Arcturianen en Jullie Galactische Familie – Het Proces van Ascentie – 26 Maart 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard
image
Ongemerkt en introspectief vinden de veranderingen langzaam, doch gestadig in jullie bewustzijn plaats. Jullie beginnen nu “tijd” te verliezen in jullie dagelijkse leven en, tegelijkertijd, hebben jullie korte ervaringen van in het NU te zijn. Binnenin het GEEN-tijd van het NU zijn er geen verwachtingen, teleurstellingen, mislukkingen of zelfs overwinningen, aangezien deze alleen tijdsgebonden concepten zijn. Jullie mogen deze concepten summier in het NU voelen, maar zij “leven” gewoonlijk in het verleden of in de toekomst.
Bijvoorbeeld, “verwachtingen” leven in de toekomst, “teleurstellingen” leven in het verleden, “mislukkingen” zijn een angst die je kunnen achtervolgen vanuit het verleden of je beangstigen in de toekomst, en overwinningen zijn iets waar jij je aan vasthoudt vanuit het verleden of waar je op hoopt voor de toekomst. Echter, in het NU is er geen verleden of toekomst. 
Het leven in de derde dimensie heeft jullie getraind om in het verleden of in de toekomst te leven, maar biedt zeer weinig modellen voor in het NU te leven. Daarom, als je begint te ervaren wat bijna aanvoelt als een bevroren moment van het NU, is het moeilijk voor het 3D brein om dat te bevatten. 
De verwarring van het 3D brein is belangrijk voor jullie ascentieproces, omdat het jullie eraan herinnert om een beroep te doen op jullie Multidimensionale ZELF. Tijd is zeer aantrekkelijk omdat het vertrouwd is. Ook, is het vrij gemakkelijk om verloren te raken in het concept dat iets “ervoor” of “erna” komt. Jullie 3D brein is gewend aan opeenvolging. 
Zonder tijd, co-existeren ontelbare werkelijkheden binnenin het NU. Echter, deze werkelijkheden lijken van elkaar “afgescheiden” te zijn wanneer jullie hen via jullie 3D bewustzijn ervaren. Maar, wanneer we buiten de tijd zijn, zijn er geen vroegere ervaringen of toekomstige verwachtingen. Alle werkelijkheden zijn verweven in/naar het NU van de ENE.
Wanneer je gewaarwordingen beperkt zijn tot de derde dimensie, ben je niet in staat om het sierlijke tapijtwerk van het NU waar te nemen. Gelukkig, terwijl je hogere waarnemingen van helderhorendheid, helderziendheid en heldervoelendheid online komen via je hogere staten van bewustzijn, wordt jij je ervan bewust dat er vele verschillende dimensies zijn, alsook parallelle en afwisselende werkelijkheden, die allemaal binnenin hetzelfde NU lopende zijn. 
Om meer accuraat te zijn, al jullie/jouw werkelijkheden zijn verweven in/naar het NU van de ENE. Wanneer je begint om persoonlijke korte momenten te ervaren van verweven te zijn met de ENE, kan het tamelijk verwarrend, verbazingwekkend en adembenemend zijn. Vandaar dat, je enige “tijd” mag moeten creëren om gewend te raken aan deze nieuwe werkelijkheidsversie.
Eerst, mag jij je herinneren dat de vele gevoelens, plaatjes, gedachten en ervaringen zich allemaal tegelijkertijd voordoen, maar je 3D brein heeft geen middelen waardoor je het kunt delen met anderen. Met andere woorden, je bent in staat om deze 5D “Licht Taal” te begrijpen, maar je kunt het (nog) niet spreken. 
Dus, de bekwaamheid om een nieuwe taal te begrijpen gaat vooraf aan je bekwaamheid om die nieuwe taal tot uitdrukking te brengen. In dit geval, spreken wij over de taal van de gedachtevormen en energiegebieden. Deze taalvorm, net zoals de Licht Taal, komt in pakketten van informatie. 
In plaats van een stroom van opeenvolgende woorden in een zin, dan een paragraaf, dan een bladzijde, komen deze boodschappen als een pakket van verweven bestanden. Deze bestanden worden niet “gelezen” op een gescheiden, opeenvolgende manier. Zij worden allemaal binnenin het NU “gevoeld”. 
Jullie Multidimensionale geest is in staat om deze bestanden te ontvangen en hen op deze manier te voelen, maar jullie 3D brein is niet in staat om deze informatie te vertalen. Daarom, worden jullie opgeroepen om jullie bewustzijn in/naar de vijfde dimensie uit te breiden zodat jullie de boodschappen kunnen lezen/voelen die in jullie multidimensionale geest opgeslagen zijn. 
Het vertalen van de energiepakketten van gedachtevormen, energiegebieden, en de Licht Taal in/naar jullie 3D taal wordt gewoonlijk het beste bereikt door de vertelkunst, kunst, muziek, en dans. De vertaling van deze boodschappen in het dagelijkse leven is één van de uitdagingen van onze afgevaardigden die een Aarde voertuig binnenin jullie NU dragen. 
Een andere moeilijke taak voor diegenen die naar hun multidimensionale zelf terugkeren is om het concept van “zelf” opnieuw te definiëren. Terwijl een 3D Aarde voertuig gedragen wordt, beschouwen de meesten van jullie jullie huidige incarnatie als jullie “primaire werkelijkheid”. Maar, aangezien jullie gewaarwordingen in toenemende mate uitbreiden, zullen jullie in toenemende mate een veel diepere verbinding met de hogere dimensionale werkelijkheden voelen. 
Wanneer jij je voor het eerst bewust wordt van je multidimensionale wereld, wordt je vaak zeer eenzaam voor de hogere dimensionale werkelijkheden die jij je nog maar net begint te herinneren. Er is iets eigenaardig vertrouwds aangaande deze “andere werkelijkheden’ die door je meditaties en hogere gewaarwordingen flitsen.

 

Deze “hogere werkelijkheden,” zoals jullie hen noemen, voelen aldus veilig en comfortabel aan, dit in tegenstelling tot de beproevingen en ontberingen van de fysieke wereld. Je wilt teruggaan naar die plaats die jij je herinnert, terug naar die veilige en Onvoorwaardelijke Liefde. 
Velen van jullie raken ongeduldig met de ogenschijnlijke traagheid van jullie ascentieproces, hetgeen gewoonlijk is omdat jullie denken in termen van de mensheid in plaats van in termen van de planeet. De planetaire tijd is zeer anders dan de menselijke tijd, en velen van jullie vergaten dat jullie kwamen om de planeet te helpen ascenderen. 
In waarheid, is jullie primaire werkelijkheid niet jullie menselijke leven, maar jullie hogere expressies van ZELF. Creatie begint in de kern/het centrum en beweegt naar buiten in/naar de 3D matrix om waargenomen te worden als een derde dimensionale werkelijkheid. Gelukkig, nu dat jullie bewustzijn aan het uitbreiden is, zijn jullie in toenemende mate in staat om interdimensionale energiegebieden en gedachtevormen te identificeren. 
Met jullie immer-uitbreidende bewustzijn, hebben jullie momenten van “doorbloedingen” waarin jullie de hogere dimensionale energiegebieden, tegelijkertijd met de 3D energiegebieden waarnemen. Wanneer je aandacht besteedt aan deze hogere dimensionale energiegebieden en gedachtevormen, terwijl jij je bewust blijft van je Aarde voertuig, keer je terug naar je Multidimensionale Bewustzijn. 
Het verschil tussen een energiegebied en een gedachtevorm is, dat een energiegebied verschijnt vanuit al het leven en een gedachtevorm vaak verschijnt vanuit een individu of een groep. Aangezien individualiteit zoals jullie het kennen een derde dimensionale evaring is, zijn vele gedachtevormen meer driedimensionaal. 
Echter, er zijn ook collectieve gedachtevormen en planetaire gedachtevormen, welke de aanvangen zijn van jullie terugkeer naar het Multidimensionale Bewustzijn en Gewaarwordingen/Inzichten. Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat steeds meer van jullie ermee beginnen om bewust op deze multidimensionale manier de werkelijkheid waar te nemen. 
Voorheen, wanneer je plotseling “een gevoel kreeg”, beschouwde je dat niet een gedachtevorm te zijn, specifiek een multidimensionale gedachtevorm. Maar nu, vanwege de verhoogde “dimensionale lekkage”, zweven er meer multidimensionale gedachtevormen in jullie werkelijkheid rond die in afwachting van manifestatie zijn. 
Deze situatie doet zich voor omdat de sluier van de illusie tussen de 3de/4de dimensies en de 5de dimensie en daaraan voorbij in toenemende mate dunner aan het worden is. Daarom komen, beelden, geluiden, geuren en gevoelens die verdwijnen, wanneer je probeert hen gewaar te worden, je bewuste besef binnen terwijl jij je ontspant in je Multidimensionale ZELF. 
Schenk aandacht aan deze gewaarwordingen. Ben niet bezorgd over wat anderen over je proces zeggen. Je kunt je ervaring met anderen delen, of je kunt het diep binnenin jezelf houden. Hoe dan ook, je zult naar je eigen Multidimensionale ZELF terugkeren. 
Het is het NU waarin het verleden en de toekomst in/naar ÉÉN begint te versmelten. Al jullie gescheiden, tijdsgebonden herinneringen en illusies zullen verdampen onder het Licht van de hogere frequenties. 
Eén van de taken die jullie kozen te accepteren voordat jullie je menselijke gestalte namen was om een “Opzichter van het Land” te zijn, zodat jullie zoveel portalen als mogelijk was in de kern van Gaia zouden kunnen openen. Wanneer je eenmaal een portaal opent, zal je het zegenen met Onvoorwaardelijke Liefde en het transmuteren in/naar diens ware multidimensionale vorm via het Violette Vuur. 
Wanneer je een portaal opent, of portalen, zowel in Gaia als ook in de hogere dimensionale werelden, zullen jullie in toenemende mate een “weten” ontvangen over waarom jullie je Aarde voertuig in dit NU namen. Met andere woorden, door je portaal te openen, zal je bewust toegang verkrijgen tot waar je eens aan dacht als zijnde “verloren”. Wanneer dit gebeurt, zal je enige van je meest verbazingwekkende en instructieve levens willen bezoeken. 
Door je portaal te openen, zal je inzicht/gewaarwording van “normaal” multidimensionaal worden. Je bent bezig je voor te bereiden om een “kwantumsprong” te maken van een derde/vierde dimensionale werkelijkheid in/naar een vijfde dimensionale werkelijkheid. Binnenin deze 5D werkelijkheid, bestaat alles in wat jouw 3D zelf vast zou stellen als het NU. 
Echter, de term NU, wat is “tijd om het nu te doen” voor jullie 3D bewustzijn, wordt in/naar NU getransmuteerd, wat betekent dat er GEEN afscheiding is in tijd. Er zijn geen polariteiten, individuen of evenementen. Al het leven stroomt samen zoals de moleculen van water stromen om een rivier, een meer of een oceaan te creëren, en alle moleculen van de lucht samen stromen om de hemel en de atmosfeer te creëren. 
Hoe zal je 3D brein in staat zijn om een dergelijke werkelijkheid te omhelzen? 
Maak je geen zorgen over die vraag. Net zoals de tijd, zijn energiegebieden en gedachtevormen gescheiden in/naar polariteiten in de derde dimensie, zij zijn verenigd in het HIER en NU in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. 
Wij vragen dat jullie je de vijfde dimensionale bekwaamheid herinneren om energiegebieden en gedachtevormen waar te nemen voordat zij hun resonantie verlaagd hebben in/naar jullie derde dimensie. Met andere woorden, vertrouw je ZELF wanneer je een “gevoel” hebt dat een energiegebied of een gedachtevorm in/naar je besef/gewaarwording gekomen is. 
In plaats van hen als “slechts een energie” of “slechts een gedachte” te verontschuldigen, denk eraan dat energie en gedachten levend zijn en in/naar je besef gekomen zijn om jou een multidimensionale boodschap te geven. Deze multidimensionale boodschappen komen in energiepakketten welke geen woorden, spelling of fysieke karakteristieken hebben. 
Deze pakketten van informatie ontstaan in de vijfde dimensie en daaraan voorbij en wenken je om de Onvoorwaardelijke Liefde van die boodschap te “voelen”. Wij zullen jullie eraan herinneren dat er ook energiegebieden en gedachtevormen zijn die in de derde dimensie ontstonden. 
Deze boodschappen, zullen, op hun best, aanvoelen zoals menselijke liefde, wat zeer verleidelijk is, of menselijke angst, wat iets is wat jullie waarschijnlijk zullen willen vermijden. Aangezien de derde dimensionale gedachtevormen en energiegebieden vaak gewoon de lagere frequentie van een multidimensionale boodschap zijn, breidt je bewustzijn uit om te zien of je de hogere frequenties waar kunt nemen. Suzille herinnert zich dat toen zij een kind was zij de prachtige spiegel wilde zien die op het dressoir van haar oma stond, maar ze was te kort en kon alleen haar ogen en het gedeelte daarboven zien. 
In het begin, mag jij je op die manier voelen over je hogere dimensionale boodschappen, in die zin dat je slechts een deel van hen gewaar kunt worden. Maar geen zorgen, terwijl je “groeit” zal je in staat zijn om bewust de steeds hogere frequenties van de energiegebieden en gedachtevormen te ervaren die je werkelijkheid binnenkomen. Terwijl je Derde Oog doorgaat open te gaan en je hogere krachten in/naar je dagelijkse leven beginnen te verhuizen, zal jij jezelf moeten disciplineren om bewust ervoor te kiezen om deze energiepakketten gewaar te worden. 
Dan zal je weten aan welke multidimensionale pakketten jij je aandacht zult besteden en welke lagere dimensionale pakketten je Onvoorwaardelijk zou willen liefhebben en transmuteren met het Violette Vuur. De reden voor deze discipline is omdat je eigen gedachtevormen en energiegebieden steeds sneller zullen gaan manifesteren. 
Daarom, wordt de vertragingstijd tussen het creëren en/of gewaarworden van een gedachtevorm en de manifestatie van die gedachtevorm in, aanzienlijk verminderd. In feite, in de vijfde dimensie en daaraan voorbij, daar is GEEN tijd. Dus, waar je over nadenkt en/of aandacht aan besteedt wordt ogenblikkelijk gemanifesteerd. 
Dit feit is hetzelfde voor liefdevolle of angstige gedachtevormen/energiegebieden. Samen met dat geschenk of die uitdaging, zal je initiaties binnentrekken. Wanneer het ook is dat je frequentie zich voorbereidt om naar het volgende octaaf te gaan, ga je naar de slede, de barrière, tussen de lagere en hogere frequenties in. 
Deze ‘slede’ kan niet resoneren met de volgende hogere frequentie, dus wacht het geduldig op een ascenderend wezen om het in/naar een hogere frequentie te transmuteren. Jullie komen in/naar de frequentie waarin alles dat ooit in de weg gestaan heeft om naar die volgende octaaf te gaan, geadresseerd MOET worden. 
Daarom, zullen situaties zich in je leven voordoen die zullen forceren of toestaan (wat afhankelijk is van je staat van bewustzijn) om je eigen innerlijke duisternis/angst naar de oppervlakte van je besef te laten komen, zodat het bewust getransmuteerd kan worden en het in vrijheid gesteld wordt door ervan te houden. 
Er is een onderscheidend gevoel tussen de ervaring van het hebben van een negatieve gedachte en het te manifesteren, omdat je geen meesterschap had over je gedachten en de ervaring van “diens tijd om enige schoonmaak te doen, omdat je omhoog verhuist in/naar een hogere frequentie”. 
Het is zeer behulpzaam om in staat te zijn de twee verschillende gevoelens te onderscheiden, zodat wanneer je aankomt bij de “Het is tijd om schoon te maken,” jij JEZELF dan NIET DE SCHULD GEEFT. 
Het gevoel van “Oké, ik heb het weer gedaan. Ik moet me herinneren om te weigeren deel te nemen aan die werkelijkheid, het Onvoorwaardelijke Liefde te sturen en het te bestralen met het Violette Vuur,” herinnert je eraan dat je geen aandacht aan je zelf schonk. 
Aan de andere kant, wanneer het tijd is om “schoon te gaan maken,” komt er iets als uit het niets vandaan en vraag jij, “WOW! Waarom gebeurde dit?” Dit is hoe het voelt wanneer het tijd is om schoon te gaan maken. Deze situatie betekent dat er dingen zijn die je “los moet laten”. 
Wanneer je eenmaal door dit loslatingsproces heen geraakt, gaan de hemelen open! Je zult het weten wanneer je in deze opruiming bent, omdat het gewoon vanuit het niets tevoorschijn kwam. Het voelt aan als, “Oké, initiatie/inwijdingstijd. Ik moet aan de schoonmaak, omdat ik verder ga!”
Je zult deze situaties niet plezierig vinden aangezien zij NIET plezierig zijn, maar je moet gewoonweg LOSLATEN, LOSLATEN, LOSLATEN.  Je mag jezelf horen zeggen, “Er is niets dat ik kan doen, ik moet LOSLATEN, LOSLATEN, LOSLATEN.”
Dit proces van loslating is ZO belangrijk, omdat dit loslaten een belangrijk component van Ascentie is! In feite, is ascentie een proces van loslaten. Je moet al het fysieke LOSLATEN, ieder enkelvoudig ding. Alles dat onafgemaakt is, alles dat je wilde, ALLES! Het is niet leuk, het is niet gemakkelijk, maar het is belangrijk, en het MAAKT deel uit van het proces. 
Oordeel jezelf NIET door te denken, “Oh nee, hoe heb ik mezelf dit kunnen aandoen. Ik moet gewoon stoppen…” JIJ DEED DIT NIET! Het is niet jouw “fout”. Je ego zelf krijgt een diepe reiniging, zodat JIJ meer verbonden kunt raken met je Multidimensionale ZELF. 
Dank je wel, dierbare dappere vrijwilligers op de Ascenderende Aarde. Wij, jullie hogere dimensionale zelven en de leden van jullie Moederschip, eregroeten jullie. Blijf doorgaan met het goede werk! En komt zo vaak als mogelijk is Thuis op visite.

 

Denk eraan, jullie zijn aan het “werk” zelfs terwijl jullie slapen. Dat is, tenzij jullie thuiskomen naar het Schip om ons te bezoeken. 
De Arcturianen en jullie Galactische Familie.

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s