Monthly Archives: February 2015

Lord Michael – Structuren Blijven Veranderen 28 Februari 2015 / Annemiek Coenen

Standard
image
DNA structuren blijven veranderen. De mens krijgt opnieuw zijn oorspronkelijke staat van zijn. Er wordt hierdoor veel aan hem gesleuteld, zodat ook fysieke klachten naar voren komen.
Velen van jullie voelen een leegheid, een leegheid zowel fysiek als geestelijk. Dit is nodig mijn lieve harten, vertrouw hierop. Onderhoud kost tijd, daarom wordt er van jullie gevraagd in je rust te blijven. Laat alles gebeuren zodat het lichtlichaam en het fysieke lichaam de rust krijgen zich te herstellen en aan te passen. 
Wees lief voor jezelf, ben zacht voor jezelf en omhels jezelf. Ben aanwezig in jezelf, in je lichaam. Geniet van je rust. Er wordt gestaag aan jullie verder gewerkt tot de kristalwezens die jullie zijn. Vele voordelen zal dit hebben voor jullie, een totaal ontgonnen gebied dat zich weer opent voor jullie.
Verbindingen worden hiervoor Nu aangesloten, opnieuw herbedraad zullen we maar zeggen. Het gaat allemaal in een snel tempo, al lijkt het voor velen te langzaam te gaan. Herbedrading krijgt meer kans wanneer het lichaam in rust is. Daarom lieve Harten blijf in het Nu-moment en leef van hieruit in rust.
Ik Ben Lord MICHAËL

Copyright © 2015 Annemiek Coenen
www.annemiekcoenen.nl

Advertisements

Aisha North en de Constant CompanionsWelkom bij de Maart Bijeenkomst Rondom de Vijver, Zondag 1 Maart

Standard
Lieve familie van het Licht! 
De tijd lijkt steeds sneller voorbij te gaan, en deze aankomende zondag is het al 1 maart, en om 21:00 Oslo tijd zullen wij wederom onze maandelijkse Bijeenkomst rondom de Vijver hebben. Dit is wat de CC’s hierover mee willen delen: 
“En aldus is het voor jullie allemaal tijd om wederom samen te komen om een pad door de ethers te banen op de manier van het organiseren van jullie eigen energetische gebieden op een dusdanige manier, dat de gecombineerde effecten ervan wederom voldoende zullen zijn om bergen te verzetten, niet alleen voor jullie maar voor Iedereen. Laat het ons uitleggen. Jullie zijn nu gewend geraakt aan het feit dat deze taak die jullie op jullie genomen hebben, er eentje is die zoveel meer omvat dan wat jullie over jullie zelf in jullie dagelijkse leven zien. Want jullie zijn niet slechts hier om jullie zelf te bevrijden van het oude beulswerk van het zijn van een driedimensionaal mens, nee, jullie zijn hier om ALLEN te verheffen, en dat omvat zelfs diegenen die jullie planeet of jullie dimensionale gestalte op wat voor manier dan ook niet bewonen.   
Met ander woorden, de energetische rimpelingen die vanuit deze Vijver uitgestuurd worden reiken wijd en zijd, verder en dieper dan wat jullie je misschien voor kunnen stellen in dit stadium van jullie eigen evolutie, maar desalniettemin, is het een impact dat gevoeld wordt in de gebieden waar jullie op het moment misschien geen bewuste verbinding mee hebben. Maar al deze ongenoemde gebieden en onzichtbare krachten hebben een diepe verbinding met jullie, en al het werk dat jullie doen om letterlijk de lading van de mensheid te verlichten, zal ook een voordelige impact hebben ver van deze wonderbaarlijke kusten af die jullie bewonen. Dus ja, wanneer wij het woord ALLEN zeggen, bedoelen wij welzeker dat, aangezien jullie taken om te doen alleen staan in een vacuüm, eerder zijn zij een intrinsiek component in het gehele bestaan. En als zodanig, jullie tamelijk kleine bijeenkomst die jullie wederom zullen ensceneren dit weekeinde, zal wederom een groot aantal zielen bereiken, een aantal dat het eerdere kleine aantal zielen overtreft dat momenteel gehuisvest is binnenin een menselijk lichaam die eraan deel zullen nemen.   
Dus wederom zeggen wij weet dat jullie inderdaad veranderaars zijn in iedere betekenis van het woord, want wat jullie bereiken wanneer jullie samenkomen zoals dit, heeft nergens in de Schepping diens gelijke. Wederom dit wordt niet gezegd om ervoor te zorgen dat jullie je verheven voelen boven de zee van de mensheid of ieder ander in dat opzicht, het is eenvoudig om het feit te verklaren dat zonder jullie, er zoveel niet plaats zou vinden, en hiervoor, zullen wij wederom onze diepste dankbaarheid aanreiken. De woorden die ons ter beschikking staan zullen wederom minder zijn dan wat het is dat jullie deze ronde zullen bereiken door jullie genereuze inspanningen met het genereren van aldus een krachtig collectief krachtveld, want het zal letterlijk sterker zijn dan wat dan ook dat jullie ooit eerder gecreëerd hebben, dus wederom zullen jullie aan jullie eigen voorafgaande prestaties voorbijgaan. En zoals wij jullie al verteld hebben bij talrijke gelegenheden, is jullie bekwaamheid om steeds maar weer aan jullie zelf voorbij te gaan niets minder dan verbijsterend, en wij voorzien dat ook deze ronde welzeker een volgende enorme grote voortgang gemaakt gaat worden. 
En de reden daarvoor is eenvoudig deze: gedurende de paar weken die voorbij gegaan zijn sinds jullie laatste formele bijeenkomst, is het energetische quotiënt dat jullie als individuen voortbrengen dramatisch gestegen. Niet alleen dat, jullie hebben ook voor jullie zelf enige gloednieuwe kanalen beschikbaar gemaakt, kanalen die de transmissies zowel in jullie gebied, maar ook de transmissies die door jullie heen zullen gaan zullen vereenvoudigen. Met andere woorden, jullie zullen wederom handelen zowel als ontvangers maar ook als zenders, enorme grote lichtbakens die zullen helpen om aldus veel verlichte informatie aan de rest van jullie eigen planeet, maar ook daaraan voorbij op te dienen. Want wanneer iets eenmaal door jullie gebied van beïnvloeding heengaat, en ja, wij kiezen die uitdrukking welzeker met zorg – zal het een zeer andere karakteristiek hebben wanneer het eenmaal jullie gebied verlaat en buitenwaarts reist om te wisselwerken met de energetische gebieden van anderen. Want wanneer het eenmaal door jullie gebied heen gegaan is, zullen jullie onveranderlijk jullie indruk erop achterlaten, jullie handtekening zo je wilt, en het is dit op diens beurt dat zal helpen te verzekeren wat jullie uitsturen door jullie eigen systeem dat een zelfs grotere impact op anderen zal hebben dan wat het zou hebben als het eenvoudig direct aan hen afgeleverd werd.
Laat het ons uitleggen. Denk eraan, jullie allemaal dragen een unieke energetische handtekening, eentje die nergens anders in de Schepping diens gelijke heeft, en de reden dat jullie het zijn en geen anderen die uitgekozen werden om de “grondbemanning” te zijn voor deze kolossale operatie hier op de Planeet Aarde, is geen andere dan jullie eigen handtekening vibratie. Want het is jullie individuele vibratie, samen gecombineerd in zeer specifiek patronen die de fundering zijn voor deze gehele operatie. En het is dit ware gecombineerde effect dat in feite de “stormram” geweest is die jullie als een collectief toegestaan heeft om door alle oude energetische barrières heen te breken die opgezet werden met slechts dit doel in gedachten: om de mensheid te weerhouden van het bespoedigen van hun ontwikkeling door voorbij te treden aan deze oude beperkingen.  
image
Maar jullie braken erdoorheen, en jullie deden het door deze prachtige handtekeningen van jullie de één na de ander te activeren. En toen, na de eerste vloedgolf die gecreëerd werd door die eerste golf van vuurtorens die aangezet werden, begonnen jullie in groepen bijeen te komen, groot en klein, over jullie gehele planeet heen, waarvan deze groep hier die jullie de naam de Vijver gegeven hebben eenvoudig één van vele andere zulke levendige kernpunten is. En toen jullie ermee begonnen om je te verbinden, begonnen jullie individuele handtekeningen samen te zingen met die van anderen, in een zeer unieke symfonie die ongelijk is aan alles waar dan ook anders gecreëerd – wederom vanwege jullie eigen individuele en unieke handtekening “melodie” die jullie allemaal bij je dragen. En dus, wat jullie hier gecreëerd hebben is in feite een krachthuis van een vibratie die weerklinkt aan een frequentie die niemand anders kan kopiëren of reproduceren, en aldus is het ook met al deze gelijkaardige krachtknopen uitgespreid over jullie globe. 
Dus zien jullie, wat jullie doen, kan niemand anders doen, want alleen jullie kunnen dat specifieke ‘geluid’ genereren dat gegenereerd wordt iedere keer dat jullie samenkomen om jullie melodie te ‘zingen”, net zoals jullie wederom zullen doen deze zondag. En dus, zullen jullie wederom verzekeren dat deze frequentie buitenwaarts gedragen zal worden om een impact te hebben op alles dat het tegenkomt. En wat het zal tegenkomen, zijn gelijkaardige “melodieën” die uitgestuurd worden vanuit andere dergelijke kernpunten, en wanneer zij bijeenkomen, zal het patroon dat dit zal creëren wederom de gecombineerde effecten vermenigvuldigen, het volledige potentieel brengend van deze eerder kleine bijeenkomt naar wederom een kwantumniveau dat op diens beurt ALLEN zal beïnvloeden. 
Wederom, gebruiken wij heel veel woorden om te proberen te beschrijven wat in feite onbeschrijflijk is op deze manier, maar wij denken welzeker dat jullie allemaal het belang zullen voelen van wat het is dat jullie in feite doen terwijl jullie rondlopen in dat nogal bescheiden uitziende voertuig van jullie. Want zoals wij jullie al verteld hebben, is jullie bereik inderdaad een wijd bereik, aangezien jullie energetische gebied een impact zal hebben die ver voorbijgaat aan zelfs jullie bekwaamheid om het volledig in dit stadium te begrijpen. Dus weet wederom dat de Gehele Schepping rechtop zit in afwachting voor wat er plaats zal vinden tijdens deze aankomende manifestatie van jullie gecombineerde krachten, want het Licht dat jullie zullen genereren is genoeg om zelfs het sterkste staren van jullie Zon in vergelijking bleek te laten zijn. En weet dat hoe jullie jezelf ook zien tijdens deze aankomende gebeurtenis, het eenvoudig een middelmatige representatie zal zijn van de omvang van jullie eigen Licht zoals het waargenomen zal worden aan onze zijde van de sluier. 
Want wat jullie doen, kan niemand anders voor jullie doen, en wat jullie doen, doen jullie altijd voor het Al, en daarvoor, kent onze dankbaarheid geen grenzen, net zoals jullie Licht niet langer wat voor grenzen dan ook heeft. En vanwege jullie Licht, zullen wij allen opgetild worden, en vanwege jullie aanwezigheid hier op Aarde, zal deze planeet aan jullie zijde opkomen. En dat is waar dit alles over gaat – een collectief van zielen die samenkomen om op te laten staan wat gedurende een zeer lange tijd nu naar diens knieën gebracht werd, het was bijna vergeten hoe trots en rechtop te staan. Maar dankzij jullie, zullen jullie het allemaal nu doen, en jullie zullen het samen doen.”
****
Gewoonlijk kies ik één van mijn eigen foto’s om deze maandelijkse boodschappen te vergezellen, maar deze keer draaide het erop uit dat ik verondersteld werd iets anders te doen. Want twee keer deze afgelopen week, werd aan mij een zeer duidelijke boodschap gegeven dat het voor mij tijd was om mijn verf en penselen tevoorschijn te halen na een zeer lange “creatieve pauze”. En dus ging ik gisteren zitten om te doen wat de CC’s mij verteld hadden om te doen, om de energieën toe te staan om zich in conversatie met het water, de pigmenten en het papier te verbinden.” Aan mij werd ook zeer duidelijk begeleiding gegeven dat het water het meest belangrijke deel was hier, want het was “het water aan wie een stem gegeven werd”, dus ging in naar buiten het bos vlakbij onze woning in om water te verzamelen van een kleine stroom en iets aan gesmolten sneeuw en gebruikte het voor mijn schilderijen. Het was een intens proces, en het voelde net zoals wanneer ik ga zitten om deze boodschappen te channelen toen ik me gereed maakte om te schilderen, maar zodra ik me openstelde voor de energieën en “mijn gedachten aan de kant wist te krijgen”, stroomde het gewoon uit zichzelf. In totaal maakte ik vijf schilderijen maar deze is degene waarin ik begeleid werd om hier bij te voegen. (zie bovenaan) 
Ik ben met dankbaarheid en vreugde gevuld wanneer ik denk aan wat het is waar ik hier deel van uitmaak – een groep van stralende zielen, allen zingend in hun eigen uniek melodie, en samen hebben we een symfonie van verlichte energie gecreëerd welke geen gelijke waar dan ook anders in de Schepping heeft. Ik zal uit volle borst zingen deze Zondag, en ik weet dat mijn hart met vreugde zal zingen wanneer het de prachtige geluiden hoort van jullie allemaal die zich erbij aansluiten J. Ik dank jullie allemaal voor het toevoegen van jullie stem aan dit schitterende koor, ik ben er zeker van dat ons krachtige lied wederom luid en helder over deze planeet en daaraan voorbij zal weerklinken! 
Met Liefde, Licht en eeuwige dankbaarheid van mij, Aisha ♥
***
Hier zijn enige voorbeelden van locale tijden die corresponderen met 21:00 Oslo tijd:
Amsterdam, Brussel, Parijs 21:00
London: 20:00
Helsinki: 22:00
Sao Paulo: 04:00 PM
New York: 03:00 PM
El Paso: 01:00 PM
Los Angeles: 12:00 PM
Singapore: 03:00 AM Maandag
Tokyo: 04:00 AM Maandag
Sydney: 05:00 AM Maandag
Je kunt jouw locale tijd hier vinden: http://www.thetimezoneconverter.com/
Zoals altijd, kunnen jullie dit doen wanneer het ook is dat je voelt dat dit het beste voor jou is. Alles dat je hoeft te doen, is te gaan zitten en je te verbinden met deze energie met een intentie van deel uit te maken van deze Bijeenkomst.  
Deze Bijeenkomsten vinden plaats op de eerste zondag van iedere maand.

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Karen Dover – De “Impasse” Navigeren van het Menselijke Logische Verstand – 24 Februari 2015

Standard
Er zijn vele leringen die ernaar streven te onderwijzen dat door eenvoudig de manier te veranderen waarop wij denken in onze menselijke gestalte het antwoord is op het creëren van een Nieuwe Aarde werkelijkheid. Onze gedachtepatronen zijn een resultaat van de frequenties die wij lopende hebben binnenin onze menselijke energie handtekeningen, de lering van “verander je gedachten/verander je leven” is daarom verwant aan het proberen te verwijderen van het zout uit de oceanen. Het zout uit de oceaan verwijderen zou resulteren in drinkwater maar het water komt met het zout al aanwezig. 
Op dit moment op de planeet Aarde is er een enorme grote Tsunami frequentie loslating. Voor diegenen die zich niet bewust zijn van hoe dit de menselijke energie handtekening beïnvloedt, laat mij een moment nemen om het uit te leggen. Wanneer een frequentie losgelaten is, wordt het gedurende een korte tijdsperiode opnieuw in diens volledige vorm ervaren, in die zin dat de volle kracht van het frequentiepatroon opnieuw ervaren wordt als het opstijgt vanuit het cellulaire niveau en losgelaten wordt vanuit de cellen van onze menselijke voertuigen. Dit zorgt voor een tijdelijke verblinding en op een menselijk wakend bewust geestesniveau ziet het erop toe dat wij herinneringen herleven alsof zij op dat moment gebeuren. Dit mag resulteren in een enorme grote chaos aangezien de externe wakende wereld de ene situatie mag toeschijnen te zijn en wij nochtans reageren alsof wij op/in een andere plaats/tijd/scenario zijn. 
Ik heb dit geblogd en in de podcasts geadresseerd waar er een periode van overgang is wanneer het innerlijke landschap overeen moet komen met de externe wakende levenservaring. Dit mag uitdagend zijn op tijden van massale loslating, want als wij niet bewust zijn van hoe de energie handtekening van het menselijke voertuig werkt mogen wij proberen om dat wat losgelaten werd door diegenen rondom ons heen opnieuw te verankeren. Alles is een frequentie en wij bewandelen de Aarde omringd door miljoenen en miljoenen aan frequenties, maar als deze niet door onze menselijke ogen gezien worden neigen wij ernaar om deze eruit te filteren. Op dit moment op de planeet wanneer ontwaakt wordt vanuit de droomtijd, mogen wij in/naar chaos duiken. Ontwaakt zijnde het moment dat wij ons opnieuw verbinden op een fysiek niveau met onze menselijke voertuigen. We verhuizen uit de droomtijd platvorm waar wij ons onthecht hebben van het fysieke menselijke voertuig en dan verbinden wij ons opnieuw. Dus we gaan van één reeks aan frequenties in/naar een volledige andere reeks aan frequenties in een ogenblik.
Dit is waarom velen van jullie bij de ontwaking je “niet helemaal hier” mogen voelen, of “uitgeput” of “verontrust”, jullie pikken op van de algemene achtergrond frequentiepatronen van het gehele menselijke ras en de planeet Aarde. Denk eraan het mag toeschijnen dat wij in afgescheiden menselijke voertuigen zijn, maar alles is een frequentie en alles in onderling met elkaar verbonden. 
image
Het menselijke logische verstand zal zo ver uitbreiden als dat wij door dit loslatingsproces heengaan, maar we mogen gewaarworden dat het bereikt waar het naar refereert als een “impasse”, dit is een veiligheidsmechanisme dat ernaar streeft om ons te beschermen voor een overbelasting en om overstroomd te worden met teveel informatie. We zijn nog nooit de frequentie bandbreedtes binnengegaan die we nu aan het navigeren zijn en behielden eerder een menselijke gestalte, dus er is een bepaalde buigzaamheid van het menselijke logische verstand om toe te staan voor aanvullende informatie om geabsorbeerd en verwerkt te worden.
Op een menselijk bewust wakend geestesniveau mag dit voor jou toeschijnen als zijnde niet in staat te zijn te functioneren voorbij het slapen en eten. Het mag een onderneming zijn wanneer je voor het eerst deze overgangsfase betreedt, aangezien het geen logisch zin maakt waarom het maken van een kopje thee zo uitputtend zou schijnen te zijn, maar je fysieke menselijke ogen zien niet de loutere omvang van informatie die de cellen van je menselijke voertuig overstroomt. 
Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie was het relatief eenvoudig om de informatie te absorberen en te verwerken, de dichte bandbreedtes bevatten relatief weinig stukjes aan informatie, en zij werden steeds opnieuw onophoudelijk herhaald, dit werd gedaan om onophoudelijk de constructie op z’n plaats te houden wat de oude 3D Aarde is. Binnenin de hogere dimensionale frequentie bandbreedtes is er veel meer informatie binnenin de frequenties, dit ziet erop toe dat meer data, meer informatie en meer kennis het menselijke voertuig overstromen. Aangezien het menselijke logische verstand ingedamd en begrensd gehouden werd tot waar vaak naar geciteerd wordt als “10 procent” van diens bekwaamheid om het te verwerken, neemt het daarom enige lineaire tijd om uit deze zeer dichte patroonvorming en het cyclische informatie proces vandaan te gaan. 
Binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dichtere frequenties, was de informatie dezelfde informatie op veelvoudige andere manieren, dus het menselijke logische verstand zou dit relatief snel en gemakkelijk verwerken. Nu is de informatie uitgebreid en is buiten wat er voorheen beschikbaar was, daarom verwerkt het menselijke logische verstand op een ander niveau. Dit verbruikt de energie, en velen van jullie mogen bijzonder meer geraffineerde etenswaren en dranken eten of drinken om de noodzakelijke energie te verkrijgen om dit proces van brandstof te voorzien, dit is één van de redenen dat suiker zo bruikbaar is in dit proces. Velen van jullie mogen nog steeds proberen om jullie zelf de suiker te ontzeggen, je vasthoudend aan de geloofstructuren die geleerd werden binnenin de oude 3D Aarde gecreëerde constructie dat suiker “slecht” is voor het menselijke voertuig. 
Suiker is een vereiste op bepaalde niveaus van het overgangsproces, wat verschuldigd is aan de snelle actie van suiker in relatie tot energie. Dit mag wederom een uitdaging zijn voor je menselijke logische verstand en daagt iedere geloofsstructuur die nog steeds op diens plaats is uit. Je mag aannemen dat het drinken van grote hoeveelheden gesuikerde dranken op de één of ander manier je menselijke voertuig zal overbelasten, specifiek als je deze dranken niet drinkt en dan 10 kilometer rent om de suiker toevloed te “verbranden”. Maar de suiker toevloed WORDT in gebruik genomen, je gebruikt grote hoeveelheden aan energie in het verwerken van de hogere dimensionale frequenties, alles is ongezien voor de blote menselijke ogen en dit moet erkend worden en er moet mee gewerkt worden. 
Er is geen dienstbaarheid met te proberen om het proces te forceren, te proberen te snel voorbij de “impasse” te gaan mag erop toezien dat jij een punt van volledige verwarring bereikt. Want per slot van rekening verhuizen wij allemaal in/naar een nieuwe manier van leven en zijn, en we proberen dit te doen met onze menselijke geesten INTACT. De “impasse’ veiligheidsknop is daar als een bescherming, op veel manieren kan het gezien worden als de “zekering” die beschermd voor teveel ELEKTRICITEIT door het menselijke voertuig heen te stromen. 
Terwijl we door dit proces heen gaan pauzeren we om de “impasse” toe te staan te ontbinden, om het menselijke logische verstand toe te staan bij te komen als het ware en wij doen dit op een variëteit aan manieren, de meest algemeen gebruikte manier is om te rusten en te slapen. Dit staat toe voor een grote overdracht van informatie via het droomtijd platvorm en velen van jullie in deze tijd mogen intense, zeer realistische dromen ervaren. Een andere manier om hier doorheen te gaan is om je menselijke logische verstand vooraf bezet te houden, om het druk te houden om de overstroming aan gedachten tegen te houden als zij worden gereorganiseerd, opnieuw worden gerangschikt en losgelaten. Puzzels maken, kruiswoordraadsels, schilderen of iets doen dat het geestelijke gekwebbel op een lager volume houdt, alles helpt tijdens dit proces. 
Om te proberen om dit proces te controleren werkt tegen de natuurlijke eb en vloed van de frequenties die overal om ons heen bestaan. Er is geen controle binnenin de “impasse”, iedere poging tot controle mag erop toezien dat je begint je geestelijke gezondheid en werkelijkheid in vraag te stellen en dit dient geen enkel doel. Er is per slot van rekening geen “race” en geen “wedstrijd”, we lijnen eenvoudig uit met wie we in WAARHEID zijn, onszelf toestaand om te begrijpen hoe wij informatie verwerken en wat het beste individueel voor ons werkt is de sleutel voor dit proces, wat werkt voor één persoon mag een ander zeer dicht naar de rand sturen. 
In deze tijd wordt aan ons gevraagd om los te laten en om ons VERTROUWEN en GELOOF in het proces toe te staan op te bouwen terwijl we door de frequenties heen navigeren waarin wij tegengehouden werden van het hen ooit te ervaren. Te begrijpen dat als wij verschuiven en veranderen, dat dan ALLES verschuift en wijzigt want ALLEN zijn ÉÉN en ALLES IS GEWOON. Inderdaad, iedere poging om te proberen te controleren creëert eenvoudig meer chaos op bepaalde frequentiepunten van dit proces. 
“LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.”
Kx

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Aartsengel Gabriel – Activeer de Pilaar van Gouden Licht – 23 Februari 2015 / Shanta Gabriel

Standard
image
Aan jullie worden golven van Goddelijke Verlichting binnenin het Gouden Licht gegeven. Jullie taak is om deze frequenties te dirigeren en jullie leven in diens stroom te bekrachting!
Dierbaren,
De Aartsengelen zijn hier om de kracht van ontwakende energie op de Aarde te initiëren terwijl het Gouden Licht nu door jullie gehele wereld heen stroomt. Dit Licht van pure goddelijkheid bevat alle elementen van bewustzijn die zo gewenst zijn door diegenen die op de Aarde leven zoals Vrede, Liefde, Vreugde, Creativiteit, Vrijheid en Overvloed. 
In harmonie met de Zonne Straal van Goud, is er een aanwezigheid die jullie aan kunnen roepen als de verlichting van de Hemelse Strijdkrachten integreren met de mens. Het is een prachtige Pilaar van Gouden Licht die de Gechristende aanwezigheid draagt, aldus jullie je innerlijke wezen kunnen vullen met de gouden essentie van Goddelijke Liefde. 
De machtige Pilaar van Gouden Licht bevat al deze kwaliteiten van goddelijkheid welke ieder persoon moet leven als een vermengd wezen, je meest Goddelijke Zelf in/naar je fysieke lichaam brengend. Als je in dit Licht leeft, activeer je deze kwaliteiten in/naar het weefsel van je fysieke lichaam en verhoog jij je bewustzijn, aldus een brug tussen Hemel en Aarde wordend. 
Als je de Gouden Pilaar van Lichtfrequenties uitnodigt om jouw wezen te overstromen, activeer je de aanwezigheid van Goddelijke Liefde in iedere cel. Deze vezels van Goddelijk Licht veranderen jullie DNA door een lichaam te bouwen met nieuw kristallijne structuren die resoneren met de hogere trillingen. Deze kwaliteiten zijn levende frequenties van energie die gebruikt kunnen worden om deze energieën binnenin jullie lichaam te activeren. Als je opzettelijk het Gouden Licht in je wezen brengt, activeert het de cellulaire structuren aangezien het je DNA transformeert. 

Je verandert letterlijk in/naar iemand die deze waarachtige frequenties kan activeren in een wereld van chaos en verwarring en dat je de frequenties van Licht in je energiegebied vasthoudt. Je zette voet op de planeet als een afgezant van Vrede, hier om de frequenties van Vrede te verankeren op een Aarde die vergeten heeft. Het is om deze reden dat velen van jullie incarneerden in deze ronde van vele levensspannen aldus je een Opzichter van het Licht zou kunnen zijn terwijl je jouw geschenken/gaven in/naar de wereld brengt. Wanneer je Goddelijk Licht door jou heen uitstraalt in/naar de wereld, creëert het een baken effect. Terwijl je deze gouden frequenties binnenin je vasthoudt, verankert het Licht op de planeet en brengt een nieuwe energie voort van Vrede en Liefde naar een wereld die ernaar hunkert om deze kracht te ontwaren.  
De Kelk Binnenin Jou
Wanneer je de Pilaar van Gouden Licht aanroept, wordt je iemand die deze gouden frequenties ontvangt in de lege kelk van je hartruimte, het Gechristende Licht in je wezen uitnodigend en zuivere Liefde verankerend binnenin jou en in de Aarde. Als je het Gouden Licht toestaat te activeren binnenin je lichaam, begint je zenuwstelsel te resoneren op een hogere frequentie en kan je steeds meer Licht in je fysieke wezen vasthouden. 
Het gevoeligheidsniveau in de aard van jouw gevoel wordt je intuïtieve besef, verhoogd om de geschenken/gaven te ontvangen die jouw ziel zich herinnert. In dit Licht leven staat je toe om de frequenties in je leven te creëren die jouw geschenken/gaven voorwaarts brengen, aldus je hen kunt gebruiken om de bestemming van je ziel in dit leven in totale Vreugde van Zijn te vervullen. Als een spirituele uitoefening, zal het gebruiken van de Pilaar van Gouden Licht dat naar jou aantrekken wat je van zins bent te ontvangen. De uitstraling van een persoon die het Goddelijke Licht en de Liefde door iedere cel van hun lichaam gebracht hebben, herhaaldelijk, is zowel transformationeel als magnetisch. 
Door alles dat je doet is er een niveau van Goedgunstigheid dat uitgenodigd kan worden om binnenin jou te werken. De pilaar van Gouden Licht zou zelfs de Fontein van Jeugd kunnen zijn, volledig vrij voor iedereen die het innerlijke kopje vult met het Gouden Licht van Liefde. Deze kwaliteiten zijn levende frequenties van energie die gebruikt kunnen worden om deze energieën binnenin je wezen te activeren.
Veiligheid en Welzijn
In jullie altijd uitbreidende werkelijkheid zijn jullie aan het worstelen om een gevoel van veiligheid en welzijn te vinden. Deze attributen zijn in overvloed beschikbaar wanneer je kunt vertrouwen dat je leven begeleid wordt door een krachtige macht van Liefde – altijd verstrekkend, altijd uitbreidend en gereed om jou te geven wat je nodig hebt. 
Geloven in dat wat je niet onmiddellijk kunt zien is een sleutel welke vele deuren opent. Het meest bekrachtigende geloof is te herinneren hoe kostbaar en hoezeer geliefd je bent. Je wordt opgetild en gegidst door het vuur van deze tijd door een Liefde die nooit eindigt. 
Wanneer je deze waarheid toe kunt staan de lagere chakra’s te doordringen en begeleiding te verankeren binnenin je wezen, is de Pilaar van Gouden Licht geactiveerd. Dit zal jou begenadigen met de bekwaamheid om de hogere frequenties uit te breiden en te ontplooien terwijl je hen in/naar je wereld dirigeert om de kwaliteiten van bewustzijn aan te trekken waar je om vraagt om in je leven te ontvangen. 
Het zijn deze lagere centrums die werkzaam zijn om de hogere frequenties te handhaven en de uitbreidende energie te aarden. Je bent dan in staat om meer Licht in je lichaam te ontvangen zonder het gevoel dat je zenuwstelsel zo over-gestimuleerd is dat je een gevoel hebt van geëlektrocuteerd te worden. Het is slechts een intensiteit van energie en geen plaats voor angst. 
Deze golven van Gouden Licht zijn zo sterk dat zij gevoelens produceren die onbekend zijn. Neutraliteit binnenin je emotionele staat zal je helpen je gevoelens uit te sorteren. Wanneer je een meer rustige aanwezigheid in je hart hebt, verkrijg je de bekwaamheid om het evenwicht te handhaven te midden van de intensiteit. Je ademhaling is van onschatbare waarde. Te stoppen om jezelf toe te staan zeer diepgaand te ademhalend, verlicht de hartstructuren die je gebouwd hebt en die je heel houden en waarbij jij je veilig voelt. 
Omhels de stroom van Licht door het in je Hogere Hart te claimen totdat jij je uitgebreid voelt – gevuld met het Gechristende Licht, gevuld met Goddelijke Liefde, gevuld met genezende kracht. Licht binnenin jou verwerven leidt naar grotere kracht en moed. De massaliteit van dit Gouden Licht vraagt aan jou om de krachten voort te brengen om je lichaam rustig te houden te midden van intensiteit. De aardende krachten helpen jou om je meer gevoed en bestendig te voelen door de krachten van het Goddelijke Licht. Er is een diepere verbinding met de niveaus van vitaliteit die jou zullen verrijken en jou een gevoel van structuur en evenwicht zullen geven.  
Het is een buitengewone tijd wanneer jullie begenadigd worden met golven van Goddelijke Verlichting in Gouden Licht. Het is jullie taak om de frequenties te leiden en jullie leven in diens stroom te bekrachtigen. Een ieder van jullie opent zich tot een nieuw gevoel van Thuis. Er is een begeerte welke pas geactiveerd is en velen geloven dat zij hun lichamen moeten verlaten om het te ervaren. Dit is niet het geval. Thuis is het groeiende, uitbreidende gevoel van zelf, de volledigheid van de geschenken van jullie hart die naar voren komen om te openen in/naar meer Liefde, Vreugde en Feestviering.
Een Invocatie van Licht
Ik roep aan de aanwezigheid van de Pilaar van Gouden Licht. Terwijl ik mijn ontvangstkanalen open, nodig ik mijn Hogere Zelf uit om het meest bekrachtigde Licht voor mij voort te brengen om op de planeet te aarden, aldus ik een brug mag zijn vanuit de Hemel naar de Aarde. Ik vraag dat dit Licht op de Aarde meer Liefde, Vreugde, Vrijheid en Welzijn verankert en om deze energie in/naar ieder gebied van mijn leven te brengen. Terwijl ik me koester in het Gouden Licht kan ik de vleugels van de Engelen mij voelen omvouwen in veiligheid en bescherming, mij op nieuwe manieren begeleidend die me toestaan om mijn ziels bestemming op Aarde in dit leven te vervullen. Voor deze en al mijn zegeningen zeg ik dank u wel, God, en zo zij het. 
Archangel Gabriel
via Shanta Gabriel
February 23, 2015

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Copyright © 2015 Shanta Gabriel, All rights reserved – http://shantagabriel.com/

Het Manuscript van Overleving – Deel 434Jullie Rol is om de Nieuwe Mens te Worden24 Februari 2014 / Aisha North

Standard
Op dit moment zal er veel onomkeerbaar binnenin jullie allemaal veranderd zijn, en zoals gewoonlijk, mag het buitenste fenomeen dat deze innerlijke ommekeer vergezeld moeilijk waar te nemen zijn. Maar wederom, wat jullie door deze openingen in jullie hoofd zien, die jullie ogen noemen, telt voor alleen een klein percentage van wat er in feite is om waargenomen te worden, dus wederom zullen wij jullie eraan herinneren dat wat jullie zien niet alles is dat jullie krijgen. Want er is een manier om voorbij deze kleine vluchtige presentatie van de “werkelijkheid” te kijken, en dat is op de manier van jullie hart, om een zinsnede te gebruiken waar jullie nu meer dan vertrouwd mee zijn. Maar zoals jullie al weten, refereren wij niet naar dat feitelijke orgaan, deze cellen wiens hoofdzakelijke functie het is om letterlijk deze show te besturen welke jullie fysieke voertuig is. Nee, waar wij naar refereren, zijn al deze delen van jullie die in feite niet binnenin het genoemde fysieke voertuig horen, maar die ervoor gekozen hebben om er op zo een manier mee te beginnen te wisselwerken, dat jullie ook voorbij de fysieke grenzen zullen beginnen te zien. 
En wat is het dat wij proberen om aan jullie over te dragen op deze zeer eromheen draaiende manier? Slechts om jullie eraan te herinneren dat nu, aan jullie de taak gegeven zal worden om letterlijk zo vaak als mogelijk voorbij de grenzen van jullie eigen lichaam te gaan, en op zoveel momenten als jullie maar kunnen bedenken. Want zien jullie, deze begrenzingen die op jullie opgelegd zijn door jullie verstand zijn nog steeds ten zeerste beperkt voor deze vleselijke grenzen, maar tenzij jullie het klaarspelen om dat te transcenderen, zullen jullie nog steeds bestuurd worden door deze kleine oppervlakte aan ruimte toegewezen aan jullie door middel van dit voertuig. En wat bedoelen wij daarmee? Allereerst, dit is op geen enkele manier een aanmoediging om te beginnen te denken dat het ware idee van transcendentie een volledige ontkoppeling impliceert van de meer tastbare delen van jullie, want daar zijn nog steeds diegenen die nog steeds ingesteld zijn dat dit het geval is. Want voor hen, is er niets dat zij graag meer zouden willen dan deze moeilijkheden van het dagelijkse leven voor eens en voor altijd achter zich te laten en eenvoudigweg weg te drijven omhoog de ethers in. 
Wel, laat ons simpel zeggen dat dit in feite een bovenmatige onjuiste representatie is van waarom jullie hier op de eerste plaats zijn. Want jullie zijn niet hier om dit verlengde proces te voltooien, om eenvoudigweg jullie zelf toe te staan dit fysieke voertuig voor eens en voor altijd af te schudden en terug te keren naar die plaats waar jullie eens vandaan kwamen voordat jullie begonnen te manifesteren binnenin zo een lichamelijk bestaan zoals jullie gekozen hebben om hier deel van uit te maken op de Aarde. Nee, jullie zijn in feite hier om hier te ZIJN in dat fysieke voertuig, en het uitsluitend te transcenderen VOORBIJ de grenzen van dat voertuig terwijl jullie er nog steeds binnenin vertoeven. 
image
Met andere woorden, jullie rol is om de Nieuwe Mens te worden, het fysieke voertuig dat op vele manieren gelijkenis mag vertonen met de oude als je er vanuit een oppervlakkig perspectief naar kijkt, maar dat erop uit zal draaien iets zo aanzienlijk anders te zijn als je er vanuit een energetisch perspectief naar kijkt. Want jullie zijn hier om wederom multidimensionale wezens te worden, maar om dat dus te doen terwijl jullie IN dat fysieke voertuig zijn. Want alleen door binnenin dat fysieke voertuig te zijn kan je het klaarspelen om alle veranderingen te manifesteren die in het bestaan moeten komen om de “buitenwaartse verschijningsvorm” van deze volledige planeet te veranderen. Met andere woorden, jullie zullen deze volledige planeet veranderen door alleen JEZELF te veranderen, maar je kunt deze planeet niet veranderen als je niet de noodzaak begrijpt om hier op een zeer fysieke manier AANWEZIG te zijn. En ja, wij bedoelen dat welzeker in iedere betekenis van het woord, aangezien ontwaking letterlijk betekent volledig aanwezig – binnenin je lichaam, binnenin je geest en binnenin je energie, te allen tijde en op iedere manier.
En dus, is jullie verheffing een diepgaande verheffing, want het zal plaatsvinden terwijl jullie nog steeds binnenin jullie fysieke lichaam rondlopen, maar een onontbeerlijk deel van dit proces is om emotioneel ervan onthecht te raken. Niet als in het onachtzaam te worden erover, gevoelloos of onverschillig, want je lichaam is inderdaad de reden dat dit alles op de eerste plaats mogelijk maakt. Nee, wat wij proberen over te dragen is dat jullie moeten leren om voorbij de grenzen van jullie lichaam te denken en te beseffen dat jullie identiteit op überhaupt geen enkele manier verbonden is aan dit fysieke voertuig. En waarom is dit belangrijk? Omdat alles dat je ooit ervaren hebt op deze planeet ervaren werd van binnenuit een dergelijk lichaam, en dus, zal jouw volledige identiteit steunen op wat je ziet wanneer je in de spiegel kijkt. Want voor je verstand, IS dat jij en niemand anders, maar nu, moeten jullie allemaal jezelf trainen om voorbij dat gezicht te zien, voorbij deze ledematen en dat lichaam en verder naar buiten – door helemaal naar binnenin te gaan. Want wederom, wat je zoekt zal binnenin zijn, maar wanneer je eenmaal ver genoeg BINNENIN reikt, zal je gewoon zien hoe een ver reiken/bereik je werkelijk hebt. Want jij bent werkelijk een grenzeloos wezen, eentje die geen thuis heeft behalve voor dat wat wij je hart noemen. Want je hart is die enkelvoudige speldenprik van Licht welke ingesteld is op jouw trilling, het enige ding in het bestaan dat slechts die ene handtekening melodie draagt, en dat is waar je hart is. Want jouw hart is een foton van Licht, één bijzonderheid die afgesplitst werd van die grote, glinsterende oceaan van bijzonderheden, aan wie de taak gegeven werd om zich te verspreiden om te zien wat er zou gebeuren wanneer jullie frequentie eenmaal begon te wisselwerken met dat van alle andere bijzonderheden die jullie tegen zouden komen op jullie eindeloze reis. 
En nu, heeft je reis je hier gebracht, naar de Planeet Aarde, om binnenin een menselijk lichaam te zijn en om te wisselwerken met ontelbare andere wezens die binnenin een menselijk lichaam ingekapseld zijn, of binnenin een dier, een plant of alle andere eindeloze variaties van het leven dat je hier vindt. En voor jou, is de taak deze ronde eenvoudig deze: om eindelijk dat binnenste deel van jou, die bijzonderheid van Licht dat geen gelijke geen andere plaats heeft in de Gehele Schepping om uit de schuilplaats vandaan te komen zodat jij en ieder ander rondom jou heen jou kan ZIEN in al jouw glorie. Want dan en alleen dan zullen anderen in staat zijn om eindelijk ook al hun eigen innerlijke vuur los te laten. En het is alleen door dat vuur toe te staan helder te branden, ondertussen nog steeds binnenin dit wonder van een menselijke lichaam dat je bewoont, dat al deze zaden van het leven er binnenin, alle andere fysieke dragers op deze planeet ingekapseld, wederom volledig tot leven kunnen komen.
Dus sta jezelf toe het idee los te laten van jou zijnde als eenvoudig een lichaam, maar verzaak ook al deze oude ideeën van de noodzakelijkheid om te ontsnappen van dat fysieke voertuig voor eens en voor altijd door het eenvoudigweg weg te gooien als een afgedankt kledingstuk. Want als dat je keuze is, zal je wegtreden van het pad dat je al gekozen hebt door hier te komen, en als zodanig zal je taak niet beëindigd zijn. Eerder, zal je opnieuw beginnen in een nieuwe versie van jij als een mens. Dus blijf oprecht aan jezelf, en blijf oprecht aan je roeping om het Licht toe te staan te beginnen te stralen vanuit ieder enkelvoudig deel van je menselijke wezen door dat ene enkelvoudige deel van jou die jij IS toe te staan weer tot leven te komen door JA te zeggen tegen wie je werkelijk bent, en door de waarachtige volledigheid van je wezen te omhelzen. Want wanneer je dat doet, zal jij je eindeloos, grenzeloos en onbegrensd voelen, maar je zult je nooit en te nimmer meer zonder een thuis voelen. Want dan zal je weten dat thuis is waar het hart is, en het hart is waar het Licht eenvoudigweg IS. En nu, is het tijd voor dat Licht om hier te ZIJN. 
De Constant Companions

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Signalen en Krachtvoedingen van Je Goddelijke Zelf – 24 Februari 2015 / Bob Fickes

Standard
IMG_0384
Als we ons hart voor de Meesters openen en onze spirituele reis beginnen door meditatie en channeling, openen wij ook naar nieuwe niveaus van ervaringen die met ons lichaam en ons bewustzijn gebeuren. Wanneer we beginnen te openen voor de Goddelijkheid, ontdekken we werkelijk dat dit Goddelijke Bewustzijn al binnenin ons is. De Goddelijkheid heeft op ons gewacht om ons af te stemmen en alle zegeningen en gaven te activeren die we diep binnenin dragen. Eén van onze eerste en meest belangrijke vragen is, hoe verifieer ik dat wat ik ontvang de Waarheid te zijn. 
De Meesters zijn gereed om je te helpen. Alles dat je hoeft te doen is te vragen. Je vraagt de Meesters om jou een Krachtvoeding van Spiritueel Licht en Liefde te sturen. Zij zullen deze Krachtvoeding downloaden van diep binnenuit jou. Het komt nooit vanaf de buitenzijde. Alleen wanneer deze Kracht binnenin jou naar boven komt kan je het vertrouwen. Als het vanaf de buitenzijde komt, genereer jij het niet en moet je achterdochtig zijn van waar het vandaan komt. Als het van binnenuit jou komt kan je erop vertrouwen dat het de juiste Waarheid voor jou is. Als het vanaf de buitenzijde komt, mag het waarheid zijn maar is het niet jouw Waarheid. 
Wanneer een Krachtvoeding door jou heen komt, is het zoals elektriciteit gegenereerd van diep binnenuit en vibreert door je lichaam en je bewustzijn heen. Soms zal je deze vibratie voelen de cellen van je lichaam te elektrificeren, of als golven van rustgevend Licht en rustgevende Liefde. Krachtvoedingen transformeren je lichaam en je bewustzijn naar een hogere vibratie van gewaarwording. Je zou hartkloppingen kunnen voelen, of een sensatie van warmte rondom je hart, bovenop je hoofd of op je gezicht kunnen voelen. Wanneer je eenmaal deze Krachtvoeding begint te voelen, vraag de Meesters om jou een teken of een signaal te geven dat je kunt gebruiken om te verifiëren of deze energie of boodschap komt vanuit het meest Goddelijke Aspect van je spirituele bewustzijn. Meer belangrijk, vraag de Meesters om jou een teken of signaal te geven dat dit de Waarheid en in harmonie is met alles dat goed voor jou en voor deze wereld is. 

Wanneer je eenmaal om dit teken of signaal vraagt, zullen de Meesters en je eigen Goddelijke Zelf het naar jou toesturen. Sluit je ogen en voel de Krachtvoeding van binnenuit jou naar boven komen. Zoek naar een teken, het komt gewoonlijk in een flits en duurt niet lang. Wanneer het komt denk niet teveel, voel het gewoon en merk er iets aan op dat jou in de toekomst zal helpen om het weer te herkennen. Misschien is het teken warmte rondom je hart, of een flits van licht met een specifieke kleur. Soms is het een sensatie ergens op het lichaam zoals de borst, het hoofd of de handen. Wanneer je het eenmaal herkent en spirituele energie ermee voelt, kan je het gedurende de rest van je leven wanneer dan ook gebruiken. Iedere keer dat je wilt weten of iets goed is, kan je aan je Goddelijke Zelf en aan de Meesters vragen om jou je signaal te geven dat dit de Waarheid is en in harmonie is met alles dat goed voor jou en voor deze wereld is. 
Het is zeer belangrijk wanneer we voor het eerst ons signaal ontvangen, niet teveel te denken of ons zorgen te maken over of het juist is of niet. Twijfel nooit. Als het komt met een Krachtvoeding van binnenuit jou, en je kunt de energie voelen, dan is het Waarheid. Als je niet zeker bent dat je wat dan ook voelt, wacht dan voor een andere keer en vraag het opnieuw. Wanneer het komt, vertrouw het en bevestig met de Meesters dat dit jouw signaal is door te zeggen, ‘Dank je wel, ik heb het.” Heb je het eenmaal geaccepteerd en ermee ingestemd dat dit jouw signaal is, kunnen de Meesters het iedere keer dat je het nodig bent naar je toesturen. Geniet! 

 

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Matt Kahn – Een Boodschap aan Alle Lichtwerkers – 17 Januari 2015

Standard

Het is een boodschap in het Engels maar voor wie deze taal verstaat, een must om te zien! Het gaat over het feit dat wij heel ons bestaan kunnen bezig zijn met zuiveren, neutraliseren, met upgrade enz. Maar dat we het ook anders kunnen doen door bewuste keuzes te maken met krachtige intenties die hij de onzichtbare keuzes noemt.

Hij zegt dat wanneer we buiten ons werk (alhoewel je dit ook in je werk kan toepassen), wanneer we in contact zijn met mensen, ipv hun adviezen of raad te gaan geven dat mogelijk naar de positieve veranderingen zouden kunnen gaan leiden, wij best zelf onze adviezen zouden moeten gaan opvolgen. Is het zo dat het advies iets is dat jij zelf al toepast in je leven, dan ga je dit advies gewoon nog op een hoger niveau gaan toepassen of op een bewuster niveau. Punt is, hij zegt: wees degene die het meest bereid is tot verandering en doet dit ook. Succes met mensen in mensen hun leven, wordt bepaald hoe jij je tijd invult wanneer jij niet bij hun bent en jij degeen bent die op dat moment toepast wat zij het meest nodig hebben!

Welke keuzes geef ik mezelf de moed om deze keuzes te kunnen maken. Mijn leven is het avontuur dat bepaald wordt door de keuzes die ik durf bewust te maken. Dit is in feite de enige echte vrijheid die ik mijzelf kan geven. De vrijheid van keuze!

The invisible choice: door sterke, de meest sterke en meest positieve redenen te binden aan een keuze, maak ik deze keuzes sterker en hoger in vibratie/frequentie én daardoor is de kans het groots dat ze positief zullen uitkomen, vooral dan met de energie waarmee ik ze beladen heb.

Zijn voorbeeld: ik ga naar de cinema opdat ik na een druke dat van de stress verlost kan worden (belading is stress) – of de beter keuze dan: ik ga mijzelf ontspannen en geef mijzelf de ruimte om dit te doen, ik ga naar de cinema. (Positieve belading)
Bijden behogen opzich hetzelfde maar hun belading of bekrachtiging is volledig verschillend. De uitkomst van een keuze zal meestal bepaald worden door de belading en intentie die jij het geeft. Door bewuste positieve beladen keuzes en veranderingen te maken in ons leven geïnspireerd door wat de omgeving jou komt zeggen, zal jij niet alleen positief en sneller naar jou ascentie evolueren maar ook jou omgeving 🙂

Wil je nog meer van dit, kijk dan zeker naar dit filmpje, het staat boordevol interessante tools 😉

Namasté
We are love, we are loved, we are loving 🙂

Katja Milants – katjamilants.wordpress.com

Een Massale Beweging van Energieën en het Massale Ontwakingsbesef van de Mens – 19 Februari 2015 / Judith Kusel

Standard

image

Beweging, een massale beweging van energieën gutst nu naar en op de Aarde. Vanuit de binnenzijde van de Aarde beginnen deze piramides en deze energiecentrums, welke gedurende miljarden aan jaren sluimerend gelegen hebben, nu opnieuw te activeren, terwijl het grootste tijdperk van verandering, ooit door de mensheid ervaren, nu naar voren komt.

Dit jaar zal voor velen een jaar zijn om beslissende stappen te nemen, want het brengt deze krachten, deze zielen, dit gecombineerde samenvoegen van zielhulpmiddelen op een wereldwijde schaal samen. We moeten begrijpen hoe belangrijk dit is: – voor de eerste keer sinds Atlantis, staan wij op de drempel van immense Aarde veranderingen, en veranderingen in het menselijke besef en de manier waarop zij hun levens leven.

We moeten begrijpen dat wat aldus lang afgesloten geweest is niet opnieuw wakker gemaakt wordt. Het verliet nooit de planeet, maar eerder, toen de mensheid zichzelf opzettelijk wilde vernietigen (Atlantis en wat daaraan vooraf ging); werden deze massale energiecentrums en energieën uitgezet, terwijl de sluiers van vergeetachtigheid neergelaten werden, met het oog op het feit dat de mensheid de lessen van macht leerde.

De Energie van Macht is NEUTRAAL – het is wat je op/naar die macht projecteert en de manier waarop je macht gebruikt, dat uiteindelijk op kan bouwen of vernietigen.

Ik heb intensief met de energieën en energiegebieden van de Aarde gewerkt en met wat nu aan het ontwaken is in de laatste paar jaren. Aan mij werd getoond wat er voor de mensheid aan komt en hoe dit alles ineen past. Inderdaad dat is waarvoor mijn ziel binnenkwam om te doen. Meer dan dit zal ik niet zeggen, want het is niet de juiste tijd voor mij om dat aldus te doen.

Op het moment is het begrip van de mensheid en dat van de wetenschap nog steeds te primitief om werkelijk dat te begrijpen wat miljarden jaren geleden op de planeet ingevoerd werd, in de vorm van energieën en energiegebieden, dat het tot een totaal paradigma verschuiving zal moeten komen in hun hele manier van denken en geloven, voordat zij zullen beginnen te bevatten waar dit allemaal over gaat.

Deze massale energieën die nu losgelaten worden zijn zoals een Tsunami, aardbevingen, kosmisch vuur – het hele oeuvre zal in één keer op ons inslaan, en de funderingen tot in de werkelijke kern doen laten omschudden … inderdaad, de meeste van deze funderingen zullen beginnen te verbrokkelen en alles dat erop gebouwd werd dat verkeerd geweest is zal desintegreren.

Het betekent dat bepaalde zielen nauw met elkaar samengewerkt hebben, de situatie in de gaten hielden, en teruggekeerd zijn sinds de laatste Wereldoorlog, om deze robuuste verandering op gang te brengen en de mensheid te helpen om dit immense tijdperk te overbruggen – waarvan diens gelijke nooit eerder door de mensheid ervaren werd.
Heel veel van dit opschudden gaat op de INNERLIJKE gebieden gebeuren, voorafgaand aan het manifesteren op de EXTERNE gebieden, omdat, denk eraan dat wij hier werken met ENERGIEËN en ENERGIEGEBIEDEN. Deze zijn meer subtiele krachten, dan die van brute kracht.

Ik ben zelf getuige geweest van de immense kracht van dergelijke energie draaikolken, met het ontbinden van wat ons niet langer meer dient, en alles dat ik kan zeggen is dat de mensheid zelfs niet in een fractie van de kracht van energie en de energiekrachten op deze planeet ingetapt heeft.

In die zin, de massale beweging van de energieën desintegreren nu die oude wereld, deze oude structuren, de oude manier van denken, handelen, zijn, dit gaat ravage aanrichting in overvloedig veel zielen die tot nu toe nog niet bewust noch ontwaakt zijn. Het is bijna alsof zij plotseling beseffen dat zij op het zinkende schip zijn dat praktisch onzinkbaar is – zoals diegenen die aan boord van de Titanic waren al deze jaren geleden.

Denk na over het ondenkbare te beginnen te gebeuren, en daar krijg je een glimp van wat ons nu te wachten staat in deze immense verschuiving welke ongeveer 100 tot 200 jaren zal nemen, voordat alles op z’n plaats is. Aangezien de zielen nu zoals magneten voor elkaar worden, en beginnen samen te werken om het werk te doen waar zij voorbestemd voor zijn om te doen, zal er zich een kerngroep vormen, die het kernpunt zullen vormen van diegenen die het Licht stevig vast zullen houden voor de rest van de mensheid, en dan de mensheid VERHUIZEN in/naar die nieuwe manier van leven.
Wij werden voor deze immense taak geselecteerd, en hebben inderdaad deels deze speciale eenheid gevormd sinds de creatie van deze planeet. Zij hebben vele incarnaties gehad, bestaansvormen in het leven, in dimensies en gebieden van bestaan door de gehele kosmos heen, en daarom hebben zij alle kennis en gereedschappen binnenin zichzelf.

Sommigen van dezen waren de Tweelingvlammen die op de planeet Aarde waren in wat de eerste beschaving was en zelfs daarvoor in wat de mensheid zich herinnert als het paradijs. Zij waren de eersten en zullen de laatsten zijn – zij zijn de verandering en alle sleutels en codes worden binnenin hen gecodeerd. Zij weten al wie zij zijn en daarom is dit nu het jaar van samenkomst en het werk te doen dat gedaan moet worden. Bij een dergelijke belangrijke roeping is er geen plaats voor het ego. Alles is in totale hogere dienstverlening en met totale toewijding.

Dit is een tijd van uitbreiding – uitbreiding van de geest, want de wetenschap moet diens grenzen in/naar de oneindige kosmische ruimte uitstrekken.

De oude manier van denken, geloven, dingen bewijzen dienen de mensheid niet langer meer. Het is tijd voor het afbreken van de regels, voor het afbreken van oude instituten en deze faculteiten van leren welke de mensheid voor zo een lange tijd gevangen gehouden heeft.

Het is tijd om door de barrières heen te breken, en in/naar een volledige nieuwe wetenschap!

Een hogere wetenschap is tevoorschijn aan het komen welke stevig verankerd is in het kosmische begrip en daarom altijd doordrongen met de energieën van het hart en de geest.

Meer dan dit, de mensheid in z’n algemeenheid zal in besef groeien van hun eigen plaats onder de Kosmische Zon en zal zich beginnen te herinneren wat er in Atlantis verkeerd ging en zal zich bewust worden van diens eigen rol als medescheppers.
Als alle zielen die betrokken waren bij Atlantis teruggekeerd zijn, zal er een massale ontwaking zijn van hun eigen karma en karmische schakels waarvoor zij nu de kans hebben om te rectificeren en het daarom weer in/naar de hogere uitlijning te brengen met hun ware zielen en die van de grotere ziel van de planeet en de kosmische ziel.

Het brengt immense kansen voor zielen om uit te breiden voorbij alle normen van de maatschappij en alle normen van wat er mogelijk en onmogelijk is.

Het brengt binnen een immense hogere verlichting van het hart, want de ware Kosmische Zon verblijft in het hart en het is de Zon van Verlichting.

Dit is het opkomen van de Kosmische Zon en het is de opkomst van de werkelijke verlichting van de mensheid!
Laat diegenen die oren hebben, horen.
Laat diegenen die ogen hebben, zien.
Laat wat geschreven is voor alle eeuwigheid staan.
Dit is het uur, dit is de dag.

(Judith Kusel)

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://judithkusel.wordpress.com/

De Constant Companions – Een Boodschap van Liefde – 14 Februari 2015 / Aisha North

Standard

image

En aldus is het dat wij terugkeren met een volgende boodschap om jullie verder in te enten met een volgende dosis van dit Liefdesfeest dat momenteel over jullie Globe heen veegt. Want vandaag komen de wervelingen van energetische passie die jullie allemaal zalven in slechts één geur, die van de Liefde zelf, en als zodanig, neem dit als een andere laag van deze cake die jullie aangeboden wordt aangaande deze feestelijke gelegenheid. Want vandaag, is de dam van vreugde gebarsten en zal een nooit eindigende overstroming van Licht uitspuwen dat zal dienen om jullie zelfs dieper in die veilige ankerplaats te verankeren die jullie al diep binnenin jullie hart vonden. Want dit is de aanlegsteiger waar jullie wijd en zijd naar gezocht hebben, nooit volledig in staat zijnde om gewaar te worden dat het hier al is, onder jullie ware neus, binnenin die diepe en verwelkomende stilte welke op jullie wacht in de ware kern van jullie wezen. Want dat is jullie thuis, dat is waar jullie hart het altijd geweten heeft te zijn, en nu, terwijl deze krachtige vloedgolf van Licht losgelaten werd uit diens oude taluds door jullie bereidheid om te blijven zoeken naar dat ongrijpbare doel, is jullie zoektocht nu tot een voltooiing gekomen.
Want jullie hebben jullie weg in/naar deze innerlijke werkingen van jullie eigen wezen gevonden, en als zodanig hebben jullie je thuis gevonden, en dit is waar jullie nu voor eeuwig zullen verblijven. En weet dat zelfs als je het spoor bijster bent geraakt om deze diepe verbinding met jezelf te voelen van tijd tot tijd in de tijd die er in het verschiet ligt, vrees niet, want wanneer deze verbinding eenmaal gemaakt is, het zal nooit ooit losgaan.

Want deze aanlegsteiger is er één die jullie goed zal dienen ongeacht hoe hard de winden van verandering ook mogen blazen in de tijd die er in het verschiet ligt. Want jullie hebben het de gehele weg gehaald naar die veilige haven, en van daaruit, zullen jullie doorgaan te expanderen en te verkennen voorbij wat voor oude grenzen dan ook die jullie nog steeds waar mogen nemen. Want denk eraan, deze aanlegsteiger is niet een stoppunt, het is louter een veilige haven van waaruit jullie door kunnen gaan het wonder dat de mensheid is te verkennen, de mensheid in diens waarachtige nieuwe vorm, het soort dat de Liefde toegestaan heeft om de gehele weg door alle dichte lagen heen te penetreren, hen afstrippend, de één na de ander totdat alleen deze ene waarheid overblijft: Jullie zijn LIEFDE, jullie zijn GELIEFD en jullie zijn LIEFDEVOL.
En nu, vliegen jullie weg op de nieuwe winden naar buiten in/naar het wilde blauwe daarginds, hoog door deze waarheid gedragen. Want nu is er niet langer wat dan ook dat jullie terughoudt, en nu kunnen jullie opstijgen net zo hoog als jullie indrukwekkendste dromen en daaraan voorbij, want nu, hebben jullie het klaargespeeld om recht te zetten wat aldus verkeerd was, jullie hebben de breuk gerepareerd die zo breed was tussen jullie en degene die jullie in het hart zijn. Want nu, zijn jullie niet langer meer verdeeld, jullie zijn ÉÉN binnenin en dus, zullen jullie wederom leren om ÉÉN buiten te zijn. En zo is het, nu en voor altijd.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Michael – Zonne Uitbreiding, de Goddelijke Moeder Energie en de Multidimensionale Ervaring – 10 Februari 2015 / Celia Fenn

Standard

image

Geliefde Familie van het Licht, terwijl jullie je voorbereiden op de krachtige binnenkomende energieën van de Equinox en de Verduistering in Maart van 2015, voelen jullie momenteel de effecten van de dynamische activiteit en uitbreiding in de Zon en het Zonnesysteem. De Zon/Solaris ervaart een “opwaardering” in diens Lichtlichaamsgebied, om het in harmonische resonantie te brengen met de nieuwe Galactische/Kosmische Lichtcodes verzonden vanuit de Grote Centrale Zon in het Centrum van de Galaxy. Dit proces wordt begeleid door de Zonne Raad van Solaris en de Galactische Raad van de Gouden Roos Galaxy (Melkweg).

Terwijl deze noodzakelijke Zonne aanpassingen gemaakt worden in het Lichtlichaam van Solaris, zal het, natuurlijk, ook als gelijksoortige “opwaarderingen” gevoeld worden in/op het Zonneniveau van jullie eigen Lichtlichaam. Dit zal een herijking initiëren van de frequenties in jullie Lichtlichaam en jullie Fysieke Lichaam.
Dit is een krachtig proces dat jullie in de Pijnappelklier en in het Zenuwstelsel zullen voelen, alsook in het Zonnevlecht gebied. Gedurende een korte tijd mogen jullie spanning, verontrusting, depressie, duizeligheid, onderbroken slaappatronen en intense dromen ervaren. Jullie mogen ook oude patronen van angst loslaten die associëren met het meer vasthouden en belichamen van Licht terwijl jullie meer van jullie Innerlijke Goddelijkheid naar de buitenwereld openbaren. Dit zal verzachten als het herijkingproces voltooid is ter voorbereiding op de grote verschuivingen op de planeet in Maart.
Dit proces zal dan jullie Lichtlichaam en Fysieke lichaam toestaan meer van het Diamanten Licht vast te houden en uit te zenden dat ontvangen wordt vanuit het Galactische Centrum in/naar de Galaxy en via Solaris naar de Aarde. Het zal jullie toestaan om van de Diamanten Licht Kristallijne Wezens te worden die tevoorschijn komen op de Aarde in de Nieuwe Werkelijkheid.

De Tweeling Vlam en de Belichaming van het Goddelijke Vrouwelijke of de Grote Moeder

De activering van de Diamanten Codes op de Aarde hebben het stadium bereikt waar de Tweeling Vlam of de Heilige Hart Vereniging volledig bereikt wordt. Dit is een innerlijke vereniging waar het Goddelijke Vrouwelijke en het Goddelijke Mannelijke samenkomen in Heilige Vereniging om de Nieuwe Werkelijkheid te creëren.
In deze specifieke tijd, is het de Grote Moeder wiens energie het meest sterk gevoeld wordt. Als Ma’at de Opzichter van het Kosmische Evenwicht, is zij in veel mensen aan het ontwaken. Dit is een krachtige energie die zichzelf vaak als Leegte tot uitdrukking brengt, als leegheid of nietsheid, voorafgaand aan de Manifestatie. Voor velen, is het moeten belichamen van de Leegte een beangstigende ervaring, specifiek in een maatschappij welke activiteit en productie waardeert.

Om het Goddelijke Vrouwelijke te belichamen is om ook deze nietsheid te belichamen en om er vrede mee te hebben als een deel van de cyclussen van het bestaan. Vrees niet dat je “geblokkeerd” bent of “klem” zit, of dat je een mislukking bent. Het is eenvoudig de tijd wanneer je de Leegte BENT om de geboorte van iets nieuws in/naar het Licht mogelijk te maken.
In staat te zijn om deze Leegte in evenwicht te houden met Creatie en Manifestatie is het werk van de Grote Kosmische Moeder. Om die energie binnenin jezelf vast te houden is om de Grote Kosmische Moeder te belichamen.

Als de Belichaming van het Goddelijke Vrouwelijke, maak je de Balans van al het leven op de Aarde mogelijk. Je wordt ook de Quan Yin, de buis voor Liefde en Mededogen, en de brug voor de energie welke van alle levende wezens houdt en hen voedt/koestert.
Geliefde Familie van het Licht, terwijl jullie deze Goddelijke Vrouwelijke energie belichamen, helpen jullie te onderhouden/handhaven, Liefde en de wedergeboorte van de Aarde. Dit is het ultieme geheim van de Coderingen van het Mysterie van de Graal, de vernieuwing van het leven en de Liefde in een Nieuw Tijdperk door het Alchemistische proces van de innerlijke Heilige Vereniging. Het is een diepe innerlijke vereniging van alle aspecten van Zelf, de oude energieën transmuterend in/naar het Nieuwe Diamanten Kristallijne Licht.

Als je de Grote Moeder belichaamt, wordt je de Graal, of de Kelk voor het Diamanten Licht. Het stroomt vanuit jou en in/naar de creatie van een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Werkelijkheid. Op het juiste tijdstip, zal het Goddelijke Mannelijke naar voren treden om deze Nieuwe Werkelijkheid in/naar de Materiële Vorm te manifesteren.

Het Multidimensionale Werkelijkheidsproces en de “Tijd Fase Dissonantie”

Op hetzelfde moment dat jullie werken met deze verschuivingen in Licht Energie, worden jullie ook bekend met jullie bekwaamheden als Multidimensionale Meesters van het Licht. Dit vereist van jullie om hoogst vaardig te zijn met het verschuiven van dimensies, terwijl jullie ook tijdlijnen en tijdsfasen verschuiven. Dit geeft een toename aan een effect dat wij zullen noemen de “Tijd Fase Dissonantie”.
Deze “dissonantie” doet zich voor wanneer je Lichtlichaam herhaaldelijk moet wisselen tussen verschillende tijdlijnen en tijdritmes.

Jullie Aarde is nu gesitueerd in de 5de Dimensie van het Licht. De meesten van de bewoners van de Aarde hebben gekozen, voor nu, om in de illusie van de 3d Dimensie te blijven, hetgeen dualiteit, onenigheid, en deelname bevat in emotionele “drama’s” van misbruik en slachtofferschap. In de 5de dimensie van het Licht, wordt de gewaarwording van Eenheid en onderlinge verbondenheid belangrijker, net zoals het creëren van een vreedzame en duurzame maatschappij dat doet. In de 6de Dimensie van het Licht, zijn Magie en het Voorstellingsvermogen/fantasie de primaire modus van de gewaarwording, met Mysterie en Wonderen die midden op het podium staan, en in de 7de Dimensie van het Licht gaan jullie het Meesterschap binnen van de Licht Verschuivende Dimensionale Ziel Technologie.
Precies nu, Geliefden, zijn jullie aan het leren hoe deze uitoefening je eigen te maken. Op iedere gegeven dag, zouden jullie diverse keren kunnen verschuiven van 3D naar 4D (Tijdspiralen) naar 5D en 6D. Bij iedere verschuiving, veranderen jullie Lichaam en Lichtlichaam van Licht Frequentie en Ritme.

3D is een zeer langzame frequentie, maar het manifesteert een hoge activiteit en stress op het fysieke niveau. 5D is langzamer en 6D zelfs nog langzamer in termen van gewaarwording, als jullie een staat naderen van “geen tijd” en NU hetgeen de essentie is van de Hogere Vormen van het Bewustzijn.

De verschuiving tussen hoge activiteit en absolute stilte kan een gevoel van dissonantie en verontrusting creëren. Veel mensen voelen zich ongerust, geblokkeerd, zoeken naar een reden waarom “er niets gebeurt”, wanneer in feite zij de diepe vrede van de Hogere Dimensies van het Bewustzijn ervaren.

Velen van jullie hebben op het Zielniveau gekozen om door te gaan avonturen te hebben in de 3D, ondertussen ook levend en creërend in de hogere dimensies. Dit is de essentie van de Multidimensionaliteit. Het zal een klein poosje nemen voor jullie Lichaam en geest om gewend te raken aan deze Tijd Fase wisselingen tussen niveaus van Gewaarwording en Frequentie.
Wij wensen jullie veel Vreugde ten tijde van jullie Reis op de Aarde!

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.