Monthly Archives: January 2015

Karen Dover “Zelf” Disciplineren en de Weerhaak Binnenin de Lagere Dimensionale Frequenties 27 Januari 2015

Standard

De frequenties die diep binnenin de cellulaire structuur van het menselijke voertuig vastgehouden worden komen nu naar boven voor loslating. Velen van jullie mogen zich in deze tijd voelen alsof jullie “onder vuur” liggen of dat diegenen rondom jullie heen jullie op de één of andere manier “tegenhouden” van het zijn van wie jullie zijn en dit is een neveneffect van wat ik noem de “weerhaak” welke diep binnenin de lagere dimensionale frequenties geplaatst werd. Het menselijke ras “zelf disciplineert” zichzelf wat verschuldigd is aan deze weerhaken en het zijn deze weerhaken die MOMENTEEL velen op hun plaats houden.
Als wij beginnen om de geloofpatronen los te laten welke een product zijn van deze lagere dimensionale frequenties, proberen onze menselijke logische geesten ons over te halen om dat te verdedigen wat wij geloven. (Ik heb dit onderwerp in een eerder blog behandeld). Wat zal proberen om ons over te halen om houvast aan de lagere dimensionale frequentie te houden is het effect dat het heeft als het losgelaten wordt op diegenen die rondom ons heen bestaan, want energie IS GEWOON en stroomt door, rondom en binnenin ieder menselijk wezen die op deze planeet in leven is. Het is geen WAARHEID om te verklaren dat wij allen afgescheiden zijn want wij zijn op energie wijze door, rondom en binnenin elkaar verbonden totdat wij de GEDEELDE frequenties loslaten en verwijderen die ons binden aan wat voor lagere dimensionale frequentie dan ook.
Diegenen die in/naar een hoger niveau van uitbreiding verhuizen (dit is niet hiërarchisch, ik gebruik “hoger” aangezien de frequenties lichter zijn en daarom boven de lagere zitten, frequentie wijze) worden nu tot actie aangezet door de ware frequenties die zij proberen los te laten. Het geloofpatroon dat getriggerd wordt is nochtans één laag en het streeft ernaar om diegenen die proberen het los te laten te verblinden. Dit zal op een menselijk bewust wakend geestesniveau protesten, debatten enzovoorts laten zien beginnen op te vlammen en in vele gevallen verhitte uitwisselingen. Dit alles verblindt diegenen die erbij betrokken zijn aangaande wat er feitelijk gebeurt, de frequentie probeert wederom om zichzelf diep binnenin te verbergen.

De energetische frequentie van de volledige planeet stijgt op alle momenten dus er is GEEN schuilplaats voor deze frequenties, dus wat er gebeurt, is dat het debat en de protesten in cirkels rondgaan. Velen van jullie mogen in deze tijd circulaire debatten ervaren waar er niets verschuift, het herhaalt zich slechts en onder dit alles is de verborgen frequentie die ernaar streeft om zolang als het dat kan actief te blijven.
Wij zijn niet hier om de levens voor diegenen rondom ons heen te leven, dit is niet mogelijk want we zijn unieke en individuele menselijke wezens die ENERGETISCH VERBONDEN zijn. ALLEN ZIJN ÉÉN vertaalt niet naar allen zijn hetzelfde en velen proberen om dit te creëren, en aangezien dit geen WAARHEID is zal het niet volledig manifesteren, het zal eindeloos in cirkels rondgaan.
Terwijl wij in frequentie verhuizen, zullen diegenen die de verschuiving in frequentie voelen naar het leven springen om dat uit te dagen wat wij aan het loslaten zijn, de verleiding is om met hen te wisselwerken en om met hen te debatteren, dit verlaagd eenvoudigweg onze frequentie en trekt ons terug in/naar de waarachtige frequentielus die wij proberen te ontbinden. Om hiermee te werken wordt aan ons gevraagd om te ZIJN en om te begrijpen dat het triggeren de ongeziene “zelf disciplinerende” kracht is welke de oude 3D Aarde gecreëerde constructie creëerde om het menselijke ras in de lagere frequenties te houden. Velen hebben de angst lopende dat het wegstappen van iemand die getriggerd is erop toe zal zien dat die persoon het leven verlaat en zij achtergelaten zullen zijn zonder iemand in hun externe wakende leven, het is deze angst die velen in de lagere frequenties gehouden heeft, maar aangezien dit geen WAARHEID is wordt dit niet ondersteund. Wij helpen diegenen rondom ons heen niet door in de lagere frequenties te blijven gelovend dat op de één of andere manier wij hen ondersteunen. Uitbreiding wordt bereikt door te WETEN dat ALLES GEWOON IS en dat velen voorwaarts zullen lopen zodat anderen begrijpen dat er meer te ervaren is in dit menselijke leven, en diegenen die voorwaarts liepen mogen dan pauzeren en rusten en anderen vinden hen dan. Deze onophoudelijke verschuiving is de natuurlijke eb en vloed van de energie. Het is NIET één massale exodus van menselijke wezens die meteen lopen, dit zou geen zin hebben aangezien het eenvoudigweg niet toe zou staan voor de uitbreiding die probeert om dwars over de planeet heen geboren te worden.
Dus in deze tijd wordt aan ons gevraagd om ADEM TE HALEN en om te begrijpen dat onze menselijke levenservaring ONZE persoonlijke verantwoordelijkheid is en dat ALLES GEWOON IS. We kunnen niemand of niets verliezen want ALLES IS GEWOON en het is allemaal verbonden. Uitbreiding is niet vertrekken, het is ERVARING voorbij waar wij voorheen ervaren hebben. Aan ons wordt gevraagd om in GELOOF van ZELF te lopen en nooit alleen te lopen, de menselijke ogen mogen proberen ons over te halen dat dit WAARHEID is maar ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.
“LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.”
Kx

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Dover, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/ and http://www.karen-dover.com
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Advertisements

Companions Een Update Aangaande de Energieën 27 Januari 2015

Standard

Vooralsnog werd er veel in beweging gezet dat wederom een periode van incubatie noodzakelijk zal maken voordat het volledig houvast kan nemen, en wat wij daarmee bedoelen is eenvoudig dit: jullie hebben wederom één van de vele cyclussen voltooid waardoor jullie energetische omgevingen, zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijnde, tot zo een graad opnieuw ingesteld zijn, dat het algemene effect dat het op jullie fysieke en mentale voertuigen heeft zo groot is, dat het stapsgewijs opgenomen moet worden. Met andere woorden, kijk hiernaar als een periode van meer rustige/stille reflectie, en wanneer wij het woord reflectie gebruiken, gebruiken wij het opzettelijk. Want nu is de tijd om niet alleen jullie blik te werpen op manieren die beter geschikt zullen zijn om de innerlijke werken van jullie eigen fysieke voertuig in/op te nemen, maar ook op een manier welke jullie in staat zal stellen om jullie zelf mee te voeren met wat uitgezonden wordt vanuit alle bronnen rondom jullie heen, zowel op de manier van alle fysieke hulpmiddelen voor deze nieuwe frequenties, maar ook de meer esoterische.
Wederom, mag onze woordkeuze de oppervlakte van deze wonderbaarlijke spiegel lijken te bewolken waar jullie een integrerend deel van zijn hier bij deze verzamelingsplaats welke jullie de Vijver noemen, maar in feite, zullen zij jullie helpen om beter te zien wat het is dat er feitelijk plaatsvindt onder wat bij tijden een eerder in beroering gebrachte oppervlakte is. Want zelfs als jullie samenkomen, zullen jullie eigen energetische wisselwerkingen de dingen in beweging zetten, maar zij zullen dat aldus op een goede manier doen. Want dit patroon van kriskrassende golfjes welke jullie uitschenkingen hier bij de Vijver creëren, zullen helpen om enige zeer duidelijke en gedefinieerde reacties in deze diepere lagen voort te brengen – zowel in jullie als individuen, maar ook in deze schitterende collectieve eenheid waar jullie allemaal deel van uitmaken.

image

Laat het ons uitleggen. Zoals wij er vele keren eerder over gesproken hebben, dragen jullie allemaal een unieke frequentie handtekening binnenin jullie systeem, terwijl tezelfdertijd, er ook een deel van jullie energetische opmaak is die een volmaakte match is met de collectieve trilling die hier bij de Vijver voortgebracht wordt. En dus, zoals de meer ingewikkelde muziekinstrumenten, zijn jullie allemaal meerstemmig. In die zin, jullie zijn capabel om jullie zelf volmaakt mee te laten voeren door die unieke frequentie handtekening van jullie toe te staan te vermengen met die duidelijke gedefinieerde “bezorgende melodie” welke de basisstructuur samenstelt voor deze volledige eenheid. Met andere woorden, jullie vibreren niet slechts op één energetische “noot/toon” maar in een hele harmonie, en zelfs als jullie handtekening melodie altijd zal verschillen van die van de anderen, zal het ook volmaakt harmoniseren met die altijd uitbreidende groep van individuen waar jullie hier mee co-creëren. Want net zoals de basisdraaiingen aan jullie vingertoppen allemaal op een zodanige manier met elkaar gelijkenis vertonen, dat zij een harmonieus geheel maken als je hen individueel met elkaar vergelijkt, zij ook tot zo een graad van elkaar verschillen, dat niet één een volmaakte match met de ander is. Maar nog steeds is iedere sequentie en combinatie van draaiingen en lussen nodig om de gehele constructie compleet te maken, en aldus is het ook met jullie energetische frequenties.
En nu, hebben jullie allemaal een volgende snarenset toegevoegd aan jullie lieren als het ware, en net zoals iedere doorgewinterde musicus, moeten jullie tijd nemen om jezelf vertrouwd te maken met het nieuwe geluid van jullie instrument. Want zelfs als dat instrument er eentje is waar jullie meer dan vertrouwd mee zijn nu – bestaat het per slot van rekening uit de werkelijke essentie van jullie wezen dat behuisd is binnenin datzelfde fysieke kader dat jullie gehad hebben vanaf het moment dat jullie, deze ronde, in het vlees kwamen – nu, heeft dat instrumenten een geheel nieuw bereik gekregen van harmonisch potentieel dat jullie nochtans moeten verkennen. Niet alleen dat, deze nieuwe frequenties zullen jullie ook samenspel toestaan met anderen om naar een veel hogere graad te evolueren, dus daarom hebben jullie allemaal tijd en inderdaad ruimte nodig om dit nieuwe bereik toe te staan om zichzelf volledig uit te breiden.
Dus wij zeggen weer, weet dat alles goed is zelfs als alles minder vertrouwd aanvoelt als voorheen. Want dat is waarom jullie hier zijn, om die inperking steeds verder naar buiten te duwen door nieuwe stappen te nemen in letterlijk iedere richting. Want iedere keer dat jullie deze afgezanten van het licht in jullie systeem ontvangen, komen zij om jullie te vergezellen bij die volgende stap van deze reis, en zoals jullie je er meer dan goed bewust van zijn zo onderhand, zal iedere stap van deze reis jullie onvermijdelijk in/naar niet in kaart gebracht terrein leiden. Dus neem enige tijd om te zitten en met jullie nieuwe snaren te tokkelen, en probeer te luisteren naar wat het is dat zij jullie vertellen. Sta deze nieuwe noten ook toe om naar buiten de ethers in te drijven, want wanneer je deze nieuwe noten toestaat om vanuit jou tevoorschijn te komen, zal je de corresponderende vibraties op gang brengen in diegenen rondom jou heen die verbonden zijn aan ditzelfde “orkest” en dan, zullen jullie allemaal helpen om elkaar op zo een manier mee te voeren, dat de gecombineerde uitvoer van al deze nieuwe akkoorden een volgend kwantum niveau zal bereiken.
Wederom, mag onze woordkeuze een beetje gebloemd of onnozel schijnen te zijn, maar hoe het ook zij, wat wij proberen over te dragen is eenvoudig dit: jullie bereik werd nu wederom verhoogd, en wij bedoelen welzeker dat zowel op een zeer letterlijke manier maar ook op een meer esoterische manier. Want jullie hebben nu een instrument tot jullie beschikking staan dat capabel is om zelfs hoger op te stijgen en zelfs dieper te reiken dan wat het gewoonlijk deed, dus aarzel niet om diens potentieel uit te proberen. Dus zit rechtop en luister naar jullie eigen innerlijke melodie, en vergeet niet om opmerkzaam te zijn van wat het is dat jullie naar jullie toe horen komen van het bij tijden misschien nog steeds ietwat aarzelend tokkelen van anderen. Want wanneer de vibraties van je eigen unieke instrument toegestaan worden om terug te antwoorden, zal jouw reactie enige zeer nieuwe frequenties in de ontvanger van jouw reactie op gang brengen. En zo zal het doorgaan zich te ontvouwen, aangezien deze nieuwe frequenties heen en weer beginnen te kaatsen tussen jullie allemaal.
Dus nu, is het inderdaad tijd om te spelen en tijd om te luisteren, want dit is geen eenrichtingsproces, het is feitelijk een conversatie die plaats moet vinden, eentje waar allen uitgenodigd zijn om hun stukje te zeggen, en eentje waar allen welkom zijn om hun zegje te zeggen. Want dan, zal de symfonie die jullie creëren er eentje zijn dat aldus veel met zich mee zal voeren in diens kielzog. Dus ben niet verlegen dierbaren, want zelfs als jullie je aangaande dit zoals een beginneling zouden kunnen voelen, zijn jullie feitelijk oudgedienden bij dit soort van energetische conversaties, dus sta jullie zelf eenvoudigweg toe om creatief te zijn. Want jullie zullen op geen enkele manier geoordeeld worden door jullie uitvoer, want het belangrijkste is eenvoudig dit: het is daar voor jullie om te genieten om ermee te stoeien, want dit is een belangrijk deel van het zijn van een schepper, durven om de pure vreugde van het creëren toe te staan jullie gids te zijn wanneer het aankomt om los te laten. En alleen door ieder idee van “volmaaktheid” los te laten zullen jullie in staat zijn te creëren, want volmaaktheid is hier niet het ideaal om na te streven, dat is louter een oude inprenting welke gecreëerd werd om jullie in te perken door een “standaard” in te stellen voor het hoe, het wat en wanneer om wat dan ook überhaupt te doen, een “standaard” welke er alleen toe dient om iedere en alle dorst voor het creëren uit te schakelen. Dus sta jullie zelf gewoon toe om los te laten en van het proces van het verkennen op zichzelf te genieten. En wat jullie dan zullen helpen te co-creëren zal voorbij zijn aan de volmaaktheid zelve, want wat jullie dan creëren zal net zo levendig en in leven zijn zoals alleen iets kan zijn dat komt vanuit de loutere vreugde van het creëren vanuit het hart.
De Constant Companions

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aishanorth.wordpress.com

Arcturianen Herinnering en Reflectie van het Moment 27 Januari 2014 / Méline Portia Lafont

Standard

Persoonlijke nota: de energieën die nu door ons heengaan dwingen ons nu echt om te gaan kijken in onze hartchakra en zonnevlecht welk onze relatie is met onszelf. Deze energieën tonen ons nu meer dan ooit hoe dat bijvoorbeeld ons perfectionistisch handelen, ons meer schaad dan wat dan ook… Zijn we wel zo liefdevol met onszelf als we denken te zijn en wat schuilt er werkelijk achter dit perfectionistisch handelen? Zou het onzekerheid zijn of het nog steeds ontkennen van ons bestaansrecht? Feit is, het is confrontatie alom! En wat we nu tegenkomen qua thema’s in ons leven, is meer dan ooit een afspiegeling van ons innerlijk zelfrelateren. Krijg je geen herkenning, respect of iets anders op dit moment? Valt het echt op? Wel het toont ons nu hoe we echt met onszelf omgaan! Neem dit moment, deze gigantische confrontatie, en neem deze met beide handen aan! Want het is een gigantisch kans tot groei naar innerlijke rijkdom en onvoorwaardelijk zelfliefde! Laat ons samen de uitdagingen aangaan en eens en vooral breken met de beperkende patronen die wij zolang al met ons meedragen, leven na leven. Ons moment is nu! Eis je recht op bestaan en liefde op!

Wij zijn liefde, wij zijn geliefd, wij zijn liefdevol!

En nu het bericht van de Acturianen doorgechanneld aan Méline Lafont

Deze NU periode draait rondom alles wat jullie zijn: jullie hartcentrum. Dit is waar het allemaal op neerkomt en waar drastische impulsen en veranderingen gaan gebeuren. De opbouw van het verheven collectief is in diens groeiproces en nadert diens volle glorie; daarom, zou alle focus hierop geplaatst moeten worden omdat het nu uitermate cruciaal en belangrijk is.
Heel veel portalen hebben zichzelf geopend, heel veel meer staan op het punt om geopend te worden en energetische draaikolken zullen geactiveerd worden. Wat op het punt staat om in het NU te gebeuren is zeer cruciaal en zal verantwoordelijk zijn voor jullie toekomstige Nu. Als de mensheid zullen jullie toerekeningsvatbaar zijn voor jullie eigen creaties en voor de wereldwijde veranderingen, gewoon omdat dit jullie proces en jullie werkelijkheid is. De al geopende portalen en de geactiveerde draaikolken zullen plezierige alsook zeer intense veranderingen verstrekken. Jullie allemaal dragen deze energieën en portalen binnenin jullie door de verbindingen en de integraties die jullie hebben met de gehele Kosmos en met dit Universum als jullie Galactische aspect en jullie Licht aspect.

image

De innerlijke portalen hebben te maken met jullie bewustzijn en jullie integratie van Zelf. Hoe meer verlichting en ontwaking plaatsvindt, hoe meer de innerlijke verbinding met jullie Zelf een feit wordt en wanneer dat plaatsvindt, zullen de innerlijke portalen in jullie zelf geactiveerd raken alsook buiten jullie zelf in het Universum, omdat jullie je innerlijke op alles dat buiten jullie is reflecteren. Dat is de waarheid: jullie allemaal zijn wandelende portalen in incarnatie, alles aardend dat jullie zijn in Dierbare Gaia. Op het moment dat dit als jullie waarheid en als jullie zelf gezien wordt, zal een enorme grote energiegolf door jullie incarnatie en door jullie hart passeren, de noodzakelijke adrenaline verstrekkend om door te blijven gaan en om wat jullie zijn te vergroten.
Vandaar dat, deze tijden zeer uitdagend kunnen zijn en het zal zeer belangrijk zijn om in staat te zijn om met al het Licht, al de Liefde en alle kosmische stralen en energieën te balanceren die jullie planeet en jullie belichamingen zullen overstromen met “Alles Dat Is”.
Zegeningen, De Arcturianen

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2015, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://www.melinelafont.com/ and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

Kwantum Opwinding: Een Gedetailleerde Update aangaande de Energieën – 25 Januari 2015 / April Bender

Standard

Terwijl de Zonnewende Vuren van Ascentie (kristallijne energieën) doorgaan om ieder dimensionaal niveau van bestaan te doordringen dat verbonden is met en door jullie gehele wereld heen, zijn veel van het fundamentele kwantum of energie deeltjes, die deze gebieden van bestaan opmaken, gedurende deze laatste paar weken steeds meer opgewonden geraakt. Als een resultaat, ploppen, morfen en/of configureren zij zichzelf opnieuw in/naar wederom een nieuw gebied van verhoogd potentieel en expressie.
Deze kwantum “opgewondenheid” doet zich voor vanwege de volgende redenen/katalysatoren: de snelle invoer van kristallijne energieën die jullie wereld nu binnenkomen, het inprentende werk van de Meesters op/in deze energie, doorgaande individuele verschuivingen in/naar hoger of eenheidsbewustzijn, de algemene langzame maar gestadige verschuiving in het besef, bewustzijnsverschuivingen die plaatsvinden in andere werelden die aan die van jullie verbonden zijn, en de diepgewortelde programmeringen/activeringen die voortkomen vanuit de Galactische Centrale Zon.

image

Daarom ervaren vele ineengrijpende gebieden, binnenin gebieden of onafgebroken golven die de meeste basisfunderingen van het leven/bewustzijn op jullie wereld opmaken en/of die aan jullie wereld verbonden zijn, wederom een kolossale verschuiving/opwaardering. Als je het al niet opgemerkt hebt, dit proces is cyclisch en beweegt in overeenstemming met de spiraal van de evolutie en de organische ritmes van de Aarde zelf zoals gereflecteerd in de beweging van de sterren, de getijden en de seizoenen. Elk passeert er doorheen en creëert een verhoogde ervaring/ fundering voor de volgende. In intensiteit en kracht groeiend tot het moment van het hoogtepunt.

De huidige opwaardering welke in alle ernst tijdens de Winter Zonnewende begon, ondertussen doordringend en doorgaand, kan al gezien, gevoelt en/of ervaren worden tot de één of andere graad in de volgende domeinen:

Individuele Gebieden en Hun Subtiele Lichamen
Het Ley-raster Systeem van de Aarde.
De Hogere Collectieve Geest/Web van het Leven
De Vier Elementen
De Zeven Stralen/Vlammen van de Schepping
Ervaring van Tijd/Ruimte
In onze Relaties met de Planten en Dieren koninkrijken
In onze Mens tot Mens Wisselwerkingen

Laat ons een kort overzicht nemen naar elk van hen zodat anderen deze signalen en hun monumentale implicaties mogen herkennen.

Individuele Gebieden en hun Subtiele Lichamen
Zoals wij dit gebied al tamelijk uitvoerig besproken hebben in recente discussies(niet vertaald), zullen we er vandaan niet veel tijd aan besteden, maar nodeloos te zeggen dat veel veranderingen van wedergeboorte en uitbreiding plaatsvinden binnenin de individuele gebieden en hun subtiele lichamen als een resultaat van deze hogere activering en magnetisering. Sommige zijn eenvoudig verder dan andere. Hogere chakra’s komen online, merkaba voertuigen geactiveerd en gebruikt, de cellulaire, DNA en neurologische veranderingsprocessen gebeuren veel sneller, interdimensionaal reizen vindt frequenter plaats, en de verdere zuivering en verfijning van iemands lichaam-geest-spirit leidt naar een groter gebruik en het openen van spirituele gaven/inzichten – laat staan dat de loutere omvang van zulke individuele gebieden exponentieel buitenwaarts uitbreiden als meer en meer zielen beginnen en of omvatten, het Ziel hernemings- en terugvorderingsproces om hun VOLLEDIGE AUTENTIEKE GODDELIJKE ZELVEN opnieuw op te eisen en om te beginnen om vollediger de nieuwe kristallijne energieën te gebruiken en te integreren.

Het Ley-Raster Systeem van de Aarde en de Hogere Collectieve Geest/Web van het Leven
Aangezien deze aspecten nu technisch één en dezelfde zijn, zullen wij hen bespreken als één kolossaal hoger raamwerk. Vorig jaar Lente er breedvoerig over gesproken hebbende, is de Hogere Collectieve Geest nu bijna volledig functioneel en IS zich zeer bewust van zichzelf. Dat is in essentie wat het voor de Meesters mogelijk maakt, zoals jullie zelf, om bepaalde gebieden van tijd/ruimte en/of “innerlijke ruimte” te betreden die voorheen niet voor jullie beschikbaar waren, inclusief het herverbinden met onder andere jullie voorouders en ziel/sterren families. Jullie dienen nu als verhelderende knooppunten van licht/informatie samen en binnenin deze Hogere Collectieve Geest/dit Web van het Leven en als zodanig, dienen jullie als een kernpunt van diepgaande cocreatie en verbinding. Jullie ZIJN de bakens van het eenheidsbewustzijn en alles dat energetisch binnenin die zinsnede verbonden is. Deze status, is overduidelijk verbonden aan jullie nieuw-gevonden vaardigheid om “in te prenten” op de nieuwe kristallijne substantie of lagen hetgeen nu de Aarde en de synthese en activering van verzamelde lichtcodes binnenin jullie voertuigen/gebieden doordringt. En het is ook vanwege jullie positie, dat jullie gevoeliger zullen zijn voor de golfbewegingen die dwars door en binnenin deze Hogere Collectieve Geest/dit Web gebeuren gaan – want als jullie dergelijke golfbewegingen in de gaten houden worden jullie een beter geïnformeerde mede-schepper/indrukker, en op een dieper niveau zullen jullie weten welke lichtcodes en/of “stralen van creatie” uit te stralen of om buitenwaarts tot uitdrukking te brengen met inbegrip van de geest/het web om door te gaan om het te verlevendigen, te verheffen en te verzorgen.

Terwijl de voormalige collectieve geest nog steeds bestaat, wordt het niet langer meer energetisch gevoed zoals het eens gevoed werd. Het is een stervende, slechter wordende structuur welke sommigen nog steeds, tevergeefs, proberen te bezielen met leven, wat geen blijvende uitwerking heeft. Het is dit raamwerk dat vooraan en in het midden is voor het wakende bewustzijn van de meerderheid van de mensheid, maar steeds meer wenden hun zicht binnenwaarts en naar boven, richting het nieuwe hogere raamwerk (of misschien componenten ervan om te beginnen), aangezien zij het niet langer kunnen verdragen om naar het oude te kijken terwijl het implodeert en iets hoopvols moeten vinden, in plaats van iets angstigs, waarin te motiveren en hen opnieuw te inspireren. Dit is en zal het langzaamste gedeelte van het transformatieproces zijn, maar verschuldigd aan variërende inzichten, persoonlijke overtuigingen, houdingen, ziel eeuwigheid en opmaak, moet het op deze manier gedaan worden. Echter, zoals al vermeld, zijn alle processen nu een periode binnengegaan van snelle momentum of een opwaartse verschuiving, waar het miraculeuze niet alleen mogelijk is maar ook waarschijnlijk, als de Meesters in staat zijn om hun kritieke posities vast te houden samen en binnenin de Hogere Collectieve Geest/het Web.

Deze sectie omvat overduidelijk ook jullie partnerschap met Moeder Aarde/Gaia en alle veranderingen en golfbewegingen die zij ook ervaart. Net zoals individuele gebieden/subtiele lichamen snelle veranderingsprocessen op ieder niveau zullen ervaren, alsook de collectieve Hogere Geest, aldus zal dierbare Moeder Aarde/Gaia dat samen met haar nieuwe ley-raster netwerken. Want werkelijk, allen zijn verstrengeld en spiegelen de ander diens proces. En met het bestuderen van deze reflectie en/of wisselwerking tussen hen, kan men beginnen te voorspellen of in afstemming te komen met, deze golfbewegingen van Gaia. Het is ook belangrijk om hier op te merken, dat ALLE planeten in onze locale zonnesysteem ook door gelijkaardige veranderingen heengaan.

De Vier Elementen
Ik zou deze sectie graag willen beginnen met een algemene waarschuwing en dat is, dat terwijl wij gesproken hebben over al deze veranderingen die gebeuren op zeer fundamentele, structurele niveaus van het bestaan/de Schepping, zij nog steeds niet concreet meetbaar gaan zijn in het fysieke. Dit is omdat al deze veranderingen op etherische en/of kwantum niveaus van het bestaan gebeuren – of “pre-materie” of manifestatie fase.
Dat gezegd hebbende, deze Meesters of beoefenaren die bij zichzelf gewaarworden frequent te werken met elementale energieën hebben waarschijnlijk een subtiel verschil opgemerkt met hun energetische opmaken of teksturen. Bijvoorbeeld, water mag ietwat anders of lichter aanvoelen, zachter, meer vloeibaar en op een bepaalde manier intelligent – gemakkelijker te manipuleren. Dit is deels omdat de kernessenties van aarde, lucht, vuur en water zelf meer opgewonden raken, en fijnzinnig zichzelf beginnen te morfen/herstructureren en verfijnen binnenin de nieuwe energetische condities. Dit is ook ten dele verschuldigd aan de uitbreiding van het individuele en collectieve besef. Je zou redelijk kunnen beargumenteren dat de elementen niet aan het veranderen zijn en in plaats daarvan het slechts de gewaarwording van de ontwaakte persoon is of de “sluier” die aan het optillen is. Echter, ik kan jullie verzekeren dat zij bezig zijn te veranderen, op een zeer fundamenteel niveau, en het is omdat het globale gebied van bewustzijn op Aarde aan het veranderen is.

De Zeven Stralen/Vlammen van de Schepping
Op een ander zeer kernniveau van de schepping bestaan de 7 Stralen, waarschijnlijk het meest opmerkelijk verklaard in de theosofische traditie door H.P. Blavatsky en Alice Bailey, de 7 Stralen van de Planetaire Creatie is precies dat. Betekenend, uiteenlopende mengsels van de Stralen zijn ingebed in ieder facet van de Schepping. Iedere straal heeft diens eigen kleur, kwaliteit en chakra affiliatie alsook gebalanceerde als ongebalanceerde invloeden (zie het artikel van de link voor verdere info – = Engelstalig), http://www.lucistrust.org/en/arcane_school/talks_and_articles/the_science_of_the_seven_rays). Een volledige blog zou toegewijd kunnen zijn aan slechts dit onderwerp alleen. In feite, zijn er feitelijk 12 Kosmische Stralen in totaal, maar vandaag zullen we kort de 7 Planetaire Stralen/Vlammen behandelen aangezien deze degenen zijn waar jullie het meest direce moment-naar-moment toegang tot hebben – voor nu.

Straal 1 – Rood – De energie van Wilskracht, Kracht, Doel/Reden en/of Wil van de Godheid
Straal 2 – Blauw – De energie van Liefde, Wijsheid en Mededogen
Straal 3 – Geel – De energie van Actieve intelligentie en Vormgevende Opbouw
Straal 4 – Groen – De energie van Harmonie en Schoonheid
Straal 5 – Oranje – De energie van Concrete Kennis of Wetenschap
Straal 6 – Indigo – De energie van Toewijding, Spiritualiteit, Idealisme
Straal 7 – Violet – De energie van Ceremoniële Orde en Magie, Vrijheid, Alchemie

Aangezien ieder aspect van de Schepping nu in een energetische staat van opgewondenheid is, zo ook beginnen de 7 Stralen (alsook de volledige 12) zichzelf te verfijnen en opnieuw samen te stellen om beter geschikt te zijn voor de behoeften van de Aarde en ons locale gebied van het nieuwe energetische landschap van de Schepping.
Voor het eerst hier gerapporteerd, http://www.stankovuniversallaw.com/2015/01/how-i-use-the-seven-sacred-flames-of-creation-wie-ich-die-sieben-heiligen-flammen-der-schoepfung-anwende/, de Zeven Stralen opnieuw samengesteld (hoewel zij nog steeds morfen) zijn nu volledig toegankelijk en beschikbaar voor Meester gebruik. Ik zou alle Lichtwerkers aan willen moedigen, niet slechts Meesters, om bekend te raken met de Stralen en om hen frequent te gebruiken bij de ondersteuning en verrijking van jullie Collectieve Hogere Geestelijke plichten, alsook jullie persoonlijke genezing, ascentie, en “verbeeldende” werk. Verbeeld eenvoudig de benodigde stralen als een vlam en overspoel of verzadig de omgeving, je lichaam, of jouw impressie ermee.

Ervaringen van Tijd/Ruimte
Zoals door deze grootse ascentie cyclus heen gerapporteerd werd, zullen momenten van ruimte/tijd disoriëntatie doorgaan voor velen toe te nemen. Ervaringen van de tijd die versneld of vertraagd zijn zullen spoedig steeds meer ervaringen weggeven van “geen tijd” of van ALLE tijden gelijktijdig bestaand binnenin het huidige moment. Dit is de bron geweest van en zal doorgaan te veroorzaken, episodes van wanklank binnenin individuen, wat afhankelijk is van hun niveau van besef/ontwikkeling en dit is waarom de grote push of “zaaiing” in de reguliere uitoefeningen zoals bedachtzame en gecentreerde meditatie precies nu gebeuren. Het ascenderende collectief zal ten zeerste deze zeer fundamentele gereedschappen moeten gebruiken als zij de sprong gaan maken van de ene naar de volgende frequentie.
Echter, als Meesters zoals jullie zelf acclimatiseren met meer en meer momenten van “geen-tijd,” zullen zij uiteindelijk leren om hun aangeboren gaven in deze momenten te gebruiken zoals bi-locatie, teleportatie en tijdreizen. Dus hoewel deze ervaringen stiekem kunnen zijn voor iemands systeem, is het belangrijk om zachtaardig met jezelf te zijn, begrijp wat er gaande is en maak je geen zorgen of raak in paniek, en probeer eenvoudig om erin mee te gaan. Je gaat niet achteruit of wordt gek, je bent eenvoudig aan het acclimatiseren. Probeer ook om geduldig met anderen te zijn die echt helemaal niet begrijpen wat er gaande is en die op willekeurige manieren uit mogen halen als zij proberen zin van alles te maken.

Onze Relaties met de Planten en Dieren Koninkrijken
Wederom, het bewustzijn is stijgende, de energetische condities op de Aarde zijn drastisch aan het veranderen en er is geen locaal gebied of creatie dat onaangeraakt zal blijven. Diegenen van jullie die nauw werken met de planten en dieren koninkrijken merken waarschijnlijk ook een verandering op binnenin deze vormen van bewustzijn. Ook zij breiden uit, verschuiven, verfijnen en acclimatiseren. Als een resultaat, mogen dieren meer liefdevol lijken te zijn, moe/pijnlijk of aanhankelijker dan normaal, of laten gewoonweg vreemd gedrag zien (ongeveer zoals mensen) aangezien hun zintuigen overweldigd raken door het niveau van verandering dat hen omringd op zoveel verschillende niveaus. Zowel planten als dieren mogen ook meer bewust zijn en dat er gemakkelijker met hen gecommuniceerd kan worden dan gewoonlijk – terwijl het eenheidsbewustzijn doorgaat te stijgen dwars over de planeet en jullie locale systeem heen.

Mens tot mens Wisselwerkingen
Zoals gewoonlijk, zullen deze wisselwerkingen voor jullie een gemixt assortiment zijn. Individuele zielen variëren aanzienlijk in zielsamenstelling en daarom, zullen zij aanzienlijk variëren in reactie op de katalytische en transformatieve energieën die de Aarde nu doordringen. Echter, slechts omdat jullie schijnbaar ontmoedigende reacties en gedragingen opmerken, probeer te begrijpen dat dat niet betekent dat verschuivingen niet plaatsvinden. In feite, zijn deze tamelijk normale reacties en signalen van de dissonantie waar wij eerder over spraken. Daarom, worden zij WELZEKER beïnvloed, getriggerd en gestimuleerd om te evolueren en door de oude patronen en beperkende constructies heen te breken, het is gewoon dat voor sommigen, dat zij de bodem moeten raken of moeten “crashen” binnenin hun reeks aan geloofsystemen, voordat eindelijk vrij gebroken kan worden van de op illusie-gebaseerde conditionering. Velen zijn onlangs aan diepere zuiveringsprocessen begonnen, terwijl zij beginnen om giftige chemicaliën en gedachtevormen uit hun lichamen en geesten te sluiten om ruimte te maken voor de nieuwe informatie/uitgebreide besef. Er zijn inderdaad een groot nieuw aantal van zielen, slechts van de cyclus van openbaring en energetische invoer van vorig jaar, die nu op het juiste spoor zijn of veel verder op weg zijn dan dat zij waren. Wij staan onophoudelijk verbaasd over dit rimpeleffect, en als jullie het alleen maar zouden kunnen zien, zouden jullie helemaal niet ontmoedigd zijn met de collectieve vooruitgang. In plaats daarvan, zouden jullie verbijsterd zijn.

Jij bent een voorloper, en als zodanig, wist je dat je veel, veel vroeger zou ontwaken dan de rest van de populatie. Het is op z’n zachts gezegd uitdagend geweest, maar weet dat nu, in het midden van deze stijgende Zonnewende Vuren van Ascentie, dat je zeer spoedig in zichtbaarheid opgetild zult zijn en dat er rijkelijk naar je gekeken wordt voor kennis betreffende de veranderingen die bezig zijn en weldra over de planeet zullen vegen. Dus stof deze oude schrijfsels, projecten en onderzoekpapieren af die nooit echt waar dan ook naartoe gingen en ben erop bedacht om hen met de wereld te delen. Want de wereld zal eindelijk klaar zijn om hen te omhelzen. Hetzelfde zal waarheid bevatten voor vele spirituele Meesters en Strijders van het Licht.

Onze volgende discussie zal in veel groter detail gaan over de hogere-zichtbare rollen waarvoor jij en anderen gevraagd zullen worden om in te stappen. Zoals met alle cyclussen en seizoenen is het wederom tijd om gezien te zijn, maar in een altijd grotere capaciteit dan dat tot nu toe aan jullie gevraagd werd om in te dienen. Dit zal een natuurlijk voortgang zijn van jullie knooppunt rollen/posities binnenin de Hogere Collectieve Geest dus blijf afgestemd. Op sommige manieren, zien jullie al glimpen of zaden hiervan.

Ondertussen, ga door de nieuwe energieën te gebruiken, te verkennen en erop in te prenten, aangezien er vele verborgen geschenken zijn die nog gevonden, gedeeld en gecocreëerd moeten worden. Gebruik de 7 Stralen om te helpen giftige omgevingen, onevenwichtigheden te genezen, en om een aanvullende oemf toe te voegen achter jullie indrukwekkende activiteiten. De gereedschappen en hulpmiddelen werden aan jullie gegeven, maak jezelf nu vertrouwd met hen. Want spoedig, zeer spoedig, zullen jullie opgeroepen worden om op een veel grotere manier te dienen en deze vaardigheidssets zullen kritiek zijn voor jullie in de uitvoering van jullie nieuwe uitgebreide rollen.
Tot de volgende keer.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://aprilsairings.blogspot.nl/

Hilarion Er Is een Gevoel van Op Handen Zijnde Magie in de Lucht… Januari 25-Februari 1, 2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Standard

image

Geliefden,
Velen van jullie worden het gezegde, “Ken U Zelve” als een algemeen thema gewaar dat door iedereen in deze tijd in de één of andere vorm gedeeld wordt. De fijnafstemming en herijking is nog steeds aan het plaatsvinden en nu kijken jullie steeds nauwkeuriger binnenin jullie zelf om naar alle patronen te kijken die jullie uitgespeeld hebben door jullie levensspanne heen en zijn nu bereid Zelf in al diens vele facetten onder ogen te komen. Je bent bereid om de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alles dat er in je leven tevoorschijn gekomen is. Je weet dat jij degene bent die ten eerste de ervaring creëerde om dit patroon naar de oppervlakte te brengen als dat wat jou begrensd heeft bij je voorwaarts gaande beweging en welke getransmuteerd en losgelaten moet worden. Open jullie harten wijder voor deze ervaring en ben bereid om de schoonheid van het geschenk te zien dat het jullie gegeven heeft. Het heeft jullie vrijheid gebracht van zelfopgelegd lijden en heeft jullie geholpen om voorbij de voormalige beperkingen te gaan, soms op onverwachte en totaal verrassende manieren.
Je kijkt nu naar hoe je verder de ontvouwing mag toestaan van je grotere inzichten, je leven en de gebeurtenissen erin zien vanuit het perspectief van je Goddelijke Zelf. Je ziet de drama’s overal rondom jou heen uitgespeeld worden en liefdevol onthecht jij je van hen. Je beseft dat er altijd cyclussen zijn, ebben en vloeden in de patronen die aan het ontvouwen zijn. Je neemt je voor om in harmonie met deze energieën te werken in plaats van de geschenken van het besef dat zij brengen te weerstaan. Je wordt op het pad voortbewogen richting grootsheid en creativiteit van spirit dat altijd binnenin jou verbleef. Jouw nieuwe aanvangen wenken met oneindige mogelijkheden en er is een gevoel van op handen zijnde magie in de lucht, een gevoel van iets wonderbaarlijks dat weldra in het zicht komt. Terwijl je verhuist in de richting van de manifestatie van je dromen, straal je ook het Licht uit dat je bent als een baken van hoop voor anderen en verhef je de energieën voor het collectief.

Terwijl je een hogere positie vasthoudt die je als van jezelf opgeëist hebt, inspireer en verhef je de mensen in jouw gebied van beïnvloeding. Weet dat je waargenomen wordt vanuit een plaats van respect en bewondering nu. De stroom van de rivier van het leven is zoet en vreugdevol en je ervaart vele momenten meer van sublieme gelukzaligheid als je dagelijks naar binnen naar de kern van je Goddelijke Zelf gaat. Je kijkt naar het Licht om je gedachten te overwinnen en te transmuteren als zij in je spirituele uitoefeningen komen en aldus vele nieuwe inzichten en wijsheid vergaart door deze ervaring. Als jij je met de hogere versie van je zelf verbindt, streef je ernaar om het zelfs prachtiger en van belang te maken en door dat aldus te doen, ontsteek je het Licht in de harten van anderen.
Vertrouw altijd op je krachten van gewaarwording en intuïtie. Deze begeleiding opvolgend zal je in de richting sturen van je hoogste en grootste goed. Je zult in de stroom blijven van de barmhartige energieën van het Universum, welke jou onfeilbaar op het pad van goddelijke en juiste timing zal plaatsen, en alles in je leven zal goed uitwerken. Je dagelijks met je goddelijke zelf verbinden brengt diens kracht, schoonheid en majesteitelijkheid binnen. De puzzelstukjes van je leven naar het huidige nu komen samen in opwindende en magische manieren om de werkelijkheid te creëren die je nagestreefd hebt.
Het avontuur van vele levensspannen strekt zich nu voor je uit en je weet dat je de noodzakelijke gereedschappen hebt om het te laten tellen. Je hebt alles dat je nodig bent binnenin je en je verhuist naar de volgende stap van je spirituele reis met zelfvertrouwen, gratie en gemak. Door aanwezig te blijven in ieder moment, wordt je onfeilbaar geleid om je hoogste goed in de manifestatie van je meest oprechte wensen te bereiken. De weg naar het meesterschap van zelf wordt gemakkelijker vanwege je bereidheid om al je ervaringen als een integraal deel ervan te bezitten.
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe’s credit, copyright and website is included. http://www.therainbowscribe.com

De Hogere Paden van Liefde – De Zoektocht naar diepere en meer Diepgaande Liefde 24 Januari 2015 / Judith Kusel

Standard

image

Toon mij de diepte van je eigen innerlijk zielzelf,
dat innerlijke zelf dat daar is, waar niemand je kan zien,
noch in jou kijkt.
Dat is de waarheid van wie en wat je bent.
Het is dan, en alleen dan,
dat Liefde diens ware gezicht onthult.

(Judith Kusel)

Mijn gehele leven wilde ik de werkelijke dieptes weten, de kern van het Mysterie dat ligt achter wat gezien wordt en in dat wat ongezien is, en wat het grotere kosmische geheel samenhoudt. Het werd een Zoektocht op zichzelf, want ik heb een natuurlijke leergierigheid en een zeer diep gevoel van bestemming wat op de één of andere manier hieraan verbonden is en heb dat gehad zolang als ik het me herinneren kan.
Want hoe dieper ik in het Mysterie van het leven van de gehele Schepping graaf, hoe meer ik naar de energie van Liefde zelf gebracht wordt, want Liefde, en het Leven zijn met elkaar verstrengeld en je kunt de één niet van de Ander scheiden. Het is één en hetzelfde. Want zonder Liefde verwelken wij en sterven, zoals een plant zonder water en teveel Zon: zonder Liefde verliest het leven zelf alle betekenis, want wij werden geschapen om te houden van wat wij doen en te doen waar wij van houden, en te houden van voorbij zelfs dat.

Het is Liefde meer dan wat anders dan ook dat betekenis en reden aan het leven geeft.
Dan, hoe komt het dat wij menselijke wezens het er zo moeilijk mee hebben om van onszelf en al het leven te houden?
In 2009 ging ik op een reis, een Zoektocht om uit te vinden waarom het was dat ik in Afrika geboren was, hetgeen een innerlijke en externe reis van ontdekking op zichzelf werd. Het leerde me dingen over het leven en de Liefde hetgeen ik mezelf nooit ten doel gesteld had om te vinden, en toch gaf het de kernbetekenis voor het nieuwe leven dat binnenin mij gevormd werd. Op zichzelf werd het een reis van initiaties in/naar de hogere rijken en in/naar het Mysterie zelf.
In precies diezelfde tijd, begon toen mijn innerlijke geheugenbank getriggerd te worden, hetgeen nauw gelinkt wat aan het weer ontmoeten van mijn Tweeling Vlam, en dan gewoonweg geheugenbank na geheugenbank open gekliefd te hebben, en daarmee intense pijn. Die pijn kwam vanuit dit leven, en de donkere nachten van de ziel waarin ik gedoken was voordat ik hem ontmoette, maar toen zo ongeveer meer triggerde over het hem eindelijk te ontmoeten, degene waar ik mijn gehele leven naar gehunkerd had, en van wie ik heldere dromen had toen ik 17 jaren oud was.

Dus, ik vertrok, alles achterlatend en hierin wilde ik genezen, en ik wilde de waarheid in alles vinden, en ik wist dat ik niet kon verschrompelen, en dat op de één of andere manier mijn ziel dit naar zichzelf toe zou halen en ik geen andere optie meer had. Ik moest in het Mysterie gaan graven dat zich voor mij aan het ontvouwen was, niet alleen omdat ik in begon te tappen op grote energiegebieden, en in immense informatie waar nog nooit toegang tot verkregen was door de mens (zoals nu), en tezelfdertijd, moest ik steeds dieper in mijn eigen ziel geheugenbanken graven, en ermee beginnen om de kwaadheid, de pijn en wat voor bagage dat er ook maar was los te laten – niet alleen van dit leven maar ook van wat daarvoor kwam – meer dan dit is een diep wantrouwen en angst voor dezelfde man waar ik van hield. Waar kwam dat vandaan en wat betekende het?
Ik deel dit vandaag met jullie, want op een bepaalde manier weet ik nu dat uiteindelijk de Hogere paden van Liefde dit van ieder enkelvoudig persoon van jullie zal eisen. Niet op Zoektochten of reizen gaande zoals ik dat deed, maar eerder voorbereid te zijn om in de waarachtige dieptes van jezelf te graven en dan te gaan en alle pijn, de kwetsingen/verwondingen, de kwaadheid van een ver verleden loslaten.
Want heel veel van de zielen die incarneerden sinds de Tweede Wereldoorlog en die zich toen vrijwillig aanmelden om te helpen bij dit gehele evolutionaire proces, hadden karmische linken, banden en patronen met deze planeet, en dit komt van lang voorafgaand aan Mu en Lemuria, en dan aan die eerste beschavingen voorafgaand aan deze. Dit heb ik opgenomen in mijn boek, “Why I was born in Africa” welke ik dit jaar hoop te voltooien.

Het was in deze allereerste beschavingen dat de zaden gezaaid werden voor wat later de karmische patronen van de mens, van het collectief werden, en toen ook van de individuele zielen. Aangezien sommige van de zielgroepen vanaf het allereerste begin bij de planeet betrokken waren, in co-creatieve rollen, zijn zij nu teruggekeerd om het oude eindelijk tot rust te brengen, om alle karmische patronen te ontbinden en los te laten, de schakels en alles dat nog steeds gedaan moet worden – aldus dat verder kan gaan in het evolutionaire proces van zielgroepen en zielen en hier niet weer hoeven terug te keren. Wij op het planetaire niveau kunnen niet evolueren tenzij we eindelijk de onevenwichtigheden wederom in evenwicht gebracht en opgeruimd hebben.

Wij zijn niet de gehele tijd engelen geweest – en we zullen de schaduwen, het licht en iedere menselijke karakteristiek binnenin ons hebben.
Want de gehele kosmos evolueert – evolueert en breidt altijd onophoudelijk op zichzelf uit en aldus is het ook met zielen en zielgroepen, want zij verhuizen dan in/naar de hogere dimensies en de hogere evolutionaire staten van het bestaan en werken in de grotere kosmische rijken.
Wij allemaal hadden zielcontracten die we opgesteld hadden, onder de begeleiding en de grote liefdevolle zorg van de Heren van Karma, zodat wij hen weer tegemoet konden treden in dit leven op een gegeven tijdstip in onze reis door het leven. Met sommigen hebben wij karmische schulden op te ruimen, oude negatieve patronen op te ruimen, en daarom zullen zij in onze levens op komen dagen als diegenen die ons het meest uitdagen, maar ook als diegenen waar wij het meest van houden. Sommigen zullen slechts gedurende een korte tijdsperiode binnenkomen, en sommigen gedurende een geheel leven, en sommigen voor slechts een tijdsperiode, maar allen brengen immense lessen van liefde met zich mee.

image

Zo vaak verzetten wij ons tegen deze lessen van liefde, want zij dagen ons tot in onze wezenlijke kern uit. Want haat is zeer veel verwant aan liefde, en met sommige zielen meer dan met andere zielen. Echter, achter al deze pijn, kwaadheid, liefde en wat anders maar ook, is er angst.
Angst om lief te hebben, angst om waarachtig lief te hebben en meer angst om ons te openen voor Liefde. Angst om gekwetst te worden.
Want Liefde is de grootste kracht die er is.

Zolang als wij met onze vingers naar elkaar kunnen wijzen, hoeven wij niet in het hart en in de rijken van liefde te gaan graven, want we sluiten het hart af, en we weigeren om lief te hebben. Echter, door slechts dat te doen, maken we onszelf ziek en bitterheid, rancune, emotionele bagage zijn het resultaat welke onze ware levenskracht smoort en de vreugde van het leven verwijdert en het wonder van het leven van een zielvol, liefdevol leven!
Wat het ook is dat de ander naar ons terug reflecteert, zijn slechts delen van onszelf die we ons niet eigen gemaakt hebben noch van gehouden hebben aangaande onszelf en zeer vaak, wat het ook is dat wij zien is iets wat over meer dan één levensspanne gekomen is en moet voor eens en voor altijd opgelost worden. Anderszins zullen we voor alle eeuwigheid aan die ziel gebonden zijn – totdat we eindelijk de lessen van Genade leren.

Ik heb ontdekt dat hoe meer de ziel geheugenbanken getriggerd raken, en ik die oude bagage, de pijn en de karmische schakels en patronen los kon laten, hoe meer mijn hart en ziel zich konden openen voor Liefde. Ik ben op zoveel manieren genezen, en mijn angsten zijn opgelost zoals mist dat voor de Zon doet. Voor de eerste keer in mijn leven ben ik in staat om lief te hebben, totaal, onvoorwaardelijk en ook volledig. Dat kon ik voorheen niet.
Ik kan eindelijk van mijn Tweeling Vlam houden voor wie en wat hij is, want de ziel geheugenbanken werden opgeruimd, en met immense liefdevolle Genade/Goedgunstigheid. Nu kan ik de immense Liefde zien, het kaliber van de man zelf, en ik kan liefhebben tot in de dieptes van mijn wezen en vertrouwen met mijn gehele hart, ziel en de rest.

Want pijn is een grote leraar. Het leert ons dat iets niet helemaal in orde is, dat er iets mis is, en bovenal, dat er ergens draken zijn om te leren liefhebben, om te temmen en er vrienden mee te worden. Zeer vaak zijn deze draken niet in de persoon die op onze knoppen drukken en ons tot in de ware kern uitdagen, maar deze draken liggen daar BINNENIN onszelf, en alles waar wij niet van gehouden hebben noch voorheen erkenden.
Ik sta vandaag in groot respect voor de kosmische wetten, welke eeuwig daar zijn, en wederom begin ik hen te begrijpen, het is alsof de gehele kosmische orde zichzelf in een paar eenvoudige woorden onthult.
Nergens is dit meer waarheid dan in deze wet: WAT BINNEN IS, IS BUITEN.
Wat BINNENIN onszelf is zal aan de buitenzijde reflecteren en wat daar is dat niet opgelost en terzijde geschoven is zal aan de buitenzijde in de vorm manifesteren. Wat wij vrezen trekken we aan. Wat we afwijzen wijst ons af. Waar we aangaande onszelf niet van houden, zullen anderen aangaande dat van ons niet houden.

Met mijn gehele hart, ziel, geest en macht wil ik immer dieper graven in het Mysterie van de Liefde zelf, en in het Mysterie van het Leven zelf.
Ik wil de dieptes en de ademhaling en het gehele kosmische Wezen van Liefde voelen, ervaren en kennen en die Liefde worden met alles dat IK BEN.
Ik wil geen verlies lijden aangaande de dieptes van het Bestaan/van Zijn – dat, mijn innerlijke waarheid, tot in de kern levend.
Het is niet gemakkelijk, ja, en het duwt me helemaal voorbij de norm en heeft dat altijd gedaan. Maar ik kan niet oprecht zijn anders dan wat daar binnenin mijn ziel is en wat daar voor mij is om te leren en meer dan dit, dit ligt in de rijken van de ziel, de liefde en het leven.
Ik ben moe van de muren, vestingen, van alle kwetsuren en pijn.
Ik wil het leven in zuivere Liefde leven en naakt en gestript tot in de kern staan.
Ik ben moe van het pretenderen – het heeft me nooit gediend.
Ik ben moe van het verzorgen van kwetsuren – alles dat het deed was me aan het einde nog meer verwonden.
Ik wens om het leven te omhelzen en overvloediger te leven.
Ik wens om Liefde te omhelzen en overvloediger lief te hebben.
Ik wens om in de dieptes van de Liefde te graven en die oceaan van Liefde mij te laten dragen waar het dat ook maar wilt.
Ik wens om dieper lief te hebben, meer diepgaand en lief te hebben met heel mijn hart en ziel.

Ik wens mijn Geliefde te omhelzen, met alles dat hij is, en te graven in de dieptes van zijn hart, geest, lichaam en ziel, en dan om te ontdekken dat die Liefde overal is, in ieder atoom, alle energie, iedere cel, ieder wezen, want daar is het in de Mysterie van wat van hem de man maakt, de ziel die hij is.
Ik wil niet ineenschrompelen in deze Zoektocht.

Ik wil niet door het leven gaan en geen Liefde ervaren in al diens ontelbare vormen en vermommingen.

Meer dan dit, wil ik mijn hart steeds meer voor Liefde openen, en oneindig en eeuwig Liefhebben en dan zelfs daaraan voorbij.
Er is een enorm groot bord in de hemelen en het leest: GEEN INEENSCHROMPELEN TOEGESTAAN!
(Judith Kusel)

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://judithkusel.wordpress.com/

Arcturianen Planetaire Ascentie 23 Januari 2015 / Dr. Suzanne Lie

Standard

image

Wij de Arcturianen alsook onze vele vrienden binnenin de Galactische Federatie van het Licht zijn hier om vandaag met jullie te spreken om jullie eraan te herinneren dat jullie in het dagelijkse proces zijn van persoonlijke en planetaire ascentie.
Wij zeggen persoonlijk en planetair met de nadruk op Planetair. Jullie allemaal hebben al ontelbare incarnaties en ervaringen in de vijfde dimensie en daaraan voorbij. Want, jullie zijn allemaal multidimensionale wezens die zich vrijwillig aangemeld hebben om jullie frequenties te verlagen en om een element van jullie multidimensionale bewustzijn te bi-localiseren in/naar de fysieke aanwezigheid die jullie nu gewaarworden als jullie Aarde voertuig.
Wij zijn hier om jullie eraan te herinneren dat jullie niet je Aarde voertuig zijn; jullie dragen jullie Aarde voertuig. Jullie zijn het prachtige en uitgebreide multidimensionale bewustzijn dat geïmplanteerd is binnenin dat wat toeschijnt te zijn “slechts een driedimensionale gestalte”.
Wij willen dat jullie weten dat deze derde dimensionale gestalte louter de manier is waar jullie op in kunnen loggen op het derde/vierde dimensionale raster van Gaia’s multidimensionale, holografische raster.
Binnenin dit holografische programma, wat jullie ten zeerste waar mogen nemen als een videospel, hebben jullie je bewustzijn in een Aarde voertuig geplaatst. Wat veel lijkt op het inloggen op een videospel en dat je een avatar zelf kiest, JIJ bent de avatar voor je Hogere ZELF.
Het avatar zelf is degene die in dat videospel speelt. Echter, jij bent niet in het videospel, jij bent degene die jouw avatar zelf stuurt over hoe te spelen en hopelijk dit videospel te winnen.
Wij wensen om jullie er vandaag aan te herinneren dat jullie niet het avatar zelf zijn — dat is de mens die jullie dragen. Jullie zijn jullie multidimensionale zelf die jullie helpt.

Veel van jullie problemen deden zich voor omdat Gaia’s frequentie aldus aanzienlijk verlaagd was na de ondergang van Atlantis. Daarna, waren er enige piek ervaringen, alsook enige lagere ervaringen om voltooid te worden met de laatste 2,000 jaren van de Kali Yuga. Deze laatste 2,000 jaren van de Grote Cyclus is zeer moeilijk voor Gaia’s lichaam en voor Haar mensen, planten en dieren geweest. Want de Kali Yuga is het donkerste uur voorafgaand aan de dageraad.
Die dageraad is NU. Jullie zijn aan het gloren jegens jullie vijfdimensionale expressies van jullie zelf. Dus, hebben jullie ingelogd op de holografische versie van de derde dimensionale Aarde. Terwijl jullie nu ontwaken jegens jullie werkelijke, multidimensionale zelf, beginnen jullie te voelen hoe jullie driedimensionale voertuig niet adequaat is om veilig jullie grote energiegebieden te bevatten.
Daarom, beseffen jullie dat jullie je eerst moeten verbinden met jullie multidimensionale geest, welke volledig dat wat zich binnenin jullie NU voordoet kan begrijpen en verwerken. Dan, door dat portaal van jullie multidimensionale geest kunnen jullie terugkeren naar jullie hogere perspectieven van werkelijkheid.
Jij BENT DEGENE buiten het videospel die jouw avatar zelf helpt om dat videospel te winnen. Welnu, dat is natuurlijk een metafoor, want de menselijke jij ervaart niet je driedimensionale leven als een videospel. Echter, steeds meer van jullie beseffen dat er veel meer is dan slechts een driedimensionaal leven.

Natuurlijk er zijn velen meer rondom jullie heen die helemaal niet ontwaakt zijn aangaande deze ervaring. Dus, sommigen van jullie voelen zich zeer geïsoleerd en alleen omdat jullie directe contacten hebben met jullie Pleiadische zelf, jullie Arcturiaanse zelf, jullie Andromedaanse zelf, jullie Antariaanse zelf, of ieder ander Galactisch zelf.
Jullie hebben directe ervaringen met Geascendeerde Meesters en met andere Geascendeerde wezens. Door deze directe ervaringen krijgen jullie de bevestiging die jullie nodig zijn zodat jullie weten dat jullie niet gek zijn, jullie niet schizofreen zijn, en nee jullie verzinnen jullie ervaringen ook niet. Maar ja, jullie zijn anders dan de meeste van de mensen die jullie rondom jullie heen zullen zien.
Jullie zijn de grote pioniers. Jullie zijn de grote multidimensionale pioniers die een voertuig genomen hebben om te ontwaken jegens jullie werkelijke Multidimensionale ZELF ondertussen nog steeds dat Aarde voertuig vasthoudend. Verder, zijn jullie opgeroepen om je de missie te herinneren waarvoor jullie je vrijwillig aangemeld hebben om aan te nemen voordat jullie dit Aarde voertuig namen.

Nee, er zijn vele verschillende missie-versies aangezien er verschillende versies van mensen zijn. Dus ben niet bezorgd over wat je missie is. Omdat als jullie je steeds meer overgeven in/naar de hogere dimensionale expressies van jullie zelf – jullie steeds meer van jezelf toestaan te weten dat jullie dromen werkelijkheid zijn.
Dat de flits die je door de rand van je visie zag een afwisselende werkelijkheid is, een portaal, een parallelle werkelijkheid, welke jouw multidimensionale zelf in staat is gewaar te worden. Tegenovergesteld, zegt jouw driedimensionale zelf, “Nee, dat is niet echt. Ben ik gek?”, en dan sluit je deze gewaarwordingen af. Wij zeggen nu tegen jou/jullie, het is jou/jullie Nu. Nu is het NU om te geloven dat je dromen, je aspiraties, je fantasieën, je meditaties, de snelle flitsen die door je geest bewegen ALLEMAAL echt zijn.
De derde dimensionale werkelijkheid is een holografische projectie, waar je op ingelogd hebt. Kan jouw derde dimensionale Aarde voertuig beschadigd raken door deze driedimensionale holografische projectie? Absoluut.
Daarom, moeten jullie op z’n minst binnenin twee werkelijkheden leven want wij zijn jullie nodig om ingelogd te blijven in de derde dimensionale Aarde. Wij zijn jullie nodig om met Gaia te werken, met haar kern, met haar kernkristal, met de Lemurianen en tegelijkertijd te werken met de hemelse wezens en met de Geascendeerde Meesters en met de Galactische Federatie van het Licht.

Want zie, dierbaren, JULLIE zijn er tussenin. Jullie zijn tussen de kern van Gaia in waaruit het videospel geprojecteerd wordt en de werkelijkheid waarnaar Gaia verlangd terug te keren. Gaia en steeds meer van Haar mensen herinneren zich dat jullie multidimensionale wezens zijn.
Jullie hoeven niet te veranderen, jullie hoeven niet beter te worden. Jullie moeten je alleen herinneren dat jullie precies nu, zogezegd, het topje van de ijsberg zijn – het piepkleine puntje van jullie multidimensionale zelf dat ingelogd is in deze driedimensionale holografische projectie.
Jij bent niet dit topje; jij bent de avatar die de onderlinge-verbinding met dit videospel van de derde dimensionale Aarde vasthoudt. JIJ bent het prachtige multidimensionale wezen dat zich vrijwillig aangemeld heeft om op deze versie van de Aarde in te loggen. Deze versie van de Aarde is gereed om het oude spel van afscheiding, beperking en macht over anderen af te sluiten.
Wij, bedoelend wij de hogere wezens van jullie werkelijkheid, hebben ontdekt dat de graad van duisternis waar jullie, onze dierbaren, aan geleden hebben op de driedimensionale Aarde niet een erg eerlijk videospel is. Wij hebben besloten dat dit videospel tot een einde moet komen.
Welnu, wij vragen ook dat jullie niet in/naar de angst gaan als wij deze dingen zeggen. Want jullie zijn de controleur, de schepper, de kern van jullie leven en van jullie werkelijkheid.

Deze overgang moet gemaakt worden via het Eenheidsbewustzijn, en die eenheid moet eerst met jullie zelf beginnen. Jullie moeten je verenigen met alle versies van jullie multidimensionale zelf die toegankelijk voor jullie zijn terwijl jullie nog steeds jullie derde dimensionale voertuig vasthouden.
Wij beseffen dat vanuit het perspectief van jullie 3D voertuig het moeilijk is om voorbij misschien zelfs jullie zevende dimensionale zelf te verhuizen. En voor velen, velen – in feite de meesten van jullie – is het zeer moeilijk om in/naar jullie besef van jullie vijfde dimensionale Lichtlichaam te verhuizen, wat aldus behulpzaam en aldus wezenlijk belangrijk is.
Herinner je ook dat de omvang, de versie van je hogere dimensionale zelf waartoe jij jezelf gewaar zult worden in staat te zijn je te herinneren en in te stappen en te leven is waarvoor jij je vrijwillig aangemeld hebt om in/naar te verhuizen.

https://www.youtube.com/watch?v=GvXmXbnktW0&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534

Sommigen van jullie hebben zich vrijwillig aangemeld om jullie volledige leven binnenin jullie derde en vierde dimensionale voertuig te handhaven omdat jullie voordat jullie geboren werden bepaalden dat dat is waar jullie grootste dienstverlening zou zijn. Sommigen van jullie hebben zich vrijwillig aangemeld om in/naar een volledig besef van jullie vijfdimensionale Lichtlichaam te verhuizen. Vandaar dat het vanuit jullie vijfdimensionale Lichtlichaam is dat jullie je grootste dienstverlening zullen geven.
Sommigen van jullie zullen verhuizen in/ naar jullie zesde en zevende dimensionale versies die van geen enkele vorm van een fysieke bevestiging is. Het is vanuit dat component van je multidimensionale zelf dat jij je dienstverlening zult geven. Een ieder van jullie zal zich verbinden met jullie expressies van zelf.

Je zult je verbinden met je vijfde dimensionale en daaraan voorbij Galactische zelven,
Je zult je verbinden met je zesde dimensionale en daaraan voorbij Hemelse zelven,
Je zult je verbinden met je zevende dimensionale Overziel.
Je zult je verbinden niet omdat je ego zelf denkt – wow- ik kan me verbinden met dit Hogere Zelf. Nee, dit is geen race. Jij bepaalde deze ervaring voordat je dit lichaam nam. Dus denk niet, “Oh hoe komt het dat ik alleen maar zover kan gaan met mijn verbinding?”
Het antwoord op die vraag is, “Omdat dit is waar jij je vrijwillig voor aanmeldde om te doen. Deze frequentie, zelfs als het toeschijnt alleen maar de derde en vierde dimensionale frequentie te zijn, is waar jij je vrijwillig voor aangemeld hebt om jouw dienstverlening in/naar het lichaam van Gaia te projecteren.”

Nu zeggen wij in/naar het lichaam van Gaia – ja. De meesten van jullie zullen met de mensheid werkzaam zijn omdat de mensheid is wat in de weg staat van Gaia’s uitbreiding. Het elementale koninkrijk is gereed om te verhuizen, het planten koninkrijk is gereed om te verhuizen, het dieren koninkrijk is gereed om te verhuizen, de atmosfeer, de oceaan zijn allemaal gereed om te verhuizen en uit te breiden in/naar de vijfde dimensie.
Het is de mensheid, degenen die verstrikt werden in het individuele bewustzijn, degenen die aanzienlijk geleden hebben via de handen van andere mensen. Dezen zijn degenen die de grootste hulp nodig zijn. Echter, verspil jullie kostbare “tijd” niet binnenin dit hologram aan jullie persoonlijke ascentie.

Jullie zijn al geascendeerd. Daarom, herinneren wij jullie er steeds weer opnieuw aan, jullie hebben een gestalte genomen om te helpen met de planetaire ascentie. En, door dat aldus te doen mogen jullie goed bij jezelf gewaarworden werkzaam te zijn met het meest gekwetste component van de Aarde — de mensen van de planeet.
Zegeningen naar jullie allemaal! Wij, jullie Galactische Familie, kunnen iedere dag, ieder uur en iedere minuut meer heldere lichten zien opengaan, ontwaken en verbinden. Dus vragen wij in jullie meditatie dat jullie omhoog gaan voorbij de holografische versie van de Aarde. Dan kunnen jullie het verbazingwekkende uitzicht zien van alle lichten van de mensen als zij hun multidimensionale zelf aanzetten.

Zegeningen en wij zijn hier.
In feite, zijn al jullie expressies Nu hier bij jullie.
De Arcturianen

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://suzanneliephd.blogspot.nl/

Komeet Lovejoy en de Sirius/Pleiadische Beroering – 19 Januari 2015 / Celia Fenn

Standard

Dit is de tweede in onze serie van Sterrenzaad Transmissies van 2015. Op het moment voelen we zeer sterk de invloed van Komeet Lovejoy door ons gedeelte van de Galaxy passeren, in de regio van Orion, Sirius en de Pleiaden. Dit deel van de Galaxy heeft een sterke verbinding met de Aarde, met veel Sterrenzaden die van Sirius en de Pleiaden komen, alsook heel veel Kosmische Leraren die zich met de Aarde verbinden om informatie te delen over de evolutie van de Aarde in relatie tot het Zonnesysteem en de Galaxy.
Vanzelfsprekend, de naam van de Komeet is interessant, want de combinatie van “Liefde” en “Vreugde” suggereert dat deze specifieke komeet een specifieke rol heeft bij diens passage door ons gedeelte van de kosmos. In ons metafysische begrip van de aard van hemelse “gebeurtenissen”, representeren kometen altijd een kans voor betekenisvolle veranderingen op de Aarde en de aankomst van nieuwe energieën.
Maar, toen ik me afstemde op het Sterrenzaad Transmissiekanaal om te zien wat ik zou kunnen leren over die gebeurtenis, hoorde ik zeer duidelijk, diverse keren, het woord “perturbation” (Woordenboek: storing/verontrusting/beroering/verwarring/onrust/bezorgdheid). Ik had er geen idee van wat het betekende dus zocht ik het op. Het had verscheidene niveaus van betekenis. Eén maakt deel uit van een serie van mathematische theorieën in de Kwantum Fysica die gewoonweg te mathematisch voor mij waren, maar het had duidelijk iets te maken met verschuivingen en veranderingen binnenin een systeem.
Ik vond iets meer alledaagse definities die hielpen om voor mij de betekenis te verduidelijken.
De eerste definitie was, “verontrusting en mentale onrust”. De tweede definitie was, “een afwijking van een systeem, bewegend object, of voortgang van diens regelmatige of normale staat of pad, veroorzaakt door een externe beïnvloeding.”

image

De correlatie tussen de mentale staten van verontrusting waren interessant voor mij, en de resultaten van een externe beïnvloeding welke onbalans en verandering in een systeem creëren.
Hier is een andere definitie: “Variatie in een aangewezen omloopbaan, als van een planeet, dat resulteert van de beïnvloeding van één of meer externe lichamen”. Dus een Komeet zou een extern lichaam kunnen zijn dat tijdelijk “perturbation” (beroering) veroorzaakt en de omloopbaan van een planeet, zoals de Aarde, teweegbrengt of beïnvloedt.
Ja, dat maakt zin!
De ouden wisten heel goed dat de passage van een komeet grote effecten op de Aarde had, en hoe dichterbij en zichtbaar de Komeet, hoe groter de kansen die in diens kielzog zouden komen.
De Sirius, Pleiaden en Orion Verbinding
De Komeet beweegt nu door een deel van onze galaxy dat het op diens reis dichtbij Orion, Sirius en de Pleiaden plaatst. Het handelt als een tijdelijk extern object dat een verstoring creëert in het energiegebied. Deze verstoring heeft de bekwaamheid om de zwaartekracht en omloopbaan van hemelse lichamen, alsook Tijdlijnen, te beïnvloeden.
Ja, Tijdlijnen zijn ook verankerd in elektromagnetische energieën, en verstoringen in het gebied kunnen ook verstoringen en verschuivingen in Tijdlijnen creëren.
In dit geval, creëren de verstoringen in het gebied een potentieel voor een nieuwe relatie en een nieuwe tijdlijn met Sirius, Orion en de Pleiaden, hetgeen de nieuwe status van de Aarde in de Galaxy reflecteert als een ascenderende Multidimensionale Planeet.
Dit betekent, zoals mij verteld werd in de transmissies, dat de Aarde een eervolle status in de Zonne Raad aan zal nemen, en deze andere lid lichamen zullen in harmonie en coöperatie met de Aarde Raden werken. Het is niet langer een kwestie meer van onze Sterren Natie vrienden die handelen als evolutionaire mentoren en gidsen, maar eerder van hen met ons werkend als gelijken terwijl wij hen vertellen wat we nodig zijn en hoe wij graag hun hulp bij ons werk zouden willen.
Sirius heeft gedurende duizenden aan jaren als een mentor en energie leraar gefunctioneerd, en mensen reizen nog steeds naar Egypte om zich met de “Sirische Sterrenpoort” bij Giza te verbinden. De Pleiadianen hebben ook veel energie in het Terra/Aarde programma geïnvesteerd, en wezens van Orion hebben een onophoudelijke interesse gehad in kwesties van de evolutie van de Aarde. Maar nu is het tijd voor een partnerschap in plaats van een mentorschap relatie.
De Nieuwe Aarde is gereed om op te staan en een verantwoordelijke Planetaire beschaving te zijn. Het mag niet zo voelen aangezien we door de laatste stadia’s van de desintegratie gaan van het “oude” 3de dimensionale systeem, maar er is een nieuwe manier van leven dat tevoorschijn komt en die ondersteund zal worden door onze Sterren Natie vrienden alsook de Sterrenzaden en Sterren Kinderen op de Aarde.
Niettemin betekent dit dat wij op moeten staan en verantwoordelijk moeten zijn voor onze Aarde en voor wat wij op de Aarde creëren. Of op z’n minst, diegenen van ons die voelen dat wij hier zijn om te helpen met de Ascentie van de Planeet en Haar opkomst als een Multidimensionaal Lichaam in het Zonnesysteem. Er zijn golven van binnenkomende Diamanten Licht Zielen die incarneren als Diamanten Kristal Kinderen die zullen helpen met de verankering van deze nieuwe energie en zij helpen ons om omhoog te treden naar onze nieuwe verantwoordelijkheden.

De Fysieke Effecten

Dus, precies nu, voelen velen van ons de fysieke effecten van deze passage van Komeet Lovejoy.
Eerst, is er een verhoging in de niveaus van verontrusting bij veel mensen geweest, aangezien de rimpelingen van de energie op de Tijdlijnen een verstoring van de zwaartekracht in hun energiegebied creëert.
Veel mensen hebben kwesties gerapporteerd met het spijsverteringssysteem, en pijn en ongemak in het gebied van de Zonnevlecht en Hart Chakra’s.
Dit is omdat zeer oude kwesties van mentale en spirituele afhankelijkheid voor externe gidsen en leraren tot een einde komen. We verlaten de “comfort zones” van spirituele “kindertijd en afhankelijkheid” en komen tevoorschijn als “volwassenen” die hun eigen relatie hebben met de Galaxy en de Kosmos.
Terwijl wij deze nieuwe energie integreren, laten we ook jaren en levensspannen van “religieus” en “spiritueel’ misbruik en overheersing los, dat een negatief bijeffect geweest is van sommige van onze contacten met sommige van de Sterren Naties en met de duistere en meer onstabiele Sterrenpoorten in het Midden Oosten. Dit loslaten van oude mentale pijn en verontrusting wordt in het fysieke lichaam als pijn, verontrusting en ongemak gevoeld. Maar het komt naar boven om losgelaten te worden en om de activering toe te staan van het Originele Goddelijke Sjabloon in het DNA, voor de Spirituele volwassenheid, en voor de evolutie in overeenstemming met het Menselijke Goddelijke Sjabloon.
Wij laten de angst van overheersing en controle los, de angst van misbruik en de angst van gebrek en lijden. Allen welke “ingezaaid” werden op de Aarde door onze wisselwerkingen met Sterren naties voorafgaand aan de ondergang van Atlantis. Het is nu tijd om eindelijk die angst en die verontrusting los te laten en de Tuin van Liefde en Vreugde te betreden. Want dat is het doel van Komeet Lovejoy, om ons te helpen de Tuin te herinneren en om wederom onze Planetaire Thuis in/naar een Tuin van Liefde en Vreugde te maken!

Terugkeer naar de Tuin

image

Als je graag zou willen werken met Komeet Lovejoy en de binnenkomende energieën, kan je deze eenvoudige meditatie volgen. Het zal je ook helpen om ieder ongemak los te laten die je vast zou kunnen houden in de Zonnevlecht en Hart gebieden van het lichaam.

Begin door je lichaam te ontspannen en diep adem te halen. Volg de inademing en de uitademing totdat je lichaam ontspannen aanvoelt.
Focus je in je Hartcentrum en sta jezelf toe je te verbinden met de Goddelijke Vlam binnenin je hart. Breid dat Licht uit in/naar je Lichtlichaam en voel de uitgebreidheid van Liefde, Licht en Besef/Gewaarwording.
Focus je nu gedurende een minuut op dit beeld van de Komeet.

image

Na een poosje zal je de energie voelen welke het Hartcentrum activeert en je zult in je Wezen de stijging voelen van Liefde en Vreugde.
Als je deze stijgende energie voelt, sta jezelf ook toe om alle oude energieën en patronen die relateren aan angst en misbruik door religieuze controle en oude vormen van misbruik op de Aarde los te laten. Voel gewoon deze oude patronen wegsmelten in het Licht.
Focus je nu op de Tuin die de Aarde bedoeld is te zijn. Visualiseer de Aarde en dat deze wederom een Prachtige Tuin wordt, gevuld met Overvloed en Liefde en Vreugde.
Je mag de Wateren van de Planeet ondertussen fris en helder en levendig zien, dansend met de elementale energie. Je mag bomen en bossen zien, planten, kruiden en bloemen, dieren, vogels, insecten en mensen, allen in harmonie in de Tuin van de Aarde levend, zoals het oorspronkelijk bedoeld was te zijn. Schone Luchten, regenbogen, regenbuien, en een hemel gevuld met heldere sterren, en de bossen gevuld met eenhoorns, feeën, draken en andere magische wezens!
En VOEL de LIEFDE en de VREUGDE!
Als je het leuk zou vinden kan je ook naar deze video kijken … “The Return to innocence – door Enigma!”

https://www.youtube.com/watch?v=Rk_sAHh9s08

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-15 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com – You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.