De Berichtgevingen van God – Het Is Tijd om de Waarheid Op te Eisen (1) – December 2014 / Yael en Doug Powell

Standard

image

Jullie gaan wederom de tijd van de ingehouden adem binnen, geliefden. De tijd van het jaar wanneer de tijd zelf stopt. Wanneer de diepe stilte in afwachting is van de komst van de Christus. Wanneer het leven van de Christos tastbaar en aanwezig is. En in deze ruimte van wachten, van wonder, dit jaar, geliefden, zullen jullie ontdekken dat het geheel van deze creatie, dit leven op Aarde, iedere vonk van leven, iedere expressie van de goddelijkheid met reden trommelt. En die reden is voor jullie in stand gehouden als Mijn hand aanwezig in alle dingen. Om jullie door de deuropening te nemen. Om jullie hart te openen. Om jullie te laten zien dat jullie het wonder zijn, En dat jullie de Christus waar jullie op gewacht hebben zijn.
Jullie hebben dit natuurlijk altijd geweten. Maar nu, geliefden, is alles een spiegel. Overal waar jullie kijken zullen jullie jezelf zien. En alles dat jullie voelen zal de waarheid van deze eindeloze Liefde zijn. En alles dat jullie geloofd hebben dat buiten jullie bestaat zal plotseling binnenin in leven zijn. En jullie zullen ontdekken dat jullie eindelijk vrij zijn. En dat dit jaar, in de opening tussen de Kerst-Mis en het begin van het omwentelen van het wiel van de tijd dat komt met het Nieuwe Jaar, jullie door deze opening heen kunnen stappen, deze draaikolk, en her/erkennen dat de gehele wereld binnenin jullie is. En jullie eindelijk vrij zijn.
Totdat dit moment echter komt, wat is het dat je doet? Je gaat een verbintenis aan met deze wonderbaarlijke conversatie van Liefde. Je her/erkend dat Ik hier Ben en in alle dingen van je houdt. En dat alle manieren waarop het kleine verstand je vastgehaakt heeft in drukte gemakkelijk weg kan vallen in de ruimte van deze ene adem. En plotseling is er niets over om jou hoe dan ook te binden. Alle verhalen die er door de eonen van de tijd heen aan jullie verteld werden eindigen zonder enige moeite. En jullie zijn de volledige expressie van Liefde – en niets anders.
In dit moment wanneer de vrijheid komt, zullen jullie het zangkoor horen. Het stijgende crescendo van de liederen van het Licht. Het eindeloze pulseren van de Glorie van Liefde. En middenin, geliefden, is jullie hart – eindeloos, wonderbaarlijk en prachtig. En niets kan jullie wegsturen van deze deuropening welke komt op het hoogtepunt van het jaar. De deuropening die jullie eindelijk kunnen zien en waar jullie doorheen kunnen stappen.
Op dit moment ligt je hand op de deurknop. Grote stralen van Licht schijnen rondom de opening en overal waar je kijkt is deze boodschap van Liefde. Dat alles dat je gezien hebt in het hart en in de ogen van Jeshua eenvoudig en voor altijd je eigen reflectie is dat op jou wacht om het je te herinneren.
Iedere vonk van leven, iedere quark en elektron vibreert met het doel van jullie ontwaking naar Liefde. En hoe lang het verstand ook pretendeert om dit moment te verlengen, in waarheid is het al aan het gebeuren. Vrijheid is hier. Vrijheid is van jullie. Vrijheid van de tirannie van het geloof in afgescheiden te zijn van Liefde, afgescheiden van de Glorie van God Ik Ben. Het is immer mogelijk geweest. En nu, dierbaren, weten jullie het.
Het moment is al onderweg en alles dat jullie hoeven te doen is je eraan over te geven.

Hoe dit kan zijn, vragen jullie je af? Terwijl het leven in de wereld schijnbaar meedogenloos doorgaat en het kleine verstand diens vragen blijft rondgooien, jou diens verhaallijnen tonend. Jou vangend en jouw krachtige focus steeds weer opnieuw in/naar de scènes van afscheiding trekkend.
In waarheid, is het in feite zeer gemakkelijk. Het is eenvoudig de openstelling voor deze boodschap van het wonder van Liefde. Het is het zien van jezelf voor de eerste keer in de spiegel van God. Het is het je herinneren dat je de Christos bent. En dat niets, in waarheid, jou hoe dan ook ooit zou kunnen binden. Je hebt alleen gedurende een klein poosje gedaan alsof.
Dit jaar komt de boodschap door. Ik weet, geliefden, dat jullie het steeds maar weer opnieuw horen. De tijd van de ontwaking is aanstaande. Jullie gaan de waarheid voelen. Waarvoor Ik hier Ben om jullie te vertellen is, dat dit jaar iedere vonk van leven in deze gehele wereld als het doel dient van het jullie te laten zien wie jullie werkelijk zijn. Wat het is dat er hier in jullie hart leeft. Waar jullie gereed voor zijn om te voelen, geliefden, in dit moment van diepe stilte. Wat jullie altijd geweten hebben van zelfs voordat jullie geboren waren.
Dat jullie de stromende, eindeloze Glorie van Liefde zijn. Dat jullie werkelijk het hart van God Ik Ben zijn. Dat niets dat ooit van jullie af kan nemen, en dat één seconde van herinneren alles is dat ervoor nodig is. En jullie kunnen deze waarheid vertrouwen. Jullie kunnen op deze Liefde wedden. Jullie kunnen richting deze vrijheid lopen, ongeacht hoeveel stappen het neemt. Want jullie weten met jullie gehele wezen dat het de waarheid is. Dat alles dat jullie geloofd hebben minder-dan-Liefde is en een illusie geweest is. En dat jullie gereed zijn om jullie zo stevig aan deze waarheid vast te houden dat het zeer, zeer snel als jullie leven zal manifesteren.
Deze gefocuste intentie, deze waarheid van jullie hart, deze glorie die in jullie leeft als dit Nu moment, geliefden, het kan niet afgeschrokken worden. En wanneer jullie uit jullie raam in/naar de schoonheid van de natuur kijken en jullie de pauze voelen aan het einde van dit jaar, het gehele plaatje van de wereld, de scène van het leven op Aarde, beginnen de concepten van de afscheiding van Liefde en de dualiteit te verdwijnen – te scheuren en weg te vallen. En dat wat aldus echt scheen te zijn, is dat niet meer. En de waarheid van Liefde begint door te gutsen en jullie beseffen dat jullie niet naar een toekomst kijken die ergens ver weg in de verte is. Jullie zetten jullie claim in aangaande de waarheid van jullie hart – nu. En wanneer jullie dat doen, kan niets jullie verhinderen van het opnieuw ontdekken van alles dat jullie zijn en het wonder van jullie hart te leven.
Jullie kunnen naar het wonderbaarlijke verhaal van Christus kijken, naar de geboorte van dit Licht in Jeshua, en jullie kunnen dit jaar na jaar vieren. Maar dit is het jaar wanneer jullie door de verhaallijn heen vallen en jullie jezelf her/erkennen. Dat verhaal is jullie. En de illusie van de tijd komt tot een einde. Niet alleen maar voor dit jaar, in deze tijd voor de herinnering, voor het wonder van Liefde, maar voor alle tijd. De illusie van afscheiding komt tot een einde. En jullie kunnen jullie leven hierop inzetten.
Dit is de oproep die nu naar jullie uitgaat. Dat de herinnering van de waarheid van jullie hart nu alles is. Dat zelfs te midden van de illusie van de tijd, jullie je ogen op de visie van Liefde houden als jullie eigen ware natuur, dat nu wordt door wat jullie leven.
Dit is het jaar wanneer de tijd tot een einde komt. En jullie kunnen voor zolang als jullie willen pretenderen dat de aftelling doorgaat. Maar 2015 is de terugkeer van de Christus. De tweede komst, geliefden, zijn jullie. En jullie zijn al hier.
Dus wat zal het betekenen als jullie voort stappen en als de Christus leven? Als het zuivere hart van God Ik Ben in de wereld. Als dat wat de zuivere trilling van Liefde vasthoudt als de ene die in onophoudelijke gemeenschap met Mij leeft. Hoe zal het zijn wanneer jullie opstaan en de waarheid van jullie hart claimen als de geboorte van het worden van het leven? Als dat wat gekomen is als een stralend Licht in/naar de wereld dat alle anderen mogen zien. Hoe voelt het om stevig als God te staan in de herinnering van Liefde dat het enige Werkelijke is?
Alle scènes van het leven in de wereld zullen gemakkelijk door jullie heen stromen als jullie Licht binnen straalt om de illusie te bevrijden, om het geloof te transformeren dat alles behalve Liefde mogelijk is. En om dit Licht zo helder te zijn dat ieder hart het kan zien, en iedere geest het zuivere bewustzijn kan herkennen.
Jullie zijn gekomen om dit Licht zo stevig, zo helder te worden dat ongeacht hoe lang het ook neemt, de gehele mensheid jullie Licht kan gebruiken om bij te zien, totdat iedereen de Liefde kan zien. Iedereen kan de waarheid van God in alles voelen en het claimen als dat van henzelf. En ja, er zal weerstand zijn van het ego, natuurlijk. Zelfs jullie eigen, geliefden. Maar dit is waarom iedere vonk van leven nu afgestemd is, niet aangaande jullie ontwaking, maar wat betreft jullie waarheid als Liefde. Dat jullie precies door de barrière mogen stappen van, “Hoe moet ik ontwaken”, en recht in/naar, “Ik Ben de Christos” gaan, “Het zuivere hart van Liefde – hier, thuis en aanwezig voort stralend voor de mensheid om bij te zien”.

image
Claim dit en alles dat je voelt zal anders zijn. Alles dat je gedacht hebt zal veranderen. Want het hart dat werkelijk open is voert het verstand met zich mee. En het verstand wordt de bereidwillige assistent van het hart. Alleen maar gedachten van Liefde en schoonheid denkend. Verblijdend in het gevoel van goedgunstigheid aangezien je in ieder moment straalt. En dat wat je gevoeld hebt in deze tijd, in de omwenteling van ieder jaar in de tijd van stilte wanneer het wiel van de tijd stopt, wordt dit nu jullie heden. Jullie onophoudelijke ervaring. Jullie werkelijkheid. En jullie stappen in dit volgende jaar in het goddelijke heden. In het levende Nu als het worden van Liefde binnenin jullie.
Jullie kunnen het pulserende Licht van de Christus voelen dat volledig jullie ervaring van het verstand verschuift. Het vult jullie gehele bewustzijn met energie dat zo levendig en zo tastbaar is dat gedachten er binnenin ontbinden en jullie de aanwezigheid van Liefde zijn.
Dat wat de ervaring is geweest gedurende een korte tijd ieder jaar, het geschenk van de ruimte tussen de Kers-Mis en de komst van het Nieuwe Jaar – het begin van het wiel van de tijd – wordt nu jullie beschikbare werkelijkheid. En als jullie gewaarworden dat het kleine verstand diens verhalen van de dualiteit ontrolt, keren jullie eenvoudig terug naar deze vastgehouden adem. Naar de diepe stilte wanneer de tijd gestopt is. Naar de krachtige werkelijkheid van jullie hart van Liefde, naar de volledige, eindeloze ervaring van verbondenheid met alles. Met de aansluiting van alle harten in een zangkoor van goedgunstigheid. De verrukking van deze grote “ja” voor Liefde dat de Aarde openmaakt en jullie vrijheid openbaart.
Dit, geliefden, is jullie tijd om de wonderbaarlijke waarheid van het hart van Liefde op te eisen dat jullie werkelijkheid is en waarvoor jullie kwamen om naar de wereld te brengen.
Ik Ben altijd hier, Ik Ben binnenin jullie als jullie hart. Ik Ben overal waar jullie zijn, en wij zijn in gemeenschap. Dat in dit grote, oneindige moment van expressie wij genoegen kunnen nemen in de geboorte van onze relatie en het tot bloei komen van het hart dat de mensheid in diens volledige ontwaking is als het hart van Liefde. Als de Aarde tot bloei komt als diens expressie.
Al deze schoonheid, al deze vreugde, al dit pure potentieel dat de wereld is, heeft gewacht op jullie resonantie om dit punt te bereiken, dierbaren, om als het hart van God voort te stralen, en de wereld de mystieke hartchakra van de mensheid wordt.
Er is geen noodzaak voor het mentale begrip, maar daar is de noodzaak voor jullie om de waarheid op te eisen. De geboorte van de Christos hier volledig als jullie leven, jullie hart, jullie bewustzijn en de vreugde van onze gemeenschap.
Spring van de top van dit jaar af en spring voorbij de tijd, voorbij de aantrekkingskracht van de zwaartekracht, van de dualiteit in/naar de feestviering van vrijheid, in/naar de gemeenschap met al het leven als de expressie van Mijn Liefde. En weet, geliefden, dat niet alleen ondersteun ik jullie, maar jullie keuze wordt altijd geëerd, en jullie kiezen ervoor om je te herinneren wie jullie zijn en om het wonder van Liefde te zijn.
Ik Ben bij jullie, Ik Ben in jullie en ik pak jullie hand. Ik reik naar jullie in iedere vorm, ik kom naar jullie als grenzeloze Liefde, en ik fluister in/naar dit eindeloze moment. Dit zijn jullie, de Christos, het ontwaakte hart van God.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
De Berichtgevingen van God
via Yael and Doug Powell
At Circle of Light
http://www.circleoflight.net
3969 Mundell Road
Eureka Springs, AR 72631

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s