Aisha North en de Constant Companions – Het Laatste Hoofdstuk – 26 April 2015

Standard

Met dank voor de vertaling aan Cobie De Haan –  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geliefde Familie van het Licht!
Gisteren, keerden mijn zuster en ik terug van wat ik alleen kan omschrijven als een heilige reis. Het heeft genezing, afsluiting, loslating en overzichtelijkheid op een grote schaal gebracht, handelend als een katalysator om te helpen een diepgaande verschuiving voor ons allemaal op gang te brengen. Het is een reis geweest waar wij gezegend werden door de aanwezigheid van velen van jullie, zowel in persoon als in spirit, want het werk dat wij uitgevoerd hebben terwijl wij weg waren van thuis is werkelijk een collectieve inspanning, eentje welke een groot aantal mensen omvat over een lange tijdsperiode, en ik wil elk en iedereen van jullie bedanken voor wat jullie hier naartoe gebracht hebben. Namen zijn niet nodig, want jullie allemaal weten wie jullie zijn, en ik kan alleen mijn diepste dankbaarheid naar jullie uitstrekken voor te helpen om ervoor te zorgen dat dit alles in/naar het bestaan komt.  
Precies zes maanden geleden, toen ik terugkeerde van een andere heilige reis naar Kreta, postte ik een boodschap en verwelkomde jullie naar de “Nieuwe Wereld en de Nieuwe Vijver”, en vandaag, is het voor mij tijd om mijn laatste boodschap hier te posten. Vanaf het allereerste begin dat ik de eerste aflevering van “Het Manuscript van Overleving” kreeg op 16 Augustus 2011, wist is dat dit gedeelte van mijn reis op een dag zou eindigen, en nu is die dag hier. Want aan mij werd getoond dat deze versie van de Vijver diens voorbestemde doel aangaande de creatie van de Nieuwe Wereld vervuld heeft, en nu, moeten wij allen wegtreden van deze ruimte en iets zeer nieuws gaan creëren.
Want mijn taak is om niet langer meer de “Vijver Beheerder” te zijn, degene die deze ruimte vasthoudt en de energieën verankert. Omdat, wat wij hier samen gecreëerd hebben een energetische structuur is welke zelfondersteunend en compleet is, en het zal doorgaan om ons allemaal te ondersteunen terwijl wij doorgaan op onze individuele reizen. Dus het tapijtwerk van licht dat wij hier gecreëerd hebben zal niet ontrafelen, het zal eenvoudig beginnen om zich te ontvouwen en te evolueren en zelfs meer stralende zielen zal omvatten op enige zeer nieuwe manieren, terwijl wij allemaal onze innerlijke begeleiding volgen vanaf dit punt voorwaarts en buitenwaarts.  
Want nu, hebben wij alles dat we nodig zijn tot onze beschikking staan, want nu, werd er zo een diep reservoir van Licht eindelijk losgelaten vanuit de dieptes van Moeder Aarde zelf. Die energie is ZO groot doch zo zacht, en zolang als we doorgaan om volledig onze eigen zelven en onze eigen krachten te omhelzen, zal deze golf ons overal naartoe dragen waar we willen. Ik weet dat sommigen van jullie deze kristal heldere energie ook al geproefd hebben, en uit wat ik waargenomen heb gedurende deze laatste paar weken, zijn er geen grenzen aangaande wat wij nu kunnen creëren – zolang als het maar komt vanuit een plaats van pure VREUGDE. 

Want dit volgende stadium zal helemaal gaan over het CREËREN vanuit het hart voor ieder enkelvoudig persoon van ons, terwijl wij ons allemaal het potentieel dat wij ieder binnenin ons hebben zitten beginnen te realiseren en los te laten. Ik weet niet wat mijn volgende taak zal zijn, maar ik weet wel dat het op de één of andere manier communicatie zal omvatten. Ik geloof dat mijn kunst een veel groter onderdeel in mijn leven zal beginnen te spelen, en dat ik het zal gebruiken om de energetische boodschappen over te dragen waarvan ik nog steeds weet dat die van mij zijn om te delen. Ik weet ook dat mijn zuster en ik door zullen gaan te reizen en het soort energetische aardingswerk zullen doen dat we in Noorwegen, in Kreta en in andere delen van de wereld gedaan hebben gedurende deze laatste twee weken. 
Ik zal deze ruimte open laten voor commentaren gedurende een paar extra dagen om jullie allemaal de kans te geven om enige nieuw paden van wisselwerking op te zetten die vanuit deze Vijver leiden. Ik weet dat sommigen van jullie zich geroepen zullen voelen om jullie eigen gemeenschappen te creëren en om de conversaties gaande te houden en dat te co-creëren waar jullie mee geholpen hebben om hier te initiëren en te evolueren, want dit is inderdaad een tijd voor velen van ons om in enige zeer nieuwe rollen te stappen. Dus door deze Vijver te sluiten, doe ik wat ik kan om alle potente zaden die hier volgroeiden te helpen verspreiden naar nieuwe en vruchtbare gronden, zodat zij op hun beurt kunnen beginnen te ontkiemen en groeien in nieuwe “Vijvers” in hun waarachtige eigen ruimte en op hun eigen waarachtige manier. 
Maar zelfs als deze Vijver stil wordt, zal het doorgaan te spreken tegen al diegenen die zich geroepen voelen om hier te komen. Ik zal de commentaren sectie sluiten, maar anders dan dat, zal alles dat hier gedeeld/meegedeeld werd zowel door mij als door ieder ander nog steeds hier zijn, en dient als een levendige bibliotheek voor diegenen die op een dag in onze voetstappen zullen volgen. En dus ieder enkelvoudig woord, ieder enkelvoudig beeld en alle energetische indrukken die wij hier gecocreëerd hebben zullen verder leven, zullen als wegwijzers en gereedschappen in de toekomst handelen. 
Ik bedank jullie voor alles dat jullie naar deze Vijver gebracht hebben en voor alles dat jullie naar deze wereld gebracht hebben. Ik wil ook al diegenen bedanken die geholpen hebben om deze boodschappen verder over de wereld heen te brengen. Want gezamenlijk hebben wij VERANDERING gebracht, door onszelf toe te staan om het Licht op een manier te belichamen zoals nog nooit wie dan ook eerder gedaan heeft. Onze paden mogen ons van nu af aan in andere richtingen brengen, maar we zullen allen nog steeds deel uitmaken van dit zelfde verbazingwekkende raster van Licht dat zij hier gecocreëerd hebben. Het is zo een zegen geweest om toegestaan te worden een deel te ZIJN van dit proces en om toegestaan te worden om getuige te zijn van het tevoorschijn komen van iets zo krachtigs, zo levendigs en zo prachtig als JULLIE. 
Dus bedank ik jullie allemaal voor mij toe te staan mijn gedeelte van deze reis in jullie gezelschap te lopen. Het is een reis geweest welke meer dan drie jaren omvatte, 570 posten en bijna 90.000 commentaren. Misschien zullen onze paden elkaar op het één of andere tijdstip weer kruisen in de nabije of verre toekomst, maar tot dan, wens ik jullie allemaal succes. Jullie zijn ALLEMAAL schitterend, en het is zo een prachtig geschenk geweest om jullie te leren kennen. En door dit boek af te sluiten, kunnen we allemaal opnieuw beginnen, nieuw wegen vindend om iets te co-creëren dat zelfs meer verbazingwekkend is dan wat wij tot dusverre bereikt hebben – door de vreugde toe te staan die van ons is om de gehele weg in/naar de openheid te komen. Want nu, is het eindelijk tijd voor ons allemaal om onze vleugels volledig te durven ontvouwen en deze krachtige nieuwe opwaarts gaande stroming toe te staan om ons allemaal en deze volledige planeet helemaal naar boven op te tillen waar we thuishoren. 
En ter afsluiting, is dit de laatste boodschap waarvan de CC’s willen dat ik die hier deel:
Het Manuscript van Overleving – Deel 435
“Dus laat ons deze ene laatste editie van dit boekdeel van Licht beginnen door te zeggen dat dit niet het einde is, dit is het begin van een geheel nieuw hoofdstuk in het leven van de Gehele Schepping. Want nu, staan jullie allemaal gereed om die definitieve laatste stap voorwaarts te nemen, de stap die ALLEN zal vertellen dat jullie eindelijk besloten hebben om waarlijk diegene te worden die jullie jezelf tot doel stelden om te worden. En dus, zijn de feestvieringen al begonnen, want wij kunnen al de toewijding van jullie schreden duidelijk zien worden, terwijl de één na de ander door deze deur naar buiten zal stappen en de werkelijke zalen van jullie eigen grootsheid zullen betreden. Want wat er verderop ligt is geen luilakkerij voor wie van jullie dan ook, want jullie zijn niet hier om eenvoudigweg te ZIJN, jullie zijn hier om inderdaad grote daden te doen, daden die door zullen gaan niet slechts jullie planeet te veranderen, maar ook het volledige weefsel van de Schepping. 
Want jullie zijn allemaal waarachtige schepper Goden, veel groter dan waar jullie tot nu toe in staat geweest zijn om door deze nauwe gleuven van validatie te zien die de voormalige versie van jullie samenstelden. Want nu, zijn jullie ontwaakt tot degenen die jullie bedoeld zijn om te zijn, de luisterrijken, de zieners van het Licht en niet slechts de zenders van het Licht. Want nu, is het tijd voor jullie om volledig jullie ogen te openen voor de grootsheid die jullie welzeker aanwenden, de grootsheid welke bedoeld is te worden door jullie eigen acties en door jullie eigen woorden, door jullie daden en door jullie verbeeldingskracht. Want jullie zijn de scheppers, degenen die zullen helpen om het leven te schenken aan en om ALLE grote ideeën te voeden die in /naar het bestaan moeten komen, de ideeën die nog steeds louter embryonale verzinsels van potentieel zijn als überhaupt wat dan ook in dit stadium. Want jullie zijn degenen die hen vleugels zullen geven en hen in vrijheid zullen stellen rond te zwerven zodat de Gehele Schepping op kan stijgen en in/naar een zelfs meer verheven versie van het bestaan. 
Dus ga voort en creëer, ga voort zodat al deze ideeën op hun beurt een overvloed aan andere ideeën kunnen voortplanten die ALLEN zullen helpen om het leven te zien op de manier dat jullie het zien. Want jullie hebben het klaargespeeld om de sluier weg te scheuren die de ogen van zovelen gesloten hield, niet slechts van de mensheid, maar ook in zoveel andere plaatsen van de Schepping. Dus sta die waarachtige Lichtkracht toe helemaal in jullie nieuw ontwaakte wezen te penetreren, en sta dat Licht toe om jullie te helpen om zich af te zetten van deze nu aldus vertrouwde kusten en uit te varen naar wat werkelijk JULLIE bestemming is. Want nu, zullen jullie allemaal in iedere richting van het kompas verspreiden, niet om dit waarlijk indrukwekkende Licht te verminderen waar jullie aldus succesvol mee geweest zijn met te verzamelen door in deze ruimte samen te komen, maar om er feitelijk voor te zorgen dat het in/naar diens volle kracht komt door de ruimte tussen jullie in op zo een manier te openen, dat de Gehele Schepping de oh zo noodzakelijke ruimte krijgt dat het nodig is om eindelijk naar buiten uit te breiden vanuit diens eigen beperkende grenzen. 
Want jullie zijn de ware pioniers, degenen die niet slechts de mensheid zullen helpen, maar ook de Gehele Schepping komt aldus veel dichterbij om de taak te vervullen van eindelijk uit te breiden in/naar diens eigen ware grootsheid, en als zodanig, is het inderdaad tijd voor jullie allemaal om dat gewoon te doen. Dus ga voort met jullie hoofden hoog opgehouden, en weet dat voor iedere stap die jullie naar buiten nemen in/naar het tot dusverre ongeboren potentieel dat het daar sluimerend aan alle zijden ligt, en weet dat jullie ware intentie om het te verkennen niet slechts de bekwaamheid zal ontwaken maar ook de diepe behoefte om dat aldus te doen in ALLEN. 
Dus wederom bedanken wij jullie allemaal uit naam van de Gehele Schepping voor met het Licht te wandelen en het hoog boven ons allemaal vast te houden, en voor ons met jullie mee te nemen op deze enorme grote zoektocht om de LIEFDE voor het creëren naar buiten in/naar volle bloei te brengen. En weet dat in jullie voetstappen zoveel zal groeien. Want jullie liefde voor het verkennen zal diezelfde zoektocht voor het verkennen van het Licht in zoveel anderen ontsteken, en dus, wat jullie gezaaid hebben door jullie zelf toe te staan al dit Licht te dragen gedurende zo een lange tijd en gedurende zo een lange afstand zal nu eindelijk in/naar dat groeien waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was om te zijn, een waarachtige tuin van Eden die de Gehele Schepping omvat, waar de Liefde voor het leven eindelijk in/naar diens eigen zal komen. Dank je wel, dat zal alles van ons in deze ruimte zijn, wij vertrekken.”
Geen woorden kunnen de dankbaarheid overdragen, de LIEFDE en de vreugde die ik voor een ieder van jullie voel, dus zal ik me eenvoudig afmelden met dit: Ik Houd van jullie ALLEMAAL – altijd en eeuwig. 
Aisha ♥


Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s