Aartsengel Gabriel – Activeer de Pilaar van Gouden Licht – 23 Februari 2015 / Shanta Gabriel

Standard
image
Aan jullie worden golven van Goddelijke Verlichting binnenin het Gouden Licht gegeven. Jullie taak is om deze frequenties te dirigeren en jullie leven in diens stroom te bekrachting!
Dierbaren,
De Aartsengelen zijn hier om de kracht van ontwakende energie op de Aarde te initiëren terwijl het Gouden Licht nu door jullie gehele wereld heen stroomt. Dit Licht van pure goddelijkheid bevat alle elementen van bewustzijn die zo gewenst zijn door diegenen die op de Aarde leven zoals Vrede, Liefde, Vreugde, Creativiteit, Vrijheid en Overvloed. 
In harmonie met de Zonne Straal van Goud, is er een aanwezigheid die jullie aan kunnen roepen als de verlichting van de Hemelse Strijdkrachten integreren met de mens. Het is een prachtige Pilaar van Gouden Licht die de Gechristende aanwezigheid draagt, aldus jullie je innerlijke wezen kunnen vullen met de gouden essentie van Goddelijke Liefde. 
De machtige Pilaar van Gouden Licht bevat al deze kwaliteiten van goddelijkheid welke ieder persoon moet leven als een vermengd wezen, je meest Goddelijke Zelf in/naar je fysieke lichaam brengend. Als je in dit Licht leeft, activeer je deze kwaliteiten in/naar het weefsel van je fysieke lichaam en verhoog jij je bewustzijn, aldus een brug tussen Hemel en Aarde wordend. 
Als je de Gouden Pilaar van Lichtfrequenties uitnodigt om jouw wezen te overstromen, activeer je de aanwezigheid van Goddelijke Liefde in iedere cel. Deze vezels van Goddelijk Licht veranderen jullie DNA door een lichaam te bouwen met nieuw kristallijne structuren die resoneren met de hogere trillingen. Deze kwaliteiten zijn levende frequenties van energie die gebruikt kunnen worden om deze energieën binnenin jullie lichaam te activeren. Als je opzettelijk het Gouden Licht in je wezen brengt, activeert het de cellulaire structuren aangezien het je DNA transformeert. 

Je verandert letterlijk in/naar iemand die deze waarachtige frequenties kan activeren in een wereld van chaos en verwarring en dat je de frequenties van Licht in je energiegebied vasthoudt. Je zette voet op de planeet als een afgezant van Vrede, hier om de frequenties van Vrede te verankeren op een Aarde die vergeten heeft. Het is om deze reden dat velen van jullie incarneerden in deze ronde van vele levensspannen aldus je een Opzichter van het Licht zou kunnen zijn terwijl je jouw geschenken/gaven in/naar de wereld brengt. Wanneer je Goddelijk Licht door jou heen uitstraalt in/naar de wereld, creëert het een baken effect. Terwijl je deze gouden frequenties binnenin je vasthoudt, verankert het Licht op de planeet en brengt een nieuwe energie voort van Vrede en Liefde naar een wereld die ernaar hunkert om deze kracht te ontwaren.  
De Kelk Binnenin Jou
Wanneer je de Pilaar van Gouden Licht aanroept, wordt je iemand die deze gouden frequenties ontvangt in de lege kelk van je hartruimte, het Gechristende Licht in je wezen uitnodigend en zuivere Liefde verankerend binnenin jou en in de Aarde. Als je het Gouden Licht toestaat te activeren binnenin je lichaam, begint je zenuwstelsel te resoneren op een hogere frequentie en kan je steeds meer Licht in je fysieke wezen vasthouden. 
Het gevoeligheidsniveau in de aard van jouw gevoel wordt je intuïtieve besef, verhoogd om de geschenken/gaven te ontvangen die jouw ziel zich herinnert. In dit Licht leven staat je toe om de frequenties in je leven te creëren die jouw geschenken/gaven voorwaarts brengen, aldus je hen kunt gebruiken om de bestemming van je ziel in dit leven in totale Vreugde van Zijn te vervullen. Als een spirituele uitoefening, zal het gebruiken van de Pilaar van Gouden Licht dat naar jou aantrekken wat je van zins bent te ontvangen. De uitstraling van een persoon die het Goddelijke Licht en de Liefde door iedere cel van hun lichaam gebracht hebben, herhaaldelijk, is zowel transformationeel als magnetisch. 
Door alles dat je doet is er een niveau van Goedgunstigheid dat uitgenodigd kan worden om binnenin jou te werken. De pilaar van Gouden Licht zou zelfs de Fontein van Jeugd kunnen zijn, volledig vrij voor iedereen die het innerlijke kopje vult met het Gouden Licht van Liefde. Deze kwaliteiten zijn levende frequenties van energie die gebruikt kunnen worden om deze energieën binnenin je wezen te activeren.
Veiligheid en Welzijn
In jullie altijd uitbreidende werkelijkheid zijn jullie aan het worstelen om een gevoel van veiligheid en welzijn te vinden. Deze attributen zijn in overvloed beschikbaar wanneer je kunt vertrouwen dat je leven begeleid wordt door een krachtige macht van Liefde – altijd verstrekkend, altijd uitbreidend en gereed om jou te geven wat je nodig hebt. 
Geloven in dat wat je niet onmiddellijk kunt zien is een sleutel welke vele deuren opent. Het meest bekrachtigende geloof is te herinneren hoe kostbaar en hoezeer geliefd je bent. Je wordt opgetild en gegidst door het vuur van deze tijd door een Liefde die nooit eindigt. 
Wanneer je deze waarheid toe kunt staan de lagere chakra’s te doordringen en begeleiding te verankeren binnenin je wezen, is de Pilaar van Gouden Licht geactiveerd. Dit zal jou begenadigen met de bekwaamheid om de hogere frequenties uit te breiden en te ontplooien terwijl je hen in/naar je wereld dirigeert om de kwaliteiten van bewustzijn aan te trekken waar je om vraagt om in je leven te ontvangen. 
Het zijn deze lagere centrums die werkzaam zijn om de hogere frequenties te handhaven en de uitbreidende energie te aarden. Je bent dan in staat om meer Licht in je lichaam te ontvangen zonder het gevoel dat je zenuwstelsel zo over-gestimuleerd is dat je een gevoel hebt van geëlektrocuteerd te worden. Het is slechts een intensiteit van energie en geen plaats voor angst. 
Deze golven van Gouden Licht zijn zo sterk dat zij gevoelens produceren die onbekend zijn. Neutraliteit binnenin je emotionele staat zal je helpen je gevoelens uit te sorteren. Wanneer je een meer rustige aanwezigheid in je hart hebt, verkrijg je de bekwaamheid om het evenwicht te handhaven te midden van de intensiteit. Je ademhaling is van onschatbare waarde. Te stoppen om jezelf toe te staan zeer diepgaand te ademhalend, verlicht de hartstructuren die je gebouwd hebt en die je heel houden en waarbij jij je veilig voelt. 
Omhels de stroom van Licht door het in je Hogere Hart te claimen totdat jij je uitgebreid voelt – gevuld met het Gechristende Licht, gevuld met Goddelijke Liefde, gevuld met genezende kracht. Licht binnenin jou verwerven leidt naar grotere kracht en moed. De massaliteit van dit Gouden Licht vraagt aan jou om de krachten voort te brengen om je lichaam rustig te houden te midden van intensiteit. De aardende krachten helpen jou om je meer gevoed en bestendig te voelen door de krachten van het Goddelijke Licht. Er is een diepere verbinding met de niveaus van vitaliteit die jou zullen verrijken en jou een gevoel van structuur en evenwicht zullen geven.  
Het is een buitengewone tijd wanneer jullie begenadigd worden met golven van Goddelijke Verlichting in Gouden Licht. Het is jullie taak om de frequenties te leiden en jullie leven in diens stroom te bekrachtigen. Een ieder van jullie opent zich tot een nieuw gevoel van Thuis. Er is een begeerte welke pas geactiveerd is en velen geloven dat zij hun lichamen moeten verlaten om het te ervaren. Dit is niet het geval. Thuis is het groeiende, uitbreidende gevoel van zelf, de volledigheid van de geschenken van jullie hart die naar voren komen om te openen in/naar meer Liefde, Vreugde en Feestviering.
Een Invocatie van Licht
Ik roep aan de aanwezigheid van de Pilaar van Gouden Licht. Terwijl ik mijn ontvangstkanalen open, nodig ik mijn Hogere Zelf uit om het meest bekrachtigde Licht voor mij voort te brengen om op de planeet te aarden, aldus ik een brug mag zijn vanuit de Hemel naar de Aarde. Ik vraag dat dit Licht op de Aarde meer Liefde, Vreugde, Vrijheid en Welzijn verankert en om deze energie in/naar ieder gebied van mijn leven te brengen. Terwijl ik me koester in het Gouden Licht kan ik de vleugels van de Engelen mij voelen omvouwen in veiligheid en bescherming, mij op nieuwe manieren begeleidend die me toestaan om mijn ziels bestemming op Aarde in dit leven te vervullen. Voor deze en al mijn zegeningen zeg ik dank u wel, God, en zo zij het. 
Archangel Gabriel
via Shanta Gabriel
February 23, 2015

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Copyright © 2015 Shanta Gabriel, All rights reserved – http://shantagabriel.com/
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s