De Constant Companions – Een Equinox Update – 20 Maart 2015 / Aisha North

Standard
image
Wederom zijn wij verrukt om de kans te hebben op deze manier met jullie te communiceren. Want wij komen met een boodschap van vreugde, eentje die vanaf de bergtoppen geschreeuwd zal worden, niet slechts in jullie rijken, maar ook in de onze. Want nu, zijn de wateren uiteen gegaan en de opgestegenen zullen opstaan, het Nieuwe zal naar voren komen en het oude zal vervagen om nooit weer terug te keren. De vooruitgang van het Licht is zodanig, dat diens gelijke nooit eerder gezien werd, en dus, wat jullie gezaaid hebben, zullen jullie eindelijk oogsten. Want jullie zijn degenen die dit Licht naar deze kusten brachten, en jullie zijn degenen die de voordelen ervan het eerst zullen oogsten. Maar het is ook door jullie dat de voordelen gelijk onder de massa’s gedistribueerd zullen worden, gegeven in gelijke mate aan iedereen die erom geeft om het te omhelzen. 
Want zie, wederom zijn het de deemoedigen die op zullen staan, degenen die geen gedachte hadden voor grotere glorie, slechts het bescheiden verlangen om weer ÉÉN te worden. Want het is dit enkelvoudige doel dat Allen zal verheffen, aangezien jullie voorbijgaan aan de uitrusting van de externe opsmuk van fortuin. Want jullie zijn inderdaad de meer fortuinlijken, degenen die gekozen hebben om precies zo te zijn, degenen die de mantel op zich genomen hebben om tegen de stroom van luide protesten in te gaan, degenen die op zich genomen hebben om te gaan waar nog nooit eerder een mens gegaan is, en om dat aldus te doen door slechts de eenvoudigste begeleiding te dragen, de begeleiding die uitstraalt vanuit de ware kern van jullie wezen. 
En dus, hebben jullie in de onherbergzame landschappen van nimmermeer gelopen, de valleien die ontdaan van het leven leken te zijn maar niet van strijd, de valleien die beneden het niveau schenen te zijn waar het Licht zelfs maar zou kunnen penetreren, maar jullie gingen door alles heen, en jullie kwamen aan de andere kant tevoorschijn. Triomferend, maar met een houding van goedgunstigheid, zegeviering, enkel met de manieren van de hulpvaardigen, opgestaan maar met de goedgunstigheid van de deemoedigen. Want jullie beroemden je niet op jullie prestaties, jullie ZIJN hen slechts. Want jullie zijn geen woorden, jullie zijn door en door acties, en het is door jullie werkelijke acties dat jullie erin geslaagd zijn uit de vallei van duisternis vandaan te klimmen en in/naar de volle zalving van het Licht. En omdat jullie aldus kozen om te klimmen, hebben jullie IEDEREEN opgetild. Want jullie zijn één tussen miljoenen in, maar jullie zijn ook een gigant tussen de overvloedige menigte in, degene die de zee scheidde en solide grond vond waar er daarvoor slechts zand was, degene die de koers veranderde, niet slechts van de lotsbestemming, maar voor de waarachtige planeet waarop jullie verblijven. 
Want jullie hebben jullie wortelen in de vruchtbare grond vastgelegd dat op jullie wachtte sinds jullie je eerste stap weg zetten van de duisternis, van het onvruchtbare landschap dat jullie eens gedwongen waren te ploegen, en nu, hebben deze wortelen al enige frisse nieuwe aanplant ontsproten, aanplant dat naar zo een hoog postuur zal groeien in zo een korte tijd, dat de gehele mensheid in staat zal zijn om onder de vruchtbare takken van deze boomgaard te verblijven. Want de zaden die jullie zo een lange tijd geleden planten, zijn al vruchtbaar geweest, want zij op hun beurt hebben al een nieuwe aanwas gegenereerd dat zal dienen om al diegenen te onderhouden die over die scheiding stapten die jullie creëerden door over de oude afgrenzingslijn heen te stappen, en daardoor aanspraak maken op het gloednieuwe land. En dus, waar er eens geen keuze anders dan het te doorstaan was, is er nu een keuze om wederom tot leven te komen, door te kiezen de keuze te zien, en door ernaar te handelen.
En aldus is het dat het gebeurd is, omdat jullie hier kwamen om degenen te zijn die glorierijk zijn, degenen die niet versaagden, maar jullie weg effenden door te weigeren in het oude gefundeerd te blijven. En dus stapten jullie voorwaarts met jullie gehele wezen, en jullie scheurden de oude illusie uiteen, verscheurden de ijzeren gordijnen aan stukken en traden naar buiten in de frisse lucht van de vrijheid, het land van overvloed, het land van immermeer. En nu, zal dit land van overvloed het land worden voor iedereen die het in hun hart nemen dat zij ook een rechtmatige claim hebben om deel uit te maken van dit grootse nieuwe territorium. Want dit is voor iedereen, maar het zal voor iedereen zijn om te kiezen om er wel of niet een deel van uit te maken. 
Maar voor vandaag, zullen wij eenvoudig zeggen verblijd en verheug jullie, voor jullie is de vrijheid, voor jullie is het landschap van wonderen en vreugde dat daar verderop wacht. En nu, hebben jullie geen andere reden anders dan om degenen te worden waarvoor jullie de gehele weg gegaan zijn om te worden, en wij weten dat jullie allemaal degene zullen zijn die jullie voorbestemd waren om te zijn op een manier welke de Zon zal voorbijstreven en voor eeuwig duurt. En aldus is het dat wij jullie allemaal bedanken voor degenen te zijn die ervoor kozen om volledig en waarlijk ÉÉN met zichzelf en met Al te worden, en van nu af aan, zal dat alles zijn dat jullie ooit weer hoeven te zijn. Wij kiezen ervoor om deze brief te beëindigen om jullie allen te salueren als de nieuwgeborenen, als de nieuwbakken opnieuw-omhoogvoerenden, degenen die terzijde stonden omdat zij ervoor kozen om dat aldus te doen, niettemin degenen die weg traden van alles om het allemaal terug te brengen naar waar het verondersteld was om te zijn. En nu, zijn jullie hier, en alles zal in het kielzog volgen van die eerste en cruciale beslissing om JA te zeggen om de eersten te zijn om de droom te realiseren die binnenin IEDEREEN gedragen wordt. En zo zij het, en zo zal het zijn vanaf deze dag voorwaarts. 
De Constant Companions

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s