.

“Waarom, waarom, verliet het mij?” mag je in kwaadheid en ongeduld schreeuwen. Dan zou jij jezelf kunnen oordelen door te denken, “Wederom kon ik die gouden ring niet grijpen.”

Wij herinneren jullie eraan, dierbaren, om je vast te houden aan de “zijkanten van jullie ladder,” terwijl jullie deze reis maken. Zouden jullie een hoge ladder beklimmen zonder je er met je handen aan vast te houden? NEE, jullie zouden zeer zeker vallen als jullie dat deden.

Daarom, Dierbaren, houd stevig vast aan dat wat iedere trede van jullie Terugkeer naar ZELF verbindt. Begrijp alsjeblieft dat het jullie eigen derde dimensionale ervaringen en de vierde dimensionale dromen en inspiraties zijn, die elke trede van de ladder terug naar HUIS met jullie ZELF verbinden. Jullie EIGEN ervaringen, dromen en aspiraties verenigen, bevatten en organiseren jullie “Trap naar de Hemel”.

Aan de top van deze “ladder,” zullen jullie de Hemel vinden die jullie op de Aarde gecreëerd hebben.

Zegeningen onze wonderbaarlijke, dappere strijders voor het handhaven van jullie onvoorwaardelijke Liefde, innerlijke vrede en gelukzalige vreugde terwijl jullie deze “ladder” beklimmen, naar Huis naar jullie ZELF. Wij, jullie Galactische Familie, juichen elk en iederEEN van jullie toe.

Ter afsluiting, herinneren wij jullie eraan om jullie ladder diep in Gaia’s aarde te planten en het aan de ONEINDIGHEID te hechten, want jullie zullen:

EEN TRAP NAAR DE HEMEL BEKLIMMEN (CLIMBING A STAIRWAY TO HEAVEN)

 

Opmerking van Sue:

De Led Zeppelin versie van dit lied was, en is nog steeds, mijn alle tijden favoriete rock song. Ik was toen een “hippie”, die getrouwd was, en had twee kleine kinderen, en bezat een huis. We hadden verbazingwekkende feesten 2 tot 3 keer per week. Ik kookte alles vanaf het begin, maakte onze kleding, gordijnen, beddenspreien enzovoorts. Het was een prachtige tijd van hoop en vrijheid, wat natuurlijk eindigde. Maar de herinnering heeft mij altijd hoop voor de toekomst gegeven.

Toentertijd, in de 70er jaren, was ik zo betrokken bij de muziek dat ik nooit echt naar de teksten luisterde. Ik heb de tekst hier bijgevoegd aangezien zij één van deze synchroniciteiten representeren waar wij tegenaan lopen wanneer wij in het NU leven.)

LED ZEPPELIN

LYRICS FOR CLIMBING A STAIRWAY TO HEAVEN

There’s a lady who’s sure all that glitters is gold

And she’s buying a stairway to heaven.

When she gets there she knows, if the stores are all closed

With a word she can get what she came for.

Ooh, ooh, and she’s buying a stairway to heaven.

There’s a sign on the wall but she wants to be sure

‘Cause you know sometimes words have two meanings.

In a tree by the brook, there’s a songbird who sings,

Sometimes all of our thoughts are misgiven.

Ooh, it makes me wonder,

Ooh, it makes me wonder.

There’s a feeling I get when I look to the west,

And my spirit is crying for leaving.

In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees,

And the voices of those who stand looking.

Ooh, it makes me wonder,

Ooh, it really makes me wonder.

And it’s whispered that soon, if we all call the tune,

Then the piper will lead us to reason.

And a new day will dawn for those who stand long,

And the forests will echo with laughter.

If there’s a bustle in your hedgerow, don’t be alarmed now,

It’s just a spring clean for the May queen.

Yes, there are two paths you can go by, but in the long run

There’s still time to change the road you’re on.

And it makes me wonder.

Your head is humming and it won’t go, in case you don’t know,

The piper’s calling you to join him,

Dear lady, can you hear the wind blow, and did you know

Your stairway lies on the whispering wind?

And as we wind on down the road

Our shadows taller than our soul.

There walks a lady we all know

Who shines white light and wants to show

How everything still turns to gold.

And if you listen very hard

The tune will come to you at last.

When all are one and one is all

To be a rock and not to roll.

And she’s buying a stairway to heaven.

Zegeningen,

Zie je op de trap

Sue

💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s