Het Manuscript van Overleving – Deel 434Jullie Rol is om de Nieuwe Mens te Worden24 Februari 2014 / Aisha North

Standard
Op dit moment zal er veel onomkeerbaar binnenin jullie allemaal veranderd zijn, en zoals gewoonlijk, mag het buitenste fenomeen dat deze innerlijke ommekeer vergezeld moeilijk waar te nemen zijn. Maar wederom, wat jullie door deze openingen in jullie hoofd zien, die jullie ogen noemen, telt voor alleen een klein percentage van wat er in feite is om waargenomen te worden, dus wederom zullen wij jullie eraan herinneren dat wat jullie zien niet alles is dat jullie krijgen. Want er is een manier om voorbij deze kleine vluchtige presentatie van de “werkelijkheid” te kijken, en dat is op de manier van jullie hart, om een zinsnede te gebruiken waar jullie nu meer dan vertrouwd mee zijn. Maar zoals jullie al weten, refereren wij niet naar dat feitelijke orgaan, deze cellen wiens hoofdzakelijke functie het is om letterlijk deze show te besturen welke jullie fysieke voertuig is. Nee, waar wij naar refereren, zijn al deze delen van jullie die in feite niet binnenin het genoemde fysieke voertuig horen, maar die ervoor gekozen hebben om er op zo een manier mee te beginnen te wisselwerken, dat jullie ook voorbij de fysieke grenzen zullen beginnen te zien. 
En wat is het dat wij proberen om aan jullie over te dragen op deze zeer eromheen draaiende manier? Slechts om jullie eraan te herinneren dat nu, aan jullie de taak gegeven zal worden om letterlijk zo vaak als mogelijk voorbij de grenzen van jullie eigen lichaam te gaan, en op zoveel momenten als jullie maar kunnen bedenken. Want zien jullie, deze begrenzingen die op jullie opgelegd zijn door jullie verstand zijn nog steeds ten zeerste beperkt voor deze vleselijke grenzen, maar tenzij jullie het klaarspelen om dat te transcenderen, zullen jullie nog steeds bestuurd worden door deze kleine oppervlakte aan ruimte toegewezen aan jullie door middel van dit voertuig. En wat bedoelen wij daarmee? Allereerst, dit is op geen enkele manier een aanmoediging om te beginnen te denken dat het ware idee van transcendentie een volledige ontkoppeling impliceert van de meer tastbare delen van jullie, want daar zijn nog steeds diegenen die nog steeds ingesteld zijn dat dit het geval is. Want voor hen, is er niets dat zij graag meer zouden willen dan deze moeilijkheden van het dagelijkse leven voor eens en voor altijd achter zich te laten en eenvoudigweg weg te drijven omhoog de ethers in. 
Wel, laat ons simpel zeggen dat dit in feite een bovenmatige onjuiste representatie is van waarom jullie hier op de eerste plaats zijn. Want jullie zijn niet hier om dit verlengde proces te voltooien, om eenvoudigweg jullie zelf toe te staan dit fysieke voertuig voor eens en voor altijd af te schudden en terug te keren naar die plaats waar jullie eens vandaan kwamen voordat jullie begonnen te manifesteren binnenin zo een lichamelijk bestaan zoals jullie gekozen hebben om hier deel van uit te maken op de Aarde. Nee, jullie zijn in feite hier om hier te ZIJN in dat fysieke voertuig, en het uitsluitend te transcenderen VOORBIJ de grenzen van dat voertuig terwijl jullie er nog steeds binnenin vertoeven. 
image
Met andere woorden, jullie rol is om de Nieuwe Mens te worden, het fysieke voertuig dat op vele manieren gelijkenis mag vertonen met de oude als je er vanuit een oppervlakkig perspectief naar kijkt, maar dat erop uit zal draaien iets zo aanzienlijk anders te zijn als je er vanuit een energetisch perspectief naar kijkt. Want jullie zijn hier om wederom multidimensionale wezens te worden, maar om dat dus te doen terwijl jullie IN dat fysieke voertuig zijn. Want alleen door binnenin dat fysieke voertuig te zijn kan je het klaarspelen om alle veranderingen te manifesteren die in het bestaan moeten komen om de “buitenwaartse verschijningsvorm” van deze volledige planeet te veranderen. Met andere woorden, jullie zullen deze volledige planeet veranderen door alleen JEZELF te veranderen, maar je kunt deze planeet niet veranderen als je niet de noodzaak begrijpt om hier op een zeer fysieke manier AANWEZIG te zijn. En ja, wij bedoelen dat welzeker in iedere betekenis van het woord, aangezien ontwaking letterlijk betekent volledig aanwezig – binnenin je lichaam, binnenin je geest en binnenin je energie, te allen tijde en op iedere manier.
En dus, is jullie verheffing een diepgaande verheffing, want het zal plaatsvinden terwijl jullie nog steeds binnenin jullie fysieke lichaam rondlopen, maar een onontbeerlijk deel van dit proces is om emotioneel ervan onthecht te raken. Niet als in het onachtzaam te worden erover, gevoelloos of onverschillig, want je lichaam is inderdaad de reden dat dit alles op de eerste plaats mogelijk maakt. Nee, wat wij proberen over te dragen is dat jullie moeten leren om voorbij de grenzen van jullie lichaam te denken en te beseffen dat jullie identiteit op überhaupt geen enkele manier verbonden is aan dit fysieke voertuig. En waarom is dit belangrijk? Omdat alles dat je ooit ervaren hebt op deze planeet ervaren werd van binnenuit een dergelijk lichaam, en dus, zal jouw volledige identiteit steunen op wat je ziet wanneer je in de spiegel kijkt. Want voor je verstand, IS dat jij en niemand anders, maar nu, moeten jullie allemaal jezelf trainen om voorbij dat gezicht te zien, voorbij deze ledematen en dat lichaam en verder naar buiten – door helemaal naar binnenin te gaan. Want wederom, wat je zoekt zal binnenin zijn, maar wanneer je eenmaal ver genoeg BINNENIN reikt, zal je gewoon zien hoe een ver reiken/bereik je werkelijk hebt. Want jij bent werkelijk een grenzeloos wezen, eentje die geen thuis heeft behalve voor dat wat wij je hart noemen. Want je hart is die enkelvoudige speldenprik van Licht welke ingesteld is op jouw trilling, het enige ding in het bestaan dat slechts die ene handtekening melodie draagt, en dat is waar je hart is. Want jouw hart is een foton van Licht, één bijzonderheid die afgesplitst werd van die grote, glinsterende oceaan van bijzonderheden, aan wie de taak gegeven werd om zich te verspreiden om te zien wat er zou gebeuren wanneer jullie frequentie eenmaal begon te wisselwerken met dat van alle andere bijzonderheden die jullie tegen zouden komen op jullie eindeloze reis. 
En nu, heeft je reis je hier gebracht, naar de Planeet Aarde, om binnenin een menselijk lichaam te zijn en om te wisselwerken met ontelbare andere wezens die binnenin een menselijk lichaam ingekapseld zijn, of binnenin een dier, een plant of alle andere eindeloze variaties van het leven dat je hier vindt. En voor jou, is de taak deze ronde eenvoudig deze: om eindelijk dat binnenste deel van jou, die bijzonderheid van Licht dat geen gelijke geen andere plaats heeft in de Gehele Schepping om uit de schuilplaats vandaan te komen zodat jij en ieder ander rondom jou heen jou kan ZIEN in al jouw glorie. Want dan en alleen dan zullen anderen in staat zijn om eindelijk ook al hun eigen innerlijke vuur los te laten. En het is alleen door dat vuur toe te staan helder te branden, ondertussen nog steeds binnenin dit wonder van een menselijke lichaam dat je bewoont, dat al deze zaden van het leven er binnenin, alle andere fysieke dragers op deze planeet ingekapseld, wederom volledig tot leven kunnen komen.
Dus sta jezelf toe het idee los te laten van jou zijnde als eenvoudig een lichaam, maar verzaak ook al deze oude ideeën van de noodzakelijkheid om te ontsnappen van dat fysieke voertuig voor eens en voor altijd door het eenvoudigweg weg te gooien als een afgedankt kledingstuk. Want als dat je keuze is, zal je wegtreden van het pad dat je al gekozen hebt door hier te komen, en als zodanig zal je taak niet beëindigd zijn. Eerder, zal je opnieuw beginnen in een nieuwe versie van jij als een mens. Dus blijf oprecht aan jezelf, en blijf oprecht aan je roeping om het Licht toe te staan te beginnen te stralen vanuit ieder enkelvoudig deel van je menselijke wezen door dat ene enkelvoudige deel van jou die jij IS toe te staan weer tot leven te komen door JA te zeggen tegen wie je werkelijk bent, en door de waarachtige volledigheid van je wezen te omhelzen. Want wanneer je dat doet, zal jij je eindeloos, grenzeloos en onbegrensd voelen, maar je zult je nooit en te nimmer meer zonder een thuis voelen. Want dan zal je weten dat thuis is waar het hart is, en het hart is waar het Licht eenvoudigweg IS. En nu, is het tijd voor dat Licht om hier te ZIJN. 
De Constant Companions

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s