De 7de Centrale Zon van de 7de Galaxy – Keert Terug…. 17 December 2014 / Judith Kusel

Standard

image

De Toegangspoorten Gaan Open…..2015
Voor zo lang heeft de mensheid voor gesloten kosmische toegangspoorten gestaan, deuren…. Toegangspoorten en deuren die in hun gezicht gesloten waren door hun eigen toedoen – merendeels door zich niet te houden aan de Wet van de Ene, en men scheidde zich toen werkelijk af van de Grotere Kosmische Orde en het Geheel.
Gedurende vele miljoenen jaren was deze planeet onder de quarantaine wet geplaatst, en dit werd hoofdzakelijk ingevoerd zodat de aardse oorlog, zo constant als zij waren in die tijd, niet over zou stromen in/naar de rest van het zonnesysteem, en het uit de loopbaan zou blazen, zoals wat er gebeurde toen de planeet tussen Mars en Jupiter zichzelf miljarden jaren geleden opblies.
Al diegenen die op deze planeet incarneerden hadden op een bepaald punt een contract met de Galactische Federatie getekend, dat zij deel zouden nemen aan een experiment – in wezen een experiment over hoe ander leven en andere levensvormen zich op deze planeet aan zouden passen. Inderdaad, zij werd eerst gecreëerd als een soort van tussenstation of satellietstation voor de Intergalactische vloot, en allereerst de innerlijke Aarde, ook bekend als Agartha, werd gecreëerd – voordat veel later de buitenste lagen en firmamenten van de Aarde neergelegd werden, en zij aldus een planeet werd.
Het is nu niet noodzakelijk om in de hele vroege geschiedenis van de planeet te gaan, want ik heb dit in detail ergens anders opgeslagen – nodeloos te zeggen, dat toen de mensheid uit de 7de dimensionale staat vandaan viel, eerst in/naar de 5de (Atlantis) en toen zelfs dieper in/naar het moeras van de 3de dimensie, raakte de mensheid letterlijk verloren in de Middeleeuwen. De regel van de Onderwereld van Hades ging onverminderd voort sinds de ondergang van Atlantis, en werd daarom nu gestadig opgewaardeerd, terwijl steeds meer Lichtwerkers zich vrijwillig aanboden om de planeet te helpen terug in/naar de 5de dimensionale staat te ascenderen.
Zij kon niets anders doen, vanwege wat er kosmisch aan het gebeuren is.

Want, in het werkelijke begin maakte de Aarde helemaal geen deel uit van dit zonnesysteem. Zij behoorde inderdaad tot de 7de galaxy van de 7de Centrale Zon en wentelde dus rond deze zon. Echter, te zijner tijd, veranderde de Melkweg Galaxy van vorm, en in een kosmische catastrofe, wat de Oorlogen van de Hemelen begon, werden sommige planeten, die zich aan de Centrale Zon gekoppeld hadden, uit hun baan gegooid en botsten letterlijk met een ander zonnesysteem gehecht aan de Melkweg Galaxy. Dit katapulteerde drie planeten in/naar het Melkweg Systeem en het kwam ertoe dat zij in een baan rondom de huidige planetaire Zon, waar wij bekend mee zijn, gegooid werden.
Dat was toen de innerlijke Aarde gevormd werd, en derhalve als een soort van satelliet toen de eerste ruimtestations in de innerlijke Aarde overeind gezet werden – vooralsnog niet aan de buitenzijde, maar onder het oppervlak van de nieuwe planeet. Echter, toen de eerste beschaving van daaruit ontstond met de eerste vrijwillige nederzetting, waren er TWEE zonnen waar de Aarde diens kracht aan ontrok – eentje was nog steeds de 7de Zon, en de andere was de Nieuwe Zon (de Zon waar wij bekend mee zijn).
Echter, de planeet zelf was gecreëerd om rondom de 7de Centrale Zon te wentelen, en werd dienovereenkomst geprogrammeerd. In deze overgangsfase, probeerden de wetenschappers haar, Venus, Mercurius en de Aarde te stabiliseren en hen allemaal weer terug te krijgen om rondom de 7de Centrale Zon te wentelen, maar dit bewees zich onmogelijk te zijn, aangezien de Melkweg Galaxy toen zo ongeveer dit zonnesysteem incorporeerde met de andere planeten die nu ook in/naar diens baan getrokken werden. Dus een nieuw Zonnesysteem vormde zich toen, dat aan de Melkweg Galaxy gehecht zat.
Echter, de Ouden, de eerste beschaving en opeenvolgende beschavingen, wisten altijd over de 7de Centrale Zon als zijnde de gever en schepper van het leven. Want in werkelijkheid is dat wat waar is, want het leven op deze planeet bestond alleen vanwege wat er gecreëerd was vanuit de Centrale Zon. Ik worstel en probeer om de geschikte woorden te vinden, voor wat er aan mij getoond wordt, het is als een kolossaal vuur – een type van kosmische vlam, wat dan zoals een brandende massa wordt, en vanuit deze massa van vuur, kwam de eerste vormgeving van de innerlijke Aarde tevoorschijn, en toen later, met de hulp van de uitlandige wetenschappers van de Intergalactische Vloot de buitenste korst. Maar de innerlijke Aarde kern was en is nog steeds zeer gehecht aan de 7de Centrale Zon.
De Ouden hebben de 7de Centrale Zon altijd verafgood als de leven gevende kracht, en daarom wisten zij dat in één stadium van de kosmische evolutie de Aarde teruggetrokken zou worden in/naar een baan rondom de 7de Centrale Zon, en daarom terugkeert naar de staat van IN-Eén-HEID met het grotere kosmische geheel, zoals het in het begin was. Zij noemden dit de Grote Gebeurtenis – een gebeurtenis welke zij voorzagen als een soort van herrijzenis – het sterven van de oude Aarde en de herrijzenis van de Nieuwe.
Interessanterwijze kwamen alle kruisigingsverhalen, de verhalen van het sterven om her-boren te worden of te her-rijzen, vanuit deze ene bron, en raakten toen diepgeworteld in de onderbewuste geheugenbank van de mensheid – hoewel in een andere vorm.
Sommige van de hoogst geavanceerde zielen hebben het nu op zichzelf genomen om door dit kruisigingritueel en de herrijzenisfase heen te gaan, zodat zij dit transformatieve proces van de planeet Aarde kunnen helpen. Zij weten wie zij zijn – en zijn vanaf het begin hiervan bewust geweest. Het is een zeer gespecialiseerde soort van missie, en wordt daarom ten zeerste overlicht door de hogere Geplaatste Kosmische Hiërarchie.
Wat er zich nu kosmisch voordoet, is iets immens en ongeëvenaard. De Melkweg Galaxy is wederom in immense voortdurende verandering en is zichzelf aan het herschikken. Daarom maakt zij nu een opdringerige opmars naar de Andromeda Galaxy, maar de Andromeda galaxy heeft altijd deel uitgemaakt van de 7de Centrale Zon Hiërarchie – en daarom dus, verhuist de 7de Centrale Zon ook met de 7de Galaxy. Dus de Aarde verhuist terug in/naar een omloopbaan van de 7de Centrale zon en in/naar de 7de Galaxy!
Dit betekent in principe dat de Aarde TWEE zonnen zal hebben in de volgende paar jaren, aangezien wij uit onze omloopbaan geworpen worden in dit zonnesysteem en in een nieuw zonnesysteem geboren worden, welke dan uiteindelijk weer diens omloopbaan rondom de 7de Centrale Zon zal hebben! Dus wij worden letterlijk teruggekeerd naar onze BRON! Naar onze oorsprong als kinderen van de 7de Centrale Zon!

image
Het Nieuwe ZON Tijdperk!
De 7de Centrale Zon houdt het SUPER-BEWUSTZIJN van alle kosmische rijken vast. Het is een kolossaal energiegebied welke zuiver bewustzijn vasthoudt. Dit is het bewustzijn van de Schepper God zelf. Dus is het dan het gehele communicatiesysteem van wat de Goddelijkheid IS! Dus, deze Centrale Zon, is letterlijk een fysieke manifestatie van het energiegebied van de Goddelijke Bron zelf.
Het is de Super-intelligente Hogere Geest van de Goddelijkheid. Het is de Super-Creatieve Hogere Liefde – het Hart van de Goddelijkheid. Het is daarom het centrale kernpunt van al het leven dat gekoppeld is aan de 7de Centrale Zon en daarom de rest van de Schepping!
Sommige zielgroepen, ontstaan direct vanuit de 7de Centrale Zon, en zijn daarom letterlijk de ZON KINDEREN – de dochters en zonen van deze Centrale Zon. Eén van deze zijn de Verlichten. Zij zijn de Verlichte kosmische stralen – in wat voor vorm zij ook kiezen om in te incarneren. Sommigen bijvoorbeeld nemen nooit een fysieke gestalte maar bestaan als zuivere straal energie. Sommigen hebben multidimensionale bestaansvormen, en bestaan dus in veelvoudige vormen.
Wanneer grote kosmische veranderingen op het punt staan om te gebeuren, en er moet extra hulp komen, dan is het deze zielgroep die letterlijk de Kosmische Stralen stabiel moeten houden, en Verlichten dan het Pad voor Anderen. Zij nemen daarom de rol van wegwijzers op zich, degene die de verandering dirigeert of degene die de kennis binnenbrengt, de technologie en het aanverwante begrip van de kosmische wet, naar deze planeten of sterrensystemen en zelfs naar galaxies. Zij zijn daarom bekend als de Leraren van de Tijdperken, of de Wijsgeren van de Tijdperken, want binnenin hen is alle kennis geprogrammeerd, op alle niveaus van het bestaan zoals vastgehouden in de Super-bewustzijn energiegebieden van de 7de Centrale Zon.
Hun symbool is daarom de Zon en diens Verlichting van de gehele Schepping.
Het is geen toeval dat de hoogste rangorde van deze Zielgroep op de planeet geïncarneerd is in deze tijd en dit gehele proces helpt, net zoals andere zielgroepen dat hebben die verbonden zijn aan de 7de Centrale Zon.
Wanneer de 7de Centrale Zon dan onze Centrale Zon wordt, zal diens macht/kracht immens meer versterkt worden dan onze huidige stervende Zon. De immense krachtige Verlichting van de Planeet Aarde zal werkelijk de 5de naar de 7de dimensionale staat op gang brengen terug te keren naar de heerschappij van de Gouden Zielen – aangezien alle zielen dan teruggekeerd zijn die deel uitmaakten van de eerste beschaving ooit op de planeet Aarde, wat wij ons herinneren als de eerste Tuin van Eden. Zij zijn dan een geascendeerd ras en daarom het nieuwe ras van de mens.
Als zodanig verhuizen wij dan in/naar immense Aarde en Galactische veranderingen en daarom zal niets ooit weer hetzelfde zijn. De tijd van de kruisiging is gearriveerd – de tijd van het sterven naar het oude. Wij verhuizen nu dus in/naar het Tijdperk van de Herrijzenis.
(Judith Kusel)

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
http://judithkusel.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s