Aisha en de CC’s – Update Aangaande de afgelopen Bijeenkomst – 5 Januari 2015

Standard

Wederom willen wij jullie allemaal bedanken voor de bijdrage die jullie aan de Gehele Schepping gegeven hebben. Want toen jullie wederom jullie hulpmiddelen bundelden tijdens deze massale bijeenkomst die jullie een paar uren geleden bijeen riepen, hielpen jullie ook om een kolossale injectie van Licht op te dienen aan deze volledige gemeenschap van zielen die samengekomen zijn op deze blauwe planeet om deel uit te maken van deze massale opkomst. Want zie, iedere enkelvoudige ziel bijeengekomen hier op dit moment in de tijd is hier vanwege wat er nu aan het plaatsvinden is. Want jullie zijn hier allemaal gekomen met één doel in gedachten, om letterlijk op de grond te zijn tijdens de periode wanneer alles aangaande deze plaats inderdaad zal veranderen voor iets zeer anders dan wat het gedurende de laatste eonen geweest is. Want zie, zelfs als nog steeds een minderheid van de huidige zielen hier, wat jullie definiëren als ontwaakt zijn op het moment, zijn jullie allemaal van hetzelfde laken een pak. Met andere woorden, een ieder van jullie draagt hetzelfde potentieel, en als zodanig, is er niet één die “hierbuiten gelaten” zal worden. In die zin, dat zij allemaal de keuze hebben om wel of niet te beslissen de krachten te bundelen met jullie gelijken en te helpen om dit momentum immer voorwaarts en immer sneller te duwen, of zij kunnen kiezen om hun hakken in te graven om de opwinding te ervaren van het hebben om letterlijk te strijden met een immer toenemende druk van het binnenkomende Licht. Want dat is hun keuze om te maken en het is hun recht om dat aldus te doen, dus sommigen zullen doorgaan die optie te kiezen.
Want ook dit zal zijn als een “ervaring die maar één keer in een leven voorkomt”, om een zinsnede te gebruiken waar jullie al bekend mee zijn, aangezien het inderdaad een zeldzame gelegenheid is om deel uit te maken van een groep van entiteiten die door zo een monumentale verschuiving heengaan als de verschuiving waar jullie aan deelnemen, terwijl tezelfdertijd te kiezen om geen actief deel te zijn in de voortgangen en daar te staan en gebombardeerd te worden door hogere en hogere octaven van frequentie om te leren hoe het is om letterlijk zo een hoge graad van weerstand te belichamen. En denk eraan, deze individuen zijn ook een belangrijk component van dit weerbarstige brouwsel, want zij zijn degenen die een ander onschatbaar gezichtspunt toe zullen voegen aan die collectieve manifestatie die jullie de Akashic Archieven noemen. Want zoals jullie zo onderhand al weten, alles dat jullie doen zal een deel worden van dit collectieve geheugen waar toegang tot verkregen kan worden door ieder enkelvoudig individueel aspect van de Schepping, en als zodanig zal alles dat jullie doen of waar jullie jezelf van terughouden om te doen daar opgeslagen worden en daardoor, zullen jullie als een individu dienen om het bereik van de ervaring voor Allen te verbreden. Dus verzeker je ervan dat je niets vasthoudt tegen wie dan ook in dit moment in de tijd, want het zal toegevoegd worden aan deze immense bibliotheek van kennis die zal helpen om ons allemaal te verlichten – inclusief jullie.

image

Dat gezegd hebbende, weet ook dat niemand van deze individuen die kozen om tegen de stroom in te gaan jullie op wat voor manier dan ook op zullen houden, want net zoals het water altijd een manier zal vinden om in beweging te blijven, zo ook zal deze immer toenemende overstroming van Licht helpen om jullie allemaal immer voorwaarts te transporteren naar die bestemming van een veel hogere verhevenheid waar alles binnenin jullie naar streeft. Dus ongeacht hoeveel er ook van deze rotsblokken zijn die jullie omgeving mogen verstoppen, weet dat jullie nog steeds alle speelruimte toegestaan zal zijn die jullie willen om vrijelijk voorwaarts te gaan. In zoverre, tenzij je ervoor kiest om ook maar iets van je eigen momentum te verspillen aan het proberen om welke van deze rotsblokken dan ook uit je weg vandaan te tillen. Want dat is een andere belangrijke herinnering die wij in dit stadium willen meedelen: jullie taak is niet om de weg op wat voor manier of wijze dan ook vrij te maken, jullie taak is eenvoudig om het Licht toe te staan om jullie voorwaarts te stuwen, en dan is het aan jullie om een manier te vinden om dit voorwaartse momentum te gebruiken om jullie taken op ieder gegeven tijdstip te vervullen. En denk eraan, het is gemakkelijk om dit te voltooien als jij je te allen tijde herinnert om je eigen innerlijke begeleiding te volgen. Want die stem zal je voorbij iedere maatstaf of twijfel vertellen wanneer terzijde te stappen en wanneer voorwaarts te stormen, wanneer terug te houden gedurende een klein poosje en wanneer een kans te grijpen die jou nadert vanuit iedere gegeven richting.
Want dit is geen eentonige weg waar je op reist, waar je gewoon achterover kunt leunen en kunt sluimeren op je stoel terwijl iemand anders het rijden verzorgd. Nee, in dit, ben jij degene die achter het stuur zit, en zelfs als aan jou een beschrijving gegeven werd van het doel waar je op af moet koersen, werd aan jou ook een reeks van voorbereidende doelen gegeven om te volbrengen om niet alleen jouw veilige aankomst te verzekeren, maar ook om te verzekeren dat je alle toegewezen opdrachten zult vervullen waarvoor je gekomen bent om die te vervullen uit naam van het collectief. Want denk eraan, dit is een individuele reis voor iedereen, maar de reden dat je het onderneemt is uit naam van de Gehele Schepping, dus zelfs als het mag lijken te zijn dat je op een solitaire reis bent bij tijden, is het ook een reis welke wezenlijk gelinkt is aan ieder ander. Want zoals wij jullie steeds weer opnieuw verteld hebben, zijn jullie allemaal kamwielen en raderen in een ingewikkeld mechanisme dat afhankelijk is van ieder enkel component om in staat te zijn soepel te lopen, en als zodanig dragen jullie allemaal een verantwoordelijkheid voor de manier waarop jullie overeenstemmen met de overeenkomst die gemaakt werd voordat jullie kwamen. Wederom, dit wordt niet gezegd om ongemak of misschien zelfs een vrees van tekortkoming in wie van jullie dan ook in te prenten, want jullie zijn meer dan capabel van niet slechts het vervullen van jullie eigen taken, jullie zijn ook groots vaardiger dan waarvoor jullie hier kwamen om te bereiken als enkelvoudige individuen. Want jullie zijn ook hoogst vaardig met dit soort van samenwerking waar jullie op grote intervallen van de reis “in het duister werkzaam” zullen zijn als het ware, niet in staat om niet slechts jullie deel van de prestaties volledig te zien, maar ook de delen van diegenen waar jullie in feite actief mee samenwerken.
Wat ons terugbrengt naar de collectieve taak die jullie net voltooid hebben, want het is een goed voorbeeld van een dergelijk geval. Want zie, deze keer was het een zelfs meer ingewikkelde samenwerkende taak dan de voormalige taken die jullie al volbracht hebben, en wederom, was het meer dan een klinkend succes. Want niet alleen voltooiden jullie de bedongen lijst van doelstellingen die neergelegd was voor dit waarachtige tijdskader, jullie speelden het zelfs klaar om er een paar extra voorzieningen aan toe te voegen die zullen dienen om jullie op manieren te verenigen waar jullie wederom nog maar net een kleine bekwaamheid voor zullen hebben om de volle dieptes daarvan te doorzoeken, maar het zal later letterlijk beginnen om in/naar jullie bewustzijn te sijpelen als deze aankomende periode ermee begint zich te ontvouwen. Want het wezenlijke web van verbindingen tussen jullie werd op een zodanige manier versterkt, dat het letterlijk zal beginnen om jullie dichter en dichter in/naar kerngroepen van uiteenlopende afmetingen te trekken, groepen die een bepaalde variatie of frequentie handtekeningen hebben die zullen dienen om de handtekening van de individuen op een dusdanige manier te verbeteren, dat de gecombineerde uitvoer van jullie energetische gebieden veelvoudig zal verbeteren.
Wederom, spreken wij in ingewikkelde termen, maar wat wij proberen te zeggen is dit: jullie zijn niet langer meer zoals deze vergankelijke, drijvende enkelvoudige deeltjes die in de leegte drijven, in afwachting om in/naar actie geroepen te worden door een bewuste gedachte die met hen wisselwerkt. Want nu, zijn jullie begonnen om in/naar verschillende vormen van energetische “moleculen” te versmelten, zo je wilt, die op hun beurt zullen helpen om alle soorten van “materie” te vormen in de vorm van acties, ideeën en ook enige zeer concrete evenementen. Dus weet dat vanaf vandaag, jullie allemaal naar een nieuwe klas van leidinggeven, zogezegd, verhuisd zijn, eentje waar jullie verandering zullen laten gebeuren in een zeer tastbare vorm door jullie persoonlijke gebied te verenigen met dat van anderen om een zeer nieuwe klas van manifestatie te vormen, gebaseerd op deze zeer nieuwe energetische frequenties, en gebaseerd op jullie eigen pas ontwaakte bekwaamheden om deze samenwerkende clusters te vormen van waarachtige verlichte en geactiveerde zielen. Dus wederom strekken wij onze diepste dankbaarheid uit, uit naam van de Gehele Schepping, want jullie hebben jullie zelf werkelijk opnieuw gecreëerd, en nu, zullen jullie beginnen om op een zeer tastbare manier de lessen in actie te zetten die jullie geleerd hebben door de herintroductie van de ideeën van EENheid.
Want terwijl jullie jezelf toegestaan hebben om aan anderen gehecht te raken op deze energetische manier om te beginnen deze energetische “moleculen” te vormen die op hun beurt zullen versmelten in/naar steeds grotere conglomeraties van “geestelijke en lichamelijke materie”, zullen jullie letterlijk nieuw leven aan deze planeet geven, door jullie acties, door jullie reacties en door jullie waarachtige manier van bestaan, en het is hierdoor dat echte verandering zal gaan gebeuren. Want wederom, wordt dit DOOR jullie gedaan, en niet VOOR jullie, en nu, staan jullie verenigd in clusters groot en klein die wederom zullen dienen om zoveel andere enthousiaste zielen binnen te trekken zodat zij ook hun formidabele gewicht en Licht toe kunnen voegen aan de voortzetting van dit herstructureringsproces. En weldra, zullen jullie de gecreëerde materie zien van deze briljante verlichte geesten van jullie en dat het zal beginnen rondom jullie heen tevoorschijn te komen, in de vorm van niet alleen maar ideeën, maar ook enige zeer gedefinieerde acties die zoveel meer leven in het proces zullen ademen van het opnieuw vestigen van het paradijs waarvan jullie allemaal dachten dat jullie dat verloren waren, maar waar jullie in feite op het punt van staan om opnieuw uit te vinden.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s