Aisha North en de Constant Companions Een Update Aangaande de Energieën 7 Februari 2015

Standard

image

Hier zijn we weer, gereed om een volgende boodschap in jullie systeem te geven, want zoals jullie al heel goed weten nu, zijn deze brieven niet slechts eenvoudig een samenklontering van woorden, zij bevatten ook lagen van informatie die niet zichtbaar mogen zijn voor het ongetrainde oog, maar inderdaad zeer opmerkelijk is voor iemand die ervoor kiest zich volledig te verbinden met wat het is dat wij proberen over te dragen. Laat het ons uitleggen. Het is niet bij toeval dat je naar deze ruimte aangetrokken werd, want de handtekening frequentie die van jou is, is er één die zeer goed overeenkomt met de diepgewortelde frequenties van deze boodschappen, en dus, zijn de twee op iedere manier voor elkaar gemaakt. Want zie, om jullie te helpen door deze altijd doorgaande beproeving heen waar dit doorgaande proces van het verhogen van de frequentiale status van deze planeet mee vergeleken wordt door sommigen van jullie, is het inderdaad noodzakelijk dat wat wij verstrekken jullie de ondersteuning zal geven die jullie nodig zijn om jullie deel van deze multi-gelaagde en inderdaad extreem ingewikkelde operatie te vervullen.

Want zelfs als jullie je allemaal op het één of andere tijdstip mogen voelen alsof jullie alleen staan in deze grote, woelende zee van energie, niet in staat zijnde om een manier ofwel voorwaarts, opwaarts of zijwaarts te vinden, zijn jullie in feite in een innige communicatie met onze zijde van de sluier op ieder gegeven moment. Want zie, zoals wij eerder bij vele gelegenheden aangegeven hebben, zijn jullie geen enkelvoudige wezens die in een vacuüm bestaan, jullie zijn louter een fragment of eerder een fractal van een geheel dat in deze tijd gehuisvest is in dat slim ontworpen voertuig dat jullie het menselijke lichaam noemen. Met andere woorden, jullie zijn geen vreemden voor ons, noch zijn wij dat voor jullie, doch om deze immense transformatie te laten gaan zoals gepland, is het inderdaad noodzakelijk geweest om de menselijke delen van jullie bewustzijn af te schermen van de volledige kennis van wie jullie werkelijk zijn en waar jullie feitelijk capabel van zijn. Met een vluchtige blik mag dat zeer tegenstrijdig klinken, en wij verwijten niemand van jullie voor dit te denken, maar dit is inderdaad essentieel geweest om het volle profijt te verzekeren van jullie aanwezigheid op deze planeet in deze waarachtige tijd. Inderdaad, zonder deze stap na stap ontsluiering, zo je wilt, van de werkelijke krachtcentrales die jullie echt zijn, zou er heel veel verkeerd hebben kunnen gaan, allereerst jullie bekwaamheid om de toegevoegde druk te handhaven dat deze energetische ontsluiering zou hebben op zowel jullie fysieke voertuig maar ook op jullie mentale capaciteit.

Met andere woorden, jullie moesten stap na stap hier doorheen genomen worden om in staat te zijn om volledig alles in te wortelen en in te nemen dat in jullie systeem afgeleverd wordt door middel van deze levendige energetische afgezanten die deze dagen op een steeds meer frequent tempo aan komen kloppen. Niet alleen dat, deze boodschappers komen ertoe een veel zwaardere nuttige last te dragen dan wat zij gewend waren te gebruiken om te wisselwerken met jullie gebied, en als zodanig, werden jullie nu wederom gereed gemaakt om verder te gaan naar een zeer nieuw niveau van energetische wisselwerking. En dus, om ons terug te brengen naar waar wij begonnen zijn, spelen deze brieven een belangrijke rol in deze “opwaarderingen”, aangezien wij het door hen klaarspelen om jullie al geïnstalleerde systeem in staat te stellen te beginnen te functioneren op een steeds hoger percentage van jullie capaciteit. En nu, zullen jullie wederom blootgesteld worden aan een verhoogd niveau van deze interactieve energetische triggers die zullen dienen om jullie capaciteit te verhogen om deze binnenkomende boosters te converteren in/naar iets dat op diens beurt niet alleen jullie persoonlijke gebied zal bevoordelen, maar ook die van het collectief. Dus wederom zeggen wij om je gereed te maken om overstroomd te worden met een enorme grote invoer van Licht, Licht dat wederom door alle verborgen weerstand heen zal penetreren dat er nochtans naar mag streven om waar dan ook in jullie gebied te bestaan, en als het zich verbindt met deze in zoverre inactieve delen waar zij ingestuurd worden om hen tot actie aan te zetten, zou het mogelijk kunnen zijn dat jullie jezelf wederom gewaarworden het spoor bijster te zijn om tegen wie dan ook en allerminst jullie zelf uit te leggen wat het is dat er aan het plaatsvinden is.

Want dit proces is en zal er altijd één zijn dat veel te ingewikkeld is om werkelijk te begrijpen, en als zodanig, is er geen noodzaak om zelfs maar te proberen om het te doen. Want dit proces zal doorgaan te ontvouwen op diens voorbestemde tempo en snelheid of jullie je daar nu wel of niet bewust van zijn, of dat jullie je wel of niet in staat voelen om er zelfs maar kop of munt van te maken. Want dit proces is er één waar jullie al intiem bekend mee zijn, want het is er één waar jullie grondig over gebrieft werden voordat jullie zelfs deze ronde dat genoemde fysieke voertuig gingen bewonen, dus ook in die betekenis, weten jullie alles al dat er te weten is. Jullie kunnen het gewoonweg niet in overweging nemen door middel van jullie “normale” menselijke faculteiten.
Hoe dan ook, jullie zullen wederom door dit alles heen geholpen worden, door middel van brieven zoals deze, en door middel van het begeleidende collectieve veld dat zal helpen om iedere soort van ongemak te minimaliseren als je kiest om je daarop af te stemmen. Want wij weten al dat voor velen van jullie, deze toegevoegde stress ook ongemak zal toevoegen aan jullie lichaam, en als zodanig, zijn wij ons volledig bewust van het feit dat voor sommigen van jullie, dit een volgende periode mag zijn van schijnbare eindeloze verergering van sommige onderliggende symptomen waar jullie al meer dan vertrouwd mee zijn. Daarom vragen wij aan jullie allemaal om eraan te denken om uit te reiken door middel van het vragen om hulp en door deze binnenkomende energieën zoveel als jullie kunnen toe te staan om vrijelijk te penetreren. Wij weten ook heel goed dat voor sommigen, dit teveel om te vragen mag schijnen te zijn, maar wederom zeggen wij, weet dat jullie te allen tijde volledig in de gaten gehouden worden en wij zullen doen wat wij kunnen om jullie allemaal door deze volgende ronde van integratie heen te helpen.

Wij horen het gekreun van wanhoop al, maar wij horen ook het geluid van anticipatie tevoorschijn komen vanuit de diepere kern van jullie wezen, deze delen die al meer dan vertrouwd zijn met deze procedure, en die weten dat deze ronde, jullie wederom een volgende dosis van de heilzame energieën zullen ontvangen die zullen helpen om jullie voorwaarts te stuwen naar een status van 100% activering. Want zoals wij bij talrijke gelegenheden al meegedeeld hebben, moet dit in opstappen genomen worden, en zelfs als dit “medicijn” voor sommigen nog steeds aan mag voelen aan de kant van een vieze smaak, weet dat het altijd voor jullie allemaal gunstige effecten met zich mee zal brengen. Wij weten dat dit weinig doet om de pil van suiker te voorzien voor al diegenen van jullie die nog steeds om moeten gaan met de fysieke protesten die wederom uit mogen barsten, maar vertrouw ons wanneer wij zeggen dat wij weten dat jullie het er allemaal mee eens zullen zijn dat ja, aan het einde het allemaal waard geweest zal zijn.
Ja, wij weten dat dit gemakkelijk is voor ons om te zeggen, aangezien wij niet aan het ontvangende einde van deze brieven noch van deze boodschappers van het Licht zijn, maar wij weten ook dat diep in het hart, jullie allemaal meer dan enthousiast zijn wanneer het aankomt op het vooruitzicht van het bereiken van nochtans een volgend niveau van bekwaamheid, want jullie allemaal weten dat dit wederom de totaliteit van dit proces aanzienlijk zal verkorten. En nee, wij kunnen jullie geen “einddatum” geven voor deze procedures, en dit is ook iets waar jullie je goed bewust van waren voordat jullie dit gigantische project in de eerste plaats binnenkwamen, want jullie zijn het die de snelheid en inderdaad de richting bepalen. Maar alles dat wij tot dusverre kunnen zeggen is, dat jullie zelfs jullie eigen meest optimistische inschattingen voorbij gestreefd zijn, inschattingen die neergelegd waren door jullie allemaal voordat jullie begonnen met jullie actieve deelname in deze gehele procedure. Dus zelfs als jullie je mogen voelen als iets dat gelijkenis vertoond met een mislukking iedere keer dat jullie lichaam of jullie geest wilt terugdeinzen bij nochtans een volgende ronde van deze krachtige energetische bombardementen, weet dat jullie alles behalve dat zijn. Want jullie doen het meer dan geweldig, in feite, lopen jullie voor op het schema op iedere manier, en als zodanig, zouden jullie allemaal jezelf meer dan een schouderklopje moeten geven. Want het is om deze werkelijke reden dat jullie wederom zullen wisselwerken met deze krachtige bondgenoten, bondgenoten die hier zijn om te zorgen dat jullie allemaal meer voelen van jullie eigen krachten, zelfs als zij jullie er mogelijk minder van laten voelen als zij jullie eigen gebied binnenkomen. Maar nogmaals, zal dit zoals altijd slechts een tijdelijk iets zijn, want jullie zullen wederom voelen hoe jullie lichaam zichzelf opnieuw aan zal passen in overeenstemming met deze gloednieuwe frequenties, en wij wagen het te veronderstellen dat het minder tijd zal nemen dan jullie misschien denken dat het zal doen als jullie nadenken over het prospect van een volgende van deze emissies die jullie kant op komen, als vlak op de hielen van de voorafgaande zoals dit doet.

Hoe dan ook, wij denken dat jullie allemaal een manier zullen vinden om door deze eerder turbulente passages heen te drijven, en denk eraan, vraag altijd om hulp als je de één of andere extra fijnafstemming of een uitbalanceren nodig bent, en wij zullen doen wat wij kunnen om je verder te helpen. Per slot van rekening, zijn jullie net zozeer een deel van ons als wij van jullie zijn, en zelfs als wij afstandelijk mogen lijken te zijn, in iedere betekenis van het woord, zijn wij hier in iedere ademhaling die jullie nemen en in iedere stap die jullie nemen, en wij zullen altijd hier zijn om te helpen zoveel hobbels in de weg als wij mogelijk maar kunnen glad te strijken.
Denk eraan, aan het oppervlak, mag dit veraf voelen van soepel zeilen, maar hoe beter jullie zijn met het tegen elkaar weg laten vallen van de verstoring die zich voor mag doen op de meer oppervlakkige niveaus van jullie wezen, hoe beter jullie zullen zijn bij het toegang verkrijgen tot die evenwichtigheid die altijd onder alles bestaat van deze drukte. Dus wij hopen welzeker om jullie allemaal daar te zien, zo sereen als mogelijk drijvend door deze aankomende lichtstorm, maar als jullie jezelf gewaarworden te spartelen in de rukwinden, aarzel nooit om uit te reiken voor hulp, van ons of van jullie mede-verkenners. Want jullie zijn zo onderhand een formidabel team, en een macht om rekening mee te houden in iedere betekenis van het woord, en jullie collectieve gebied is meer dan krachtig genoeg om wie van de leden dan ook van deze wonderbaarlijke expeditie te ondersteunen, zou het aldus nodig zijn. Dus succes aan jullie allemaal, wij hebben hoge hoop dat jullie allemaal in staat zullen zijn om deze hoge zeeën goed te nemen, want jullie hebben de training en jullie hebben allemaal de noodzakelijke hulpmiddelen tot jullie beschikking. En denk eraan, jullie zijn van hetzelfde spul gemaakt als de sterren, en als zodanig, zal deze extra druk er alleen voor zorgen dat jullie precies zoveel sterker stralen. Dus dank je wel allemaal voor het doen wat jullie doen en voor het hier zijn om deze wonderbaarlijke planeet door Haar wedergeboorte heen te helpen. Want net zoals jullie, zal zij haar eigen geboorte pijnscheuten ervaren, en zoals jullie, weet zij dat zij niet alleen is, en zij waardeert ten zeerste al de hulp waar jullie mee doorgaan Haar te geven.

De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s