Karen Dover – De “Impasse” Navigeren van het Menselijke Logische Verstand – 24 Februari 2015

Standard
Er zijn vele leringen die ernaar streven te onderwijzen dat door eenvoudig de manier te veranderen waarop wij denken in onze menselijke gestalte het antwoord is op het creëren van een Nieuwe Aarde werkelijkheid. Onze gedachtepatronen zijn een resultaat van de frequenties die wij lopende hebben binnenin onze menselijke energie handtekeningen, de lering van “verander je gedachten/verander je leven” is daarom verwant aan het proberen te verwijderen van het zout uit de oceanen. Het zout uit de oceaan verwijderen zou resulteren in drinkwater maar het water komt met het zout al aanwezig. 
Op dit moment op de planeet Aarde is er een enorme grote Tsunami frequentie loslating. Voor diegenen die zich niet bewust zijn van hoe dit de menselijke energie handtekening beïnvloedt, laat mij een moment nemen om het uit te leggen. Wanneer een frequentie losgelaten is, wordt het gedurende een korte tijdsperiode opnieuw in diens volledige vorm ervaren, in die zin dat de volle kracht van het frequentiepatroon opnieuw ervaren wordt als het opstijgt vanuit het cellulaire niveau en losgelaten wordt vanuit de cellen van onze menselijke voertuigen. Dit zorgt voor een tijdelijke verblinding en op een menselijk wakend bewust geestesniveau ziet het erop toe dat wij herinneringen herleven alsof zij op dat moment gebeuren. Dit mag resulteren in een enorme grote chaos aangezien de externe wakende wereld de ene situatie mag toeschijnen te zijn en wij nochtans reageren alsof wij op/in een andere plaats/tijd/scenario zijn. 
Ik heb dit geblogd en in de podcasts geadresseerd waar er een periode van overgang is wanneer het innerlijke landschap overeen moet komen met de externe wakende levenservaring. Dit mag uitdagend zijn op tijden van massale loslating, want als wij niet bewust zijn van hoe de energie handtekening van het menselijke voertuig werkt mogen wij proberen om dat wat losgelaten werd door diegenen rondom ons heen opnieuw te verankeren. Alles is een frequentie en wij bewandelen de Aarde omringd door miljoenen en miljoenen aan frequenties, maar als deze niet door onze menselijke ogen gezien worden neigen wij ernaar om deze eruit te filteren. Op dit moment op de planeet wanneer ontwaakt wordt vanuit de droomtijd, mogen wij in/naar chaos duiken. Ontwaakt zijnde het moment dat wij ons opnieuw verbinden op een fysiek niveau met onze menselijke voertuigen. We verhuizen uit de droomtijd platvorm waar wij ons onthecht hebben van het fysieke menselijke voertuig en dan verbinden wij ons opnieuw. Dus we gaan van één reeks aan frequenties in/naar een volledige andere reeks aan frequenties in een ogenblik.
Dit is waarom velen van jullie bij de ontwaking je “niet helemaal hier” mogen voelen, of “uitgeput” of “verontrust”, jullie pikken op van de algemene achtergrond frequentiepatronen van het gehele menselijke ras en de planeet Aarde. Denk eraan het mag toeschijnen dat wij in afgescheiden menselijke voertuigen zijn, maar alles is een frequentie en alles in onderling met elkaar verbonden. 
image
Het menselijke logische verstand zal zo ver uitbreiden als dat wij door dit loslatingsproces heengaan, maar we mogen gewaarworden dat het bereikt waar het naar refereert als een “impasse”, dit is een veiligheidsmechanisme dat ernaar streeft om ons te beschermen voor een overbelasting en om overstroomd te worden met teveel informatie. We zijn nog nooit de frequentie bandbreedtes binnengegaan die we nu aan het navigeren zijn en behielden eerder een menselijke gestalte, dus er is een bepaalde buigzaamheid van het menselijke logische verstand om toe te staan voor aanvullende informatie om geabsorbeerd en verwerkt te worden.
Op een menselijk bewust wakend geestesniveau mag dit voor jou toeschijnen als zijnde niet in staat te zijn te functioneren voorbij het slapen en eten. Het mag een onderneming zijn wanneer je voor het eerst deze overgangsfase betreedt, aangezien het geen logisch zin maakt waarom het maken van een kopje thee zo uitputtend zou schijnen te zijn, maar je fysieke menselijke ogen zien niet de loutere omvang van informatie die de cellen van je menselijke voertuig overstroomt. 
Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie was het relatief eenvoudig om de informatie te absorberen en te verwerken, de dichte bandbreedtes bevatten relatief weinig stukjes aan informatie, en zij werden steeds opnieuw onophoudelijk herhaald, dit werd gedaan om onophoudelijk de constructie op z’n plaats te houden wat de oude 3D Aarde is. Binnenin de hogere dimensionale frequentie bandbreedtes is er veel meer informatie binnenin de frequenties, dit ziet erop toe dat meer data, meer informatie en meer kennis het menselijke voertuig overstromen. Aangezien het menselijke logische verstand ingedamd en begrensd gehouden werd tot waar vaak naar geciteerd wordt als “10 procent” van diens bekwaamheid om het te verwerken, neemt het daarom enige lineaire tijd om uit deze zeer dichte patroonvorming en het cyclische informatie proces vandaan te gaan. 
Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dichtere frequenties, was de informatie dezelfde informatie op veelvoudige andere manieren, dus het menselijke logische verstand zou dit relatief snel en gemakkelijk verwerken. Nu is de informatie uitgebreid en is buiten wat er voorheen beschikbaar was, daarom verwerkt het menselijke logische verstand op een ander niveau. Dit verbruikt de energie, en velen van jullie mogen bijzonder meer geraffineerde etenswaren en dranken eten of drinken om de noodzakelijke energie te verkrijgen om dit proces van brandstof te voorzien, dit is één van de redenen dat suiker zo bruikbaar is in dit proces. Velen van jullie mogen nog steeds proberen om jullie zelf de suiker te ontzeggen, je vasthoudend aan de geloofstructuren die geleerd werden binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dat suiker “slecht” is voor het menselijke voertuig. 
Suiker is een vereiste op bepaalde niveaus van het overgangsproces, wat verschuldigd is aan de snelle actie van suiker in relatie tot energie. Dit mag wederom een uitdaging zijn voor je menselijke logische verstand en daagt iedere geloofsstructuur die nog steeds op diens plaats is uit. Je mag aannemen dat het drinken van grote hoeveelheden gesuikerde dranken op de één of ander manier je menselijke voertuig zal overbelasten, specifiek als je deze dranken niet drinkt en dan 10 kilometer rent om de suiker toevloed te “verbranden”. Maar de suiker toevloed WORDT in gebruik genomen, je gebruikt grote hoeveelheden aan energie in het verwerken van de hogere dimensionale frequenties, alles is ongezien voor de blote menselijke ogen en dit moet erkend worden en er moet mee gewerkt worden. 
Er is geen dienstbaarheid met te proberen om het proces te forceren, te proberen te snel voorbij de “impasse” te gaan mag erop toezien dat jij een punt van volledige verwarring bereikt. Want per slot van rekening verhuizen wij allemaal in/naar een nieuwe manier van leven en zijn, en we proberen dit te doen met onze menselijke geesten INTACT. De “impasse’ veiligheidsknop is daar als een bescherming, op veel manieren kan het gezien worden als de “zekering” die beschermd voor teveel ELEKTRICITEIT door het menselijke voertuig heen te stromen. 
Terwijl we door dit proces heen gaan pauzeren we om de “impasse” toe te staan te ontbinden, om het menselijke logische verstand toe te staan bij te komen als het ware en wij doen dit op een variëteit aan manieren, de meest algemeen gebruikte manier is om te rusten en te slapen. Dit staat toe voor een grote overdracht van informatie via het droomtijd platvorm en velen van jullie in deze tijd mogen intense, zeer realistische dromen ervaren. Een andere manier om hier doorheen te gaan is om je menselijke logische verstand vooraf bezet te houden, om het druk te houden om de overstroming aan gedachten tegen te houden als zij worden gereorganiseerd, opnieuw worden gerangschikt en losgelaten. Puzzels maken, kruiswoordraadsels, schilderen of iets doen dat het geestelijke gekwebbel op een lager volume houdt, alles helpt tijdens dit proces. 
Om te proberen om dit proces te controleren werkt tegen de natuurlijke eb en vloed van de frequenties die overal om ons heen bestaan. Er is geen controle binnenin de “impasse”, iedere poging tot controle mag erop toezien dat je begint je geestelijke gezondheid en werkelijkheid in vraag te stellen en dit dient geen enkel doel. Er is per slot van rekening geen “race” en geen “wedstrijd”, we lijnen eenvoudig uit met wie we in WAARHEID zijn, onszelf toestaand om te begrijpen hoe wij informatie verwerken en wat het beste individueel voor ons werkt is de sleutel voor dit proces, wat werkt voor één persoon mag een ander zeer dicht naar de rand sturen. 
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om los te laten en om ons VERTROUWEN en GELOOF in het proces toe te staan op te bouwen terwijl we door de frequenties heen navigeren waarin wij tegengehouden werden van het hen ooit te ervaren. Te begrijpen dat als wij verschuiven en veranderen, dat dan ALLES verschuift en wijzigt want ALLEN zijn ÉÉN en ALLES IS GEWOON. Inderdaad, iedere poging om te proberen te controleren creëert eenvoudig meer chaos op bepaalde frequentiepunten van dit proces. 
“LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.”
Kx

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s