Aartsengel Michael ~ De Aanwezigheid van Nu ~ 22 Mei 2015 / Natalie Glasson

Standard

Channeling door Natalie Glasson

image

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Groeten en engelachtige Liefde breiden uit vanuit mijn aanwezigheid in/naar jullie wezen en jullie pad. Ik, Aartsengel Michael, ben aanwezig als een beschermer, een gids, een anker en verhoog de Goddelijke Wil van de Schepper binnenin jullie om te verzekeren dat de doelstelling van jullie ziel op de Aarde uitgevoerd wordt. Ik kom om nu bij jullie aanwezig te zijn als een expressie van de Schepper, aldus jullie aanwezig mogen zijn bij jullie zelf als een expressie van de Schepper. Mijn doel is eenvoudig en niettemin schitterend terwijl ik jullie aanmoedig om als één met de schepper te zijn, zowel bewust als onbewust met een krachtig weten van de waarheid binnenin jullie wezen.Er zijn vele stappen, paden en processen van ontwaking welke jullie naar grotere eenheid met de Schepper leiden, niettemin is er een focus die ik met jullie wens te delen om jullie verdere ervaring van de Schepper te ondersteunen. Ik nodig jullie uit om bij anderen aanwezig te zijn, hetgeen is om waarnemend en bewust te zijn van diegenen waar je mee spreekt en deelt, geef hen jullie aandacht terwijl jullie tegelijkertijd jullie zelf uitnodigen om de aanwezigheid van waarheid binnenin jullie wezen vast te houden. Ik nodig jullie uit om bij jezelf aanwezig te zijn, om de tijd te nemen om naar jezelf te luisteren, jezelf te observeren en met jezelf te delen, aldus aanwezig te zijn bij jezelf terwijl jullie binnenin jullie een alwetende aanwezigheid van de waarheid vasthouden. Het ontwaken van de aanwezigheid van waarheid binnenin jullie wezen kan gezien worden als het her/erkennen van alles en jezelf als de waarheid voorbij de illusies wat voorbij deze wereld is.

Om de aanwezigheid van waarheid binnenin je wezen te ontwikkelen mag je wensen om deze affirmatie te affirmeren: “Ik Ben Waarheid, ik sta mezelf toe om vrij van de illusie te zijn, eeuwig de Schepper erkennend.” Wanneer jij jezelf toestaat te resoneren met de affirmatie tijdens je rustige tijd en meditatie zal je de ontwakende energie binnenin je voelen, bespeuren en her/erkennen als een actieve aanwezigheid. Als jij je vertrouwen plaatst in de actieve aanwezigheid van de waarheid en de Schepper binnenin je wezen, zal je in staat zijn om je focus naar een plaats van waarheid binnenin jezelf brengen, aldus de wereld om je heen en binnenin jou vanuit deze ruimte bekijkend, voelend en wakker makend. Dit zal je aanmoedigen om voorbij de illusies te gaan die door anderen en jezelf gecreëerd werden, de waarheid van de Schepper toestaand om voor altijd aanwezig te zijn. Er is gewoonweg een vereiste om tijd door te brengen te verbinden in deze ruimte van waarheid binnenin je, dan zal je ontdekken dat je het als een actieve energie eeuwig draagt, waar je ook maar bent en wat het ook is maar is dat je doet, aldus ben je meer in staat om dienstbaar voor jezelf en anderen te zijn.

De ruimte van waarheid waar ik over spreek, wens ik te labelen als “Jullie Aanwezigheid van NU”. Jullie zijn je ervan bewust dat de tijd jullie aanmoedigt om voort te gaan en toch is er in waarheid alleen jullie huidige moment. Ieder huidig moment is gevuld met de energie van het Nu, wat betekent dat in ieder moment alles binnenin het Universum van de Schepper en op de Aarde bestaat. Er is geen ontsnappen aan, dat alles dat je bent en alles dat de Schepper is in ieder moment aanwezig, actief en bewust is. Ieder moment is niet stilstaand of levenloos; ontbrekende betekenis of ontbrekende Goddelijke Aanwezigheid, ieder moment is levend en gevuld met de Schepper. Binnenin ieder nu moment daar is een aanwezigheid, de aanwezigheid is de Schepper en toch is het concept van “Nu” ook gevuld met het levensvervullende en levengevende aspect van de Schepper. “Nu,” is geen moment in de tijd, het is gewoonweg de eeuwige aanwezigheid van de Schepper. “De Aanwezigheid van Nu,” betekent dat binnenin elk gefocust moment er een kans is om te verbinden met de uitgebreide aanwezigheid van de Schepper, wat een actieve aanwezigheid of manifestatie binnenin jou is wat tijdloos is.

Jij maakt deel uit van de krachtige aanwezigheid van waarheid en de Schepper wat nu aanwezig is binnenin je wezen. Je bent ook de bezorger en expressie van de krachtige eeuwige aanwezigheid van de Schepper. Je grootste doel en potentieel is om te geven, te verstrekken en het Universum van de Schepper alles dat de Schepper is in waarheid aan jezelf en anderen te presenteren als een tastbare energie of aanwezigheid welke geabsorbeerd en geaccepteerd kan worden, echter, het vereist niet om begrepen te worden. Het is alleen je mentale lichaam welke de behoefte en het verlangen bezit om de Schepper te begrijpen. Wij kunnen zien dat om de Schepper te begrijpen onmogelijk is en alleen maar meer vormen van illusie creëert. Acceptatie staat toe voor het begrijpen van de Schepper voorbij het verstand en het mentale Lichaam, de waarheid van de Schepper en het Universum om een aanwezigheid binnenin je wezen te brengen.

Wat ik werkelijk met jullie wens te delen is dat er een aanwezigheid binnenin jullie wezen is welke actief, levend en bewust is. Deze aanwezigheid is een aspect van wie je bent als een fysiek wezen en een innerlijk vlak wezen. Deze aanwezigheid is jullie toegangspoort naar het goddelijke stromen van de Schepper en straalt de waarheid van de Schepper met grote kracht uit. Het heeft de bekwaamheid om naar de waarheid binnenin je eigen wezen en binnenin anderen te luisteren, de schoonheid van de Schepper verlichtend om ruimte te geven aan diens verdere uitbreiding en aanwezigheid binnenin allen en op de Aarde. Deze aanwezigheid kan alleen her/erkend worden in het Nu Moment. Het is alleen in het Nu dat jij je kunt verbinden met deze aanwezigheid, jezelf aanmoedigend om het meer volledig en absoluut te ervaren. Om de Aanwezigheid van Nu,” te begrijpen is om het volledige Universum van de Schepper in één Cyclus van je ademhaling te begrijpen. Iedere nieuwe cyclus van je ademhaling biedt een nieuwe kans om alles te begrijpen dat de Schepper is, het tot uitdrukking brengend als een enkelvoudige vibratie, Licht en Liefde golf vanuit je wezen met de bekwaamheid van te verbinden met alles dat het begroet.

Ik wens een invocatie met jullie te delen om jullie verbinding en acceptatie te bespoedigen, wat in jullie hoofd of hardop gezegd kan worden om jullie in/naar een ruimte te leiden van diepere waarheid binnenin jullie wezen:

“Ik her/erken nu dit moment van mijn bestaan als alles dat er is. Ik her/erken dit moment als mijn Nu, gevuld met de overvloed, waarheid, Liefde, bewustzijn en alles dat de Schepper is. Dit moment is speciaal aangezien het mij de kans biedt om de Schepper en alles dat de Schepper is te erkennen als mijn metgezel binnenin mij. Een krachtige actieve aanwezigheid binnenin mijn wezen waar ik een deel van uitmaak, welke alle vormen van leven verzorgt/koestert en voorbij de illusie bestaat. Deze krachtige aanwezigheid heeft de bekwaamheid om de waarheid binnenin mezelf en anderen met gemak te zien, te voelen en te her/erkennen. Ik her/erken en verhoog nu deze bekwaamheid, het in mijn fysieke wezen en expressie aardend. Ik erken dat het in ieder huidig moment is, wat betekent dat ieder Nu moment ik de kans heb om me te verbinden met de krachtige aanwezigheid van de Schepper binnenin mij en het voort te bezorgen. Dit is mijn dienstverlening aan mezelf en allen, ik houd mezelf in ere voor deze krachtige dienstverlening. Dank je wel.”

Neem een paar diepe ademhalingen en sta iedere inademing toe om je aandacht dieper in je wezen te dragen, misschien in je hart, ziel of waar het ook maar is dat jij je gegidst voelt om aanwezig te zijn binnenin je wezen. Je staat jezelf toe om in dit moment gefocust te zijn, om gefocust te zijn binnenin je wezen en een actieve aanwezigheid van waarheid te zoeken wat je toe kunt staan en aan kunt moedigen om in/naar je volledige wezen over te vloeien. Oordeel jezelf of wat voor tijdstip dan ook alsjeblieft niet, dit is iets om je regelmatig op te focussen, jezelf toe te staan om je verbinding met de aanwezigheid van waarheid binnenin je te versterken. Dan zal je ontdekken dat het je metgezel is in iedere minuut van je dag, je wordt deze aanwezigheid en staat deze aanwezigheid toe om door jou heen te werken. Het is geen afgescheiden deel van jou, eenvoudig een veelomvattend deel van je waarheid en alles dat je bent.

Het is door uitoefening en focus dat jullie jezelf toe zullen staan om naar een plaats te gaan van grotere contemplatie en ervaring van dat wat ik aan jullie tot uitdrukking breng. Het proces van het her/erkennen van de “Aanwezigheid van NU,” zal jullie aanmoedigen te beseffen dat jullie eeuwig ondersteund worden; jullie leven is aldus vol en gevuld met alles dat jullie mogelijk nodig zijn, aangezien dit geboren wordt vanuit de grootsheid van het leven en het bestaan binnenin jullie. Het is eenvoudig jullie doel om dit in jullie eigen belichaming en werkelijkheid op de Aarde te projecteren, manifesteren en te reflecteren.

Met Liefde en in Waarheid,

Aartsengel Michael

In dankbaarheid en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s