Sandra Walter – Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen – Deel 1 van 10 Mei 2015 en Deel 2 van 18 Mei 2015

Standard

Sandra Walter

image

Belichaming: Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen – Deel 1
10 Mei 2015

Zegeningen Geliefde Lichtstam,

De laatste golf van 4-7 Mei zegende ons met een X-Vlam. Jullie mogen opgemerkt hebben hoe krachtig en intens de ZON aanvoelt, wat deels verschuldigd is aan onze afnemende magnetosfeer. De frequenties die door de ZON heen komen zijn wederom dramatisch veranderd. Verzeker je ervan om je Zonne opladende en starende activiteiten te balanceren met een geaard gevoel van het lichamelijk voertuig. Hoe meer je het Zonne Hart Centrum uitbreidt en versterkt, hoe gemakkelijker het zal zijn om de energie te balanceren. Alles komt naar het hart en de bekwaamheid terug om een buis te zijn voor de frequentie van Goddelijke Liefde. Altijd. Liefde = Licht = Goddelijke Intelligentie = een Universeel Herschrijven in uitlijning met de Goddelijke Perfectie. Hoe gezegend wij zijn om het zo bewust te ervaren.
We hebben een andere intensivering van 13-15 Mei, en wederom op de 23ste wat als een volgende kosmische trigger aanvoelt. Terwijl de toegangspoort datums van de afgelopen paar jaren consequent (meetbaar) de Zonne en Planetaire activiteit voorspeld hebben, is het onze pure dienstverlening om deze frequenties te verwelkomen, vast te houden en uit te sturen via de rasters van Gaia en het ontwaakte Menselijke Hart Raster. Dat is een dagelijkse uitoefening voor Poortopzichters en LichtDienaren; wij worden buizen voor het Gechristende Licht – en die dienstverlening neemt dit jaar een nieuw niveau aan. Poortopzichters, ik weet dat het meer uit het lichaam aanvoelt dan erin, terwijl wij tussen werelden inlopen. Vertrouw je nieuwe vaardigheden, laat de nieuwe dienstverlening stromen.

Nieuwe Geen-aanhechting

Samen met dit pad van Meesterschap, en het belichamen van de Kosmische Christus en de Hogere Niveaus van het Ware Zelf, omhelzen wij een fase van melancholie. Velen in het collectief ervaren dit gedurende verlengde tijdsperioden; ben duidelijk over die fase van Ascentie. Houd het niet per abuis voor een depressie. Depressie is een constructie wat het verstand, het ego en de emoties beïnvloedt en het kan je terughouden van de hogere staten van bewustzijn. Op het pad, verwijzen wij naar de hogere staat wat vele Meesters nastreven te bereiken; een staat van melancholie, pure geen-aanhechting, wat leidt naar Pure Aanwezigheid.
Het is ingewikkeld door de huidige energie, dat erop gericht is alles weg te wissen van het oude Zelf. Op het minimum, breekt het door de patronen en geloofsystemen van het oude Zelf heen om het hogere Ware Zelf te ervaren. Begrijp dat het doelgericht is. Deze staat van onthechting. Het mag ervaren worden als een lusteloosheid of een gebrek aan interesse in wat dan ook aan de buitenzijde. Het is een belangrijke stap in de Ascentie. Weet dat het niet de laatste stap is, het is een tussenfase wat dient om ons in aanraking te brengen met de Nulpunt Aanwezigheid.

Dit verstrekt de; in deze wereld maar er niet van sensatie. Wij zijn nog steeds in staat te functioneren in deze lagere werkelijkheden – naar het werk te gaan, te wisselwerken met mensen, onze opgelegde taken uit te voeren – hoewel wij niet gestimuleerd worden door de lagere werkelijkheid op de manier dat wij dat gewoon waren. De structuren die onderhouden werden door de lagere werkelijkheid hebben niet langer meer op dit niveau controle over de levensstroom.
Weet dat deze fase doelbewust is; het leert je Pure Aanwezigheid, als je de verandering omhelst die zich binnenin je bewustzijn voordoet. Het is prima om de veranderingen in het lichamelijke voertuig te ervaren, deze zijn op dit moment zeer sterk, echter de Verschuiving in ons bewustzijn, de uitbreiding van ons bewustzijn, is het doel. Het Ware Hogere Zelf zal alles van de lagere ervaring overschrijven wanneer we compleet zijn in de versmelting van het lagere en Hogere Zelf.

Melancholie vs Rouwen om het Oude Zelf

Als je een gebrek van passie ervaart, of je voelt dat je iets mist, mag je het verlies ervaren van het oude Zelf. Het kan intens worden als we diep in/naar deze versmeltingsequenties met de Hogere rijken verhuizen. We onthechten ons van wat we waren, doch het Hogere Zelf voelt levendig anders; krachtig, Pure Goddelijke Liefde en Radicaal Nieuw.
Sommigen mogen in/naar een depressie vervallen als zij druk bezet zijn met het verstand, het ego of de emotionele oordelen over het verlies van het oude Zelf, of de geassocieerde isolatie, lusteloosheid, of de eentonigheid. Werk door deze lagere niveau constructies heen; onthecht van hun overlevingsinstincten om de dingen te maken zoals zij gewoon waren te zijn. We kunnen niet hercreëren wat was; voorwaarts gaand naar de Goddelijke onthechtingfase vergt moed en vertrouwen van het Hart, niet het verstand.

Wanneer je onthechting van de externe werkelijkheid als een stimulans voor je ervaring bereikt, ga je een staat van Goddelijke melancholie binnen. Het is een prachtige fase in het Ascentieproces, omdat je getuige zult zijn van je eigen Zelf-realisatie, een Zelf-bekrachtiging wat niet gevoed wordt door, of gevalideerd wordt door, de externe wereld (en dat omvat de assistentie van het Hogere rijk). De stilte binnenin de leegte creëert een verlies-gat tussen het oude Zelf welke aan het ontbinden is en het nieuw Zelf dat volledig binnentreedt. Begrijp dat dit nodig en krachtig is voor je proces.
Wanneer het gat tussen het oude Zelf en het nieuwe Zelf voor sommigen te frustrerend wordt, mag het overgaan in/naar een depressie. Dit is omdat zij er vanuit het geestesniveau mee omgaan, in plaats van te begrijpen dat de toegangspoort doorheen het Hart is, doorheen Onvoorwaardelijke Liefde – zelfs liefde voor de frustratie. Wanneer het verlies-gat ongemakkelijk begint te worden, is dit wanneer de echte zuivere lessen tevoorschijn kunnen komen. Zuivere lessen van Zelfacceptatie, Zelfvertrouwen en Zelfrealisatie kunnen zich presenteren.

Het is tijdens de melancholie, de Goddelijke onthechting van de lagere werkelijkheid, dat het Hogere Zelf een kans heeft om de levensstroom over te nemen en het lagere bewustzijn te herschrijven in uitlijning met het ware Zelf. Het staat toe voor de kans om wat voor waardigheidskwesties, Zelf-liefde kwesties, frustraties van de lagere werkelijkheid dan ook te transmuteren, en kan leiden naar goddelijke neutraliteit als je leert om die leegte te omhelzen en oké te zijn met de diepe overgang die zich voordoet in de expressie van jou.

Moderne Grot Tijd

In het verleden, zouden de Meesters in/naar grotten gaan, in diepe meditatie of langdurig vastend om in/naar die staat te geraken van de ultieme onthechting van de externe werkelijkheid. De oude leringen vertelden ons dat wij alles op moesten geven om verbinding met het Goddelijke te ervaren; het ging gewoonlijk over het opgeven van de materiële dingen en een complete overgave van alle externe gehechtheden.

Nu in deze moderne toepassing van Ascentie, hebben wij met veel meer factoren te maken. De ervaring van in staat te zijn van het hanteren van je lagere werkelijkheid en je hogere werkelijkheid tegelijkertijd, van een staat van stilte binnenin, is krachtig. Voor sommigen betekent het loslaten van het oude Zelf een verandering van baan, verandering van vrienden, of verandering van locaties, in de geavanceerde stadiums van Ascentie gaat de externe werkelijkheid echter geen invloed hebben op het tevoorschijn komen van het Gechristende Zelf. Totale overgave aan de grotere dienstverlening. Alles voelt aan zoals een meditatie, een heldere droom, een multidimensionale rotatie, ondertussen door 4D heengaand. Zegeningen aan diegenen die dit accepteren en het Nieuwe Licht in dienstverlening aan iedereen vasthouden. Onze moderne grot is de tastbare realisatie van Bron-als-Zelf; het Universum van onze eigen energiegebieden sturen nieuw Licht voort. Direct een privé omgeving van sterrenstof en onderlinge verbonden Eenheid.

Wij projecteren nog steeds holografisch onze aanwezigheid in/naar dit rijk, echter, vele Hogere Zelven zijn versmolten in/naar de OverZiel agenda. Vele Overzielen hebben een nieuw niveau van bewustzijn bereikt, een nieuw niveau van dienstverlening. Je mag deze verschuiving bespeurd hebben, alsof er iets nieuws beschikbaar was, alsof er iets anders gaande is. Het is belangrijk om op het moment in het Hart te blijven en niet te focussen op het geestesniveau begripsvermogen. Wij belichamen niveaus van de Opperste Schepper Zijnheid die een gloednieuwe ervaring voor het lichaam en het lagere Zelf zijn. Het voelt anders aan dan de oude werkelijkheid. Neem dit waar, voel dit. Jouw reis is jouw eigen unieke creatie; houd de grot in ere – de focus op de stilte – wanneer en hoe je dat ook maar kunt.

Bereidheid om te Ervaren – en Gebalanceerd Blijven

Zoals met elke van deze nieuwe ervaringen, is het onze bereidheid om de ervaring te hebben, om het te verankeren, en om de oude Licht dynamica te transcenderen wat de collectieve vooruitgang versnelt. De Hogere rijken – wij – houden consequent de binnenkomende energie en onze bekwaamheid om steeds meer en meer te hanteren in de gaten en modificeren hen. Klaarblijkelijk hebben wij dramatische niveaus van Meer in de laatste paar maanden ervaren.
De energie zelf is de mensen momenteel aan het pletten – velen van ons ervaren uren van immobiliteit. Geen ziekte of disharmonie binnenin het lichaam, eerder diepe herschrijvingen van het bewustzijn versterkt door de huidige energiegolven. Het kan intens zijn voor het lichamelijke voertuig als kristallijne structuren de deeltjes van je oude zijnheid herschrijven. Momenteel hebben we code activeringen in de beenderen, dus mogen jullie je de ene dag flexibel en actief voelen, en tamelijk langzaam de volgende. Wederom, dwingt het ons om aldus aanwezig te zijn bij deze prachtige energieën van 2015. De transformatie van het bewustzijn en het transformeren van het fysieke tegelijkertijd. Briljant. Ook op sommige dagen uitputtend.

Om capabel te zijn van getuige te zijn van deze evolutie in/naar het werkelijke Schepper zijnheid en dit te ervaren – op een bewuste manier – is prachtig. Probeer niet verloren te raken in de eigenaardigheden van de energie of de ervaring zelf. Het is miraculeus om dit te ervaren. Als je gefrustreerd bent met de verlies-gat fase, de passage van melancholie, begrijp dan, totdat je vrede vindt met de Aanwezigheid van Goddelijke Liefde, je niet in staat bent om voorwaarts te gaan. Het is doelgericht – een test van alles en nog wat – omdat we onze ware Meesterschap en deze hogere staten van Goddelijke Liefde niet kunnen omhelzen zonder het ego-verstand, de lagere emoties over te geven.
Het Lagere Zelf mag vragen, “Wat gaat er met mij gebeuren als ik toegeef aan deze Hogere Staat? Zal ik erin verloren raken? Ben ik in staat om terug te komen, om hier te zijn – en daar?”

In het kort, het zijn jouw keuzes van moment tot moment wat jou toe zal staan om de versmelting te ervaren zonder uit het centrum gedraaid te worden. Het is één ding om over Ascentie te praten en te lezen, en tamelijk iets anders om volledig een nieuwe staat van bewustzijn te belichamen.
Bovendien met dit nieuwe niveau te Zijn, en oké te Zijn met de sensaties/openbaringen ervan, kunnen wij integreren met gereedschappen die in het moment helpen – en je unieke ervaring complementeren. Reset vaak met de Schepper Ademhaling. Lijn je gebieden opnieuw uit om de uitbreiding en het magnetisme te accommoderen. Gebruik geen substanties die je bewustzijn of energie wijzingen; laat de organische activering zich ontvouwen. Wanneer jij je overweldigd voelt door de nieuwe sensaties of visies, deel je ervaring met je Hogere niveaus. Vraag om hulp, maar ben specifiek met het identificeren waar je hulp bij nodig hebt (het helpt om angsten te identificeren en wat het geaarde Zelf kan doen om te helpen). Krijg een boodschap. Neem een bad (de blootstelling aan water is zeer ondersteunend). Ga een wandeling maken. Doe aan yoga. Beweeg de energie of het hoopt zich op en veroorzaakt disharmonie. Creatieve expressie. Laat de vreemdheid, vreemdheid zijn, en weet dat het een fase is, niet het definitieve product. Haal adem. Heb Lief. Ben.

De versmeltingsequenties nemen het welzeker over, en zij kunnen zich zonder aankondiging presenteren nadat de eerste fase verankerd is, om ons onze uitlijning met de Bron te laten zien. Als je in de ‘niets werkt’ fase bent, en gefrustreerd raakt, schenk aandacht aan het melancholie gedeelte van dit artikel. Je moet oké zijn met de Goddelijke Aanwezigheid voordat je de goddelijke Aanwezigheid belichaamd. Vrije wil wordt op alle niveaus van het ascentieproces in ere gehouden.
Wanneer je vertrouwd raakt met de sensatie van absolute Aanwezigheid, en de versmelting van het bewustzijn met je eigen Ware Multidimensionale Zelf en diens hogere handelingen van dienstverlening accepteert, neemt de fysica van pure Liefde het over. Een hogere vibratie in het Hartcentrum, de energiegebieden, trekt meer van hetzelfde aan. Dit is waarom onze intentie geweest is om dienstbaar te zijn als een zuivere buis van de echte Ascentie. Een schone, heldere, buis. En het stromen voelt aan zoals een brandspuit – de sluizen van je centrale Zon openen wijd om het Licht te accommoderen.

De uitbreiding in/naar het kosmische Hart van God, de staat van absolute Aanwezigheid, zal een hunkeren in beroering brengen, een diepe gecodeerde cellulaire herinnering van belichaming. Je zult die staat van onthechte stilte in/naar de volgende fase nemen van de multidimensionale versmelting van het Eenheidsbewustzijn. Ondertussen is het veilig om deze sensaties te verkennen en sequenties te vermengen, de zuivere Bron Aanwezigheid. Kortwiek iedere vreemde afleiding, vereenvoudig waar dat mogelijk is. Creëer, in prachtige privé expressies. Verlicht-aard je waarnemingen en inzichten. Ondersteun het lichaam bij diens overgang, en vermijd het opnieuw aansluiten bij oude omgangsmechanismes, aangezien zij in dit tijdsgewricht leed voorzaken. De koninkrijken, elementalen en Gaia stralen codes en frequenties uit om deze transformationele fase te ondersteunen – ben in de natuur, ben vreedzaam, laat het op gang komen.

In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen – Deel 2

18 Mei 2015

Zegeningen Geliefde Lichtstam,

Deze lineaire week markeert mijn driejarige jubileum in Mount Shasta. Het is een schitterende, uitdagende en openbarende relatie geweest, en IK BEN diep vereerd om deze Toegangspoort (weer) te dienen. Ik zal op 21 Mei op de berg zijn voor Toegangspoort voorbereidingen, voel je vrij om je met me te verbinden op de hogere vlakken als wij ons openen voor de kosmische trigger van 23 Mei. IK BEN er zeker van dat velen van jullie de versterkingen van de invoer van de afgelopen weken integreren. Het was een stap om ons gereed te krijgen voor het volgende weekeinde, dus laten we allemaal gecentreerd en gefocust blijven op de hogere niveaus van vrede. De Lyrianen (Lyrans – in het engels uitgesproken als Lion met een R, de katachtige mensen) hebben zich aangemeld om te helpen met deze kosmische trigger. Je mag je jouw verbindingen met Lyra (Lier) en hun hoog-niveau poortopzichter vaardigheden tijdens deze passage herinneren. Zij zijn bekwaam in het hanteren van parallelle werkelijkheden, en ik voel dat dit overzichtelijkheid zal verstrekken, en misschien gemak, terwijl we tussen werelden in lopen.

De Ervaring van de Zuivere Aanwezigheid

Het belichamen van je Ware Zelf staat je toe de overgang en de flexibele aard van de werkelijkheid rondom ons heen waar te nemen. Velen zullen de AHA momenten ervaren als de boodschappen van de laatste decennia de context van theoretische/voorspellende intel verlaten en jullie wakende, tastbare bewustzijn binnengaan. 3D is voor jaren afwezig geweest, en nu is de hogere-trilling collectieve gewaarwording aan het inhalen. De energieën die naar de planeet toekomen ondersteunen die verwezenlijking, en nu krijgen wij een gevoel van hoe gefabriceerd de externe werkelijkheid is. Uit de theorie vandaan, in/naar de onderlegde collectieve ervaring. De vertragingsfactor tussen 4D en 5D is ook aan het afbreken, wat het waarom is dat zovelen zich buiten-het-lichaam voelen, buiten-de-wereld. Haal adem, we zitten allemaal samen in deze verrukkelijke vermeng-ervaring.

De collectieve constructie van de illusie, welke doorgaat te lopen op de automatische piloot als een gecocreëerde keuze, brak uiteen wat verschuldigd was aan de belichaming van de hogere frequenties door diegenen op het Ascentie traject. Hoe meer bewustzijn diepgaande niveaus ervaart van Licht en de kosmische verenigde staat van zijnheid – en in staat zijn om het te handhaven/integreren – hoe sneller het verhogen van het collectief ontvouwt, door de standaard instelling van de fysica. Hogere Vibratie in stand houden = het automatische verhogen van de collectieve werkelijkheden. Tussen de banden van zuiver fotonisch Licht steken wij over als een zonnesysteem, de bekwaamheid van de Ascentie stam om hogere staten van bewustzijn te belichamen, en de vermenging van het bewustzijn in de lagere 12 dimensies, hebben een volmaakte storm van Ascentie dit jaar.

De Schepper Ervaren: Liefde boven drukte/actie

Wanneer je in staat bent om in evenwicht te zijn binnenin de stilte en je herverbindt met je hartcentrum als een Bron centrum, verhuis je verder naar de verhoogde staten van het Eenheidsbewustzijn. Eenheid in deze fase is dat je de Wij van je Multidimensionale Zelf wordt. Het zal zeer anders aanvoelen dan de Verenigde sensaties van eerdere fasen. Als de multidimensionale vermengingsequenties meer frequent worden, meer krachtig, en meer duidelijk, begin je creatieve expressies, intuïtieve informatie, en activiteiten te ontvangen welke in uitlijning zijn met het nieuwe ware Zelf.

Merk alsjeblieft op dat dit geen drukte fase/fase van actie is, het is een openbarende fase en moet als eerste waargenomen worden. In plaats van impulsief de stimulatie van ideeën te volgen, her/erken dat al deze creaties een verenigd gebied van gedachten zijn. Het is geen 4D, dat is een vroegere ervaring van verbinden met de noosfeer van Gaia. De 5D vermenging daagt je concepten van de werkelijkheid en de comfortzone uit. Het is stimulerend om de collectieve geest van je ware Zelf te ervaren.

Begrijp dat het de lagere niveaus zijn die de energie in/naar drukte/actie willen keren. De oude werkelijkheid was zeer druk. Het was zeer onderlegd in de drukte, en die drukte was gehecht aan je waardigheid, je zelfwaarde. In het Nieuwe Licht gaat dienstverlening niet over het doen, het gaat over het voort verwelkomen van unieke expressies. Niemand is geïnteresseerd in het hercreëren van wat in het verleden gedaan werd, en terwijl wij nog steeds externe werkelijkheden ervaren die gebaseerd zijn op het lineaire plannen of de lineaire agenda’s, is er een Goddelijk tevoorschijn komen van het nieuwe bewustzijn dat gebaseerd is op creativiteit. Creativiteit zonder een actieplan.

Sommigen zouden kunnen aarzelen tussen het voelen van de vermenging – de kosmische geestelijke-versmelting van jou en je Hogere niveaus – en het er iets mee willen doen. Sommigen mogen de impulsen van deze fase interpreteren als een grandioze missie, of een aansturing om duizenden mensen met je dienstverlening te bereiken. Dit veroorzaakt disharmonie als je Ascendeert (twee werkelijkheden in conflict binnenin een lichaam), dus zal je terugkeren naar de voorafgaande fase om de stilte te ervaren en opnieuw uit te lijnen. De leegte — de Zuivere/Pure Aanwezigheid — omvat niet wat voor oordeel of gehechtheid dan ook aangaande wat er aan het gebeuren is in het externe, vandaar het verlies van drukte/actie. Begrijp dat om compleet te vermengen, om dimensies te transcenderen, je door de energetische barrière tussen de torusvelden/gebieden van 4D en 5D moet gaan. Dat is niet overdwars zonder een zuivere intentie, zuivere vrede en zuivere Liefde. Al je dimensionale expressies zijn/worden verenigd via de sterrenpoort van je Hart. Geef het de aandacht en intentie dat het verdient.

Wanneer je leert om de diepe vrede die verkregen is toe te passen in de melancholieke fase naar de nieuwe fase van het creatieve Zelf, zal je Hogere Zelf/Hogere niveaus erop staan en jou aansturen om je op een gloednieuwe manier tot uitdrukking te brengen. De lagere niveaus van de geest, ego of emoties zullen er niet bij betrokken zijn. Zij mogen terugduwen tegen de overname van het Hogere Zelf, echter, dit is onze evolutie.

Dit is waar wij op de kaart zijn, geliefden. De zuivere, ware Ascentie; één wordend met onze Zonne Kosmische Gechristende staat van zijnheid. De planeet niet verlatend, hoewel het hogere Licht je jouw laat voelen alsof je aan het verdwijnen bent, hoewel je Hogere Zelf compleet anders aan mag voelen van het oude Zelf (oude geloven/overtuigingen). Oordeel de mensen niet die op een ander niveau zijn, en sleur hen niet tegen hun wil in/naar een nieuwe werkelijkheid, belichaam liever deze Zuivere Verenigde staat van de Bron en laat het vermengen/werken door je aanwezigheid, om de collectieve werkelijkheid te ascenderen. Sommigen van ons belichamen het eerst, dat betekent niet dat wij het collectief in de steek laten. Begrijp het verschil.

De Samenhangende Creatie van onze Werkelijkheid

De Schepper fase onthult hoe wij direct creatie beïnvloeden. Sommigen van ons ervaren dit als wij uit een meditatie of droomstaat vandaan komen; wij nemen een schone lei waar, of een witte kamer, en kijken dan naar de externe werkelijkheid en dat het zichzelf rondom ons heen opbouwt. Je mag de muren waarnemen, de meubels, en dat alles rondom jou opnieuw materialiseert. Ik zie deze binnenkamers evenzo op Shasta; de bomen en de natuur zelf moeten zich rondom mij heen herconstrueren. Begrijp dat het meer is dan het heldere-met-de-ogen-gesloten ervaring. Terwijl de niveaus van Licht enorm helder worden (de pijnappel en het DNA kunnen meer Licht hanteren), krijgen we nu glimpen in de architectuur van onze werkelijkheden. Dat geeft ons de kracht om in uitlijning met het Nieuwe Paradigma, en een directe boodschap om deze Belichaming direct te ZIJN te creëren.

Dit geeft ons een representatie van hoe flexibel onze externe werkelijkheid is, hoe collectieve overeenkomsten in onze werkelijkheid manifesteren, en hoe wij aan het verhuizen zijn in/naar een diep begrip van ons bewustzijn en diens bekwaamheid om onze externe werkelijkheid te beïnvloeden. Wanneer we zeggen wij creëren onze eigen mysterie scholen in onze eigen levensstroom, is dit het waar wij over spreken. Deze onthullende fase neemt de pakkende zinnen en modewoorden en keert hen in/naar deze diepe diepgaande realisaties van wat de Schepper als vorm tot uitdrukking brengt, en wat het verenigde bewustzijn in de vibratie van Liefde, werkelijk betekent.

Dit is jouw directe invloed in deze Nu fase van de Ascentie: het belichamen van de niveaus van Licht Intelligentie, zuiver Bron Licht. Deze niveaus van Licht mogen de constructie onthullen, de kaarten, de witte kamer dromen, de nieuwe gebieden van Licht; de uitdaging is om het Hogere Zelf te laten vermengen en het over te laten nemen. Het onderlegde Zelf kan niet in/naar een nieuwe zijnheid morfen met het geestesniveau dat probeert om de situatie te controleren. Dus gebruiken wij de Hogere Intelligentie, peilen onze reis zo goed als we kunnen, gebruiken de aansturing en gereedschappen die voor ons beschikbaar zijn, en blijven uitgelijnd in onze Ascentie kolom, torusgebieden, en Zonne Hart Centrum.

Psychologische Uitval

We hebben de psychologische uitval van de Verschuiving vaak aangehaald, omdat het een bezorgdheid was toen wij deze fase raakten, dat vele geesten niet in staat zouden zijn om wat er zich aan het voordoen was juist te interpreteren. De energetische combinatie van de spirituele bezigheid en het fotonische bombardement kan verwarring binnenin de hersenen veroorzaken. Nogmaals, dit is waarom de stilte, de eentonigheid van de leegte aldus belangrijk is omdat het de bekwaamheid demonstreert om de vrede en de onthechting van het Meesterschap te handhaven. Het leert ons ook ongelooflijk geduld met onszelf en de externe werkelijkheid.

Het Ascenderende Hogere Zelf is niet geïnteresseerd in overleving, je werk of je sociale leven. Het is alleen geïnteresseerd in het dienen van de agenda van de OverZiel van diepgaande niveaus van Liefde te verankeren – zuivere Bron Intelligentie – in/naar dit rijk. Allen van ons die in niveau omhoog gingen tijdens deze Equinox doorheen de Bloedmaan Verduistering toegangspoorten gedurende de laatste paar jaren, worden Zelf-verwezenlijkend. Het voelt onverwachts prachtig en – anders. Het wordt iets nieuws, iets onverwachts. De technische details verstrekken begrip van het proces en wat het zal doen met het lichaam, echter de ervaring – de volledige bewuste ervaring van het bestaan in veelvoudige werkelijkheden – is in het oog springend. Natuurlijk is het bizar in sommige momenten, omdat ons Meesterschapjaar van 2015 de activering van de OverZiel niveaus in/naar een nieuwe dienstverlening openbaart. De hoogste mogelijkheden in ieder moment, geliefden. Als jij je sterk en gecentreerd genoeg voelt, roep dan de hoogste mogelijkheden voor je hogere dienstverlening als een belichaming voort en ga uit de weg.

Wat is echt, Wat is nu

Er zijn net zoveel werkelijkheden en versies van de waarheid als er mensen zijn. Eenheid in Goddelijke Liefde eert, respecteert en heeft neutraal mededogen over wat het externe ervaart onthecht. Het eert ook wat je innerlijke werkelijkheid is of waar het niet tot toe in staat is. Begrijp dat de Zonne Kosmische Gechristende staat van zijnheid alles-verterend is. Niets van het oude Zelf zal overblijven behalve een holografische projectie van de levensstroom dat zich verenigd heeft met de hogere rijken van het bewustzijn. Velen krijgen een voorproefje van dat niveau, sommigen zijn er bang van. Alle keuzes worden geëerd, geliefden. Gebruik de Goddelijke Neutraliteit meditatie om je gehechtheid aan uitkomsten te ontbinden/op te lossen.

Precies nu, en tijdens de volgende paar maanden, is het onze pure focus om zoveel als mogelijk is in niveau omhoog te gaan, zelfverwezenlijking en zelfbekrachtiging zo vaak als mogelijk is te ervaren, en neem het volle voordeel van de kosmische triggers in plaats van de hoogste uitkomst voor de ascentie van het bewustzijn te creëren. Het raakt ieder moment helderder en uitgebreider, geliefden. Dit is niet langer meer een in steen uitgehouwen Ascentie, het is een levendige Wat anders kunnen we ervaren Galactisch streven.

Het werk van het creëren van een ruimte voor anderen om in/naar hun Ascentie te stappen, wanneer het ook maar is dat zij gereed zijn, werd al voltooid. De toegangspoorten zijn open, zij hebben zich verenigd met de hogere rijken, en dat is waarom wij deze hogere staten van bewustzijn en meer heldere niveaus van Licht ervaren. Dit is een passage om aanwezig en creatief te zijn op een persoonlijk niveau. Fundeer/aard de energie door je eigen unieke expressie. Brengt tijd door met je Schepper Zelf om de collectieve Ascentie te dienen.

Terwijl je verzacht in/naar de versmelting, voel je het uitruimen van het oude bewustzijn. Het is slechts een ertussenin staat; het oude Zelf beseft dat het platform voor de oude ervaring weg is, het heeft gekozen om naar 5D voorwaarts te gaan, en dan wordt het samenraapsel van de 4D (oude droomstaat) plotseling een wakende staat. Bizar, maar het is geen ander decennia hiervan. We zijn gewoon in een periode van aanpassing tijdens de multidimensionale versmelting. Probeer niet het prospect van het doel te verliezen terwijl je dimensies vermengd. Stel opnieuw in met de Schepper Ademhaling, of gebruik de Neutraliteit meditatie voor perspectief en het uitruimen van de oude werkelijkheden. Het werkt ook voor het collectieve opruimen, en alles dat wij kunnen doen om het collectief te dienen – om, als het erop aankomt, het voor iedereen gemakkelijker te maken – is altijd onze Dienstverlening geweest.

In Liefde, Licht en Dienstverlening,

Sandra
Met dank voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.sandrawalter.com/

Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved.

The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s