De Arcturianen – Vanuit een Hoger Perspectief – 7 April 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard
image
Dr. Suzanne Lie – http://suzanneliephd.blogspot.nl/ – vertaling Cobie De Haan
Aardebewoners,
Zoals jullie beseffen, hebben wij Galactics andere soorten van informatie om te delen, vanuit een ander perspectief en vaak met andere mensen. Natuurlijk, de informatie en de mensen lijken alleen maar anders te zijn voor jullie 3D perspectief. Wij zien jullie allemaal als ÉÉN Persoonlijk/Planetair Wezen. Net zoals je ziet dat de delen van je lichaam anders zijn, maar zij zijn allemaal delen van JOU, zien wij andere leden van de mensheid allemaal JOU te zijn. 
Terwijl jullie, de mensheid, jullie bewustzijn/gewaarwordingen/inzichten in/naar de hogere frequenties van de vijfde dimensie en daaraan voorbij uitbreiden, zullen jullie innerlijke ervaringen en hoe jullie hen interpreteren aanzienlijk veranderen. Wij vragen dat jullie nu jullie fysieke ogen sluiten en ons met jullie Derde Oog waarnemen …
Zien jullie alle 3D opeenhoping binnenin jullie brein? Voordat we beginnen, vragen wij jullie om al die opeenhoping in/naar jullie hart te verzamelen en het in vrijheid stellen door ervan te houden. Jullie zijn NU in het proces van te herinneren hoe de Meester van jullie gedachten te ZIJN. Meesterschap van jullie gedachten is de voorloper voor jullie proces van Ascentie. 
ALLE geascendeerde wezens moesten de Meester van hun 3D gedachten worden voorafgaand aan hun ascentie in/naar de hogere dimensionale expressie. Wanneer eenmaal meesterschap over de gedachten/de geest verkregen is, kan het onbegrensd verbonden zijn met jullie Multidimensionale Geest. De onophoudelijke Onvoorwaardelijke Liefde welke door jullie verbinding met jullie Multidimensionale Geest stroomt, zal jullie aanzienlijk helpen om de Meester van jullie emoties te worden. 
De sleutel om de Meester van je emoties te worden is om je 3D gewoonte van het reageren op het leven los te laten. Via je hogere dimensionale gedachten en emoties kan je jouw oude gewoonte van reageren op stimuli loslaten. In plaats daarvan, zal je in staat zijn om de stimuli te observeren als je het via je hogere staten van bewustzijn “leest”. 
Vanuit het perspectief van je hogere bewustzijn, hoeven jouw gedachten en emoties niet te “reageren” op het leven omdat je WEET dat JIJ het bent die dit kiest/die dit leven creëert. In de hogere dimensies zijn, “kiezen” en “creëren” dezelfde benamingen. Je kiest om je werkelijkheid te creëren door te kiezen om je bewustzijn te hechten aan dat wat je uitgekozen hebt om te volgen/bij te wonen. 
image
“Waar je aandacht is, daar ben jij ook!” is één van de meest belangrijke aspecten van het ascentieproces. Een volgend belangrijk aspect is, “Er zijn geen vergissingen of toevalligheden tijdens ascentie,” aangezien JIJ de schepper van je werkelijkheid bent. Terwijl je het in de gaten houdt en de volle verantwoordelijkheid neemt voor de frequentie van je gedachten en emoties, zal je in toenemende mate in/naar een doorgaand besef van de hogere frequentie gedachten en emoties stromen die eindeloos binnenin jou zijn.
Wij sturen jullie dit voorwoord met onze boodschap omdat wij willen dat jullie weten dat als je bewustzijn uitbreidt, je zult beginnen om de ontelbare hogere dimensionale vrienden waar te nemen die om jullie planeet heen cirkelen. Denk eraan, je mag deze vrienden NIET zien via je 3D gewaarwordingen/zintuiglijkheid, maar via je vijfdimensionale en daaraan voorbij gewaarwordingen/zintuiglijkheid.  
Om het samen te vatten, je driedimensionale, buitenwaarts gefocuste zintuiglijkheden/gewaarwordingen mogen niet onze aanwezigheid onthullen. Het is waar dat we kortdurend onze frequentie in/naar de derde dimensie kunnen verlagen, en dat ook doen, om jullie allemaal eraan te herinneren dat wij hier zijn. Echter, net zoals jullie niet te lang op de bodem van de oceaan kunnen blijven zonder speciale aanpassingen te maken, kunnen wij niet te lang in de derde dimensie blijven zonder belangrijke aanpassingen te maken. 
Ten eerste, zijn wij tijdloze wezens die binnenin het NU stromen. Jullie weten dat tijd anders is in andere staten van bewustzijn via jullie dromen. Je zou een droom kunnen hebben die een levenlang lijkt te duren en wakker worden om te zien dat je klok slechts een paar minuten van jullie “tijd” toegevoegd heeft. 
Wij zullen aan jullie uitleggen hoe wij jullie waarnemen, onze dierbare vrienden die fysieke voertuigen dragen. Ten eerste, om in/naar jullie werkelijkheid te kijken, moeten wij door de 3D Matrix kijken. De 3D Matrix bevat de frequentie plaat die jullie als jullie fysieke wereld waarnemen. Om jullie op deze manier te zien, moeten wij onze waarnemingen in/naar de lagere frequenties ijken. 
Deze herijking lijkt veel op het ijken dat jullie gebruiken met verrekijkers waar jullie “de afstelling aan de basis van de verrekijker aanpassen door eraan te draaien” om jullie visie aan te passen. Op dezelfde manier, passen wij onze visie in frequentie omlaag aan vanuit onze aangeboren visie om de werkelijkheid te zien op de manier dat jullie het waarnemen terwijl jullie je Aarde voertuig dragen. 
Wij zullen dit herijkingproces met een visualisatie uitleggen, aangezien alleen jullie voorstellingsvermogen zou kunnen begrijpen wat wij zeggen. Je zou kunnen zeggen dat wij de visie van “het oog van een vogel” van jullie dimensie hebben, als wij omlaag kijken (in frequentie – niet in de ruimte) om het prachtige 3D aangezicht van Gaia’s blauwe globe waar te nemen. 
Jullie hebben allemaal dit aangezicht via jullie ruimtestations gezien. Echter, deze beelden onthullen alleen de derde dimensionale kwaliteiten van jullie planeet. Verder, de beelden die jullie “bekende”ruimteprogramma’s (aangezien er VELE onbekende ruimteprogramma’s zijn) met jullie delen zijn aanzienlijk gewijzigd om hun vele schandalige ondernemingen te verbergen waar de meesten van jullie zich compleet onbewust van zijn. 
Vanuit ons vijfde dimensionale perspectief zien wij wat de mensheid genoemd heeft de “Nieuwe Aarde”. Herinner, dat tijd ALLEEN in jullie 3D/4D werkelijkheid bestaat. Ook, begint creatie binnenin de kern in de hogere dimensies en beweegt naar buiten in/naar de lagere werelden om geopenbaard te worden in steeds lagere dimensies door zichzelf op Gaia’s derde/vierde dimensionale matrix in te prenten.
Vanuit ons “hogere perspectief,” zien wij de “blauwe gloed” van de vijfdimensionale Aarde met heldere blauwe luchten en oceanen. Gaia is, inderdaad, een blauw juweel in de ruimte. Wij zien ook een armada van sterrenschepen van overal en nergens in jullie locale Universum die gekomen zijn om te observeren en te helpen. 
Wij dienen, zoals jullie je voor kunnen stellen, een multidimensionale dienstverlening. Wij hebben ons bewustzijn met de vijfde dimensionale Aarde vermengd zodat wij de lagere frequenties van Haar Multidimensionale Matrix binnen kunnen gaan. Het doel van deze Multidimensionale Matrix is om het bewustzijn van de bewoners van Gaia te lezen om ogenblikkelijk alles dat nodig is voor de levensvormen van die frequentie te verstrekken. 
Wij wensen dat jullie weten dat als jullie naar jullie eigen hogere dimensionale gewaarwordingen/inzichten terugkeren, jullie dezelfde gewaarwordingen/inzichten zullen hebben als wij zelf, wij nemen waar vanuit onze positie op ons Sterrenschip, terwijl jullie het waar mogen nemen via het Lichtlichaam dat jullie op de vijfde dimensionale Aarde dragen. 
Wij verlagen nu onze inzichtelijke focus in/naar de vierde dimensie van de Aarde. Vanuit dit perspectief zien wij ontelbare veranderingen die zich over de gehele vierde dimensionale Aarde voordoen. Deze veranderingen doen zich in andere tijdlijnen, afwisselende tijdlijnen en parallelle tijdlijnen voor, alsook binnenin andere subfrequenties van de vierde dimensie. 
Terwijl wij het Spirituele Subgebied van Gaia’s vierde dimensionale Aarde betreden, zien wij de “IK BEN Aanwezigheid” van de mensheid en al het leven. Wij observeren ook met liefdevolle ondersteuning terwijl steeds meer leden van de derde/vierde dimensionale Aarde overgaan in/naar de vijfde dimensionale versie van de Nieuwe Aarde. 
Veel van deze veranderingen en ascentie dat wij waar kunnen nemen binnenin het NU van de vijfde dimensie, zijn nog niet binnenin jullie 3D tijdlijn. Het is om deze reden dat jullie planeet nog steeds een resonantie in de derde dimensie draagt. Echter, Gaia raakt in toenemende mate vermoeid van de schandalige daden van de lagere leden van bewustzijn van Haar Multidimensionale Matrix en is gereed om de derde dimensionale expressie van Haar matrix los te laten. 
Zij is zich ervan bewust dat er nog steeds veel wezens zijn die niet in staat zouden zijn om hun bewustzijn te hechten aan zelfs de hogere subgebieden van het vierde dimensionale raster van haar Multidimensionale Matrix. Daarom, wacht Gaia.
Als wij onze gewaarwordingen verlagen om dit causale Subgebied van de vierde dimensionale Aarde waar te nemen, zien wij dat velen van jullie, de ascenderenden, jullie Aarde les van ‘oorzaak en gevolg’ geleerd hebben. Jullie herinneren je NU dat wat het ook is dat jullie in/naar de 3D Matrix van Gaia sturen naar jullie terug zal keren. 
Door die les te leren, heeft jullie bewustzijn zich uitgebreid in/naar het Causale, en voor sommigen de Spirituele subgebieden van het 4D component van Gaia’s Multidimensionale Matrix. Diegenen van jullie die jullie bewustzijn uitgebreid hebben naar deze frequentie en daaraan voorbij zijn druk doende met steeds meer secties te creëren van Licht op deze matrix. 
Deze gebieden van Licht dienen als portalen waardoorheen wij, de hogere dimensionale wezens, ons besef/kennis kunnen hechten om ons bewustzijn met jullie vierde dimensionale werkelijkheid te integreren. Door deze portalen van Licht kunnen wij ook gedachtevormen van onze sterrenschepen voort sturen, alsook de feitelijke kleinere vaartuigen die wij voldoende in frequentie verlaagd hebben om waarneembaar voor jullie droomstaat en meditatieve geest te zijn. 
Wat velen van jullie niet beseffen is dat om jullie holografische derde dimensionale werkelijkheid te betreden, wij dat aldus moeten doen zoals een holografische projectie. Veel leden van de holografische werkelijkheid, welke gehecht is aan jullie derde/vierde dimensionale treden van Gaia’s Multidimensionale Matrix, nemen ons niet waar als een hologram, zoals jullie ook een hologram zijn. 
Sinds jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn deze holografische wereld als “echt” gelabeld heeft, nemen jullie ons ook als echt waar. Wij herinneren jullie eraan dat alle derde/vierde dimensionale werkelijkheden holografische projecties zijn vanuit jullie hogere expressies van ZELF. 
Jullie ALLEMAAL, zelfs diegenen die de rollen van de “duistere zijde” spelen, bestaan allemaal als ÉÉN verenigd bewustzijn van de Aarde in Gaia’s vijfde dimensionale expressie. Wij begrijpen dat deze informatie zeer moeilijk voor jullie mag zijn om te accepteren. Jullie voelen jullie pijn, jullie geluk/blijmoedigheid, jullie verdriet, jullie geboorte en jullie dood intensief. 
Omdat jullie jezelf voor zolang als slachtoffers gezien hebben jegens jullie werkelijkheid, hebben jullie je bewustzijn diep in de lagere frequenties ingebed waar ‘slachtoffer” en “schepper” verschillende termen zijn. Velen van jullie vergaten dat jullie kozen om situaties uit te spelen waarin jullie je ZELF als een slachtoffer gewaar werden, zodat jullie je konden herinneren dat; JIJ de schepper van jouw werkelijkheid bent met je eigen gedachten en emoties. 
Vanuit jullie pre-geboorte frequentie in de hogere rijken, vergaten jullie hoe diep de illusies van de derde/vierde dimensies vermengd zijn met jullie gevoel van ZELF. Daarom, verlagen wij en vele andere leden van jullie Galactische Familie onze resonantie om jullie te helpen herinneren dat JULLIE ONS zijn. 
Wanneer jij je niet bewust je eigen hogere frequenties van ZELF kunt herinneren, geloof je dat je verstrikt zit in de lagere werelden en deze alleen kunt verlaten via wat jullie betiteld hebben als “sterven”. Voor ons, wordt jullie “sterven” waargenomen als “uit te loggen” van jullie holografische werkelijkheid en keren jullie terug naar Huis naar jullie ECHTE zelf. Wij willen dat jullie je dit belangrijke feit herinneren. 
Welnu, terwijl wij onze reis door één van de prachtige Lichtportalen voortzetten die jullie, de leden van de Aarde geopend hebben, beginnen wij jullie derde dimensionale wereld gewaar te worden door ons multidimensionale perspectief. Daarom, nemen wij alle versies van jullie ZELF waar. 
Wij kunnen gemakkelijk waarnemen wat jullie mogen noemen een “streng van Licht” die alle ontelbare incarnaties, die jullie genomen hebben binnenin jullie NU van de één of andere tijdlijn, afwisselende en/of parallelle belichaming op de Aarde, met elkaar verbindt. Vanwege het grote belang van het loslaten van de sluiers van de illusie tussen dimensies in, hebben velen van jullie veelvoudige incarnaties genomen in de hoop dat op z’n minst één van jullie volledig zal ontwaken jegens jullie hogere dimensionale expressies.  
Onze gewaarwording van jullie derde dimensionale “trede” van Gaia’s Multidimensionale Matrix is dat het een werkelijkheid in voortgang van grote verandering is. Wij kunnen deze verandering binnenin onze lichamen voelen, net zoals jullie de grote verandering binnenin jullie lichamen kunnen voelen. Jullie lichamen, jullie Aarde voertuigen, representeren jullie directe verbinding met de planeet. 
Aangezien jullie kleine, individuele Aarde voertuig geconstrueerd is van dezelfde aarde, lucht, vuur en water als de planeet, zijn JULLIE een miniatuur versie van Gaia’s Aarde. Eén van de dingen die wij waarnemen, en velen van jullie zich beginnen te herinneren, is dat jullie vierde dimensionale aura’s multidimensionaal worden. 
Wij nemen ook waar dat velen van jullie bewust of onbewust jullie Multidimensionale Lichtlichaam geactiveerd hebben en op de rand zijn van in staat te zijn om in/naar Lichtlichaam te barsten wanneer de situatie een beroep op jullie doet om dat aldus te doen. Aangezien, jullie Lichtlichaam multidimensionaal is, terwijl in die frequentie van jullie ZELF, zullen jullie in staat zijn om onze reis te repliceren, nochtans in/naar de hogere frequenties. 
In feite, keren velen van jullie in toenemende mate terug naar jullie Schepen. Door naar jullie hogere ZELF terug te keren terwijl een verbinding met jullie Aarde voertuig gehandhaafd blijft, zijn jullie in staat om gehecht te blijven aan de 3D matrix via jullie Aarde voertuig, terwijl jullie je ook verbinden met jullie vierde dimensionale droomtijd. 
Wanneer jullie eenmaal deze repetities genomen hebben van terug te keren naar jullie ZELF, zijn jullie vaak gereed om jullie “eerste reis” te maken voor jullie bezoek aan jullie Sterrenschip waarop jullie Lichtlichaam ZELF dienst verleent om Gaia te helpen. Op deze manier, ben je in staat om “in actieve dienst” te blijven op de 3D Aarde terwijl je OOK doorgaat met je actieve dienst op de fysieke Aarde. 
Wij nodigen jullie uit te vragen voordat jullie gaan slapen om naar Huis naar jullie Schip gebracht te worden. Of, je mag ervoor kiezen om de kracht van je verbeelding te gebruiken om (in frequentie) omhoog te gaan door de vierde dimensie om je Schip in de vijfde dimensie te bezoeken. Velen van jullie doen dat aldus op een regelmatige basis. Alles dat jullie NU hoeven te doen is het je te HERINNEREN!
Doe een beroep op ons en wij zullen jullie helpen, 
De Arcturianen

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s