Nieuwe Leven in 2015 met Licht Creëren – 13 Januari 2015 / Shanta Gabriel

Standard

Dierbaren,

Door de eeuwen heen waren er in iedere generatie slechts een paar zielen die hun Goddelijkheid konden belichamen. In het Nieuwe Jaar van 2015, zal het aantal van mensen die tot hun ware goddelijkheid ontwaken ongeëvenaard zijn. Het niveau van creatie dat mogelijk is zal bijna magisch toeschijnen, doch het representeert eenvoudig de uitlijning met je meest Goddelijke, Eeuwige en Verlichte zelf.

In dit jaar, zijn jullie in staat om een nieuwe werkelijkheid te creëren vanuit gebieden van bekrachtigd Licht dat vormen weeft die opgemaakt zijn uit kwaliteiten van het hogere bewustzijn. Terwijl je ontwaakt in het Licht van de Goddelijke aanwezigheid, wordt je vrijheid gewaar boven het alledaagse uit te stijgen en dat het nochtans op duidelijke praktische manieren creëert. Binnenin deze multidimensionale niveaus te werken staat jullie toe om de Hemel naar de Aarde te brengen. Vanuit deze plaats kunnen jullie de impulsen van de gaven/geschenken van jullie Ziel ontvangen om in dit leven te activeren.

In dit jaar, zullen jullie ertoe komen de kracht te kennen van de krachten van het Goddelijke Licht als een Gereedschap voor de Schepping van jullie meest Bekrachtigde Toekomst. De dimensionale verschuivingen die zich voorgedaan hebben openden voor jullie de weg om op een nieuw frequentieniveau te ontvangen. Jullie zijn hier om jullie dromen gemanifesteerd te zien, wanneer zij wensen zijn die voort komen vanuit jullie ziel om de energie op te roepen welke jullie bekrachtigt om jullie gaven/geschenken de wereld in te brengen.

image

Bekrachtigd door Licht
De Kracht die je nodig bent om je dromen in/naar het fysieke rijk te brengen is zich aan het uitlijnen om je volgende stappen in het leven in de 5de dimensie aanzienlijk te inspireren. Je zult verbijsterd zijn aangaande het niveau van de niet-fysieke ondersteuning die beschikbaar is om op het fysieke niveau nieuwe vorm te creëren.

Je menselijke gestalte heeft nu de capaciteit om de evolutie van jouw spirituele aanwezigheid vast te houden. Als je de geschenken/gaven van je ziel binnenin je fysieke gestalte belichaamt en je wensen verankert door de basischakra, geef jij jezelf toestemming om de volledigste essentie van jouw goddelijkheid in de wereld te leven. Hoe dieper je de uitlijning met de Goddelijke Intelligentie binnenin je hart voelt, hoe gratievoller jij jezelf toestaat om je dromen en leven in vreugdevol, zelfverzekerd enthousiasme te hebben.

Creëren met Licht
Vorm creëren met Licht wordt de dagelijkse uitoefening hetgeen jouw meest Goddelijke Zelf verenigd met je menselijke lichaam. Je adem wordt de schakel, je besef opent de deur, en je visie wordt een goddelijk gereedschap wanneer aangevonkt door jouw waarachtige Zielessentie. Alles dat vereist is, is om de nieuwe frequenties te verankeren die jouw bekrachtigde toekomst binnenin je wezen vasthoudt.

Wanneer jij jezelf in het Goddelijke Licht onderdompelt, voeren nieuwe frequenties het gebied rondom je lichaam mee en heb je toegang tot de Liefde en Intelligentie welke binnenin je hart leeft. Er is geen macht/kracht op Aarde dat de Goddelijkheid kan evenaren welke diep in het Licht van God ingeworteld is.

Sta jezelf bewuste onderdompeling toe in deze liefdevolle Aanwezigheid. Het is waar je hart naar verlangt. Het is waar jouw verlichte geest naar aangetrokken wordt om te ervaren. Echo’s van de oude leringen weerklinken in je wezen als je ziel zich herinnert hoe vorm met Licht te creëren zoals het dat deed in de oude tempels.

Hoe meer harmonie je ervaart binnenin je emotionele staat, hoe meer je in je volledige essentie leeft. Het is een verbazingwekkende tijd om in leven te zijn, om groot te dromen en uit te lijnen met je ziels essentie, uitbreidend en vermengend in de menselijke gestalte.
Als je voelt dat jouw weg geblokkeerd is, trek je in je hart terug, en geef jezelf de tijd om in/naar de volledige uitlijning te komen met je meest Goddelijke Essentie, dat wat jouw weg begeleidt. Deze handeling zal jou helpen om de capaciteit te voelen om alles te hebben dat je wenst, en je energie uit te breiden om het te ontvangen. Dit staat jou ook toe om in harmonie te zijn met de Goddelijke timing. Je leven overgevend aan de Goddelijke Aanwezigheid, welke in en door jou heen werkt, representeert de volmaakte uitlijning met de vereisten van je Ziel voor de volgende stap in je leven.

Het opstellen van de energie
Wanneer je opmerkt dat anderen in hun leven in vreedzame harmonie leven en hun dromen manifesteren, betekent dit dat jij die mogelijkheid ook hebt. Het is de kosmische versie van het opstellen van de energie dat voor jou gaat. Zoals migrerende ganzen, verhuizen jullie gezamenlijk in overeenstemming met de goddelijke impuls binnenin alle wezens om het nieuwe uitgebreide territorium te ontdekken waarin jullie de essentie van jullie ziel kunnen leven.

image

Ganzen vliegen in de luchtopstelling achter hun leiders. Deze ganzen volgen de energetische stroom van de vleugels van diegene die voor hen gaat, en het maakt hun weg gemakkelijker. Dat is nu de situatie op Aarde, aangezien degenen die op de eerste golf van ascentie zijn de weg voor anderen openen om te volgen.
Als zij hun energie uitlijnen met de werkzame stroom van de gehele Schepping in hun levens, ontwaken meer mensen tot hun goddelijke aard en voelen de vonk die hun dromen in staat stelt om te manifesteren. Vreugdevolle mogelijkheden bestaan die diepgaand alles beïnvloeden van diegenen die resoneren met de Essentie van hun Ziel. Creëren op het fysieke niveau wordt een actie van intentie, volledig geïntegreerd in het Goddelijke Licht dat jullie in jullie wereld verankeren.

De dynamische geschenken/gaven van je ziel manifesteren als frequenties in je gebied van Licht. Het verankeren van die trilling in je fysieke lichaam wordt een demonstratie dat jij je fysieke, mentale en emotionele lichamen uitlijnt met de dromen, geïnspireerd door je ziel, om met groter kracht, vreugde en Liefde in de wereld te leven.
Wanneer je dat geïdentificeerd hebt wat er de oorzaak van is dat je hart zingt in afwachting van een zuiver gevoelsniveau, heb je toegang tot deze kwaliteit van bewustzijn. Je dagelijks focussen op deze verheven staten zal je trilling veranderen als deze frequenties hun bodem in jou vinden.

Eenvoudige, tijdloze uitoefeningen
Oude systemen werden ontwikkeld die je bewuste bekwaamheid activeren om Licht te ontvangen. De meeste van deze werden aan de kant geveegd in de hoop op nieuwe, meer krachtige leringen. Echter, op vele manieren bleef de eenvoudigheid en de duidelijkheid van de gereedschappen om het bewuste besef uit te breiden hetzelfde. Bijvoorbeeld, toegang verkrijgen tot de elementen van de subtiele energie via je ademhaling blijft één van de snelste manieren om je trilling te verhogen.
In een verheven staat van Liefde zitten, brengt de kracht van die Lichtkracht in/naar iedere cel van je lichaam. Jezelf in zuivere vreugde baden opent de weg voor jouw brein om nieuwe zenuwpaden te creëren.

Het toestaan van vrede om in je hart te heersen creëert het meest voedzame/koesterende thuis dat jij je ooit voorgesteld had.
Wij gebruiken deze krachtige woorden als de energetische gereedschappen die zijn in de nieuwe vijfde dimensionale energie geworden zijn. Ieder woord houdt een verheven trilling vast die je letterlijk in je lichaam kunt voelen. Dit is je ziel die spreekt via de taal van de trilling. Jouw gevoelens zijn jouw spirits manier om het besef van je keuzes aan te vonken.

Er zijn oneindige keuzes en mogelijkheden die zich nu in jullie wereld binnenin de golven van het Goddelijke Licht uitbreiden. Deze zijn, in feite, zoveel keuzes dat overweldiging alledaags geworden is onder jullie. Deze overweldiging doet zich voor wanneer je mentaal probeert uit te vogelen welke keuze het beste is. Het is oneindig eenvoudiger om je gevoelsaard te gebruiken om de keuzes uit te sorteren die het meest gunstig voor je leven zouden zijn. Je ziel spreekt door de taal van de gevoelens en gebruikt deze magnetische kwaliteiten om hen in/naar jouw ervaring te trekken.
Wanneer je opzettelijk ruimtes creëert binnenin en buitenom voor je spirituele uitoefening, staat het je lichaam toe te acclimatiseren met de hogere frequentie en om hen te gebruiken voor de creatie van je nieuwe bekrachtigde leven.

In de oude tempels, was deze uitoefening de meest relevante en doelmatige manier om vorm te creëren. Nieuwe werkelijkheden werden uit Lichtfrequenties gemaakt, gefocust en geïnspireerd door hogere dimensionale energieën. Je ziel kent deze bekwaamheden; het maakt deel uit van je erfenis. Het is het waarom je in/naar dit leven kwam met een hoogst ontwikkeld en gevoelig zenuwstelsel. Je ben ongelijk geweest aan diegenen die je kende en voelde je niet gevoed/gekoesterd door de populaire cultuur. Je ziel wachtte op deze tijd om de oude geschenken/gaven naar voren te brengen.
Je voorbereiding is uitvoerig geweest. Je hebt zoveel informatie, zoveel lessen heb je geleerd, zoveel karma en oude geloofsystemen heb je opgeruimd dat jij je afvraagt wanneer het zal openen om manifestatie van je hartsverlangens in je leven te creëren.

Nu is de tijd
De tijd is nu in 2015 terwijl je begint om de geschenken/gaven van je ziel in de praktijk te brengen en uit te lijnen met diens doel. Terwijl je toegang verkrijgt tot de verheven staten, moet er een gefundeerd systeem op diens plaats zijn die de frequenties van het Licht zal nemen en hen in je lichaam zal verbinden voor het nieuwe, groeiende kristallijne systeem.
De creatie van vorm kan binnenin je innerlijke Tempel van Licht beginnen, welke toegewijd is aan de ontwaking van nieuwe vormen in je leven die in harmonie zijn met je Bronenergie. Het is een activiteit welke behoort bij dat verheven besef van je bestemming. Het gebruikt oude gereedschappen en moderne focus om Licht en Overzichtelijkheid/Duidelijkheid in je wezen te brengen.
De uitoefening van de uitlijning met kwaliteiten van het bewustzijn worden het Lichtbaken dat jij in de wereld tot uitdrukking brengt. Deze uitoefening trekt al diegenen naar jou aan die jou kunnen helpen bij het vertalen van de droom naar de werkelijkheid, bij kansen om je liefde en wijsheid te delen, en trekt mensen aan die van jou kunnen houden en jou kunnen ondersteunen, alsook van jouw aanwezigheid in hun leven genieten.

Het creëren van vorm vanuit Licht is de focus van dit nieuwe jaar, en van daaruit wordt jouw verlichte ziel geboren in het nieuwe leven op Aarde. Het in ere houden van je dromen wordt een aspect van Liefde. Voldoende van jezelf houden en jezelf respecteren om de wensen van je ziel te erkennen staat je hart toe om volledig uit te breiden. Je zult een nieuwe bekwaamheid gewaarworden om je dromen tot bloei te brengen wanneer zij in uitlijning zijn met je Bronenergie.

Stap in/naar het Lichtgebied dat je creëerde
Je zou het verlangen/de wens niet hebben zonder de middelen om het te vervullen. Trek het na in je hart en zie of je droom in harmonie is met je zielessentie. Raak vertrouwd met de resonantie van een op ziel-gebaseerde wens en dat wat een persoonlijkheidswens binnenin jou creëert. Wanneer jij je in harmonie voelt, kan je in/naar het Lichtgebied stappen dat je binnenin het persoonlijke heilige heiligdom gecreëerd hebt die de frequenties vasthoudt die je tot uitdrukking wilt brengen.

Sta twijfel niet toe tussenbeide te komen met jouw ontvouwende proces van ontwaking. Als het Licht meer aan sterkte wint, wordt er ook een nieuwe kracht geboren. Het is de kracht en de integriteit binnenin je wezen om hogere frequenties vast te houden die in/naar de buitenwereld verzonden kunnen worden.
Wanneer je persoonlijke spirituele uitoefening je helpt uit te lijnen met de Bronenergie, heb je nieuwe vrijheid om grote Creativiteit en Vreugde tot uitdrukking te brengen. Weet dat je in je leven voorwaarts kunt gaan en jezelf uit kunt lijnen met diegenen die gereed zijn vreedzame levens te leven in harmonie met hun grootste dromen en de geschenken/gaven van hun ziel.
Er is geen noodzaak voor competitie. Dit is de tijd voor een grote samenwerkende golf van creatie die jou toestaat om de kuif van diens stroom te berijden en je dromen op Aarde te manifesteren. Het Goddelijke Licht is in afwachting van jouw/jullie richting.

En zo zij het.

Aartsengel Gabriel
Via Shanta Gabriel
Januari 13, 2015

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2015 Shanta Gabriel, All rights reserved. – http://www.thegabrielmessages.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s