Companions Een Update Aangaande de Energieën 27 Januari 2015

Standard

Vooralsnog werd er veel in beweging gezet dat wederom een periode van incubatie noodzakelijk zal maken voordat het volledig houvast kan nemen, en wat wij daarmee bedoelen is eenvoudig dit: jullie hebben wederom één van de vele cyclussen voltooid waardoor jullie energetische omgevingen, zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijnde, tot zo een graad opnieuw ingesteld zijn, dat het algemene effect dat het op jullie fysieke en mentale voertuigen heeft zo groot is, dat het stapsgewijs opgenomen moet worden. Met andere woorden, kijk hiernaar als een periode van meer rustige/stille reflectie, en wanneer wij het woord reflectie gebruiken, gebruiken wij het opzettelijk. Want nu is de tijd om niet alleen jullie blik te werpen op manieren die beter geschikt zullen zijn om de innerlijke werken van jullie eigen fysieke voertuig in/op te nemen, maar ook op een manier welke jullie in staat zal stellen om jullie zelf mee te voeren met wat uitgezonden wordt vanuit alle bronnen rondom jullie heen, zowel op de manier van alle fysieke hulpmiddelen voor deze nieuwe frequenties, maar ook de meer esoterische.
Wederom, mag onze woordkeuze de oppervlakte van deze wonderbaarlijke spiegel lijken te bewolken waar jullie een integrerend deel van zijn hier bij deze verzamelingsplaats welke jullie de Vijver noemen, maar in feite, zullen zij jullie helpen om beter te zien wat het is dat er feitelijk plaatsvindt onder wat bij tijden een eerder in beroering gebrachte oppervlakte is. Want zelfs als jullie samenkomen, zullen jullie eigen energetische wisselwerkingen de dingen in beweging zetten, maar zij zullen dat aldus op een goede manier doen. Want dit patroon van kriskrassende golfjes welke jullie uitschenkingen hier bij de Vijver creëren, zullen helpen om enige zeer duidelijke en gedefinieerde reacties in deze diepere lagen voort te brengen – zowel in jullie als individuen, maar ook in deze schitterende collectieve eenheid waar jullie allemaal deel van uitmaken.

image

Laat het ons uitleggen. Zoals wij er vele keren eerder over gesproken hebben, dragen jullie allemaal een unieke frequentie handtekening binnenin jullie systeem, terwijl tezelfdertijd, er ook een deel van jullie energetische opmaak is die een volmaakte match is met de collectieve trilling die hier bij de Vijver voortgebracht wordt. En dus, zoals de meer ingewikkelde muziekinstrumenten, zijn jullie allemaal meerstemmig. In die zin, jullie zijn capabel om jullie zelf volmaakt mee te laten voeren door die unieke frequentie handtekening van jullie toe te staan te vermengen met die duidelijke gedefinieerde “bezorgende melodie” welke de basisstructuur samenstelt voor deze volledige eenheid. Met andere woorden, jullie vibreren niet slechts op één energetische “noot/toon” maar in een hele harmonie, en zelfs als jullie handtekening melodie altijd zal verschillen van die van de anderen, zal het ook volmaakt harmoniseren met die altijd uitbreidende groep van individuen waar jullie hier mee co-creëren. Want net zoals de basisdraaiingen aan jullie vingertoppen allemaal op een zodanige manier met elkaar gelijkenis vertonen, dat zij een harmonieus geheel maken als je hen individueel met elkaar vergelijkt, zij ook tot zo een graad van elkaar verschillen, dat niet één een volmaakte match met de ander is. Maar nog steeds is iedere sequentie en combinatie van draaiingen en lussen nodig om de gehele constructie compleet te maken, en aldus is het ook met jullie energetische frequenties.
En nu, hebben jullie allemaal een volgende snarenset toegevoegd aan jullie lieren als het ware, en net zoals iedere doorgewinterde musicus, moeten jullie tijd nemen om jezelf vertrouwd te maken met het nieuwe geluid van jullie instrument. Want zelfs als dat instrument er eentje is waar jullie meer dan vertrouwd mee zijn nu – bestaat het per slot van rekening uit de werkelijke essentie van jullie wezen dat behuisd is binnenin datzelfde fysieke kader dat jullie gehad hebben vanaf het moment dat jullie, deze ronde, in het vlees kwamen – nu, heeft dat instrumenten een geheel nieuw bereik gekregen van harmonisch potentieel dat jullie nochtans moeten verkennen. Niet alleen dat, deze nieuwe frequenties zullen jullie ook samenspel toestaan met anderen om naar een veel hogere graad te evolueren, dus daarom hebben jullie allemaal tijd en inderdaad ruimte nodig om dit nieuwe bereik toe te staan om zichzelf volledig uit te breiden.
Dus wij zeggen weer, weet dat alles goed is zelfs als alles minder vertrouwd aanvoelt als voorheen. Want dat is waarom jullie hier zijn, om die inperking steeds verder naar buiten te duwen door nieuwe stappen te nemen in letterlijk iedere richting. Want iedere keer dat jullie deze afgezanten van het licht in jullie systeem ontvangen, komen zij om jullie te vergezellen bij die volgende stap van deze reis, en zoals jullie je er meer dan goed bewust van zijn zo onderhand, zal iedere stap van deze reis jullie onvermijdelijk in/naar niet in kaart gebracht terrein leiden. Dus neem enige tijd om te zitten en met jullie nieuwe snaren te tokkelen, en probeer te luisteren naar wat het is dat zij jullie vertellen. Sta deze nieuwe noten ook toe om naar buiten de ethers in te drijven, want wanneer je deze nieuwe noten toestaat om vanuit jou tevoorschijn te komen, zal je de corresponderende vibraties op gang brengen in diegenen rondom jou heen die verbonden zijn aan ditzelfde “orkest” en dan, zullen jullie allemaal helpen om elkaar op zo een manier mee te voeren, dat de gecombineerde uitvoer van al deze nieuwe akkoorden een volgend kwantum niveau zal bereiken.
Wederom, mag onze woordkeuze een beetje gebloemd of onnozel schijnen te zijn, maar hoe het ook zij, wat wij proberen over te dragen is eenvoudig dit: jullie bereik werd nu wederom verhoogd, en wij bedoelen welzeker dat zowel op een zeer letterlijke manier maar ook op een meer esoterische manier. Want jullie hebben nu een instrument tot jullie beschikking staan dat capabel is om zelfs hoger op te stijgen en zelfs dieper te reiken dan wat het gewoonlijk deed, dus aarzel niet om diens potentieel uit te proberen. Dus zit rechtop en luister naar jullie eigen innerlijke melodie, en vergeet niet om opmerkzaam te zijn van wat het is dat jullie naar jullie toe horen komen van het bij tijden misschien nog steeds ietwat aarzelend tokkelen van anderen. Want wanneer de vibraties van je eigen unieke instrument toegestaan worden om terug te antwoorden, zal jouw reactie enige zeer nieuwe frequenties in de ontvanger van jouw reactie op gang brengen. En zo zal het doorgaan zich te ontvouwen, aangezien deze nieuwe frequenties heen en weer beginnen te kaatsen tussen jullie allemaal.
Dus nu, is het inderdaad tijd om te spelen en tijd om te luisteren, want dit is geen eenrichtingsproces, het is feitelijk een conversatie die plaats moet vinden, eentje waar allen uitgenodigd zijn om hun stukje te zeggen, en eentje waar allen welkom zijn om hun zegje te zeggen. Want dan, zal de symfonie die jullie creëren er eentje zijn dat aldus veel met zich mee zal voeren in diens kielzog. Dus ben niet verlegen dierbaren, want zelfs als jullie je aangaande dit zoals een beginneling zouden kunnen voelen, zijn jullie feitelijk oudgedienden bij dit soort van energetische conversaties, dus sta jullie zelf eenvoudigweg toe om creatief te zijn. Want jullie zullen op geen enkele manier geoordeeld worden door jullie uitvoer, want het belangrijkste is eenvoudig dit: het is daar voor jullie om te genieten om ermee te stoeien, want dit is een belangrijk deel van het zijn van een schepper, durven om de pure vreugde van het creëren toe te staan jullie gids te zijn wanneer het aankomt om los te laten. En alleen door ieder idee van “volmaaktheid” los te laten zullen jullie in staat zijn te creëren, want volmaaktheid is hier niet het ideaal om na te streven, dat is louter een oude inprenting welke gecreëerd werd om jullie in te perken door een “standaard” in te stellen voor het hoe, het wat en wanneer om wat dan ook überhaupt te doen, een “standaard” welke er alleen toe dient om iedere en alle dorst voor het creëren uit te schakelen. Dus sta jullie zelf gewoon toe om los te laten en van het proces van het verkennen op zichzelf te genieten. En wat jullie dan zullen helpen te co-creëren zal voorbij zijn aan de volmaaktheid zelve, want wat jullie dan creëren zal net zo levendig en in leven zijn zoals alleen iets kan zijn dat komt vanuit de loutere vreugde van het creëren vanuit het hart.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s