De Constant Companions – Een Update Aangaande de Equinox Verduistering’ Energieën – 18 Maart 2015 / Aisha North

Standard
image
Wederom staan jullie voor een gedenkwaardige gelegenheid, eentje waar jullie aanzienlijk zullen profiteren van een samenvallen van twee hemelse evenementen. Want deze keer zullen jullie, in de tijd van het jaar wanneer de plaatsing van het hemelse lichaam dat jullie bewonen verhoudend tot de plaatsing van jullie Zon en iedereen in een staat schijnt te plaatsen van waargenomen balans, bezocht worden door een andere gebeurtenis hetgeen de impact van de energieën zal beïnvloeden dat deze twee gelijktijdige evenementen, niet slechts op jullie, maar op iedereen, zullen hebben. Want zie, dit aankomende voorval van de Maan die de volledige breedte van jullie Zon bedekt zal een diepgaand effect op iedereen hebben, aangezien het aanzienlijk de hoeveelheid van voordelige energetische brieven zal bevorderen die in staat zullen zijn om de hele weg in jullie systeem te doordringen. 
Wederom mogen onze woorden bovenmatig ingewikkeld lijken te zijn, maar wat wij aan jullie allemaal proberen over te brengen is dit; het is niet bij toeval dat deze aankomende Zonsverduistering samen zal vallen met de datum die jullie de Equinox noemen. Want op deze dag van waargenomen balans, zal de verduistering van de Maan van de Zonneschijf dienen om nogal een paar energetische verbindingsstukken binnenin jullie allemaal te ontsteken, verbindingsstukken die sluimerend gelegen hebben, wachtend op precies dit moment om te arriveren.  Wederom, dit zal geen nieuws voor wie van jullie dan ook zijn, want per slot van rekening, wat is deze reis anders dan een zogenaamde eindeloze opeenvolging van zulke ontstekingen en activeringen? Maar deze keer, zal het een reeks aan gebeurtenissen zijn die op hun beurt zullen dienen om inderdaad alles in/naar een zeer nieuw perspectief te plaatsen – en ja, wij bedoelen dat welzeker in iedere betekenis van het woord. 
Want zie, als de stralen van de Zon verminderd schijnen te zijn door de inbreuk makende aanwezigheid van de Maan, wat er dan in feite zal gebeuren, is dat alle energie dat niet het visuele deel van het Zonlicht samenstelt aanzienlijk versterkt zal worden. Dit mag op vele manieren tegenstrijdig klinken, maar dit is inderdaad wat er zal gebeuren. Want zoals jullie je er misschien al bewust van zijn, wat jullie kant op komt door middel van de Zon komt daar niet noodzakelijkerwijs uit voort. Eerder, komt het door de Zon heen, en dus in dit geval, zou het meer passend zijn om aan de Zon te denken als een Portaal voor aanvullende verlichting in plaats van als een enkelvoudig model van hemelse materie gedefinieerd door diens externe grenzen en diens plaatsing in het weefsel van de ruimte. Want de Zon is een multidimensionaal verzamelbekken voor alle soorten van energetische transmissies, en als zodanig, tijdens die fase wanneer de zelf-gegenereerde energie van de Zon zelf gedimd zal zijn door de behulpzame interventie van de Maan, zullen al deze andere en meer verafgelegen voortgebrachte brieven van energetische versterkte informatie in staat zijn om veel efficiënter door te komen, eerder zoals de heldere klank van een bel gemakkelijker waargenomen zal worden wanneer alle achtergrond geluiden teruggebracht zijn tot een minimum.
Zo ook zal het zijn tijdens die periode van diepe stilte dat gegenereerd zal worden gedurende de tijd van de Zonsverduistering, en zelfs als dit blokkeren van het licht alleen zichtbaar zal zijn voor een klein gedeelte van jullie globe, zal het effect dat dit zal hebben inderdaad een wereldwijd effect zijn. Het zal ook niet beperkt zijn tot de perioden van de verduistering zelf. Dat kan eerder gezien worden als de periode van de feitelijke aanvang, en dus, mogen alle voordelige effecten welke deze geavanceerde versnelling op jullie zal hebben niet onmiddellijk door iedereen opgemerkt worden, maar wij wagen het welzeker om te veronderstellen dat jullie allemaal op de één of andere manier de effecten van deze twee dichtbij elkaar ineensluitende evenementen in jullie fysieke systeem zullen voelen. Wederom zal ieder ongemak slechts tijdelijk zijn, aangezien nu, jullie fysieke voertuigen wat betreft iedere criteria goed volwaardig zijn. Maar zoals altijd, mag de gewaarwording die jullie zullen hebben van elkaar verschillen, aangezien de buitenste lagen van jullie wezen nog steeds meer ontvankelijk mogen zijn voor verstoringen dan die nu zo onderhand keiharde kern van jullie. 
Dus wij zeggen weer, weet dat alles goed is zelfs als de binnenkomende deiningen meer dan genoeg zullen zijn om een aanzienlijk aantal van jullie van jullie voeten te slaan gedurende korte of lange periodes van tijd, dus sta jullie zelf bij tijden gewoon toe om naar een punt gebracht te worden van totale stilte. En denk eraan, hoewel jullie fysieke voertuig inderdaad een uitermate veerkrachtig voertuig is, heeft het nog steeds alle ondersteuning nodig die jullie het kunnen geven tijdens deze extra veeleisende tijden, dus zorg ervoor goed te luisteren naar wat voor suggesties dan ook die het mag hebben als tot wat je kunt doen om het te helpen, of dat nu op de manier van dieet behoeften, fysieke inspanning of het gebrek daaraan is.  
Dus wederom zeggen wij blijf gecentreerd, en blijf kalm, maar blijf alert voor de behoeftes van jullie lichaam, omdat dat de beste manier is om deze deiningen te berijden die jullie allemaal voor jullie hebben liggen. En wederom, denk eraan dat ongeacht hoe hoog de golven ook mogen worden, zij nooit het totale evenwicht kunnen verstoren dat altijd daar binnenin jullie is, onder de zogenaamde eindeloze golven van de meer oppervlakkige delen van jullie die louter de bovenste korst van wat in feite een resonerende, berustende en onverwoestbare smeltkroes samenstelt welke jullie in al jullie glorie zijn. Dus maak je geen zorgen, zelfs als jij je bij tijden zult voelen bijna gereduceerd te zijn tot het zwakste gefluister van wie jij werkelijk bent, want nu, zullen jullie allemaal die krachtige stem, die jij BENT, terugvinden; en weldra, zullen jullie allemaal precies ontdekken hoe het is dat jullie opgeroepen zullen worden om het er allemaal uit te laten, in de machtigste, zeer schitterendste van schreeuwen die zal dienen om Allen te ontwaken.  
De Constant Companions

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s