Karen Dover – Het Afmaken van de “Innerlijke Demonen” in WAARHEID 27 Februari 2015

Standard
image
Er zijn veel geloofsystemen die sluimerend liggen binnenin het menselijke voertuig en in deze tijd mogen velen van jullie opzettelijk getriggerd worden om zowel het geloofsysteem dat ernaar streeft om jullie weg te houden van de uitgebreidheid te verlichten als te zien. Geloofsystemen zijn multi-niveau, zij zijn op een wereldniveau, cultureel niveau, familie niveau en persoonlijk niveau. Bijvoorbeeld, je mag volledig geloven dat je niet “waardig” bent, dit is een persoonlijke overtuiging die diep binnenin gezaaid mag zijn vanaf een zeer jonge leeftijd, zulks is de aansturing van geloofsystemen dat het menselijke logische verstand alle informatie tot het tegendeel eruit zal filteren. Dus als dit je persoonlijke geloofsysteem is doet het er niet toe hoeveel informatie naar je toestroomt dat ernaar streeft om deze overtuiging te weerleggen, je menselijke logische verstand zal alleen dat verlichten en onderstrepen wat ernaar streeft om de overtuiging te “bewijzen”. 
Geloofsystemen zijn krachtige constructies en we hoeven alleen maar naar secties in de maatschappij te kijken om volledig te begrijpen hoe zij de menselijke levenservaring beginnen te corrumperen en te deconstrueren. Diegenen die wat voor soort van verslaving dan ook ervaren, of het nu alcohol/drugs of zelfs voedsel is hebben een deconstruerend geloofssysteem lopende, zij mogen bij tijden in staat zijn om diegenen rondom hen heen en zichzelf voor te gek te houden, maar de overtuiging zal er altijd naar streven om diens kop op te steken en om hun externe wakende levenservaring van brandstof te voorzien. Het wordt vaak gezegd dat verslavingen een ziekte zijn, het zit in het cellulaire niveau en het vervormt en bestuurt de gedragingen van diegenen die ervoor vallen. De ziekte zelf behandelen zal er niet op toezien dat de ziekte verdwijnt, want het geloofsysteem dat de ziekte aanstuurt is nog steeds in werking. Zoals met alle geloofsystemen zal het ernaar streven om zichzelf te verankeren en te “bewijzen” dat het echt en dat het nodig is. 
Ik heb herhaaldelijk geblogd dat alles dat geen WAARHEID is zal ontbinden, we kunnen alleen dat ontbinden wat wij kunnen zien en begrijpen, tot aan dit moment dat het diep binnenin de cellulaire structuur zal blijven. Velen van jullie in deze tijd mogen zich voelen alsof jullie in cirkels ronddraaien, dit is het gedrag van een diep gezeteld geloofspatroon dat ernaar streeft zichzelf te verbergen, zo raken wij van brandstof voorzien om ernaar te streven het geloof te bewijzen dat overzichtelijkheid van visie het raam uit gaat. WAARHEID heeft geen verdediging en geen bewijs nodig, want het IS GEWOON, het is een weten. Waar wij de vertrouwde “drang” voelen om te bewijzen, daar zit een geloof/overtuiging die probeert om verborgen te blijven. 
Het afmaken van deze innerlijke “demonen” mag uitdagend schijnen te zijn maar ALLES dat WAARHEID IS zal blijven en de LIEFDE welke IS is de hoogste frequentie die er bestaat. LIEFDE is het antwoord, niet de liefde die aan ons onderwezen werd in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie welke ernaar streeft te onderwijzen dat liefde opoffering is, dit werkt eraan te sterven voor de demon en niet het af te maken/te doden. Er is geen dienstbaarheid in het aan de voeten te gaan liggen van iets dat geen WAARHEID is, dit zal geen uitbreiding zien en veroorzaakt diepe en herhalende patronen van pijn om tevoorschijn te komen. Dit is waarom deze lering herhaaldelijk onderwezen wordt in de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, de pijn die gecreëerd is wordt dan gevoerd aan de genoemde oude 3D Aarde gecreëerde constructie.
LIEFDE IS GEWOON en van zelf houden kan op vele momenten bijna onmogelijk schijnen te zijn. In onze menselijke gestalte zijn wij niet volmaakt, niet één is dat, maar wij werden geboren in een constructie die er te allen tijde naar streefde om zichzelf tegen te spreken. Wij zijn niet volmaakt in onze menselijke gestalte, echter aan ons werd het idee en het plaatje verkocht van hoe ‘volmaakt’ eruit ziet, in het adverteren wordt aan ons de “volmaakte familie auto” verkocht, de volmaakte familie woning” enzovoorts. Dit veroorzaakt een enorme tegenspraak op het menselijke geestesniveau waar logica heerst, hoe kan een persoon die niet volmaakt is volmaakt zijn, en dus voedt dit zich aan zichzelf. Onbewust streven wij ernaar om aan onszelf te bewijzen dat we dat kunnen verkrijgen wat gepresenteerd is, ondertussen op een ander niveau beseffend dat wij dat niet kunnen aangezien er niet zoiets is. Dus de geestelijke puzzel is gecreëerd en er wordt mee gewisselwerkt, we beginnen de geestelijke spelletjes binnenin onze zelven te spelen, altijd onszelf tegensprekend, niettemin onszelf overhalend dat alles kan veranderen. Deze eeuwige lus is eindeloos, gevangen in een doolhof van tegenstrijdige ideeën en concepten die ons uit het evenwicht en natuurlijk uit onze hartruimte vandaan trekken. 
Velen in deze tijd worden ertoe aangetrokken om hun diepste angsten te bekijken en nochtans kijkt angst naar de genoemde angst, aan ons wordt op alle momenten binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie onderwezen nooit in de donkere kast te kijken, om nooit te kijken naar wat genoemd wordt “onze schaduwzijde”, dit filtert WAARHEID eruit, in die zin dat wij geen schaduwzijde hebben, het werd gecreëerd vanuit de leringen van de oude 3D Aarde gecreëerde constructie en komt vanuit de leringen in relatie tot volmaaktheid. Velen van jullie die het aangedurfd hebben de kastdeur te openen mogen geschokt geweest zijn te ontdekken dat de kast leeg was! 
Er zijn vele leringen die ernaar streven te onderwijzen dat wij onze “duistere zijde” moeten integreren, dit wordt gedaan om onze trilling tegen te houden van uit te breiden. Het leert ons louter om iets te accepteren dat in WAARHEID niet aan ons toebehoort. Terwijl wij in de menselijke gestalte zijn en daarom niet volmaakt zijn, hoe kunnen wij dan een duistere zijde hebben? We kunnen overgehaald worden om tegen onze eigen intuïtie in te gaan, velen zijn hun weg kwijtgeraakt in de externe wakende wereld, overgehaald door de stralende, glinsterende aanlokkelijkheden die gepresenteerd worden als zijnde een deel van de menselijke levenservaring en nochtans in WAARHEID dat niet zijn. 
Ons wordt op alle momenten binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie geleerd hoe het menselijke leven “zou moeten” zijn, en dan proberen we om hierin te passen, maar in/naar de hartruimte verhuizen zal WAARHEID tonen en aan ons wordt gevraagd om ons op alle momenten met de WAARHEID uit te lijnen, ongeacht wat er aan ons gepresenteerd wordt. Wij leven in een wereld waarin een film zoals “fifty shades of grey” (vijftig tinten grijs) aangeprezen wordt als onschadelijk entertainment. Voor diegenen die ooit in een misbruikende relatie geweest zijn zal deze film hoogst triggerend zijn, het is de oude 3D Aarde gecreëerde constructie proberend om de definitie te plaatsen van wat liefde is op een hoogst vervormde manier. Iedere persoon in leven op deze planeet heeft diens eigen ingebouwde intuïtie voor wat goed voor hen is, maar dit wordt aangetast door het adverteren en de hoeveelheid aan informatie die geplaatst is en ernaar streeft om hen over te halen dat zij overhoopliggen met diegenen rondom hen heen. Dit is geen WAARHEID en is gebouwd op angst, ons wordt geleerd om te vrezen individueel te zijn, ons wordt geleerd om dat te vrezen wat anders is dan gedacht wordt als het “normale” maar het “normale” blijft verschuiven, hoe kunnen we het bijhouden? In WAARHEID onthechten wij ons er volledig van en verhuizen in/naar VERTROUWEN en GELOOF in ZELF. 
Wanneer we beginnen ons ZELF te KENNEN en begrijpen waarom we zo ver uit het kennen van zelf verhuisden, dan kunnen we eraan werken om balans te vinden. Alles dat geen WAARHEID is, komt nu binnenin een ieder van ons persoonlijk naar boven om ernaar te kijken. We hebben natuurlijk op alle momenten een keuze, we kunnen kiezen om het te weerstaan en te proberen het opnieuw te verankeren en dat te verbergen wat ons ongemakkelijk maakt, maar wij zullen geen vrede of sereniteit vinden met dit gedrag. We herhalen eenvoudig wat ons geleerd werd om te doen binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie, wat is om onze angst diep binnenin ons menselijke voertuig te verbergen. 
Wanneer we de demon binnenin onder ogen komen, zijn we nooit alleen, want wij zijn spirit gegoten in een menselijk voertuig, een deel van onze spirit heeft een menselijke gestalte genomen het andere deel zit verbonden met de BRON dat de LIEFDE welke in WAARHEID IS is. Wat voor ongemak dan ook is het verschil in frequentie tussen het deel van onze spirit dat in de menselijke gestalte is en zich uitlijnt met het deel van ons dat de BRON is. Het zal altijd het menselijke deel zijn dat los moet laten, want we trekken niet meer van onze spirit in/naar de menselijke gestalte, wij laten de barrières los die aan ons onderwezen werden te creëren om het volle stromen tegen te werken tussen beide delen van onze spirit. 
In deze tijd wordt aan ons gevraagd van ZELF TE HOUDEN, om de LIEFDE welke IS toe te staan door ons heen te gutsen, om de barrières los te laten die aan ons geleerd werden te bouwen om ons tegen te houden van wie wij in WAARHEID zijn. LIEFDE heeft in WAARHEID geen bescherming nodig, want het is wie we in de BRON zijn. Dit is nu aan het opbouwen en hoe meer dat jij je “ernaast” voelt, hoe groter de opbouw door zal gaan, de sluizen zullen doorbreken want alleen WAARHEID wordt in de Nieuwe Aarde frequentiewerkelijkheden ondersteund. 
“LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.”
Kx

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s