Arcturianen en Jullie Galactische Familie – Het Proces van ascentie – Deel 2 – 29 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard
image
Als je doorgaat met je proces van ascentie, en het is inderdaad en proces, breidt je bewustzijn uit in/naar steeds hogere frequenties. Daarom, zal je in staat zijn om bewust steeds hogere frequenties van gedachtevormen en energiegebieden waar te nemen en te verzamelen. Met “verzamelen” bedoelen wij dat wanneer je eenmaal een energiegebied waarneemt, het in je aura wacht totdat je beslist wat ermee te ‘doen’. 
Met andere woorden, je bent niet langer meer een passieve waarnemer van het leven. De ware creatieve en/of vernietigende krachten van jouw werkelijkheid, gedachtevormen en energiegebieden, staat jou toe te kiezen of je die energie wenst te voeden met angst OF het jouw Onvoorwaardelijke Liefde te sturen en het te transmuteren met de Violette Vlam. 
Verder, zal het energiegebied en de gedachtevormen die je in/naar jouw werkelijkheid stuurt steeds sneller terugkeren. Het beste gedeelte van je uitgebreide besef is dat je jouw eigen energiegebieden en gedachtevormen kunt waarnemen om te zien of je hen naar buiten in/naar jouw/jullie wereld wilt sturen, of hen met Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur te transformeren. 
Met andere woorden, je raakt multidimensionaal bewust van je zelf en van je werkelijkheid. Als je in een angstige staat verkeerd, wat vaak is omdat je gestrest, vermoeid, hongerig of verwikkeld in een negatieve gedachtevorm geraakt bent, kan je het ogenblikkelijk loslaten en transmuteren binnenin het NU. Echter, als je verwikkeld raakt in de 3D Matrix, zal je onbewust zijn van dat wat voorafgaat aan de creatie van jouw werkelijkheid. 
Als je gedachten en emoties op Liefde gebaseerd zijn, zal je blij zijn wanneer zij naar je terugkeren. Echter, als je in/naar angstig denken en angstige emoties vervalt, zullen zij ook zeer snel naar je terugkeren. Aangezien Gaia een “oorzaak en gevolg” planeet is, is haar ascentie gebaseerd op het hebben van ontelbare “oorzaken” (gedachtevormen en energiegebieden) die naar Haar planeet terugkeren om Haar proces te vergemakkelijken. 
Daarom, dierbare afgezanten van het Licht, houd de gedachten en emoties in de gaten die jullie uitsturen in/naar jullie wereld, aangezien zij steeds sneller naar jullie terug zullen keren. Van de andere kant, diegenen die ver verwijderd zijn van het uitbreiden van hun bewustzijn en in feite in de frequentie leven van “macht-over-anderen”, zullen hun energie niet “terug in hun besef” ontvangen gedurende een tamelijke lange duur van jullie “tijd”. 
Dit mag oneerlijk schijnen te zijn voor diegenen van jullie die niet begrijpen dat ascentie een proces van complete meesterschap is over jullie Aarde voertuig. Wanneer je dat feit niet begrijpt, mag je ongeduldig raken omdat je niet begrijpt dat JIJ degene bent die de snelheid instelt van jouw ascentie door de frequentiesnelheid van je bewustzijn welke JIJ creëert met je eigen gedachten en emoties.
In vroegere ascenties, studeerden de mensen voor op z’n minst gedurende zeven levensspannen, alsook gedurende hun volledige leven voorafgaand aan hun ascentie. Zij kwamen allemaal grote uitdagingen onder ogen, moesten het Astrale gebied binnengaan en AL hun egoïstische handelingen genezen/herstellen, en leefden vaak vele decennia van absolute armoede, onophoudelijke meditatie en immense zelfopoffering. 
De term “ascentie” is gemoderniseerd geraakt in jullie wereld van “krijg het snel,” en “waar moet ik ervoor betalen?” Je “betaalt voor je ascentie” met complete en totale controle van je iedere gedachten en emotie. Daarom, vraag niet wat ascentie voor jou kan doen, maar wat jij voor de ascentie kunt doen. 
Verder, in jullie tijdperk, is ascentie niet slechts voor een individu, maar voor een volledige planeet. Daarom moet, de mensheid, die verondersteld wordt de meest ontwikkelde soort op de Aarde te zijn, diens gehechtheid om mens te zijn loslaten. Op deze manier, kunnen jullie je herinneren dat een zeer klein component van de laagste frequentie van jullie Multidimensionale ZELF “ingelogd” heeft op deze 3D werkelijkheid. 
Wanneer je ingelogd bent op je huidige werkelijkheid, aangezien je meervoudige werkelijkheden hebt die tegelijkertijd lopende zijn binnenin het NU, deed je dat aldus via jouw “handtekening frequentie”. Jouw handtekening frequentie is de vonk van je individualiteit welke leeft in een “individueel” Aarde voertuig dat je draagt om deel te nemen aan de holografische projectie van het leven in de derde/vierde dimensie. 
Je handtekening frequentie is de kernfrequentie van je Multidimensionale ZELF. Het 3D aspect of je handtekening frequentie vermengt zich met andere van je 4D handtekening frequenties en stroomt in eenheidsbewustzijn met jouw handtekening frequenties in de 5D en daaraan voorbij. In al jouw ontelbare versies van werkelijkheid, ben jij dezelfde handtekening frequentie. 
Wanneer je eenmaal jouw werkelijkheid waarneemt via de hogere gewaarwordingen/inzichten van gedachtevormen en energiegebieden, begin je te herkennen hoe iedere persoonlijke gedachtevorm de handtekening frequentie van diens schepper ten toon spreidt. Er zijn ook “groep’ gedachtevormen/energiegebieden”:  van de groepen die zo verenigd zijn dat zij een “groep’ handtekening frequentie” hebben. 
Deze groep is zeer intiem en is in staat om excursies in het bewustzijn te ondernemen als ÉÉN wezen. 
De groep lijkt veel op de leden van een vliegtuig, behalve dat iedereen weet en onvoorwaardelijk van elkaar houdt. Sommige van deze groepen zijn klein en sommige zijn tamelijk groot. Hoe dan ook, de leden van deze groepen zijn zo met elkaar uitgelijnd dat hun individuele gedachtevormen gemakkelijk in/naar de groep’ gedachtevorm vermengt. 
Wanneer je individuele bewustzijn eenmaal uitbreidt in/naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij, verhuis je in/naar het “Eenheidsbewustzijn”, omdat je op de rand van ascentie bent. Daarom, begin je alle gedachtevormen en energiegebieden te verzamelen die je ooit gecreëerd hebt terwijl ingelogd in de 3/4D Matrix. Je begint eerst met dat wat je gecreëerd hebt in je huidige incarnatie. 
Dan, begint je eenheidsbewustzijn te vermengen met alle ontelbare versies van jouw ZELF. Daarom, streeft je vijfdimensionale bewustzijn ernaar om zich te verenigen met alle gedachtevormen en energiegebieden die je ooit gecreëerd hebt in het Al van je derde dimensionale incarnaties. 
Al deze gedachtevormen en energiegebieden herenigen zich in/naar de handtekening frequentie van de verzender om als ÉÉN te bestaan. Met andere woorden, als je bewustzijn uitbreidt in/naar steeds hogere frequenties en dimensies, worden al jouw “markeringen,” alle elementen en afleidingen van jouw handtekening frequentie, herenigd binnenin het groeiende eenheidsbewustzijn met je immer-uitbreidende gevoel van ZELF. 
Daarom, wanneer alle elementen van je gedachten, emoties en acties van jouw huidige Aarde voertuig eenmaal herenigd zijn met je handtekening frequentie, begin je de gedachtevormen en energiegebieden van al jouw incarnaties op Gaia te verzamelen. 
Ascentie gaat NIET over weggaan. Ascentie gaat over het nemen van de volle verantwoordelijkheid voor iedere gedachtevorm en energiegebied die je ooit gecreëerd hebt terwijl je een gestalte op de Aarde vasthoudt. Begrijp je hoe alle componenten van je handtekening frequentie, jouw ZELF, bijeenbrengt om in Eenheidsbewustzijn te resoneren met de schepper van jouw werkelijkheid, JIJ? 
Terwijl je met je Missie verder gaat om Gaia te helpen met Haar planetaire ascentie, moet je alles dat je ooit gedacht, gevoeld en gedaan hebt terwijl een Aards voertuig gedragen wordt, bijeenbrengen, er onvoorwaardelijk van houden en het transmuteren. Wanneer je eenmaal alle gedachtevormen en energiegebieden van al jouw incarnaties op Gaia verzameld/bijeen gebracht hebt, begin je het proces van het transmuteren van al deze elementen terug in/naar hun natuurlijke vijfde dimensionale expressies. 
Jouw bijdrage aan de planetaire ascentie is, dat de transmutaties van je persoonlijke elementen van de aarde (je acties symboliserend), lucht (je gedachten), vuur (je spirit) en water (je emoties) in/naar de aarde, lucht, vuur en het water van de planeet stromen. 
Je hebt je vrijwillig aangemeld om deze incarnatie binnen te gaan om met de planetaire ascentie te helpen. Daarom, ben je de Kapitein op het Schip, die als laatste het Schip zal verlaten. Daarom, blijven jullie bij de planeet (het schip) om de portalen in/naar de hogere dimensies te openen door alle elementen van jouw ZELF binnen te halen om als ÉÉN te werken binnenin je eigen handtekening frequentie. 
Als jouw bewustzijn uitbreidt om jouw Multidimensionale ZELF te omhelzen, herinner jij je de belofte die je maakte om Gaia te helpen terug te ascenderen naar Haar Multidimensionale Planetaire ZELF. Je zult deze belofte houden door je persoonlijke bewustzijn uit te breiden in/naar het planetaire bewustzijn. Op deze manier, terwijl jij je persoonlijke zelf transmuteert, transmuteer je ook je planetaire zelf. 
Terwijl je resoneert met het planetaire bewustzijn, bied jij je persoonlijke elementalen van de aarde, lucht, vuur en het water aan om in eenheidsbewustzijn te stromen met de aarde, lucht, vuur en het water dat resoneert met de planeet Gaia. Dus, wat voor transmutaties dan ook die je binnenin je eigen gestalte creëert, worden automatisch met de gestalte van Gaia gedeeld. 
Op deze manier, worden alle driedimensionale elementen getransmuteerd in/naar de vijfde dimensionale elementalen. Terwijl je doorgaat te werken op deze multidimensionale manier, keert jouw handtekening frequentie terug naar diens volledige multidimensionale expressie. Op dit punt hoef je niet langer meer te “ascenderen” om naar de vijfde dimensie en daaraan voorbij te gaan, aangezien jij je herinnerd hebt dat je ALTIJD in de vijfde dimensie was. 
Je “verliet” de hogere werelden niet om in/naar je Aarde voertuig te “komen”. In plaats daarvan, strekte jij je multidimensionale bewustzijn uit, de kern van je eigen multidimensionale handtekening frequentie, om bewust de derde/vierde dimensionale matrix gewaar te worden/waar te nemen. 
Je was vergeten hoe gemakkelijk de illusie van afgescheidenheid je bewustzijn zou kunnen verlagen door je met angst te vullen. In feite, uiteindelijk, vergat je dat je multidimensionaal was. Toen, kwam je klem te zitten in het vierde dimensionale wiel van leven en sterven waarin je geboren werd voor de 3D – stierf – voor de 3D en je bewust werd van 4D, toen stierf voor de 4D en terugkeerde naar de 3D – en dan zou je het wiel weer opstarten. 
Je geloofde dat je leefde en stierf en leefde en stierf en leefde en … Toen je eenmaal de 3D/4D Matrix binnenging, begon je te vergeten dat JIJ nooit eender wat dan ook verliet. JIJ strekte je besef uit in/naar een andere werkelijkheidsfrequentie. Het is het NU om je bewustzijn terug uit te strekken in/naar de hogere dimensies. 
Maar eerst, moet je ALLES van je ZELF verzamelen zodat je het kunt transmuteren. 
Dan zal je die transmutatie met Gaia delen. 
Bijgevolg, zal je ALLE transmutatie van ALLE Aarde werkelijkheden delen die je ooit met Gaia in wat voor tijdlijn dan ook ervaren hebt. Met de herinnering van je persoonlijke, handtekening frequentie, kan je de kracht van je Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur uitsturen in/naar elk parallel en afwisselend leven die je op Gaia ervaren hebt. 
Wanneer je eenmaal al je menselijke expressies van zelf op de Aarde verzameld hebt, verzamel jij jouw niet-menselijke expressies. Ja, velen van jullie hebben gekozen om gestalten van dieren, planten, alsook enige hogere dimensionale wezens aan te nemen zoals Feeën, Deva’s en overlichtende Spirits. 
De uitdaging die je beloofde te vervullen voordat je wat voor gestalte dan ook maar nam op de derde of vierde dimensionale Aarde is, dat je beloofde om “bewust” te blijven terwijl jij je ZELF bijeenbrengt. Om verbonden te blijven met je Multidimensionale ZELF kan je niet toestaan dat wat voor gedachten, emoties, gedragingen en/of verlangens dan ook vanuit jouw “onbewuste” naar boven komen. 
In feite, beloofde je, “Geen onbewust zelf meer”. Je bent aan het ascenderen, en als je ervoor koos om het contract te vervullen dat je maakte voordat je jouw Aarde voertuig nam, zal je volledig bewust moeten blijven van je eigen gedachten en emoties. 
Begrijp alsjeblieft dat wanneer jouw frequentie eenmaal terugkeert naar de vijfde dimensie, je gedachtevormen en energiegebieden ZEER snel in je werkelijkheid zullen manifesteren. Als je een op angst gebaseerde gedachte hebt en het vult met de emotie van angst, zal het bijna ogenblikkelijk gemanifesteerd worden. Denk eraan, er is geen “tijd” in de vijfde dimensie! 
Begrijp je waarom je het meesterschap moet onderhouden/handhaven over je gedachten en emoties? 
Als jij je werkelijkheid vanuit ons perspectief zou kunnen zien, zou je ontelbare gedachten van ascentie, eenheid, onvoorwaardelijke liefde en het Violette Vuur zien, die plotseling uitgezet worden door een willekeurige negatieve, onzekere, beangstigende en/of egoïstische gedachte die slechts de rand van je bewustzijn aanraken. 
Jullie zijn niet langer meer kinderen in training. De frequentie van Gaia verhuist in/naar de vijfde dimensie. In feite, zijn er bepaalde “NU’s” waarin de vijfde dimensie op/in Gaia land om prachtige “wonderen” te creëren die uitbreiden voorbij tijd en ruimte om alle tijd en ruimte op de planeet Aarde te transmuteren. 
Aan de andere kant, zijn er nog steeds “willekeurige handelingen van geweld”. Deze handelingen van geweld komen merendeels van de mensen. Daarom, moet de mensheid degene zijn die Onvoorwaardelijk van hen Houden en transmuteren. Denk eraan, Gaia is een planeet van de Vrije Wil, gebaseerd op het leren van de wetten van oorzaak en gevolg. 
Wij, de Galactische en Hemelse wezens, zijn jullie nodig, onze Afgezanten van het Licht, om deze gedachtevormen en energiegebieden waar te nemen VOORDAT zij in/op het lichaam van Gaia landen en gemanifesteerd worden. JULLIE hebben de bekwaamheid om jullie Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur in/naar de Kern te sturen van deze negatieve gedachtevormen en energiegebieden, zodat zij NIET zullen manifesteren. 
Je kunt dit het beste doen door te zeggen, “IK WEIGER om deel te nemen aan die mogelijke werkelijkheid en stuur Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur”. Op deze manier houd je niet alleen je persoonlijke bewustzijn boven de angst, maar ben je ook dienstbaar om dat energiegebied of die gedachtevorm te transmuteren voordat het gemanifesteerd wordt. 
Kunnen jullie je voorstellen hoe verrast de strijdkrachten van “macht over anderen” zullen zijn wanneer zij begrijpen dat hun macht-over andere gedachtevormen getransmuteerd worden in/naar macht-binnenin creaties? 
Wij voltooien deze boodschap door jullie ALLEMAAL die het meesterschap herkrijgen van jullie eigen gedachten en emoties te erkennen en te bedanken, alsook dienstbaar zijn als onze “schoonmaak bemanning” om een halt te brengen aan de angst en verwoesting terwijl zij nog steeds in de potentiële vormen zijn van de gedachtevormen en de energiegebieden.  
Wij zijn de leden van jullie Galactische en Hemelse Familie. Onze bijdrage aan jullie, onze dappere vrijwilligers om Gaia te helpen, is om jullie ogenblikkelijk te helpen wanneer het ook is dat jullie ons oproepen. Ga gewoon naar binnenin jullie ZELF, en jullie zullen ons eindeloze geschenk vinden. 
Zegeningen,
De Arcturianen en jullie Galactische Familie

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s