Aartsengel Gabriel – De 12:12 Activering – 10 November 2014 / Shanta Gabriel

Standard

Dierbaren,

De 12:12 Activering op 12 December zal de hoogste frequenties die ooit in het Licht van het Christus Bewustzijn gecodeerd werden naar de planeet brengen voor transformatie van de Aarde en al haar wezens.
Door de kracht van de geassocieerde toegangspoorten, opengehouden door de Aartsengelen op de 11:11, zal een nieuwe kracht van Christus Bewustzijn beschikbaar gemaakt worden gedurende de 12:12 activering. De kracht van deze wakker makende energie staat ieder persoon toe om de ervaring van het Christus Licht te hebben op het moment van de 12:12 codering. Eenmaal ervaren zal je niet in/naar de oude manier terugvallen, aangezien het Gouden Christus Licht letterlijk uit jouw wezen de frequenties zal schrappen die jou niet langer van dienst zijn. Getransformeerd door het Licht, ontwaken de cellen tot de codering die door jouw ziel ingebed werd. Deze activering werd sluimerend gehouden totdat het Aarde bewustzijn een massale ontwaking zou ondersteunen. Besef en voorbereiding zijn de belangrijkste handtekeningen voor de beschikbare transformatie door het Christus Licht. De tijd is Nu.

De 12:12 representeert een activering van de Goddelijke Liefde binnenin, door en rondom jullie heen. Sta je Hogere Hart toe zich te vullen met het Gouden Licht van de Christus en straal het uit de wereld in. Wanneer Goddelijke Liefde de Licht-gecodeerde vezels binnenin je wezen activeert, is er een gemeenschap van ontwaking. Het verhuist het lichaam in/naar het 12-helixsysteem en staat de verbinding van de DNA strengen toe. Dit activeert subtiele energie dat het nieuwe 12-chakra systeem verenigd. Licht alleen kan de verbinding niet creëren, hoewel de goddelijke Intelligentie daar binnenin de Licht Kracht is. Goddelijke Liefde is vereist om de codering van je ziels vereniging te ontwaken met de samengaande voltooiing in de Twaalf. Dit is de ontwaking van het Christus Bewustzijn.

Goddelijke Eenheid
Door de 12:12 zal er een gevoel zijn van herboren te worden in/naar de eenheid met alle aspecten van jou. Begroet jezelf met een nieuw niveau van respect en eer jouw verplichting aan dit leven. Jouw bereidheid om verder te gaan op het Pad van Licht door de tijd heen heeft jou naar een voltooiing gebracht van één aspect van de reis van je ziel. Jouw taak nu is om deze nieuwe volledigheid diep in je wezen te brengen om jou te bekrachtigen. Laat het Gechristende Licht iedere cel doordringen en een nieuwe genezende kracht creëren welke jouw bewustzijn zal vervullen. Wanneer je deze uitlijning binnenin jou integreert, zal de Goddelijke Liefde in jouw energie gebieden je DNA activeren en zo doordringend worden dat jouw wereld rondom jou heen letterlijk zal beginnen te veranderen.

image

Begin om deze nieuwe verbinding met de Christus Energie te gebruiken, wat de Licht Kracht van Genezing en Mededogen omvat. Breng het naar al je verhalen, al je relaties en alle plaatsen in je leven die nog steeds niet schijnen te stralen met al de goedheid die jij je voorgesteld hebt. Gebruik dit Gouden Licht om jezelf te versterken met waarachtige vergiffenis en mededogen. Ongeacht wat er zich voordoet, focus op de Eenheid binnenin het ware Licht van de Christus en breng deze Goddelijke Liefde en dit Goddelijk Mededogen naar jezelf. Creëer een gewoonte van dit te doen voordat wat voor reactie dan ook maar plaats kan vinden en je zult ontdekken dat dit werkelijk een nieuwe tijd is om in leven te zijn.
Hoewel de 12:12 activering op diens sterkst is op 12 December om 12:12 uur, kan je deze energie gebruiken wanneer het ook is dat de digitale klok 12:12 laat aflezen. Neem de tijd om je handen op je Hogere Hart Chakra te plaatsen en sta het toe met het Gouden Licht van de Christus gevuld te worden.
Nieuwe Structuren in het Menselijke Energiesysteem
Met de 12:12 Activering, worden nieuwe structuren in het menselijke energiesysteem gebouwd. De uitlijning van de 12-strengen verbinding in de DNA structuur opent de weg voor de creatie van het 12-chakra systeem. Dit paradigma verschuift binnenin de ontwikkeling van het gecodeerde menselijke wezen en begint een volledige uitgelijnde kristallijne structuur te creëren welke werkzaam is op de hoogste frequentie van energie die nu beschikbaar is. Dit nieuwe uitgelijnde energiesysteem staat de mens toe om niet alleen deze Nieuw Aarde tijd te navigeren, maar ook om de weg voor anderen te plaveien om te reageren. De coderingen die in het menselijke energiesysteem geplaatst zijn die op andere tijden afgaan, hebben golven van verandering binnenin de structuren gecreëerd die geplaatst zijn in het oude wereldparadigma. Ieder persoon zal nu de zielimpuls voelen om in/naar doelgerichte/doelbewuste actie te gaan, zich terug te trekken of te kiezen om de planeet volledig te verlaten om een meer ontwikkelde tijd op de Aarde af te wachten.
Verdere evolutie op planetaire niveaus creëert nieuwe openingen voor zielen om daarin te stappen. Dezen wiens licht gecodeerde DNA hun energiefrequenties toegestaan heeft te verschuiven, werken nu op/in een multidimensionale Aarde en magnetiseren tegelijkertijd andere zielen. Een meevoering van energiefrequenties volgt daarop als je eigen innerlijke codering, in resonantie afgaand, meer aantrekt van wie gereed is voor de ontwaking. Het is werkelijk een opwindende tijd om in leven te zijn en je werd geboren om de schepper te zijn van de nieuwe structuren van de Aarde. Binnenin deze nieuwe energie, mag jij je voelen alsof je eindelijk Thuis gekomen bent.
Creëer een bekrachtigd visioen om jou te dienen als jij je energiefrequenties verhoogd binnenin de nieuwe lichtstructuren van de 12:12 codes. Dit zal jouw energiecentrums op een nieuwe manier activeren. Creëer een diepe wezenlijke verbinding met een Aarde welke in afwachting is van deze tijd van eerbied bewijzen. Jullie hebben ongeziene partners wiens werk het is om jullie evolutie te omvatten om te helpen bij de creatie van een volledig functionerende wereld die werkzaam is op een hogere frequentie van Licht en Goddelijke Liefde.
Jullie werden hiervoor geboren. Nu is het jullie tijd. Visualiseer de helix van de 12 strengen van Licht-gecodeerd DNA binnenin jou die diep de Aarde in en boven je hoofd gaan. Dit zal de verbinding bekrachtigen van het 12-chakra systeem boven, binnenin en onder je lichaam. Sluit je bij anderen in de 12:12 tijdmeting aan om het afgaan van de nieuwe matrix energie codes te helpen. Deze zullen de structuren zijn die helpen een Nieuwe Aarde te creëren – een Nieuwe Aarde waar de spirit binnenin alle dingen in ere gehouden wordt, en schoonheid en harmonie geheiligd zijn.
Als jij dit leest, ben je uitgelijnd met de Christus Energie welke Nieuw Leven bekrachtigd op het gecodeerde tijdstip van 12:12 deze 12 december. Wanneer je deze Gechristende energie toestaat om je Hogere Hart te bekrachtigen, activeert het de kracht van Eenheidsbewustzijn binnenin je wezen. Terwijl de versnelling van verandering doorgaat, zal de 12:12 bekrachtiging van je diepste wezen jou buitengewoon dienen en zal je in staat zijn om je centrum te midden van chaos te behouden.
Zet je in voor een gracieuze evolutie en begin de nieuwe structuren binnenin je wezen te bouwen, aldus dezen in de wereld de blauwdruk kunnen volgen. Jij bent altijd iemand geweest die de weg plaveide, en dit gaat nog steeds door. De uitlijning van de 12:12 energie is wat genoemd werd de “Tweede Komst”. Gedurende vele eeuwen onjuist begrepen, deze verbinding met het Christus Bewustzijn is binnenin jou, en is niet de aankomst van een op zichzelf staand verlicht wezen in de wereld. De ontwaking van de volledige evolutionaire spirituele energie is binnenin alle wezens beschikbaar, als zij het kiezen, en bereid zijn om in/naar de planeet de evolutionaire verschuiving in het bewustzijn te brengen dat de Aarde wacht. Het is jullie/jou tijd om te kiezen.

image
Ontvang Vergiffenis
Tijdens de Activering van de 12:12, wordt Goddelijke Vergiffenis verstrekt voor een genezing van alle kwetsuren. Jouw taak is om de genezing te ontvangen door vergiffenis te ontvangen voor vroegere fouten/onjuistheden waarvan je gelooft dat je die gemaakt hebt. Sta het Licht van goddelijke liefde toe om alle oude structuren te doordringen die je opbouwde rondom het idee van schaamte en onwaardigheid. Vergeef de aanvallen op jezelf voor gefaald te hebben om te doen van wat het ook was dat je dacht dat je “zou moeten doen”. Dit nieuwe Licht gecodeerd met de Gechristende energie draagt een frequentie van genezing en liefde. Het houdt ook een uitlijning vast met jouw multidimensionale zelven om meer eenheid en heelheid binnenin je wezen te creëren.
Jullie, de toegewijde spirituele strijders, zetten voet op dit pad op het moment dat jullie geboren werden. Jullie namen toewijding waar in de wereld rondom jullie heen tot alles dat jullie als misleidend/onwaar beschouwden. Jullie pakten de banier van Waarheid, Verlichting en Uitbreiding van jullie ziel op en begonnen in richtingen te gaan die ontmoet werden met vrees en onenigheid. Dit mag zelfs verdeeldheid in jullie familie dynamica gebracht hebben dat tot op de dag van vandaag doorgaat. Door dit alles heen waren jullie toegewijd/verplicht aan jullie geloof in het Goddelijke Licht en het proces van de evolutie – een weg welke de heiligheid van al het leven op Aarde in ere houdt.
Een erkenning dat andere dimensies bestaan die vermengen en samenlopen met oude wijsheid en verlichte Waarheid heeft jullie bewustzijn doordrongen. Jullie zijn open geweest om de leringen te ontvangen die diep binnenin jullie wezen resoneerde, ongeacht hoe het voor anderen toescheen. Door de golf van stijgend bewustzijn heeft het grote moed genomen om je sterk aan jouw overtuigingen vast te houden. Op 12 December, is de 12:12 Activering een verankering van alles wat je binnenin je ziel voor waar hield.

Hier is een gebed om de activering te helpen:
Goddelijke Aanwezigheid,
Tijdens deze 12:12 Activering, nodig ik de Goddelijke Liefde en het Gouden Licht, welke actief zijn in het Christus Bewustzijn, uit om gracieus door mij heen te stromen en op de Aarde te verankeren. Ik sta mijn Hogere Hart toe om gevuld te worden met het Gouden Licht van de Christus.
Ik vraag nu voor een ontwakende verbinding binnenin mijn DNA voor Goddelijke Liefde, Mededogen en Licht vanuit de Hoogste Bron naar de 12 strengen van DNA binnenin mij, wat de volledige helix van Licht creëert dat mijn 12-chakra systeem activeert. Ik vraag voor de uitlijning van mijn Ziel voor al de Goddelijke Liefde en al het Goddelijk Licht dat ik kan ontvangen voor het goede van mijn evolutie en de evolutie van de Aarde in deze tijd. Ik nodig de hulp uit van de Engelen, Aartsengelen, Meesters en alle wezens van Licht die voor mijn ontwaking werken om bij mij te zijn in dit proces.
Dat alle wezens mogen ontwaken jegens hun Goddelijk Potentieel en de aanwezigheid van Goddelijke Liefde in/naar hun harten mogen brengen. Dat immer meer Goedgunstigheid door ons allen heen mag stromen om deze planeet te zegenen. Dat de Aarde op een nieuwe manier eer bewezen wordt door onze prachtige planeet toe te staan tot bloei te komen. Dat ieder hart de geschenken mag voelen van deze liefdevolle aanwezigheid binnenin hen aldus Vrede op Aarde mag zegevieren. Dank u wel God voor deze en al onze zegeningen.
En zo zij het.
Shanta Gabriel voor Archangel Gabriel

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright: December 10, 2014
TheGabrielMessages.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s