Méline Portia Lafont – Enige Meegedeelde Openbaringen Betreffende de Lichtlichaam Activering – 9 Maart 2015

Standard
image
Wat een tijd! Wat inderdaad een gonzzzzzende tijd het is. Mijn lichaam voelt bij tijden aan zoals een vibrerende lichtbal terwijl ik ervaar dat al mijn cellen letterlijk gonzen. Het is alsof mijn fysieke voertuig geëlektrificeerd en gereed is om in/naar een gehele nieuwe vorm te stappen. Lichtlichaam actualisering, geliefden!!! “Dit is het”, dacht ik! “Dit is “het echte werk” hier waar velen van ons gedurende zolang over gesproken hebben”. NU kan ik het op mijn cellulaire niveau voelen als nooit tevoren. ZEER fysiek dus. 
Ik heb zoveel ervaren dat het aanvoelt alsof ik de hele wereld met me meegesleept heb. Klinkt dat bekend? Wel op een bepaalde manier doen we dat. Sinds oktober 2014 heb ik op z’n minst 1 week per maand in de lappenmand gezeten: niet in staat zijnde om wat voor energiewerk dan ook uit te voeren. Lieve hemel, dit is intens en ik hoor intel binnenkomen dat zegt dat wij nog maar aan het begin ervan zijn. YAY, hoera! Laten we gaan! (lees: Oké, laten we wat kracht vinden). 
De resultaten van al deze krachtige golven/ uitlijningen/ verschuivingen/ “opschuddingen”/ loslatingen/ reinigingen/ downloads/ enzovoorts, zijn verbazingwekkend geweest in de betekenis van bij tijden in VERBIJSTERING maar ook overstuur te zijn. Overstuur in de zin van dat je dit gevoel hebt van: “Ik wil dit niet meer! Niet zoals dit! Dit moet NU ophouden!” Dus je decreteert hardop wat het is waar je niet langer meer aan deel wilt nemen en waar je mee ophoudt te creëren. Nah! Zo zij het, aldus is het gezegd! Dit ondersteunt de “decreatie” van je oude waarden en werkelijkheden. 
Aan de andere kant, komen nieuwe energieën binnen en nieuwe generaties van Licht betreden de bewuste geest. Beelden van Stellaire Galaxies en codes vanuit de Kosmos komen binnen ondertussen de Lichttaal boodschap ontvangend: “Wees welkom en ik nodig jou uit om deel te nemen aan mijn eeuwige werkelijkheid”. Blijmoedig accepteerde ik dit zonder de geringste vorm van twijfel of angst. Ontspande gewoon, vol vertrouwen en nieuwsgierigheid. 
Dus kreeg ik een paar “inzichten”, “visioenen”, en boodschappen om met jullie te delen. Ik ben erop gebrand om deze met jullie allemaal te delen, hoewel ik geadviseerd ben om nu nog niet alles mee te delen. Dus wat er zeer sterk in mijn besef kwam is dat wij, als een menselijk voertuig, nu vibreren op een geheel nieuw niveau van bewustzijn dat ervoor zorgt dat het bijna ondraaglijk is om door te gaan te functioneren in deze “oude programma” werkelijkheid. Dit holodek sluit zich en ik krijg het gevoel om er als de sodemieter uit vandaan te gaan! 

Dus als je dit doet, volg je dat innerlijke gevoel … je mag over enige facetten struikelen die je over de kop gezien hebt of die je vergeten bent; dus wordt je hieraan herinnerd! De algehele boodschap is om het oude los te laten, (lees: ga er als de sodemieter uit vandaan of haal het als de weerlicht zo snel uit jezelf vandaan), te kijken naar alles dat naar jouw wijst aangezien jij de richting en de Bron bent om te volgen. Dat ben jij, als in, de NIEUWE jij, als in, de NIEUWE wereld. 
Jullie allemaal creëren de nieuwe wereld, allemaal samen, dus jullie zijn het die het begin van het Nieuwe alsook het einde van het oude markeren. 
Ik kreeg glimpen van deze nieuwe wereld (lees: mijn persoonlijke gewaarwording en creatie ervan) en het verscheen als een meer vloeibare veelkleurige wereld waar ik de piramides van Atlantis zag: heldere kristallijne piramides waar je doorheen kon kijken. Deze piramides waren eenvoudige maar krachtige draaikolken die de trilling van deze Nieuwe wereld vasthielden en wat dit alles handhaafde. Ik zag zeemeerminnen, eenhoorns, dolfijnen: al het prachtige verfijnde energie bewustzijn was daar aanwezig: allen co-creërend en naast elkaar bestaand als één, echter nog steeds in afgescheiden vormen van bewustzijn. 
Naast mij verscheen een Godin Lichtwezen, zij had de vorm zoals ons fysieke voertuig, het was echter meer vloeibaar en van licht. Zij droeg een amulet van Licht en zij droeg lange linnen kleding. Ik begrijp nu waarom het beeld aan mij gegeven werd, om mijn eigen amulet te dragen. Ze knikte tegen mij en ging verder op haar pad samen met een eenhoorn. 
Plotseling kreeg ik een glimp van hoe ik eruitzag, en wat ik kon zien was dat 2/3 van mijn lichaam ook vloeibaar licht was en 1/3 was nog steeds een fysieke gestalte maar het bestond uit paars Licht. Dus ik begreep dat ik deze gebieden bewandel, echter nog niet voor de volle 100% aangezien ik ook nog steeds deelneem aan de fysicaliteit, nog steeds mezelf hercreërend en hervormend in/naar een Lichtlichaam. 
Ik heb vrienden en familie die van hen dezelfde dromen en beelden hebben en dat zij een Lichtlichaam worden, zij hebben er zelfs levendige ervaringen van. Dit alles op hetzelfde tijdstip als dat ik het had en we droomden over elkaar en dat we in/naar Licht transformeerden. Ik kan alleen zeggen dat het duidelijk, intens is en dat ik hier verrukt over ben! 
Er zijn codes aan het binnenkomen, mijn vrienden! Niet zozeer de gebruikelijke codes maar Kosmische codes van ver, ver weg. Zij hebben een lange reis ondernomen om onze kusten in dit Nu te bereiken. Geen toeval aangezien we dichter bij een paar cruciale energetische verschuivingen komen in de aankomende weken! Aanschouw dat geschenk wat voor ons aanstaande is en wat ons helpt bij het bevrijden van onszelf uit deze dualiteit’ rotzooi. 
Je zult ofwel dieper in deze dualiteit’ rotzooi zinken waardoor het voor jou duidelijker zal worden, OF je groeit eruit vandaan. Hoe dan ook, de dingen zullen kristalhelder voor je worden en je zult vanaf dat punt verder moeten gaan. Sommigen mogen bij zichzelf gewaarworden dieper weg te zinken in de paradigma Matrix van verwarring en voelen zich klem zitten: dit is dan een kans voor dezen om te zien dat dit niet langer meer werkt en dat zij hun eigen beweging eruit vandaan moeten maken! Om te veranderen is om dit van binnenuit te beginnen en dus creëer je jouw eigen stroom en beweging om voorwaarts te gaan naar waar jouw doelstellingen zijn en waar je hart wilt dat je BENT. 
De dingen zijn voor velen van ons duidelijk: dit is niet hoe wij willen leven noch is het de wereld waar we in willen leven! Dus we veranderen en verschuiven de dingen van binnenuit ons eigen gebied van Zijn. We komen ertoe om de dingen anders te zien en veranderen zelfs onze inzichten van waarden en dat wat we in het verleden belangrijk vonden. Wat ons tot bloei brengt, verandert en het zijn allemaal nieuw richtingen naar de nieuwe funderingen die door ons individueel en collectief geplaatst en gebouwd zijn. 
Het meest gebruikelijke is dat wij collectief niet zo snel en zo diepgaand verhuizen als we willen, omdat vele visualisaties elkaar kruisen en nieuwe ingewikkeldheden opbouwen omdat visies zoveel schijnen te verschillen. Eenheid moet gecreëerd en gehanteerd worden dus betekent dit: dezelfde visie vasthouden en de greep hierop vasthouden. 
Hierover praten is zeer zeker een uitdaging! Hoe kunnen we dezelfde visie vasthouden en allemaal hetzelfde visualiseren als we allen Goden zijn die vanuit dezelfde Bron komen, maar bestaan in andere werkelijkheden, andere spelletjes en rollen uitspelend onder het bestuur van andere niveaus van bewustzijn?! Dat is een goede vraag en als ik het antwoord daarop had zou ik het vertellen. Maar is dat niet het spel dat we moeten spelen en het voor onszelf moeten ontdekken? Is dat niet één van de dingen waar we aan herinnerd moeten worden en uit moeten vinden hoe we het God Bewustzijn kunnen ervaren door Eenheid als individuen. Terug naar Eenheid, groeiend als Eén! 
Het enige dat ik kan zeggen is dat het begint door je individualiteit los te laten en wat je denkt dat je als een menselijk persoon bent. Dus je zelfbeeld loslaten, je naam (label) en iedere gedachte die je over jezelf hebt gehad wat jou definieert en jou beperkt. Beseffend dat jullie allemaal jullie eigen wereld creëren door de gewaarwording van jullie Menselijke geest en wat je er vanuit wilt opbouwen is een begin van het realiseren van het Zelf en waar je capabel van bent als een Bron. 
Nu te realiseren dat we allemaal dezelfde visie vast kunnen houden, is bekrachtigende creatie. Ik voel dat we de dingen niet op dezelfde manier hoeven te zien, maar het vasthouden van die intentie en visie van het hebben van hetzelfde eindresultaat is wat ons allemaal bindt. Desalniettemin wat voor kleur en vorm het zou kunnen hebben, wat voor iedereen zal verschillen, op de weg naar buiten op een collectief niveau is naar mijn bescheiden gevoel om een oplossing en wereld te creëren die dezelfde visie en intentie hebben: LIEFDE, Vrede en Eenheid. Het zal niet van belang zijn hoe het er dan uitziet, het zal gebaseerd zijn op deze sterke bouwstenen die de fundering van dit nieuwe Imperium vormen. Ondertussen is het goed te weten dat je op ieder gegeven tijdstip naar je eigen gecreëerde vibrationale wereld kunt reizen als je dat aldus wenst. 
We reizen allemaal sowieso heen en weer en dit heeft zich de laatste tijd tastbaar geïntensiveerd! Hoe zit het met jullie dromen? Herinneren jullie je deze op wat voor manier dan ook? Misschien is het beste dat we doen het loslaten van voormalige levens op een snel tempo. Mijn dromen zijn alles behalve comfortabel geweest en ik heb het gevoel dat ik vele levens in één enkele droomtijd geleefd heb. 
We schijnen HEEL VEEL te vergeten. Het beste om aldus te doen aangezien we deze Aarde Dimensionale kwesties sowieso niet met ons mee kunnen nemen. De grenzen van de Hemel zeggen: “Verboden toegang voor rommel, alleen licht en veren zijn toegestaan”. LOL. Maar wat aangaande onze dromen wanneer we naar het Hogere Bewustzijn reizen? Waarom blijven deze niet aan ons kleven en als ze dat wel doen: onmiddellijk vervagen? Ik heb het antwoord hierop gevonden na VELE frustrerende uitbarstingen van mij en mijn klachten aan mijn team. “Ik had een paar van deze, moeten jullie weten). Het antwoord is simpel en aan mij gegeven door uiteenlopende Bronnen: “Je kunt niet overbrengen wat je gezien hebt en dat je in deze Afwisselende Dimensies geweest bent, want je vorm en jouw brein kunnen dit niet begrijpen noch vertalen in een enkelvoudige verstandelijke gedachte.”
We schijnen heel veel door zwarte gaten te reizen en het besef hebben van hun OMVANG maakt het gemakkelijker voor ons om te begrijpen dat we dit gigantische bewustzijn niet in ons op kunnen nemen, laat staan binnenin ons kleine brein. Het gegeven concept aan mij over wat een Zwart Gat is, werd door mij gevoeld en gezien in een fractie van een seconde, niettemin kan ik dit zelf niet omlaag brengen. Het is hetzelfde voor veel van onze reizen en als we herinneringen hiervan hebben, zullen deze gefragmenteerde versies zijn van wat we ervan kunnen begrijpen en ons brein zal het gemakkelijk om waar te nemen maken. ECHTER, het is niet de volledige ervaring zoals wij het ervaren hebben. 
Wel, zoveel om te leren, te begrijpen of nog niet te begrijpen! Aangezien dat is wat wij altijd neigen te doen: te begrijpen met de logica en het brein! Het is om te weten en te voelen door dit te belichamen, wat ook bekend staat als versmelten. 
Gelukkige Versmeltingtijd met alles dat JULLIE op een Stellair niveau zijn! 
Méline Portia Lafont ♥
(Met dankbaarheid aan Karl Morfett voor deze plaatjes)

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Find Méline on Facebook: https://www.facebook.com/AwakenSpiritFromWithin
Copyright © Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered 
http://melinelafont.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s