Arcturianen Planetaire Ascentie 23 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard

image

Wij de Arcturianen alsook onze vele vrienden binnenin de Galactische Federatie van het Licht zijn hier om vandaag met jullie te spreken om jullie eraan te herinneren dat jullie in het dagelijkse proces zijn van persoonlijke en planetaire ascentie.
Wij zeggen persoonlijk en planetair met de nadruk op Planetair. Jullie allemaal hebben al ontelbare incarnaties en ervaringen in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Want, jullie zijn allemaal multidimensionale wezens die zich vrijwillig aangemeld hebben om jullie frequenties te verlagen en om een element van jullie multidimensionale bewustzijn te bi-localiseren in/naar de fysieke aanwezigheid die jullie nu gewaarworden als jullie Aarde voertuig.
Wij zijn hier om jullie eraan te herinneren dat jullie niet je Aarde voertuig zijn; jullie dragen jullie Aarde voertuig. Jullie zijn het prachtige en uitgebreide multidimensionale bewustzijn dat geïmplanteerd is binnenin dat wat toeschijnt te zijn “slechts een driedimensionale gestalte”.
Wij willen dat jullie weten dat deze derde dimensionale gestalte louter de manier is waar jullie op in kunnen loggen op het derde/vierde dimensionale raster van Gaia’s multidimensionale, holografische raster.
Binnenin dit holografische programma, wat jullie ten zeerste waar mogen nemen als een videospel, hebben jullie je bewustzijn in een Aarde voertuig geplaatst. Wat veel lijkt op het inloggen op een videospel en dat je een avatar zelf kiest, JIJ bent de avatar voor je Hogere ZELF.
Het avatar zelf is degene die in dat videospel speelt. Echter, jij bent niet in het videospel, jij bent degene die jouw avatar zelf stuurt over hoe te spelen en hopelijk dit videospel te winnen.
Wij wensen om jullie er vandaag aan te herinneren dat jullie niet het avatar zelf zijn — dat is de mens die jullie dragen. Jullie zijn jullie multidimensionale zelf die jullie helpt.

Veel van jullie problemen deden zich voor omdat Gaia’s frequentie aldus aanzienlijk verlaagd was na de ondergang van Atlantis. Daarna, waren er enige piek ervaringen, alsook enige lagere ervaringen om voltooid te worden met de laatste 2,000 jaren van de Kali Yuga. Deze laatste 2,000 jaren van de Grote Cyclus is zeer moeilijk voor Gaia’s lichaam en voor Haar mensen, planten en dieren geweest. Want de Kali Yuga is het donkerste uur voorafgaand aan de dageraad.
Die dageraad is NU. Jullie zijn aan het gloren jegens jullie vijfdimensionale expressies van jullie zelf. Dus, hebben jullie ingelogd op de holografische versie van de derde dimensionale Aarde. Terwijl jullie nu ontwaken jegens jullie werkelijke, multidimensionale zelf, beginnen jullie te voelen hoe jullie driedimensionale voertuig niet adequaat is om veilig jullie grote energiegebieden te bevatten.
Daarom, beseffen jullie dat jullie je eerst moeten verbinden met jullie multidimensionale geest, welke volledig dat wat zich binnenin jullie NU voordoet kan begrijpen en verwerken. Dan, door dat portaal van jullie multidimensionale geest kunnen jullie terugkeren naar jullie hogere perspectieven van werkelijkheid.
Jij BENT DEGENE buiten het videospel die jouw avatar zelf helpt om dat videospel te winnen. Welnu, dat is natuurlijk een metafoor, want de menselijke jij ervaart niet je driedimensionale leven als een videospel. Echter, steeds meer van jullie beseffen dat er veel meer is dan slechts een driedimensionaal leven.

Natuurlijk er zijn velen meer rondom jullie heen die helemaal niet ontwaakt zijn aangaande deze ervaring. Dus, sommigen van jullie voelen zich zeer geïsoleerd en alleen omdat jullie directe contacten hebben met jullie Pleiadische zelf, jullie Arcturiaanse zelf, jullie Andromedaanse zelf, jullie Antariaanse zelf, of ieder ander Galactisch zelf.
Jullie hebben directe ervaringen met Geascendeerde Meesters en met andere Geascendeerde wezens. Door deze directe ervaringen krijgen jullie de bevestiging die jullie nodig zijn zodat jullie weten dat jullie niet gek zijn, jullie niet schizofreen zijn, en nee jullie verzinnen jullie ervaringen ook niet. Maar ja, jullie zijn anders dan de meeste van de mensen die jullie rondom jullie heen zullen zien.
Jullie zijn de grote pioniers. Jullie zijn de grote multidimensionale pioniers die een voertuig genomen hebben om te ontwaken jegens jullie werkelijke Multidimensionale ZELF ondertussen nog steeds dat Aarde voertuig vasthoudend. Verder, zijn jullie opgeroepen om je de missie te herinneren waarvoor jullie je vrijwillig aangemeld hebben om aan te nemen voordat jullie dit Aarde voertuig namen.

Nee, er zijn vele verschillende missie-versies aangezien er verschillende versies van mensen zijn. Dus ben niet bezorgd over wat je missie is. Omdat als jullie je steeds meer overgeven in/naar de hogere dimensionale expressies van jullie zelf – jullie steeds meer van jezelf toestaan te weten dat jullie dromen werkelijkheid zijn.
Dat de flits die je door de rand van je visie zag een afwisselende werkelijkheid is, een portaal, een parallelle werkelijkheid, welke jouw multidimensionale zelf in staat is gewaar te worden. Tegenovergesteld, zegt jouw driedimensionale zelf, “Nee, dat is niet echt. Ben ik gek?”, en dan sluit je deze gewaarwordingen af. Wij zeggen nu tegen jou/jullie, het is jou/jullie Nu. Nu is het NU om te geloven dat je dromen, je aspiraties, je fantasieën, je meditaties, de snelle flitsen die door je geest bewegen ALLEMAAL echt zijn.
De derde dimensionale werkelijkheid is een holografische projectie, waar je op ingelogd hebt. Kan jouw derde dimensionale Aarde voertuig beschadigd raken door deze driedimensionale holografische projectie? Absoluut.
Daarom, moeten jullie op z’n minst binnenin twee werkelijkheden leven want wij zijn jullie nodig om ingelogd te blijven in de derde dimensionale Aarde. Wij zijn jullie nodig om met Gaia te werken, met haar kern, met haar kernkristal, met de Lemurianen en tegelijkertijd te werken met de hemelse wezens en met de Geascendeerde Meesters en met de Galactische Federatie van het Licht.

Want zie, dierbaren, JULLIE zijn er tussenin. Jullie zijn tussen de kern van Gaia in waaruit het videospel geprojecteerd wordt en de werkelijkheid waarnaar Gaia verlangd terug te keren. Gaia en steeds meer van Haar mensen herinneren zich dat jullie multidimensionale wezens zijn.
Jullie hoeven niet te veranderen, jullie hoeven niet beter te worden. Jullie moeten je alleen herinneren dat jullie precies nu, zogezegd, het topje van de ijsberg zijn – het piepkleine puntje van jullie multidimensionale zelf dat ingelogd is in deze driedimensionale holografische projectie.
Jij bent niet dit topje; jij bent de avatar die de onderlinge-verbinding met dit videospel van de derde dimensionale Aarde vasthoudt. JIJ bent het prachtige multidimensionale wezen dat zich vrijwillig aangemeld heeft om op deze versie van de Aarde in te loggen. Deze versie van de Aarde is gereed om het oude spel van afscheiding, beperking en macht over anderen af te sluiten.
Wij, bedoelend wij de hogere wezens van jullie werkelijkheid, hebben ontdekt dat de graad van duisternis waar jullie, onze dierbaren, aan geleden hebben op de driedimensionale Aarde niet een erg eerlijk videospel is. Wij hebben besloten dat dit videospel tot een einde moet komen.
Welnu, wij vragen ook dat jullie niet in/naar de angst gaan als wij deze dingen zeggen. Want jullie zijn de controleur, de schepper, de kern van jullie leven en van jullie werkelijkheid.

Deze overgang moet gemaakt worden via het Eenheidsbewustzijn, en die eenheid moet eerst met jullie zelf beginnen. Jullie moeten je verenigen met alle versies van jullie multidimensionale zelf die toegankelijk voor jullie zijn terwijl jullie nog steeds jullie derde dimensionale voertuig vasthouden.
Wij beseffen dat vanuit het perspectief van jullie 3D voertuig het moeilijk is om voorbij misschien zelfs jullie zevende dimensionale zelf te verhuizen. En voor velen, velen – in feite de meesten van jullie – is het zeer moeilijk om in/naar jullie besef van jullie vijfde dimensionale Lichtlichaam te verhuizen, wat aldus behulpzaam en aldus wezenlijk belangrijk is.
Herinner je ook dat de omvang, de versie van je hogere dimensionale zelf waartoe jij jezelf gewaar zult worden in staat te zijn je te herinneren en in te stappen en te leven is waarvoor jij je vrijwillig aangemeld hebt om in/naar te verhuizen.

https://www.youtube.com/watch?v=GvXmXbnktW0&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534

Sommigen van jullie hebben zich vrijwillig aangemeld om jullie volledige leven binnenin jullie derde en vierde dimensionale voertuig te handhaven omdat jullie voordat jullie geboren werden bepaalden dat dat is waar jullie grootste dienstverlening zou zijn. Sommigen van jullie hebben zich vrijwillig aangemeld om in/naar een volledig besef van jullie vijfdimensionale Lichtlichaam te verhuizen. Vandaar dat het vanuit jullie vijfdimensionale Lichtlichaam is dat jullie je grootste dienstverlening zullen geven.
Sommigen van jullie zullen verhuizen in/ naar jullie zesde en zevende dimensionale versies die van geen enkele vorm van een fysieke bevestiging is. Het is vanuit dat component van je multidimensionale zelf dat jij je dienstverlening zult geven. Een ieder van jullie zal zich verbinden met jullie expressies van zelf.

Je zult je verbinden met je vijfde dimensionale en daaraan voorbij Galactische zelven,
Je zult je verbinden met je zesde dimensionale en daaraan voorbij Hemelse zelven,
Je zult je verbinden met je zevende dimensionale Overziel.
Je zult je verbinden niet omdat je ego zelf denkt – wow- ik kan me verbinden met dit Hogere Zelf. Nee, dit is geen race. Jij bepaalde deze ervaring voordat je dit lichaam nam. Dus denk niet, “Oh hoe komt het dat ik alleen maar zover kan gaan met mijn verbinding?”
Het antwoord op die vraag is, “Omdat dit is waar jij je vrijwillig voor aanmeldde om te doen. Deze frequentie, zelfs als het toeschijnt alleen maar de derde en vierde dimensionale frequentie te zijn, is waar jij je vrijwillig voor aangemeld hebt om jouw dienstverlening in/naar het lichaam van Gaia te projecteren.”

Nu zeggen wij in/naar het lichaam van Gaia – ja. De meesten van jullie zullen met de mensheid werkzaam zijn omdat de mensheid is wat in de weg staat van Gaia’s uitbreiding. Het elementale koninkrijk is gereed om te verhuizen, het planten koninkrijk is gereed om te verhuizen, het dieren koninkrijk is gereed om te verhuizen, de atmosfeer, de oceaan zijn allemaal gereed om te verhuizen en uit te breiden in/naar de vijfde dimensie.
Het is de mensheid, degenen die verstrikt werden in het individuele bewustzijn, degenen die aanzienlijk geleden hebben via de handen van andere mensen. Dezen zijn degenen die de grootste hulp nodig zijn. Echter, verspil jullie kostbare “tijd” niet binnenin dit hologram aan jullie persoonlijke ascentie.

Jullie zijn al geascendeerd. Daarom, herinneren wij jullie er steeds weer opnieuw aan, jullie hebben een gestalte genomen om te helpen met de planetaire ascentie. En, door dat aldus te doen mogen jullie goed bij jezelf gewaarworden werkzaam te zijn met het meest gekwetste component van de Aarde — de mensen van de planeet.
Zegeningen naar jullie allemaal! Wij, jullie Galactische Familie, kunnen iedere dag, ieder uur en iedere minuut meer heldere lichten zien opengaan, ontwaken en verbinden. Dus vragen wij in jullie meditatie dat jullie omhoog gaan voorbij de holografische versie van de Aarde. Dan kunnen jullie het verbazingwekkende uitzicht zien van alle lichten van de mensen als zij hun multidimensionale zelf aanzetten.

Zegeningen en wij zijn hier.
In feite, zijn al jullie expressies Nu hier bij jullie.
De Arcturianen

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s