Boodschap van Merlijn – De Herontwaking van Lemuria – 13 Maart 2015 / Bob Fickes

Standard
image
Voordat de geschiedenis vastgelegd werd en lang voor Atlantis, was er een wereld van Puur Licht. Jullie Innerlijke Meester wat heel en compleet. Dit is lang voorafgaand aan wat jullie verstand vandaag de dag kan begrijpen. Jullie verstand van vandaag is gevormd vanuit de fysieke werkelijkheid en weet alleen hoe te bestaan binnenin het gebied van Oorzaak en Gevolg. Maar jullie Ware Natuur is veel ouder, mijn vrienden! Jullie hebben miljoenen jaren geleefd voordat jullie fysiek werden. Jullie Ware Natuur is uitzonderlijk!
Twee miljoen jaren geleden in de tijd van Lemuria waren jullie een wezen van Licht, een Echte Meester met alle krachten van een god en alle uitstraling van een engel. Maar jullie zijn deze tijd vergeten en kunnen niet langer begrijpen hoe het was om met jullie Lichtlichaam in de lucht te zweven. Jullie waren pure Liefde en puur Licht zonder wat voor fysieke identiteit en fysieke beperking dan ook. Jullie wereld was ook Pure Liefde en alle levende dingen waren uitstralend met alle kleuren van de regenboog. 
De meesten van jullie denken waarschijnlijk dat Lemuria een wereld van de Natuur was zoals Hawaï, wonderschoon op iedere manier maar nog steeds bestaand in de fysieke wereld die jullie vandaag de dag kennen. Nee, mijn vrienden, Lemuria bestond in een andere dimensie hoog boven deze Aarde gelijkaardig aan wat jullie de Hemel zouden noemen. Zelfs de planten en watervallen waren samengesteld van uitstralend Licht dat meer schitterend was dan wat voor droomwereld jullie verstand zich dan ook voor kan stellen. Je zou een Waterval kunnen bezoeken en er één mee kunnen worden. Je zielenergie zou vermengen met de Waterval van Licht en opnieuw opgeladen worden met het licht van de Heilige Geest. Alles was Pure Liefde en niets was voorbij je bekwaamheid om als jezelf te ervaren. Wat vandaag de dag jullie Innerlijke Meester genoemd wordt was eens een goddelijk wezen dat in staat was van vorm te veranderen en iedere vorm van bestaan te ervaren die jullie je voor zouden kunnen stellen. Dit is de magische werkelijkheid van jullie Innerlijke Meester. 

Vandaag de dag zit jullie Innerlijke Meester gevangen binnenin dit fysieke lichaam/geest en ziet het leven door de ogen van jullie voorbije karmische herinneringen. Jullie kunnen je de vrijheid niet voorstellen die jullie eens kenden. Maar dit is de tijd, na twee miljoen jaren, wanneer de deuren naar jullie Innerlijke Meester Ziel opengaan en flitsen van Licht en Liefde met herinneringen sprankelen welke jullie bewuste verstand niet kan begrijpen. Iedere keer dat jullie deze golf van energie door jullie lichaam en jullie bewustzijn heen voelen flitsen, is de Oneindige Innerlijke Meester aan het ontwaken. Deze golven van spirituele elektriciteit knallen door de muren van jullie lichaam/geest heen, en het Licht van jullie Onsterfelijke Ziel straalt door de duisternis van miljoenen jaren van beperking en trauma heen. Als jullie deze beperkingen loslaten, zullen jullie je tijdelijk ongemakkelijk voelen. Jullie zullen je net zoals de delicate bloem voelen die probeert om door de harde huid van de knop heen te breken dat het omringd en het binnenin gevangen houdt. Op een dag zal de knop breken en de bloem van jullie Innerlijke Meester zal doorbreken. 
Ik ben hier met vele andere Meesters zoals Saint Germain, Sanat Kumara, Kannon en Sananda om jullie bij het doorbreken te helpen en te helpen herinneren wie jullie werkelijk zijn. Als jullie Innerlijke Meester van diep binnenin jullie naar buiten plopt, zijn wij hier om jullie te leren hoe alle van jullie verborgen gaven en krachten te ervaren. Jullie zijn de eerste generatie in zulk een lange tijd van de fysieke geschiedenis om jullie verborgen talenten te laten ontwaken en de wereld een Nieuwe Leven van Buitengewone Schittering te laten zien. Jullie zullen de eerste meesters zijn om de werkelijkheid van de Hemel terug naar de Aarde te brengen en een wereld vol van Liefde opnieuw te vestigen voor alle generaties om in de toekomst van te genieten. Jullie hebben de muur al kapot gemaakt! 
Hoewel jullie enige trauma’s mogen ervaren, zijn jullie al goed op jullie weg naar het Onsterfelijke Leven. Zoek jullie vrienden uit en ben bij hen zoveel als mogelijk is. Jullie moeten elkaar helpen tijdens deze tijd van trauma. Als jullie in de buurt van anderen blijven die deze nieuwe spirituele werkelijkheid niet kunnen begrijpen, zullen jullie terneergeslagen raken en jullie spirituele gaven en het leven in de wereld waar zij in leven op willen geven. Jullie kunnen dit niet doen, mijn vrienden! Jullie zijn de eersten om deze muur af te breken en in/naar de Spirituele Waarheden van jullie Innerlijke Meester te klimmen. Ben zachtaardig met jullie zelf en zoek de hulp van degenen waar jullie van houden en van de nieuwe vrienden die jullie op jullie reis ontmoeten. Samen kunnen jullie de wereld veranderen en de Hemel op Aarde herstellen, zelfs zoals het eonen geleden voorspeld was toen jullie voorouders geloofden dat de tijd zou komen om het Paradijs op Aarde te creëren. De tijd is gekomen! Jullie zijn de eersten om erdoorheen te breken. Kijk nooit achterom naar de manier waarop de wereld geweest is. Kijk voorwaarts naar de droom die jullie Innerlijke Meester voor jullie aan het creëren is. Zegeningen mijn vrienden! Ik ben de Meester van de Spirituele Magie, en de Meester van de Spirituele Dromen! Ik Ben de Merlijn tot jullie dienst!

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s