Lady Quan Yin & Moeder Mary – De Synthese van het Goddelijk Vrouwelijke – 3 Juni 2015 / Natalie Glasson

Standard

Channeling door Natalie Glasson

image

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Het is met de gratie van de Godin en de Goddelijke Moeder dat wij, Lady Quan Yin en Moeder Mary jullie begroeten. We komen naar voren als afgezanten van de zuiverste trillingen van de heilige vrouwelijke aspecten, kwaliteiten en expressies van de Schepper, aldus mogen jullie hetzelfde binnenin jullie wezen absorberen en activeren. Laat ons de zuiverste trillingen van de Goddelijke Vrouwelijke aspecten van de Schepper verwelkomen in/naar onze huidige ascentie, wetende dat acceptatie zal leiden naar de synthese binnenin jullie wezen en het Universum van de Schepper.Op de innerlijke vlakken communiceren wij, Lady Quan Yin en Moeder Mary, in harmonie, en sluiten onze energieën bij elkaar aan met een focus van het synthetiseren van de Goddelijke Vrouwelijke aspecten die wij representeren om een krachtige verenigde stroming van de Godin vibraties en kracht te creëren, hetgeen de Aarde en de innerlijke vlakken zal beïnvloeden. Wij, Lady Quan Yin en Moeder Mary, hebben ons altijd gefocust op de eenheid en synthese tussen onze energieën, terwijl Moeder Mary één aspect van de Goddelijke Moeder energieën representeert en Lady Quan Yin een ander aspect representeert. Wanneer deze twee aspecten verenigd zijn, zijn wij allemaal in staat om meer volledige en meer complete vibraties van de Godin te herkennen. Moeder Mary werd op de Aarde gekend als een westerse verschijning van de Goddelijke Moeder, terwijl Lady Quan Yin gekend werd de Oosterse verschijning van de Goddelijke Moeder te representeren. Velen mogen de energieën van Moeder Mary en Lady Quan Yin als hetzelfde gewaarworden, zij houden beide een krachtige resonantie en belichaming van de Goddelijke Moeder vast, sommigen mogen hen zelfs herkennen als dezelfde ziel, hoewel wij twee zielen zijn die twee aspecten van de Goddelijke Moeder vibraties representeren.

De synthese van de Goddelijke Moeder energieën is ons doel om de goddelijkheid en de kracht van de Schepper te ontsluiten, bekrachtiging naar alle aspecten van het Goddelijk Vrouwelijke naar voren brengend of het nu op de Aarde of op de innerlijke vlakken is. Wanneer het Goddelijk Vrouwelijke hersteld en bekrachtigd is, zal dit toestaan voor voedering en een verbeterde vibratie van het Goddelijk Mannelijke. Dus het Goddelijk Vrouwelijke en Goddelijk Mannelijke zullen gelijk in vibratie worden en moedigen een volledige en complete versmelting aan waar het concept van het Goddelijk Vrouwelijke en Goddelijk Mannelijke ontbonden zijn en een verenigde vibratie van de Schepper worden waar aspecten niet langer herkend worden als afgescheiden identiteiten. Neem een moment om je voor te stellen hoe dit de Aarde, de innerlijke vlakken, en zeer belangrijk, jullie perspectief zal beïnvloeden.
Je mag wensen om ons op de innerlijke vlakken te bezoeken om de krachtige stroming van de Gesynthetiseerde Goddelijke Moeder Energie te ervaren en te absorberen die wij creëren. Je mag wensen om deze invocatie te gebruiken:

“Geliefde Moeder Mary en Lady Quan Yin, ik doe een beroep op jullie energie, Liefde, bescherming en ondersteuning, transporteer alsjeblieft mijn bewuste besef naar de kamer waar jullie momenteel in verblijven, op de innerlijke vlakken binnenin de Ashram van de 11de Straal van Licht op een Planetair Niveau. Het is mijn wens om bij jullie beide te zitten terwijl jullie je eigen ziel energieën en de energieën van het Goddelijk Vrouwelijke Synthetiseren, ook bekend als de Goddelijke Moeder en Godin vibraties. Het is mijn wens om de gesynthetiseerde energieën te absorberen die jullie creëren om het Goddelijk Vrouwelijke aspect binnenin mijn ziel te bekrachtigen, aldus de energieën die jullie creëren en ik ontvang in/naar de Aarde verankerend om de gehele mensheid tot voordeel te strekken en te ondersteunen bij het accepteren van deze krachtige stroming van Licht en synthese met de Schepper dat jullie nu creëren. Ik ben nu gereed en beschikbaar om de prachtige zegeningen die jullie creëren te ontvangen, ik ben nu gereed en beschikbaar om de uitstraling van deze prachtige zegeningen dwars over de gehele wereld en door het Universum van de Schepper heen te ondersteunen. Dank je wel.”

Haal eenvoudig diep adem, verbeeld, voel of erken jezelf bij ons, Moeder Mary en Lady Quan Yin aanwezig, onze creatie van energie observerend en ontvangend. Adem de energie diep in je gehele wezen en lichaam, en merk de verschuivingen en genezing op welke plaatsvinden.

Wij synthetiseren twee aspecten van het Goddelijk Vrouwelijke om de energie vibratie van allen op de Aarde en de innerlijke vlakken te verhogen. Wij bereiken dit nu ook omdat het proces van synthese diepgaand belangrijk is in dit stadium van ascentie. De verenigde energie die wij creëren zal in feite een genezende ruimte creëren voor diep synthese in alle vormen en aspecten van de Schepper om binnenin jullie wezen plaats te vinden. Dit is een krachtig concept en idee wat immense genezing en een dieper gevoel van resonantie en familiariteit met de Schepper voort zal brengen.

Het is onze wens voor jullie om tijd te nemen om na te denken over de extreme energieën van de Schepper, bijvoorbeeld, Liefde en haat, angst en tevredenheid, geluk en droefheid, overvloed en gebrek, vertrouwen en wantrouwen, zelfvertrouwen en twijfel. Er zijn zoveel extreme energieën welke binnenin jullie wezen bestaan en door jullie energie gedurende jullie dag gecreëerd worden. De voorbeelden die wij deelden zijn meer gefocust op gevoelens, emoties, inzichten, gedachten en staten van zijn; echter, er zijn extremen van energie, vibraties, overtuigingen/geloven, ervaringen, situaties en zelfs zielen, overal om jullie heen. Er is een behoefte/noodzaak om deze extreme aspecten van de Schepper te herkennen, in ere te houden en te respecteren, aangezien alle vanuit de energie van de Schepper geboren werden. Zelf schijnbare negatieve ervaringen, energieën of gedachten werden vanuit de energie van de Schepper gecreëerd, of de energie van de Schepper werd gebruikt om hun creatie van brandstof te voorzien. Neem de tijd om de extremen binnenin je wezen en rondom jou heen te her/erkennen, probeer om hierover na te denken op talrijke niveaus en denk zelfs na over de fysieke omgevingen van je werkelijkheid. Wij wensen voor jullie niet om te oordelen maar om eenvoudigweg waar te nemen, te her/erkennen en op te merken. Wij wensen voor jullie om de schoonheid van de Schepper op te merken in alles, dit is een prachtige uitoefening van acceptatie zonder de behoefte te voelen om het te veranderen, erbij betrokken te raken of erdoor beïnvloed te worden.

De energieën welke wij, Lady Quan Yin en Moeder Mary, creëren ondersteunen een genezing en synthese van deze extremen die jullie waarnemen. Ons doel is om een vibratie van balans voort te brengen; de synthese van de extremen. Dit betekent niet dat de extremen ontbonden of uitgewist zullen worden; het geeft eenvoudig aan dat jullie perspectief van de Schepper en Alles dat de Schepper Is zal wijzigen en verschuiven, aldus een nieuw perspectief gefocust op eenwording en synthese ondersteunend. Als je focus is op eenheid, is dit de energie die je zult creëren en ervaren in je werkelijkheid alsook het binnenin jezelf en anderen herkennen. Aldus zullen jullie niet reageren op de energieën welke extremen in jullie werkelijkheid en binnenin jullie wezen schijnen te zijn, jullie zullen her/erkennen dat zij hetzelfde zijn, verenigd in eenheid. Dit is altijd het geval geweest en het zal eenvoudig zijn dat jullie perspectief zich gewijzigd en verschoven heeft om uit te lijnen met de Schepper en de waarheid van de Schepper te her/erkennen.

In meditatie of rustige tijd wensen wij voor jullie om je te focussen op twee extremen welke jullie werkelijkheid beïnvloeden of door jullie gecreëerd zijn. Misschien is er een verlangen om Liefde te zijn en zijn er nochtans mensen in je werkelijkheid welke je haat of een aversie tegen hebt omdat zij frustreren of jou schade berokkend hebben. Het is belangrijk om te her/erkennen dat Liefde en haat geboren worden vanuit dezelfde energie; in feite zijn zij dezelfde vibratie en een expressie van de Schepper, en wij wensen voor jullie om zowel Liefde als haat binnenin jullie wezen te her/erkennen en te accepteren.

Stel je voor dat je Liefde en haat in je hartchakra brengt. Haat is niet negatief en Liefde is niet prachtig, zij zijn eenvoudig twee aspecten van de Schepper welke je niet wenst te oordelen, eenvoudig te accepteren.

Wij nodigen je dan uit om een beroep te doen op onze energieën, die van Lady Quan Yin en Moeder Mary om je te omringen en vraag ons om ons gesynthetiseerde Licht van de Goddelijke Moeder in/naar je wezen te sturen.

Wanneer jij je gereed voelt, nodig de energie van synthese en eenwording vanuit je ziel uit om naar voren te komen en je hart te vullen terwijl het genezing brengt naar de energie, het perspectief en de vroegere ervaringen van Liefde en haat. Als deze twee aspecten binnenin je hart genezen, stroomt de energie van synthese en eenwording in alle richtingen in/naar je volledige fysieke wezen, aura gebied en omgevingen. Deze energie maakt werkelijk een impact op je wezen en werkelijkheid. Het is alsof de energie vibratie en het perspectief van Liefde en haat van het verleden genezen worden binnenin jou en herboren worden als een nieuwe gesynthetiseerde energie van eensgezindheid en eenheid van en met de Schepper. Dit is een proces van bekrachtiging en grotere eenwording van de Schepper. Neem de tijd om na te denken over alle extremen binnenin je werkelijkheid.

Wij houden van jullie,

Lady Quan Yin en Moeder Mary
In liefde en in licht voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s