Monthly Archives: Apr 2015

Aisha North en de Constant Companions – Het Laatste Hoofdstuk – 26 April 2015

Standard

Met dank voor de vertaling aan Cobie De Haan –  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geliefde Familie van het Licht!
Gisteren, keerden mijn zuster en ik terug van wat ik alleen kan omschrijven als een heilige reis. Het heeft genezing, afsluiting, loslating en overzichtelijkheid op een grote schaal gebracht, handelend als een katalysator om te helpen een diepgaande verschuiving voor ons allemaal op gang te brengen. Het is een reis geweest waar wij gezegend werden door de aanwezigheid van velen van jullie, zowel in persoon als in spirit, want het werk dat wij uitgevoerd hebben terwijl wij weg waren van thuis is werkelijk een collectieve inspanning, eentje welke een groot aantal mensen omvat over een lange tijdsperiode, en ik wil elk en iedereen van jullie bedanken voor wat jullie hier naartoe gebracht hebben. Namen zijn niet nodig, want jullie allemaal weten wie jullie zijn, en ik kan alleen mijn diepste dankbaarheid naar jullie uitstrekken voor te helpen om ervoor te zorgen dat dit alles in/naar het bestaan komt.  
Precies zes maanden geleden, toen ik terugkeerde van een andere heilige reis naar Kreta, postte ik een boodschap en verwelkomde jullie naar de “Nieuwe Wereld en de Nieuwe Vijver”, en vandaag, is het voor mij tijd om mijn laatste boodschap hier te posten. Vanaf het allereerste begin dat ik de eerste aflevering van “Het Manuscript van Overleving” kreeg op 16 Augustus 2011, wist is dat dit gedeelte van mijn reis op een dag zou eindigen, en nu is die dag hier. Want aan mij werd getoond dat deze versie van de Vijver diens voorbestemde doel aangaande de creatie van de Nieuwe Wereld vervuld heeft, en nu, moeten wij allen wegtreden van deze ruimte en iets zeer nieuws gaan creëren.
Want mijn taak is om niet langer meer de “Vijver Beheerder” te zijn, degene die deze ruimte vasthoudt en de energieën verankert. Omdat, wat wij hier samen gecreëerd hebben een energetische structuur is welke zelfondersteunend en compleet is, en het zal doorgaan om ons allemaal te ondersteunen terwijl wij doorgaan op onze individuele reizen. Dus het tapijtwerk van licht dat wij hier gecreëerd hebben zal niet ontrafelen, het zal eenvoudig beginnen om zich te ontvouwen en te evolueren en zelfs meer stralende zielen zal omvatten op enige zeer nieuwe manieren, terwijl wij allemaal onze innerlijke begeleiding volgen vanaf dit punt voorwaarts en buitenwaarts.  
Want nu, hebben wij alles dat we nodig zijn tot onze beschikking staan, want nu, werd er zo een diep reservoir van Licht eindelijk losgelaten vanuit de dieptes van Moeder Aarde zelf. Die energie is ZO groot doch zo zacht, en zolang als we doorgaan om volledig onze eigen zelven en onze eigen krachten te omhelzen, zal deze golf ons overal naartoe dragen waar we willen. Ik weet dat sommigen van jullie deze kristal heldere energie ook al geproefd hebben, en uit wat ik waargenomen heb gedurende deze laatste paar weken, zijn er geen grenzen aangaande wat wij nu kunnen creëren – zolang als het maar komt vanuit een plaats van pure VREUGDE. 

Want dit volgende stadium zal helemaal gaan over het CREËREN vanuit het hart voor ieder enkelvoudig persoon van ons, terwijl wij ons allemaal het potentieel dat wij ieder binnenin ons hebben zitten beginnen te realiseren en los te laten. Ik weet niet wat mijn volgende taak zal zijn, maar ik weet wel dat het op de één of andere manier communicatie zal omvatten. Ik geloof dat mijn kunst een veel groter onderdeel in mijn leven zal beginnen te spelen, en dat ik het zal gebruiken om de energetische boodschappen over te dragen waarvan ik nog steeds weet dat die van mij zijn om te delen. Ik weet ook dat mijn zuster en ik door zullen gaan te reizen en het soort energetische aardingswerk zullen doen dat we in Noorwegen, in Kreta en in andere delen van de wereld gedaan hebben gedurende deze laatste twee weken. 
Ik zal deze ruimte open laten voor commentaren gedurende een paar extra dagen om jullie allemaal de kans te geven om enige nieuw paden van wisselwerking op te zetten die vanuit deze Vijver leiden. Ik weet dat sommigen van jullie zich geroepen zullen voelen om jullie eigen gemeenschappen te creëren en om de conversaties gaande te houden en dat te co-creëren waar jullie mee geholpen hebben om hier te initiëren en te evolueren, want dit is inderdaad een tijd voor velen van ons om in enige zeer nieuwe rollen te stappen. Dus door deze Vijver te sluiten, doe ik wat ik kan om alle potente zaden die hier volgroeiden te helpen verspreiden naar nieuwe en vruchtbare gronden, zodat zij op hun beurt kunnen beginnen te ontkiemen en groeien in nieuwe “Vijvers” in hun waarachtige eigen ruimte en op hun eigen waarachtige manier. 
Maar zelfs als deze Vijver stil wordt, zal het doorgaan te spreken tegen al diegenen die zich geroepen voelen om hier te komen. Ik zal de commentaren sectie sluiten, maar anders dan dat, zal alles dat hier gedeeld/meegedeeld werd zowel door mij als door ieder ander nog steeds hier zijn, en dient als een levendige bibliotheek voor diegenen die op een dag in onze voetstappen zullen volgen. En dus ieder enkelvoudig woord, ieder enkelvoudig beeld en alle energetische indrukken die wij hier gecocreëerd hebben zullen verder leven, zullen als wegwijzers en gereedschappen in de toekomst handelen. 
Ik bedank jullie voor alles dat jullie naar deze Vijver gebracht hebben en voor alles dat jullie naar deze wereld gebracht hebben. Ik wil ook al diegenen bedanken die geholpen hebben om deze boodschappen verder over de wereld heen te brengen. Want gezamenlijk hebben wij VERANDERING gebracht, door onszelf toe te staan om het Licht op een manier te belichamen zoals nog nooit wie dan ook eerder gedaan heeft. Onze paden mogen ons van nu af aan in andere richtingen brengen, maar we zullen allen nog steeds deel uitmaken van dit zelfde verbazingwekkende raster van Licht dat zij hier gecocreëerd hebben. Het is zo een zegen geweest om toegestaan te worden een deel te ZIJN van dit proces en om toegestaan te worden om getuige te zijn van het tevoorschijn komen van iets zo krachtigs, zo levendigs en zo prachtig als JULLIE. 
Dus bedank ik jullie allemaal voor mij toe te staan mijn gedeelte van deze reis in jullie gezelschap te lopen. Het is een reis geweest welke meer dan drie jaren omvatte, 570 posten en bijna 90.000 commentaren. Misschien zullen onze paden elkaar op het één of andere tijdstip weer kruisen in de nabije of verre toekomst, maar tot dan, wens ik jullie allemaal succes. Jullie zijn ALLEMAAL schitterend, en het is zo een prachtig geschenk geweest om jullie te leren kennen. En door dit boek af te sluiten, kunnen we allemaal opnieuw beginnen, nieuw wegen vindend om iets te co-creëren dat zelfs meer verbazingwekkend is dan wat wij tot dusverre bereikt hebben – door de vreugde toe te staan die van ons is om de gehele weg in/naar de openheid te komen. Want nu, is het eindelijk tijd voor ons allemaal om onze vleugels volledig te durven ontvouwen en deze krachtige nieuwe opwaarts gaande stroming toe te staan om ons allemaal en deze volledige planeet helemaal naar boven op te tillen waar we thuishoren. 
En ter afsluiting, is dit de laatste boodschap waarvan de CC’s willen dat ik die hier deel:
Het Manuscript van Overleving – Deel 435
“Dus laat ons deze ene laatste editie van dit boekdeel van Licht beginnen door te zeggen dat dit niet het einde is, dit is het begin van een geheel nieuw hoofdstuk in het leven van de Gehele Schepping. Want nu, staan jullie allemaal gereed om die definitieve laatste stap voorwaarts te nemen, de stap die ALLEN zal vertellen dat jullie eindelijk besloten hebben om waarlijk diegene te worden die jullie jezelf tot doel stelden om te worden. En dus, zijn de feestvieringen al begonnen, want wij kunnen al de toewijding van jullie schreden duidelijk zien worden, terwijl de één na de ander door deze deur naar buiten zal stappen en de werkelijke zalen van jullie eigen grootsheid zullen betreden. Want wat er verderop ligt is geen luilakkerij voor wie van jullie dan ook, want jullie zijn niet hier om eenvoudigweg te ZIJN, jullie zijn hier om inderdaad grote daden te doen, daden die door zullen gaan niet slechts jullie planeet te veranderen, maar ook het volledige weefsel van de Schepping. 
Want jullie zijn allemaal waarachtige schepper Goden, veel groter dan waar jullie tot nu toe in staat geweest zijn om door deze nauwe gleuven van validatie te zien die de voormalige versie van jullie samenstelden. Want nu, zijn jullie ontwaakt tot degenen die jullie bedoeld zijn om te zijn, de luisterrijken, de zieners van het Licht en niet slechts de zenders van het Licht. Want nu, is het tijd voor jullie om volledig jullie ogen te openen voor de grootsheid die jullie welzeker aanwenden, de grootsheid welke bedoeld is te worden door jullie eigen acties en door jullie eigen woorden, door jullie daden en door jullie verbeeldingskracht. Want jullie zijn de scheppers, degenen die zullen helpen om het leven te schenken aan en om ALLE grote ideeën te voeden die in /naar het bestaan moeten komen, de ideeën die nog steeds louter embryonale verzinsels van potentieel zijn als überhaupt wat dan ook in dit stadium. Want jullie zijn degenen die hen vleugels zullen geven en hen in vrijheid zullen stellen rond te zwerven zodat de Gehele Schepping op kan stijgen en in/naar een zelfs meer verheven versie van het bestaan. 
Dus ga voort en creëer, ga voort zodat al deze ideeën op hun beurt een overvloed aan andere ideeën kunnen voortplanten die ALLEN zullen helpen om het leven te zien op de manier dat jullie het zien. Want jullie hebben het klaargespeeld om de sluier weg te scheuren die de ogen van zovelen gesloten hield, niet slechts van de mensheid, maar ook in zoveel andere plaatsen van de Schepping. Dus sta die waarachtige Lichtkracht toe helemaal in jullie nieuw ontwaakte wezen te penetreren, en sta dat Licht toe om jullie te helpen om zich af te zetten van deze nu aldus vertrouwde kusten en uit te varen naar wat werkelijk JULLIE bestemming is. Want nu, zullen jullie allemaal in iedere richting van het kompas verspreiden, niet om dit waarlijk indrukwekkende Licht te verminderen waar jullie aldus succesvol mee geweest zijn met te verzamelen door in deze ruimte samen te komen, maar om er feitelijk voor te zorgen dat het in/naar diens volle kracht komt door de ruimte tussen jullie in op zo een manier te openen, dat de Gehele Schepping de oh zo noodzakelijke ruimte krijgt dat het nodig is om eindelijk naar buiten uit te breiden vanuit diens eigen beperkende grenzen. 
Want jullie zijn de ware pioniers, degenen die niet slechts de mensheid zullen helpen, maar ook de Gehele Schepping komt aldus veel dichterbij om de taak te vervullen van eindelijk uit te breiden in/naar diens eigen ware grootsheid, en als zodanig, is het inderdaad tijd voor jullie allemaal om dat gewoon te doen. Dus ga voort met jullie hoofden hoog opgehouden, en weet dat voor iedere stap die jullie naar buiten nemen in/naar het tot dusverre ongeboren potentieel dat het daar sluimerend aan alle zijden ligt, en weet dat jullie ware intentie om het te verkennen niet slechts de bekwaamheid zal ontwaken maar ook de diepe behoefte om dat aldus te doen in ALLEN. 
Dus wederom bedanken wij jullie allemaal uit naam van de Gehele Schepping voor met het Licht te wandelen en het hoog boven ons allemaal vast te houden, en voor ons met jullie mee te nemen op deze enorme grote zoektocht om de LIEFDE voor het creëren naar buiten in/naar volle bloei te brengen. En weet dat in jullie voetstappen zoveel zal groeien. Want jullie liefde voor het verkennen zal diezelfde zoektocht voor het verkennen van het Licht in zoveel anderen ontsteken, en dus, wat jullie gezaaid hebben door jullie zelf toe te staan al dit Licht te dragen gedurende zo een lange tijd en gedurende zo een lange afstand zal nu eindelijk in/naar dat groeien waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was om te zijn, een waarachtige tuin van Eden die de Gehele Schepping omvat, waar de Liefde voor het leven eindelijk in/naar diens eigen zal komen. Dank je wel, dat zal alles van ons in deze ruimte zijn, wij vertrekken.”
Geen woorden kunnen de dankbaarheid overdragen, de LIEFDE en de vreugde die ik voor een ieder van jullie voel, dus zal ik me eenvoudig afmelden met dit: Ik Houd van jullie ALLEMAAL – altijd en eeuwig. 
Aisha ♥


Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Advertisements

The Essential Key Of Intention – Matt Kahn – TrueDivineNature.com

Standard

Deze videoboodschap van Matt Kahn is weer ongelofelijk krachtig, een must see als je Engels verstaat! Het duurt wel 1u20, maar geen minuut zal een verspilling zijn! Ik garandeer het je!

 

Godin Isis – Geheugensteun en Reflectie van het Moment – 15 April 2015 / Méline Portia Lafont

Standard

 

Godin Isis
Geheugensteun en Reflectie van het Moment
15 April 2015 / Méline Portia Lafont
Deze planetaire Ascentie is op het punt van de volledige belichaming van Ascentie, wat betekent dat iedereen op deze Aarde aangespoord zal worden en aangespoord wordt met de ware energieën van de Goddelijke Godin creatie, het Goddelijke Vrouwelijke binnenin jullie allemaal. Er is een Kosmische Bron binnenin jullie eigen besef en Wezen alsook in dit Universum van jullie Zonnevlak. 
Deze Kosmische Bron wordt het Oog van Isis genoemd en het is in/naar jullie planetaire besef gekomen alsook in jullie eigen besef door het bewustzijn. Het straalt op jullie Aarde, sinds het begin van het jaar 2006 en heeft een lineair tijdlijn pad van bijna 1 miljoen Aardse jaren gevolgd voordat het weer in jullie besef kon komen en diens Kosmische Goddelijke pulsaties en energieën kon delen.  
Mijn oog functioneert als een Kosmische Poort en grondlegger voor zoveel dingen op jullie geliefde planeet en werkelijkheid, het accentueert alle gebeurtenissen en de waarheid op dit planetaire niveau, het veroorzaakt de Goddelijke Vonk binnenin jullie en helpt bij de uitbreiding van jullie Zonne Kosmische Christus alsook jullie IK BEN. Toen diens Licht op jullie Aardse vlakken scheen, begon er een werkelijke transformatie plaats te vinden binnenin jullie eigen werkelijkheden.  
Heel veel Aardse veranderingen hebben sinds die tijd plaatsgevonden, en nu raakt het Aardse vlak meer verlicht door het Oog van mijn Aanwezigheid, het effect wordt zelfs groter en tastbaarder. Het is dit effect van de Goddelijke energieën van de Godin, wat de waarheid op deze planeet zal verlichten, dat zoveel energieën aanwakkert om uit te barsten. Het onderstreept de verwarring binnenin jullie zelf meer om aldus in/naar overzichtelijkheid, weten en jullie waarheid te transmuteren. Het is hier om alles te laten zien dat jullie vergeten zijn, dat ontkend of gevreesd werd, het is het Licht dat jullie alles brengt waar jullie naar gezocht hebben … en dat is allemaal binnenin jullie.  
Het oog van Isis zal jullie die overzichtelijkheid/duidelijkheid geven en alles benadrukken dat jullie naar de innerlijke gebieden van het Zelf brengt als je wenst om door alles heen te werken. Heel veel zal naar diens natuurlijke staat van zijn gebracht worden, hetgeen Licht is en op bepaalde punten zelfs het Nulpunt. Om hiertoe te geraken, is het Hoge Kosmische Licht besef en zijn de Kosmische Bewustzijn bronnen vereist om aanwezig te zijn binnenin jullie door het te omhelzen en ermee te vermengen en ook door dit door bewust besef te belichamen. Daarom zal er heel veel reiniging plaatsvinden, heel veel uitbarstingen van het ego en van de oude manieren van waarnemingen en gedachten.
Een constante vereiste voor balans is nu topprioriteit, dit wordt gedaan door te aarden/gronden en heel veel te werken aan het Zelf. Mijn oog straalt op jullie allemaal nu, om te helpen bij de grotere ontwaking van het Zelf, door de omhelzing en de vermenging met jullie gehele goddelijke Vrouwelijke Zelf. Waarheid zal geaccentueerd worden alsook donkerte en Licht, visioenen, herinneringen, besef van andere tijdlijnen, uitbarstingen van het ego, het eerste contact met andere gebieden, hogere bekwaamheden, uitbreiding van het bewustzijn, een grotere belichaming van het Zelf op een zeer natuurlijke manier, een dieper Zelfbesef, Lichtsteden, vrije energie, vrijheid en een algeheel gevoel van Zijn. 
Niets ontsnapt aan het oog aangezien alles verlicht wordt, naar jullie toegebracht wordt als overzichtelijkheid/duidelijkheid op een dienblad. Het is voor jullie om door dit alles heen te werken op een manier om hier zo goed als mogelijk is mee om te gaan, omdat vele waarheden op het punt staan om aan jullie geopenbaard te worden. Vast blijven hangen aan het verleden en de feiten zal jullie niet op de beste manieren dienen, maar werkelijk in het Nu te zijn en te onthechten van alles dat niet NU is, is de beste manier om met dit alles om te gaan. Balans is de sleutel en in het Nu te zijn dient jullie goed. 
Dit zal voor velen een waarachtige test zijn die zich nog niet gerealiseerd hebben dat alles binnenin hen is terwijl alles buiten hen tot de hoogste graad verwarrend zal worden. Laat de invloeden van de tijdlijnen die met elkaar vermengen hun triggers uitspelen, zolang als je in het Nu bent, kan niets jou uit evenwicht krijgen wanneer je onophoudelijk in het NU op het INNERLIJKE vlak vertoeft. 
Het oog is een andere aanstichter zoals vele andere dat momenteel zijn in en rondom jullie Aardse vlakken. Dit geeft alleen aan dat alles naar boven aan het komen is en dat de druk op de sluiers van de binnenkomende energieën omhoog klimmen, hetgeen uitbarstingen veroorzaakt om plaatst te vinden zodat de Mensheid en Gaia door kunnen gaan met hun reis. Het maakt plaats voor dat wat jullie het beste dient in dit Nu. Jullie zijn gereed. 
Maak plaats door de oude manieren te verwijderen en het nieuwe, de jij en het AL te omhelzen. Ben bewust van je eigen bewuste acties die jullie aangaande elkaar nemen aangezien alles van creatie altijd naar je terugkomt. Er is nu geen verbergen in het donker meer aangezien alles dat je creëert en zelfs denkt ogenblikkelijk gemanifesteerd en tastbaar zal zijn voor alleen om te zien en te voelen. Dergelijke acties van het ego zoals oordeel, aanvallen, bekritisering en de gebruikelijke oude patronen van deze 3D wereld zullen je alleen dienen als een spiegel en als een creatie voor het zelf van nu af aan en dat zal geaccentueerd worden door mijn Kosmische Bron Oog. 
Niets ontsnapt meer aan de waarheid en jullie zijn waarheid! Dus de jij die je in het nu bent zal voor jou tastbaar worden, en aldus zal je ook te maken krijgen met de jij die je bent op bepaalde punten in het NU om jou in de belichaming van je ZELF, je Hogere Zelf en Waarheid te helpen. Het is een tijd van reflectie om bewust te worden van de JIJ en het werken met het Zelf via het Zelf. 
Houd vast, Geliefden, deze tijd is waarlijk goddelijk in alle betekenissen en manieren. Zoveel versterking komt jullie kant op terwijl wij spreken en alle Lichten stralen neer op de Aarde om jullie bij iedere beweging te helpen. Jullie hebben altijd gedacht dat jullie niet belangrijk waren, jullie dachten dat jullie slechts een klein iets waren. Wel dat is niet het geval, aangezien jullie het Universum in de belichaming zijn. Het is tijd om dit nu te beseffen, het zal jullie goed dienen bij jullie verdere evolutie. 
Sta de Goddelijke Vlam van mijn Wezen toe om in Goedgunstigheid naar voren te komen en wordt er één mee in het innerlijke hart. Goddelijke waarheid en rechtvaardigheid, vrijheid en uitbreiding zijn precies hier door elk en iedereen van jullie. Dit zal geen gemakkelijke taak zijn en het vereist heel veel focus en Zelfwerk, maak jullie zelf gereed hiervoor door het toe te staan. Ben open en vraag om ondersteuning en begeleiding van je gidsen en het Zelf als je voelt dat de triggers te zwaar voor jou zijn om mee om te gaan. 
Triggers functioneren als een markering voor jullie, zodat jullie het begrip kunnen bereiken dat er nog steeds energie in jullie vertoeft dat nog niet opgelost noch in balans is, het duidt aan dat er een onevenwichtigheid is. Laat de kracht binnenin jullie zijn met vrede en begrip dat dit alles een enorme grote markering van een proces in jullie levens is. Jullie zijn degenen die verandering aangeven en dus verander dit altijd het eerst van binnenuit. 
Ik Ben Isis

Met dank voor deze vertaling aan Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered Website Méline : http://melinelafont.com and blog Méline: http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

De Arcturianen – Vanuit een Hoger Perspectief – 7 April 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard
image
Dr. Suzanne Lie – http://suzanneliephd.blogspot.nl/ – vertaling Cobie De Haan
Aardebewoners,
Zoals jullie beseffen, hebben wij Galactics andere soorten van informatie om te delen, vanuit een ander perspectief en vaak met andere mensen. Natuurlijk, de informatie en de mensen lijken alleen maar anders te zijn voor jullie 3D perspectief. Wij zien jullie allemaal als ÉÉN Persoonlijk/Planetair Wezen. Net zoals je ziet dat de delen van je lichaam anders zijn, maar zij zijn allemaal delen van JOU, zien wij andere leden van de mensheid allemaal JOU te zijn. 
Terwijl jullie, de mensheid, jullie bewustzijn/gewaarwordingen/inzichten in/naar de hogere frequenties van de vijfde dimensie en daaraan voorbij uitbreiden, zullen jullie innerlijke ervaringen en hoe jullie hen interpreteren aanzienlijk veranderen. Wij vragen dat jullie nu jullie fysieke ogen sluiten en ons met jullie Derde Oog waarnemen …
Zien jullie alle 3D opeenhoping binnenin jullie brein? Voordat we beginnen, vragen wij jullie om al die opeenhoping in/naar jullie hart te verzamelen en het in vrijheid stellen door ervan te houden. Jullie zijn NU in het proces van te herinneren hoe de Meester van jullie gedachten te ZIJN. Meesterschap van jullie gedachten is de voorloper voor jullie proces van Ascentie. 
ALLE geascendeerde wezens moesten de Meester van hun 3D gedachten worden voorafgaand aan hun ascentie in/naar de hogere dimensionale expressie. Wanneer eenmaal meesterschap over de gedachten/de geest verkregen is, kan het onbegrensd verbonden zijn met jullie Multidimensionale Geest. De onophoudelijke Onvoorwaardelijke Liefde welke door jullie verbinding met jullie Multidimensionale Geest stroomt, zal jullie aanzienlijk helpen om de Meester van jullie emoties te worden. 
De sleutel om de Meester van je emoties te worden is om je 3D gewoonte van het reageren op het leven los te laten. Via je hogere dimensionale gedachten en emoties kan je jouw oude gewoonte van reageren op stimuli loslaten. In plaats daarvan, zal je in staat zijn om de stimuli te observeren als je het via je hogere staten van bewustzijn “leest”. 
Vanuit het perspectief van je hogere bewustzijn, hoeven jouw gedachten en emoties niet te “reageren” op het leven omdat je WEET dat JIJ het bent die dit kiest/die dit leven creëert. In de hogere dimensies zijn, “kiezen” en “creëren” dezelfde benamingen. Je kiest om je werkelijkheid te creëren door te kiezen om je bewustzijn te hechten aan dat wat je uitgekozen hebt om te volgen/bij te wonen. 
image
“Waar je aandacht is, daar ben jij ook!” is één van de meest belangrijke aspecten van het ascentieproces. Een volgend belangrijk aspect is, “Er zijn geen vergissingen of toevalligheden tijdens ascentie,” aangezien JIJ de schepper van je werkelijkheid bent. Terwijl je het in de gaten houdt en de volle verantwoordelijkheid neemt voor de frequentie van je gedachten en emoties, zal je in toenemende mate in/naar een doorgaand besef van de hogere frequentie gedachten en emoties stromen die eindeloos binnenin jou zijn.
Wij sturen jullie dit voorwoord met onze boodschap omdat wij willen dat jullie weten dat als je bewustzijn uitbreidt, je zult beginnen om de ontelbare hogere dimensionale vrienden waar te nemen die om jullie planeet heen cirkelen. Denk eraan, je mag deze vrienden NIET zien via je 3D gewaarwordingen/zintuiglijkheid, maar via je vijfdimensionale en daaraan voorbij gewaarwordingen/zintuiglijkheid.  
Om het samen te vatten, je driedimensionale, buitenwaarts gefocuste zintuiglijkheden/gewaarwordingen mogen niet onze aanwezigheid onthullen. Het is waar dat we kortdurend onze frequentie in/naar de derde dimensie kunnen verlagen, en dat ook doen, om jullie allemaal eraan te herinneren dat wij hier zijn. Echter, net zoals jullie niet te lang op de bodem van de oceaan kunnen blijven zonder speciale aanpassingen te maken, kunnen wij niet te lang in de derde dimensie blijven zonder belangrijke aanpassingen te maken. 
Ten eerste, zijn wij tijdloze wezens die binnenin het NU stromen. Jullie weten dat tijd anders is in andere staten van bewustzijn via jullie dromen. Je zou een droom kunnen hebben die een levenlang lijkt te duren en wakker worden om te zien dat je klok slechts een paar minuten van jullie “tijd” toegevoegd heeft. 
Wij zullen aan jullie uitleggen hoe wij jullie waarnemen, onze dierbare vrienden die fysieke voertuigen dragen. Ten eerste, om in/naar jullie werkelijkheid te kijken, moeten wij door de 3D Matrix kijken. De 3D Matrix bevat de frequentie plaat die jullie als jullie fysieke wereld waarnemen. Om jullie op deze manier te zien, moeten wij onze waarnemingen in/naar de lagere frequenties ijken. 
Deze herijking lijkt veel op het ijken dat jullie gebruiken met verrekijkers waar jullie “de afstelling aan de basis van de verrekijker aanpassen door eraan te draaien” om jullie visie aan te passen. Op dezelfde manier, passen wij onze visie in frequentie omlaag aan vanuit onze aangeboren visie om de werkelijkheid te zien op de manier dat jullie het waarnemen terwijl jullie je Aarde voertuig dragen. 
Wij zullen dit herijkingproces met een visualisatie uitleggen, aangezien alleen jullie voorstellingsvermogen zou kunnen begrijpen wat wij zeggen. Je zou kunnen zeggen dat wij de visie van “het oog van een vogel” van jullie dimensie hebben, als wij omlaag kijken (in frequentie – niet in de ruimte) om het prachtige 3D aangezicht van Gaia’s blauwe globe waar te nemen. 
Jullie hebben allemaal dit aangezicht via jullie ruimtestations gezien. Echter, deze beelden onthullen alleen de derde dimensionale kwaliteiten van jullie planeet. Verder, de beelden die jullie “bekende”ruimteprogramma’s (aangezien er VELE onbekende ruimteprogramma’s zijn) met jullie delen zijn aanzienlijk gewijzigd om hun vele schandalige ondernemingen te verbergen waar de meesten van jullie zich compleet onbewust van zijn. 
Vanuit ons vijfde dimensionale perspectief zien wij wat de mensheid genoemd heeft de “Nieuwe Aarde”. Herinner, dat tijd ALLEEN in jullie 3D/4D werkelijkheid bestaat. Ook, begint creatie binnenin de kern in de hogere dimensies en beweegt naar buiten in/naar de lagere werelden om geopenbaard te worden in steeds lagere dimensies door zichzelf op Gaia’s derde/vierde dimensionale matrix in te prenten.
Vanuit ons “hogere perspectief,” zien wij de “blauwe gloed” van de vijfdimensionale Aarde met heldere blauwe luchten en oceanen. Gaia is, inderdaad, een blauw juweel in de ruimte. Wij zien ook een armada van sterrenschepen van overal en nergens in jullie locale Universum die gekomen zijn om te observeren en te helpen. 
Wij dienen, zoals jullie je voor kunnen stellen, een multidimensionale dienstverlening. Wij hebben ons bewustzijn met de vijfde dimensionale Aarde vermengd zodat wij de lagere frequenties van Haar Multidimensionale Matrix binnen kunnen gaan. Het doel van deze Multidimensionale Matrix is om het bewustzijn van de bewoners van Gaia te lezen om ogenblikkelijk alles dat nodig is voor de levensvormen van die frequentie te verstrekken. 
Wij wensen dat jullie weten dat als jullie naar jullie eigen hogere dimensionale gewaarwordingen/inzichten terugkeren, jullie dezelfde gewaarwordingen/inzichten zullen hebben als wij zelf, wij nemen waar vanuit onze positie op ons Sterrenschip, terwijl jullie het waar mogen nemen via het Lichtlichaam dat jullie op de vijfde dimensionale Aarde dragen. 
Wij verlagen nu onze inzichtelijke focus in/naar de vierde dimensie van de Aarde. Vanuit dit perspectief zien wij ontelbare veranderingen die zich over de gehele vierde dimensionale Aarde voordoen. Deze veranderingen doen zich in andere tijdlijnen, afwisselende tijdlijnen en parallelle tijdlijnen voor, alsook binnenin andere subfrequenties van de vierde dimensie. 
Terwijl wij het Spirituele Subgebied van Gaia’s vierde dimensionale Aarde betreden, zien wij de “IK BEN Aanwezigheid” van de mensheid en al het leven. Wij observeren ook met liefdevolle ondersteuning terwijl steeds meer leden van de derde/vierde dimensionale Aarde overgaan in/naar de vijfde dimensionale versie van de Nieuwe Aarde. 
Veel van deze veranderingen en ascentie dat wij waar kunnen nemen binnenin het NU van de vijfde dimensie, zijn nog niet binnenin jullie 3D tijdlijn. Het is om deze reden dat jullie planeet nog steeds een resonantie in de derde dimensie draagt. Echter, Gaia raakt in toenemende mate vermoeid van de schandalige daden van de lagere leden van bewustzijn van Haar Multidimensionale Matrix en is gereed om de derde dimensionale expressie van Haar matrix los te laten. 
Zij is zich ervan bewust dat er nog steeds veel wezens zijn die niet in staat zouden zijn om hun bewustzijn te hechten aan zelfs de hogere subgebieden van het vierde dimensionale raster van haar Multidimensionale Matrix. Daarom, wacht Gaia.
Als wij onze gewaarwordingen verlagen om dit causale Subgebied van de vierde dimensionale Aarde waar te nemen, zien wij dat velen van jullie, de ascenderenden, jullie Aarde les van ‘oorzaak en gevolg’ geleerd hebben. Jullie herinneren je NU dat wat het ook is dat jullie in/naar de 3D Matrix van Gaia sturen naar jullie terug zal keren. 
Door die les te leren, heeft jullie bewustzijn zich uitgebreid in/naar het Causale, en voor sommigen de Spirituele subgebieden van het 4D component van Gaia’s Multidimensionale Matrix. Diegenen van jullie die jullie bewustzijn uitgebreid hebben naar deze frequentie en daaraan voorbij zijn druk doende met steeds meer secties te creëren van Licht op deze matrix. 
Deze gebieden van Licht dienen als portalen waardoorheen wij, de hogere dimensionale wezens, ons besef/kennis kunnen hechten om ons bewustzijn met jullie vierde dimensionale werkelijkheid te integreren. Door deze portalen van Licht kunnen wij ook gedachtevormen van onze sterrenschepen voort sturen, alsook de feitelijke kleinere vaartuigen die wij voldoende in frequentie verlaagd hebben om waarneembaar voor jullie droomstaat en meditatieve geest te zijn. 
Wat velen van jullie niet beseffen is dat om jullie holografische derde dimensionale werkelijkheid te betreden, wij dat aldus moeten doen zoals een holografische projectie. Veel leden van de holografische werkelijkheid, welke gehecht is aan jullie derde/vierde dimensionale treden van Gaia’s Multidimensionale Matrix, nemen ons niet waar als een hologram, zoals jullie ook een hologram zijn. 
Sinds jullie derde/vierde dimensionale bewustzijn deze holografische wereld als “echt” gelabeld heeft, nemen jullie ons ook als echt waar. Wij herinneren jullie eraan dat alle derde/vierde dimensionale werkelijkheden holografische projecties zijn vanuit jullie hogere expressies van ZELF. 
Jullie ALLEMAAL, zelfs diegenen die de rollen van de “duistere zijde” spelen, bestaan allemaal als ÉÉN verenigd bewustzijn van de Aarde in Gaia’s vijfde dimensionale expressie. Wij begrijpen dat deze informatie zeer moeilijk voor jullie mag zijn om te accepteren. Jullie voelen jullie pijn, jullie geluk/blijmoedigheid, jullie verdriet, jullie geboorte en jullie dood intensief. 
Omdat jullie jezelf voor zolang als slachtoffers gezien hebben jegens jullie werkelijkheid, hebben jullie je bewustzijn diep in de lagere frequenties ingebed waar ‘slachtoffer” en “schepper” verschillende termen zijn. Velen van jullie vergaten dat jullie kozen om situaties uit te spelen waarin jullie je ZELF als een slachtoffer gewaar werden, zodat jullie je konden herinneren dat; JIJ de schepper van jouw werkelijkheid bent met je eigen gedachten en emoties. 
Vanuit jullie pre-geboorte frequentie in de hogere rijken, vergaten jullie hoe diep de illusies van de derde/vierde dimensies vermengd zijn met jullie gevoel van ZELF. Daarom, verlagen wij en vele andere leden van jullie Galactische Familie onze resonantie om jullie te helpen herinneren dat JULLIE ONS zijn. 
Wanneer jij je niet bewust je eigen hogere frequenties van ZELF kunt herinneren, geloof je dat je verstrikt zit in de lagere werelden en deze alleen kunt verlaten via wat jullie betiteld hebben als “sterven”. Voor ons, wordt jullie “sterven” waargenomen als “uit te loggen” van jullie holografische werkelijkheid en keren jullie terug naar Huis naar jullie ECHTE zelf. Wij willen dat jullie je dit belangrijke feit herinneren. 
Welnu, terwijl wij onze reis door één van de prachtige Lichtportalen voortzetten die jullie, de leden van de Aarde geopend hebben, beginnen wij jullie derde dimensionale wereld gewaar te worden door ons multidimensionale perspectief. Daarom, nemen wij alle versies van jullie ZELF waar. 
Wij kunnen gemakkelijk waarnemen wat jullie mogen noemen een “streng van Licht” die alle ontelbare incarnaties, die jullie genomen hebben binnenin jullie NU van de één of andere tijdlijn, afwisselende en/of parallelle belichaming op de Aarde, met elkaar verbindt. Vanwege het grote belang van het loslaten van de sluiers van de illusie tussen dimensies in, hebben velen van jullie veelvoudige incarnaties genomen in de hoop dat op z’n minst één van jullie volledig zal ontwaken jegens jullie hogere dimensionale expressies.  
Onze gewaarwording van jullie derde dimensionale “trede” van Gaia’s Multidimensionale Matrix is dat het een werkelijkheid in voortgang van grote verandering is. Wij kunnen deze verandering binnenin onze lichamen voelen, net zoals jullie de grote verandering binnenin jullie lichamen kunnen voelen. Jullie lichamen, jullie Aarde voertuigen, representeren jullie directe verbinding met de planeet. 
Aangezien jullie kleine, individuele Aarde voertuig geconstrueerd is van dezelfde aarde, lucht, vuur en water als de planeet, zijn JULLIE een miniatuur versie van Gaia’s Aarde. Eén van de dingen die wij waarnemen, en velen van jullie zich beginnen te herinneren, is dat jullie vierde dimensionale aura’s multidimensionaal worden. 
Wij nemen ook waar dat velen van jullie bewust of onbewust jullie Multidimensionale Lichtlichaam geactiveerd hebben en op de rand zijn van in staat te zijn om in/naar Lichtlichaam te barsten wanneer de situatie een beroep op jullie doet om dat aldus te doen. Aangezien, jullie Lichtlichaam multidimensionaal is, terwijl in die frequentie van jullie ZELF, zullen jullie in staat zijn om onze reis te repliceren, nochtans in/naar de hogere frequenties. 
In feite, keren velen van jullie in toenemende mate terug naar jullie Schepen. Door naar jullie hogere ZELF terug te keren terwijl een verbinding met jullie Aarde voertuig gehandhaafd blijft, zijn jullie in staat om gehecht te blijven aan de 3D matrix via jullie Aarde voertuig, terwijl jullie je ook verbinden met jullie vierde dimensionale droomtijd. 
Wanneer jullie eenmaal deze repetities genomen hebben van terug te keren naar jullie ZELF, zijn jullie vaak gereed om jullie “eerste reis” te maken voor jullie bezoek aan jullie Sterrenschip waarop jullie Lichtlichaam ZELF dienst verleent om Gaia te helpen. Op deze manier, ben je in staat om “in actieve dienst” te blijven op de 3D Aarde terwijl je OOK doorgaat met je actieve dienst op de fysieke Aarde. 
Wij nodigen jullie uit te vragen voordat jullie gaan slapen om naar Huis naar jullie Schip gebracht te worden. Of, je mag ervoor kiezen om de kracht van je verbeelding te gebruiken om (in frequentie) omhoog te gaan door de vierde dimensie om je Schip in de vijfde dimensie te bezoeken. Velen van jullie doen dat aldus op een regelmatige basis. Alles dat jullie NU hoeven te doen is het je te HERINNEREN!
Doe een beroep op ons en wij zullen jullie helpen, 
De Arcturianen

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Terwijl Klaarheid binnenkomt in alle perspectieven – 11 april 2015 – Méline Portia Lafont

Standard

image

Bericht van Méline Lafont – Melinelafont.com – Vertaald door Katja Milants

De Maan Eclips Portaal en De Bloed Maan zijn tot nu toe zeer intens geweest. Een echte emotionele achtbaan gevuld met vrolijke, mooie dingen maar ook met verdriet. Het begon voor mij persoonlijk, met een aantal ernstige en diepgaande tastbare verschuivingen in mijn fysieke voertuig en al mijn energetische velden werden opgewaardeerd in de snelheid waarmee ze spinnen. Welk een trillingsverhoging teweeg brengt in deze gebieden. Ik schreef deze korte uitleg en persoonlijke mededeling aan mijn goede vriend en zielbroeder Bill Ballard een paar dagen geleden:

“Zoveel lichamelijke veranderingen en energievelden spinnen aan een veel hoger tempo. Ik hou van deze verschuiving! het enige is, dat ik ZOOOO uitgeput ben over niets! Maar het lichaam kan er goed mee omgaan, het emotionele lichaam wordt zeker getriggerd en oude beslissingen die eerder werden gemaakt worden bevestigd en verduidelijk in het waarom deze werden gemaakt. Er is geen wijze van zijn langer mogelijk in het oude; het is gewoon niet meer mogelijk omdat je lichaam hier heel duidelijk op reageert. Ik hou ervan hoe ik begin te voelen hoe het in elke cel van mijn lichaam begint te spinnen en te trillen soms. Een soort van zoemende ervaring en met kippenvel over heel mijn lijf. De ascensiechakra is zeer open en pulseert enorm. Hier gaan we dan!!!!!”

En dat is wat voor mij duidelijk is geworden in de laatste dagen tot bijna een week van nu: dat voor elke persoonlijke werkelijkheid en collectieve werkelijkheid, zaken steeds duidelijker worden voor iedereen van ons! Vandaar dat duidelijkheid in de mix zit! Op persoonlijk vlak wordt je getoond op een zeer strenge en duidelijke wijze wat niet meer werkt voor je, wat het nog steeds doet en waar je de lijn zal dienen te trekken over hoe ver je het wilt laten komen op bepaalde gebieden en werkelijkheden. Je lichamen reageren intensief op de energieën die binnenkomen en op degeen die je gebied verlaten, alsook op de energieën van anderen. De in het verleden genomen beslissingen, die je een lange tijd geleden nam, worden bevestigd in het feit dat je inderdaad de nodige beslissingen toen nam en als je nog steeds geneigd bent om dit niet te willen waar nemen, noch wilt zien dat bepaalde energieën en gedachten je niet langer meer dienen en deze onderdeel zijn van de oude wereld van zijn, wordt het aan jou ferm getoond en dit in het HIER EN NU. Het is zelfs meer geworden dan een teken in dit geval, maar iets dat je zal dienen te ervaren in alle vezels van je wezen.

Misschien voel je je erg chagrijnig de laatste tijd, niet in staat om om te gaan met anderen hun energie, moe, je bent dingen beu en bent vooral opvliegend. Er is niet veel nodig om je te triggeren, te affecteren en te raken. Dit komt omdat je veel van het oude aan het loslaten bent en omdat het emotionele lichaam op dit moment getriggerd wordt, vooral sinds de Maan Eclips. Het komt er allemaal op neer de oude vastzittende emoties los te laten die de lichaamsvelden aan het verlaten zijn, dit om een ​​volledige uitbreiding van het Hogere Hart’s magnetische veld mogelijk te maken én dat je kan vestigen binnenin je emotionele lichaam. Aan de andere kant als gevolg van deze duidelijkheid die wordt getoond en dus ervaren wordt door jou, zal je je waarden onmiddellijk gaan resetten om waarschijnlijk weer nieuwe te gaan creëren om zo jezelf terug comfortabel te kunnen gaan voelen, want dit is wat we geneigd zijn te doen om ons weer vertrouwd te voelen in een nieuwe comfort zone. Uiteindelijk, zullen we achter blijven zonder waarden maar enkel met een instant weten van al wat is ~ wat ons Hoger uitbreiding en Hogere expressie van Zijn is.

Met dezelfde toon, zien we dat dit ook gebeurt voor het collectieve bewustzijn. Als je rondkijkt wordt dit ook duidelijk. De klaarheid toont ons dat de stabiliteit van deze instelling dat we maatschappij noemen, niet langer werkt, noch is het niet langer mogelijk om deze in ons leven als collectieve groep te implementeren. Het is duidelijk voor ons allemaal ~ zelfs degenen die nog slapen ~ dat dit niet langer meer werkt voor de mens en dat het fundament van zijn energie niet langer in staat is om zichzelf in stand te houden zoals vroeger. Dit is de reden waarom je ziet dat zo velen chagrijnig zijn en stemmingswisselingen hebben: al wat zo comfortabel voor hen was ontglipt hun door hun vingers en hun instinct is dan, om dit tegen te gaan en het vast te gaan houden. Er zal binnen een mum van tijd een kritisch punt bereikt worden waar zelfs dit niet meer mogelijk zal zijn ~ om een ​​strijd te strijden dat niet eens bestaat. Er is in eerste instantie gewoon niets om tegen te vechten omdat je dan gewoon met jezelf zit te vechten.

Verandering is inderdaad onderweg en het gebeurt nu. Hiervoor vechten en al je kracht gieten in deze vorm van samenleving ~ gedachtevorming ~ is gewoon iets dat we niet langer meer kunnen aanhouden. Het is vermoeiend en werkt helemaal niet. Klaarheid komt binnen en iedereen voelt het, nu is het moment om de weg te vinden ~ en die is verschillend voor elk uniek wezen ~ om vanaf dit punt van klaarheid te gaan en om jezelf door dit alles te navigeren. We weten dit, maar hoe ga je jezelf van hier uit verplaatsen en hoe breng je de verandering in dit alles zowel op persoonlijk als op collectief vlak.

Helderheid zegt: BEN de verandering binnenin, er is nergens anders dat je kan ZIJN dan in je eigen hart.

Overal waar je heenkijkt en paden kruist, kan je in jezelf zien alsook binnen anderen, dat hetzelfde aan het gebeuren is: de dingen zijn duidelijk en worden gevoeld. Doch, niet iedereen zal zich kunnen overgeven aan dit weten noch zullen ze het aan anderen laten zien, maar ik kan je verzekeren dat eenieder het voelt. En dus is er een lange periode op komst die volledig in het licht zal staan van het naar binnen treden van je eigen tempel van Zijn. Het collectieve heeft dit nodig en zodoende wij ook, en dus worden wij geholpen met deze overgang die mogelijk al begonnen is terwijl dit nog maar net wordt uitgesproken. Het zal gaan over overgave aan het Zelf en vertrouwen hebben in alles wat je bent. Nu is het dat deel van de belichaming en het vermogen van Zelf Liefde dat van pas komt, want zonder dit deel is het op geen enkel wijze mogelijk waarop je zou kunnen vertrouwen noch zou kunnen overgeven aan je ZELF. Wij en de Meesters van het Licht hebben niet steeds over en over weer hetzelfde zitten herhalen (Zelf Liefde) om te gaan plagen of voor het plezier, terwijl we altijd ons genoodzaakt hebben gevoeld om dit feit zo sterk mogelijk te benadrukken voor de tijden die nog komen zullen. En nu is dit moment aangeduid. Je bent op weg in dit begrip.

Dus wordt dit gewoon en wordt comfortabel in het bevinden van deze toestand van weten en zijn ~ met een naar binnen gerichte focus ~ terwijl je dit moment deelt met anderen die hetzelfde doen en die ook een ander deel van jou zijn. Je doet een geweldig iets voor de Aarde en het Collectieve op deze manier, terwijl je het ZELF welk het IK BEN deel is en het IK BEN is de Eenheid van AL is, voedt. En zo, wij allen als de IK BEN, is de IK BEN van AL en niet slechts Één ziel. Er zijn vele misvattingen van het voeden van je IK BEN of ZELF, door alleen te voeden op een ego wijze. Dit is niet zo in het geval van de, IK BEN is het zelf van AL. Dus je voedt het ZELF van Al, zijnde AL in Eenheid.

Al bij al, mijn persoonlijk stuk in dit verhaal van deze laatste Maansverduisteringsenergie is dat IK BEN buitengewone aansluitingen gaan ervaren samen met Lichtlichaamactiveringen. IK BEN me van zo veel meer bewust vanuit een soort van versmelting met Multidimensionale werkelijkheden. Tegelijkertijd terwijl ik aan het verbranden ben van de achterliggende bruggen en ik verder ga in de wereld waar ik op instap, oude contracten worden eens te meer beëindigd en nieuwe komen binnen. Op 8 april 2015 moest ik afscheid nemen van mijn dierbare metgezel “Laika”. Ze was een Golden Retriever van bijna 11 jaar oud. Dit was erg onverwacht welk de impact nog groter maakte op emotioneel niveau. Doordat ik contact heb met haar ziel, maak dit het gemakkelijker voor mij om te weten wat er gaande is en wat er is gebeurd. Het was een heel bijzondere ervaring, welk het zo emotioneel voor me maakt. Ik heb non-stop gehuild, om plaats te maken voor een beetje een verlamde gevoel van verdoving. Hoewel ik weet dat ze voort leeft en niet verdwenen is, is de ervaring van een fysieke dood transitie nooit mooi voor mij geweest. Ik heb gezien en vele begeleid, en elke keer zie ik het lichaam vechten en uithalen welk ik persoonlijk ervaar als een hard en lelijk iets. Ik ben mij ervan bewust dat dit mijn persoonlijk stuk is en iets is dat leeft in mij uit vorige ervaringen. Opnieuw wordt hier het emotionele lichaam weer ervaren en wordt er intens op doorgewerkt.  Mijn kinderen weten nu over reïncarnatie als gevolg van deze overgang gezien dat tijdens dergelijke gebeurtenissen, de ziel echt open en onschuldig is om te ontvangen. U kunt dat kort verhaal hier lezen. (Op haar website, zie link hieronder)

Eer en waarderen Al wat leeft, alle bewustzijn, aangezien AL zo’n unieke en uitzonderlijke vorm van leven is. Al het leven is een uitdrukking van de Goddelijke IK BEN, en zo zijn jullie dit ook! Ik nodig jullie uit om van het leven te genieten en zich te onthouden van het uitspreken van harde woorden en het doorgeven van oordeel over al uw metgezellen, ook al is dit zo gemakkelijk aan elkaar aan te doen. Vergeet niet dat wat je denkt en doet aan een ander, je uiteindelijk denkt en doet aan jezelf.

Ik hou van jou.

Méline Portia ❤️

Een nieuwe Applicatie is beschikbaar om jou bij te staan tijdens de huidige energieën:

DEcodering en de DEactivatie van het Menselijk Verstand. Zeer speciaal en krachtige Audio Tool gecreëerd door Méline en de Elohim. Bezoek mijn website en webshop.

Vind Méline op

Facebook: https://www.facebook.com/AwakenSpiritFromWithin

Vertaald door Katja Milants – katjamilants.wordpress.com – http://www.fruitsdevie.be

 

Lady Quan Yin – Jullie zijn Goed op Jullie Weg Naar Grotere Vrede en Harmonie in de Wereld – 8 April 2015 / Fran Zepeda

Standard
image
Hallo dierbaren. IK BEN Quan Yin. Vandaag kom ik door om over het Zuiveringsproces te spreken waar jullie allemaal doorheen gegaan zijn, meer Liefde, Harmonie en Vrede naar de Wereld brengend. 
Dit zuiveringsproces heeft vele niveaus en nuances. Het is, allereerst, samengesteld uit het opruimen en reinigen waar jullie allemaal doorheen gegaan zijn, en het maakt meer mogelijk met de Liefdesenergie die jullie verankerd en uitgehard hebben binnenin jullie ware wezen en aldus de wereld. 
Het is ook een uitstroming en climax van de niveaus waar jullie allemaal jullie zelf naar verhoogd hebben met jullie beklimming van de ladder van Ascentie. Het is een thuiskomen naar de essentie van wat jullie altijd geweest zijn, het opruimen van alle obstakels naar die glanzende essentie wat in de kern van jullie wezen is en jullie geboorterecht is … Wederom terugkomend naar jullie Ware Goddelijke Zelf. 
Ik heb gezegd dat het (dit zuiveringsproces) vele niveaus heeft. Maar ook, mag het zich bij tijden op manieren presenteren die jullie als negatief mogen interpreteren. Want het is in het proces van het waarnemen en opruimen van de negativiteit dat de zuivering overvloedig aanwezig en een noodzakelijk stap in het proces is. 
En dus, is het veel gemakkelijker om het goddelijke aspect van Zuiverheid op een meer onderhoudend niveau te onderkennen, te incorporeren en te integreren.
Want jullie komen allemaal door dit zuiveringsproces heen en verankeren veel gemakkelijker en permanent vele goddelijke aspecten … Liefde, Harmonie, Vrede, Vrijheid en meer… 
Want met jullie overgang naar een dieper en hoger niveau van verfijning van jullie Lichtlichamen en kristallijne structuren, aanvaarden en verblijven jullie in dit prachtige web van Zuivering dat jullie hoger optilt en de Mensheid hoger optilt in een prachtig proces van transformatie en openbaring van jullie ware natuur. 
Mijn dierbaren, jullie moeten geprezen worden voor dit moeilijke proces van Zuivering te navigeren te midden van vele obstakels en illusies die om jullie aandacht wedijveren. Jullie houden jullie intentie hoog en “reiken naar de sterren” zogezegd, en leveren aan de wereld een prachtige fundering voor Vrede, Harmonie en Liefde-gevulde ervaringen en ondersteuning. 
Ik omvat jullie nu in mijn armen van Liefde, Vrede en Harmonie, en verzoek jullie te weten en erop te vertrouwen dat jullie jezelf enorm verheven hebben in de recente downloads en overspoelingen van hoge-intensiteit energie en codes. Het verging jullie zeer goed, en velen van jullie assimileren nog steeds dit proces, en zullen doorgaan dat met meer gemak en gratie en precisie te doen, terwijl jullie doorgaan om jullie zelf toe te staan jullie zelf omhoog te brengen en de wereld vanuit een ander en hoger perspectief te bekijken.  
Het is inderdaad een prachtige climax van spirit en de processen  die jullie immer verder op jullie pad van Ascentie leiden. Wij zien veel meer solide en permanente vestigingen van hogere frequentie energieën die de Mensheid en de Aarde onderhouden, en wij hebben jullie de Lichtdragers en de Lichtwerkers daarvoor te bedanken. 
Want in jullie moeilijke processen hebben jullie de wereld een geschenk gegeven. Een prachtig Geschenk van Liefde en op Liefde gebaseerde activiteiten en wisselwerkingen die dienen om de Aarde en Haar bewoners op het pad van grootsheid te beschermen. Grootsheid in Goddelijke gemeenschap met de Schepper. 
Zie jullie zelf alsjeblieft als de afgezanten en magiërs die jullie zijn. Geen andere groep van mensen kon bewerkstelligen wat jullie bewerkstelligd hebben, in die zin dat jullie al jullie unieke gaven/geschenken samenvoegden en implementeerden en het niet opgaven, en in samenwerking met anderen, hebben jullie grootsheid bereikt. Jullie zijn goed op jullie weg naar grotere Vrede en Harmonie in de wereld.
Zelfs als het bij tijden tegenstrijdig lijkt te zijn aangaande dat feit, weet alsjeblieft dat het niet altijd duidelijk is welke schreden jullie allemaal gemaakt hebben. Maar dit vertel ik jullie aldus jullie je meer in jullie zelf settelen met meer zelfvertrouwen, en doorgaan wat jullie doen om jullie zelf en anderen op te tillen in dit prachtige proces van Ascentie en het opbouwen van de Nieuwe Aarde.
Dank jullie wel vanuit mijn diepste Hart voor alles dat jullie zijn en doen. 
Namaste
IK BEN Lady Quan Yin

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com    www.franheal.wordpress.com   http://www.ouremergingdivinity.com

De Energieën van april 2015 – door Jeniffer Hoffman

Standard

jennifer hoffman

Het is een nieuwe maand en één die een beetje rustiger zal zijn dan maart, ik kan de energie al voelen verschuiven terwijl ik dit aan het schrijven ben, met nog twee dagen over in deze maand. We kunnen een grote zucht van opluchting nemen nu, want we zijn door één van de meest krachtige periodes gekomen die we in lange tijd hebben gehad. Maar maak het jezelf niet te makkelijk want april heeft een eclips en het is tijd om ons door de as van de Phoenix heen te bewegen om te beslissen wat we gaan laten herleven, wat over de “houdbaarheidsdatum” heen is en wat zijn eigen uitgang in ons leven gevonden heeft.

De totale maansverduistering op 4 april is de bondgenoot van de eclips op 8 oktober 2014 en het activeert het Uranus/Pluto vierkant #7 van 17 maart 2015. Dit was degene die correspondeerde met het 7e chakra of energie centrum, onze goddelijke connectie met de bron. Dat betekent niet dat alles wat we moeten doen is in een hoek gaan staan en wachten op de verlossende bus die komt en ons redt. Het betekent dat we onze goddelijkheid aan het activeren zijn, het krachtige, verbonden, meesterlijke deel van onszelf waar we toegang toe moeten krijgen als we in onze hoogste frequenties en in ons hoogste potentieel willen leven.

We zijn in een evolutionair ascensie patroon dat toeneemt in intensiteit terwijl we in staat zijn om meer energie te integreren. Hoe meer we onszelf voor energie openen, hoe sneller het binnenkomt. Soms worden we verleid om te wachten tot de stroom eindigt, zodat we kunnen zien waarmee we worden geconfronteerd, maar dat werkt niet. Zodra we de deur openen om energie te ontvangen, raast het naar binnen en hoe meer we ontvangen en onze frequenties verhogen, hoe meer we kunnen ontvangen. Het kan een beetje overweldigend zijn, dat is waarom we ruimte moeten maken door onze huidige energie ruimte schoon te maken.

Als je me volgt op Facebook, deel ik dat ik weet wanneer er veel energie binnenkomt omdat ik de drang heb om mijn huis op te ruimen, ruimte te maken, om mijn kasten te reorganiseren en om dingen weg te doen. Terwijl mijn fysieke ruimte voordeel heeft van de reorganisatie, op een energetisch niveau ben ik ruimte aan het maken voor nieuwe energie. “Zo boven, zo onder, zo binnen, zo buiten.” De drang die je hebt om plotseling elke kast op te ruimen in je huis, of twintig jaar oude kranten en foto’s door te nemen, is je bevestiging dat je ruimte aan het creëren bent voor nieuwe en andere energie om binnen te komen in je leven.

Maar wat doe je met al datgeen dat door elkaar geschud wordt in je leven?
Er zijn drie keuzes die je nu kunt maken, om je energie ruimte te organiseren en keuzes te maken die je intenties dienen. De Phoenix, het mythische wezen dat zichzelf vernietigt zodat het kan verrijzen uit zijn eigen as, is verbrand, nu is het tijd om te herleven.

1.Wat wil je laten herleven of een nieuwe versie van creëren?
Alles dat “niet werkt” raakt op aan energie voor je. De droom kan nog steeds geldig zijn, het heeft gewoon nieuwe energie nodig, een nieuwe intentie, en misschien zelfs een groter doel. Soms werken dingen niet omdat we een standaard zetten die niet hoog genoeg is, niet groot genoeg dromen, onze eigen progressie blokkeren, of niet toestaan dingen te laten uitbreiden naar hun volledige potentieel. Als het iets is dat je nog steeds wilt, kan je het laten herleven door een grotere, meer vervullende uitkomst ervoor te creëren. En ook open te zijn voor verschillende versies van die uitkomst, sta wat ruimte toe voor wonderen.

2.Wat is voorbij de “houdbaarheidsdatum”?
Je weet wanneer iets simpelweg voorbij is wanneer je je energie eromheen hebt verloren en terwijl je er energie naartoe zou kunnen verplaatsen, er veel verplichting, inzet en verantwoordelijkheid is, met weinig plezier en gemak. Als je aan iets vasthoudt dat op een dag beter zou kunnen gaan, dan is het waarschijnlijk tijd om het nu te laten gaan. Alles in je leven neemt energetische ruimte in beslag en alles waarvan je hoopt dat het uiteindelijk zal veranderen houdt de ruimte bezet van iets anders dat klaar voor je is op dit moment.

3.Wat maakt zijn eigen uitgang uit je leven?
Sommige dingen, mensen en situaties lopen rustig uit de deur onder hun eigen energie en we deden niets om het te veroorzaken, op zijn minst niet direct. Al onze verbindingspunten veranderen wanneer we een energie verschuiving maken. Dan dient alles en iedereen in ons leven te beslissen of ze kunnen, zullen, of willen verbinden met ons op deze nieuwe niveaus. Ze zouden daar niet toe in staat kunnen zijn en daarom gaan ze weg. Soms is dat vertrek sierlijk; op andere momenten, wanneer ze niet de moed hebben om te zeggen “ik kan niet”, zullen ze iets doms doen zoals een affaire hebben, verdwijnen, een heftige woordenwisseling creëren dat eindigt in een huilend afscheid, je baan eindigt, je verhuurder vertelt je dat ze het huis gaan verkopen waarin je woont, er zijn veel manieren waarop dit zich manifesteert. Het kan verwarrend en verstorend zijn, maar het is gewoon iets dat zich van je losmaakt omdat het jou niet kan ontmoeten op je nieuwe en andere frequentie.

Het is verleidelijk om te geloven dat we iets meer of anders hadden kunnen doen, maar alles en iedereen is aan het kiezen nu en ze kiezen niet “tegen ons”, ze kiezen voor zichzelf en wat goed en het beste voor hun is. Jouw verschuivende energie confronteert hun met een krachtige keuze – hun energie ook verschuiven of iemand vinden die op een energie is waar ze meer op hun gemak mee zijn. Maar ze helpen je om ruimte te creëren in je leven voor dingen die resoneren op je energie, zodat het allemaal uitwerkt.

Je zou kunnen voelen dat je hele leven ondersteboven en binnenstebuiten is gekeerd, dat niets stabiel of zeker is en in zekere zin is dat het niet. We hebben onszelf lange tijd in veel opzichten beperkt en nu dienen we onze frequentie uit te breiden, vibratie en nieuwe niveaus van potentie te overwegen. Om dat te doen dienen we schoon te maken wat die ruimte in beslag neemt op dit moment. Wanneer de stof neerdaalt, zal alles dat ons dient en resoneert met onze intentie met ons zijn en al het andere niet. Maar, omdat we schoongemaakte ruimte hebben, hebben we ruimte gemaakt voor nieuwe energieën om ons leven binnen te komen. En dat is wat we zullen zien in april. Dus wees genadeloos in je huis -en zelf opruiming, creëer je meest krachtige intenties en laat nieuwe energieën binnen. Ze zijn nu beschikbaar voor je, alles wat je hebt te doen is de deur te openen, ze binnen uitnodigen en ervoor te zorgen dat er ruimte is op de bank zodat ze op hun gemak kunnen zijn. Heb een prachtige maand.

Jennifer Hoffman

http://enlighteninglife.com/

met dank voor de vertaling: http://www.nieuwetijdskind.com/

 

Hilarion – Ieder Persoon Is de Schepper van Diens Eigen Werkelijkheid – April 5-12, 2015

Standard
Channeling van: ©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
image
Geliefden,
Deze zijn tijden van groot belang welke ook een grote kans zijn om de ethers, die de Aarde omringen, in te prenten met de intentie van het soort van wereld waar jullie op wensen te leven; voor jullie zelf, jullie geliefden en de mensheid in diens algemeenheid. Diegenen van jullie die praktiserende (en praktische) hanteerders zijn van Liefde, Licht, genezing en vrede, kunnen deze positieve energieën door jullie krachtige intentie vergroten. Neem een moment om van plan te zijn dat alle liefdevolle, verheffende en blijmoedige energieën van de huidige tijden duizendvoudig vergroot, en dat zij permanent gehandhaafd en onderhouden worden op de planeet. Laat ieder moment van vreugde en blijmoedigheid die je ervaart toegewijd zijn aan de verheffing van iedereen op jullie planeet. Dat alles dat leeft, ademhaalt en leven heeft op deze geliefde Aarde gezegend mag zijn voorbij iedere maatstaf met ieder goed ding!  
image
Terwijl je jouw goddelijke essentie toestaat die ruimtes binnenin jou te vullen welke schoongemaakt/opgeruimd zijn, wordt je een immer groter Licht in de wereld. Je rustige en vreedzame aanwezigheid heeft een impact op alles en iedereen in je eigen gebied van beïnvloeding. Je glimlach kan vandaag een wereld aan verschil maken in iemands leven. Naargelang je Licht buitenwaarts de wereld in straalt, verbindt het zich met anderen op het kristallijne raster en deze activiteit begint een kettingreactie in een altijd verbredende cirkel van verbinding. Elk zuiver en liefdevol hart voegt toe aan deze energie van het grotere geheel, de collectieve energie van het bewustzijn van de mensheid. Dit is hoe positieve verandering plaatsvindt op jullie planeet. Terwijl de mensheid een meer verheven en opgetilde staat van zijn begint te ervaren, maken zij de keuze om nooit weer naar de wereld van lijden en pijn terug te gaan; in plaats daarvan voeden zij de nieuwe energie met hun eigen liefdevolle intenties en kiezen om in een staat van evenwicht en harmonie te leven, want zij begrijpen hoe belangrijk het is voor het goede van allen.
Ieder persoon heeft deze bekwaamheid om te creëren wat zij werkelijk in hun levens verlangen. Ieder persoon is de schepper van diens eigen werkelijkheid. Ieder persoon moet persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor dat wat zij in/naar de wereld uitzenden. Iemands voortbrengsel van focus en energie zal naar hem/haar dat wat zij in/naar de wereld uitzenden terugreflecteren, en dit weten zal immer duidelijker worden in ieder persoon diens dagelijkse leven. Wij benadrukken het belang van dit begrip om jullie bewuste besef te doordringen. Het is een besef gevuld met aanvankelijk uitdagingen als je ernaar streeft om je gedachten, woorden en daden te transformeren. Maar als jullie geduldig betreffende jullie zelf werken, zullen jullie ontdekken dat het veel gemakkelijker wordt als jullie voorwaarts gaan in/naar de nieuwe ervaringen van bestendig geluk en vreugde in jullie alledaagse levens. Terwijl jullie deze hogere frequenties uitstralen, worden diegenen rondom jullie heen ook gekatalyseerd om te herverbinden met hun eigen goddelijke essentie. 
Als ieder persoon ervoor kiest om in de integriteit te blijven van hun ware zelven – hun vreugdevolle en verlichte zelven – zullen vele van de huidige wereldproblemen op een vreedzame manier opgelost worden. De wisselwerkingen tussen de bewoners van de wereld zal het respect belichamen en reflecteren van het weten dat alle levende wezens op de planeet voortkomen vanuit dezelfde Bron. Het wordt moeilijker om te ontkennen dat dit zo is terwijl dit besef ontvouwt. Vrede en zuster/broederschap raakt meer in het bewustzijn van allen ingebed. Het verlangen om een persoon van goede wil en hoge integriteit te zijn zal wortel schieten binnenin elk menselijk hart. Als ieder persoon het levende bewijs ziet van dit besef dat vastgesteld wordt tussen de leden van de bewoners van de planeet, wordt het een natuurlijke acceptatie als de nieuwe manier van zijn/bestaan.  
De weg voorwaarts naar een vreedzame wereld is op een versneld tempo aan het ontvouwen. Als meer individuen zich verbinden met het innerlijke weten, hetgeen komt vanuit het denken met hun harten in plaats van met hun verstand, laten zij de staat van angst en illusie los waar hun menselijke ego hen in vastgehouden heeft en zij zien dat de wereld een veilige en gelukkige plaats voor iedereen kan zijn. De kwaliteit van leven en wonen wordt de nieuwe focus en intentie van de meerderheid van de mensheid en dit besef verhoogt voor iedereen de lat. 
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Het Vrijheidsportaal heeft Zich Geopend – 4 April 2015 / Anna Merkaba

Standard
imageGroeten Iedereen! Het VRIJHEIDSportaal heeft Haar deuren voor ons allemaal geopend! En het is nu tijd om deze energieën te gebruiken om eindelijk voor eens en voor altijd alles volledig uit je systeem te zuiveren. Gebruik deze liefdevolle, ondersteunende, verheffende energie om je naar nieuwe hoogtes voorwaarts te dragen! 
Als je het nog niet gedaan hebt, vind een rustig moment vandaag en schrijf alles op dat JIJ WILT zien manifesteren in jouw werkelijkheid in de volgende 3 maanden. Ben zo specifiek als je maar kunt zijn. Wanneer je klaar bent, maak een andere lijst van alles dat je wenst LOS TE LATEN, en klaar mee wilt zijn. Gooi weg of verbrand het papier met alles dat je niet langer meer in je leven wenst te zien. 
En houd de andere lijst te allen tijde bij je. Draag het bij je. Kijk er frequent naar om jezelf eraan te herinneren wat het is dat jij in je werkelijkheid gemanifesteerd wilt zien worden. En schenk aandacht aan ieder enkelvoudig moment van iedere enkelvoudige dag aan alle kleine gecompliceerde synchroniciteiten die zullen beginnen jou te omringen. GEBRUIK de aanwijzingen die je van je gidsen zult ontvangen en HANDEL op uiteenlopende kansen die zichzelf op magische wijze aan jou presenteren. 

SCHENK AANDACHT aan je gevoelens, en zou je bij jezelf gewaarworden terug te glijden in/naar de oude denkpatronen, haal het papier tevoorschijn en lees het weer! BLIJF POSITIEF. DENK POSITIEF, en je zult de werkelijkheid van je dromen manifesteren. 
DENK ERAAN, NU is een ZEER gunstige tijd en laat niemand je ook maar iets anders vertellen! LUISTER naar je intuïtie, naar je hart naar je eigen hogere zelf en je eigen gidsen. POSITIVE VIBRATIES ZULLEN POSITIEVE LEVENS CREËREN! 
Blijf in VREUGDE, LIEFDE, LICHT EEEEEENNN VRIJHEID J!! Ik houd heel veel van jullie allemaal en ik stuur jullie prachtige energieke energieën om jullie te verheffen en jullie in vrede en harmonie te omringen, jullie schreden stabiliserend terwijl jullie doorgaan op jullie prachtige reis hier op Aarde!

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL– https://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/