Herbewerken, Verfijnen – 2 Juni 2015 / Brenda Hoffman

Standard

image

http://www.LifeTapestryCreations.com

Dierbaren,

Veel meer gebeurt er binnenin jullie wezen dan dat jullie beseffen. Hoewel vele channelaars iets gelijkaardigs verkondigd hebben de afgelopen paar weken, wensen wij dat jullie begrijpen hoe instrumentaal deze tijd in jullie overgang werkelijk is.

De meesten van jullie blijven tussen twee werelden in – dat wat jullie weten en dat wat jullie proberen te visualiseren. Geen van beide is duidelijk noch gemakkelijk. Denk in termen van te weten dat iemand een nieuwe vorm van transport uitvindt, maar je kunt je er geen beeld van vormen wat voor vorm die nieuwe creatie aan zal nemen. Zal diens nieuwe vorm van transport een geüpdate elektrische auto zijn? Zo ja, dan moeten gemeenschappen de gerelateerde elektrische stopcontacten financieren. Zal het een auto zonder bestuurder zijn? Zo ja, hoeven jullie je geen zorgen meer te maken over jullie gezichtsvermogen voor het autorijden. Of zal het iets zijn dat jullie niet kunnen visualiseren, zoals dat waar was voor diegenen van de Aarde in de tijd toen uiteenlopende uitvinders droomden over de automobiel?

Jullie zijn aan het proberen om jullie nieuwe leven, de Nieuwe Aarde een plaats te geven in het Aarde raamwerk waarmee jullie vertrouwd zijn – de gehele tijd ontkennend, negerend of vergetend dat nieuw nieuw betekent. Niets in jullie huidige raamwerk kan mogelijk een beeld vormen van hoe de Nieuwe Jij en de Nieuwe Aarde van nu af aan anders zullen zijn- en zeer zeker anders dan jullie Oude Tijdperk levens.

De Nieuwe Aarde is niet langer meer een op zichzelf staand eiland van de hemelen. Nieuwe gedachten, nieuwe levens, nieuwe ervaringen – ervaringen waar jullie misschien in jullie slaap over dromen, maar die bij het ontwaken teruggedrongen worden.
Jullie hebben onlangs geleerd dat er geen beperkingen aan de Nieuwe Jij zijn. Nu beginnen jullie je een beeld te vormen dat iets dergelijks werkelijk zo zou kunnen zijn. Want jullie eerdere dromen over de Nieuwe Aarde mogelijkheden waren beperkt tot wat jullie in de 3D of sprookjesverhalen dromen wisten.

De afgelopen paar weken gingen over het opruimen van jullie wezen van de nee-zeggende gedachten welke jullie gedurende de Aarde eonen beperkt hebben – specifiek die gedachten die gerelateerd waren aan dimensies en frequenties.

Sommigen van jullie hebben zich het frequentie springen, dimensie huppelen en/of tijdreizen eigen gemaakt. Maar de meesten hebben dat niet. Dus leiden jullie daaruit af dat iets dergelijks voor een speciaal aantal mogelijk is – maar zeer zeker niet voor jullie. Dergelijke gedachten/overtuigingen zijn wat jullie in de afgelopen paar weken opgeruimd hebben, of begonnen zijn op te ruimen. Want inderdaad, om creatief te zijn, om in/naar jullie nieuw rol te verhuizen zonder de 3D aangehechte draden van bezorgdheid of angst, verzochten jullie om een opruiming van alles dat jullie niet voortstuwde naar de Nieuwe Jij.

Velen van jullie maken zich zorgen dat jullie nooit voorbij deze leegte zouden verhuizen, deze ertussenin staat van beperkt leven, vreugde en actie. Iets dergelijks is niet waar, maar jullie zullen niet anderszins geloven totdat jullie het verschil ervaren.

Wanneer zullen nieuwe ervaringen zich voordoen? Wanneer jullie beslissen gereed te zijn.

Die laatste verklaring maakt velen kwaad want jullie geloven dat jullie helemaal gereed zijn om voorbij deze leegte te verhuizen. Maar dan, de hemelen dicteren jullie overgang niet – dat doen jullie.

Verbeeld jezelf een uitvinder van iets werkelijk verbijsterends te zijn. Zou je niet verwachten dat een dergelijke uitvinding enige tijd nodig zou zijn? Dat je uiteenlopende componenten zou proberen totdat de juiste tandwielen/concepten met elkaar overeen kwamen om te creëren wat je wilde uitvinden? Dat je het product zou bijstellen na ieder uittesten totdat het het beste product zou zijn dat er beschikbaar was? En dat zo een wonderbaarlijk product bijgesteld zou worden voor misschien generaties – zoals waar geweest is voor auto’s en vliegtuigen? Iets dergelijks is zeer definitief voor de Nieuwe Jij waar.

Jullie zouden de eerste Nieuwe Jij geaccepteerd kunnen hebben die verscheen voorafgaand aan dat jullie de Nieuwe Aarde creëren. Maar massaal besloten jullie om het bij te stellen en opnieuw te formatteren totdat jullie een verfijnd afgestemde entiteit werden die volledig capabel is van niet alleen jullie originele taak van het creëren van de Nieuwe Aarde te volbrengen, maar ook een Nieuwe Jij te creëren die comfortabel op de Nieuwe Aarde zou kunnen leven.

Aldus is het dat jullie de Nieuwe Jij aan het verfijnen, herbewerken, testen en hercreëren zijn op een bijna minuut-na-minuut basis – het meest opmerkelijk in de laatste paar weken. Denk aan de Nieuwe Jij als te weigeren een kar als je nieuwe transportmiddel te accepteren. Dus testte je en herbewerkte je die kar in/naar een moderne auto met volledige GPS en computer capaciteiten, krachtbesturing en ga zo maar verder.

Aldus is het dat in de afgelopen paar weken jullie weigerden om ook maar een stap te verzetten op de Nieuwe Aarde zonder een blinkende, nieuwe glorieus ontworpen jij. De jij die je nog maar net begint te begrijpen en lief te hebben.

Zo zij het. Amen.
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s