Monthly Archives: May 2015

Geen Verwachte Patronen Meer ~ 25 Mei 2015 / Brenda Hoffman

Standard

Tekst door Brenda Hoffman

image

http://www.LifeTapestryCreations.com

Dierbaren,

Zeer waarschijnlijk, vroeg je recentelijk om overgangshulp van je gidsen, engelen en vrienden wat tevergeefs leek te zijn. Want je wezen voelt weinig anders aan dan voorafgaand aan de Maart/April energie uitbarstingen.

Hoewel je enige blanke ruimtes in de tijd ervaren of opgemerkt mag hebben dat onbelangrijke wensen zonder weinig of geen inspanning gebeuren, ga je door je alledaagse leven te leven met een paar pieken van vreugde en vele dalen van lusteloosheid en kwaadheid.

“Waar is mijn vreugde?” is het refrein dat rondom de globe gehoord wordt. Zo is het dat je in/naar de Nieuwe Jij verhuist. Want inderdaad, de Nieuwe Jij is langzaam – langzamer dan waar je op gehoopt had, maar sneller dan dat wij ons voorstelden – aan het opstijgen vanuit de rommel van de 3D jij.

Misschien zal het je beter helpen deze fase, deze leegte te begrijpen als jij je herinnert hoe jij je voelde toen je overging naar een nieuwe school of verhuisde naar een nieuwe gemeenschap of baan. Eerst was je hyper-voorzichtig om ertussen te willen passen zo snel als maar mogelijk was. Je had geen vrienden van betekenis – slechts kennissen met de mogelijkheid van toekomstige vriendschappen. Je begreep je school, je baan of gemeenschap niet helemaal. Alles was een schone en eenzame lei terwijl jij je probeerde aan en er tussen te passen.

Aldus is het nu voor jou. Je bent niet langer meer van de 3D. Je verliet die gemeenschap permanent. Echter, je voelt je niet comfortabel in de 4D en daaraan voorbij. Je bent in een leegte van eenzaamheid resulterend in onverwachte – soms zelfs doorgaande kwaadheid. “Waar is mijn plaats? Waar is mijn wereld?” is je doorgaande schreeuw naar de Universums.
Je ben in/naar de Nieuwe Jij aan het groeien. Zou je verwachten in een paar dagen tijd totaal ondergedompeld te zijn in een nieuwe gemeenschap? Aldus is het nu voor jou. Je zult uiteindelijk diegenen vinden die zich met de Nieuwe Jij verbinden. Je zult je volledige rol ontdekken. Maar voor nu, maak je een belangrijke aanpassing waar niet op geanticipeerd werd door de 3D jij toen je deze overgang begon.

image

Je annuleerde je 3D wereld en hebt tijd nodig om je aan de Nieuwe Jij, de nieuwe rollen, een Nieuwe Aarde aan te passen.

Nooit eerder heeft wat voor groep dan ook een dergelijke wonderbaarlijke/schitterende taak, terwijl van een 3D lichaam zijnde, volbracht. Jullie hebben hetzelfde vele keren gehoord. Maar nu beginnen jullie het werkelijk te begrijpen. En jullie gaan inderdaad verder en sneller dan wie dan ook dacht – inclusief jullie – dat mogelijk was.

Natuurlijk, je wenst om precies te weten wat je nieuwe rol verantwoordelijkheden zijn, aldus je hen adequaat kunt volbrengen. Doch, alleen jij weet welke verantwoordelijkheden jij wenst te claimen. Jij bent de directeur/president/leider/manager van jou. Jij omschrijft de verantwoordelijkheden van jezelf en je veelvoudige segmenten. Alles is voor jou gereed om dat aldus te doen. En aldus zal je dat – in jouw tijd.

Er is weinig reden om tegen de Universums, je engelen of wie dan ook te schreeuwen over deze leegte, want jij creëerde het om je naar behoren aan de Nieuwe Jij aan te passen. Jouw leegte zou een paar dagen of weken kunnen duren. Het is niet van belang voor de Universums noch voor welke entiteit dan ook met uitsluiting van jou.

Zou je een doorgaande stroom van buren of vrienden in je nieuwe woning of op het werk willen hebben die je aandacht opeisen voordat je de tijd gehad had om fysiek uit te pakken en je aan te passen? Aldus is het nu voor jullie. Jullie geven jezelf tijd alleen om aan de Nieuwe Jij te acclimatiseren.

Voor sommigen, betekent dat het uittesten van je nieuwe President Directeur vaardigheden binnenin uiteenlopende segmenten, dimensies of frequenties. Voor anderen, het verzamelen van jullie gedachten en het adresseren van enige beperkende angsten. En voor nog weer anderen, volledige onderdompeling in de Nieuwe Jij met alles dat het omvat inclusief een vreugdevol weten dat jij een geweldige President Directeur van jezelf bent.

Er is geen noodzaak om jezelf – of anderen – in/naar een plaats te forceren die nog niet juist is. Sta jezelf toe te stromen zonder je met anderen te vergelijken of je segmenten of wat voor deel van je wezen dan ook in/naar diens plaats te dwingen.

Dit is weinig anders dan de puberteit. Ongeacht hoezeer je ook grotere borsten wilde hebben of een dieper stemgeluid, je kon jezelf niet forceren in/naar dat wezen. De puberteit was een proces dat op natuurlijke wijze gebeurde zonder enige behoefte voor bezorgdheid – hoewel velen zich zorgen maakten, maar nu dergelijke gedachten idioot of grappig vinden.

Er is geen noodzaak om je superieur te voelen als jij je geacclimatiseerd hebt aan de Nieuwe Jij – want anderen zullen binnenkort volgen wanneer het voor hen emotioneel/fysiek veilig is om dat aldus te doen. En er is geen noodzaak om je zorgen te maken als jij je helemaal niet anders voelt van wat vorige week of de week daarvoor waar was. Je zult het wanneer het voor jou juist is om het aldus te doen.

De Nieuwe Jij kan niet in/naar het bestaan geforceerd worden. Het zal gebeuren – je bent werkelijk niet langer meer van de 3D. Je verliet de 3D met alle glorie zoals een vertrek met zich meebrengt. Nu ben jij je aan het aanpassen, erin te passen en aan het verschuiven in/naar de Nieuwe Jij – in de tijd en het tempo dat voor jou correct is. Een tijd/tempo dat niet versneld of afgewend kan worden.

Jullie hebben de Nieuwe Jij opgeëist – nu hoeven jullie louter erin te stromen. Ongeveer zoals dat waar is na het accepteren van een nieuwe baan.

Een nieuwe baan, woning of school vereist fysieke, emotionele en intellectuele aanpassingen. Jullie doen nu hetzelfde en meer. Sta jezelf toe om te zijn. Sta jezelf toe te stromen.

Velen van jullie denken dat als de President Directeur je meer informatie zou moeten hebben in plaats van slechts te stromen. Jullie wensen om tijdlijnen en een overzicht te hebben – zoals jullie dat in jullie 3D wereld deden. Jullie wisten dat jullie taak A moesten voltooien voordat taak B kon gebeuren.

In jullie nieuwe wereld, zou A + B gelijk kunnen staan aan C, F of Z. Er is geen lineaire opeenvolging waar je op kunt vertrouwen. Zulks is één van de grotere aanpassingen die jullie maken in deze leegte. Te weten dat het onverwachte het verwachte is. Te weten dat het verwachte niet langer deel uitmaakt van de Nieuwe Jij.

Jullie gaan hoog vliegen of doen dat al met alle soorten van nieuwe vaardigheden en avonturen. Geen waarvan past binnenin de 3D modelvorm waar jullie gedurende eonen in geleefd hebben.

Karma – een lineair perspectief – is niet meer. En vrees is aanzienlijk verminderd of verwijderd want je zou niet kunnen presteren, zoals je zult wanneer je eenmaal in/naar de Nieuwe Jij groeit, als vrees je dominante emotie was.

Jij bent vreugde. Vreugde in het nieuwe en vreugde in jou.

Aldus is het, dat jullie beginnen te genieten van het onverwachte zonder banden aan dat wat jullie gedurende de aardse eonen gekend hebben. Jullie keren terug naar het stromen van de Universums. Iets wat jullie gedurende eonen aan aardse levens buitengesloten hebben. Iets dergelijks zou niet mogelijk zijn als jullie je behoefte voor opeenvolgende en verwachte patronen zouden behouden.

Patronen zijn niet meer.

Zo zij het. Amen

In dankbaarheid en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Advertisements

Scheppen is grenzen stellen.

Standard

Scheppen is grenzen stellen ~
door fluisteralsjeblieft

Beste lezer, de energie voor komende dagen gaat voornamelijk over het creëren van ruimte voor jezelf, grenzen stellen en dieper aarden. Met het stellen van grenzen ben je duidelijk naar de ander en geef je inzicht in wie je bent en wat een ander van je mag en kan verwachten. Ik wens je fijne dagen! […]

Lees meer over dit bericht via deze link: Scheppen is grenzen stellen..

image

 

Aartsengel Michael ~ De Aanwezigheid van Nu ~ 22 Mei 2015 / Natalie Glasson

Standard

Channeling door Natalie Glasson

image

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Groeten en engelachtige Liefde breiden uit vanuit mijn aanwezigheid in/naar jullie wezen en jullie pad. Ik, Aartsengel Michael, ben aanwezig als een beschermer, een gids, een anker en verhoog de Goddelijke Wil van de Schepper binnenin jullie om te verzekeren dat de doelstelling van jullie ziel op de Aarde uitgevoerd wordt. Ik kom om nu bij jullie aanwezig te zijn als een expressie van de Schepper, aldus jullie aanwezig mogen zijn bij jullie zelf als een expressie van de Schepper. Mijn doel is eenvoudig en niettemin schitterend terwijl ik jullie aanmoedig om als één met de schepper te zijn, zowel bewust als onbewust met een krachtig weten van de waarheid binnenin jullie wezen.Er zijn vele stappen, paden en processen van ontwaking welke jullie naar grotere eenheid met de Schepper leiden, niettemin is er een focus die ik met jullie wens te delen om jullie verdere ervaring van de Schepper te ondersteunen. Ik nodig jullie uit om bij anderen aanwezig te zijn, hetgeen is om waarnemend en bewust te zijn van diegenen waar je mee spreekt en deelt, geef hen jullie aandacht terwijl jullie tegelijkertijd jullie zelf uitnodigen om de aanwezigheid van waarheid binnenin jullie wezen vast te houden. Ik nodig jullie uit om bij jezelf aanwezig te zijn, om de tijd te nemen om naar jezelf te luisteren, jezelf te observeren en met jezelf te delen, aldus aanwezig te zijn bij jezelf terwijl jullie binnenin jullie een alwetende aanwezigheid van de waarheid vasthouden. Het ontwaken van de aanwezigheid van waarheid binnenin jullie wezen kan gezien worden als het her/erkennen van alles en jezelf als de waarheid voorbij de illusies wat voorbij deze wereld is.

Om de aanwezigheid van waarheid binnenin je wezen te ontwikkelen mag je wensen om deze affirmatie te affirmeren: “Ik Ben Waarheid, ik sta mezelf toe om vrij van de illusie te zijn, eeuwig de Schepper erkennend.” Wanneer jij jezelf toestaat te resoneren met de affirmatie tijdens je rustige tijd en meditatie zal je de ontwakende energie binnenin je voelen, bespeuren en her/erkennen als een actieve aanwezigheid. Als jij je vertrouwen plaatst in de actieve aanwezigheid van de waarheid en de Schepper binnenin je wezen, zal je in staat zijn om je focus naar een plaats van waarheid binnenin jezelf brengen, aldus de wereld om je heen en binnenin jou vanuit deze ruimte bekijkend, voelend en wakker makend. Dit zal je aanmoedigen om voorbij de illusies te gaan die door anderen en jezelf gecreëerd werden, de waarheid van de Schepper toestaand om voor altijd aanwezig te zijn. Er is gewoonweg een vereiste om tijd door te brengen te verbinden in deze ruimte van waarheid binnenin je, dan zal je ontdekken dat je het als een actieve energie eeuwig draagt, waar je ook maar bent en wat het ook is maar is dat je doet, aldus ben je meer in staat om dienstbaar voor jezelf en anderen te zijn.

De ruimte van waarheid waar ik over spreek, wens ik te labelen als “Jullie Aanwezigheid van NU”. Jullie zijn je ervan bewust dat de tijd jullie aanmoedigt om voort te gaan en toch is er in waarheid alleen jullie huidige moment. Ieder huidig moment is gevuld met de energie van het Nu, wat betekent dat in ieder moment alles binnenin het Universum van de Schepper en op de Aarde bestaat. Er is geen ontsnappen aan, dat alles dat je bent en alles dat de Schepper is in ieder moment aanwezig, actief en bewust is. Ieder moment is niet stilstaand of levenloos; ontbrekende betekenis of ontbrekende Goddelijke Aanwezigheid, ieder moment is levend en gevuld met de Schepper. Binnenin ieder nu moment daar is een aanwezigheid, de aanwezigheid is de Schepper en toch is het concept van “Nu” ook gevuld met het levensvervullende en levengevende aspect van de Schepper. “Nu,” is geen moment in de tijd, het is gewoonweg de eeuwige aanwezigheid van de Schepper. “De Aanwezigheid van Nu,” betekent dat binnenin elk gefocust moment er een kans is om te verbinden met de uitgebreide aanwezigheid van de Schepper, wat een actieve aanwezigheid of manifestatie binnenin jou is wat tijdloos is.

Jij maakt deel uit van de krachtige aanwezigheid van waarheid en de Schepper wat nu aanwezig is binnenin je wezen. Je bent ook de bezorger en expressie van de krachtige eeuwige aanwezigheid van de Schepper. Je grootste doel en potentieel is om te geven, te verstrekken en het Universum van de Schepper alles dat de Schepper is in waarheid aan jezelf en anderen te presenteren als een tastbare energie of aanwezigheid welke geabsorbeerd en geaccepteerd kan worden, echter, het vereist niet om begrepen te worden. Het is alleen je mentale lichaam welke de behoefte en het verlangen bezit om de Schepper te begrijpen. Wij kunnen zien dat om de Schepper te begrijpen onmogelijk is en alleen maar meer vormen van illusie creëert. Acceptatie staat toe voor het begrijpen van de Schepper voorbij het verstand en het mentale Lichaam, de waarheid van de Schepper en het Universum om een aanwezigheid binnenin je wezen te brengen.

Wat ik werkelijk met jullie wens te delen is dat er een aanwezigheid binnenin jullie wezen is welke actief, levend en bewust is. Deze aanwezigheid is een aspect van wie je bent als een fysiek wezen en een innerlijk vlak wezen. Deze aanwezigheid is jullie toegangspoort naar het goddelijke stromen van de Schepper en straalt de waarheid van de Schepper met grote kracht uit. Het heeft de bekwaamheid om naar de waarheid binnenin je eigen wezen en binnenin anderen te luisteren, de schoonheid van de Schepper verlichtend om ruimte te geven aan diens verdere uitbreiding en aanwezigheid binnenin allen en op de Aarde. Deze aanwezigheid kan alleen her/erkend worden in het Nu Moment. Het is alleen in het Nu dat jij je kunt verbinden met deze aanwezigheid, jezelf aanmoedigend om het meer volledig en absoluut te ervaren. Om de Aanwezigheid van Nu,” te begrijpen is om het volledige Universum van de Schepper in één Cyclus van je ademhaling te begrijpen. Iedere nieuwe cyclus van je ademhaling biedt een nieuwe kans om alles te begrijpen dat de Schepper is, het tot uitdrukking brengend als een enkelvoudige vibratie, Licht en Liefde golf vanuit je wezen met de bekwaamheid van te verbinden met alles dat het begroet.

Ik wens een invocatie met jullie te delen om jullie verbinding en acceptatie te bespoedigen, wat in jullie hoofd of hardop gezegd kan worden om jullie in/naar een ruimte te leiden van diepere waarheid binnenin jullie wezen:

“Ik her/erken nu dit moment van mijn bestaan als alles dat er is. Ik her/erken dit moment als mijn Nu, gevuld met de overvloed, waarheid, Liefde, bewustzijn en alles dat de Schepper is. Dit moment is speciaal aangezien het mij de kans biedt om de Schepper en alles dat de Schepper is te erkennen als mijn metgezel binnenin mij. Een krachtige actieve aanwezigheid binnenin mijn wezen waar ik een deel van uitmaak, welke alle vormen van leven verzorgt/koestert en voorbij de illusie bestaat. Deze krachtige aanwezigheid heeft de bekwaamheid om de waarheid binnenin mezelf en anderen met gemak te zien, te voelen en te her/erkennen. Ik her/erken en verhoog nu deze bekwaamheid, het in mijn fysieke wezen en expressie aardend. Ik erken dat het in ieder huidig moment is, wat betekent dat ieder Nu moment ik de kans heb om me te verbinden met de krachtige aanwezigheid van de Schepper binnenin mij en het voort te bezorgen. Dit is mijn dienstverlening aan mezelf en allen, ik houd mezelf in ere voor deze krachtige dienstverlening. Dank je wel.”

Neem een paar diepe ademhalingen en sta iedere inademing toe om je aandacht dieper in je wezen te dragen, misschien in je hart, ziel of waar het ook maar is dat jij je gegidst voelt om aanwezig te zijn binnenin je wezen. Je staat jezelf toe om in dit moment gefocust te zijn, om gefocust te zijn binnenin je wezen en een actieve aanwezigheid van waarheid te zoeken wat je toe kunt staan en aan kunt moedigen om in/naar je volledige wezen over te vloeien. Oordeel jezelf of wat voor tijdstip dan ook alsjeblieft niet, dit is iets om je regelmatig op te focussen, jezelf toe te staan om je verbinding met de aanwezigheid van waarheid binnenin je te versterken. Dan zal je ontdekken dat het je metgezel is in iedere minuut van je dag, je wordt deze aanwezigheid en staat deze aanwezigheid toe om door jou heen te werken. Het is geen afgescheiden deel van jou, eenvoudig een veelomvattend deel van je waarheid en alles dat je bent.

Het is door uitoefening en focus dat jullie jezelf toe zullen staan om naar een plaats te gaan van grotere contemplatie en ervaring van dat wat ik aan jullie tot uitdrukking breng. Het proces van het her/erkennen van de “Aanwezigheid van NU,” zal jullie aanmoedigen te beseffen dat jullie eeuwig ondersteund worden; jullie leven is aldus vol en gevuld met alles dat jullie mogelijk nodig zijn, aangezien dit geboren wordt vanuit de grootsheid van het leven en het bestaan binnenin jullie. Het is eenvoudig jullie doel om dit in jullie eigen belichaming en werkelijkheid op de Aarde te projecteren, manifesteren en te reflecteren.

Met Liefde en in Waarheid,

Aartsengel Michael

In dankbaarheid en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.com

http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Hilarion: Groei Is aan het Plaatsvinden en een Verschuiving naar een Groter Besef Is aan het GebeurenMei 24-31, 2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana 

Standard

Channeling door Marlene Swetlishoff

image

http://www.therainbowscribe.com

imageGeliefden,

Er vindt een diepe uitlijning plaats binnenin jullie innerlijke zelf. Velen van jullie voelen zich alsof jullie weer terug bij af zijn, en dat jullie het proces van zuiveren en reinigen weer helemaal opnieuw moeten opstarten. Dit is niet zo en als jullie de gedachten kunnen observeren die door jullie heen komen, zullen jullie zien dat deze specifieke gespannenheid van het gedachteproces komt van een eerdere tijd in jullie levens. Wanneer jullie eenmaal dat onderscheid maken, zullen jullie deze veel gemakkelijker observeren en loslaten. Sommige van deze zijn jullie kernkwetsuren, diep vastgehouden in dit leven en welke jullie met jullie meebrachten vanuit voorafgaande levensspannen om in jullie huidige leven geadresseerd en opgelost te worden. Het mag onplezierig aanvoelen als jullie door dit proces heengaan, maar ben ervan verzekerd dat het de definitieve verlossing zal brengen en dat jullie spoedig door dit moeilijke portaal heen zullen gaan. Probeer een positieve focus te behouden gedurende deze tijd aangezien het werkelijk een grote prestatie voor jullie betekent wanneer het gezien wordt vanuit het hogere perspectief van jullie ziel.

Ben extra aardig en vergevend voor jezelf tijdens deze laatste reiniging. Vraag ons om te helpen je verheven en gefocust te houden op de hogere gedachten als je de dichtheid binnenin je voelt. Je weet nu wat je persoonlijk kunt doen om jezelf door deze tijd heen te krijgen als je de inventaris opmaakt van de methoden die je in je persoonlijke gereedschapskist draagt. Je bent hier geweest en hebt dit eerder gedaan – herinner je wat eerder voor je werkte en bezoek wederom deze methoden. Ben ervan verzekerd dat er een groter Licht dan ooit eerder gevoeld aan het einde van deze tunnel is. Er wordt onvoorwaardelijk en zonder oordeel van jullie gehouden door jullie Familie van Licht; het resteert voor een ieder van jullie om deze zelfde Liefde in jullie eigen begrip van zelf te incorporeren. Soms, kan ieder mens diens eigen ergste vijand en zwaarste takenmeester zijn. Groei is aan het plaatsvinden, Dierbaren, en een verschuiving naar een groter besef is aan het gebeuren. Het is allemaal goed in het eindresultaat. Houd deze kennis in jullie harten.
Laat jullie spirit ondersteund zijn door de kennis dat de spiraal van het leven immer naderbij beweegt naar een hogere uitkomst dan dat jullie eerst geloofden dat mogelijk was. Jullie zijn wonderen aan het creëren als jullie deze ervaring toestaan. Op diepere niveaus van jullie multidimensionale aard, zijn jullie de leraren die jullie moeilijk verworven kennis, wijsheid en ervaring aan anderen door het gehele Universum heen verkondigen. Er wordt naar ieder persoon die de strengheden van het leven op de planeet ondergaat gekeken als een held en heldin door alle tijdlijnen en dimensies heen. Terwijl jullie je op het hier en nu focussen, lijnen jullie verder uit met jullie ware goddelijke essentie, en meer van de geschenken die jullie naar deze wereld brengen ontvouwen zich en rijpen in hun potentieel. Hoewel het toeschijnt dat jullie stilgestaan hebben, aangaande de innerlijke niveaus, wordt er veel vooruitgang gemaakt terwijl verdere genezing binnenin jullie plaatsvindt.

Je weg door dit doolhof vinden is gemakkelijker dan ooit tevoren, want nu houd jij jezelf in ere voor de inspanningen die je gemaakt hebt in dit spel genaamd het leven op een fysieke planeet. Veel is er veranderd binnenin je perspectief en de wijsheid die je in dit en voormalige levens vergaard hebt floreert nu van binnenuit jou voort. Je weet nu dat jij de schepper van jouw werkelijkheid bent en dat jij je een andere en betere werkelijkheid kunt voornemen dan dat je voorheen geleefd en ervaren hebt. Het is allemaal aan jou om te beslissen en te bepalen hoe jouw leven zou moeten gaan. Je hogere ziel aspecten zijn enthousiast om met je te versmelten en er is een grote opwinding in de afwachting van deze gebeurtenis. Als jij je overgeeft aan deze metamorfose die aan het plaatsvinden is binnenin jou, wordt het leven op Aarde veel gemakkelijker te verdragen en te ervaren.

Je begint je langzaam te realiseren dat je leven veel prachtiger kan zijn dan dat je ooit gedroomd hebt dat het zou kunnen zijn. Als jij je herverbindt met je goddelijke innerlijke kind, verblijvend binnenin je heilige hartruimte, creëer je het leven van je dromen. Het is een leven gevuld met vreugde, vrede, genezing, voltooiing, succes en verwezenlijking. Het is aan jou hoe snel of langzaam je dit in/naar je ervaring brengt. Jij zit in de bestuurderstoel en al het leven werkt met en voor jou!

Tot volgende Week….

IK BEN Hilarion

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included. http://www.therainbowscribe.com

De Arcturiaanse Groep: Liefde is de Activiteit van Eenheid en Is de Basis van Alles dat Bestaat24 Mei 2015 / Marilyn Rafaelle

Standard

Channeling door Marilyn Rafaelle

image

http://www.onenessofall.com

Wij komen in Liefde om allen bij hun evolutionaire reis van herinneren te helpen.De wereld lijkt gevuld te zijn met krachtige beelden van zowel goed als kwaad in deze tijd — de dualiteit op diens beste en hoogste tot uitdrukking gebracht. Dit is omdat altijd verhogende energieën van Licht aanzienlijk de stabiliteit van alles gevormd van oude overtuigingen/geloven en concepten aan het beïnvloeden is. Verheug jullie dierbaren, want jullie zijn het die het zware optillen doen dat het wereldbewustzijn aan het veranderen is — het externe is altijd een reflectie van het innerlijke.

Langzaam maar zeker, komt een bewustzijn van Eenheid tevoorschijn. Steeds meer mensen worden intuïtief begeleid om de mensen, dieren, planten en het milieu van Gaia zelf te helpen op wat voor manieren dan ook die nodig schijnen te zijn. Een begrip van velen in Eén, wordt geleidelijk geboren wat op het onbewuste niveau begint en dan in/naar het bewuste besef verhuist.

Hogere dimensionale energieën dienen ertoe om de harten van allen te openen die gereed zijn, hen dieper verschuivend in/naar het besef dat ieder persoon, ongeacht de kleur van hun huid of de taal die zij spreken, alsook alle levensvormen, zijn in en van de Ene substantie en streven naar dezelfde dingen, in overeenstemming met hun niveau van begrip. Deze dingen zijn vrede, harmonie, overvloed, vreugde — alle zijn facetten van Onvoorwaardelijke Liefde, de Goddelijke essentie van alles dat bestaat, altijd aanwezig en altijd roepend.

Vaak is het alleen een ervaring van de één of andere voorkomende ramp die dit besef brengt naar diegenen die zich nog steeds stevig vasthouden aan een gevoel van afgescheidenheid, en kiezen om in witte torens van eigengerechtigheid en macht te leven, en die zichzelf zien als afgescheiden en beter dan iedereen om hen heen. Wanneer verandering voor deze mensen komt, verblijd je niet in hun zogenaamde “uit de gratie vallen” maar in het besef dat zij ook leren en evolueren, maar het op de “harde manier” doen.
De boodschap van vandaag gaat over Liefde, een onderwerp waarover gesproken is en welke bediscussieerd werd op alle niveaus in de gehele wereld. Een diep en waarachtig begrip van de Goddelijke aard van Liefde is onontbeerlijk voor de spirituele evolutie. Liefde is de activiteit van eenheid en is de basis van alles dat bestaat. Het is de lijm dat alle dingen bij elkaar houdt en wordt geïnterpreteerd en ervaren in overeenstemming met de staat van bewustzijn van het individu.

Bijvoorbeeld: Liefde, de verbindende energie tussen alle dingen binnenin het Ene Alomaanwezige Bewustzijn, wanneer geïnterpreteerd door onontwikkelde staten van het bewustzijn, zullen buitenwaarts als oorlog, verkrachting, misbruik en alle ervaringen van de dualiteit in afgescheidenheid manifesteren. De Ene is nooit veranderd, noch kon het ooit minder zijn dan wat het is. Het is de staat van het individuele bewustzijn alsook het overeenstemmende bewustzijn dat interpreteert en manifesteert hoe jij de wereld ziet en ervaart.

Een hoger gevoel van Liefde is bezig te ontwaken binnenin de harten van de mensheid. Liefde, de verbindende energie tussen alle levende dingen begint diepgaand meer ervaren en erkend te worden dan in de geloofsystemen van het verleden.

De meesten van jullie hebben levens waarin over het algemeen aan Liefde gedacht werd als iets tussen een moeder en kind, of misschien tussen vrienden of geliefden en vaak niet vrijblijvend. Liefde was meer van een ruilhandel en bijna nooit onvoorwaardelijk. Vaak was er weinig of geen liefde in huwelijken welke gewoonweg contracten waren welke voor twee landen of families gemak en veiligheid verzekerden. Voor diegenen van armere betekenis, representeerde het vaak een extra paar handen om het werk te doen.

Vrouwen werden vaker dan niet beschouwd onderhandelingchips of eenvoudige eigendommen te zijn, een middel voor een doel. Liefde kwam zelfs in het menselijke gevoel zelden het plaatje binnen. Wanneer romantische Liefde wel gebeurde, werd het regelmatig ontmoedigd of zelfs verboden als de vereniging niet voldeed aan de concepten en overtuigingen van diegenen aan de macht, zij het eenvoudige families of vorstelijkheden.

Er is zeer weinig begrip geweest van de echte aard van Liefde behalve voor de toevallige mysticus. Concepten gebaseerd op dualiteit en afgescheidenheid hebben het bewustzijn van de mensheid levensspanne na levensspanne geregeerd, Liefde alsook al het andere conditionerend en interpreterend op zeer beperkte manieren.

Liefde begint her/erkend te worden als veel meer dan eenvoudigweg een emotionele gehechtheid. Door de tijd heen probeerden diegenen van een hogere staat van bewustzijn om Onvoorwaardelijke Liefde via hun woorden en acties te openbaren, maar voor het merendeel waren de mensen niet in staat om dat niveau van bewustzijn te omhelzen. Jullie innerlijke werk is bezig een nieuw wereldbewustzijn het leven te schenken en de mensheid bereikt snel een bekwaamheid om over Liefde te leren en het te leven als de Universele en Onvoorwaardelijke Waarheid van Zijn, dat het werkelijk is.

Jullie zijn geëvolueerd en zijn nu gereed om de diepere waarheid van Onvoorwaardelijke Liefde als zijnde alles dat er is te accepteren en te integreren. Dit moet een bereikte staat van bewustzijn worden als je bedoeld bent om in/naar de hogere dimensionale energieën te verhuizen die in deze tijd tevoorschijn komen en beschikbaar zijn, hetgeen besef en uitoefening aan jullie zijde betekent. Jullie hoeven niet volledig deze staat van bewustzijn bereikt te hebben om voorwaarts te gaan, maar moeten wel de oprechte intentie hebben om dat te doen. De hogere dimensies zijn dimensies van Liefde en kunnen niet betreden worden terwijl jij je nog steeds vasthoudt aan een bewustzijn van afgescheidenheid met al diens bijbehorende oordelen en bekritisering.

De noodzakelijkheid voor Onvoorwaardelijke Liefde handelt zo nu en dan als een bemoeilijking voor het spiritueel gereed zijnde individu die niet in staat is om het idee te omhelzen van wat Onvoorwaardelijke Liefde werkelijk is. Het is mogelijk om Onvoorwaardelijke Liefde te hebben voor zelfs diegenen die in dichtere niveaus van besef leven wanneer het eenmaal begrepen is dat Onvoorwaardelijke Liefde geen acceptatie is van hun acties noch een verlaging in/naar hun niveau van bewustzijn.

Het is geen aantrekking tot of acceptatie van alles en iedereen ongeacht van hoeveel tumult zij ook mogen veroorzaken en noch is het een emotioneel verlangen om bij de persoon of plaats of ding te zijn hoewel dat er een onderdeel van kan zijn. Onvoorwaardelijke Liefde is erkentenis — de her/erkenning van altijd aanwezige Goddelijkheid binnenin alle dingen, zelfs wanneer het object er geen zier om geeft.

Onvoorwaardelijke Liefde betekent dat ieder persoon of iedere situatie waar jij je bewust van wordt, met nieuwe ogen gezien moet worden, wat op diens beurt het verstand traint om op nieuwe en hogere manieren te interpreteren. Begin een diamant in het hart van ieder persoon waar jij je bewust van wordt te visualiseren terwijl je door je dag heengaat. Maak van deze diamant een symbool dat de persoon diens aangeboren Goddelijkheid representeert, zelfs als je niet houdt van of respect hebt voor datgene wat zij representeren. Het nieuwe, de wereld, de dingen waar je over hoort of die je op TV ziet zijn allen kansen/mogelijkheden om te oefenen de wereld door erkentenis te zegenen.

Er moet op het één of andere punt een besef van eenheid in het wereldbewustzijn komen als het wil evolueren voorbij de dualiteit en afgescheidenheid, en jullie zijn de Lichtwerkers die ervoor zorgen dat het gebeurt.

Probeer oordeel los te laten, en de bekritisering van verschijningsvormen van angst, zorgen en ongerustheid dienen om hen een kracht te geven die zij niet hebben en wat voor illusionaire energie die zij wel hebben te bevestigen. Dit kan moeilijk zijn voor diegenen van jullie die het gewoon zijn om actief de negatieve kwesties van de wereld te bevechten in jullie zoektocht naar verandering.

Aan jullie wordt nu gevraagd om de volgende stap te nemen wat een loslaten is van weerstand, en een verhuizen in/naar Onvoorwaardelijke Liefde. Jullie verstand zal dit na een poosje accepteren hoewel het eerst ertegen in opstand zal komen, want het werd op andere manieren getraind.

Dit betekent nooit dat je geen petitie kunt ondertekenen, of de één of andere actie kunt ondernemen waartoe je gegidst wordt om te ondernemen. Het betekent wel dat je eerste actie er nu één wordt van Onvoorwaardelijke Liefde, hetgeen jou wel of niet naar een volgende actie mag leiden.

Bereik deze staat van bewustzijn en de volgende stap van je reis en je bent gereed.

Wij zijn de Arcturiaanse Groep

In dankbaarheid en liefde voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.onenessofall.com

Vertrouw Jezelf ~ Wij Doen Dat – 18 Mei 2015 / Brenda Hoffman

Standard

Vertrouw jezelf ~ Wij doen dat

Door Brenda Hoffman

image

Dierbaren,

Deze boodschap is voor diegenen die geloven dat zij achterop geraakt zijn; dat deze overgang geen actualiteit is of dat ze te moe zijn om erom te geven. Jullie zijn aldus door veel heen geschoven de laatst paar weken – door energieën die jullie slechts maanden geleden zelfs niet zouden hebben kunnen begrijpen. Nu zijn jullie aan het rusten.

Jullie zullen beter begrijpen wat er met jullie gebeurd is als jullie denken in termen van het leven schenken aan of van het rennen van een zeer lange marathon. Jullie hebben geen onmiddellijke energie om geen van beide ervaringen opvolgend te vieren. Jullie zijn een rustige periode nodig voordat jullie kunnen begrijpen dat jullie het leven aan een kind schonken of jullie marathon volbrachten. Aldus is het nu voor jullie.

Je voelt je alsof niets belangrijk of opmerkenswaardig is. Misschien ga je door met blogs en boodschappen te volgen op je computer of neem je een Nieuwe Aarde klas – niettemin lijkt alles saai en levenloos.

Jullie zijn de 3D cellen aan het afwerpen en hebben nog niet de energie om deze ruimtes te vervangen met Nieuwe Jij cellen. Dus voelen jullie je zwak en lusteloos. Niets doet ertoe anders dan dat jullie fysiek, emotioneel en spiritueel moe zijn.

Zoals gewoonlijk, zijn er sommigen die een beetje voor liggen op de meesten – zij zijn degenen van de Aarde die ermee beginnen om weer op te leven, om wederom interesse te nemen in het leven en hun overgang. Maar voor de meerderheid – zeer waarschijnlijk inclusief jij – is deze lusteloosheid louter een onderdeel van jullie bespoedigde overgang.

Misschien kan je nog niet geloven dat iets dergelijks zo is, maar spoedig zal je dat. Welnu, laat ons adresseren wat velen van jullie ervaren in de volgende paar dagen of weken.

Jullie zullen door jullie uitputting heen gaan. Jullie zullen het verschil binnenin jullie wezen opmerken. Niet met fysieke indicatoren – hoewel een paar van jullie verschuivingen op die manier zouden kunnen opmerken – maar met een verschil in jullie benadering van het leven. Dat wat je eens kwaad maakte zal een andere reactie produceren – en hetzelfde zal waar zijn voor de meeste van jullie emoties inclusief Liefde.

image

De energieën van Maart en April werden door jullie verzocht om jullie overgang te bespoedigen. Aldus hebben zij dat en aldus zullen zij dat.

Jullie baby is geboren. Jullie hebben jullie zware marathon volbracht. Jullie rusten louter voor een poosje voordat jullie je cellen toestaan om dramatisch te verschuiven.

Sommigen van jullie van de McDonald’s generatie hebben een ogenblikkelijke voldoening nodig. Iets dergelijks is niet mogelijk. Niet meer dan dat jullie een wilde horlepijp dansen onmiddellijk na het leven schenken aan of het volbrengen van een marathon. Jullie zullen beide doen wanneer jullie eenmaal gerust hebben, maar geen van beide is mogelijk wanneer je lichaam compleet uitgeput is zoals nu voor jullie waar is.

Sommigen van jullie vragen je af of jullie lichaam hol is, aangezien jullie 3D cellen verwijderd werden en nog niet vervangen werden (Dit is een bij wijze van spreken, want jullie cellen zullen overgaan, ongeveer zoals je bent binnenin het wezen dat je bent.) met Nieuwe Jij cellen. Dit is een stationaire fase. Je bent noch hier noch daar. Maar wanneer jullie eenmaal gerust hebben, zoals jullie nu doen, zullen jullie Nieuwe Jij cellen met meer energie ontwaken dan dat jullie je nu voor kunnen stellen.

Want jullie nieuwe cellen zijn niet alleen gehard genoeg om jullie 3D segmenten te dragen – zoals waar geweest is voor jullie cellen tot aan dit punt toe – maar ook om de totaliteit van jullie te verlichten (dat is het juiste woord). Om jullie te voorzien met de middelen en de kennis om tussen de dimensies, frequenties en de tijd te zweven.

Wanneer je dit zeer belangrijke ruststadium voltooid hebt, zal je beter begrijpen wat er gebeurd is. Deze informatie is nu waarschijnlijk van weinig interesse voor je, misschien zelfs niet geloofwaardig. Want alles dat je wenst te doen is te rusten en alle momenten van “Je kunt het doen! Je bent aan het uitbreiden. Jij bent de Nieuwe Jij.” wegschuiven. Net zoals de meeste moeders de gedachten van zorg te dragen voor een zuigeling en voor zichzelf onmiddellijk na de geboorte teveel vinden om over na te denken.

Duw jezelf niet in/naar de actie. Iets dergelijks is wat jullie gedurende eonen in de 3D gedaan hebben. Sta jezelf toe in/naar de Nieuwe Jij te zweven. Er is geen tijdsbestek waar je aan tegemoet moet komen. Er is geen werkgever, ouder, vriend, medewerker of goeroe die de zweep laat knallen en erop staat dat je iets NU doet.

Rust, ontspan en als je een drang voelt om toegang te verkrijgen tot sommige van je nieuwe cellen of te avonturieren voorbij je ruststadium dan is dat prima en goed. Maar weet diep binnenin je wezen dat je waarschijnlijk nu rust nodig hebt, en dat je zult weten wanneer het tijd is om uit je rustfase vandaan te gaan. Sta je innerlijke wezen toe om jou aan te sturen. Er is geen Universele goede tijd – alleen dat wat er recht voor je is. Iets dat jullie lang gehoord hebben, maar nu pas langzaam beginnen te erkennen.

Sommigen van jullie zijn angstig genoeg door jullie gebrek aan motivatie, interesse en/of ogenschijnlijke vaardigheidsset in vergelijk met anderen, dat jullie zullen proberen jezelf te forceren in/naar de plaats waarvan je voelt dat je ZOU MOETEN zijn. Een dergelijke actie zou voor niets zijn. Want je bent in een nieuw land met nieuwe gebruiken en nieuwe vreugdes. Sta jezelf toe dat te accepteren. Sta dan jezelf toe te stromen en zoals voor jou correct is te bewegen – en voor niemand anders.

Vertrouw jezelf. Wij doen dat.

Zo zij het. Amen.

Met dank voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com

Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Sandra Walter – Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen – Deel 1 van 10 Mei 2015 en Deel 2 van 18 Mei 2015

Standard

Sandra Walter

image

Belichaming: Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen – Deel 1
10 Mei 2015

Zegeningen Geliefde Lichtstam,

De laatste golf van 4-7 Mei zegende ons met een X-Vlam. Jullie mogen opgemerkt hebben hoe krachtig en intens de ZON aanvoelt, wat deels verschuldigd is aan onze afnemende magnetosfeer. De frequenties die door de ZON heen komen zijn wederom dramatisch veranderd. Verzeker je ervan om je Zonne opladende en starende activiteiten te balanceren met een geaard gevoel van het lichamelijk voertuig. Hoe meer je het Zonne Hart Centrum uitbreidt en versterkt, hoe gemakkelijker het zal zijn om de energie te balanceren. Alles komt naar het hart en de bekwaamheid terug om een buis te zijn voor de frequentie van Goddelijke Liefde. Altijd. Liefde = Licht = Goddelijke Intelligentie = een Universeel Herschrijven in uitlijning met de Goddelijke Perfectie. Hoe gezegend wij zijn om het zo bewust te ervaren.
We hebben een andere intensivering van 13-15 Mei, en wederom op de 23ste wat als een volgende kosmische trigger aanvoelt. Terwijl de toegangspoort datums van de afgelopen paar jaren consequent (meetbaar) de Zonne en Planetaire activiteit voorspeld hebben, is het onze pure dienstverlening om deze frequenties te verwelkomen, vast te houden en uit te sturen via de rasters van Gaia en het ontwaakte Menselijke Hart Raster. Dat is een dagelijkse uitoefening voor Poortopzichters en LichtDienaren; wij worden buizen voor het Gechristende Licht – en die dienstverlening neemt dit jaar een nieuw niveau aan. Poortopzichters, ik weet dat het meer uit het lichaam aanvoelt dan erin, terwijl wij tussen werelden inlopen. Vertrouw je nieuwe vaardigheden, laat de nieuwe dienstverlening stromen.

Nieuwe Geen-aanhechting

Samen met dit pad van Meesterschap, en het belichamen van de Kosmische Christus en de Hogere Niveaus van het Ware Zelf, omhelzen wij een fase van melancholie. Velen in het collectief ervaren dit gedurende verlengde tijdsperioden; ben duidelijk over die fase van Ascentie. Houd het niet per abuis voor een depressie. Depressie is een constructie wat het verstand, het ego en de emoties beïnvloedt en het kan je terughouden van de hogere staten van bewustzijn. Op het pad, verwijzen wij naar de hogere staat wat vele Meesters nastreven te bereiken; een staat van melancholie, pure geen-aanhechting, wat leidt naar Pure Aanwezigheid.
Het is ingewikkeld door de huidige energie, dat erop gericht is alles weg te wissen van het oude Zelf. Op het minimum, breekt het door de patronen en geloofsystemen van het oude Zelf heen om het hogere Ware Zelf te ervaren. Begrijp dat het doelgericht is. Deze staat van onthechting. Het mag ervaren worden als een lusteloosheid of een gebrek aan interesse in wat dan ook aan de buitenzijde. Het is een belangrijke stap in de Ascentie. Weet dat het niet de laatste stap is, het is een tussenfase wat dient om ons in aanraking te brengen met de Nulpunt Aanwezigheid.

Dit verstrekt de; in deze wereld maar er niet van sensatie. Wij zijn nog steeds in staat te functioneren in deze lagere werkelijkheden – naar het werk te gaan, te wisselwerken met mensen, onze opgelegde taken uit te voeren – hoewel wij niet gestimuleerd worden door de lagere werkelijkheid op de manier dat wij dat gewoon waren. De structuren die onderhouden werden door de lagere werkelijkheid hebben niet langer meer op dit niveau controle over de levensstroom.
Weet dat deze fase doelbewust is; het leert je Pure Aanwezigheid, als je de verandering omhelst die zich binnenin je bewustzijn voordoet. Het is prima om de veranderingen in het lichamelijke voertuig te ervaren, deze zijn op dit moment zeer sterk, echter de Verschuiving in ons bewustzijn, de uitbreiding van ons bewustzijn, is het doel. Het Ware Hogere Zelf zal alles van de lagere ervaring overschrijven wanneer we compleet zijn in de versmelting van het lagere en Hogere Zelf.

Melancholie vs Rouwen om het Oude Zelf

Als je een gebrek van passie ervaart, of je voelt dat je iets mist, mag je het verlies ervaren van het oude Zelf. Het kan intens worden als we diep in/naar deze versmeltingsequenties met de Hogere rijken verhuizen. We onthechten ons van wat we waren, doch het Hogere Zelf voelt levendig anders; krachtig, Pure Goddelijke Liefde en Radicaal Nieuw.
Sommigen mogen in/naar een depressie vervallen als zij druk bezet zijn met het verstand, het ego of de emotionele oordelen over het verlies van het oude Zelf, of de geassocieerde isolatie, lusteloosheid, of de eentonigheid. Werk door deze lagere niveau constructies heen; onthecht van hun overlevingsinstincten om de dingen te maken zoals zij gewoon waren te zijn. We kunnen niet hercreëren wat was; voorwaarts gaand naar de Goddelijke onthechtingfase vergt moed en vertrouwen van het Hart, niet het verstand.

Wanneer je onthechting van de externe werkelijkheid als een stimulans voor je ervaring bereikt, ga je een staat van Goddelijke melancholie binnen. Het is een prachtige fase in het Ascentieproces, omdat je getuige zult zijn van je eigen Zelf-realisatie, een Zelf-bekrachtiging wat niet gevoed wordt door, of gevalideerd wordt door, de externe wereld (en dat omvat de assistentie van het Hogere rijk). De stilte binnenin de leegte creëert een verlies-gat tussen het oude Zelf welke aan het ontbinden is en het nieuw Zelf dat volledig binnentreedt. Begrijp dat dit nodig en krachtig is voor je proces.
Wanneer het gat tussen het oude Zelf en het nieuwe Zelf voor sommigen te frustrerend wordt, mag het overgaan in/naar een depressie. Dit is omdat zij er vanuit het geestesniveau mee omgaan, in plaats van te begrijpen dat de toegangspoort doorheen het Hart is, doorheen Onvoorwaardelijke Liefde – zelfs liefde voor de frustratie. Wanneer het verlies-gat ongemakkelijk begint te worden, is dit wanneer de echte zuivere lessen tevoorschijn kunnen komen. Zuivere lessen van Zelfacceptatie, Zelfvertrouwen en Zelfrealisatie kunnen zich presenteren.

Het is tijdens de melancholie, de Goddelijke onthechting van de lagere werkelijkheid, dat het Hogere Zelf een kans heeft om de levensstroom over te nemen en het lagere bewustzijn te herschrijven in uitlijning met het ware Zelf. Het staat toe voor de kans om wat voor waardigheidskwesties, Zelf-liefde kwesties, frustraties van de lagere werkelijkheid dan ook te transmuteren, en kan leiden naar goddelijke neutraliteit als je leert om die leegte te omhelzen en oké te zijn met de diepe overgang die zich voordoet in de expressie van jou.

Moderne Grot Tijd

In het verleden, zouden de Meesters in/naar grotten gaan, in diepe meditatie of langdurig vastend om in/naar die staat te geraken van de ultieme onthechting van de externe werkelijkheid. De oude leringen vertelden ons dat wij alles op moesten geven om verbinding met het Goddelijke te ervaren; het ging gewoonlijk over het opgeven van de materiële dingen en een complete overgave van alle externe gehechtheden.

Nu in deze moderne toepassing van Ascentie, hebben wij met veel meer factoren te maken. De ervaring van in staat te zijn van het hanteren van je lagere werkelijkheid en je hogere werkelijkheid tegelijkertijd, van een staat van stilte binnenin, is krachtig. Voor sommigen betekent het loslaten van het oude Zelf een verandering van baan, verandering van vrienden, of verandering van locaties, in de geavanceerde stadiums van Ascentie gaat de externe werkelijkheid echter geen invloed hebben op het tevoorschijn komen van het Gechristende Zelf. Totale overgave aan de grotere dienstverlening. Alles voelt aan zoals een meditatie, een heldere droom, een multidimensionale rotatie, ondertussen door 4D heengaand. Zegeningen aan diegenen die dit accepteren en het Nieuwe Licht in dienstverlening aan iedereen vasthouden. Onze moderne grot is de tastbare realisatie van Bron-als-Zelf; het Universum van onze eigen energiegebieden sturen nieuw Licht voort. Direct een privé omgeving van sterrenstof en onderlinge verbonden Eenheid.

Wij projecteren nog steeds holografisch onze aanwezigheid in/naar dit rijk, echter, vele Hogere Zelven zijn versmolten in/naar de OverZiel agenda. Vele Overzielen hebben een nieuw niveau van bewustzijn bereikt, een nieuw niveau van dienstverlening. Je mag deze verschuiving bespeurd hebben, alsof er iets nieuws beschikbaar was, alsof er iets anders gaande is. Het is belangrijk om op het moment in het Hart te blijven en niet te focussen op het geestesniveau begripsvermogen. Wij belichamen niveaus van de Opperste Schepper Zijnheid die een gloednieuwe ervaring voor het lichaam en het lagere Zelf zijn. Het voelt anders aan dan de oude werkelijkheid. Neem dit waar, voel dit. Jouw reis is jouw eigen unieke creatie; houd de grot in ere – de focus op de stilte – wanneer en hoe je dat ook maar kunt.

Bereidheid om te Ervaren – en Gebalanceerd Blijven

Zoals met elke van deze nieuwe ervaringen, is het onze bereidheid om de ervaring te hebben, om het te verankeren, en om de oude Licht dynamica te transcenderen wat de collectieve vooruitgang versnelt. De Hogere rijken – wij – houden consequent de binnenkomende energie en onze bekwaamheid om steeds meer en meer te hanteren in de gaten en modificeren hen. Klaarblijkelijk hebben wij dramatische niveaus van Meer in de laatste paar maanden ervaren.
De energie zelf is de mensen momenteel aan het pletten – velen van ons ervaren uren van immobiliteit. Geen ziekte of disharmonie binnenin het lichaam, eerder diepe herschrijvingen van het bewustzijn versterkt door de huidige energiegolven. Het kan intens zijn voor het lichamelijke voertuig als kristallijne structuren de deeltjes van je oude zijnheid herschrijven. Momenteel hebben we code activeringen in de beenderen, dus mogen jullie je de ene dag flexibel en actief voelen, en tamelijk langzaam de volgende. Wederom, dwingt het ons om aldus aanwezig te zijn bij deze prachtige energieën van 2015. De transformatie van het bewustzijn en het transformeren van het fysieke tegelijkertijd. Briljant. Ook op sommige dagen uitputtend.

Om capabel te zijn van getuige te zijn van deze evolutie in/naar het werkelijke Schepper zijnheid en dit te ervaren – op een bewuste manier – is prachtig. Probeer niet verloren te raken in de eigenaardigheden van de energie of de ervaring zelf. Het is miraculeus om dit te ervaren. Als je gefrustreerd bent met de verlies-gat fase, de passage van melancholie, begrijp dan, totdat je vrede vindt met de Aanwezigheid van Goddelijke Liefde, je niet in staat bent om voorwaarts te gaan. Het is doelgericht – een test van alles en nog wat – omdat we onze ware Meesterschap en deze hogere staten van Goddelijke Liefde niet kunnen omhelzen zonder het ego-verstand, de lagere emoties over te geven.
Het Lagere Zelf mag vragen, “Wat gaat er met mij gebeuren als ik toegeef aan deze Hogere Staat? Zal ik erin verloren raken? Ben ik in staat om terug te komen, om hier te zijn – en daar?”

In het kort, het zijn jouw keuzes van moment tot moment wat jou toe zal staan om de versmelting te ervaren zonder uit het centrum gedraaid te worden. Het is één ding om over Ascentie te praten en te lezen, en tamelijk iets anders om volledig een nieuwe staat van bewustzijn te belichamen.
Bovendien met dit nieuwe niveau te Zijn, en oké te Zijn met de sensaties/openbaringen ervan, kunnen wij integreren met gereedschappen die in het moment helpen – en je unieke ervaring complementeren. Reset vaak met de Schepper Ademhaling. Lijn je gebieden opnieuw uit om de uitbreiding en het magnetisme te accommoderen. Gebruik geen substanties die je bewustzijn of energie wijzingen; laat de organische activering zich ontvouwen. Wanneer jij je overweldigd voelt door de nieuwe sensaties of visies, deel je ervaring met je Hogere niveaus. Vraag om hulp, maar ben specifiek met het identificeren waar je hulp bij nodig hebt (het helpt om angsten te identificeren en wat het geaarde Zelf kan doen om te helpen). Krijg een boodschap. Neem een bad (de blootstelling aan water is zeer ondersteunend). Ga een wandeling maken. Doe aan yoga. Beweeg de energie of het hoopt zich op en veroorzaakt disharmonie. Creatieve expressie. Laat de vreemdheid, vreemdheid zijn, en weet dat het een fase is, niet het definitieve product. Haal adem. Heb Lief. Ben.

De versmeltingsequenties nemen het welzeker over, en zij kunnen zich zonder aankondiging presenteren nadat de eerste fase verankerd is, om ons onze uitlijning met de Bron te laten zien. Als je in de ‘niets werkt’ fase bent, en gefrustreerd raakt, schenk aandacht aan het melancholie gedeelte van dit artikel. Je moet oké zijn met de Goddelijke Aanwezigheid voordat je de goddelijke Aanwezigheid belichaamd. Vrije wil wordt op alle niveaus van het ascentieproces in ere gehouden.
Wanneer je vertrouwd raakt met de sensatie van absolute Aanwezigheid, en de versmelting van het bewustzijn met je eigen Ware Multidimensionale Zelf en diens hogere handelingen van dienstverlening accepteert, neemt de fysica van pure Liefde het over. Een hogere vibratie in het Hartcentrum, de energiegebieden, trekt meer van hetzelfde aan. Dit is waarom onze intentie geweest is om dienstbaar te zijn als een zuivere buis van de echte Ascentie. Een schone, heldere, buis. En het stromen voelt aan zoals een brandspuit – de sluizen van je centrale Zon openen wijd om het Licht te accommoderen.

De uitbreiding in/naar het kosmische Hart van God, de staat van absolute Aanwezigheid, zal een hunkeren in beroering brengen, een diepe gecodeerde cellulaire herinnering van belichaming. Je zult die staat van onthechte stilte in/naar de volgende fase nemen van de multidimensionale versmelting van het Eenheidsbewustzijn. Ondertussen is het veilig om deze sensaties te verkennen en sequenties te vermengen, de zuivere Bron Aanwezigheid. Kortwiek iedere vreemde afleiding, vereenvoudig waar dat mogelijk is. Creëer, in prachtige privé expressies. Verlicht-aard je waarnemingen en inzichten. Ondersteun het lichaam bij diens overgang, en vermijd het opnieuw aansluiten bij oude omgangsmechanismes, aangezien zij in dit tijdsgewricht leed voorzaken. De koninkrijken, elementalen en Gaia stralen codes en frequenties uit om deze transformationele fase te ondersteunen – ben in de natuur, ben vreedzaam, laat het op gang komen.

In Liefde, Licht en Dienstverlening,
Sandra

Hoe Je Verstand te Verliezen Zonder Je Verstand te Verliezen – Deel 2

18 Mei 2015

Zegeningen Geliefde Lichtstam,

Deze lineaire week markeert mijn driejarige jubileum in Mount Shasta. Het is een schitterende, uitdagende en openbarende relatie geweest, en IK BEN diep vereerd om deze Toegangspoort (weer) te dienen. Ik zal op 21 Mei op de berg zijn voor Toegangspoort voorbereidingen, voel je vrij om je met me te verbinden op de hogere vlakken als wij ons openen voor de kosmische trigger van 23 Mei. IK BEN er zeker van dat velen van jullie de versterkingen van de invoer van de afgelopen weken integreren. Het was een stap om ons gereed te krijgen voor het volgende weekeinde, dus laten we allemaal gecentreerd en gefocust blijven op de hogere niveaus van vrede. De Lyrianen (Lyrans – in het engels uitgesproken als Lion met een R, de katachtige mensen) hebben zich aangemeld om te helpen met deze kosmische trigger. Je mag je jouw verbindingen met Lyra (Lier) en hun hoog-niveau poortopzichter vaardigheden tijdens deze passage herinneren. Zij zijn bekwaam in het hanteren van parallelle werkelijkheden, en ik voel dat dit overzichtelijkheid zal verstrekken, en misschien gemak, terwijl we tussen werelden in lopen.

De Ervaring van de Zuivere Aanwezigheid

Het belichamen van je Ware Zelf staat je toe de overgang en de flexibele aard van de werkelijkheid rondom ons heen waar te nemen. Velen zullen de AHA momenten ervaren als de boodschappen van de laatste decennia de context van theoretische/voorspellende intel verlaten en jullie wakende, tastbare bewustzijn binnengaan. 3D is voor jaren afwezig geweest, en nu is de hogere-trilling collectieve gewaarwording aan het inhalen. De energieën die naar de planeet toekomen ondersteunen die verwezenlijking, en nu krijgen wij een gevoel van hoe gefabriceerd de externe werkelijkheid is. Uit de theorie vandaan, in/naar de onderlegde collectieve ervaring. De vertragingsfactor tussen 4D en 5D is ook aan het afbreken, wat het waarom is dat zovelen zich buiten-het-lichaam voelen, buiten-de-wereld. Haal adem, we zitten allemaal samen in deze verrukkelijke vermeng-ervaring.

De collectieve constructie van de illusie, welke doorgaat te lopen op de automatische piloot als een gecocreëerde keuze, brak uiteen wat verschuldigd was aan de belichaming van de hogere frequenties door diegenen op het Ascentie traject. Hoe meer bewustzijn diepgaande niveaus ervaart van Licht en de kosmische verenigde staat van zijnheid – en in staat zijn om het te handhaven/integreren – hoe sneller het verhogen van het collectief ontvouwt, door de standaard instelling van de fysica. Hogere Vibratie in stand houden = het automatische verhogen van de collectieve werkelijkheden. Tussen de banden van zuiver fotonisch Licht steken wij over als een zonnesysteem, de bekwaamheid van de Ascentie stam om hogere staten van bewustzijn te belichamen, en de vermenging van het bewustzijn in de lagere 12 dimensies, hebben een volmaakte storm van Ascentie dit jaar.

De Schepper Ervaren: Liefde boven drukte/actie

Wanneer je in staat bent om in evenwicht te zijn binnenin de stilte en je herverbindt met je hartcentrum als een Bron centrum, verhuis je verder naar de verhoogde staten van het Eenheidsbewustzijn. Eenheid in deze fase is dat je de Wij van je Multidimensionale Zelf wordt. Het zal zeer anders aanvoelen dan de Verenigde sensaties van eerdere fasen. Als de multidimensionale vermengingsequenties meer frequent worden, meer krachtig, en meer duidelijk, begin je creatieve expressies, intuïtieve informatie, en activiteiten te ontvangen welke in uitlijning zijn met het nieuwe ware Zelf.

Merk alsjeblieft op dat dit geen drukte fase/fase van actie is, het is een openbarende fase en moet als eerste waargenomen worden. In plaats van impulsief de stimulatie van ideeën te volgen, her/erken dat al deze creaties een verenigd gebied van gedachten zijn. Het is geen 4D, dat is een vroegere ervaring van verbinden met de noosfeer van Gaia. De 5D vermenging daagt je concepten van de werkelijkheid en de comfortzone uit. Het is stimulerend om de collectieve geest van je ware Zelf te ervaren.

Begrijp dat het de lagere niveaus zijn die de energie in/naar drukte/actie willen keren. De oude werkelijkheid was zeer druk. Het was zeer onderlegd in de drukte, en die drukte was gehecht aan je waardigheid, je zelfwaarde. In het Nieuwe Licht gaat dienstverlening niet over het doen, het gaat over het voort verwelkomen van unieke expressies. Niemand is geïnteresseerd in het hercreëren van wat in het verleden gedaan werd, en terwijl wij nog steeds externe werkelijkheden ervaren die gebaseerd zijn op het lineaire plannen of de lineaire agenda’s, is er een Goddelijk tevoorschijn komen van het nieuwe bewustzijn dat gebaseerd is op creativiteit. Creativiteit zonder een actieplan.

Sommigen zouden kunnen aarzelen tussen het voelen van de vermenging – de kosmische geestelijke-versmelting van jou en je Hogere niveaus – en het er iets mee willen doen. Sommigen mogen de impulsen van deze fase interpreteren als een grandioze missie, of een aansturing om duizenden mensen met je dienstverlening te bereiken. Dit veroorzaakt disharmonie als je Ascendeert (twee werkelijkheden in conflict binnenin een lichaam), dus zal je terugkeren naar de voorafgaande fase om de stilte te ervaren en opnieuw uit te lijnen. De leegte — de Zuivere/Pure Aanwezigheid — omvat niet wat voor oordeel of gehechtheid dan ook aangaande wat er aan het gebeuren is in het externe, vandaar het verlies van drukte/actie. Begrijp dat om compleet te vermengen, om dimensies te transcenderen, je door de energetische barrière tussen de torusvelden/gebieden van 4D en 5D moet gaan. Dat is niet overdwars zonder een zuivere intentie, zuivere vrede en zuivere Liefde. Al je dimensionale expressies zijn/worden verenigd via de sterrenpoort van je Hart. Geef het de aandacht en intentie dat het verdient.

Wanneer je leert om de diepe vrede die verkregen is toe te passen in de melancholieke fase naar de nieuwe fase van het creatieve Zelf, zal je Hogere Zelf/Hogere niveaus erop staan en jou aansturen om je op een gloednieuwe manier tot uitdrukking te brengen. De lagere niveaus van de geest, ego of emoties zullen er niet bij betrokken zijn. Zij mogen terugduwen tegen de overname van het Hogere Zelf, echter, dit is onze evolutie.

Dit is waar wij op de kaart zijn, geliefden. De zuivere, ware Ascentie; één wordend met onze Zonne Kosmische Gechristende staat van zijnheid. De planeet niet verlatend, hoewel het hogere Licht je jouw laat voelen alsof je aan het verdwijnen bent, hoewel je Hogere Zelf compleet anders aan mag voelen van het oude Zelf (oude geloven/overtuigingen). Oordeel de mensen niet die op een ander niveau zijn, en sleur hen niet tegen hun wil in/naar een nieuwe werkelijkheid, belichaam liever deze Zuivere Verenigde staat van de Bron en laat het vermengen/werken door je aanwezigheid, om de collectieve werkelijkheid te ascenderen. Sommigen van ons belichamen het eerst, dat betekent niet dat wij het collectief in de steek laten. Begrijp het verschil.

De Samenhangende Creatie van onze Werkelijkheid

De Schepper fase onthult hoe wij direct creatie beïnvloeden. Sommigen van ons ervaren dit als wij uit een meditatie of droomstaat vandaan komen; wij nemen een schone lei waar, of een witte kamer, en kijken dan naar de externe werkelijkheid en dat het zichzelf rondom ons heen opbouwt. Je mag de muren waarnemen, de meubels, en dat alles rondom jou opnieuw materialiseert. Ik zie deze binnenkamers evenzo op Shasta; de bomen en de natuur zelf moeten zich rondom mij heen herconstrueren. Begrijp dat het meer is dan het heldere-met-de-ogen-gesloten ervaring. Terwijl de niveaus van Licht enorm helder worden (de pijnappel en het DNA kunnen meer Licht hanteren), krijgen we nu glimpen in de architectuur van onze werkelijkheden. Dat geeft ons de kracht om in uitlijning met het Nieuwe Paradigma, en een directe boodschap om deze Belichaming direct te ZIJN te creëren.

Dit geeft ons een representatie van hoe flexibel onze externe werkelijkheid is, hoe collectieve overeenkomsten in onze werkelijkheid manifesteren, en hoe wij aan het verhuizen zijn in/naar een diep begrip van ons bewustzijn en diens bekwaamheid om onze externe werkelijkheid te beïnvloeden. Wanneer we zeggen wij creëren onze eigen mysterie scholen in onze eigen levensstroom, is dit het waar wij over spreken. Deze onthullende fase neemt de pakkende zinnen en modewoorden en keert hen in/naar deze diepe diepgaande realisaties van wat de Schepper als vorm tot uitdrukking brengt, en wat het verenigde bewustzijn in de vibratie van Liefde, werkelijk betekent.

Dit is jouw directe invloed in deze Nu fase van de Ascentie: het belichamen van de niveaus van Licht Intelligentie, zuiver Bron Licht. Deze niveaus van Licht mogen de constructie onthullen, de kaarten, de witte kamer dromen, de nieuwe gebieden van Licht; de uitdaging is om het Hogere Zelf te laten vermengen en het over te laten nemen. Het onderlegde Zelf kan niet in/naar een nieuwe zijnheid morfen met het geestesniveau dat probeert om de situatie te controleren. Dus gebruiken wij de Hogere Intelligentie, peilen onze reis zo goed als we kunnen, gebruiken de aansturing en gereedschappen die voor ons beschikbaar zijn, en blijven uitgelijnd in onze Ascentie kolom, torusgebieden, en Zonne Hart Centrum.

Psychologische Uitval

We hebben de psychologische uitval van de Verschuiving vaak aangehaald, omdat het een bezorgdheid was toen wij deze fase raakten, dat vele geesten niet in staat zouden zijn om wat er zich aan het voordoen was juist te interpreteren. De energetische combinatie van de spirituele bezigheid en het fotonische bombardement kan verwarring binnenin de hersenen veroorzaken. Nogmaals, dit is waarom de stilte, de eentonigheid van de leegte aldus belangrijk is omdat het de bekwaamheid demonstreert om de vrede en de onthechting van het Meesterschap te handhaven. Het leert ons ook ongelooflijk geduld met onszelf en de externe werkelijkheid.

Het Ascenderende Hogere Zelf is niet geïnteresseerd in overleving, je werk of je sociale leven. Het is alleen geïnteresseerd in het dienen van de agenda van de OverZiel van diepgaande niveaus van Liefde te verankeren – zuivere Bron Intelligentie – in/naar dit rijk. Allen van ons die in niveau omhoog gingen tijdens deze Equinox doorheen de Bloedmaan Verduistering toegangspoorten gedurende de laatste paar jaren, worden Zelf-verwezenlijkend. Het voelt onverwachts prachtig en – anders. Het wordt iets nieuws, iets onverwachts. De technische details verstrekken begrip van het proces en wat het zal doen met het lichaam, echter de ervaring – de volledige bewuste ervaring van het bestaan in veelvoudige werkelijkheden – is in het oog springend. Natuurlijk is het bizar in sommige momenten, omdat ons Meesterschapjaar van 2015 de activering van de OverZiel niveaus in/naar een nieuwe dienstverlening openbaart. De hoogste mogelijkheden in ieder moment, geliefden. Als jij je sterk en gecentreerd genoeg voelt, roep dan de hoogste mogelijkheden voor je hogere dienstverlening als een belichaming voort en ga uit de weg.

Wat is echt, Wat is nu

Er zijn net zoveel werkelijkheden en versies van de waarheid als er mensen zijn. Eenheid in Goddelijke Liefde eert, respecteert en heeft neutraal mededogen over wat het externe ervaart onthecht. Het eert ook wat je innerlijke werkelijkheid is of waar het niet tot toe in staat is. Begrijp dat de Zonne Kosmische Gechristende staat van zijnheid alles-verterend is. Niets van het oude Zelf zal overblijven behalve een holografische projectie van de levensstroom dat zich verenigd heeft met de hogere rijken van het bewustzijn. Velen krijgen een voorproefje van dat niveau, sommigen zijn er bang van. Alle keuzes worden geëerd, geliefden. Gebruik de Goddelijke Neutraliteit meditatie om je gehechtheid aan uitkomsten te ontbinden/op te lossen.

Precies nu, en tijdens de volgende paar maanden, is het onze pure focus om zoveel als mogelijk is in niveau omhoog te gaan, zelfverwezenlijking en zelfbekrachtiging zo vaak als mogelijk is te ervaren, en neem het volle voordeel van de kosmische triggers in plaats van de hoogste uitkomst voor de ascentie van het bewustzijn te creëren. Het raakt ieder moment helderder en uitgebreider, geliefden. Dit is niet langer meer een in steen uitgehouwen Ascentie, het is een levendige Wat anders kunnen we ervaren Galactisch streven.

Het werk van het creëren van een ruimte voor anderen om in/naar hun Ascentie te stappen, wanneer het ook maar is dat zij gereed zijn, werd al voltooid. De toegangspoorten zijn open, zij hebben zich verenigd met de hogere rijken, en dat is waarom wij deze hogere staten van bewustzijn en meer heldere niveaus van Licht ervaren. Dit is een passage om aanwezig en creatief te zijn op een persoonlijk niveau. Fundeer/aard de energie door je eigen unieke expressie. Brengt tijd door met je Schepper Zelf om de collectieve Ascentie te dienen.

Terwijl je verzacht in/naar de versmelting, voel je het uitruimen van het oude bewustzijn. Het is slechts een ertussenin staat; het oude Zelf beseft dat het platform voor de oude ervaring weg is, het heeft gekozen om naar 5D voorwaarts te gaan, en dan wordt het samenraapsel van de 4D (oude droomstaat) plotseling een wakende staat. Bizar, maar het is geen ander decennia hiervan. We zijn gewoon in een periode van aanpassing tijdens de multidimensionale versmelting. Probeer niet het prospect van het doel te verliezen terwijl je dimensies vermengd. Stel opnieuw in met de Schepper Ademhaling, of gebruik de Neutraliteit meditatie voor perspectief en het uitruimen van de oude werkelijkheden. Het werkt ook voor het collectieve opruimen, en alles dat wij kunnen doen om het collectief te dienen – om, als het erop aankomt, het voor iedereen gemakkelijker te maken – is altijd onze Dienstverlening geweest.

In Liefde, Licht en Dienstverlening,

Sandra
Met dank voor deze vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.sandrawalter.com/

Copyright © 2015 Creative Evolution, All rights reserved.

The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Aartsengel Michael – Het Hervormen van Jullie Fysieke Lichaam naar Kristallijn – 7 Mei 2015 / Méline Portia Lafont

Standard
image
Méline: Aartsengel Michael kunt u een beetje meer aan ons allemaal uitleggen en dieper in detail treden over onze conversatie, waar wij van genoten hebben, gerelateerd aan het Lichtlichaam en hoe dat voor ons zal zijn op het fysieke niveau en voor onze relaties met anderen? 
AE Michael: Ja natuurlijk Lieve, met mijn gehele hart en al mijn plezier zal ik uitweiden over dat wat je van mij vraagt. Ik Ben een boodschapper van Liefde en aldus zal Ik dat voor jullie allemaal zijn op deze dag. 
Méline: Dank u wel. Dus wat u aan mij uitgelegd hebt is het proces van iedere cel dat verandert van koolstof in/naar Silicium of een staat van kristallijn. Zou u dit nogmaals uit kunnen leggen vanaf het begin aan onze mede zusters en broeders over hoe dat zich voor ons in deze tijd ontvouwt en hoe dit zal doorgaan te zijn vanaf die staat verder, bedoelend wanneer wij 100% Kristallijn in onze cellen bereikt hebben? Heel veel dank, ik waardeer uw energie en Aanwezigheid.
AE Michael: Met plezier lieve! Laten we met de gemakkelijke manier en vanaf het begin beginnen. Zoals jullie je er allemaal bewust van zijn, zijn jullie fysieke lichamen aan het veranderen door de God Code binnenin elk van diens cellen te assimileren en te absorberen. Deze God Code is eenvoudig het Gechristende Licht en Bewustzijn dat zichzelf settelt in de kern van jullie fysieke cellen en atomen. Eenmaal gesetteld, en dit wordt gedaan door de Zelf acceptatie en Liefde voor het Zelf door Zelf-besef, zullen jullie cellulaire structuur en lichaam een verschuiving veroorzaken op diepgaande niveaus, wat jullie bewust zal maken van deze fundering welke er één is van een Lichtere structuur. 
Dit betekent dat wanneer jullie eenmaal 100% kristallijne cellen hebben, jullie lichamen hetzelfde van voorkomen zullen zijn, nochtans is het van een andere structuur en vibratie dat nu kristallijn in plaats van koolstof is. Toch lijken jullie allemaal hetzelfde in voorkomen te zijn, maar zoals jullie allemaal zo onderhand geleerd hebben: laat het voorkomen jullie niet voor de gek houden voor wat het is, want het is veel meer dan het toeschijnt te zijn. Jullie lichamen zullen meer van het Gechristende Bewustzijn vibreren aangezien jullie de belichaming hiervan worden en dus zullen jullie een staat van Liefde vibreren. Wat betekent, dat jullie cellen dan de vibratie van Liefde zijn welke jullie fysieke voertuigen een veel hogere vibratie, jeugd en gezondheid geeft, want alles zal in evenwicht zijn door de acceptatie van jullie Gechristende en God Zelf. 
Dit is waar jullie doorheen en naartoe gaan in ieder NU moment. En jullie zouden zo onderhand de beïnvloeding aangaande jullie zelf moeten beginnen te voelen als tot waar jullie beginnen te beseffen dat jullie op een zeer diepgaande manier aan het veranderen zijn. Het loslatingsproces waar jullie doorheen gaan helpt jullie om door dit alles heen te gaan om de volle belichaming hiervan te bereiken. Het is een stap na stap procedure aangezien jullie lichamen al onder een gigantische hoeveelheid aan druk staan, wat tegelijkertijd ook verschuldigd is aan jullie emotionele en mentale lichamen.
Aangezien elke en iedere cel door diens proces van loslating en integratie heengaat, gaan jullie door portalen van Ascentie en processen van afdaling. Aan de ene kant vinden er Ascenties plaats van hoger besef en wijsheid, en aan de andere kant ervaren jullie de afdaling van het omlaag brengen van jullie God Zelf naar deze fysieke Aardse Dimensie. En dat is wat er hier speelt in deze tijd. 
Méline: Dus wat gebeurt er wanneer wij deze staat of frequentie bereikt en belichaamd hebben? Hoe zien we eruit en worden we onzichtbaar? 
AE Michael: Nee jullie worden niet onzichtbaar voor het blote oog, tenminste niet meteen. Laat ons zeggen nog niet en niet op dit punt. Alles is een vibrationale keuze van wat je van jezelf maakt en denkt. De manier waarop jij jezelf ziet is de manier dat jij jezelf vorm geeft voor het blote oog van anderen, inclusief jezelf. Om onzichtbaar voor het blote oog van anderen te worden is om het God Bewustzijn in diens volle glorie te zijn. Dit betekent dat je bent wat je bent en dat dit ook geaccepteerd, gezien, gevoeld en gevormd werd in je eigen bewuste besef. 
Vanaf dat punt verder zal het gaan over hoe jij voorwaarts door wilt gaan en hoe jij jezelf ziet. Zal jij jezelf uiteindelijk zien als wie je bent: een geïncarneerd God Bewustzijn?! Of zal jij jezelf nog steeds zien als iemand die een op koolstof gebaseerd geïncarneerd menselijk wezen is? Dat inzicht, die visie en dat idee over jezelf zullen de werkelijkheid waar je in bent vormen en je zult daaraan deelnemen. Dus het op koolstof gebaseerde inzicht vormt jou in/naar een fysieke verschijningsvorm wat zichtbaar is voor het blote oog. De volledige realisatie van “IK BEN” wat het God Zelf is, zal jou niet meer modelleren in/naar deze vorm maar jou toestaan vrij te zijn in wat voor vorm of energie dan ook die je wenst te Zijn. Dat is meer etherisch en het etherische wordt dus onzichtbaar voor het blote oog vanwege diens Hoge vibratie. 
Wij spreken hier over een energiegebied dat niet gezien wordt, doch het is tastbaar in de wereld van het gevoel want het is een vorm van bewustzijn. 
Dus vanaf dat punt verder, na het bereiken van de volledige staat van op silicium gebaseerde cellen, wat betreft jullie fysieke voertuigen, zal alles gaan over hoe je deze realisatie in/naar je fysieke gestalte zult brengen: dat je dit al bent en om dit te laten gebeuren in je werkelijkheid van zijn/bestaan. Jullie staan dit dus allemaal toe te settelen als een feit in jullie geesten/psyche. Jullie lichamen zullen in die tijd al het Gechristende Bewustzijn vibreren vanwege jullie kristallijne cellen, jullie geest/verstand en lichaam echter zullen dit echt moeten her/erkennen en weten om werkelijk dit feit in jullie werkelijkheid te verankeren. Wat betekent, dat jullie het niet alleen omlaag op een fysiek niveau brengen maar het ook leven. 
Jullie kunnen dus beginnen deel te nemen aan verschillende Dimensies en werelden die van een hoger Liefdesquotiënt zijn, wat jullie toestaat om de gehele tijd bewust multidimensionaal te beginnen te spelen. 
100% silicium/kristallijne cellen staan gelijk aan een niveau van God realisatie wat betekent dat jullie cellen Liefde vibreren en dus zullen jullie geen ziekte noch wat voor andere “ongemakken” dan ook hebben welke in jullie voertuigen gevormd kunnen worden vanwege deze hogere staat van Zelf besef en God realisatie. 
Jullie zullen onophoudelijk bewegen en stromen in/naar andere vormen en vibraties en vanaf dat punt verder zullen jullie meer subtiele en op de lange duur zelfs etherische vormen worden, aangezien jullie jezelf zoals jullie wensen te zijn creëren en vormgeven. Daarom is zelf realisatie/besef de sleutel en speelt een cruciale rol omdat het de manier waarop jij jezelf ziet vormt. Lichamen zullen dus aan het begin meer van een subtiele vorm worden om in/naar het hogere bewustzijn van het etherische God Bewustzijn ~ IK BEN ~ te stromen. 
Méline: Hoe zal dat in relaties zijn? Zullen we nog steeds in staat zijn te wisselwerken met andere geliefden die nog steeds sluimerend zijn of zullen we op een bepaald punt onzichtbaar zijn vanwege de hogere vibratie die we beginnen bewust uit te stralen? 
AE Michael: De manier waarop jij jezelf waarneemt/ziet is nog steeds cruciaal en belangrijk in dit alles. Je kunt daarom doorgaan met een relatie met een medemens die niet ontwaakt is, je zult dan echter een relatie vormen die gebaseerd is op het mentale en emotionele aspect wat een emotionele band is. Alles dat etherisch is, is onzichtbaar, doch het mentale niveau en het emotionele niveau ZIJN zichtbaar omdat alle mentale gedachten etherische creaties zijn. De creatie is de uitkomst die in/naar een vorm gemodelleerd wordt. Zolang als je verbindingen op een mentaal – en emotioneel niveau met medemensen vormt, ben je aldus zichtbaar, zelfs voor degenen die sluimeren. 
Dit omdat je een etherische verbinding hervormt in/naar eentje die emotioneel gebaseerd en gevormd is uit mentale gedachten. Dus creëer jij jezelf op deze manier op dit vlak wat vastgesteld wordt als een fysieke manifestatie en vorm van Liefde in/naar een niveau van dichtheid. Al met al kan je de 100% kristallijne cellulaire structuur bereiken, een hogere vorm van Liefde vibreren en nog steeds voor anderen zichtbaar zijn die niet deelnemen aan jouw soort van wereld van Hoger Licht. Dit alles, omdat jij jezelf nu bewust vormgeeft op andere gebieden en je besluit waar en hoe jezelf vorm te geven in/naar een bepaald vibrationale vervaardiging om te wisselwerken met deze andere werelden. Dit is een keuze. 
Het is alleen wanneer er geen emotionele band en relatie gevormd en vervaardigd wordt op dit niveau met een ander medemens, en je niet betrokken bent op het mentale vlak, dat je in staat zult zijn om op de één of andere manier onzichtbaar te worden aangezien je dan uitsluitend het etherische niveau van jou bent. Hier spreek ik over verdere processen van het Meesterschap, aangezien alles in stadiums van niveaus binnenin niveaus voor het lichaam gedaan moet worden om in staat te zijn om te gaan met alle beïnvloedingen en verschuivingen. 
Je zult jezelf gewaarworden al deze werelden uiteindelijk te bewandelen, wat mettertijd gemakkelijker zal worden. Maar voor nu zal het interessant voor allen zijn om van dat iets te zien en te ervaren met jullie bewustzijn als jullie IK BEN Aanwezigheid binnenin dit lichaam. 
Het komt allemaal neer op het feit dat wanneer jullie eenmaal een staat bereikt hebben van cellen zijnde 100% kristallijn, jullie je op een reis in zullen schepen dat het begin is van het God Bewustzijn door het fysieke besef van ZELF. Dit betekent dat jullie fysieke lichamen een hogere en meer zuivere vibratie zullen hebben, wat Liefde en Eenheid is. Dus jullie zijn nog steeds zichtbaar maar groeien naar een eeuwigheid welke etherisch is en welke op zichzelf onzichtbaar is voor het blote oog van de onontwaakten. Zolang als dat jullie je emotionele en mentale lichamen op een bewuste manier vervaardigen in/naar de vorm en druk bezet zijn in verbindingen met andere vormen, zullen jullie voor allen zichtbaar blijven en dit staat jullie toe om in verbinding te blijven en te wisselwerken met allen op de planeet Aarde, ondertussen dit kristallijne Licht vibrerend. Vandaar dat deze keuzes zijn die jullie maken. En de keuze zal in uitlijning moeten zijn met jullie staat van zijn en jullie bewustzijn moet in staat zijn om het aldus te doen. 
Er is dus een pad om mee te stromen om terug te vermengen naar die eindeloze staat van zijn, vanwege jullie fysieke lichamen die ook vastbesloten zijn om terug te veranderen naar hun meest mogelijke zuivere staat van het hart. 
Dus jullie verliezen niet jullie verbindingen met jullie geliefden aangezien jullie nog steeds deel kunnen nemen aan hun werelden, ondertussen in jullie eigen werkelijkheid zijnde, dit zal echter allemaal een keuze zijn of dat je eerder meer afwezig zult zijn (meer God Bewustzijn vibrerend en begint te groeien naar de onzichtbare staten) of meer aanwezig zult zijn en jezelf vormgeeft in/naar die werkelijkheid door via emotionele en mentale niveaus. 
De meeste Etherische Wezens, zoals Engelen, Meesters, Goden en allen waar jullie naar refereren als het Gezelschap van de Hemel of de Lichtwereld hebben geen emotionele lichamen. Specifiek wanneer dezen een sterfelijk leven in een menselijke gestalte eerder niet ervaren hebben. Dus om geboren te worden in jullie rijken van de dualiteit, moet een emotioneel lichaam eerst gevormd worden. Een mentaal lichaam maakt al deel uit van onze werkelijkheid, wij geven echter geen vorm vanuit ons mentale vlak omdat dat ons etherische wezen in/naar een gestalte zou modelleren dat uit gedachte gecreëerd wordt. Tenzij we dat aldus kiezen. Wij communiceren echter wel via jullie mentale lichamen en ook op de  manier dat jullie ons via het mentale vlak gewaarworden.   
Wij zijn van een etherische vibratie en bewustzijn. Tenzij wij onszelf vorm willen geven naar jullie wereld van werkelijkheid, blijven wij vibreren op het etherische vlak, want dat is het vlak van ons bestaan. Dit is de vibratie waaruit jullie allemaal ontstaan zijn en naar terug verhuizen. Jullie zijn in deze tijd alleen jullie gestalten en geesten/psyche aan het hervormen, en stel je voor hoeveel verder en dieper jullie zullen gaan wanneer jullie werkelijk stoppen met jullie gestalte, werkelijkheid en geest/psyche te hervormen om vormeloos te worden. Dat is de werkelijkheid van jullie ware essentiële Wezen en dit ligt er uiteindelijk voor jullie in het verschiet. Maar voor nu houden we ons aan dit gedeelte van de reis als tot waar jullie je beginnen te realiseren dat jullie allemaal God Zelven zijn in een fysiek lichaam. Dit zal al jullie fysieke cellen en delen naar een verhoogde staat van Licht en Liefde brengen. 
Dit is het begin van de echte ervaring en betrokkenheid wat betreft de multidimensionale werkelijkheden. 
Vanuit de eeuwige Vlam binnenin jullie, groet ik jullie in werkelijkheid. 
Aartsengel Michael
Door Méline Lafont

image

Met dank voor de vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Vind Méline op Facebook: https://www.facebook.com/AwakenSpiritFromWithin
Copyright © Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered 
http://melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Cellulaire Dromen Ontwaken met de Krachtige Wesak Maan – 5 Mei 2015 / DL Zeta

Standard
image
Binnenin jullie, gecodeerd in jullie DNA, slaapt de droom van de nieuwe tijd. Velen van jullie ontwaakten tot dit visioen terwijl het sterker binnenin jullie beweegt tijdens deze krachtige tijd. Jullie stemden er in deze tijd mee in om te ontwaken en je bij elkaar aan te sluiten om de Aarde naar de nieuwe tijd te brengen wanneer de genezende energieën van het goddelijke vrouwelijke heel veel transformaties op gang brengt. 
Vandaag en gedurende de volgende paar dagen, zal de krachtige Wesak Maan de energieën tot actie aanzetten en versterken op het Aardse vlak, en staat velen toe om nieuwe niveaus van ontwaking te ervaren. Het hart van deze droom leeft in de nabije toekomst van de Aarde. De krachtige energie van deze toekomstige tijd straalt in alle richtingen uit, verleden en toekomst. Het huidige moment is in resonantie “opgetild” met de nieuwe tijd door de sterke energieën van de Wesak Maan. Deze energieën versterken verder terwijl heel veel wezens zich in bewustzijn bij elkaar aansluiten om energieën te verankeren die uitstralen vanuit de toekomst naar het heden. 
Tijdens deze krachtige tijd, zullen jullie een glimp opvangen van verleden en toekomstige momenten, alsook van momenten die parallel bestaan met betrekking tot jullie huidige focus. Deze momenten bestaan in jullie gebied van mogelijkheden.
Je mag een glimp van oude situaties opvangen vanuit je verleden met plotselinge pulsaties van inzicht als zij uit het cellulaire geheugen losgelaten worden; je mag een glimp opvangen van parallelle werkelijkheden zodat je kunt kiezen om je focus daarnaar te verschuiven; je mag een glimp van werkelijkheden opvangen die zich ontvouwen binnenin het bereik van de toekomstige geschiedenis van de Aarde. Je mag aan glimp opvangen van vroegere levensspannen die je helpen om het volledige bereik van je bekwaamheden te begrijpen. Je mag een glimp opvangen van toekomstige levensspannen om jou te helpen beter het belang te begrijpen van gebeurtenissen die zich in jouw huidige moment ontvouwen. Je dromen mogen je naar locaties in het Universum dragen die jij je nooit voorgesteld hebt, jou een voorproefje gevend van ontvouwende waarschijnlijkheden. 
Weerstand Loslaten
Heel veel mensen mogen zich onder druk voelen staan, zogezegd. De graad van de gevoelde druk is gelijk aan de graad van de weerstand. Als je druk voelt – als je voelt dat de druk opgevoerd wordt – ga een meditatieve plaats binnen en vraag om hulp bij het loslaten van alles dat losgelaten moet worden in deze tijd. Vraag dat wat voor gebieden van weerstand dan ook die je vast mag houden getoond worden. Houd deze gebieden in het bewustzijn, je ondertussen diepgaand ontspannend en ademhalend. In deze ontspannen staat, sta downloads toe om je bewustzijn binnen te stromen. Vraag om Liefde, genezing en begrip. Stel je open om deze energie te ontvangen. Sta het toe om in/naar iedere cel van je wezen te gutsen. In de weken en maanden die eraan komen, zal je met goddelijke timing beelden, informatie, en het weten voort brengen – wat ook maar nodig is om je te helpen meer volledig de nieuwe versie van jezelf te omhelzen die zich nu in je toekomst kristalliseert. 
Denk aan deze tijd als een “software upgrade”. Deze opwaardering in visie/inzicht en begeleiding zal je toestaan om de nieuwe energieën met een groter gemak en vertrouwen te navigeren. Het zal je toestaan om de versie van jezelf te worden die in staat is om de transformatieve tijden verderop te navigeren. Diegenen die oude versies van hun “navigatie software” handhaven zullen vele uitdagingen en defecten ervaren aangezien de oude manieren minder effectief worden met het navigeren van de nieuwe energieën die bezig zijn zich nu te ontvouwen. 
Tijdens de komende tijden, zullen jullie talrijke kansen ervaren om in/naar het volgende niveau van jullie spirituele reis te stappen. In de volgende paar dagen, lijn uit met de Wesak energieën door de intentie te verkondigen dat je open, bereid en in staat bent om alles te omhelzen dat in jouw gebied van mogelijkheden leeft. Ga een plaats van Liefde en toestaan binnen, terwijl je heel veel situaties waar zult nemen die zich rondom jou heen ontrafelen. Je zult bij tijden waarnemen dat pijnlijke momenten zich ontvouwen. Sta sterk in je hoogste visie. Zegen alles dat er voor jou verschijnt. Zegen alles dat je ziet. Op deze manier, zal je helpen de energieën van de Nieuwe Aarde te verankeren.
DL Zeta

image

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2010-2015 DL Zeta, Celestial Vision, All Rights Reserved www.celestialvision.org
These messages are intended to be shared. You are welcome to share and distribute this message with others as you feel guided to do so. Please be sure to include the author & source website link.

Je Bent Jou aan het Reconstrueren – 4 Mei 2015 / Brenda Hoffman

Standard
image
Dierbaren,
Ieder deel van jullie wezen is snel aan het verschuiven van wat was naar wat is. Sommigen van jullie stellen die verklaring in vraag want jullie hebben geen vreugde ervaren tot aan de graad dat jullie het verwacht hadden – zoals de 3D jij vreugde begrijpt. 
Heb je ooit iets gekocht dat schijnbaar niet helemaal juist voor je was om slechts te ontdekken dat het object precies was waar je op hoopte maar waar je niet van besefte dat iets dergelijks zo was? Aldus is het nu voor jullie. De vrees, de ontevredenheid van iets te willen om naartoe te gaan, maken allen deel van je uit en worden jou.
Je hebt waarschijnlijk glinsteringen van vreugde en plezier dat zelfs door je gehele lichaam heen mag stralen. Maar over het algemeen, is je sensatie er één van, “Is dat alles dat er is? Heb ik decennia lang gewerkt aan het afschudden van mijn 3D wezen om alleen bij dit punt aan te komen van niet helemaal vreugde of plezier – slechts daar?”
Jullie wisselen jullie dominante angst modules in voor nieuwe levendige vreugde, plezier, liefde en overvloed modules. Het is gewoon dat jullie nog niet volledig deze modules geaccepteerd hebben omdat zij nu ongemakkelijk lijken te zijn, maar jullie totaliteit zullen zijn zodra als jullie hen toestaan om te zijn. 
Een dergelijke verkondiging komt tevoorschijn om jou aan te duiden dat je het verkeerd hebt of je vergist. Wanneer je nieuwe computer software ontvangt, sta jij jezelf dan geen leertijd toe hoewel die tijd frustrerend kan zijn? Aldus is het nu. In plaats van op jezelf te schelden voor je niet geweldig te voelen zoals je geloofd dat ieder ander is – hoewel zulks niet waar is – sta jezelf leertijd toe. Als je nog niet een plotselinge toevloed van Liefde ervaren hebt die zo diep was dat je moest huilen, of zo een plezier had dat je gedurende uren nadien moest giechelen, of zo een gekkigheid beleefde dat jij je niet meer kon herinneren wat angst was – zal je dat spoedig gaan doen. 
Voor de meesten, jullie Nieuwe Jij Wezen lijkt lastig zonder een gevoel van plezier of vreugde. Misschien voel je zelfs een gevoel van geploeter wanneer je in de ochtend wakker wordt.
Iets dergelijks is aldus omdat je aan het leren bent over de Nieuwe Jij. Leren dat nooit eindigt. Ongelijk aan jullie computer, kan je de Nieuwe Jij niet uitzetten en het in de kast verbergen totdat je energie hebt om te leren hoe het te gebruiken. De Nieuwe Jij functioneert 24/7. Jullie vroegen om de Nieuwe Jij en aldus is het dat jullie leren hoe de Nieuwe Jij te zijn. 
image
Omdat zulks voor sommigen ongepast schijnt te zijn, kan je het proces stoppen en/of vertragen. 
De moeilijkheid is dat jullie niet langer meer comfortabel zijn in de 3D. Jullie hebben maanden, misschien zelfs decennia gespendeerd aan het verwijderen van jullie zelf uit die op angst gebaseerde wereld. Nochtans, is jullie Nieuwe Jij Wereld ook niet comfortabel. Jullie voelen je alsof jullie in een oorlogszone binnenin jullie zelf zijn. En aldus zijn jullie dat op een bepaalde manier. Want jullie reconstrueren jullie wezen na de oorlog binnenin jullie zelf om jullie 3D jij te verwijderen. Misschien lijkt die verklaring een beetje dramatisch, maar dat is het niet. 
Deze fase is niet noodzakelijkerwijs gemakkelijk, want je weet nog niet welke knoppen in te drukken of stukjes toe te voegen om van jou het vreugdevolle, plezier-liefhebbende wezen te maken dat je visualiseerde toen je deze overgang begon. Hoe creëer je de Nieuwe Jij. 
Je bent nu de president directeur van de totaliteit van jou. Dus eerst moet je jouw overtuigingen en activiteiten aanpassen naar dat van één die de totaliteit van jou bestuurt. Dan moet je beslissen wie onder jouw segmenten het best voorbereid en geïnteresseerd is in de veelvoud van rollen die de Nieuwe Jij zijn. Wens jij of één van je segmenten om een deelnemende waarnemer te zijn? Een waarnemer? Een volledige deelnemer? Wens je dat het overgrote deel van jouw totaliteit van de Aarde blijft? Of hetzelfde te doen met door de Universums heen te zweven? En hoe staan dergelijke opdrachten in relatie met je nieuwe rol? Allen factoren in jouw beslissingen en sensaties. 
Waarschijnlijk, is jouw Nieuwe Jij overweldigd met angsten van, “Ik heb de vaardigheden niet. Ik ben niet dapper genoeg, helder genoeg of wat dan ook genoeg om het aldus te doen”. Natuurlijk is iets dergelijks niet waar of je zou de Nieuwe Aarde niet geïntroduceerd en aldus ronduit de Nieuwe Jij verwelkomd hebben.
Denk aan deze fase als de eerste dag van het werk van je dromen. Natuurlijk, je bent overweldigd. Je moet de nieuwe vaardigheden ontdekken en hen gebruiken. Je moet relateren met een nieuwe groep van entiteiten. En om diep binnenin je te weten dat hoewel de eerste dag overweldigend schijnt te zijn, dat diegenen die jou helpen te begrijpen meer in jou zien dan dat je nu in jezelf ziet. Sta jezelf toe te struikelen, ben gefrustreerd en groei in/naar de Nieuwe Jij. En aldus zal je dat. 
Je hebt de Nieuwe Jij uit de doos verwijderd en bent willekeurig op knoppen aan het drukken erop hopend dat er iets zal gebeuren. Doch, alles dat je hoeft te doen is te zijn en de knoppen zullen automatisch op gepaste tijden voor jou klikken. 
Diegenen van jullie die het gevoel hebben in een leegte te zitten die nooit verschuift – de meesten van jullie – klikken op teveel knoppen en proberen met weinig succes uit de leegte vandaan te gaan. 
Sta jezelf toe om meer te zweven. Om een grote hoeveelheid meer te rusten – want jouw introductie aan de Nieuwe Jij is inderdaad 24/7 – om meer te spelen, want is dat niet hoe kinderen leren? Ontwaken kinderen van de Aarde met doelstellingen zoals waar is voor heel veel volwassenen? Ontwaken kinderen van de Aarde in plaats daarvan niet met gedachten van, “Wat zal vandaag leuk zijn?”
Aldus is het dat de meesten van jullie het te hard proberen. De Nieuwe Jij is een proces – dat niet haastig voltooid moet worden. Maar getest en opnieuw getest moet worden en waar mee gespeeld moet worden wanneer en als jij daar zin aan hebt. Want inderdaad, er gebeurt veel zonder dat je het weet. Niet omdat het dat moet, maar omdat je slaapstaat net zo een leer/groei onderdeel is als je wakkere staat. 
Iedere slaapperiode is een arena van groei. Iedere wakkere staat waarin je gefrustreerd bent is een onderdeel van angst dat niet hoeft te zijn. Sta jezelf toe te groeien/leren/je wezen te hervormen. De Nieuwe Jij is geen geforceerde mars. Het is een zelf-liefhebbend onderdeel, in/naar een nieuwe totaliteit groeiend dat jij bent. Er zijn geen werkgevers die de zweep laten knallen van, “Je moet dit morgen volbracht hebben of anders ben je ontslagen”. In plaats daarvan zegt de Nieuwe Jij vriendelijk, “Misschien zou dit plezierig en liefdevol zijn. Misschien wil ik dit proberen of met dat spelen.”
Vriendelijk, zachtjes, vreedzaam zijn woorden die omschrijven hoe je door je leegte heen zult gaan. Willen, nu, moeten, zijn woorden die zullen helpen om jou in je leegte te houden. 
Zo zij het. Amen
met en voor de vertaling aan: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com