Moeder Sekhmet “Jullie zijn de Uitgekozen Facilitators van de Verschuiving” 4 Februari 2015 / Ute Posegga-Rudel

Standard

Geliefde Mensheid!
Ik spreek tegen jullie, omdat ik één van jullie bewakers ben die jullie ontwakingsproces en jullie Licht beschermen, en die de manifestatie beschermt van jullie zieldoel tegen alle verwachtingen in.
Krachtige gebeurtenissen zullen binnenkort gaan ontvouwen. Ik vraag jullie om voorbereid te zijn en jullie zelf toe te staan het goede nieuws met vreugdevolle verwachting te ontvangen.
Verhoog alsjeblieft nu jullie energieën en lichtfrequenties om te ondersteunen wat er gaat gebeuren met het voornemen van de Goddelijke Lichtstrijdkrachten.
Jullie zijn op een cruciaal keerpunt in jullie geschiedenis – en het is belangrijk om je nu af te stemmen op de frequenties en de gebeurtenissen die jullie wereld dramatisch zullen veranderen.
Hoewel het toeschijnt dat er tot dusverre niets nieuws gebeurt, alsof diegenen die jullie wereld bezetten het steeds meer overnemen, is dit een illusie. Omdat het alleen echt toeschijnt wanneer je kijkt naar enige zichtbare signalen en leugenachtige informatie.
Maar wat er ECHT voorbereid wordt – precies nu achter de schermen, krachtig georkestreerd door de Lichtstrijdkrachten, zowel met fysieke als niet-fysieke lichamen – zal weldra naar de voorgrond komen als zichtbare en tastbare gebeurtenissen, om zeer zeker door de gehele mensheid ervaren te worden.
Dit zal de geest en het hart van jullie nog steeds slapende broeders en zusters veranderen, en zij zullen ontwaken tot een nieuwe werkelijkheid waar zij nooit over gedroomd zouden hebben.

image

Ik vraag jullie, die ontwaakt zijn, en specifiek diegenen van jullie die wakkeer zijn, maar jullie trilling met twijfel en wanhoop verlaagden ondertussen lijdend aan onacceptabele levensomstandigheden, vanwege de controlerende negatieve machten, om zelfs meer bekrachtigd te ontwaken, nieuwe hoop en de zekerheid toe te staan dat al jullie menselijke behoeften en rechtmatige wensen weldra tegemoet gekomen zullen worden.
We zijn jullie allemaal nodig, Geliefden, om het binnenkomende Licht te ondersteunen en de Licht strijdkrachten te helpen om te slagen en om een verschuiving op gang te brengen die op een zeer goedaardige manier gebeurt – ten minste zo goedaardig als mogelijk is.
In hoogtijden, wanneer jullie op een kruispunt zijn, kan een verschuiving gebeuren wanneer er een krachtige nieuwe energie en voornemen is, om het te creëren. Jullie willen een krachtige verschuiving die zo snel als mogelijk het nieuwe, gewenste patroon van een Nieuwe Werkelijkheid in zou sluiten.
Deze nieuwe patronen gaan over de zege van het Licht en daarom diens opkomende machtigheid in jullie wereld. Het gaat over vreugde en nieuw verkregen kracht in ieder menselijk wezen en alle koninkrijken van jullie Geliefde Aarde Moeder. En ja, het gaat over Haar eigen Verschuiving in/naar een nieuw bewustzijn, omdat ook de trilling van de zogenaamde materie aanzienlijk zal stijgen.
Jullie zijn allen Eén in dit proces, jullie allemaal, of jullie nu “materie” of levende wezens op Aarde zijn, jullie zijn allemaal bewustzijn, aangezien zelfs een muur bewust is.

Veel geluk wacht er op jullie, Geliefden.
Ik vraag jullie je uit te lijnen met het krachtige Licht dat nu voorzeker rondom jullie aanwezig is. Sta het toe jullie lichaam-geest te vullen en jullie bewustzijn te verhogen om jullie naar een nieuwe en hogere trilling te brengen.
Dit zal jullie in staat stellen om deel te nemen aan de verschuivende energieën op jullie planeet, terwijl het bewustzijn van de mensheid verschuift en het noodzakelijke momentum aansticht.
Dusdanig bekrachtigd dat jullie de uitgekozen facilitators (begeleiders/coördinators) van de verschuiving zijn – terwijl jullie je verenigen in diens Bewuste Gebied. En dusdanig verenigd, dat jullie het gebied ZIJN, Geliefden, om alles waar jullie hart over droomt op gang te brengen. Om de Nieuwe Wereld op gang te brengen. Om de fundering te zijn waarop de Universele transformatie kan gebeuren.

Ben ervan verzekerd dat Mijn Licht en Bescherming, mijn Liefdevolle Impact op deze Grote Verschuiving jullie, die betrokken zijn bij dit wonderbaarlijke proces, ondersteunt. Jullie, die aan het Licht toegewijd zijn, moeten nu samen staan, verenigd, ondersteunend ten opzichte van elkaar.
Verenigd door de Kracht van Onvoorwaardelijke Liefde, onze zege is Hier – met zoveel Luister, terwijl Ik en zo vele, vele Goddelijke Wezens van Licht en Goddelijke Liefde met jullie eraan meedoen!
IK BEN Moeder Sekhmet!
Boodschap doorgegeven via Ute

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright© 2015. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them.
Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s