De Arcturiaanse Groep ~ Een Afwezigheid van Zelf-Liefde is de Manifestatie van het Afgescheiden Bewustzijn ~ 7 Juni 2015 / Marilyn Rafaelle

Standard

Channeling door Marilyn Rafaelle

 

 http://www.onenessofall.com

Dierbaren, snelle verandering vindt plaats voor velen door keuze alsook door noodzaak/behoefte. Het pad van evolutie kan moeilijk zijn, tot aan het punt toe waarop een spirituele overgang plaatsvindt en waarheid iemands staat van bewustzijn wordt en op dat niveau begint te manifesteren. Veel van wat in/naar het wereldbewustzijn geprojecteerd wordt door de media, kerken, regeringen, enzovoorts, resoneert eenvoudigweg niet meer met velen van jullie. Reeds lang bestaande levensstijlen en tradities, vaak vrienden en/of familie omvattend, beginnen oud en afgedaan te voelen.

Sommige overtuigingen worden gemakkelijk achtergelaten en niemand merkt dat zelfs op, maar regelmatig dienen pogingen richting een persoonlijke verandering ertoe om een periode te activeren van intense vraagstellingen, oordelen en bekritisering van familie en vrienden. Dit mag voor de ontwakende student aanleiding zijn om te twijfelen of zelfs terug te keren naar wat vertrouwd is, maar omdat hij/zij geëvolueerd is en niet langer resoneert met het verleden, zal hij/zij niet blijven in wat geëindigd is.

Verwarring en twijfel doen zich vaak voor als een individu ideeën van waarheid begint te ontvangen en erover na begint te denken die compleet vreemd zijn voor diens huidige geloofsysteem. Als een eens solide spirituele fundering begint te ontbinden wordt het extreem stressvol voor diegenen die zich aan gestructureerde religieuze overtuigingen vasthouden.

image

Ben niet bevreesd dierbaren, want op dit punt zijn er geen toevalligheden. Weet dat je altijd gegidst wordt, en nooit alleen bent. Het Hogere Zelf brengt altijd naar voren wat nodig is wanneer je gereed bent. Leer om het proces te vertrouwen, wetende dat op dit punt je precies daar bent waar je moet zijn, doet wat je moet doen, en geweldig werk ervan maakt.

Ontmoediging met diens gevoel van mislukking is de manifestatie van een bewustzijn gevuld met “Ik zou moeten … Ik moet … Er is slechts één juiste manier.” — allen facetten van de dualiteit en afgescheidenheid. Het is tijd om op te houden met het altijd lopende innerlijke dialoog van zelfkritiek en oordeel, deze overtuigingen toestaan te ontbinden in/naar de nietsheid die zij zijn. Er zijn geen “zouden moetens” in de hogere dimensionale energieën, alleen Liefde voor ieder individu en diens keuzes.
Als spirituele studenten, zijn jullie op een punt waar jullie niet verder kunnen evolueren tot aan het erkennen van het “zelf”. Spirituele studenten van de wereld hebben doorheen de tijd geworsteld om te ontdekken en te begrijpen wat God is. Vele goden en concepten zijn het resultaat, velen worden nog steeds geaccepteerd als de enige waarheid. De meesten van jullie zijn ertoe gekomen te weten en te accepteren dat het Goddelijke binnenin is, jullie eigen werkelijke natuur en echte ZELF. Echter, tezelfdertijd, geloven velen dat hun menselijkheid iets afgescheidens is in het geloof dat het “zelf” eenvoudigweg het ego is en geëlimineerd moet worden. Het “zelf” is het ZELF, maar in de menselijke staat is het geconditioneerd door concepten en overtuigingen van afgescheidenheid. Het “zelf” kan er niet buiten gelaten worden.

Een afwezigheid van zelf-liefde werd onjuist beschouwd nederigheid/bescheidenheid te zijn, maar dat is het niet. Het is de manifestatie van het afgescheiden bewustzijn. Nederigheid/bescheidenheid is een besef van wie je bent en waar wat voor gaven dan ook die je mag hebben, uit vandaan stromen.

Velen kijken terug op hun levens, gelovend dat vroegere acties of zelfs huidige acties hen onwaardig van Liefde maken en vinden het onmogelijk de persoon lief te hebben die zij van zichzelf geloven te zijn. Dit is omdat zij onjuiste concepten bezitten over wat Liefde is. Houden van zelf betekent erkennen, accepteren en het liefhebben van niet alleen het Goddelijke binnenin, maar ook dat dat deel van jou nog steeds lerende is — het deel dat vele vergissingen gemaakt heeft en vaak een mislukking lijkt te zijn. Het is een reis van het samenbrengen van het innerlijke kind en het Goddelijke Zelf.

Er kan niet langer meer stilgestaan blijven bij “zonden” van het verleden, want dit dient eenvoudig om de energieën van het verleden te bevestigen, allen welke illusionair zijn. Denk eraan, een persoon kan alleen vanuit diens hoogste staat van verkregen bewustzijn leven. De dingen die je lang geleden gedaan mag hebben, zijn niet wat je vandaag de dag zou doen.

Het innerlijke kind is een benaming die gebruikt wordt voor de opeengestapelde energie van een onvolwassen en onontwaakte staat van bewustzijn die levensspanne na levensspanne meegedragen wordt en waaraan toegevoegd wordt.

Innerlijk kind werk kan een krachtig gereedschap zijn bij het leren om van “zelf” te houden. Hoewel dit werk vaak als een psychologische uitoefening beschouwd wordt, gaat het in feite veel dieper. Het innerlijke kind is dat onschuldige en vertrouwende facet van jou dat afgewezen, teleurgesteld en gekwetst werd. Het is de onontwaakte jij als een klein kind, je individualiteit in diens meest onschuldige staat. Aangezien de ervaringen van de derde dimensie in ieder leven begon, wist je alleen en verzamelde aldus de cellulaire herinneringen van een kind diens verdedigingen.

De meeste mensen dragen nog steeds iets, zo niet alle, van de energie van ervaren kwetsuren in het kindbewustzijn, samen met de onvolwassen manieren waarmee zij proberen hen te adresseren. Als een volwassene, beginnen deze energieën zich als de onvolwassen gedachten en acties te manifesteren die onverwachts naar boven komen en wanneer je hen het minst verwacht, gewoonlijk in tijden van stress. De meeste volwassenen negeren gewoonlijk deze gevoelens, niet beseffend dat zij hun innerlijk kind van de hand doen als onbelangrijk en dus de situatie bestendigen. Deze energie kan alleen door jou opgeruimd worden. Het kind moet erkend, geaccepteerd, van gehouden, begeleid, beschermd, enzovoorts worden, en het is tijd.

Eer wat voor leeftijd jouw innerlijke kind in deze tijd ook mag hebben. Je zult het weten door de types van innerlijke dialogen die je ervaart. Spreek zachtaardig met dit deel van jezelf, vertel het dat je er van nu af aan van zult houden en het zal beschermen en het meest belangrijk het zal erkennen. Het innerlijke kind is de jij die voor geen enkele goede reden zichzelf gekwetst, kwaad, verdrietig of gedeprimeerd en als een onvolwassen kind, angstig voelt. Ben geduldig, wetende dat zoals met alle kinderen, het kind het beste doet dat het kent op dit moment en jouw ondersteuning nodig heeft.

Velen hebben intellectuele spirituele kennis (kroonchakra), maar tenzij je het geheel van jou omhelst, het kind erkend en accepteert (hartchakra), zullen er worstelingen zijn. Als je leert om dit facet van je individualiteit te accepteren, ernaar te luisteren, het te ondersteunen en ertegen te spreken zonder het als niet ter zake doend af te wijzen/weg te sturen, wordt het volwassen — eerst als een kind reagerend, dan als een adolescent en uiteindelijk als een volwassene. Uiteindelijk ben je in staat om volledig dit genezen aspect te integreren en “zelf” wordt ZELF.

De evolutie op de Aarde is een geleidelijke vooruitgang richting het herinneren en accepteren van de ware identiteit van zelf en anderen door de ervaringen van vele levensspannen, geleefd in een energie van dualiteit en afgescheidenheid terwijl het geleidelijk evolueert in/naar een bewustzijn dat van binnenuit leert in plaats van buitenaf. Weet dat ondanks de verschijningsvormen, in werkelijkheid alles volmaakt is, het dat altijd geweest is, en het dat altijd zal zijn.

Jullie hebben levensspannen voortsjokkend door een bos van dichte en duistere energie doorgebracht, proberend om jullie best te doen bij iedere stap op de weg. Op een bepaald punt begonnen jullie Licht te zien filteren door de bomen heen en gingen die richting op, maar na eindelijk eruit en in/naar het heldere Licht gegaan te zijn, merkten jullie op dat jullie gras, stokjes en allerlei soorten van andere rommel onderweg verzameld hadden. Jullie zijn nu in het proces van het ontdekken en verwijderen van de verzamelde rommel, waarvan sommige diepgaand ingebed zijn. Dit op diens beurt zal jullie voor de eerste keer toestaan om jullie zelf en anderen duidelijk te zien.

Wanneer waarheid nieuw is, is er vaak twijfel en een verlangen om te blijven in wat vertrouwd is. Echter, eenmaal uit het bos en in het Licht, zal iedere glamour dat het oude nog steeds voor jou mag vasthouden, spoedig verdwijnen. Dit is waar de meesten van jullie nu zijn — een punt waarop jullie op moeten houden te kijken met een “bos zicht”. Jullie zijn uit het bos tevoorschijn gekomen en moeten de manieren van het bos achterlaten. Jullie hebben nu het Licht wat jullie toe zal staan om een oneindigheid van altijd aanwezige schoonheid en volmaaktheid, dat eerder onbekend was, te ontdekken.

Er zijn geen toevalligheden op dit punt in jullie reis. Alle ervaringen zijn kansen om je geloofsysteem zonder oordeel of kritiek te onderzoeken. Het is tijd om voorbij te gaan aan iedere zelfwalging of andere overtuigingen die mogen suggereren dat je “minder dan” bent. Jullie zijn gereed om voorbij intellectuele spirituele studies te gaan in/naar de acceptatie en het leven ervan. Dit betekent dat jullie spirituele reis het in ere houden, waarderen, begrijpen, accepteren en liefde te hebben voor wie jullie zijn moet omvatten — wratten en alles.

LIEFDE kan nooit geregeerd worden door de standaards van een maatschappij die nog steeds ondergedompeld is in concepten van goed en kwaad. LIEFDE is gebaseerd in en stroomt vanuit het ZELF. Jullie besef van deze waarheid breidt uit en groeit met iedere ontvouwing, maar “zelf” kan in het proces niet buitengesloten worden.

Probeer van de reis zelf te genieten alsook van alles dat je onderweg tegenkomt, maar meer belangrijks is het kennen van “zelf” om ZELF te zijn en dat niemand in ieder moment Goddelijker dan jij is.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep
💖 in licht en liefde voor deze vertaling aan 💖: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.onenessofall.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s