Kwantum Opwinding: Een Gedetailleerde Update aangaande de Energieën – 25 Januari 2015 / April Bender

Standard

Terwijl de Zonnewende Vuren van Ascentie (kristallijne energieën) doorgaan om ieder dimensionaal niveau van bestaan te doordringen dat verbonden is met en door jullie gehele wereld heen, zijn veel van het fundamentele kwantum of energie deeltjes, die deze gebieden van bestaan opmaken, gedurende deze laatste paar weken steeds meer opgewonden geraakt. Als een resultaat, ploppen, morfen en/of configureren zij zichzelf opnieuw in/naar wederom een nieuw gebied van verhoogd potentieel en expressie.
Deze kwantum “opgewondenheid” doet zich voor vanwege de volgende redenen/katalysatoren: de snelle invoer van kristallijne energieën die jullie wereld nu binnenkomen, het inprentende werk van de Meesters op/in deze energie, doorgaande individuele verschuivingen in/naar hoger of eenheidsbewustzijn, de algemene langzame maar gestadige verschuiving in het besef, bewustzijnsverschuivingen die plaatsvinden in andere werelden die aan die van jullie verbonden zijn, en de diepgewortelde programmeringen/activeringen die voortkomen vanuit de Galactische Centrale Zon.

image

Daarom ervaren vele ineengrijpende gebieden, binnenin gebieden of onafgebroken golven die de meeste basisfunderingen van het leven/bewustzijn op jullie wereld opmaken en/of die aan jullie wereld verbonden zijn, wederom een kolossale verschuiving/opwaardering. Als je het al niet opgemerkt hebt, dit proces is cyclisch en beweegt in overeenstemming met de spiraal van de evolutie en de organische ritmes van de Aarde zelf zoals gereflecteerd in de beweging van de sterren, de getijden en de seizoenen. Elk passeert er doorheen en creëert een verhoogde ervaring/ fundering voor de volgende. In intensiteit en kracht groeiend tot het moment van het hoogtepunt.

De huidige opwaardering welke in alle ernst tijdens de Winter Zonnewende begon, ondertussen doordringend en doorgaand, kan al gezien, gevoelt en/of ervaren worden tot de één of andere graad in de volgende domeinen:

Individuele Gebieden en Hun Subtiele Lichamen
Het Ley-raster Systeem van de Aarde.
De Hogere Collectieve Geest/Web van het Leven
De Vier Elementen
De Zeven Stralen/Vlammen van de Schepping
Ervaring van Tijd/Ruimte
In onze Relaties met de Planten en Dieren koninkrijken
In onze Mens tot Mens Wisselwerkingen

Laat ons een kort overzicht nemen naar elk van hen zodat anderen deze signalen en hun monumentale implicaties mogen herkennen.

Individuele Gebieden en hun Subtiele Lichamen
Zoals wij dit gebied al tamelijk uitvoerig besproken hebben in recente discussies(niet vertaald), zullen we er vandaan niet veel tijd aan besteden, maar nodeloos te zeggen dat veel veranderingen van wedergeboorte en uitbreiding plaatsvinden binnenin de individuele gebieden en hun subtiele lichamen als een resultaat van deze hogere activering en magnetisering. Sommige zijn eenvoudig verder dan andere. Hogere chakra’s komen online, merkaba voertuigen geactiveerd en gebruikt, de cellulaire, DNA en neurologische veranderingsprocessen gebeuren veel sneller, interdimensionaal reizen vindt frequenter plaats, en de verdere zuivering en verfijning van iemands lichaam-geest-spirit leidt naar een groter gebruik en het openen van spirituele gaven/inzichten – laat staan dat de loutere omvang van zulke individuele gebieden exponentieel buitenwaarts uitbreiden als meer en meer zielen beginnen en of omvatten, het Ziel hernemings- en terugvorderingsproces om hun VOLLEDIGE AUTENTIEKE GODDELIJKE ZELVEN opnieuw op te eisen en om te beginnen om vollediger de nieuwe kristallijne energieën te gebruiken en te integreren.

Het Ley-Raster Systeem van de Aarde en de Hogere Collectieve Geest/Web van het Leven
Aangezien deze aspecten nu technisch één en dezelfde zijn, zullen wij hen bespreken als één kolossaal hoger raamwerk. Vorig jaar Lente er breedvoerig over gesproken hebbende, is de Hogere Collectieve Geest nu bijna volledig functioneel en IS zich zeer bewust van zichzelf. Dat is in essentie wat het voor de Meesters mogelijk maakt, zoals jullie zelf, om bepaalde gebieden van tijd/ruimte en/of “innerlijke ruimte” te betreden die voorheen niet voor jullie beschikbaar waren, inclusief het herverbinden met onder andere jullie voorouders en ziel/sterren families. Jullie dienen nu als verhelderende knooppunten van licht/informatie samen en binnenin deze Hogere Collectieve Geest/dit Web van het Leven en als zodanig, dienen jullie als een kernpunt van diepgaande cocreatie en verbinding. Jullie ZIJN de bakens van het eenheidsbewustzijn en alles dat energetisch binnenin die zinsnede verbonden is. Deze status, is overduidelijk verbonden aan jullie nieuw-gevonden vaardigheid om “in te prenten” op de nieuwe kristallijne substantie of lagen hetgeen nu de Aarde en de synthese en activering van verzamelde lichtcodes binnenin jullie voertuigen/gebieden doordringt. En het is ook vanwege jullie positie, dat jullie gevoeliger zullen zijn voor de golfbewegingen die dwars door en binnenin deze Hogere Collectieve Geest/dit Web gebeuren gaan – want als jullie dergelijke golfbewegingen in de gaten houden worden jullie een beter geïnformeerde mede-schepper/indrukker, en op een dieper niveau zullen jullie weten welke lichtcodes en/of “stralen van creatie” uit te stralen of om buitenwaarts tot uitdrukking te brengen met inbegrip van de geest/het web om door te gaan om het te verlevendigen, te verheffen en te verzorgen.

Terwijl de voormalige collectieve geest nog steeds bestaat, wordt het niet langer meer energetisch gevoed zoals het eens gevoed werd. Het is een stervende, slechter wordende structuur welke sommigen nog steeds, tevergeefs, proberen te bezielen met leven, wat geen blijvende uitwerking heeft. Het is dit raamwerk dat vooraan en in het midden is voor het wakende bewustzijn van de meerderheid van de mensheid, maar steeds meer wenden hun zicht binnenwaarts en naar boven, richting het nieuwe hogere raamwerk (of misschien componenten ervan om te beginnen), aangezien zij het niet langer kunnen verdragen om naar het oude te kijken terwijl het implodeert en iets hoopvols moeten vinden, in plaats van iets angstigs, waarin te motiveren en hen opnieuw te inspireren. Dit is en zal het langzaamste gedeelte van het transformatieproces zijn, maar verschuldigd aan variërende inzichten, persoonlijke overtuigingen, houdingen, ziel eeuwigheid en opmaak, moet het op deze manier gedaan worden. Echter, zoals al vermeld, zijn alle processen nu een periode binnengegaan van snelle momentum of een opwaartse verschuiving, waar het miraculeuze niet alleen mogelijk is maar ook waarschijnlijk, als de Meesters in staat zijn om hun kritieke posities vast te houden samen en binnenin de Hogere Collectieve Geest/het Web.

Deze sectie omvat overduidelijk ook jullie partnerschap met Moeder Aarde/Gaia en alle veranderingen en golfbewegingen die zij ook ervaart. Net zoals individuele gebieden/subtiele lichamen snelle veranderingsprocessen op ieder niveau zullen ervaren, alsook de collectieve Hogere Geest, aldus zal dierbare Moeder Aarde/Gaia dat samen met haar nieuwe ley-raster netwerken. Want werkelijk, allen zijn verstrengeld en spiegelen de ander diens proces. En met het bestuderen van deze reflectie en/of wisselwerking tussen hen, kan men beginnen te voorspellen of in afstemming te komen met, deze golfbewegingen van Gaia. Het is ook belangrijk om hier op te merken, dat ALLE planeten in onze locale zonnesysteem ook door gelijkaardige veranderingen heengaan.

De Vier Elementen
Ik zou deze sectie graag willen beginnen met een algemene waarschuwing en dat is, dat terwijl wij gesproken hebben over al deze veranderingen die gebeuren op zeer fundamentele, structurele niveaus van het bestaan/de Schepping, zij nog steeds niet concreet meetbaar gaan zijn in het fysieke. Dit is omdat al deze veranderingen op etherische en/of kwantum niveaus van het bestaan gebeuren – of “pre-materie” of manifestatie fase.
Dat gezegd hebbende, deze Meesters of beoefenaren die bij zichzelf gewaarworden frequent te werken met elementale energieën hebben waarschijnlijk een subtiel verschil opgemerkt met hun energetische opmaken of teksturen. Bijvoorbeeld, water mag ietwat anders of lichter aanvoelen, zachter, meer vloeibaar en op een bepaalde manier intelligent – gemakkelijker te manipuleren. Dit is deels omdat de kernessenties van aarde, lucht, vuur en water zelf meer opgewonden raken, en fijnzinnig zichzelf beginnen te morfen/herstructureren en verfijnen binnenin de nieuwe energetische condities. Dit is ook ten dele verschuldigd aan de uitbreiding van het individuele en collectieve besef. Je zou redelijk kunnen beargumenteren dat de elementen niet aan het veranderen zijn en in plaats daarvan het slechts de gewaarwording van de ontwaakte persoon is of de “sluier” die aan het optillen is. Echter, ik kan jullie verzekeren dat zij bezig zijn te veranderen, op een zeer fundamenteel niveau, en het is omdat het globale gebied van bewustzijn op Aarde aan het veranderen is.

De Zeven Stralen/Vlammen van de Schepping
Op een ander zeer kernniveau van de schepping bestaan de 7 Stralen, waarschijnlijk het meest opmerkelijk verklaard in de theosofische traditie door H.P. Blavatsky en Alice Bailey, de 7 Stralen van de Planetaire Creatie is precies dat. Betekenend, uiteenlopende mengsels van de Stralen zijn ingebed in ieder facet van de Schepping. Iedere straal heeft diens eigen kleur, kwaliteit en chakra affiliatie alsook gebalanceerde als ongebalanceerde invloeden (zie het artikel van de link voor verdere info – = Engelstalig), http://www.lucistrust.org/en/arcane_school/talks_and_articles/the_science_of_the_seven_rays). Een volledige blog zou toegewijd kunnen zijn aan slechts dit onderwerp alleen. In feite, zijn er feitelijk 12 Kosmische Stralen in totaal, maar vandaag zullen we kort de 7 Planetaire Stralen/Vlammen behandelen aangezien deze degenen zijn waar jullie het meest direce moment-naar-moment toegang tot hebben – voor nu.

Straal 1 – Rood – De energie van Wilskracht, Kracht, Doel/Reden en/of Wil van de Godheid
Straal 2 – Blauw – De energie van Liefde, Wijsheid en Mededogen
Straal 3 – Geel – De energie van Actieve intelligentie en Vormgevende Opbouw
Straal 4 – Groen – De energie van Harmonie en Schoonheid
Straal 5 – Oranje – De energie van Concrete Kennis of Wetenschap
Straal 6 – Indigo – De energie van Toewijding, Spiritualiteit, Idealisme
Straal 7 – Violet – De energie van Ceremoniële Orde en Magie, Vrijheid, Alchemie

Aangezien ieder aspect van de Schepping nu in een energetische staat van opgewondenheid is, zo ook beginnen de 7 Stralen (alsook de volledige 12) zichzelf te verfijnen en opnieuw samen te stellen om beter geschikt te zijn voor de behoeften van de Aarde en ons locale gebied van het nieuwe energetische landschap van de Schepping.
Voor het eerst hier gerapporteerd, http://www.stankovuniversallaw.com/2015/01/how-i-use-the-seven-sacred-flames-of-creation-wie-ich-die-sieben-heiligen-flammen-der-schoepfung-anwende/, de Zeven Stralen opnieuw samengesteld (hoewel zij nog steeds morfen) zijn nu volledig toegankelijk en beschikbaar voor Meester gebruik. Ik zou alle Lichtwerkers aan willen moedigen, niet slechts Meesters, om bekend te raken met de Stralen en om hen frequent te gebruiken bij de ondersteuning en verrijking van jullie Collectieve Hogere Geestelijke plichten, alsook jullie persoonlijke genezing, ascentie, en “verbeeldende” werk. Verbeeld eenvoudig de benodigde stralen als een vlam en overspoel of verzadig de omgeving, je lichaam, of jouw impressie ermee.

Ervaringen van Tijd/Ruimte
Zoals door deze grootse ascentie cyclus heen gerapporteerd werd, zullen momenten van ruimte/tijd disoriëntatie doorgaan voor velen toe te nemen. Ervaringen van de tijd die versneld of vertraagd zijn zullen spoedig steeds meer ervaringen weggeven van “geen tijd” of van ALLE tijden gelijktijdig bestaand binnenin het huidige moment. Dit is de bron geweest van en zal doorgaan te veroorzaken, episodes van wanklank binnenin individuen, wat afhankelijk is van hun niveau van besef/ontwikkeling en dit is waarom de grote push of “zaaiing” in de reguliere uitoefeningen zoals bedachtzame en gecentreerde meditatie precies nu gebeuren. Het ascenderende collectief zal ten zeerste deze zeer fundamentele gereedschappen moeten gebruiken als zij de sprong gaan maken van de ene naar de volgende frequentie.
Echter, als Meesters zoals jullie zelf acclimatiseren met meer en meer momenten van “geen-tijd,” zullen zij uiteindelijk leren om hun aangeboren gaven in deze momenten te gebruiken zoals bi-locatie, teleportatie en tijdreizen. Dus hoewel deze ervaringen stiekem kunnen zijn voor iemands systeem, is het belangrijk om zachtaardig met jezelf te zijn, begrijp wat er gaande is en maak je geen zorgen of raak in paniek, en probeer eenvoudig om erin mee te gaan. Je gaat niet achteruit of wordt gek, je bent eenvoudig aan het acclimatiseren. Probeer ook om geduldig met anderen te zijn die echt helemaal niet begrijpen wat er gaande is en die op willekeurige manieren uit mogen halen als zij proberen zin van alles te maken.

Onze Relaties met de Planten en Dieren Koninkrijken
Wederom, het bewustzijn is stijgende, de energetische condities op de Aarde zijn drastisch aan het veranderen en er is geen locaal gebied of creatie dat onaangeraakt zal blijven. Diegenen van jullie die nauw werken met de planten en dieren koninkrijken merken waarschijnlijk ook een verandering op binnenin deze vormen van bewustzijn. Ook zij breiden uit, verschuiven, verfijnen en acclimatiseren. Als een resultaat, mogen dieren meer liefdevol lijken te zijn, moe/pijnlijk of aanhankelijker dan normaal, of laten gewoonweg vreemd gedrag zien (ongeveer zoals mensen) aangezien hun zintuigen overweldigd raken door het niveau van verandering dat hen omringd op zoveel verschillende niveaus. Zowel planten als dieren mogen ook meer bewust zijn en dat er gemakkelijker met hen gecommuniceerd kan worden dan gewoonlijk – terwijl het eenheidsbewustzijn doorgaat te stijgen dwars over de planeet en jullie locale systeem heen.

Mens tot mens Wisselwerkingen
Zoals gewoonlijk, zullen deze wisselwerkingen voor jullie een gemixt assortiment zijn. Individuele zielen variëren aanzienlijk in zielsamenstelling en daarom, zullen zij aanzienlijk variëren in reactie op de katalytische en transformatieve energieën die de Aarde nu doordringen. Echter, slechts omdat jullie schijnbaar ontmoedigende reacties en gedragingen opmerken, probeer te begrijpen dat dat niet betekent dat verschuivingen niet plaatsvinden. In feite, zijn deze tamelijk normale reacties en signalen van de dissonantie waar wij eerder over spraken. Daarom, worden zij WELZEKER beïnvloed, getriggerd en gestimuleerd om te evolueren en door de oude patronen en beperkende constructies heen te breken, het is gewoon dat voor sommigen, dat zij de bodem moeten raken of moeten “crashen” binnenin hun reeks aan geloofsystemen, voordat eindelijk vrij gebroken kan worden van de op illusie-gebaseerde conditionering. Velen zijn onlangs aan diepere zuiveringsprocessen begonnen, terwijl zij beginnen om giftige chemicaliën en gedachtevormen uit hun lichamen en geesten te sluiten om ruimte te maken voor de nieuwe informatie/uitgebreide besef. Er zijn inderdaad een groot nieuw aantal van zielen, slechts van de cyclus van openbaring en energetische invoer van vorig jaar, die nu op het juiste spoor zijn of veel verder op weg zijn dan dat zij waren. Wij staan onophoudelijk verbaasd over dit rimpeleffect, en als jullie het alleen maar zouden kunnen zien, zouden jullie helemaal niet ontmoedigd zijn met de collectieve vooruitgang. In plaats daarvan, zouden jullie verbijsterd zijn.

Jij bent een voorloper, en als zodanig, wist je dat je veel, veel vroeger zou ontwaken dan de rest van de populatie. Het is op z’n zachts gezegd uitdagend geweest, maar weet dat nu, in het midden van deze stijgende Zonnewende Vuren van Ascentie, dat je zeer spoedig in zichtbaarheid opgetild zult zijn en dat er rijkelijk naar je gekeken wordt voor kennis betreffende de veranderingen die bezig zijn en weldra over de planeet zullen vegen. Dus stof deze oude schrijfsels, projecten en onderzoekpapieren af die nooit echt waar dan ook naartoe gingen en ben erop bedacht om hen met de wereld te delen. Want de wereld zal eindelijk klaar zijn om hen te omhelzen. Hetzelfde zal waarheid bevatten voor vele spirituele Meesters en Strijders van het Licht.

Onze volgende discussie zal in veel groter detail gaan over de hogere-zichtbare rollen waarvoor jij en anderen gevraagd zullen worden om in te stappen. Zoals met alle cyclussen en seizoenen is het wederom tijd om gezien te zijn, maar in een altijd grotere capaciteit dan dat tot nu toe aan jullie gevraagd werd om in te dienen. Dit zal een natuurlijk voortgang zijn van jullie knooppunt rollen/posities binnenin de Hogere Collectieve Geest dus blijf afgestemd. Op sommige manieren, zien jullie al glimpen of zaden hiervan.

Ondertussen, ga door de nieuwe energieën te gebruiken, te verkennen en erop in te prenten, aangezien er vele verborgen geschenken zijn die nog gevonden, gedeeld en gecocreëerd moeten worden. Gebruik de 7 Stralen om te helpen giftige omgevingen, onevenwichtigheden te genezen, en om een aanvullende oemf toe te voegen achter jullie indrukwekkende activiteiten. De gereedschappen en hulpmiddelen werden aan jullie gegeven, maak jezelf nu vertrouwd met hen. Want spoedig, zeer spoedig, zullen jullie opgeroepen worden om op een veel grotere manier te dienen en deze vaardigheidssets zullen kritiek zijn voor jullie in de uitvoering van jullie nieuwe uitgebreide rollen.
Tot de volgende keer.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aprilsairings.blogspot.nl/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s