Aisha North en de constant  Companions – Een Update Aangaande de Energieën – 7 maart 2015

Standard
Eens meer zal de anticipatie hand in hand lijken te stijgen met de inkomende flux van toegezonden energieën die onderweg zijn naar jullie, en terecht. Voor nogmaals staan jullie aan de vooravond van een opmerkelijke gelegenheid, één waar jullie allen zich opgetild zullen voelen in de beste betekenis van het woord terwijl deze toezendingen van licht doorgaan met het verlichten van het werkelijk stuk steen waarop jullie je op bevinden. En ja, wij bedoelen dit in de letterlijke betekenis van het woord naast de meer esoterische kant, want bij deze, zal niets of niemand onaangeroerd blijven. Want nogmaals, zullen jullie allen beschilderd worden met hetzelfde penseel, deze dat brede penseelstreken zal uitdelen van fonkelend licht dat opnieuw zal dienen om onderweg best een aantal van de oude skeptici te ontkrampen. Kijk, er zijn nog steeds mensen die krampachtig vasthouden aan de oude innerlijke ideeën, en zo, voor elke nieuwe streling van licht dat wordt toegezonden, kunnen ze kiezen om het te nemen als een streling van het geluk, of voor wat het werkelijk is, een verklaring van het feit dat jullie eigenlijk al  het Nieuwe hebben betreden op alle mogelijke wijze.
En wat is datgeen dat wij trachten over te brengen met deze nogal verbloemde woordkeuze? Gewoon het feit dat van nu af aan, zo veel op zijn plaats zal vallen op zo een perfecte wijze van plotse momenten van synchroniciteit, je zou star moeten zijn om achter dit al niet een groots idee te kunnen vinden. Met andere woorden, het ontvouwen van het volgende stadium van deze reis is eindelijk begonnen, met zich meebrengend een hele nieuwe reeks van ideeën, acties en gebeurtenissen die zich zullen beginnen te manifesteren van alle mogelijke kanten, zowel innerlijk als uiterlijk. Nu, zijn jullie niet langer in dat stadium waar jullie intens en nauwkeurig zullen moeten verwerken dat wat zich vast had gezet bij jullie voor eonen. Want nu, perfecte uitlijning heeft zich al voorgedaan op zo een groot aantal niveaus, dat hierdoor, jullie deze volgende fase kunnen bezien als de inauguratie van het Nieuwe.
Want jullie hebben eindelijk het stadium toegetreden waar jullie zullen worden opgeroepen om op de voorgrond te treden en dit in alle betekenissen van het woord, en waar jullie gevraagd zullen worden om met jullie vaardigheden te pronken voor een groter aantal toehoorders. Voor nu, is het tijd geworden voor jullie allen om opnieuw het alledaagse toe te treden, op een wijze die niet alleen verschillend zal zijn van wat jullie gewoon zijn te ervaren, maar ook zal verschillen van de positie die jullie gewoon zijn in te nemen.
Voor nu, zal het niet langer gaan om plaats te houden voor anderen terwijl jullie laag na laag ploeteren door dichte modder die zich vasthecht aan jullie voeten en jullie naar beneden haalt. Nu, zullen jullie vrijelijk drijven op deze stromingen van frisse lucht die nu al vrijelijk stroomt in deze wereld. En zoals we het jullie al gezegd hebben, waar jullie nu ook mogen gaan, zullen jullie je mogen gesterkt en gesteund voelen door de reserves van licht die jullie allen zo behulpzaam zijn geweest om te verwonderen in deze virtuele ruimte. Want jullie hebben jullie eigen realiteit gecreëerd, één waar niets van het oude kan doordringen door deze sprankelende muren van licht die jullie zullen beschermen van nu af aan. En dus, waar jullie ook heen gaan, jullie kunnen vrijelijk ademen wetende dat wat voor stof dan ook degenen rondom jullie beslissen nog steeds tot hun lichaam, geest en ziel te nemen, het jullie niet kan vervuilen. Want jullie hebben jullie ganse zelf verheven uit het oude miasma, en als zodanig kunnen jullie vrijelijk reizen waar het ook is waar jullie heen willen.
Zoals gewoonlijk, jullie harten zullen jullie de weg wijzen, en jullie zullen weten welke weg in te slaan op eender welk moment hoe complex het kruispunt waar jullie toekomen ook mag zijn. Want onthoud, jullie taak is om het goede voorbeeld te tonen, niet door op te geven en jullie zelf terug in het oude slijk van somber licht te doen belanden dat ooit jullie woonplaats is geweest. Want jullie zijn niet hier om anderen uit de oude en zware soep van zelfhaat, wanhoop en melancholie te sleuren. Nee, jullie zijn hier om ALLEN te verheffen door jullie vleugels toe te laten jullie steeds hoger te tillen. Niet om op anderen neer te kijken, maar om ze te helpen hun ogen en harten op te tillen weg van hun teneergeslagen vooruitzichten van het leven dat ze tot nu toe hebben gehad. En hoe zullen jullie dit doen? Wel, het antwoord is zo verscheiden als jullie zijn, want jullie zijn allen op unieke wijze geschikt met jullie eigen inherente eigenschappen, eigenschappen die jullie de mogelijkheden zullen geven om te schijnen zoals niemand anders vanaf het moment dat jullie jezelf toestaan deze innerlijke eigenschap op de voorgrond te laten komen in jullie leven.
En onthoud, we spreken hier niet over van de ene dag op de andere te veranderen in een mirakelwerker, waar men van jullie zal verwachten om letterlijk over het water te lopen waar iedereen bij is, om dan allen aan jullie voeten te vallen in admiratie.  Nee, dit is niet waarover dit gaat. Dit gaat over ten volle jullie leven te leven, via dagelijkse ondernemingen, ideeën en gebeurtenissen die aan de buitenkant niet als veel speciaals lijkt, maar dat een wonderbaarlijk effect zal hebben eens de golven van jullie vrijheid van beweging worden vastgesteld door jullie omgeving. En vergeet nooit, jullie zijn zo veel meer dan jullie op het eerste zicht lijken voor de toevallige toeschouwer, want niet alleen dragen jullie het licht van Gans de creatie in jullie, en nu, hebben jullie deze verbintenis zo echt gemaakt dat het zichtbaar is voor elk om te kunnen aanschouwen.
Opnieuw spreken we in ingewikkelde termen, maar wat we trachten over te brengen, is dat jullie nu al deze wereld aan het veranderen zijn met elke stap die jullie zetten en met elke adem die jullie nemen, en als jullie denken dat dit klinkt als een onopvallende manier om deze enorme omkeer te doen komen, kunnen we alleen maar zeggen denk daar dan maar nog eens goed over na.
Weet dat wat jullie zien wanneer jullie buitenkomen in jullie dagelijks leven amper het effect is dat het zal hebben op anderen op een zeer superficieel niveau. Wat jullie niet zien, maar waar jullie een beter idee over zullen krijgen wanneer jullie je echt diep verbinden met deze nu al volle lagen van energetische connecties die in beweging zijn gezet door jullie bereidheid om zo te zijn, zal inderdaad een totaal ander beeld geven. Inderdaad, het zal al tezamen een totale andere wereld zijn. Want dan, zullen jullie weten naar wat wij refereren wanneer wij zeggen hoe vrijelijk jullie zullen zweven door de ethers, want dan, zullen jullie weten dat jullie aanwezigheid op deze planeet zo veel meer energetisch gewicht uitdraagt dan wat het zou lijken als jullie alleen zouden oordelen via de aanwezigheid van jullie menselijke vat.
Want de aanwezigheid van jullie in deze wereld is ook een testament van de aanwezigheid van God in deze wereld, in de vorm van levende, ademende mensen die rondlopen en voor het eerst met zich meedragen de levende vonk van God in alles wat zij doen en overal waar ze heengaan. En zo, kunnen jullie ondernemingen niet meer indrukwekkend zijn, voor jullie ondernemingen dragen een belangrijkheid met zich mee dat ver opweegt tegenover de mondaine taken die jullie zullen uitdragen. Terwijl jullie gans de tijd het licht uitstralen vanuit jullie eigen Godsvonk opdat jullie in feite op jullie beurt de al zo lang slapende vonken bij jullie andere medemensen kunnen ontbranden.
Dus opnieuw zeggen we ga deze wereld in met jullie hoofd hoog opgeheven, en ga deze wereld in terwijl jullie de kennis bezitten dat jullie als fakkeldrager voor allen fungeren. Één dat de spirits van degene rondom jullie zullen verheffen door jullie zelf toe te laten om zelf nog hoger te gaan vliegen, door jullie zelf toe te laten de dingen te doen die letterlijk jullie harten doen zingen. Voor jullie zullen als de vogels zijn gedurende de lente, stijgend hoog in de lucht, juichend zingend om aan te geven dat nu, de winter van ontevredenheid voorbij is, het licht is terug, en het is tijd voor allen om nu echt terug te gaan LEVEN, na levens van nauwelijks te hebben bestaan.
image
Dit schilderij dat ik gemaakt heb enkele dagen geleden vòòr vorige zondags Samenkomst is meermaals boven gekomen bij me de afgelopen 24 uur, dus wanneer ik de boodschap van vandaag doorkreeg, wist dat ik deze hier moest insluiten.
aishanorth.wordpress.com
vertaling door Katja Milants – katjamilants.wordpress.com

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s