Lord Melchizedek – Bijeenkomst op het Christus Universele Niveau – 30 Januari 2015 / Natalie Glasson

Standard

image

Groeten en Liefde stuur ik met grote hoeveelheden vanuit het Universele Niveau van het Scheppers Universum, de vibratie van het Christus Bewustzijn is waarlijk aan het activeren op de Aarde en penetreert diens energieën. De kernvibraties van het Christus bewustzijn binnenin de Universele Ashram zijn aan het uitbreiden, en activeren met kracht onze Ashram en Kamers van Licht gevuld met zulke allerhoogste vibraties van Liefde. Alle Geascendeerde Meesters, Aartsengelen en Engelachtige wezens van het Universele Niveau komen bijeen om getuige te zijn van de diepe ontwaking van Liefde binnenin de Kern Christus energieën van het Universele Niveau. Het is verwant aan de allerhoogste Gouden Bal van Licht, zo gevuld met vitaliteit en levenskrachtenergie dat het voortdurend diens intensiteit en uitstraling vanuit de Christus Kamer uitbreidt, en door de volledige Universele Ashram heen reist. De vibraties van Liefde zijn groter dan wij voorheen ervaren hebben. Ik kan alleen de vibraties beschrijven als verrukkelijk voor alle aspecten van het wezen, verduidelijkend en diepgaand inspirerend. Wij zijn allen verbijsterd terwijl wij bijeenkomen om aanwezig te zijn bij de uitbreidende en intensiverende Kern van het Christus Bewustzijn van het Universele Niveau, en terwijl wij dat doen merken wij dezelfde uitbreiding en intensivering op binnenin de essentie van het Christus Bewustzijn van onze zielen. Wij her/erkennen deze uitbreiding als een extern voorbeeld van de waarheid welke van binnenuit onze zielen tevoorschijn komt. Het is aldus een glorieus moment in onze ascentie terwijl wij allen bijeenkomen, alsof voor een brandend vuur om binnenin waar te nemen en alles te absorberen dat gegeven is door de Goddelijke Schepper.
Ik, Lord Melchizedek, de Universele Logos (degene die het Universum overziet) deel onze ervaringen vanuit de Universele Ashram aangezien dit een ontwaking is van het Christus Bewustzijn, hetgeen alle aspecten van de Schepper beïnvloed inclusief jullie zelf en de mensheid. De Schepper heeft het Tijdperk van Liefde voortgebracht beginnend vanaf ongeveer 2012, want sinds deze tijd heeft de Schepper pulsaties van Liefde in/naar het Universum van de Schepper tot uitdrukking gebracht om allen te ondersteunen, te ontwaken en te begeleiden naar een ruimte van Liefde binnenin hun wezens en om daarom verhoogde vibraties van Liefde in/naar de bloei en grotere ervaring te brengen. Voor mij lijken deze vibraties alsof zij de hartslag van de Schepper zijn, ermee beginnend om langzaam en rustig geleidelijk aan de snelheid, het ritme en de omvang te verhogen. Nieuwe en verhoogde vibraties van Liefde zijn zich altijd aan het uitbreiden en stromen vanuit de Schepper. Je kunt nu een intentie creëren, zoals velen van ons Geascendeerde Meester gedaan hebben, om in onophoudelijke en voortdurende uitlijning te zijn met de Liefde van de Schepper.

“Alle aspecten van mijn wezen zijn in een ononderbroken uitlijning van het ontvangen van de nieuwe, uitbreidende en altijd stromende vibraties van Liefde, die gedistribueerd worden vanuit de Kern van de Schepper om de Ascentie van mezelf en iedereen in/naar de Liefde Ascentie, vervulling en het bestaan te helpen. Ik ontvang onophoudelijk de vibraties van Liefde geboren vanuit de Schepper en die eeuwig ieder aspect van mijn wezen ondersteunen. Dank U wel.”

Veroorzaakt door een focus op Liefde op de Aarde en de innerlijke gebieden worden alle aspecten van het Christus Bewustzijn verenigd en bekrachtigd. Het Christus Bewustzijn is een collectieve energie van opperste actieve Liefde. Het is een Liefde welke iedere ziel aanmoedigt om de frisse en werkelijke vibraties van de Schepper in te ademen, een Liefde tot uitdrukking brengend geboren vanuit waarheid aldus creatieve expressies van Liefde aanmoedigend om immer meer aanwezig te zijn. Diepere expressies van Liefde is het doel van het Christus Bewustzijn specifiek in deze tijd van Ascentie, aangezien het macht, moed en kracht naar Liefde brengt aldus iedereen mag geloven en diens vertrouwen in Liefde mag plaatsen.

Jullie zullen gedurende de komende jaren opmerken dat het Christus Bewustzijn altijd aanwezig is terwijl het jullie dieper in/naar de ruimte van Liefde binnenin jullie trekt. Het is aanwezig om een diepere bewuste ontwaking van Liefde binnenin je wezen te ondersteunen. Verbeeld je de ruimte van Liefde binnenin je ziel en hart zoals een kamer welke duizendvoudig uitgebreid en versterkt/aangescherpt wordt. Kan jij je de ervaring van Liefde en de schitterende expressie van Liefde voorstellen? Dit is één van de redenen van de groeiende aanwezigheid van het Christus Bewustzijn.
Vanwege de Liefde binnenin je trek je grotere Liefde vanuit de Schepper in/naar de manifestatie aan, de Schepper heeft een energetisch golf van Christus ontwaking tot uitdrukking gebracht welke eerst de kern vibraties van het Christus Bewustzijn op het Kosmische Niveau binnenging, dat overzien wordt door Mahatma, en dit ging toen het Multi-Universele Niveau binnen dat overzien wordt door Aartsengel Metatron en toen in/naar het Universele Niveau. Elk niveau ervoer en geniet nog steeds van de verhoogde gloed en het altijd uitbreidende Christus Bewustzijnslicht, bijeenkomend om waar te nemen en te ervaren zoals wij doen op het Universele Niveau, wij absorberen zoveel inzichten, zo een genezing en inspiratie vanuit de verhoogde aanwezigheid, dat wij onzeker zijn als tot wanneer de energie in/naar het Galactische Niveau zal reizen, dat overzien wordt door Melchior, het Zonne-Niveau wordt overzien door Helios en Vesta en het Planetaire Niveau wordt overzien door Lord Boeddha. Deze Christus activering van de Schepper is verwant aan een boodschapper allen vervullend die aangetrokken zijn om in hun kern aanwezigheid te zijn, alsook iedereen binnenin hun wezens; hun ziel/hartruimte aan te raken en hen in/naar de ruimte van Liefde op te roepen.

De energie zal, na door de dimensies van het Universum van de Schepper heengegaan te zijn, in/naar Moeder Aarde verhuizen. Moeder Aarde zal het Christus Licht ontvangen wat zij gedurende enige tijd zal gebruiken om genezing en verjonging naar de Aarde te brengen voorafgaand aan het distribueren van de energie in/naar de cellen van de mensheid om de verdere fysieke belichaming van het Christus Bewustzijn te helpen. Dit volledige proces zal zich drie keer voordoen, allen/alles en de Aarde verschuivend en gidsend door de fundamentele Niveaus van het Tijdperk van Liefde in manifestatie op de Aarde. Als een ziel kan je één of alle Niveaus van het Scheppers Universum bezoeken om te genieten in het heilige Licht, je ziel verzorgend en voedend. Wij verwelkomen jullie om het Universele Niveau in de meditatie of in jullie slaapstaat te bezoeken om eenvoudig te zitten voor de verbeterde Christus Kern van het Universele Niveau, de verrukkelijke gouden vibraties door jullie gehele wezen heen ademend.

“Lord Melchizedek, het is mijn wens om voor de Christus Kern van het Universele Niveau te zitten om alle voordelen van diens aanwezigheid te absorberen, te verankeren en Liefde meer volledig binnenin mijn wezen te belichamen. Transporteer mij alstublieft naar de Christus Kamer binnenin de Universele Ashram, aldus ik tussen mijn familie van Licht, de Meesters en Aartsengelen van het Universele Niveau in mag zitten. Lord Melchizedek transporteer mij alstublieft nu met uw bescherming en ondersteuning, mij helpend bij het verankeren terug in/naar mijn werkelijkheid wanneer ik gereed ben. Ik ben gereed om deze verhoogde Christus Bewustzijn ontwaking, geboren vanuit de Schepper, te ontvangen en te verkennen. Dank u wel.”

Wij ontdekken dat vele zielen die de Christus Kamer bezoeken in deze tijd een grotere aanwezigheid ervaren van stroming en gemak in hun werkelijkheid en de wisselwerking met hun ziel, en de kruisigingsvibraties versterken het proces van loslaten en het einde van oude cyclussen. Het is waarlijk verwant aan een genezend balsem dat vele stilstaande energieën toestaat om accuraat uiteengedreven, verschoven en vergemakkelijkt te worden met grote comfort en eenvoudigheid. Je mag je ook gegidst en aangemoedigd voelen om bewust de Christus Kamer van het Multi-Universele en de Kosmische Niveaus van het Scheppers Universum te ervaren alsook op een gelijkaardige manier zoals ik beschreven heb. Je mag je ook gegidst voelen wanneer de verankering doorgaat om de andere Niveaus van het Scheppers Universum te bezoeken.
Als jullie de versterkte Christus vibratie absorberen bereiken jullie de energetische integratie ter voorbereiding voor Moeder Aarde haar transmissie van het Christus Bewustzijn in/naar de Aarde en de cellen van jullie lichaam.
De versterkte vibraties van het Christus Bewustzijn en de energiegolf van de Kruisiging hebben ook een collectieve reden welke is om alle onnodige geloven/overtuigingen, perspectieven, theorieën en inzichten over de Schepper, het doel van de Aarde, het Ascentieproces en aspecten van religieus geloof te ontbinden. Het is een diepe schoonmaak van de illusie wat een bewustzijn en helder besef binnenin de mensheid voortbrengt, welke vollediger uitgelijnd is met de waarheid en de vervulling van de Schepper.

Wees voorbereid om jezelf, je werkelijkheid en de Schepper op nieuwe, uitbreidende en verschillende manieren te erkennen. Je mag wensen te affirmeren:

“Ik ben gereed om mijn bewustzijn uit te breiden, ik laat gemakkelijk alle onnodige aspecten van mijn bewustzijn los om de waarheid van de Schepper voort te brengen.”

Voeg je alsjeblieft bij ons op het Universele Niveau, wij zijn in vervoering van de feestvieringen,
Toegewijde Christus,
Lord Melchizedek

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://omna.co.uk/category/channelled-messages-through-natalie-glasson/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s