Michael – Zonne Uitbreiding, de Goddelijke Moeder Energie en de Multidimensionale Ervaring – 10 Februari 2015 / Celia Fenn

Standard

image

Geliefde Familie van het Licht, terwijl jullie je voorbereiden op de krachtige binnenkomende energieën van de Equinox en de Verduistering in Maart van 2015, voelen jullie momenteel de effecten van de dynamische activiteit en uitbreiding in de Zon en het Zonnesysteem. De Zon/Solaris ervaart een “opwaardering” in diens Lichtlichaamsgebied, om het in harmonische resonantie te brengen met de nieuwe Galactische/Kosmische Lichtcodes verzonden vanuit de Grote Centrale Zon in het Centrum van de Galaxy. Dit proces wordt begeleid door de Zonne Raad van Solaris en de Galactische Raad van de Gouden Roos Galaxy (Melkweg).

Terwijl deze noodzakelijke Zonne aanpassingen gemaakt worden in het Lichtlichaam van Solaris, zal het, natuurlijk, ook als gelijksoortige “opwaarderingen” gevoeld worden in/op het Zonneniveau van jullie eigen Lichtlichaam. Dit zal een herijking initiëren van de frequenties in jullie Lichtlichaam en jullie Fysieke Lichaam.
Dit is een krachtig proces dat jullie in de Pijnappelklier en in het Zenuwstelsel zullen voelen, alsook in het Zonnevlecht gebied. Gedurende een korte tijd mogen jullie spanning, verontrusting, depressie, duizeligheid, onderbroken slaappatronen en intense dromen ervaren. Jullie mogen ook oude patronen van angst loslaten die associëren met het meer vasthouden en belichamen van Licht terwijl jullie meer van jullie Innerlijke Goddelijkheid naar de buitenwereld openbaren. Dit zal verzachten als het herijkingproces voltooid is ter voorbereiding op de grote verschuivingen op de planeet in Maart.
Dit proces zal dan jullie Lichtlichaam en Fysieke lichaam toestaan meer van het Diamanten Licht vast te houden en uit te zenden dat ontvangen wordt vanuit het Galactische Centrum in/naar de Galaxy en via Solaris naar de Aarde. Het zal jullie toestaan om van de Diamanten Licht Kristallijne Wezens te worden die tevoorschijn komen op de Aarde in de Nieuwe Werkelijkheid.

De Tweeling Vlam en de Belichaming van het Goddelijke Vrouwelijke of de Grote Moeder

De activering van de Diamanten Codes op de Aarde hebben het stadium bereikt waar de Tweeling Vlam of de Heilige Hart Vereniging volledig bereikt wordt. Dit is een innerlijke vereniging waar het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke samenkomen in Heilige Vereniging om de Nieuwe Werkelijkheid te creëren.
In deze specifieke tijd, is het de Grote Moeder wiens energie het meest sterk gevoeld wordt. Als Ma’at de Opzichter van het Kosmische Evenwicht, is zij in veel mensen aan het ontwaken. Dit is een krachtige energie die zichzelf vaak als Leegte tot uitdrukking brengt, als leegheid of nietsheid, voorafgaand aan de Manifestatie. Voor velen, is het moeten belichamen van de Leegte een beangstigende ervaring, specifiek in een maatschappij welke activiteit en productie waardeert.

Om het Goddelijke Vrouwelijke te belichamen is om ook deze nietsheid te belichamen en om er vrede mee te hebben als een deel van de cyclussen van het bestaan. Vrees niet dat je “geblokkeerd” bent of “klem” zit, of dat je een mislukking bent. Het is eenvoudig de tijd wanneer je de Leegte BENT om de geboorte van iets nieuws in/naar het Licht mogelijk te maken.
In staat te zijn om deze Leegte in evenwicht te houden met Creatie en Manifestatie is het werk van de Grote Kosmische Moeder. Om die energie binnenin jezelf vast te houden is om de Grote Kosmische Moeder te belichamen.

Als de Belichaming van het Goddelijke Vrouwelijke, maak je de Balans van al het leven op de Aarde mogelijk. Je wordt ook de Quan Yin, de buis voor Liefde en Mededogen, en de brug voor de energie welke van alle levende wezens houdt en hen voedt/koestert.
Geliefde Familie van het Licht, terwijl jullie deze Goddelijke Vrouwelijke energie belichamen, helpen jullie te onderhouden/handhaven, Liefde en de wedergeboorte van de Aarde. Dit is het ultieme geheim van de Coderingen van het Mysterie van de Graal, de vernieuwing van het leven en de Liefde in een Nieuw Tijdperk door het Alchemistische proces van de innerlijke Heilige Vereniging. Het is een diepe innerlijke vereniging van alle aspecten van Zelf, de oude energieën transmuterend in/naar het Nieuwe Diamanten Kristallijne Licht.

Als je de Grote Moeder belichaamt, wordt je de Graal, of de Kelk voor het Diamanten Licht. Het stroomt vanuit jou en in/naar de creatie van een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Werkelijkheid. Op het juiste tijdstip, zal het Goddelijke Mannelijke naar voren treden om deze Nieuwe Werkelijkheid in/naar de Materiële Vorm te manifesteren.

Het Multidimensionale Werkelijkheidsproces en de “Tijd Fase Dissonantie”

Op hetzelfde moment dat jullie werken met deze verschuivingen in Licht Energie, worden jullie ook bekend met jullie bekwaamheden als Multidimensionale Meesters van het Licht. Dit vereist van jullie om hoogst vaardig te zijn met het verschuiven van dimensies, terwijl jullie ook tijdlijnen en tijdsfasen verschuiven. Dit geeft een toename aan een effect dat wij zullen noemen de “Tijd Fase Dissonantie”.
Deze “dissonantie” doet zich voor wanneer je Lichtlichaam herhaaldelijk moet wisselen tussen verschillende tijdlijnen en tijdritmes.

Jullie Aarde is nu gesitueerd in de 5de Dimensie van het Licht. De meesten van de bewoners van de Aarde hebben gekozen, voor nu, om in de illusie van de 3d Dimensie te blijven, hetgeen dualiteit, onenigheid, en deelname bevat in emotionele “drama’s” van misbruik en slachtofferschap. In de 5de dimensie van het Licht, wordt de gewaarwording van Eenheid en onderlinge verbondenheid belangrijker, net zoals het creëren van een vreedzame en duurzame maatschappij dat doet. In de 6de Dimensie van het Licht, zijn Magie en het Voorstellingsvermogen/fantasie de primaire modus van de gewaarwording, met Mysterie en Wonderen die midden op het podium staan, en in de 7de Dimensie van het Licht gaan jullie het Meesterschap binnen van de Licht Verschuivende Dimensionale Ziel Technologie.
Precies nu, Geliefden, zijn jullie aan het leren hoe deze uitoefening je eigen te maken. Op iedere gegeven dag, zouden jullie diverse keren kunnen verschuiven van 3D naar 4D (Tijdspiralen) naar 5D en 6D. Bij iedere verschuiving, veranderen jullie Lichaam en Lichtlichaam van Licht Frequentie en Ritme.

3D is een zeer langzame frequentie, maar het manifesteert een hoge activiteit en stress op het fysieke niveau. 5D is langzamer en 6D zelfs nog langzamer in termen van gewaarwording, als jullie een staat naderen van “geen tijd” en NU hetgeen de essentie is van de Hogere Vormen van het Bewustzijn.

De verschuiving tussen hoge activiteit en absolute stilte kan een gevoel van dissonantie en verontrusting creëren. Veel mensen voelen zich ongerust, geblokkeerd, zoeken naar een reden waarom “er niets gebeurt”, wanneer in feite zij de diepe vrede van de Hogere Dimensies van het Bewustzijn ervaren.

Velen van jullie hebben op het Zielniveau gekozen om door te gaan avonturen te hebben in de 3D, ondertussen ook levend en creërend in de hogere dimensies. Dit is de essentie van de Multidimensionaliteit. Het zal een klein poosje nemen voor jullie Lichaam en geest om gewend te raken aan deze Tijd Fase wisselingen tussen niveaus van Gewaarwording en Frequentie.
Wij wensen jullie veel Vreugde ten tijde van jullie Reis op de Aarde!

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s