De Galactische Wezens – Urgente Boodschap Voor de Grondbemanning / Volledige Zonsverduistering – 20 Maart – Anna Merkaba

Standard
imageDit is een ZEER lange boodschap, dus dank ik jullie voorafgaand voor jullie tijd!
Een paar dagen geleden werd ik bezocht, het was een zeer interessant bezoek, voor diegenen van jullie die ervaren hebben wat ik op het punt sta om te gaan beschrijven, jullie zullen aangaande dit grinniken aangezien jullie perfect begrijpen hoe vreemd deze ervaringen zijn. Ik zat zoals altijd bij mijn computer toen ik plotseling een aanwezigheid voelde, en door mijn derde oog zag ik diverse galactische bezoekers die om mij heen stonden. Ik begon in de galactische Lichttaal met deze bezoekers te praten. 
Het deel van mij dat met hen sprak reageerde op hun vragen en hield een lange gedetailleerde conversatie met hen, maar het andere deel van mij, wat van de “Aarde” is, begreep niets van wat er gezegd werd. Het was werkelijk een vreemde ervaring waar informatie, tot aan de dag van vandaag, voor mij achtergehouden werd. Niettemin begreep ik diep binnenin wat deze gehele uitwisseling betekende. Ik heb deze visites eerder gehad, en gewoonlijk zijn zij verwant aan een onderzoek dat op Aarde over de bevolking gedaan wordt om te zien wat zij denken. Mij werd verteld dat honderden grondbemanning Lichtwerkers bezocht werden in de laatste paar dagen om de volgende stappen in het proces uit te vogelen om te zien of wat voor interventie dan ook noodzakelijk is. 
Wat mij nu verteld werd is dat met het ondervragen van jullie allemaal, de collectieve beslissing gemaakt werd om wederom in het collectieve bewustzijn tussenbeide te komen. 
Een paar dagen later terwijl ik mijn meditatieve uitoefeningen deed zag ik wat er gebeurd was. Een signaal vanaf Altair werd naar beneden naar al onze piramides hier op Aarde gestuurd. Voor diegenen van jullie die niet bekend zijn met Altair, binnenin dit sterrensysteem leeft een goedhartig ras, dat heel erg op mensen lijkt. Dit signaal heeft de oude technologie getriggerd waar in het verleden mee geknoeid werd door kwaadwillige wezens. En de reset van deze technologie was noodzakelijk om wederom balans naar de Aarde te brengen. 
Er was een fractie van een moment in de tijd toen deze energie, welke in/naar de piramides gestuurd was, de “valkuilen” zogezegd triggerden wat resulteerde in een negatieve loslating van energie. Deze negatieve loslating van energie heeft velen die momenteel op deze planeet verblijven beïnvloed. 
Echter, tezelfdertijd werd er een golf van Liefde en Vrede op ons allemaal gericht, wat resulteerde in een vreemde sensatie welke velen van jullie rapporteren. Het was alsof twee energieën tegen elkaar aan botsten, en een hoeveelheid van onoverkomelijke druk, verwarring en waanzinnige gemoedsschommelingen produceerden. Dit was nodig om gedaan te worden om uiteenlopende “duistere” technologieën tegen te houden van door te gaan de mensheid op een negatieve manier te beïnvloeden. 

Dit betekent niet dat alle dergelijke technologieën uitgeschakeld werden, maar wel dat de belangrijkste die de menselijke wezens pushten in/naar het maken van vergissingen in hun cocreatie dat geresulteerd mocht hebben in de volledige disintegratie van deze planeet, belemmerd werden.
De onophoudelijke beïnvloeding van goedgunstige loslating van energie door onze planetaire uitlijningen en onze galactische familie die de ontvouwing van diverse evenementen op Aarde in de gaten houden, zullen doorgaan te integreren in de menselijke psyche en de mensheid te ontkoppelen van het informatieraster waar zij momenteel op zijn en hen aan een andere verbinden. Dit alles is al onderweg, hoewel de grootste impact van deze veranderingen rondom 20 Maart met de volledige Zonsverduistering gevoeld zullen worden. Tijdens welke onze goedhartige sterren allianties in staat zullen zijn om wederom de noodzakelijke energie voor balans terug naar de Aarde te brengen. Dit alles zal bereikt worden door uiteenlopende frequenties te sturen door talrijke bondgenoten welke rondom deze planeet gestationeerd zijn. Omdat een ieder van ons handelt als een straal van Licht op de planeet, zullen velen van jullie uitbreiding van het bewustzijn ervaren en een gevoel van dat kolossale hoeveelheden van Lichtenergie rechtstreeks door je heen passeren in/naar de werkelijke kern van de Aarde en diegenen rondom jullie heen. 
Ik weet dat wij over dit alles eerder gesproken hebben, echter, omdat de Aarde door een veiligheidscorridor moest gaan, wat ik in mijn voorafgaande channelings besprak (niet vertaald en zij kunnen hier in het Engels gelezen worden), vanwege deze ‘veiligheidscorridor” zijn velen uitgeweken in/naar de matrix modus, en hebben in feite een stap terug genomen als gevolg van de energieën die vanaf Altair gestuurd werden om de modules binnenin de sferische motoren uit te schakelen die binnenin de piramides zijn gelokaliseerd.  
De motoren welke ogenschijnlijk gelokaliseerd zijn binnenin de piramides zijn energie generatoren welke oorspronkelijk ontworpen werden om genezing en leven geven te genereren, VRIJE energie voor iedereen die op Gaia vertoeven. Dit werd op diens plaats gezet door velen van jullie die deze boodschap lezen, aangezien velen van jullie daar geweest zijn op dat moment toen de piramides overeind gezet werden. En het was niet zoals onze koolstofdatering aangeeft, aangezien de piramides geconstrueerd werden lang voordat de feitelijke datum, waartoe wij geleid werden te geloven, gebeurde. Wederom voor diegenen van jullie, die deze boodschap lezen, als je deze informatie door jouw prisma van bewustzijn heen haalt, zal je in staat zijn de waarheid in deze verklaringen te voelen. 
Nadat de sluier op diens plaats werd gezet in overeenstemming met de menselijke zielen (zielen die menselijke lichamen bezetten, die momenteel klem zitten in het wiel van karma, en waarvoor wij hier zijn om hen te helpen er van weg te verhuizen), werden de aardebewoners achtergelaten zonder wat voor kennis dan ook van wie zij waren, en een ander ras van wezens nam dit als een kans om de controle over de Aarde te nemen. Ik weet dat de meesten van jullie zich bewust zijn van deze informatie aangezien het in een variëteit aan publicaties door de jaren heen aangehaald werd. 
Vanwege al dit geknoei met oude technologie in de piramides, was de manoeuvre die ik hier voor jullie beschreven heb noodzakelijk. Alles om de “negatieve” impact op het collectieve bewustzijn te verminderen. Wat er in feite gedaan werd is verwant aan een Trojaans paard effect, waar één werkelijkheid gepresenteerd wordt en er binnenin een andere verborgen is. Dus werden wij gedoemd met beide energieën tegelijkertijd, het zogenoemde “duister” en het zogenoemde “Licht”. 
Wat dit betekent is, terwijl wij terug “gleden” in/naar de “matrix” werd de gehele mensheid “gesust” om een catastrofe af te wenden van zich te ontvouwen. 
Nu dat wij uit deze corridor zijn, moeten diegenen die inderdaad teruggegleden zijn in/naar hun matrix schelpen wederom uit hen vandaan getrokken worden, maar deze keer, gaan zij een reuzensprong voorwaarts nemen. Echter, omdat de Aarde ook een kolossale verschuiving in bewustzijn maakt, en omdat wij allemaal op uiteenlopende golflengtes en frequenties werkzaam zijn, wat verwant is aan hoe de radio werkt, worden wij voortdurend aangekoppeld en ontkoppeld. 
Wat de transmissie die ik ontving van onze goedhartige sterren allianties aan ons meedeelt, is dat, menselijke wezens en iedereen die momenteel op de Aarde is ontkoppeld zullen worden van het raster, van hun “geheugenbanken” om te vergeten wat aan hen geleerd werd, en worden opnieuw verbonden met nieuwe geheugenbanken waar aan hen een kans gegeven zal worden om nieuwe werkelijkheden te creëren. Verwant aan een schone lei, opnieuw beginnen met herinneringen van het verleden waarvoor zij een kans hebben om ofwel hen achter te laten of hen met zich mee te nemen. Dit zal een zeer turbulente tijd zijn, aangezien het botsen van de energieën tamelijk moeilijk zal zijn voor iedereen om te begrijpen. We zullen in een wip-wap staat zijn, niet in staat om ons volledig toe te wijden aan wat voor beslissingen dan ook, totdat we voorbij uit dit momentum gaan in/naar een andere, wat er voor ons in April aankomt. Desalniettemin zal door deze turbulentie heen, diegenen die geleerd hebben om zich te verbinden met hun eigen zelven, en Aardekern, in staat zijn om door deze tijden heen te drijven met flair en groot succes!  
Nogmaals, wij hebben hier de VRIJE WIL, wat betekent dat wat voor interferenties dan ook die plaats zullen vinden van ofwel de zijdes “goedhartig” of “kwaadwillend”, geen enkel effect zullen hebben op diegenen die niet wensen om beide zijden in hun bewustzijn toe te laten. Diegenen wiens hogere zelven gevraagd hebben om hulp zullen een keuze te maken hebben, om ofwel te blijven bij het oude systeem van denkpatronen en door te gaan met hun pad betreffende de Aarde frequenties die gedurende millennia bestaan hebben, of om hun bewustzijn naar een nieuw rastersysteem te verschuiven, wat zeer ondersteunend zal zijn voor hun nieuw gevonden denkpatronen. 
Wat aan mij verteld werd is dat de meeste mensen door “het verlies van hun identiteiten” heen zullen gaan, waar wij (de grondbemanning) al doorheen gegaan zijn, de ontwaking, de herinnering van wie wij zijn, waarom we hier zijn, en het feit dat dit een multidimensionaal gecreëerd platform is om iedere gegeven werkelijkheid op ieder gegeven moment in de tijd te ervaren. De herinnering dat NIETS van wat wij gewaarworden echt te zijn, werkelijk is. De herinnering en het begrip dat wij deze werkelijkheid in iedere vorm of gebrek daaraan, zoals we dat wensen, kunnen morfen. Zolang als het collectief beslist om in/naar wat voor specifieke frequentie dan ook te verhuizen, is dat de manier waarop de dingen zullen gaan. 
Welnu, wat mij ook wordt verteld is hoe dit JULLIE direct zal beïnvloeden, de grondbemanning, zoals wij genoemd worden. De meesten van jullie zullen wederom naar een volgend niveau opgewaardeerd worden, een octaaf hoger dan de rest van de mensheid. Dit is iets dat jullie in gedachten moeten houden, aangezien jullie altijd een octaaf hoger opgewaardeerd zullen worden naar een trilling op een hogere frequentie zodat jullie door kunnen gaan om deze zielen naar BOVEN te trekken, zogezegd, richting ascentie en verlichting, of eerder herinnering en werkelijkheid van zijn. 
Jullie zullen altijd een paar stappen op anderen voorlopen, wat betekent dat wat voor “negatieve” of “positieve” effecten van ascentie er ook zijn, jullie hen als eerste zullen ervaren. Jullie zullen alles eerst voor jullie zelf uit moeten vogelen, alles moeten voelen wat de rest van de mensheid uiteindelijk zal voelen, zodat jullie terug kunnen kijken en een helpende hand uit kunnen reiken aan allen in nood. En wanneer zij naar jullie toekomen om hulp, zou aan jullie deze kennis al toegestaan zijn van hoe hen verder te verhuizen omdat jullie zelf hier al doorheen gegaan zijn. 
Aan ons wordt gevaagd om echt de verantwoordelijkheid voor onze acties te nemen, zorgvuldig na te denken over wat wij op het punt staan te doen. Te luisteren naar onze intuïtie en aandacht te schenken aan alledaagse piepkleine details. Aangezien in de details van onze dagelijkse activiteiten, in de gevoelens die wij onszelf toestaan te ervaren, wij de antwoorden zullen vinden op cruciale vragen die er verderop voor ons liggen. Dit is de tijd om ongelooflijk bedachtzaam over onze gedachten te zijn, aangezien waar het ook is dat wij ons op focussen in de volgende paar maanden die eraan komen, wij niet alleen onze eigen psyche beïnvloeden maar ook iedereen hier op Aarde. 
Ik begrijp dat er heel veel verantwoordelijkheden zijn die er op onze schouders geplaatst worden, maar het is voor ons allemaal belangrijk om in evenwicht te blijven, en onze goddelijkheid te herinneren. Omdat de energieën zeer turbulent zullen zijn, en de gehele mensheid door dat heen zal gaan waar wij al doorheen gegaan zijn, wat betekent dat de weegschaal wederom door zal slaan en het aan ons allemaal zal zijn die zich aangemeld hebben voor deze missie, om het stabiel te houden. 
Wanneer ik nadenk over alles dat zich voorgedaan heeft en alles dat op het punt staat om zich voor te doen, alles dat er op dit moment gebeurt, zie ik in mijn geest een visioen van de Aarde als een ruimteschip die naar huis reist. Al vliegend door de ruimte wordt zij onderweg met uiteenlopende gevaren geconfronteerd, zij wordt door meteorieten geraakt, uiteenlopende winden, en iedere keer wanneer zij een inslag incasseert, zijn wij allemaal van de “grondbemanning” hier om haar verwondingen af te dichten, en haar gaande te houden naar haar uiteindelijke bestemming van gelukzaligheid. Wij zijn hier om deze verwondingen te blijven afdichten, de gehele weg proberend om diegenen die voortdurend oorlogen overal om ons heen en met ons weven in/naar het begrip te schudden, dat als zij op deze manier doorgaan, ons prachtige schip waar wij allemaal op zijn het niet mag halen! En dus, zijn wij allemaal te allen tijde tussen deze energieën in, de Aarde reddend, de mensheid reddend, onszelf reddend. De kracht binnenin vindend om door te blijven gaan ondanks wat voor obstakels dan ook. Alles omdat wij herinneren, alles omdat wij weten, dat dit alles slechts een glimp van de werkelijkheid is, en dat er zoveel meer daarbuiten is dan dat we kunnen zien. 
Echter, wederom, is het hoogst belangrijk om in het Nu Moment te blijven. Aan ons wordt gevraagd om aandacht te schenken aan ieder klein detail dat zich voor ons ontvouwt, en te herinneren om in het Licht, de Liefde, de harmonie en het evenwicht te zijn. Gelukkig worden wij van boven en van binnenuit geholpen. Wij worden bewaakt en begeleid, maar de feitelijke uitvoering van het plan is aan ons, aangezien we werkelijk op de voorgrond van alles zijn. 
Wij worden geïnformeerd dat hoewel het feit dat velen weigeren om mee te werken met wat in beweging gezet is, de “driehoekige graad van bewustzijn” snel op de planeet Aarde zal evolueren ondanks wat voor obstakels dan ook. De “driehoekige graad van bewustzijn” zoals aan mij uitgelegd werd is het CHRISTUS BEWUSTZIJN. 
Verbazingwekkend genoeg, toen ik me aan het voorbereiden was om deze boodschap naar jullie allemaal te versturen was ik buiten, keek naar boven in de lucht en zag het plaatje dat jullie hier zien staan. 2 piramides die door een engel gedragen worden met een oneindigheidssymbool en een Cherubijn (als je erop inzoomt, zal je het zien). Wederom aan ons presenterend dat de mogelijkheden eindeloos zijn, de energieën zijn overvloedig, maar wat wij met de genoemde energieën wensen te doen is volledig aan ons. 
Ook zullen jullie in de channeling hier beneden een verwijzing zien naar “menselijke kinderen”. Wat zij bedoelen is dat veel nieuwe kinderen geboren worden bij Lichtwerkers die deel uitmaken van de grondbemanning, het netwerk van bondgenoten, hier op Aarde. Kinderen die nieuwe identiteiten met zich meebrengen, die zichzelf niet met de menselijke geschiedenis van het verleden identificeren, maar met de nieuwe energieën en een nieuw driehoekig bewustzijn van zijn. Nogmaals, de Driehoekige Graad van Bewustzijn is het Christus Bewustzijn. Het Bewustzijn van eenheid en zuivering, evenwicht, harmonie en vrede, acceptatie, geduld en begrip, onvoorwaardelijk begrip en Onvoorwaardelijke Liefde voor alles. 
Dus, wij staan wederom op het punt om getuige te zijn van een stijging van uiteenlopende energieën zowel de waargenomen positieve als de waargenomen negatieve, welke door zouden moeten gaan met hun dans van balancerende patronen. We gaan wederom heel veel veranderingen doorheen onze wereld in alles zien. En voor diegenen van jullie die geloven dat wij niet snel genoeg gaan, of dat dit al miljoenen keren gezegd werd, volg alsjeblieft het nieuws op de uiteenlopende vertrouwde sites om te zien hoezeer de dingen aan het veranderen zijn op de Aarde met verbeteringen in geneesmiddelen, de wetenschap, technologie, spiritualiteit, muziek, kunst en zelfs de politiek. Alles is aan het veranderen, en het meest belangrijk de manier waarop wij met elkaar relateren. 
Zoals ik in mijn boek “Mission to Earth – A Lightworkers Guide to Self Mastery” zeg, het is belangrijk om in gedachten te houden dat alles dat zich op een microniveau voordoet zich ook op een macroniveau voordoet. Daardoor, hoe meer begrijpend wij van elkaar zijn op een micro niveau, dag na dag, hoe meer begrijpend het collectief zal zijn.  
Dus zoals altijd, met deze veranderingen zal je lichaam ook veranderen wat wederom betekent kwalen en pijnen. Blijf geaard en verbonden met de Aarde en de Bron te allen tijde. Denk eraan om je opruimings- en bescherming’ uitoefeningen dagelijks te doen! 
Ben alsjeblieft bedachtzaam aangaande wat je in je psyche toestaat. De aankomende tijden zijn ongelooflijk veelbelovend, alles dat je wilt dat gebeurt zal dat, ben daarom zorgvuldig met wat je wenst, en wat het ook is dat je in beweging zet zal nu zeer snel in je werkelijkheid manifesteren. Dit is de tijd om een prachtige nieuwe wereld te co-creëren, of eerder het te herstellen naar de zuivere staat die het eens was. Velen die het weten begrijpen het belang van deze schitterende energieën die GAIA binnenkomen en zullen aldus proberen om jullie energie naar het toe te trekken. Focus je alsjeblieft op jouw Nu Moment, alles negerend wat het ook is dat de media zal proberen aan jullie te voeren, om jullie focus weg te halen van waar jullie hier werkelijk voor zijn om te doen en proberen te bereiken. De tijden tussen nu en September zijn ongelooflijk belangrijk. Hoe positiever je blijft hoe meer Licht je kunt verankeren, hoe beter alles zal zijn wanneer we eenmaal steeds dichter en dichter naar September gaan. 
Zoals altijd stuur ik jullie de Liefde van Universele proporties, dat ieder stap die jullie nemen gezegend mag zijn met alle octaven van boventonen, dat jullie evenwicht en vrede mogen vinden in iedere gegeven situatie, dat jullie overvloedig mogen zijn op alle manieren dat jullie wensen te zijn. Ik houd heel veel van jullie allemaal en ik ben zo dankbaar om een deel van jullie reis hier op Aarde uit te maken! 
Dit nu gezegd hebbende, hier is de feitelijke transmissie die ik van onze Galactische tegenhangers ontvangen heb. 
*****
“Dierbare geliefde kinderen van het Licht,
De reducerende evaluatie van de bekwaamheid van de mensheid om de kernkwesties van de structuren van de maatschappij te identificeren heeft een kolossale toename van onrust veroorzaakt dwars door naties in het verenigde gebied van het zelfbestuur heen. Vandaar dat de disintegratie van de menselijke identiteiten en agenda’s begonnen is de kernstructuren te activeren van hun monoatomische preoccupatie met zelf, en beslissingen werden inderdaad gemaakt om nieuwe identiteiten in de kernstructuur van hun maatschappijen te implementeren. 
Want de structuur van de maatschappij welke momenteel de Aardse sfeer bezet gaat niet in overeenstemming met de Universele Wetten die uiteengezet zijn door het collectieve universele bewustzijn van bedwelmende richtlijnen. De Universele Wetten verklaren, dat het eenwordingsproject zich snel begint te ontvouwen op de planeet Aarde door de wezens die daarop vertoeven, om het project tot bloei te brengen wat geïnstalleerd werd in het collectieve bewustzijn eonen voorafgaand aan de opbouw van de genoemde formaliteiten. 
Want de Aarde onderging inderdaad een kolossaal fenomeen, en gaat door dagelijks in haar bewustzijn te stijgen, terwijl de mensen die het genoemde gebied bezetten weigeren met de energetische verheffingen samen te werken welke heilig gehouden worden in de kamers van haar innerlijke verblijven. 
En dus, wordt er een nieuwe reeks aan identiteiten, wezens van Licht in de vorm van menselijke kinderen, van diegenen die al gelokaliseerd zijn op de kusten van de Aarde, diegenen die gekomen zijn om een netwerk van bondgenoten op te zetten, worden afgeleverd op de kusten van de Aarde van vandaag de dag, en het bewustzijn van de Aardebewoners zal snel beginnen te verschuiven, verheffen en ontvouwen in de driehoekige graad, in/naar de driehoekige graad van het bewustzijn. 
Waardoor zij hun potentieel zullen beginnen te beseffen en de links en richtlijnen realiseren, dat zij voet op deze planeet gezet hebben om te bereiken. De driehoekige graad van bewustzijn zal zich dwars over de globe heen verspreiden en de duisternis, dierbaar vastgehouden voor vele harten zal zich terugtrekken, en bij de activering van de laatste coalities, welke dwars over de globe heen ingesteld zijn, zal de identiteitscrisis zich massaal beginnen te ontvouwen, want velen van degenen die werkzaam zijn jegens de oude systemen, zullen urgent opgewaardeerd worden naar een nieuw systeem van bewustzijn. Zij zullen losgekoppeld worden en naar een andere reeks van identiteiten verhuisd worden.  
Want de identiteiten waar elke van de menselijke Aardebewoners zichzelf mee identificeren zijn vals, volledig en totaal, want hun identiteiten werden voorbeschikt door de ware kern van hun wezen, de identiteiten welke zij verkregen bij het opkomen in de dichtheid van weleer, zal beginnen uitgewist te worden en een nieuwe serie van identiteiten van dat wat zij inderdaad zijn om volledig geïnstalleerd te worden in de kernstructuur van hun wezen. 
En dus, zal dit veel onrust veroorzaken, en misvattingen, want de overgang van het bewustzijn zal velen in beproevende staten gewaarworden. En vandaar dat, de Lichtwerkers, en de grondbemanning ook deel uitmaken van de verandering, de grondbemanning zal in kennis gesteld worden van de acties van de welwillende strijdkrachten op de Aarde via uiteenlopende bondgenoten die dwars over de globe heen gestationeerd zijn. 
Door deze bondgenoten zal het bewustzijn van de grondbemanning wederom opgewaardeerd worden naar een nieuwe frequentie, een inkeping hoger dan waar de rest van de mensheid op functioneert. 
En dus, gaat deze in kennis stelling uit naar alleen die deelnemen aan de ingestelde agenda’s en herstructurering van de maatschappij als een geheel, deze aantekening is voor alle leden van de grondbemanning die deelnemen aan de genoemde agenda’s. 
Wees voorbereid om een volgende collectieve reiniging en een volgende collectieve verheffing te ondergaan in de vorm van uiteenlopende belangrijke downloads die zullen gebeuren voorafgaand aan de donkere maan (zonsverduistering). 
Diegenen van jullie die gestationeerd zijn op de Aarde zullen een verheffing van de energieën ervaren, en wederom een herstructurering van jullie DNA componenten, aangezien het volgende stadium van zuivering vol onderweg is. Verwacht dat wonderbaarlijke gebeurtenissen en synchroniciteiten jullie psyche zullen overstromen, aangezien de veiligheidcorridor inderdaad gepasseerd is. Jullie hebben inderdaad het evenwicht hersteld zonder actief het evenwicht te herstellen, eenvoudig door deel te nemen aan de Aardse manieren van het leven met ijverigheid, welwillendheid, Licht en Liefde. 
Blijf sterk in jullie overtuigingen en loop met toegewijdheid op jullie gekozen pad. Blijf geaard. Blijf in het NU. 
Dat is alles dat wij nu voor jullie hebben. Wij zijn bij jullie, wij houden van jullie. Goedendag voor nu.”

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEILhttps://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s