Geen Verwachte Patronen Meer ~ 25 Mei 2015 / Brenda Hoffman

Standard

Tekst door Brenda Hoffman

image

http://www.LifeTapestryCreations.com

Dierbaren,

Zeer waarschijnlijk, vroeg je recentelijk om overgangshulp van je gidsen, engelen en vrienden wat tevergeefs leek te zijn. Want je wezen voelt weinig anders aan dan voorafgaand aan de Maart/April energie uitbarstingen.

Hoewel je enige blanke ruimtes in de tijd ervaren of opgemerkt mag hebben dat onbelangrijke wensen zonder weinig of geen inspanning gebeuren, ga je door je alledaagse leven te leven met een paar pieken van vreugde en vele dalen van lusteloosheid en kwaadheid.

“Waar is mijn vreugde?” is het refrein dat rondom de globe gehoord wordt. Zo is het dat je in/naar de Nieuwe Jij verhuist. Want inderdaad, de Nieuwe Jij is langzaam – langzamer dan waar je op gehoopt had, maar sneller dan dat wij ons voorstelden – aan het opstijgen vanuit de rommel van de 3D jij.

Misschien zal het je beter helpen deze fase, deze leegte te begrijpen als jij je herinnert hoe jij je voelde toen je overging naar een nieuwe school of verhuisde naar een nieuwe gemeenschap of baan. Eerst was je hyper-voorzichtig om ertussen te willen passen zo snel als maar mogelijk was. Je had geen vrienden van betekenis – slechts kennissen met de mogelijkheid van toekomstige vriendschappen. Je begreep je school, je baan of gemeenschap niet helemaal. Alles was een schone en eenzame lei terwijl jij je probeerde aan en er tussen te passen.

Aldus is het nu voor jou. Je bent niet langer meer van de 3D. Je verliet die gemeenschap permanent. Echter, je voelt je niet comfortabel in de 4D en daaraan voorbij. Je bent in een leegte van eenzaamheid resulterend in onverwachte – soms zelfs doorgaande kwaadheid. “Waar is mijn plaats? Waar is mijn wereld?” is je doorgaande schreeuw naar de Universums.
Je ben in/naar de Nieuwe Jij aan het groeien. Zou je verwachten in een paar dagen tijd totaal ondergedompeld te zijn in een nieuwe gemeenschap? Aldus is het nu voor jou. Je zult uiteindelijk diegenen vinden die zich met de Nieuwe Jij verbinden. Je zult je volledige rol ontdekken. Maar voor nu, maak je een belangrijke aanpassing waar niet op geanticipeerd werd door de 3D jij toen je deze overgang begon.

image

Je annuleerde je 3D wereld en hebt tijd nodig om je aan de Nieuwe Jij, de nieuwe rollen, een Nieuwe Aarde aan te passen.

Nooit eerder heeft wat voor groep dan ook een dergelijke wonderbaarlijke/schitterende taak, terwijl van een 3D lichaam zijnde, volbracht. Jullie hebben hetzelfde vele keren gehoord. Maar nu beginnen jullie het werkelijk te begrijpen. En jullie gaan inderdaad verder en sneller dan wie dan ook dacht – inclusief jullie – dat mogelijk was.

Natuurlijk, je wenst om precies te weten wat je nieuwe rol verantwoordelijkheden zijn, aldus je hen adequaat kunt volbrengen. Doch, alleen jij weet welke verantwoordelijkheden jij wenst te claimen. Jij bent de directeur/president/leider/manager van jou. Jij omschrijft de verantwoordelijkheden van jezelf en je veelvoudige segmenten. Alles is voor jou gereed om dat aldus te doen. En aldus zal je dat – in jouw tijd.

Er is weinig reden om tegen de Universums, je engelen of wie dan ook te schreeuwen over deze leegte, want jij creëerde het om je naar behoren aan de Nieuwe Jij aan te passen. Jouw leegte zou een paar dagen of weken kunnen duren. Het is niet van belang voor de Universums noch voor welke entiteit dan ook met uitsluiting van jou.

Zou je een doorgaande stroom van buren of vrienden in je nieuwe woning of op het werk willen hebben die je aandacht opeisen voordat je de tijd gehad had om fysiek uit te pakken en je aan te passen? Aldus is het nu voor jullie. Jullie geven jezelf tijd alleen om aan de Nieuwe Jij te acclimatiseren.

Voor sommigen, betekent dat het uittesten van je nieuwe President Directeur vaardigheden binnenin uiteenlopende segmenten, dimensies of frequenties. Voor anderen, het verzamelen van jullie gedachten en het adresseren van enige beperkende angsten. En voor nog weer anderen, volledige onderdompeling in de Nieuwe Jij met alles dat het omvat inclusief een vreugdevol weten dat jij een geweldige President Directeur van jezelf bent.

Er is geen noodzaak om jezelf – of anderen – in/naar een plaats te forceren die nog niet juist is. Sta jezelf toe te stromen zonder je met anderen te vergelijken of je segmenten of wat voor deel van je wezen dan ook in/naar diens plaats te dwingen.

Dit is weinig anders dan de puberteit. Ongeacht hoezeer je ook grotere borsten wilde hebben of een dieper stemgeluid, je kon jezelf niet forceren in/naar dat wezen. De puberteit was een proces dat op natuurlijke wijze gebeurde zonder enige behoefte voor bezorgdheid – hoewel velen zich zorgen maakten, maar nu dergelijke gedachten idioot of grappig vinden.

Er is geen noodzaak om je superieur te voelen als jij je geacclimatiseerd hebt aan de Nieuwe Jij – want anderen zullen binnenkort volgen wanneer het voor hen emotioneel/fysiek veilig is om dat aldus te doen. En er is geen noodzaak om je zorgen te maken als jij je helemaal niet anders voelt van wat vorige week of de week daarvoor waar was. Je zult het wanneer het voor jou juist is om het aldus te doen.

De Nieuwe Jij kan niet in/naar het bestaan geforceerd worden. Het zal gebeuren – je bent werkelijk niet langer meer van de 3D. Je verliet de 3D met alle glorie zoals een vertrek met zich meebrengt. Nu ben jij je aan het aanpassen, erin te passen en aan het verschuiven in/naar de Nieuwe Jij – in de tijd en het tempo dat voor jou correct is. Een tijd/tempo dat niet versneld of afgewend kan worden.

Jullie hebben de Nieuwe Jij opgeëist – nu hoeven jullie louter erin te stromen. Ongeveer zoals dat waar is na het accepteren van een nieuwe baan.

Een nieuwe baan, woning of school vereist fysieke, emotionele en intellectuele aanpassingen. Jullie doen nu hetzelfde en meer. Sta jezelf toe om te zijn. Sta jezelf toe te stromen.

Velen van jullie denken dat als de President Directeur je meer informatie zou moeten hebben in plaats van slechts te stromen. Jullie wensen om tijdlijnen en een overzicht te hebben – zoals jullie dat in jullie 3D wereld deden. Jullie wisten dat jullie taak A moesten voltooien voordat taak B kon gebeuren.

In jullie nieuwe wereld, zou A + B gelijk kunnen staan aan C, F of Z. Er is geen lineaire opeenvolging waar je op kunt vertrouwen. Zulks is één van de grotere aanpassingen die jullie maken in deze leegte. Te weten dat het onverwachte het verwachte is. Te weten dat het verwachte niet langer deel uitmaakt van de Nieuwe Jij.

Jullie gaan hoog vliegen of doen dat al met alle soorten van nieuwe vaardigheden en avonturen. Geen waarvan past binnenin de 3D modelvorm waar jullie gedurende eonen in geleefd hebben.

Karma – een lineair perspectief – is niet meer. En vrees is aanzienlijk verminderd of verwijderd want je zou niet kunnen presteren, zoals je zult wanneer je eenmaal in/naar de Nieuwe Jij groeit, als vrees je dominante emotie was.

Jij bent vreugde. Vreugde in het nieuwe en vreugde in jou.

Aldus is het, dat jullie beginnen te genieten van het onverwachte zonder banden aan dat wat jullie gedurende de aardse eonen gekend hebben. Jullie keren terug naar het stromen van de Universums. Iets wat jullie gedurende eonen aan aardse levens buitengesloten hebben. Iets dergelijks zou niet mogelijk zijn als jullie je behoefte voor opeenvolgende en verwachte patronen zouden behouden.

Patronen zijn niet meer.

Zo zij het. Amen

In dankbaarheid en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s